Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Václav Matěj Kramerius

Vědeká knhihovna v Olomouci (Bezručova 2, 1. patro)

kram

  5. února - 13. března 2003

  Václav Matěj Kramerius (9. 2. 1753 - 22. 3. 1808)
  • narodil se v Klatovech
  • studoval nejdřív jezuitskou školu
  • později studoval práva a filozofii na pražské univerzitě
  • přátelil se s Josefem Dobrovským
  • pracoval v knihovně Jana Františka, rytíře z Neuberka - vlastence, sběratele, vydavatele (čtení, opisování, korigování, tisk)
  • potom pracoval jako faktor a redaktor v tiskárně Schönfeldských c.k.pražských novin
  • nakonec tiskl, vydával, psal a překládal knihy, vydával svoje vlastní noviny, propagoval josefínské reformy...
  • zemřel a pochován v Praze
  • jeho práci převzal jeho syn Václav Rodomil

  Je považován za zakladatele českého novinářství, za velkého českého vlastence, za velkého propagátora josefínských reforem a náboženské tolerance, za významného vydavatele knih a spisovatele, za nezapomenutelného vzdělaného člověka milovaného českým lidem...

  Propagátor českého jazyka a vlastenec

  • při redaktorské a vydavatelské práci se naučil dokonale česky - říkalo se "Psát po krameriovsku - psát dobře česky"
  • jeho tisky se stávaly významným zdrojem pro tvorbu dobových slovníků
  • jeho Česká expedice se stala významným centrem vlastenecké obce
  • vzdělával a informoval prostý lid, popularizoval a vysvětloval různé oblasti života, vedl kulturní osvětu

  Novinář

  • pracoval jako faktor a redaktor v tiskárně u Schönfelda
  • od roku 1789 začal vydávat své vlastní noviny (vycházely jednou týdně) - Krameriusovy c.k.pražské poštovské noviny (1791.....vlastenecké noviny), které i psal a redigoval a přinášel v nich nejzajímavější zprávy z dobových událostí
  • sepsal a redigoval celkem přes 20 ročníků novin

  Propagátor josefínských reforem

  • patřil mezi velké zastánce náboženské tolerance
  • velice přivítal Toleranční patent Josefa II. z roku 1789
  • vydal Nový kalendář tolerancí, Knihu Josefovu s výkladem patentů atd.
  • byl velice nábožensky tolerantní

  Vydavatel knih

  • založil nakladatelství Česká expedice - zároveň bylo knihkupectvím, antikvariátem a půjčovnou
  • vydával pouze české tisky
  • vydal za svůj život téměř 90 knih, především starou českou literaturu, knížky lidového čtení, dobrodružné knihy, kalendáře, naučnou literaturu, pohádky, cestopisy atd., kterými se snažil především poučit a vychovávat

  Výběr ze sepsaných, přeložených a vydaných knih

  • Agenda, to jest Pořádek křtění, přisluhování nemocným..., 1783
  • Arabské pohádky, 1795
  • Básně o čarodějnicích, 1794
  • Cesta do Arábie a do Země Svaté, jinak Palestiny, 1804
  • Cirkulární spis pana z Háje, biskupa králo hradeckého na duchovenstvo osady jeho strany tolerancí..., 1782
  • Čarodějnice Megera Dobrá rada v potřebě anebo Vypsání života Davida Opatrného, 1803
  • Druhý díl Indie: To jest historické vypsání..., 1804
  • Historické vypsání velikého Mongolského císařství v druhém dílu světa Asii, 1803
  • Historické vypsání, kterak čtvrtý díl světa, Amerika, od Kolumba vynalezena byla, 1803
  • Hrabě Rožmberk, 1810
  • Jana Smita, kapitána anglického pravdivé příhody po cestách....., 1798
  • K důstojně velebnému biskupu králohradeckému podle vydání jeho Cirkulárního spisu....., 1782
  • Kniha Josefova, 1784
  • Kšaft aneb Poslední vůle... Josefa Druhého, 1790
  • Laudonův život a jeho hrdinští činové, 1789
  • Letopisové trojánští..., 1790
  • Mladší Robinson, 1808
  • Modlitba Josefa II. za svůj lid, 1790
  • Náležité vypsání ukrutné smrti, kterouž Marie Antonia, královna francouzská..., 1793
  • Noví čeští zpěvové pro krásné pohlaví ženské, 1788
  • Nový kalendář tolerancí, 1789-98 (10 dílů)
  • Ouplné vypsání Egypta, jenž leží v třetím dílu světa, Africe..., 1803
  • Patentní ruční knížka pro měšťana i sedláka, 1782 (2 díly)
  • Popis korunovace Leopolda II., 1791
  • Pořádek obyčejný slavného příjezdu jejich milosti císaře a císařovny na den 31. srpna 1791, 1791
  • Přežalostné noviny o nešťastném Ludvíkovi XVI., králi francouzském, a o jeho katovýma rukama odpravení, 1793
  • Příhody Václava Vratislava svobodného pána z Mitrovic....., 1807
  • Přítel lidu: Knížka k poučení a vyražení, 1806/07 (2 díly)
  • Večerní shromáždění Dobrovické obce....., 1801
  • Věnec pocty na věčnou památku... pánu z Laudonu, 1790
  • Veselí a smutní příběhové nezkušených dítek, 1806
  • Vypsání nového světa před lety od Františka Verulamského..., 1798
  • Způsoby, mravy a mínění Činů a Kochin-Činů, 1810
  • Zrcadlo šlechetnosti pro mládež českou..., 1805

  Aktualizováno: 11.01.2013
  Redaktor: Ivana Mutnianová
  Pošli e-mailem
  Trvalý odkaz


  Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
  Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
  Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
  Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
  TOPlist