Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Pověsti o památkách města Olomouce a z Olomouckého kraje - Štít svatého Kryšpína

Obsah

Zkrácená verze pověsti Štít svatého Kryšpína

V jednu podzimní sobotu roku 1556 se v cechovní hospodě sešlo shromáždění ševcovského cechu města Olomouce. Kromě jiného se řešil i spor mezi dvěma ševcovskými mistry. Jeden z nich , mistr Hackenwalder, si nechal od druhého, mistra Schwarze, namalovat vývěsní řemeslnický štít. Ten jej ovšem namaloval v žertovné poloze, takže jej mistr Hackenwalder nechtěl přijmout a zaplatit. Cech tento spor řešil.

Nakonec byl spor urovnán tím, že mistr Schwarz musel udělat štít nový. Vyřezal ho celý ze dřeva a byla to nádherná práce. Štít označoval dům až do jeho zbourání, poté byl v novém domě zabudován na památku do průjezdu stejný štít v kameni. Zobrazuje tehdy módní středověký střevíc, na jehož špici je umístěn žalud. Zespod je střevíc propíchnut šípem, nad střevícem se vznáší korunka.

Celý text pověsti Štít svatého Kryšpína

Zdroj viz literatura.

V jednom domě na olomouckém Horním náměstí je ještě dnes ve zdi průjezdu zasazen malý kamenný štít. Je na něm vyveden tehdy módní středověký střevíc, v přední části tvaru zobce, na jehož špici je umístěn žalud. Zespod je střevíc propíchnut šípem a nad střevícem se vznáší korunka, zřejmě připomínající něčí dovednost. K tomuto štítu se váže úsměvná pověst.

V jednu podzimní sobotu roku 1556 se v cechovní hospodě konalo shromáždění počestného a početného cechu ševcovského královského hlavního města Olomouce. Velkou místnost zcela zaplnili učni, tovaryši, mistři i vdovy po zemřelých mistrech. Po nějaké době byl konečně dlouhý program jednání vyčerpán a poslednímu nově přijatému mistrovi všichni poblahopřáli. Čekalo se, že podle zvyku starší přísežný cechu dá pokyn, aby všichni povstali a do otevřené cechovní pokladnice uloží pečetidlo, korouhev, knihu zápisů ze schůzí, knihy mistrů, tovaryšů a učňů a knihu počtů. Poté bude truhlice uzamčena a odnesena do domu staršího přísežného. Stalo se však něco nečekaného. O slovo se přihlásil mistr Sarkanin, který shodou okolností ten den schůzi předsedal, a pravil: "Jak mnozí jistě víte, nechal si náš ctihodný mistr Hackenwalder zhotovit vývěsní řemeslnický štít, jak je to v našem městě zvykem. Člen našeho váženého cechu mistr Schwarz, známý to šprýmař, namaloval našemu spolubratrovi štít, na němž je zobrazen náš cechovní patron sv. Kryšpín, jak si nechává vzít od našeho mistra Hackenwaldera míru na pár bot. Ten se tím ale cítí být zahanben a odmítá malíři vyplatit odměnu. Zároveň nás všechny žádá podle starého řemeslnického zvyku o soud. Tam leží ten štít. Prohlédněte si ho, prosím, a řekněte své mínění podle práva." Na jeho pokyn pak jeden mladší tovaryš štít vzal a obešel s ním celou místnost, aby si ho všichni přítomní dobře prohlédli. Postupně se celá hospoda rozezněla hlasitým smíchem ševců. Na nepříliš velkém dřevěném štítě byla namalována postava patrona cechu a před ním klečícího mistra Hackenwaldera, ale v tak žertovné podobě, že každý, kdo se na obraz podíval, se bezděky musel smát. Když smích ustal, promluvil jeden z mistrů: "S vaší přízní a dovolením, ctění mistři, náš spolubratr Schwarz se skutečně zdá být velký šprýmař a nectná šelma. Ale protože ho znám, tak vím, že je to muž ctihodný, který umí vést štětec stejně dobře jako šídlo. A tak by měl vzít podle mě mistr Hackenwalder celou věc jako žert, ale mistru Schwarzovi nevyplatit dohodnutou odměnu až do té chvíle, než mu nový štít zhotoví. Ale i poté by měl dostat menší odměnu jako trest za jeho troufalost. Tak se stane právem tomu prvému a nestane se žádné bezpráví tomu druhému. To vše pak proto, aby pověst našeho řemesla neutrpěla." Všichni přítomní při těchto slovech souhlasně pokyvovali hlavami a také hlasitě dávali najevo své mínění. Hned poté byla schůze ukončena a všichni si dopřáli zaslouženého občerstvení pivem a vínem.

Za čtvrt roku, na dalším cechovním dnu, ležel ještě před započetím schůze nový štít na stole přísežných, vedle ještě zavřené cechovní truhlice. Byla to tentokrát krásná řezbářská práce z lipového dřeva v té podobě, ve které se dochovala dodnes. Všichni mistři a tovaryši se ho opatrně dotýkali a netajili se svým obdivem. Hackenwalder a Schwarz si přede všemi členy cechu podali ruce ke smíru. Dlouho pak tento řezbářský výtvor označoval dílnu šikovného ševce, ctného mistra Hackenwaldera. A to až do té doby, kdy byl dům zbourán a na jeho místě postaven nový dům, do jehož průjezdu byl na památku zabudován stejný štít v kameni.

Co je na pověsti Štít svatého Kryšpína (ne)pravdivého?

Malý kamenný štítek s popsaným vyobrazením je skutečně dodnes zazděn v průjezdu domu čp.434 na Horním náměstí č.20. Zda je původní a opravdu pochází z jednoho ze dvou domů, které zde původně stály, ovšem nevíme. V pramenech je také doloženo jméno ševce Jiřího Hackenwaldera. Ostatní fakta této úsměvné pověsti, kromě popsaných cechovních zvyklostí, nejsou doložena prameny.

Aktualizováno: 21.04.2011
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist