Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Úvodní slovo

konfer02.gif

10. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Marie Nádvorníková

Sdružení knihoven ČR a Vědecká knihovna v Olomouci již po desáté pořádají odbornou konferenci Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Jubileum přímo vybízí k určité bilanci a tak mi dovolte malé ohlédnutí za minulými devíti ročníky.

První setkání pod hlavičkou SKIPu a SVK v Olomouci se konalo v roce 1991. Vůdčím duchem byl zakladatel této tradice konferencí tehdejší pracovník olomoucké knihovny dr. Václav Pumprla. Dr. Pumprla tehdy intenzivně spolupracoval s tehdejším pracovníkem Národní knihovny dr. Petrem Voitem. Ten pronesl na konferenci zásadní projev Přítomnost a budoucnost historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Zabýval se legislativními otázkami, prací Vědecké rady pro historické a vzácné knižní fondy a úlohou Národní knihovny.

Teoretickou frontu zde reprezentoval prof. dr. Jiří Daňhelka z Univerzity Palackého. Na konferenci vystoupili pracovníci s historickými fondy ze všech pražských vrcholových pracovišť - z Národní knihovny, ze Základní knihovny ČSAV a z Knihovny Národního muzea. Byla komentována práce s historickými fondy v největších regionálních vědeckých knihovnách SVK Brno a SVK Olomouc. Přítomni byli a hovořili zástupci regionálních muzeí a archivů.

I když účastníci konference projevili zájem se setkávat pravidelně a obsah následujícího ročníku byl rámcově vymezen, založení opravdové tradice bylo ještě s otazníkem. Sborník nebyl vydán, publikační platformu poskytl tehdejší čtvrtletník SVK Olomouc Z knihovnické praxe ve dvou sešitech.

Svědectví o konferenci v r. 1992 se hledalo velmi obtížně. Ve výroční zprávě olomoucké knihovny je zmínka, že se konference konala. Zpravodaj Z knihovnické praxe přestal vycházet a Knihovní obzor začal vycházet až v r. 1993, sborník vydán nebyl. Určité věcné informace poskytl regionální tisk. Hlavním tématem konference byly začátky počítačového zpracování historických fondů. Specifika rukopisů, prvotisků a starých tisků samozřejmě ovlivnila jejich elektronické zpracování. První výsledky prezentovaly v Olomouci Národní knihovna a Základní knihovna ČSAV.

V roce 1993 byla konference již potřetí zcela v režii dr. Pumprly. Jako hlavní ze dvou spolupořadatelů figuroval SKIP. Na konferenci byl zřejmý akcent na problematiku řekněme vnitřní ochrany historických a vzácných knižních fondů, čili otázky restaurování a konzervace. Vyplynul z toho větší počet účastníků z restaurátorských pracovišť a byly důkladně projednávány restaurátorské zásahy a jejich metody. Šest příspěvků bylo otištěno v Knihovním obzoru, ale poprvé už vyšel také sborník.

Od roku 1994 se spolupořadatelem konference stalo Sdružení knihoven ČR a při něm vznikla sekce pro historické a vzácné knižní fondy. Stěžejním tématem konference byla vnější ochrana fondů, tedy ochrana před poškozením a krádežemi. Mezi účastníky a vlastně důležitými referujícími se objevili zástupci Odd. kulturního dědictví Ústředny kriminální policie ČR, Generálního ředitelství cel a specialisté na elektronickou ochranu firmy SOS. Sdružení knihoven si vzalo na sebe vydání konferenčního sborníku.

Ročníky 1995 a 1996 můžeme komentovat společně, protože je oba charakterizuje tematická pestrost. Ale už v roce 1995 jsou přítomny tematiky, které se pak stávají trvalou součástí všech dalších ročníků, a to jsou otázky reformátování, ať už máme na mysli ochranné mikrofilmování nebo reformátování v podobě digitalizace. Referují pracovníci Národní knihovny, zástupci projektu CLAVIS monumentorum litterarum, tj. pracovníci Ústavu pro klasická studia Akademie věd ČR a v roce 1996 i pracovníci firmy Albertina icome s projektem Mamoriae mundi.

V roce 1997 se konference nekonala. Byl to takový nešťastný rok. Morava byla postižena povodněmi, jeden depozitář knihovny byl zatopen. Dr. Pumprla byl povodní soukromě postižen a po povodních se už do knihovny nevrátil.

Po ročním přerušení byly v říjnu 1998 konference obnoveny. Příprava a organizace konference byla v rukou nejmladších pracovníků knihovny, především Mgr. Jitky Sládkové. Její byl nápad věnovat konferenci středověkým rukopisům a jejich prezentaci. Setkání specialistů z různých vědních oborů vztahujících se k rukopisným fondům a tradičních účastníků z knihoven, archivů a muzeí se konalo v krásném historickém prostředí Klášterního Hradiska. První den převažovaly teoretické příspěvky, druhý den patřil specialistům z praxe. Účastníci mohli vidět praktické ukázky digitalizace rukopisů, přítomna byla jak Albertina icome, tak pracovníci Ústavu pro klasická studia Akademie věd. Sborník ze 7. odborné konference je obrazem multioborového setkání s příspěvky od ryze teoretických až po reformátování. A přesto působí homogenně, protože jeho společným jmenovatelem byl středověký rukopis, jeho zkoumání a péče o něj.

Naopak velkou tematickou pestrost vykazoval rok 1999. Na straně knihovny byla snaha zvolit nosné téma a i teď zpětně musím říct, že jsme nemohli jinak. Na r. 1999 totiž připadlo 500. výročí olomouckého knihtisku. Proto jsme konferenci této příležitosti věnovali a téma znělo Počátky v dějinách knihtisku. Příspěvků k tomuto tématu se však opravdu sešlo minimálně. V působivém historickém prostředí krypty dómu sv. Václava jsme k 500. výročí knihtisku v Olomouci instalovali výstavu, která měla velmi pěkné ohlasy. Průvodní text k ní tvoří přílohu ke konferenčnímu sborníku za r. 1999. Autorkou textu je Mgr. Aneta Hynková, která po Jitce Sládkové odcházející na mateřskou dovolenou, přebírala péči o historické fondy.

Loňská 9. odborná konference se koncentrovala na nosné téma Světová putování a česká knižní kultura. Téma vás oslovilo, zazněly hodnotné referáty k cestopisům, mapám, objevitelským výpravám. Jako doprovodná akce byla v budově služeb na Bezručově ul. instalována výstava Z Olomouce do Nového světa, k níž vyšel malý katalog. Úvod k němu napsal doc. dr. Ivo Barteček, Csc., který promluvil také na vernisáži výstavy. Katalog připravila Mgr. Aneta Hynková. Byla to její poslední aktivita v olomoucké knihovně, z Olomouce se odstěhovala a nastoupila po ní Mgr. Kateřina Handlová, která chystala letošní konferenci.

Pozvánka s programem, kterou jste dostali, svědčí o tom, že zvolené téma Paměti – způsob zobrazení skutečnosti je téma zajímavé, přihlásila se k němu řada z vás. Přeji vám, aby vás připravené referáty obohatily, aby konference měla úspěch, aby se vydařila i její společenská stránka. Závěrem bych ráda poděkovala sponzorům: Severomoravské energetice, Komerční bance a Sdružení knihoven ČR.

Aktualizováno: 19.06.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist