Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Středověké rukopisy a jejich prezentace

7. odborná konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

 1. Program
 2. Příspěvky účastníků

  1. Program

  Středa 14. 10.

  10.00-13.00 dopolední program

  10.00 ZAHÁJENÍ - PhDr. Marie Nádvorníková, CSc.

  Teoretické referáty
  - moderátor: Mgr. Jiří Stískal
  - organizační zabezpečení: Mgr. Helena Bartošová
  10.10 1/ PhDr. Milada Studničková (AV ČR - Ústav dějin umění, Praha)
  Nové poznatky k iluminovanému rukopisu Martyrologia z Gerony
  10.30 2/ PhDr. Pavol Černý (FF UP - Katedra dějin výtvarného umění, Olomouc)
  Hagiografická zobrazení ve středověké knižní malbě Českých zemí
  10.50 3/ Prof. PhDr. Eduard Petrů, CSc. (FF UP - Katedra bohemistiky, Olomouc)
  Co je literární rukopis
  11.10 - 11.20 DISKUSE + KÁVA
  11.20 4/ Doc. PhDr. Milan Togner (FF UP - Katedra dějin výtvarného umění, Olomouc)
  Konvoluty starých kreseb, jejich ochrana, prezentace a budoucnost
  11.40 5/ Olga Sixtová (Židovské muzeum, Praha)
  Specifika hebrejské kodikologie
  11.40 - 11.50 DISKUSE
  11.50 6/ Doc. PhDr. Karel Hádek, CSc. (FF UP - Katedra bohemistiky, Olomouc)
  Středověký pasionál a jeho textologické problémy
  12.10 7/ Lucie Hattanová (studentka, FF UP - Katedra muzikologie, Olomouc)
  Hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech gotické doby v VK Olomouc
  12.30-12.40 DISKUSE
  12.40 organizační pokyny
  13.00-14.00 přestávka na oběd
  14.00-15.00 prohlídka kláštera Hradisko

  15.00-18.00 odpolední program


  Knihovnictví a moderní technologie
  - moderátor: Mgr. Vladimír Klásek
  - organizační zabezpečení: Mgr. Jitka Sládková
  15.00 1/ PhDr. Miroslava Hejnová (NK ČR, Praha)
  Problematika knihovnické práce s historickým fondem a její kontext
  15.20 2/ PhDr. Zdeněk Uhlíř (NK ČR, Praha)
  Digitalizace rukopisů a metody historické práce
  15.40 3/ Ing. Stanislav Psohlavec (Albertina icome, Praha)
  Digitalizace rukopisů
  16.00 4/ PhDr. Františka Vrbenská (NK ČR, Praha)
  Rukopisy a otázka reformátování
  16.20-16.35 DISKUSE + KÁVA
  16.35 5/ PhDr. František Hoffmann, CSc. (Archiv AV ČR, Praha)
  Zásady popisu rukopisů z r. 1983 a zkušenosti z jejich užívání. Soupis knihovny premonstrátského kláštera v Teplé
  16.55 6/ PhDr. Pavel Brodský, CSc. (Archiv AV ČR, Praha)
  Soupisy iluminovaných rukopisů
  16.55-17.05 DISKUSE
  17.05 7/ PhDr. Stanislav Petr (Archiv AV ČR, Praha)
  Středověké rukopisy v brněnských archivech
  17.25 8/ Mgr. Michal Dragoun (Národní muzeum, Praha)
  Užití kalendářů pro datování středověkých rukopisů
  17.45-17.50 DISKUSE
  17.45 organizační pokyny
  18.00-18.45 studená večeře a volný program
  19.00 koncert

  Čtvrtek 15. 10.

  7.30-8.30 digitalizace (předváděcí akce)

  8.30-12.30 dopolední program


  Restaurování a konzervace
  - moderátor: Mgr. Jitka Sládková
  - organizační zabezpečení: Mgr. Vladimír Klásek
  8.30 1/ Mgr. Štěpán Kohout (Zemský archiv Opava, pob. Olomouc)
  Misál Johánka Pekařova z Frankštátu
  8.50 2/ Jiří Vnouček (NK ČR)
  Konzervátorský průzkum rukopisu, aneb co lze zjistit, jak se ptát a jak odpovědět
  9.10-9.20 DISKUSE
  9.20 3/ PhMr. Bacílková (Státní ústřední archiv Praha) a kol. - Ing. Odvárková, Ing. Francl, M. Sova (NK ČR, Praha), RNDr. Váňová (UK Praha), RNDr. Orlita (Otrokovice)
  Mikrobiologická kontaminace rukopisů a vzácných tisků a jejich kontrola
  9.40 4/ Ing. Magda Součková (NK ČR, Praha)
  Problematika konzervace a uchovávání kožených a pergamenových knižních vazeb citlivých na vodu
  10.00-10.15 DISKUSE + KÁVA
  10.15 5/ Jana Dernoušková (Státní ústřední archiv Praha)
  Vlastnosti a metody konzervace středověkých psacích pegamenů
  10.35-11.30 6/ Ing. Michal Ďurovič a kol. - Pavel Sedláček, Hana Paulusová, Roman Straka (Státní ústřední archiv Praha)
  Historie, průzkum stavu a návrh technologie konzervování a restaurování desk zemských Království českého
  11.30-11.40 DISKUSE
  11.40-12.20 prostor pro referáty, které pro případné časové komplikace nemohly odeznít v plánovaném čase
  12.20 ZÁVĚREČNÉ SLOVO + pozvání zájemců k výstupu na věž
  12.30 výstup na věž (PhDr. Netopil)

  2. Příspěvky účastníků

  V pořadí, jak na konferenci zazněly.

  Referáty jsou doprovázeny fotografiemi z prostředí Klášterního Hradiska, kde se celá akce odehrávala. Snímky pořídila a laskavě svolila s jejich vystavením firma Albertina icome Praha. Autorem fotografií je Filip Novák. Kliknutím na náhled získáte kvalitnější obrázek (velikost cca 50 až 100 kB).

  Středa, 14.10.1998.

  1. PhDr. Milada Studničková (AV ČR - Ústav dějin umění, Praha)
   Nové poznatky k iluminovanému rukopisu Martyrologia z Gerony
  2. PhDr. Pavol Černý (FF UP - Katedra dějin výtvarného umění, Olomouc)
   Hagiografická zobrazení ve středověké knižní malbě Českých zemí
  3. Prof. PhDr. Eduard Petrů, CSc. (FF UP - Katedra bohemistiky, Olomouc)
   Co je literární rukopis
  4. Doc. PhDr. Milan Togner (FF UP - Katedra dějin výtvarného umění, Olomouc)
   Konvoluty starých kreseb, jejich ochrana, prezentace a budoucnost
  5. Olga Sixtová (Židovské muzeum, Praha)
   Specifika hebrejské kodikologie
  6. Doc. PhDr. Karel Hádek, CSc. (FF UP - Katedra bohemistiky, Olomouc)
   Středověký pasionál a jeho textologické problémy
  7. Lucie Hattanová (studentka, FF UP - Katedra muzikologie, Olomouc)
   Hudební nástroje ve středověkých iluminovaných rukopisech gotické doby v VK Olomouc
  8. PhDr. Miroslava Hejnová (NK ČR, Praha)
   Problematika knihovnické práce s historickým fondem a její kontext
  9. PhDr. Zdeněk Uhlíř (NK ČR, Praha)
   Digitalizace rukopisů a metody historické práce
  10. Ing. Stanislav Psohlavec (Albertina icome, Praha)
   Digitalizace rukopisů
  11. PhDr. Františka Vrbenská (NK ČR, Praha)
   Rukopisy a otázka reformátování
  12. PhDr. František Hoffmann, CSc. (Archiv AV ČR, Praha)
   Zásady popisu rukopisů z r. 1983 a zkušenosti z jejich užívání. Soupis knihovny premonstrátského kláštera v Teplé
  13. PhDr. Pavel Brodský, CSc. (Archiv AV ČR, Praha)
   Soupisy iluminovaných rukopisů
  14. PhDr. Stanislav Petr (Archiv AV ČR, Praha)
   Středověké rukopisy v brněnských archivech
  15. Mgr. Michal Dragoun (Národní muzeum, Praha)
   Užití kalendářů pro datování středověkých rukopisů

  Čtvrtek, 15.10.1998.

  1. Mgr. Štěpán Kohout (Zemský archiv Opava, pob. Olomouc)
   Misál Johánka Pekařova z Frankštátu
  2. Jiří Vnouček (NK ČR)
   Konzervátorský průzkum rukopisu, aneb co lze zjistit, jak se ptát a jak odpovědět
  3. PhMr. Bacílková (Státní ústřední archiv Praha) a kol. - Ing. Odvárková, Ing. Francl, M. Sova (NK ČR, Praha), RNDr. Váňová (UK Praha), RNDr. Orlita (Otrokovice)
   Mikrobiologická kontaminace rukopisů a vzácných tisků a jejich kontrola
  4. Ing. Magda Součková (NK ČR, Praha)
   Problematika konzervace a uchovávání kožených a pergamenových knižních vazeb citlivých na vodu
  5. Jana Dernoušková (Státní ústřední archiv Praha)
   Vlastnosti a metody konzervace středověkých psacích pegamenů
  6. Ing. Michal Ďurovič a kol. - Pavel Sedláček, Hana Paulusová, Roman Straka (Státní ústřední archiv Praha)
   Historie, průzkum stavu a návrh technologie konzervování a restaurování desek zemských Království českého

  Mimo program

  1. PhDr. Václav Bartůšek
   Zkušenosti s využitím spolupráce s oddělením rukopisů ve výuce latiny
  2. Prof. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc.
   Některé zvláštnosti knižní malby středověku včetně "Knihy věšteb" olomouckého Vlastivědného muzea CO 637

Aktualizováno: 15.05.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2021
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist