Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - řada B - 2003 - leden-únor

Rok 2003 - leden-únor


Literatura

(aho): Tchaj-wan letos patří českým knihám. [Knižní veletrh v Tchaj-peji.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 36 (12.2.2003), s. C/7.

Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie. - 1. vyd. - Brno : Host - vydavatelství, 2002. - 167 s.

Pechar, J.: Interpretace a analýza literárního díla. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2002. - 268 s.

Červenka, M.: Metrické systémy novočeského básnictví v evropských souvislostech.
In: Estetika. - Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 223-229.

Flajšar, J.: Vývoj americké poezie od roku 1970 do současnosti.
In: Tvar. - Roč. 14, č. 1 (2003), s. 14-16.

Hácová, P.: Labyrinty anglické poezie po roce 1970.
In: Tvar. - Roč. 14, č. 1 (2003), s. 17-19.

Haman, A.: Proměny a střety literárních modelů a uměleckých rolí na cestě k moderně v české literatuře 19. století.
In: Estetika. - Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 20-32.

Havlíková, V.: Valkýry a zahrádkářky aneb Ženy v moderní nizozemské literatuře.
In: Host. - Roč. 19, č. 1 (2003), s. 48-51.

Holý, J.: Česká literární bibliografie, její formování a její obrazy německojazyčné literatury v českých zemích.
In: Estetika. - Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 207-222.

Horáčková, A.: Literárním časopisům letos stát naděloval více než v loňském roce. [Státní dotace literárním časopisům.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 49 (27.2.2003), s. C/9.

Jiroušková, M.: Reflexe baroka v české literatuře 20. století. [Konference ve Zlaté Koruně.]
In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 1 (2003), s. 121-122.

Kolář, S.: Jistoty i proměny americké židovské prózy.
In: Host. - Roč. 19, č. 2 (2003), s. 54-58.

Pešat, Z.: Mezi proletářskou poezií a poetismem. [O české poezii dvacátých let 20. století.]
In: Česká literatura. - Roč. 50, č. 5 (2002), s. 500-506.

Pokorný, M.: Národní identita jako filosoficko-historický fenomén v české literatuře 19. století. Národní literatura v meziliterárních souvislostech.
In: Estetika. - Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 126-141.

Sgallová, K.: Rým v teorii a v praxi národního obrození.
In: Česká literatura. - Roč. 50, č. 6 (2002), s. 606-613.

Tureček, D.: Recepční horizonty obrozenské literatury.
In: Estetika. - Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 33-43.

Zelenková, A.: Slovenská účasť v českom literárnom vývoji do roku 1848 (metodologické tézy a východiská).
In: Estetika. - Roč. 38, č. 2-4 (2002), s. 377-390.

Divadlo

Kofroň, P.: V budoucnosti spadne nové operní umění s nebe z čista jasna (moderní problémy opery). - 1. vyd. - Brno : Host - vydavatelství, 2002. - 229 s.

Bartošová, K.: Trialog letos poznamenal nedostatek financí. [Přehlídka národních divadel v Brně.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 35 (11.2.2003), s. 8.

Ceny Alfréda Radoka. [Výsledky ankety kritiků.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 14, č. 2 (2003), s. 16-39.

Černík, R.: Československé Nadělení 2002. [8. ročník nesoutěžní přehlídky a dílny studentského a jiného mladého divadla se uskutečnil v Brně - Lužánkách.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 40, č. 1 (2003), s. 11-12.

Hulec, V.: Je to Osud! [Výsledky ankety Divadelních novin Inscenace roku.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 12, č. 1 (2003), s. 14.

(kol): Komedií roku je pardubické představení. [Grand festival smíchu v Pardubicích.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 35 (11.2.2003), s. C/6.

Kolářová, K.: Rok bohatý na zážitky i katastrofy. [Divadelní bilance roku 2002.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 20 (24.1.2003), s. C/9.

Lazorčáková, T.: Groteskní záznam světa. (Zpráva o české dramatice devadesátých let 20. století.)
In: Česká literatura. - Roč. 51, č. 1 (2003), s. 13-25.

Paterová, J.: O temných zákoutích lidských duší. [8. ročník festivalu Slovenské divadlo v Praze.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 49 (27.2.2003), s. 22.

Ptáčková, V.: Monumentalita. Mezinárodní festival Divadlo 2002.
In: Svět a divadlo. - Roč. 14, č. 1 (2003), s. 114-124.

Strejcovský J.: Znojemské setkání seniorských divadelníků 22.-24.11.2002. [Národní přehlídka seniorského divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 40, č. 1 (2003), s. 6-7.

Strotzer, M.: Divadlo pro děti nikoho nezajímá aneb Ještě jednou o Popelce. [Národní přehlídka činoherního divadla pro děti.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 40, č. 1 (2003), s. 16-17.

(vd): Skončil festival operních divadel. [Festival Opera 2003.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 49 (27.2.2003), s. C/9.

Výsledky Dosky 2002 - divadelné ocenenia sezóny. [Anketa divadelních kritiků na Slovensku.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 14, č. 1 (2003), s. 100-101.

Střední a severní Morava

Brchel, D.: Vánočka aneb Co si upečem, to si také sníme. [2. ročník nesoutěžní přehlídky dětského a studentského divadla v Kopřivnici.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 40, č. 1 (2003), s. 14-15.

Kolářová K.: Ostravské scény mají divákům co nabídnout. [7. ročník festivalu ostravských činoherních divadel Ostravar.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 46 (24.2.2003), s. B/4.

Machalická, J.: Přestárlý rocker se utkal s Hamletem. [7. ročník festivalu ostravských činoherních divadel Ostravar.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 50 (28.2.2003), s. 9.

Rychecký, S.: Jak jsme slavili patnáctiny aneb 18. Setkání v Ostravě. [Setkání divadel a lidí v Ostravě.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 40, č. 1 (2003), s. 9-11.

Singerová, S.: Miniaturní soubor? Divadlu v Šumperku se i přesto daří.
In: Olomoucký den. - Č. 42 (19.2.2003), s. 23.

Film

(AP, ČTK, spa): Césarům kraloval Pianista. [Předávání francouzských filmových cen.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 46 (24.2.2003), s. B/5

(AP, spa): Chicago a Hodiny vyhrály Zlaté glóby. [Udělena ocenění udělovaná Asociací zahraničních novinářů akreditovaných v Hollywoodu.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 17 (21.1.2003), s. C/7.

Baroň, P.: Slovácko kinematografické (VII). Cestou k socialismu aneb Od mezí k lánům. [O filmech odehrávajících se na Slovácku.]
In: Malovaný kraj. - Roč. 39, č. 1 (2003), s. 18-19.

Baroň, P.: Slovácko kinematografické (VIII). Jihomoravská odysea Hynka Bočana. [O filmech odehrávajících se na Slovácku.]
In: Malovaný kraj. - Roč. 39, č. 2 (2003), s. 18-19.

Cielová, H.: V Rotterdamu vyhrál film Extraňo. [32. mezinárodní filmový festival v Rotterdamu.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 28 (3.2.2003), s. B/5.

čtk, jmc: Film Pianista obdržel sedm Césarů. [Předávání francouzských filmových cen.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 46 (24.2.2003), s. 8.

(čtk): Berlín naděloval medvědy. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Olomoucký den. - Č. 40 (17.2.2003), s. 19.

(čtk, led): Glóbům kralovalo Chicago. [Zlaté glóby - ceny udělené Asociací zahraničních novinářů akreditovaných v Hollywoodu.]
In: Olomoucký den. - Č. 17 (21.1.2003), s. 19.

(čtk, spa): Pianista vyhrál i britské filmové ceny. [Ceny Britské filmové akademie.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 47 (25.2.2003), s. C/9.

(čtk, vw): Polanského Pianista má sedm Césarů. [Předávání francouzských filmových cen.]
In: Olomoucký den. - Č. 46 (24.2.2003), s. 19.

Dostál, P.: Hodlám vrátit Barrandov státu. [Rozhovor s ministrem kultury.] Připr. M. Spáčilová, J. Kábrt.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 9 (11.1.2003), s. B/3

E.V.: Jak přilákat diváka do kina.
In: Místní kultura. - Roč. 13, č. 1-2 (2003), s. 29-30.

Holub, R.: Skandinávci milují domov a dobývají Ameriku. [O severském filmu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 22 (27.1.2003), s. 29.

Holý, Z.: Eurooptimismus v evropské kinematografii počátku 90. let.
In: Cinepur. - Roč. 11, č. 23-24 (2002), s. 22-23.

Hudec, Z.: Alegorismus ve filmech české nové vlny.
In: Cinepur. - Roč. 11, č. 22 (2002), s. 20-23.

Hudec, Z.: Montážní césura v současném hraném filmu.
In: Cinepur. - Roč. 12, č. 25 (2003), s. 36-39

Jelínek, J.: Benátky filmových amatérů naplno. [Soutěž dokumentárních a reportážních programů v Benátkách nad Jizerou.]
In: Videohobby. - Roč. 43, č. 1 (2003), s. 28-29.

Křivánková, D.: Nejvíce Zlatých glóbů získal muzikál Chicago. [Udělena ocenění udělovaná Asociací zahraničních novinářů akreditovaných v Hollywoodu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 17 (21.1.2003), s. 12.

Křivánková, D.: Slovenský film nabírá dech.
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 1 (2.1.2003), s. 21.

Křivánková, D.: Spacey a Cage představili rafinované filmy. [Mezinárodní filmový festival v Berlíně.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 34 (10.2.2003), s. 9.

Křivánková, D.: V záplavě filmů chybí řada skvostů. [Filmy připravované k uvedení v našich kinech v roce 2003.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 7 (9.1.2003), s. 17.

Křivánková, D.: Ve filmovém Berlíně zvítězila tolerance. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 40 (17.2.2003), s. 16.

(led): Držitelé cen Goya odsoudili válku. [Vyhlášeny španělské výroční filmové ceny.]
In: Olomoucký den. - Č. 28 (3.2.2003), s. 19.

Lederer, J.: Febiofest ovládli indiáni. [Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa.]
In: Olomoucký den. - Č. 23 (28.1.2003), s. 19.

Lederer, J.: Febiofest rozdělil Kristiány. [Vyhlášeny ceny Kristian za nejlepší hraný, animovaný a dokumentární film.]
In: Olomoucký den. - Č. 27 (1.2.2003), s. 15.

Lederer, J.: Febiofest uvádí osobnosti světového filmu. [Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa.]
In: Olomoucký den. - Č. 21 (25.1.2003), s. 15.

Melounek, P.: Berlinale dnes rozdá Medvědy. [Mezinárodní filmový festival v Berlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 39 (15.2.2003), s. B/3.

Melounek, P.: Clooney představil na Berlinale režijní debut. [Mezinárodní filmový festival v Berlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 37 (13.2.2003), s. C/6.

Melounek, P.: Víkend na Berlinale ovládly hvězdy. [Mezinárodní filmový festival v Berlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 34 (10.2.2003), s. B/4.

Potůček, J.: Televize Nova nás baví už devět let.
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 32 (7.2.2003), s. 24.

Pražan, E.: Senioři soutěžili v Kroměříži. [Mezinárodní soutěž programů autorů od 58 let.]
In: Videohobby. - Roč. 43, č. 1 (2003), s. 31.

Pražan, E.: Vysokovský kohout jubilejní. [Soutěž programů vesnických autorů a programů z vesnického prostředí.]
In: Videohobby. - Roč. 43, č. 1 (2003), s. 30.

Procházka, M.: Hledání přirozenosti. [Festival francouzského filmu v Praze.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 12, č. 2 (2003), s. 11.

Procházka, M.: Když Bůh je tak slabý. [Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa Febiofest 2003.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 12, č. 4 (2003), s. 11.

Procházka, M.: Vězení a étos jihlavského dokumentárního festivalu.
In: Cinepur. - Roč. 12, č. 25 (2003), s. 5.

Reifová, I.: Kryty moci a úkryty před mocí. [O českém televizním seriálu.]
In: Přítomnost. - Zima (2003), s. 55-58.

(Reuters, brt): Na přehlídku nezávislých přijel i Hollywood. [Filmový festival Sundance v Park City v Utahu.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 22 (27.1.2003), s. B/4.

Sedláček, M.: Nezávislí filmaři přitvrdili v kritice Ameriky. [Filmový festival Sundance v Park City v Utahu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 22 (27.1.2003), s. 26.

Skopal, P.: Montáž jako atrakce. [O filmové montáži.]
In: Cinepur. - Roč. 12, č. 25 (2003), s. 35.

(spa): U diváků loni vyhrál Pán prstenů. [Návštěvnost českých kin v roce 2002.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 20 (24.1.2003), s. C/8.

Spáčilová, M.: Febiofest roste spolu s multiplexy. [Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 19 (23.1.2003), s. C/8.

Spáčilová, M.: Febiofest uctil Polanského a rozdal ceny. [Mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 27 (1.2.2003), s. B/1.

Spáčilová, M.: Televize v novém roce soutěží postaru. [O soutěžení českých televizních stanic.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 6 (8.1.2003), s. C/6.

Szczepanik, P.: Montáž - obraz - mizanscéna.
In: Cinepur. - Roč. 12, č. 25 (2003), s. 16-17.

Šmíd, M.: Krušné začátky televizního vysílání v Česku. Seriál: 50 let televize v Česku (1. díl).
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 10 (13.1.2003), s. 31.

Šmíd, M.: 60. léta : desetiletí zklamaných nadějí. Seriál: 50 let televize v Česku (2. díl).
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 16 (20.1.2003), s. 31.

Šmíd, M.: 70. léta : dekáda normalizace a seriálů. Seriál: 50 let televize v Česku (3. díl).
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 38 (14.2.2003), s. 24.

Šmíd, M.: 80. léta : stagnace a marné čekání na perestrojku. Seriál: 50 let televize v Česku (4. díl).
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 44 (21.2.2003), s. 24.

Šmíd, M.: Listopad 89 přinesl svobodu, změnu a konkurenci. Seriál: 50 let televize v Česku (5. díl).
In: Lidové noviny. - Roč. 16, č. 50 (28.2.2003), s. 24.

Tuščák, M.: Změnil rok 2002 český neprofesionální film?
In: Videohobby. - Roč. 43, č. 2 (2003), s. 28-29.

Urgošíková, B.: Národní filmový archiv v Praze a záchrana evropského filmového dědictví.
In: Cinepur. - Roč. 11, č. 23-24 (2002), s. 12-15.

Zaoralová, E.: Berlinale začalo v lesku Hollywoodu. [Mezinárodní filmový festival v Berlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 33 (8.2.2003), s. B/1.

Zaoralová, E.: Vítěz Berlína: Na tomto světě. [Mezinárodní filmový festival v Berlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 40 (17.2.2003), s. B/5.

Střední a severní Morava

Pustějovská, I.: Filmové kluby nabízejí Coppolu i Vávru. [O Filmovém klubu Olomouc.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 14, č. 48 (26.2.2003). Příl. Střední Morava Dnes. - s. D/4.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist