Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2005 - květen-červen

Rok 2005 - květen-červen


Kultura obecně

Šporková, A.: Sympozium Česká kultura a umění ve 20. století. Ideologie a imaginace. [1. ročník sympozia v Olomouci.]
In: Česká literatura. - Roč. 53, č. 3 (2005), s. 458-459.

Literatura

Červenka, M. - Holý, J. - Hrbata, Z.: Na cestě ke smyslu. (Poetika literárního díla 20. století.) - Praha : Torst, 2005. - 1. vyd. - 1052 s.

Bláhová, K.: V čase bezčasí. (Svaz českých spisovatelů a oficiální literární život v letech 1969-1989.)
In: Host. - Roč. 21, č. 6 (2005), s. 37-42.

Horáčková, A.: Když se špatný plagiát stane bestsellerem. [Vyhlášení překladatelské anticeny Skřipec.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 108 (9.5.2005), s. B/6.

Horáčková, A.: Na veletrhu se stály fronty a utrácely tisíce. Za knihy. [Knižní veletrh Svět knihy v Praze.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 108 (9.5.2005), s. B/6.

(jt): V Liberci o dětské literatuře. [Literárněvědná a knihovnická konference na téma Současnost literatury pro děti a mládež.]
In: Ladění. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 37.

Kolouchová, Z. - Štolfová, R.: Knižní veletrh v Paříži.
In: Host. - Roč. 21, č. 5 (2005), s. 84-85.

Košnarová, V.: ... a jazyk mluví. (Česká experimentální próza 60. let jako reakce na ideologizaci literatury.)
In: Tvar. - Roč. 16, č. 13 (2005), s. 6-7.

Lyčka, P.: Normalizace (a) poezie čili z literární periferie k vrcholům socialistického parnasu.
In: Host. - Roč. 21, č. 6 (2005), s. 43-49.

Malura, J.: K charakteristice baroka v české literatuře.
In: Česká literatura. - Roč. 53, č. 3 (2005), s. 383-388.

-ova-: Nejkrásnější české knihy roku 2004.
In: Knižní novinky. - Roč. 4, č. 9 (2005), s. 5, 25.

Petrů, E.: Poznámky k časovému vymezení a k pojmu české literární baroko.
In: Česká literatura. - Roč. 53, č. 3 (2005), s. 379-382.

Sládek, M.: Ukotvenost a ukotvitelnost pojmu barok v českých literárních vodách aneb Žvavý článek pro vyvolání diskuse.
In: Česká literatura. - Roč. 53, č. 3 (2005), s. 309-323.

Svatoň, V.: Literatura v čase, čas v literatuře.
In: Estetika. - Roč. 41, č. 1-2 (2005), s. 1-15.

Študencová, M.: Na festivalu spisovatelů ve Vídni se diskutovalo i o Casanovovi.
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 102 (2.5.2005), s. B/4.

Divadlo

Bláhová, M.: Od žen k instruktáži. [K textům soutěže o Cenu Alfréda Radoka.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 16, č. 3 (2005), s. 122-128.

Císař, J.: Tříšť. [14. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla FEMAD Poděbrady/Divadelní Třebíč 2005.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 3-7.

Doubrava, S.: Národní přehlídka SLUK - Chorvatsko - Osijek. [Festival loutkářů v chorvatském Osijeku.]
In: Loutkář. - Roč. 55, č. 3 (2005), s. 107.

Exnarová, A.: Průvodce po představeních FEMADU Poděbrady a Divadelní Třebíče. [14. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 8-17.

Filcík, Š.: Amatérské loutkářství v roce 2005 - mírný optimismus.
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 52-61.

Hoskovcová, M.: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. [Celostátní přehlídka studentského divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 24-28.

Hraše, J.: Jeden herec na jevišti. [7. národní přehlídka Divadlo jednoho herce SČDO v Kaznějově.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 28-29.

Hulec, V.: Experimentující je, když 44. Šrámkův Písek 27.-29.5.2005. [Celostátní přehlídka experimentujícího divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 19-24.

Hulec, V.: Pávi, psi a performeři. [Festival 4 + 4 dny v pohybu v Praze.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 14, č. 12 (2005), s. 7.

Jurkowski, H.: Loutka na přelomu tisíciletí. (III. část).
In: Loutkář. - Roč. 55, č. 3 (2005), s. 108-110.

Kerbr, J.: Naděje evropského divadla v Brně. [Setkání - Encounter - mezinárodní festival divadelních škol.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 14, č. 9 (2005), s. 7.

Lössl, J.: Otevřeno jubilejní. [10. národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla v Kolíně a Praze.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 29-33.

Machalická, J.: O divadelním festivalovém hemžení. [Festival českých a slovenských divadel Setkání - Stretnutie ve Zlíně.]
In: Lidové noviny. - Roč. 18, č. 117 (19.5.2005), příl. Kulturní premiéry, s. 5.

Pivovar, M.: Směr: Královský dvůr. [K textům soutěže o Cenu Alfréda Radoka.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 16, č. 3 (2005), s. 129-136.

Polcarová, S.: Trialog se stal hlavně ukázkou skvělých hereckých výkonů. [Přehlídka národních divadel v Brně.]
In: Olomoucký den. - Č. 102 (2.5.2005), s. 7.

Porubjak, M.: Takový je náš džob. [Festival současné maďarské divadelní hry v Budapešti.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 14, č. 11 (2005), s. 12.

Sladkowski, M.: Od coolness k lidským vztahům. [Festival českých a slovenských divadel Setkání - Stretnutie ve Zlíně.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 14, č. 12 (2005), s. 7.

Střední a severní Morava

Garbová, G.: Divadelní Flora: během devíti dnů devět tisíc návštěvníků.
In: Olomoucký den. - Č. 110 (11.5.2005), s. 7.

Huszár, S.: Na hranici bez hranic. [Festival Bez hranic - mezinárodní přehlídka konaná v Českém Těšíně a Cieszyně.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 14, č. 12 (2005), s. 7.

Kerbr, J.: Letos na východě. [Přehlídka ostravských činoherních divadel Ost-ra-var.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 16, č. 3 (2005), s. 68-75.

Kodeš, J.: Hanácký divadelní máj 2005. [Moravská regionální přehlídka venkovských divadelních souborů a činoherních divadel pro děti v Němčicích nad Hanou.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 44-46.

Müller, V.: Blbec k večeři byl nejlepší. [4. ročník Štivadla, regionální soutěže venkovských souborů z Moravskoslezského kraje ve Štítině u Opavy.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 46.

Páluš, P.: Konvikt: divadlo versus hudba. [Přehlídka Open Konvikt v Olomouci.]
In: Olomoucký den. - Č. 109 (10.5.2005), s. 7.

Páluš, P.: Nabídka Divadelní Flory zatím nezklamala. [9. ročník festivalu v Olomouci.]
In: Olomoucký den. - Č. 103 (3.5.2005), s. 7.

Zakopal, D.: Pohárek SČDO 2005 naplněn až po okraj. [33. ročník národní přehlídky monologů a dialogů ve Velké Bystřici u Olomouce.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 42, č. 3 (2005), s. 34-35.

Film

Baroň, P. S.: Slovácko kinematografické. (XXI). Venkovský naturel Rudolfa Adlera. [O filmech odehrávajících se na Slovácku.]
In: Malovaný kraj. - Roč. 41, č. 3 (2005), s. 18.

čtk: Cena ze Zlína jde do Norska. [45. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.]
In: Lidové noviny. - Roč. 18, č. 132 (6.6.2005), s. 17.

Holub, R.: Český film a národní mentalita.
In: Lidové noviny. - Roč. 18, č. 106 (6.5.2005), s. 11.

Janeček, V.: Konečné horizonty televize.
In: Cinepur. - Roč. 14, č. 39 (2005), s. 18-19.

Korda, J.: Televizní žánry.
In: Cinepur. - Roč. 14, č. 39 (2005), s. 20-23.

Křivánková, D.: Cannes: soutěž bez favorita. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Lidové noviny. - Roč. 18, č. 118 (20.5.2005), s. 18.

Křivánková, D.: Cannes 2005: Sázka na rodinu. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Lidové noviny. - Roč. 18, č. 120 (23.5.2005), s. 3.

Liška, T.: Několik světů v Jednom světě. [Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.]
In: Film a doba. - Roč. 51, č. 2 (2005), s. 107-108.

Polenská, D.: AniFest 2005. [Mezinárodní festival animovaných filmů.]
In: Film a doba. - Roč. 51, č. 2 (2005), s. 108-110.

(spa): Festival Jeden svět uctil režiséra, který zahynul. [Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 105 (5.5.2005), s. C/10.

(spa): Ve zlínské soutěži dětských filmů opět kralovala severská tvorba. [Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 131 (4.6.2005), s. B/3.

Toupalová, M.: PAF Praha 2005. [Festival amatérských filmů a videoprogramů.]
In: Videohobby. - Roč. 45 (květen 2005), s. 20.

Ulver, S.: Napříč Evropou aneb Problémy mladé generace očima debutujících režisérů. [Crossing Europe - filmový festival v Linci.]
In: Film a doba. - Roč. 51, č. 2 (2005), s. 111-112.

Ulver, S.: Oberhausen aneb Festival, který se hledá. [Mezinárodní dny krátkého filmu v Oberhausenu.]
In: Film a doba. - Roč. 51, č. 2 (2005), s. 103-106.

Zaoralová, E.: Do Cannes vtrhly Hvězdné války. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 114 (16.5.2005), s. B/6.

Zaoralová, E.: Krásky na koberci i na plátně. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 113 (14.5.2005), s. B/3.

Zaoralová, E.: Solidní úroveň, málo překvapení. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Film a doba. - Roč. 51, č. 2 (2005), s. 98-103.

Zaoralová, E.: V Cannes se sází na vítěze Zlaté palmy. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 119 (21.5.2005), s. B/3.

Zaoralová, E.: Zlatou palmu vyhrál film Dítě. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 16, č. 120 (23.5.2005), s. B/4.

Střední a severní Morava

Ptáček, L.: Země, region, nebo provincie? Morava ve filmu. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 1. vyd. - 142 s.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist