Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VKOL - Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - obě řady - 2006 - červenec - srpen

Rok 2006, červenec - srpen


Kultura obecně

Barker, Ch.: Slovník kulturálních studií - 1. vyd. - Praha : Portál, 2006. - 208 s.

Literatura

Bláhová, K.: Historie literární. Emancipace vědní disciplíny na přelomu 19. a 20. století.
In: Česká literatura. - Roč. 54, č. 4 (2006), s. 45-86.

Císař, J.: Svět knihy Praha pojítkem mezi Východem a Západem. [Mezinárodní konference Literatura bez hranic na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy.]
In: Knižní novinky. - Roč. 5, č. 12 (2006), s. 29.

Haman, A.: Dějiny literatury, literární dějiny nebo dějiny literárnosti? (K problematice vymezení předmětu a metody rekonstrukce literárního procesu.)
In: Česká literatura. - Roč. 54, č. 4 (2006), s. 87-95.

ny: 16. ročník Festivalu spisovatelů Praha 2006.
In: Knižní novinky. - Roč. 5, č. 12 (2006), s. 6.

Penčev, B.: Modernita v postmoderním světě - bulharská literatura devadesátých let. Současná literatura na Balkáně II.
In: Aluze. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 44-46.

Semotamová, T.: Měsíc autorského čtení. [Festival v Brně.]
In: Host. - Roč. 22, č. 7 (2006), s. 34-35.

Šilhan, M.: Výroční ceny Nadace Český literární fond za rok 2005.
In: Knižní novinky. - Roč. 5, č. 12 (2006), s. 6.

Veselovská, K.: Dvě kozy a znějící řeč. [Šrámkova Sobotka - festival zaměřený na český jazyk, řeč a literaturu.]
In: A2 kulturní týdeník. - Č. 29 (2006), s. 5.

Divadlo

Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2006. - 236 s.

Balíčková, A.: Festivalový deník. [Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.]
In: A2 kulturní týdeník. - Č. 28 (2006), s. 11.

Balogh, G.: Skupova Plzeň - očima porotce. [26. ročník festivalu českého profesionálního loutkového divadla.]
In: Loutkář. - Roč. 56, č. 4 (2006), s. 168-171.

Černá, K.: České drama na evropské scéně. [Festival současných evropských her ve Wiesbadenu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 19, č. 156 (7.7.2006), s. 17.

Černý, J.: 1956 (České divadlo a společnost v roce 1956).
In: Divadelní revue. - Roč. 17, č. 3 (2006), s. 3-22.

Janků, P.: 55. Loutkářská Chrudim alebo Staročeši versus mladočeši. [Celostátní přehlídka amatérského loutkářství.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 52, č. 4 (2006), s. 5-11.

Just, V.: Po dvanácté, a přece ne tuctově. [Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.]
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 28 (2006), s. 13.

Kerbr, J.: Setkání. [Mezinárodní přehlídka divadelních škol Setkání v Brně.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 17, č. 4 (2006), s. 162-166.

Klimáček, V.: Divadlo hľadá drámu a dráma divadlo. [Dráma 2005 - slovenská soutěž o nejlepší dramatický text slovenského autora.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 17, č. 4 (2006), s. 13-17.

Kolářová, K.: Velká divadelní fiesta. [Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 17, č. 154 (3.7.2006), s. B/6.

Lössl, J.: Tanambourrée 2006 aneb Skrytá touha. [Celostátní festival scénického tance ve Varnsdorfu.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 52, č. 4 (2006), s. 29-30.

Mikulka, V.: Hronov : jistoty i experimenty. [Jiráskův Hronov - 76. ročník mezidruhové přehlídky amatérského divadla.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 17, č. 194 (21.8.2006), s. B/4.

Pavlovský, P.: Theatre European Regions aneb Divadlo evropských regionů. [Mezinárodní festival v Hradci Králové.]
In: Loutkář. - Roč. 56, č. 4 (2006), s. 161-163.

Richter, L.: 55. Loutkářská Chrudim. [Celostátní přehlídka amatérského loutkářství.]
In: Loutkář. - Roč. 56, č. 4 (2006), s. 174-182.

Rousová, A.: Svět barokního divadla. [5. ročník mezinárodní konference v Českém Krumlově.]
In: Divadelní revue. - Roč. 17, č. 3 (2006), s. 77-78.

Sikora, R.: Hurá do Hronova, rodiště Aloisova. [Jiráskův Hronov - 76. ročník mezidruhové přehlídky amatérského divadla.]
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 27 (2006), s. 9.

Soprová, J.: Hronov byl letos průměrný. [Jiráskův Hronov - 76. ročník mezidruhové přehlídky amatérského divadla.]
In: Lidové noviny. - Roč. 19, č. 194 (21.8.2006), s. 18.

Staněk, A.: Mezinárodní divadelní festival amatérských a nezávislých divadel APOSTROF. Praha 30. června - 4. července 2006.
In: Amatérská scéna. - Roč. 52, č. 4 (2006), s. 38-40.

Škorpil, J.: Radok goes Beatles. [O hrách odměněných Cenou Alfréda Radoka za nejlepší českou a slovenskou původní hru.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 17, č. 4 (2006), s. 8-12.

Tichý, Z. A.: Dvořákova Plzeň aneb Jak loutky přežily rok 2000. [Skupova Plzeň - 26. ročník festivalu českého profesionálního loutkového divadla.]
In: Loutkář. - Roč. 56, č. 4 (2006), s. 164-167.

Uhde, M.: Očima porotce soutěže o novou hru. [O Ceně Alfréda Radoka za nejlepší českou a slovenskou původní hru.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 17, č. 4 (2006), s. 5-7.

Uhde, M.: Skvělá nemluvňata z Draku. [Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.]
In: Lidové noviny. - Roč. 19, č. 155 (4.7.2006), s. 18.

Uher, P.: Stretnutie - Spotkanie - Setkání - Találkozás. [8. ročník přehlídky zemí V4 v Nitře.]
In: Loutkář. - Roč. 56, č. 4 (2006), s. 156-157.

Viceníková, D.: Festival v přímořském letovisku. [Mezinárodní divadelní festival Varna Summer v Bulharsku.]
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 29 (2006), s. 12.

Viceníková, D.: Festival ve městě Nokie. [Mezinárodní divadelní festival ve finském Tampere.]
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 34 (2006), s. 12.

Vodička, L. - Janoušek, P.: České drama 1969 - 1989 (III.).
In: Divadelní revue. - Roč. 17, č. 3 (2006), s. 43-61.

Zakopal, D.: Kde vede hranice mezi amatérským a profesionálním divadlem? aneb Pokus o vymezení pojmů amatérské divadlo, amatérské umění, amatérská a divadelní tvorba.
In: Amatérská scéna. - Roč. 52, č. 4 (2006), s. 3.

Střední a severní Morava

Kosová, P.: Romantik je ten, kdo skutečnosti přiřazuje poetický rozměr. [49. ročník Wolkrova Prostějova - celostátní přehlídky neprofesionálních sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 52, č. 4 (2006), s. 24-27.

Film

Arbeit, M.: Kanadský film: pluralita kultur, žánrů a pohledů na dnešní svět. [Přehlídka kanadského filmu v rámci MFF Karlovy Vary.]
In: Aluze. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 203-209.

Arbeit, M.: Současný kanadský film I. Existencialismus v kanadském filmu aneb Všichni jsme na světě sami.
In: Cinepur. - Roč. 14, č. 46 (2006), s. 10-15.

Bilík, P.: Realistická tendence českého filmu.
In: Aluze. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 146-152.

Duta, D.M.: Zmrtvýchvstání rumunského filmu.
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 35 (2006), s. 12.

Kerbachová, B.: Počátky českého videoartu.
In: Iluminace. - Roč. 18, č. 2 (2006), s. 133-158.

Křivánková, D.: Hlavní cena putuje do USA. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Lidové noviny. - Roč. 19, č. 158 (10.7.2006), s. 17.

Martinek, P.: Cannes 2006. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Cinepur. - Roč. 14, č. 46 (2006), s. 6.

Nováková, Š.: Supermarket k vyzobávání. [Letní filmová škola v Uherském Hradišti.]
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 32 (2006), s. 12.

Palák, V.: Ve Varech každý dostane, co si zaslouží. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Literární noviny. - Roč. 17, č. 29 (2006), s. 13.

Přivřelová, I.: Další ročník karlovarského festivalu patří minulosti. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Olomoucký deník. - Č. 158 (10.7.2006), s. 4.

Růžička, J. G.: Budoucí hvězdy, neviditelní lidé a vrchol sezony. Karlovy Vary po čtyřicáté prvé. [Mezinárodní filmový festival.]
In: A2 kulturní týdeník. - Č. 28 (2006), s. 5.

(spa): Ve Varech soutěží převážně temné příběhy. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 17, č. 155 (4.7.2006), s. B/5.

Spáčilová, M.: Karlovarská soutěž jde do finále. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 17, č. 156 (7.7.2006), s. B/6.

Spáčilová, M.: Ve Varech vyhrál film Sherrybaby. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 17, č. 158 (10.7.2006), s. B/5.

Viceníková, D.: Příběh je mrtev, ať žije film! [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Host. - Roč. 22, č. 7 (2006), s. 53.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist