Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - červenec-srpen

Kultura obecně

Kučerová, L.: Různé podoby místní kultury a její trendy.
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 32 (2009), s. 10.

Literatura

Bedřich, M.: Vizualizace v barokní literatuře.
In: Česká literatura. - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 469-485.

Csordás, G.: Opanování dějin narativem? Maďarské literární perspektivy.
In: Host. - Roč. 25, č. 7 (2009), s. 104-109.

Nádeníček, P.: Setkání evropských literatur v Kielu. [Evropský festival románových prvotin.]
In: Host. - Roč. 25, č. 7 (2009), s. 100-102.

Papoušek, V.: Paradigma nové moderny. (Proměny literárních diskurzů v periodě 1905-1923.)
In: Svět literatury. - Roč. 19, č. 39 (2009), s. 119-135.

Schmidt, S. J.: Literární věda na cestě od hermeneutiky k mediální kulturní vědě.
In: Česká literatura. - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 542-554.


Střední a severní Morava

Neumann, L.: Zpráva z olomouckého sympozia. [Sympozium Česká kultura a umění ve 20. století uspořádané v Olomouci.]
In: Česká literatura. - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 604-607.

Divadlo

Adámek, J.: Klata – Mundruczó – Marthaler. Z festivalu Kontakt 2009. [Divadelní festival Kontakt v polské Toruni.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 20, č. 4 (2009), s. 46-61.

Drábek, P.: Anglické hry u našich loutkářů a naopak.
In: Divadelní revue. - Roč. 20, č. 3 (2009), s. 27-44.

Hledíková – Polívková, I.: Festival plný dobrej úrody. [Přehlídka slovenských loutkových divadel Bábková Žilina.]
In: Loutkář. - Roč. 59, č. 4 (2009), s. 169-171.

Hulec, V.: Apostrofem praštěné divadlo. [Mezinárodní festival nezávislých a amatérských divadel Apostrof uspořádaný v Praze.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 4 (2009), s. 47-49.

Jiřík, J.: Show Polish Case. [29. ročník Varšavských divadelních setkání.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 20, č. 4 (2009), s. 34-45.

Just, V.: Hradecké memento aneb Evropské regiony po patnácté. [Festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 29 (2009), s. 12.

Kosová, P.: Loutkářská Chrudim 2009. [Celostátní přehlídka amatérského loutkářství.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 4 (2009), s. 27-30.

Král, K.: Demokracie a právo elit na sebeurčení. O Evropských divadelních cenách.
In: Svět a divadlo. - Roč. 20, č. 4 (2009), s. 65-85.

Lešková – Dolenská, K.: V jednoduchosti je síla. [Mateřinka – 20. ročník festivalu profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku proběhl v Liberci.]
In: Loutkář. - Roč. 59, č. 4 (2009), s. 172-175.

Maxa, M.: Dětská scéna podesáté v Trutnově. Ohlédnutí za celostátní přehlídkou dětského divadla a recitace 2009.
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 4 (2009), s. 19-23.

Mikulka, V.: Jistoty jednoho festivalu. [79. ročník mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 17 (2009), s. 15.

Mikulka, V.: Postav se před diváky a buď zábavný. [Fringe Festival Praha.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 14 (2009), s. 15.

Richter, L.: Chrudim tentokrát loutkářská. [58. Loutkářská Chrudim – celostátní přehlídka amatérského loutkářství.]
In: Loutkář. - Roč. 59, č. 4 (2009), s. 182-187.

Schejbalová, P.: Loutkové divadlo v regionech v sezoně 2008/2009.
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 4 (2009), s. 38-44.

Soprová, J.: Na Hronově exceloval Třetí věk. [79. ročník mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 181 (5.8.2009), s. 9.

Soprová, J.: Staří optimisti přechytračili mladé pesimisty. [79. ročník mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 185 (10.8.2009), s. 8.

Stuchlík, J.: Mateřinka 2009: Skvělé divadlo pro malé bytosti. [Mateřinka – 20. ročník festivalu profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku proběhl v Liberci.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 33 (2009), s. 11.

Špalková, D.: Odkud směřuješ a kam... Ohlédnutí za celostátní přehlídkou studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí 4.-7.7.2009.
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 4 (2009), s. 14-17.

Vangeli, N.: Tanec Praha ´09 v mediální bublině. [Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 15 (2009), s. 15.

Widera, B.: VIII. mezinárodní festival loutkových divadel – Katovice dětem.
In: Loutkář. - Roč. 59, č. 4 (2009), s. 168.


Střední a severní Morava

Zemančíková, A.: Wolkrův Prostějov ve znamení divadel poezie. [Celostátní přehlídka divadel poezie.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 4 (2009), s. 25-26.

Film

Brož, J.: Uherské Hradiště: trochu jiný festival. [35. Letní filmová škola v Uherském Hradišti.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 31 (2009), s. 12.

Dašek, I. V.: Český videosalon 2009. [56. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby v Ústí nad Orlicí.]
In: Videohobby. - Roč. [49], červenec – srpen (2009), s. 4-5.

Felcman, J.: Festivalové rošády. Cannes 2009. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 64 (2009), s. 06-08.

Fiala, J.: Zobrazení hrozby v americkém vědecko-fantastickém filmu 50. let.
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 64 (2009), s. 24-30.

Flígl, J.: Filmová produkce v hrsti diváků. [Far East Film – přehlídka východoasijské tvorby v Udine.]
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 64 (2009), s. 011.

Foll, J.: MFF Karlovy Vary 2009. Hrst postřehů o karlovarské soutěži.
In: Film a doba. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 85-87.

11 filmů z karlovarských sekcí ve výběru FaD v abecedním pořadí. 44. MFF v Karlových Varech.
In: Film a doba. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 88-95.

Lang, Č.: Energie mladých, bída rutinérů. Německé filmové sezóny 2007-2008.
In: Film a doba. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 66-75.

Lang, Č.: Ve znamení Asie. Oberhausenské Kurzfilmtage 2009. [Mezinárodní dny krátkého filmu v Oberhausenu.]
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 64 (2009), s. 012.

Palák, V.: Festivalová soutěž: za expresivními gesty křehkost. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 30 (2009), s. 12.

Patrik, M.: Písecké filmové a jiné slasti. [Mezinárodní filmový a multižánrový festival v Písku.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 35 (2009), s. 11.

Pláteník, P.: Marečku, podejte mi DVD. [O filmovém vzdělávání u nás.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 16 (2009), s. 11.

Podskalská, J.: Festival ve Varech skončil, jeho prestiž stoupá. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Olomoucký deník. - Č. 161 (13.7.2009), s. 6.

Prejdová, D.: Dokonalá iluze. Cannes 2009. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 64 (2009), s. 09-010.

Přivřelová, I.: Festival nad řekou poněkud vázl. [Mezinárodní filmový a multižánrový festival v Písku.]
In: Olomoucký deník. - Č. 185 (10.8.2009), s. 18.

Rynda, V.: Vary zažily předávání „fresh“ cen. [Mezinárodní festival studentských filmů a debutů Fresh Film Fest v Karlových Varech.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 191 (17.8.2009), s. 8.

Rynda, V.: Ve Varech zvítězil outsider. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 161 (13.7.2009), s. 8.

Spáčilová, M.: Bavitel, myslitel a neúnavní diváci. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 161 (13.7.2009), s. C/10.

Spáčilová, M.: Ve Varech se neobjevil slabý film. [Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 157 (8.7.2009), s. B/5.

Ulver, S.: Pravdivé (i nepravdivé) příběhy. [Mezinárodní dny krátkého filmu v Oberhausenu.]
In: Film a doba. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 105-107.

Ulver, S.: V moci filmu. [Filmový festival Crossing Europe v Linci.]
In: Film a doba. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 108-109.

Zaoralová, E.: Na okraj soutěže Cannes 2009. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Film a doba. - Roč. 55, č. 2 (2009), s. 102-105.


Aktualizováno: 10.12.2009
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist