Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2009 - květen-červen

Literatura

Breň, T.: Jak se píše o penězích. [Mezinárodní lingvo-literární konference Jazyk, literatura a finance v Ústí nad Labem.]
In: Česká literatura. - Roč. 57, č. 3 (2009), s. 458-459.

Brož, J.: Vzestupy a pády Marchova festivalu spisovatelů. [19. ročník Festivalu spisovatelů Praha.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 25 (2009), s. 12-13.

Čeňková, J.: Zlaté stuhy posedmnácté. [Výroční ceny za literaturu pro děti a mládež.]
In: Tvar. - Roč. 20, č. 12 (2009), s. 10.

čtk, kul: Veletrhu vládly autogramiády. [Knižní veletrh Svět knihy v Praze.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 114 (18.5.2009), s. 10.

čtk, oh: Booker patří Alice Munroové. [Man Booker International Prize.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 123 (28.5.2009), s. 10.

Hrdina, M.: Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus.
In: Česká literatura. - Roč. 57, č. 3 (2009), s. 319-345.

Chovanec, J.: Role převrácené, světy prolínající se. [19. ročník Festivalu spisovatelů Praha.]
In: Tvar. - Roč. 20, č. 13 (2009), s. 14.

(klr): Mezinárodní Bookerovu cenu Lustig nedostal. [Man Booker International Prize.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 123 (28.5.2009). Příl. Střední Morava Dnes, s. B/7.

(klr): Ortenovu cenu má Šrámková. [Cena udělovaná tvůrcům do třiceti let.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 112 (15.5.2009). Příl. Střední Morava Dnes, s. B/8.

Křivánek, V.: Překročit hranice obvyklého. Pět podob experimentu v české poezii dvacátého století.
In: Tvar. - Roč. 20, č. 12 (2009), s. 8-9.

Nyklová, M.: Nejkrásnější české knihy 2008.
In: Knižní novinky. - Roč. 8, č. 9-10 (2009), s. 6.

oh: Sto tisíc eur za debutový román. [Mezinárodní dublinská literární cena IMPAC.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 136 (12.6.2009), s. 11.

oh: Svět knihy o víkendu vrcholí. [Knižní veletrh v Praze.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 113 (16.5.2009), s. 15.

Procházka, B.: Svět knihy – nejen o knihách. [Knižní veletrh v Praze.]
In: Knižní novinky. - Roč. 8, č. 11 (2009), s. 7.

Šilhan, M.: Cena Jiřího Ortena 2009. [Cena udělovaná tvůrcům do třiceti let.]
In: Knižní novinky. - Roč. 8, č. 11 (2009), s. 7.

Thente, J.: Víc než jen detektivky, kabelky a značkové obleky. Švédské literární perspektivy.
In: Host. - Roč. 25, č. 6 (2009), s. 94-99.


Střední a severní Morava

Hejnic, O.: Stručná zpráva o literátech na hranici. [2. mezinárodní setkání spisovatelů v Českém Těšíně.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 26 (2009), s. 12.

Langerová, S.: Poetická DNA. [Festival básníků v Olomouci.]
In: Host. - Roč. 25, č. 6 (2009), s. 5.

Divadlo

Blecha, J.: Rodinné loutkové divadlo – nestandardní scénografická firemní produkce.
In: Loutkář. - Roč. 59, č. 3 (2009), s. 137-138.

Císař, J.: Jeden celý a dvě poloviny dne v Písku. [Šrámkův Písek – celostátní přehlídka experimentujícího divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 20-23.

Černá, K.: Inscenace Tiká tiká politika objevem festivalu v Toruni. [Divadelní festival Kontakt v polské Toruni.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 127 (2.6.2009), s. 10.

Černý, J.: Osudy českého divadla v roce 1958.
In: Divadelní revue. - Roč. 20, č. 2 (2009), s. 42-62.

Černý, M.: Soumrak českého operního umění? [9. ročník festivalu hudebního divadla Opera 2009 v Praze.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 10 (2009), s. 13.

Drozd, D.: Tendence v současném myšlení o divadle. [Konference uspořádaná na Divadelní fakultě JAMU v Brně.]
In: Divadelní revue. - Roč. 20, č. 2 (2009), s. 80.

Dudzik, W.: Ke kulturní teatrologii.
In: Divadelní revue. - Roč. 20, č. 2 (2009), s. 3-8.

Erml, R.: Cesta na východ za Setkáním. [Mezinárodní divadelní festival Setkání – Stretnutie ve Zlíně.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 18, č. 13 (2009), s. 12.

Exnarová, A. - Pácl, R. - Bezoušková, S.: Divadelní Děčín 2009 jako obraz současného amatérského činoherního divadla. [Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 13-19.

Eyant – Confino, I.: Divadlo a patronát, slova a obrazy. [Problematika mecenášství a sponzoringu.]
In: Divadelní revue. - Roč. 20, č. 2 (2009), s. 9-14.

Jungmannová, L.: Málo českých dramatiček? Ženské drama mezi sebepoznáním a sociální tematikou.
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 12 (2009), s. 14-15.

Král, K.: Trefa do černého. [O textech soutěžících o Cenu Alfréda Radoka za nejlepší českou a slovenskou původní hru.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 20, č. 3 (2009), s. 89-97.

Mareček, P.: Ani déšť nepoškodil divadelní zážitek z Hradce Králové. [Festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 151 (30.6.2009), s. B/6.

Rozmánková, L.: Český tanec, dobré víno na neúrodné půdě. [O moderním tanci.]
In: Přítomnost. - Léto (2009), s. 56-60.

Smugalová, Z.: XIV. Otevřeno v Kolíně. [Národní přehlídka pantomimy a pohybového divadla.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 10-12.

Vangeli, N.: Česká taneční kámasútra. [15. ročník festivalu současného tance Česká taneční platforma se uskutečnil v Praze.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 11 (2009), s. 13.

Vašek, R.: Balet v regionech: na mladých nohách.
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 10 (2009), s. 13.

Vlčková, O.: Bití humřího srdce. [Evropská divadelní cena ve Vratislavi.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 13 (2009), s. 15.

Žantovská, E.: Divadlo jako občanská platforma. Britské politické divadlo.
In: Svět a divadlo. - Roč. 20, č. 3 (2009), s. 12-18.


Střední a severní Morava

Hejnic, O.: Snová divadelní partie na pozadí těžních věží. [Dream Factory – divadelní festival v Ostravě.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 26 (2009), s. 14.

Hulec, V.: Když odejdou horníci... Dream Factory Ostrava 2009. [Divadelní festival v Ostravě.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 18, č. 13 (2009), s. 13.

Hulec, V.: Labyrinty výstředností a pomalých smrtí. Divadelní Flora, Olomouc 2009. [13. ročník mezinárodního divadelního festivalu.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 18, č. 13 (2009), s. 13.

Lešikarová, L.: Divadelní Flora: všechny lístky jsme vyprodali. [13. ročník mezinárodního divadelního festivalu v Olomouci.]
In: Olomoucký deník. - Č. 118 (22.5.2009), s. 28.

Mikulka, V.: S Havlem, ale bez Havla. [20. ročník mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic v Českém Těšíně a Cieszyně.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 18, č. 13 (2009), s. 9.

Richter, L.: Opavská rolnička. [Regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů.]
In: Loutkář. - Roč. 59, č. 3 (2009), s. 125.

Vrchovský, L.: Dospělí dětem v Ostravě – kvalita roste. [Krajská přehlídka divadel dospělých hrajících pro děti se konala v Ostravě – Porubě.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 43.

Vrchovský, L.: Letošní Hanácký divadelní máj přinesl divákům pobavení i možnost zamyšlení. [Regionální přehlídka venkovských divadelních souborů a činoherních divadel pro děti proběhla v Němčicích nad Hanou.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 34-36.

Vrchovský, L.: Pohárek SČDO – národní kolo soutěže divadelních monologů a dialogů. [Národní přehlídka monologů a dialogů ve Velké Bystřici.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 25.

Vrchovský, L.: Štivadlo 2009 podle Hildesheimera. [8. ročník divadelní přehlídky venkovských souborů a divadel dospělých hrajících pro děti se konal ve Štítině u Opavy.]
In: Amatérská scéna. - Roč. 46 (55), č. 3 (2009), s. 36.

Film

čtk, voj: Zlínský festival rozdal Střevíčky. [49. ročník mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež se konal ve Zlíně.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 132 (8.6.2009), s. 10.

Holub, R.: Carrey v pasti, Rumuni, český stánek a červený koberec. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 22 (2009), s. 14.

Holub, R.: Finále a žánrové posuny českého filmu. [Filmový festival Finále v Plzni.]
In: Literární noviny. - Roč. 20, č. 19 (2009), s. 12.

Holý, Z.: Ve věži ze slonoviny. Nad současným stavem oboru filmová věda v ČR.
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 63 (2009), s. 09.

Kučera, J.: Hollywoodská romantická komedie. Aspekty a proměny žánru, o kterém je hanba mluvit.
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 63 (2009), s. 002-005.

Martinek, P.: Krize? A co na to Cannes? [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 5, č. 13 (2009), s. 10

Rynda, V.: AniFest v Třeboni nadělil čápy. [Mezinárodní festival animovaných filmů v Třeboni.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 104 (5.5.2009), s. 10.

Rynda, V.: Antikrist šokoval brutalitou. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 115 (19.5.2009), s. 10.

Rynda, V.: Cannes ve znamení krize a žánru. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 120 (25.5.2009), s. 10.

Rynda, V.: Tarantinovo košer porno. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 117 (21.5.2009), s. 10.

Rynda, V.: Upíři a milenci čelí krizi. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 113 (16.5.2009), s. 14.

Rynda, V.: V Cannes vyhrála česká Bába. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 119 (23.5.2009), s. 14.

(spa): Moskva tleskala Čechům, teď vyhlíží Deppa. [Mezinárodní filmový festival v Moskvě.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 147 (25.6.2009), s. B/6.

Spáčilová, M.: Český film vyhrál, televize prohrála. [49. ročník mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež se konal ve Zlíně.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 132 (8.6.2009), s. C/10.

Spáčilová, T.: Přijel Pitt. A zklamal. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 117 (21.5.2009). Příl. Střední Morava Dnes, s. C/7.

Švagrová, M.: AniFest letos na druhou. [Mezinárodní festival animovaných filmů v Třeboni.]
In: Lidové noviny. - Roč. 22, č. 109 (12.5.2009), s. 10.

Tesař, A.: Filmy z análů. [16. ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest.]
In: Cinepur. - Roč. 17 [i.e. 18], č. 63 (2009), s. 06

Zaoralová, E.: Cannes už má favority. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 118 (22.5.2009). Příl. Střední Morava Dnes, s. B/9.

Zaoralová, E.: Cannes vládla díla plná sexu a násilí. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 120 (25.5.2009), s. B/6.

Zaoralová, E.: Korejští upíři i evropské krásky v Cannes zklamali. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 114 (18.5.2009), s. B/6.

Zaoralová, E.: Z oblak spadlo Cannes zase na zem. [Mezinárodní filmový festival v Cannes.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 20, č. 112 (15.5.2009). Příl. Střední Morava Dnes, s. B/8.


Střední a severní Morava

Langer, A.: Mladá kamera v Uničově. [35. ročník soutěžní přehlídky filmů autorů do třiceti let.]
In: Videohobby. - Roč. [49], květen (2009), s. 21.

Tuščák, M.: Mohelnická soutěž se konala v arcibiskupském paláci. [Krajské kolo celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby v Mohelnici.]
In: Videohobby. - Roč. [49], červen (2009), s. 4.

Valušiak, J.: Nyní a dříve. Malá filmová meditace. [35. ročník soutěžní přehlídky filmů autorů do třiceti let Mladá kamera v Uničově.]
In: Videohobby. - Roč. [49], červen (2009), s. 20.


Aktualizováno: 25.08.2009
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist