Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 1996

Abeceda mzdové účetní / [Antonín Daněk] ...[et al.]- 2., dopl.
vyd. - Olomouc : ANAG, 1996. - 218 s. - (brož.)597.100
Alter - ganz alltäglich : ein Handbuch für die pastorale Praxis.
- 1. Aufl. - Leipzig : Benno, 1992. - 286 s. - (brož.)779.982
Alternativní opatření k trestu vězení. - [Praha] : [Vězeňská
služba ČR], 1995. - 19 s. - (brož.)II 831.306
Aukční katalog : Praha 28.09.1996. 29. aukce starožitností a
uměleckých předmětů. - Praha : AGNESA, 1996. - 32 s. + 1 příl. -
(Brož.)II 830.946/ 29
Die Berufszulassung zum Handwerk seit dem Ende des Alten Reichs /
M. Knörr. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 49, 305 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.444
Bezpečnostní teorie a praxe : sborník PA ČR / [redakce Anna
Lukešová] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České
republiky, 1996. - 99 s. - (Brož.)597.369
Bojovat! : techniky ozbrojeného i neozbrojeného boje z
oficiálních výcvikových příruček elitních vojenských sborů celého
světa / [Len Cacutt]. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut,
1996. - 188 s. - (váz.)II 831.433
Církev a stát : (vztah státu a církve a postavení jednotlivce) :
sborník příspěvků z konference - 1. ročník / [redaktor Josef
Bejček] ...[et al.]- Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita,
1996. - 77 s. - (brož.)597.309
Česká republika a evropské bezpečnostní struktury. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 184 s. - Fakulta
mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)597.396
Československé letectvo v roce 1938 / M. John. - 1. vyd. - Beroun
: Baroko & Fox, 1996. - 341 s. - (brož.)597.037
Dělení důkazního břemena v civilním soudním sporu / J. Macur. -
Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 162 s. -
(brož.)597.212
Diplomatická kuchařka a společenský rádce / [napsal Jiří Šourek]
- 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 1996. - 186 s. -
(váz.)597.357
Důchodové pojištění / J. Přib, V. Voříšek ...[et al.]. - Olomouc
: ANAG, 1996. - 285 s. - (brož.) 597.091
Der Einflu neuer Partnerbeziehungen des getrenntlebenden oder
geschiedenen Unterhaltsberechtigten auf dessen Anspruch / G.
Uhlich. - [Frankfurt am Main] : [vl. nákl.], 1992. - 20, 215 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.596
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR
za rok 1995 / S. Šetřilová. - Praha : Český statistický úřad,
1996. - 51 s. - (Brož.)II 831.226
Freedom of Expression and Press : Proceedings of the Scientific
Conference : Brno 08.09.1994-09.09.1994 / [redakce Dalibor Jílek]
- Vyd. 2., rozš. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 144s. -
(brož.)597.215
Geologické a související předpisy / B. Bernardy, P. Ibl, V.
Řezníček. - Praha : Arch, 1996. - 125 s. - (Brož.)597.373
Guderian : tankový generál / K. Macksey. - Vyd. 1. - Brno : Bonus
A, 1996. - 283 s., obr. příl. - (váz.)780.789
Hledání kvalitních členů statutárních orgánů akciových
společností aneb o řízení statutárních orgánů akciových
společností v tržních a transformujících se ekonomikách / editor
M. Hessel. -Praha : Český Institut Aplikované Ekonomie, 1996. -
206 s. - (brož.)597.230
Informace o studiu a přijímacím řízení na Policejní akademii
České republiky. Školní rok 1997-98 / [uspořádala Iva Borská] -
Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 31 s.
-(brož.)776.389/ 1997-98

Interní audit / J. Dvořáček, H. Vázquez, I. Středa ...[et al.]. -
Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 312 s. -
Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)596.902
Introduction to Legal English. Vol. 1 / M. Chromá, T. Coats. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 333 s. - Katedra jazyků
Právnické fakulty UK, Praha. - (brož.)597.227/ 1
Jherings Rechtsdenken : Theorie und Pragmatik im Dienste
evolutionärer Rechtsethik / herausgegeben von O. Behrends. -
Göttingen : Vandenhoeck & Rupprecht, 1996. - 268 s. -
(brož.)780.394
Kancelář právníka. [1995]. - Praha : Economia, 1995. - 14 s. -
(Brož.)          II 831.176/ 1995
Kdo hradí opravy v bytě? : nové vymezení rozsahu finanční účasti
nájemce na úhradě oprav v bytě podle nařízení vlády č. 258/1995
Sb. publikovaného ve Sbírce zákonů částka 67 dne 13.
listopadu1995 / M. Horák, H. Nováková. - 3. dopl. vyd. - Praha :
Polygon, 1996. - 110 s. - (brož.)597.244
Komentar Zakona o bibliotečkoj delatnosti sa pratecim propisima /
D. Barac. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1995. - 182 s. -
(Brož.)780.398
Konkurs na vraha a další kriminální příběhy. - Praha : Sdružení
MAC, 1996. - 127 s. - (Brož.)   780.575
Kriminalistika pro soukromé bezpečnostní služby / L. Penzeš. -
Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 136 s. - (brož.)596.907
Legitymizacja panstwa w prawoznawstwie / Z. Pulka. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 235 s. - (brož.)597.409
Lišky pouště : boje v severní Africe za druhé světové války / P.
Carell. - V čes. překl. vyd. 1. - Praha : Erika, 1996. - 382 s. -
(váz.)781.055
Majetek podniku : (jeho účtování a příklady) / M. Dušková, V.
Kolková. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 259 s. -
(brož.)596.910
Malá encyklopedie zdravotního pojištění v otázkách a odpovědích :
současný právní stav včetně změn k datu 1.7.1996 : pro
zaměstnavatele, mzdové účetní, zaměstnance, podnikatele, občany /
A. Daněk, J. Glet. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 63 s. -
(brož.)597.021
Die Ma geblichkeit der handelsrechtlichen für die
steuerrechtliche Gewinnermittlung in der Bundesrepublik
Deutschland und im Vereinigten Königreich von Gro britannien und
Nordirland - eineGegenüberstellung / C. Alsheimer. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 61, 236 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.890
Die Mitbestimmung der Betriebsvertretungen der Zivilbeschäftigten
im Spannungsfeld zwischen NATO und nationalem Recht / C. Pfeifer.
- Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 291 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)780.893
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte des Betriebsrates bei der
Beschäftigung von Leih- und Fremdfirmenarbeitnehmern / T. Barth.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 36, 240 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.409
Muži s mocí : portréty starostů Moravské Ostravy 1861-1918 / B.
Przybylová, J. Šerka. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1996.
- 29 s. - (brož.)596.944
Můj život v sovětské armádě : z osvoditele dezertérem / V.
Suvorov. - Brno : Jota, 1996. - 262 s. - (váz.)780.615
Nejstřeženější tajemství - sexuální zneužívání dětí / V. Täubner.
- Vyd. 1. - Praha : Trizonia, 1996. - 116 s. - (brož.)597.086
Nová rozpočtová skladba od roku 1997 / J. Kinšt. - 1. vyd. -
Praha : Pragoeduca, 1996. - 174 s. - (brož.)597.368
O válce : dílo z pozůstalosti generála Carl von Clausewitze / C.
Clausewitz. - Vyd. 2., v nakl. Bonus A 1. - Brno : Bonus A, 1996.
- 749 s. - (váz.)597.279
O vnitrostátní přímé závaznosti mezinárodních smluv / V. Týč. -
Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 136 s. -
(brož.)597.208


Obchodní právo / M. Janků, Č. Plechatý, J. Sochor. - 1. vyd.,
dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
1996. - 129 s. - (brož.)S II 831.346
Občan a bezpečnost : jak se bránit před zločinem / L. Penzeš. -
Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1996. - 122 s. - (brož.)596.909
Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii : (texty
právních předpisů) / přeložila a uspořádala S. Kopecká. - Vyd. 1.
- [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1996. - 206 s. -
(brož.)597.540
Olomouc : výroční zpráva města. 1995. - [Olomouc] : [Úřad města
Olomouce], [1996]. - 19 s. - (Brož.)II 831.322/ 1995
Peníze, poklady, padělky / B. Hlinka, P. Radoměrský. - 2. pozm. a
dopl. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 262 s., obr. příl. -
(váz.)597.356
Penzijní fondy. - Praha : Economia, 1995. - 20 s. - (Brož.)    
              II 831.273
Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty / T. Cipra. - 1. vyd.
- Praha : HZ, 1996. - 234 s. - (brož.)596.935
Pěstounská péče : nový kontext, staronová perspektiva / J.
Kovařík. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1996.
- Přeruš. str., 6 grafů. - (Brož.)II 831.389
Platné sociální předpisy od 1.1.1996 : soubor úplných znění
právních předpisů. Díl 1, Nemocenské pojištění, zdravotní
pojištění, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, organizace
a provádění sociálního zabezpečení, vztahy mezi ČR a SR / [Eva
Lorencová, Jan Přib] - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 1996. - 493 s. -
(brož.)597.090/ 1
Platné sociální předpisy od 1.1.1996 : soubor úplných znění
právních předpisů. Díl 2, Důchodové pojištění, státní sociální
podpora, sociální péče, organizace a provádění sociální péče /
[Naděžda Břeská, Vladimír Voříšek, Lucie Vránová] - 1. vyd. -
Olomouc : ANAG, 1996. - 624 s. - (brož.)597.090/ 2
Podnikatel bez průšvihů / Z. Blažek, V. Čarňanský, T. Pohl. -
Praha : Vera, 1996. - 223 s. - (brož.)597.570
Pohledávky : komplexní účetní a daňový pohled / J. Kunešová. - 1.
vyd. - Ostrava : Sagit, 1996. - 116 s. - (brož.)597.315
Pojistná matematika / J. Walter, A. Čermáková. - 1. vyd. - České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 93 s. - Zemědělská
fakulta, České Budějovice. - (brož.)S II 831.358
Pokušení správních rad / A. Fleischer, G. Hazard, M. Klipper. -
1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996. - 255 s. -
(váz.)597.277
Policie a evropská úmluva o lidských právech : česká verze / P.
Duffy. - [Praha] : [Vězeňská služba], 1995. - Nestr. - (Brož.)II
831.305
Pracovní a sociální zákony. Dopl. 5, Stav: leden 1996 / zpracoval
P. Bohata... [et al.]. - Praha : C. H. Beck, 1996. - Přeruš. str.
- (brož.)590.023/ 5. dopl.
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení s
komentářem. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 31 s. -
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Praha. -(brož.)597.441
Praha 15 se představuje : navštívenka městské část Praha 15. -
Praha : Místní úřad Praha 15, 1996. - 56 s. - (Brož.)597.501
Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje : (se
zvláštním zřetelem k dění na univerzitách) / R. Seltenreich. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 270 s. - (brož.)597.221
Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně
závaznými právními a jinými předpisy : doplňující sborník k
druhému vydání. Č. 3 / [napsal Michal Cipro] ...[et al.]- 2.
vyd. -Praha : DTP system, 1996. - 101 s. + 2 diskety. -
(Brož.)595.155/ Dopl.3
Prázdné hnízdo - šance nebo břemeno? / D. Sýkorová. - 1. vyd. -
Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 124 s. - (brož.)S II
831.530
Profesionální válečník : vzpomínky velitele supertajné
protiteroristické jednotky U. S. Navy / R. Marcinko. - 1. vyd. -
Praha : Ivo Železný, 1996. - 360 s. - (váz.)780.543

Przeglad prawa i administracji. T. 33. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1995. - 124 s. - (brož.)644.769/ 33
Przeglad prawa i administracji. T. 34. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1996. - 165 s. - (brož.)644.769/ 34
Rechtsanwendungsprobleme im Zusammenhang mit den
sonderprivatrechtlichen Gerichtsstandsregelungen der §§ 7 I HWiG,
6 II AuslInvestmG und 26 I FernUSG / O. Börnke. - Frankfurt am
Main : [vl.nákl.], 1995. - 22, 212 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.899
Role policie ve společnosti v očekávání veřejnosti / P. Sak, J.
Semrád. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky,
1996. - 111 s. - (brož.)597.329
Rudý Blitzkrieg : září 1939, sovětská tanková vojska v Polsku /
J. Magnuski, M. Kolomijec. - Vyd. 1. - Brno : Bonus A, 1996. - 88
s., obr. příl. - (brož.)II 831.381
Rusko-polská válka v letech 1918-1921 : první sovětský útok na
Evropu / A. Czubinski. - Vyd. 1. - Brno : Bonus A, 1996. - 460
s., 12 s. mp. - (váz.)597.312
Sebevražedné jednotky : vývoj a použití speciálních útočných
zbraní ve 2. světové válce / R. O'Neill. - Vyd. 1. - Plzeň :
Mustang, 1995. - 284 s. - (váz.)597.448
Sekty satanských bohů / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha :
Baronet, 1996. - 286 s. - (váz.)    780.806
Seznam notářů a komerčních právníků v České republice : (územní
třídění). - [Praha] : [Economia], 1995. - S. 25-40. - (Brož.)II
831.224
Sny vědomí : CIA, LSD a revolta šedesátých let / M. Lee, B.
Shlain. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 293 s., obr.
příl. - (váz.)780.930
Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění,
státní sociální podpora : podle stavu k 1.10.1996. - Ostrava :
Sagit, 1996. - 328 s. - (brož.)597.374
Sociologie práva : systémově teoretický přístup k modernímu právu
/ J. Přibáň. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství,
1996. - 197 s. - (brož.)597.567
Somogyi múzeumok közleményei. 9, Természettudomány :
(Különlenyomat). - Kaposvár : Somogy megyei múzeum, 1992. - S.
250-328. - (Brož.)II 831.232/ 9
Somogyi múzeumok közleményei. 10. - Kaposvár : Somogy megyei
múzeum, 1994. - 304 s. - (Brož.)II 831.232/ 10
Soudní lékařství a zdravotnicko-právní otázky / J. Štefan, J.
Hladík. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 183 s. - Ústav
soudního lékařství 3. lékařské fakulty UK, Praha. -
(brož.)597.228
Soudobé ústavní systémy / J. Filip...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 232 s. - (brož.)597.214
Spravedlnost s náhubkem / J. Kavan. - 1. vyd. - Brno : Doplněk,
1996. - 62 s. - (brož.)      597.504
SS: Hitlerův nástroj teroru / G. Williamson. - 1. čes. vyd. -
Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 256 s. - (váz.)II 831.432
Státní sociální podpora : přídavek na dítě, sociální příplatek,
příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek,
zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné,pohřebné /
N. Břeská ...[et al.]. - Olomouc : ANAG, 1996. - 295 s. -
(brož.)597.092
Strategie sociální transformace české společnosti a jejich
úspěšnost v parlamentních volbách 1996 / P. Machonin ...[et al.].
- 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 134 s. - (brož.)597.505
Syndrom choroby kancelářské : zhoubné účinky dlouhodobé
zaměstnanosti / I. Carney, C. Flint. - 1. vyd. - Praha : Naše
vojsko, 1996. - 95 s. - (brož.)780.299
Syndrom zavrženého rodiče / R. Gardner. - 1. čes. vyd. - Praha :
JAN, 1996. - 102 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Praha. - (brož.)597.552
Tábory v českých zemích 1945-1948 / T. Staněk. - Vyd. 1. - Šenov
u Ostravy : Tilia, 1996. - 263 s. - Slezský ústav Slezského
zemského muzea, Opava. - (brož.)597.375
Terezínské studie a dokumenty / editoři M. Kárný...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Academia, 1996. - 301 s. - Nadace Terezínská
iniciativa, Praha. - (váz.)596.859
Tschechisches Finanzrecht / D. Babůrková. - 3. Aufl. - Praha :
Babtext, 1996. - 186 s. - (brož.) 597.063
Tschechisches Handelsrecht / A. Weber, D. Babůrková, C. Geiling.
- 6. Aufl. - Praha : Babtext, 1996. - 604 s. - (brož.)597.064
Uniformy naší armády od roku 1918 / M. Hus. - Plzeň : Západočeské
muzeum, 1996. - 25 s., příl. - (brož.)597.050
Uniwersytet Wroclawski w okresie centralizmu stalinowskiego
1950-1955 / T. Suleja. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995.
- 320 s., 25 obr. na příl. - (brož.)597.006
Úvod do regionálních a správních věd : vybrané kapitoly / J.
Kadeřábková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1996.
- 93 s. - (váz.)597.571
Úvod do soudnělékařské problematiky zdravotnického a trestního
práva pro studenty lékařské fakulty / M. Dvořák ...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 139 s. - (brož.)597.226
Válka 1866 na Sobotecku očima kronikářů / E. Štěpánová. - Sobotka
: Městská knihovna Fráni Šrámka, 1996. - 52 s. - (Brož.)780.579
Vědecká pojednání II-1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická
univerzita, 1996. - 147 s. - (brož.)   597.077
Vietnam : ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii /
[William L. Allen] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a
Vašut, 1996. - 265 s. - (váz.)II 831.448
Vybrané paragrafy k letní činnosti / J. Harmach. - 2., přeprac.
vyd. - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1996. - 47 s. -
(brož.)597.103
Vývoj sociálního státu v Evropě : čítanka z historie moderní
evropské sociální politiky / editor L. Musil. - 1. vyd. - Brno :
Doplněk, 1996. - 256 s. - (brož.)597.506
Wettbewerbsbeschränkungen bei Kommanditisten / M. Zorn. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 181 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.433
Wie wird Kriminalität in der Presse dargestellt, ist die
Darstellung wirklichkeitsfremd, und gibt es Entsprechungen im
Vorstellungsbild der Bevölkerung? / C. Derwein. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 5, 212 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.606
Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich
mezinárodní zkratky a obchodní názvy / V. Ducháček. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1996. - 56 s. -
Fakultachemické technologie, Praha. - (brož.)S II 831.245
Základní právní předpisy o mateřských školách / J. Pospíšil. -
Praha : Jaroslav Pospíšil, 1996. - 219 s. - (Brož.)597.565
Základní právní předpisy o základní školách / J. Pospíšil. -
Praha : vl. nákl., 1996. - 242 s. - (Brož.)597.118
Základy metodiky výcviku a taktiky služebních zákroků / I.
Hrazdíra ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie
České republiky, 1996. - 114 s. - Katedra profesní a tělesné
přípravy,Praha. - (brož.)S II 831.357
Zákon o živnostenském podnikání a zákon o živnostenských úřadech
v otázkách a odpovědích v aktuálním znění k 1.9.1996 / V.
Babšická. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1996. - 134 s. -
(brož.)597.238
Zákoník práce : (komentář) / J. Kocourek. - Vyd. 1. - Praha :
Eurounion, 1996. - 262 s. - (brož.)596.908

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist