Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 1996

Abnormální vývoj osobnosti jako následek negativního působení /
M. Vágnerová. - 2., nezm. vyd. - Liberec : Technická univerzita,
1996. - 36 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a
psychologie, Liberec. - (brož.)S II 831.294
Abri zur Theorie, zur Geschichte und zur Didaktik der deutschen
Kinder - und Jugendliteratur : Lehrmaterial für Studenten an
Universitäten der Tschechischen Republik / R. Neubert. - 1. vyd.
- Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 165 s. - Fakulta
pedagogická, Plzeň. - (brož.)597.104
Acta Academica '93 : bulletin pro teoretickou a vědeckou činnost
AMU. - Praha : Akademie múzických umění, 1996. - 138 s. -
(brož.)II 831.310
Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 39. 1996. No. 1. - Prague :
Karolinum, 1996. - 54 s. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Hradec Králové. - (Brož.)260.157/ 39(1996)1
Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby
překonání stresu z povolání / C. Hennig, G. Keller. - 1. vyd. -
Praha : Portál, 1996. - 99 s. - (brož.)597.048
Arbeitsaufträge und Lehrerinterventionen im Gruppenunterricht /
C. Fürst. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 327 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)780.436
Český jazyk pro žáky 3. ročníku : příloha pro učitele / O.
Houžvička, L. Houžvičková. - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 1996. - 21
s. - (Brož.)780.705
Český jazyk pro žáky 4. ročníku ZŠ : příloha pro učitele / O.
Houžvička, L. Houžvičková. - Úvaly : Jinan, 1996. - 23 s. -
(Brož.)780.703
Děti a levobočci českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, J.
Mikulec. - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - 207 s. -
(váz.)597.195
Děti potřebují prarodiče / I. Hauser-Schöner. - Vyd. 1. - Praha :
Portál, 1996. - 102 s. - (brož.)780.583
Discourse Analysis and Related Topics For Teachers of English As
a Second Language / D. Geaney. - 1. vyd. - Praha : Karolinum,
1996. - 153 s. - Katedra anglického jazyka a literatury
Pedagogické fakulty UK, Praha. - (brož.)597.225
Dítě s vadnou výslovností na základní škole / H. Havlisová, E.
Suchánková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita,
1995. - 68 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra pedagogiky,České
Budějovice. - (brož.)S II 831.359
Dny zdravotně postižených Vivat Vita '96 : 6. ročník prodejní a
kontraktační výstavy kompenzačních a protetických pomůcek s
mezinárodní účastí.. : Výstaviště Flora Olomouc
26.09.1996-29.09.1996. - Olomouc : Výstaviště Flora Olomouc,
1996. - Nestr. - (Brož.)780.680
Dovedeš už číst? : učebnice - čtecí karty pro samostatnou práci
žáků v 1. a. 2. ročníku / H. Šimíčková. - Ostrava : Grafie, 1996.
. + 40 str. listů. - (Brož.)II 860.317
Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v
České republice / O. Asztalos. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
ekonomická, 1996. - 265 s. - (brož.)596.940
Everything You Wanted To Know About Czech and Were Afraid to Ask
: 72 Discussions of the Czech Language to Make you Think, Learn
and Entertain / K. Kunes. - Praha : Práh, 1995. - 80 s.
-(brož.)597.124
Fyzika a didaktika fyziky. 2 / [redaktor Josef Janás] ... [et
al.]- Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 140 s. -
(brož.)592.763/ 2
Fyzika v příkladech a testových otázkách pro uchazeče o studium
na VŠ : učebnice k přijímacím zkouškám / R. Kubínek, H. Kolářová.
- 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1996. - 211 s. - (brož.)597.243
Goromomo Goroló : vyprávění sibiřskejch Evenků / P. Brzáková. -
Praha : Citadela, 1996. - 198 s. - (brož.)781.161
Grafické kalkulačky ve školské výuce / J. Troják ...[et al.]. -
1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 63 s. - (brož.)597.478
Hádanky a luštěniny na Vánoce / J. Žáček. - 1. vyd. - Praha :
Šulc, 1996. - 32 s. - (brož.)    780.924
Hovory : sborník nadace Přemysta Pittra a Olgy Fierzové Praha.
Referáty ze semináře "Přemysl Pitter - křesťan". 2. - Praha :
Oliva, 1996. - 133 s. - (brož.)592.365/ 2
Inauguracja roku akademickiego. 1995-1996. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 241 s., 4 obr. na příl. -
(brož.)537.127/ 1995-96
Informace o studiu a přijímacím řízení na Policejní akademii
České republiky. Školní rok 1997-98 / [uspořádala Iva Borská] -
Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 31 s.
-(brož.)776.389/ 1997-98
Informace o studiu ve školním roce 1997-98 : Přírodovědecká
fakulta MU v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
1996. - 33 s. - (brož.)590.601/ 1997-98
Informace pro studenty historie (dějepisu), muzeologie a
středověké archeologie. 1996-1997. - Opava : Slezská univerzita,
1996. - 72 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav
historiea muzeologie, Opava. - (Brož.)S II 830.908/ 1996-97
Jan Juránek / Č. Brandejs. - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují :
Městský úřad, 1996. - 47 s. - (brož.)E 981.226
Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok
1997-1998 : učební a studijní obory středních odborných učilišť,
studijní obory gymnázií, středních odborných škol
akonzervatoří... - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného
školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1996. -
315 s. - (brož.)597.298
Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux : francouzské pohádky / J.
Vladislav. - [Praha] : Grafoprint-Neubert, 1996. - 260 s. -
(váz.)780.538
Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí / N. Janotová. -
1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 31 s. - (brož.)780.516
Kapitoly z didaktiky fyziky / J. Janás. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 121, 25 s. - Pedagogická fakulta,
Brno. - (brož.)S II 831.149
Keltové : první tisíciletí keltských dějin : 1000 př. Kr. - 51 po
Kr / P. Ellis. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1996. - 235 s., obr.
příl. - (váz.)597.192
Komplexní problematika školního neprospěchu / M. Vágnerová. - 2.,
nezm. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - 36 s. -
Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a psychologie,Liberec.
- (brož.)S II 831.295
Koření doby : výběr z prací celostátní soutěže prózy Hlavnice A.
C. Nora 1996 : almanach / [uspořádal Štěpán Vlašín] - 1. vyd. -
Hlavnice : Nadace A. C. Nora, 1996. - 111 s., obr. příl.
-(Brož.)780.491
Laboratorní kultivace sinic a řas ve školních podmínkách / F.
Lederer. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1996. - 14 s. -
(Brož.)780.458
Literární výchova pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající
ročníky víceletých gymnázií : výpravy do světa literatury 2 / V.
Nezkusil. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 183 s.
-(brož.)780.934
Marketing školy / J. Světlík. - 1. vyd. - Zlín : Ekka. - 382 s. -
(váz.)             597.143
Maturita z dějepisu / K. Dršková. - Vyd. 1. - Praha : Aleš
Skřivan ml., 1996. - 52 s. - (brož.)II 831.505
Metoda týmového vyučování / K. Rýdl. - Vyd. 1. - Praha : Strom,
1996. - 15 s. - (brož.)      597.071
Metodická příručka k pracovní učebnici (1.-3. díl) Matematika 1
pro 1. ročník základní školy / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha :
Scientia, 1996. - 41 s. - (brož.)780.295
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 5. ročník základní
školy / I. Balkó, L. Zimová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. -
62 s. - (brož.)780.580
Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Skřivánek : pro
učitele 3. ročníku základní školy / L. Daniel. - 1. vyd. - Praha
: Panton, 1996. - 81 s. + 1 příl. - (brož.)780.610

Modelový organizační řád školy : (metodický materiál pro
management ZŠ) / F. Nonfried. - Plzeň : Pedagogické centrum,
1996. - 53 s. - (Brož.)780.462
Moje nejkrásnější vánoční knížka / C. Tischer. - 2. vyd. - Praha
: Egmont ČR, 1996. - 136 s., příl. - (váz.)780.620
Muži a milenci českých královen / J. Čechura, M. Hlavačka, J.
Mikulec. - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - 215 s. -
(váz.)597.196
Nad vřavou nenávisti : vzpomínky a svědectví / P. Pitter, O.
Fierzová. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1996. - 236 s. -
(brož.)780.913
Nauczyciele szkól srednich w 19. i 20. wieku jako grupa spoleczna
i ich wklad w kulture polska / redaktor M. Chamcówna, S. Walasek.
- Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 312 s.
-(brož.)597.014
Nápady pro přírodovědu : soubor praktických námětů a zábavných
činností pro vyučování prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ / J.
Bennett, R. Smith. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 127 s. -
(brož.)E II 991.052
Nápady pro vlastivědu : soubor praktických námětů a zábavných
činností pro vyučování prvouky a vlastivědy na 1. stupni ZŠ / M.
Hutchings, A. Ross. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 102 s.
-(brož.)E II 991.053
Národopis na Moravě a ve Slezsku : výběrová bibliografie / J.
Kubíček, T. Kubíček. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost,
1996. - 411 s. - Ústav lidového umění, Strážnice. - (váz.)597.053
Nebe, peklo, svět : cesty k lidové kultuře středověku / A.
Gurevič. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1996. - 524 s. -
(váz.)597.531
O trpaslících : 7 pohádek z pokladů našich a světových pohádkářů
bratří Grimmů, Františka Hrubína, Vladislava Stanovského a Jana
Vladislava, Dagmar Findové / [ilustroval Jan Černý] . [výbor
uspořádala Kateřina Závadová] - V tomto výboru 1. vyd. - Praha :
Albatros, 1996. - 53 s. - (váz.)II 860.393
Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy / O. Müller, M.
Valenta. - Olomouc : Votobia, 1996. - 196 s. - (brož.)780.585
Obrázková škola řeči / F. Kábele, B. Pávková. - 2. vyd. - Praha :
Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 101 s. - (brož.)II
860.420
Od zkušenosti k poznání : metodický učební text pro učitele / M.
Vybíral. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1996. - 48 s. -
(Brož.)780.457
Pays de langue francaise : themes du baccalauréat / H.
Michalčíková. - Praha : Práh, 1995. - 46 s. - (brož.)II 831.320
Pedagogická psychologie pro ekonomy II / J. Trnka. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 184 s. - Fakulta financí
a účetnictví, Praha. - (brož.)S II 831.247
Pedagogicko psychologická diagnostika I / M. Dvořáková. - 1. vyd.
- České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1995. - 172 s. -
Pedagogická fakulta. - Katedra pedagogiky, České Budějovice.
-(brož.)596.936
Poruchy adaptace / M. Vágnerová. - 2., nezm. vyd. - Liberec :
Technická univerzita, 1996. - 73 s. - Fakulta pedagogická. -
Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)S II 831.296
Postavení člověka v dějinách / K. Pstružina. - 1. vyd. - Praha :
Vysoká škola ekonomická, 1996. - 147 s. - Fakulta informatiky a
statistiky, Praha. - (brož.)596.904
Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. - Žďár nad Sázavou : M.
Smejkal, 1996. - 63 s. - (Brož.)   780.850
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení s
komentářem. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 31 s. -
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Praha. -(brož.)597.441
Pracovní sešit k učebnici Vlastivěda pro 4. ročník / [Eva
Vyskočilová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 32 s.
- (Brož.)II 860.335

Praktická metodika hry na klarinet. Díl 1, Nižší stupeň / J.
Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1996. -
115 s. - Hudební fakulta. - Katedra dechových nástrojů, Praha.
-(brož.)597.542/ 1
Praktikum didaktických dovedností / V. Švec, H. Filová, O. Šimoník. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 90 s.
- Pedagogická fakulta MU v Brně, Brno. - (brož.)597.211
Práce s učebnicemi českého jazyka na 1. stupni základní školy :
(soubor cvičení pro práci v seminářích z didaktiky českého
jazyka). Díl 1 / I. Macháčková, J. Vejvodová. - 1. vyd. - Plzeň :
Západočeská univerzita, 1996. - 90 s. - Fakulta pedagogická,
Plzeň. - (brož.)597.520/ 1
Probleme der Zusammenarbeit von Schule und öffentlicher
Jugendhilfe bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit
schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten am Beispiel der Stadt
Frankfurt amMain / I. Schliep. - Frankfurt am Main : [vl. nákl.],
1995. - 205 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.897
Problémové vyučování a učení v odborném školství / F. Mošna, Z.
Rádl. - 1. vyd. - Praha : RB-PRESS, 1996. - 95 s. - Pedagogická
fakulta UK. - Katedra technické výchovy a odborného
vzdělávání,Praha. - (brož.)597.198
První zkušenost s Bohem / M. Leist. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad,
1996. - 127 s. - (brož.)    780.472
Prvouka : vyučování prvouce na integrovaném pozadí ročních období
/ L. Podroužek. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996.
- 66 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)597.521
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesta k
překonávání bariér ve vzdělávání) : 4. setkání Hnutí R : Praha
01.12.1995-02.12.1995 / sborník sestavil J. Balvín. - Ústí
nadLabem : Hnutí R, 1996. - 135 s. - (brož.)597.347
Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku /
V. Vaněčková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 15 s. -
(brož.)780.515
Reading Material for the Graduation Exam : study Material for the
Graduation Exam / J. Odehnalová. - Praha : Práh, [1995]. - 64 s.
- (brož.)II 831.318
Rózne drogi poznawania kultury przez dzieci / redaktor K. Ferenz.
- Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 77 s. -
(brož.)597.011
Sbírka příkladů z matematiky : pro přijímací řízení / P. Rádl
...[et al.]. - 3., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1996. - 63 s. - (brož.)597.231
Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České
Budějovice. Zootechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 1. - Vyd. 1. -
České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1996. - 98
s. - Jihočeská univerzita. - Zemědělská fakulta, České
Budějovice. - (Brož.)527.293/ 13(1996)1
Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České
Budějovice. Fytotechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 1. - Vyd. 1. -
České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1996. - 120
s.- Jihočeská univerzita. - Zemědělská fakulta, České Budějovice.
- (Brož.)527.294/ 13(1996)1
Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni : chemie. 16. 1996. -
Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 118 s. -
Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)254.710/ 16(1996)CHEM
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity : Řada
archeologicko-klasická. Č. 40 (1995). - Vyd. 1. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 143 s. - (brož.)162.061/ 40(1995)
Scientific papers of the University of Pardubice : Series D.
Faculty of Economics and Administration. 1 (1996) / [odpovědný
redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita
Pardubice, 1996. - 123 s. - (brož.)597.370/ 1(1996)
Skauting ve Vrbátkách v letech 1945-1949 / redigoval V. Ječmínek.
- S.l. : Vlastislav Ječmínek, 1996. - 63 s. - (Brož.)780.294
Soubor veličin a jednotek nejčastěji užívaných ve fyzikální a
jaderné chemii / V. Múčka. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 27
s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)S II
831.502
Speciálně pedagogická diagnostika etopedická / V. Spousta. - 2.
vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1995. - 105 s. - Fakulta
pedagogická, Brno. - (brož.)S II 831.370

Strukturen allgemeiner Didaktik / S. Beck. - Frankfurt am Main :
[vl. nákl.], 1993. - 161 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.604
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově :
1856-1996 : Kamenický Šenov 06.1996 / [texty Antonín Langhamer].
- Kamenický Šenov : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
1996. - 43 s. - (Brož.)II 831.512
Středoškolská odborná činnost SOČ. 1996-1997 / [zpracovala Jitka
Macháčková] - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1996. - 22
s. - (brož.)582.238/ 1996-97
Studijní programy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity : humanitní, přírodovědné, umělecké obory. Studijní
rok 1995/96. - Opava : Slezská univerzita, 1995. - 22, 72 s. -
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava. - (brož.)597.098/
1995-96
Studijní programy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity : humanitní, přírodovědné, umělecké obory. Studijní
rok 1996/97. - Opava : Slezská univerzita, 1996. - 23, 81 S. -
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava. - (Brož.)597.098/
1996-97
Svět a čísel tvarů : metodická příručka k výuce matematiky v 1.
ročníku základní a obecné školy / A. Hošpesová, J. Divíšek, F.
Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 64 s. -
(brož.)780.578
Szkoly pijarskie w Podolinie i ich zwiazki z Polska : 1643-1848 /
M. Adamczyk. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 178 s.,
4 obr. na příl. - (brož.)597.013
Školské knižnice. Č. 123 -124. - Bratislava : Ústav informácií a
prognóz školstva, 1996. - 32 s. - Slovenská pedagogická knižnica,
Bratislava. - (Brož.)516.328/ 123-124
Školské zákony : komentář / A. Friedl. - Vyd. 1. - Praha :
Eurounion, 1996. - 320 s. - (brož.)  597.240
Ten uvnitř : výběr z prací celostátní soutěže prózy Hlavnice A.
C. Nora 1995 : almanach / [uspořádal Jiří Urbanec] - 1. vyd. -
Hlavnice : Nadace A. C. Nora, 1996. - 143 s., obr. příl.
-(Brož.)780.492
Topologie výchovy : (místo výchovy v životě) / J. Michálek. - 1.
vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 92 s. - (brož.)597.080
Uplatnění logiky v pedagogické praxi : metodická příručka určená
pro učitele a studenty PF / R. Folk, M. Ausbergerová. - Plzeň :
Pedagogické centrum, 1996. - 34 s. - (Brož.)780.459
V Bohu získávám hodnotu. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 46 s. -
Oddělení sobotní školy Česko-Slovenské unie Církve adventistů
sedmého dne, Praha. - (brož.)II 860.328
Velká kniha pro malé mistry. 2 / U. Barff, I. Burkhardt, J.
Maier. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 224 s. + 1 příl. -
(váz.)775.521/ 2
Vědecká pojednání II-1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická
univerzita, 1996. - 147 s. - (brož.)   597.077
Vivat vita : dny zdravotně postižených : Flóra Olomouc
26.09.1996-29.09.1996. - Olomouc : S.n., 1996. - Nestr. -
(Brož.)780.701
Vlečen pod šibenici : dokumentární biografie / P. Roman. - 2.,
upr. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1996. - 199 s., 1 mp. -
(brož.)780.873
Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů / Kropáč, Z.
Kubíček, V. Hajda. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého,
1996. - 107 s. - (brož.)S II 831.528
Vybrané paragrafy k letní činnosti / J. Harmach. - 2., přeprac.
vyd. - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1996. - 47 s. -
(brož.)597.103
Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku / V.
Vaněčková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 16 s. -
(brož.)780.514
Vzdělávací systémy v zahraničí / V. Ježková ...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 142 s. - (brož.)597.058
Vzdělávání a rozvoj manažerů / J. Prokopenko, M. Kubr ...[et
al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1996. - 631 s. - International
Labour Organization. - (váz.)597.280


Z dziejów szkolnictwa pijarskiego w czasach Komisji Edukacji
Narodowej / R. Stepien. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996.
- 97 s. - (brož.)597.012
Základní právní předpisy o mateřských školách / J. Pospíšil. -
Praha : Jaroslav Pospíšil, 1996. - 219 s. - (Brož.)597.565
Základní právní předpisy o základní školách / J. Pospíšil. -
Praha : vl. nákl., 1996. - 242 s. - (Brož.)597.118
Zprávy o národní politice ve vzdělávání - Česká republika. -
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. - 197 s. -
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. - (brož.)597.469
Ženy a milenky českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur.
- 3. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - 207 s. -
(váz.)597.194

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist