Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - M. Umění, architektura, fotografie, hudba, divadlo, film, sport, hry

za listopad-prosinec 1996

108 meditací, jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé / E.
Tomáš. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1996. - 282 s. -
(brož.)780.682
6 parthií po dva hoboje a fagot : partitura a hlasy / F. Dušek. -
2. vyd. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 17 s. + 3
příl. - (brož.)II 860.363
Abeceda inline bruslení : průvodce jízdou na in-line bruslích /
C. Edwards. - Praha : Ikar, 1996. - 37 s. - (váz.)II 831.333
Album : flauto (clarinetto, violino) e pianoforte. 1 / A.
Vivaldi. - 1. vyd. - Praha : ARED, 1996. - 8 s. + 1 hlas. -
(brož.)II 860.425/ 1
Album : flauto (clarinetto, violino) e pianoforte. 1 / H.
Purcell. - 1. vyd. - Praha : ARED, 1996. - 8 s. - (brož.)II
860.424/ 1
Album etud I : výběr etud pro 2. stupeň technické vyspělosti /
vybrala a revidovala E. Kleinová, A. Fišerová, E. Müllerová. -
24. vyd. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 26 s.
-(brož.)II 860.376
Almanach poetického a výtvarného klubu středoškolské mládeže
Violka / [odpovědná redaktorka Věra Hegerová] - Prostějov :
Regionální osvětové středisko, 1996. - 56 s. - (Brož.)II 860.361
Anatomie člověka pro výtvarníky / J. Kos. Ilustroval P. Žilák. -
Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1996. - 168 s. - (váz.)II 831.442
Anatomie improvizace : příspěvek k výuce na katedře hudební
výchovy / T. Vránek. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 1996. - 142 s. - Pedagogická fakulta, České
Budějovice. -(brož.)S II 831.494
Andělé v oblacích prozpěvují : kniha vánočního zpívání a
muzicírování / [texty vybral, uspořádal a upravil Pavel Jurkovič]
- Praha : Grafoprint-Neubert, 1996. - 163 s. - (váz.)II 860.330
Archaeologia historica : sborník příspěvků přednesených na 27.
celostátní konferenci k problematice archeologie středověku s
hlavním zaměřením na středověký církevní a laický svět :
HradecKrálové 16.10.1995-20.10.1995. 21. 1996. - Vyd. 1. - Brno :
Muzejní a vlastivědná společnost, [1996]. - 534 s. - Muzeum
východních Čech, Hradec Králové. - (Brož.)493.259/ 21(1996)
Architekt Lubor Lacina : výběr z díla / L. Lacina. - Brno :
Bpress, [1996]. - 227 s. - (váz.)  E 981.234
Aukční katalog : Praha 28.09.1996. 29. aukce starožitností a
uměleckých předmětů. - Praha : AGNESA, 1996. - 32 s. + 1 příl. -
(Brož.)II 830.946/ 29
Die Ausgiessung des Heiligen Geistes / J. Borse. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 282 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.889
Autonomie und Ausdrucksgestalt. Bd. 1 / M. Heck. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 332 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.898/ 1
Autonomie und Ausdrucksgestalt. Bd. 2 / M. Heck. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 165 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.898/ 2
Ayrton Senna : biografie / C. Hilton. - 1. vyd. - Plzeň : Laser,
1995. - 194 s., obr. příl. - (váz.)780.375
Až do předsíně nebes : čtrnáct studií o baroku našem i cizím / V.
Černý. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1996. - 457 s. -
(váz.)597.148
Bad Seed, zlé sémě : životopis Nicka Cavea / I. Johnston. - 1.
vyd. - Praha : Argo, 1996. - 299 s. - (váz.)780.816
Barvy století- Čím jsem žil / J. Bauch. - Vyd. 2., v Nakl.
Apeiron 1. - Praha : Apeiron, 1996. - 188 s. - (váz.)780.948
Das Blut Jesu und die Lehre von der Versöhnung im Werk Johann
Sebastian Bachs : Proceedings of the international Colloquium :
Amsterdam 14.09.1993-17.09.1993 / edited by A. Clement.
-Amsterdam : North-Holland, 1995. - 12, 304 s. - (brož.)780.389
Cestou Agni jógy / V. Kozina, I. Kozinová. - 2. vyd. -
Frýdek-Místek : Pliska, 1996. - 237 s. - (brož.)781.062
Cestou za jižním sluncem / R. Myška. - Praha : Bärenreiter Editio
Supraphon, 1995. . + 63 hlasů. - (Brož.)II 860.378
Cestování s Pěti Tibeťany : nové pohledy do starého tajemství /
W. Gillessen, B. Gillessen. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. -
166 s. - (brož.)780.668
Chodovská tvrz : k historii Prahy 11 / J. Bartoň. - Praha :
Kreace, 1996. - 147 s., 16 s. obr. příl. - (váz.)597.324
La corrispondenza tra Gaetano Cattaneo ed Enrico Sanclemente :
(1810-1814) / G. Cattaneo, E. Sanclemente. - Milano : Comune di
Milano-"Settore Cultura e Spettacolo", 1993. - 86 s. - (Brož.)E
981.225
Čas hradů v Čechách. 3 / M. Mysliveček, L. Koubová, F. Vrbenská.
- 1. vyd. - Praha : Horizont, 1996. - 271 s., obr. příl. -
(váz.)II 828.855/ 3
Česká národní bibliografie : grafika. 1994. - Praha : Národní
knihovna České republiky, 1996. - 86 s. - (brož.)II 309.115/ 1994
Český surrealismus 1929-1953 : skupina surrealistů v ČSR:
události, vztahy, inspirace : Praha, výstavní sály Galerie
hlavního města Prahy v Městské knihovně 15.10.1996-05.01.1997 /
ed. L. Bydžovská, K. Srp. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 485
s. - (váz.)II 831.521
Čtyřicet variací v lehkém slohu / O. Ševčík. - 4. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 19 s. - (brož.)II 860.362
The Dictionary of Art. Vol. 1, A to Anckerman / editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 35, 902 s. - (váz.)II 831.331/ 1
The Dictionary of Art. Vol. 2, Ancona to Azzolino / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 913 s. - (váz.)II
831.331/ 2
The Dictionary of Art. Vol. 3, B to Biard / editor J. Turner. -
New York : Grove, 1996. - 13, 928 s. - (váz.)II 831.331/ 3
The Dictionary of Art. Vol. 4, Biardeau to Brüggemann / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 929 s., 4 obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 4
The Dictionary of Art. Vol. 5, Brugghen, ter to Casson / editor
J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 928 s., 4 obr. příl .
- (váz.)II 831.331/ 5
The Dictionary of Art. Vol. 6, Cassone to China, VII: Ceramics /
editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 928 s. -
(váz.)II 831.331/ 6
The Dictionary of Art. Vol. 7, China, VIII: Jade-carving to Cossa
/ editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 14, 930 s., 12
obr. příl. - (váz.)II 831.331/ 7
The Dictionary of Art. Vol. 8, Cossiers to Diotti / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 12, 915 s. - (váz.)II
831.331/ 8
The Dictionary of Art. Vol. 9, Diploma Work to Egypt, Ancient, X:
Painting and Drawing / editor J. Turner. - New York : Grove,
1996. - 13, 909 s. - (váz.)II 831.331/ 9
The Dictionary of Art. Vol. 10, Egypt, Ancient, XI: Writing and
Books to Ferrant / editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. -
13, 913 s., 4 s. obr. příl. - (váz.)II 831.331/ 10
The Dictionary of Art. Vol. 11, Ferrara to Gainsborough / editor
J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 12, 916 s. - (váz.)II
831.331/ 11
The Dictionary of Art. Vol. 12, Gairard to Goodhue / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 930 s., 8 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 12
The Dictionary of Art. Vol. 13, Goodnough to Habsburg, I:
Austrian Branch / editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. -
12, 925 s. - (váz.)II 831.331/ 13
The Dictionary of Art. Vol. 14, Habsburg, II: Spanish Branch to
Hungary, V: Interior Decoration and Furniture / editor J. Turner.
- New York : Grove, 1996. - 13, 913 s., 4 s. obr. příl. -(váz.)II
831.331/ 14
The Dictionary of Art. Vol. 15, Hungary, VI: Ceramics to Iran,
Ancient / editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 925
s., 8 s. obr. příl. - (váz.)II 831.331/ 15
The Dictionary of Art. Vol. 16, Iraq to Janoušek / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 911 s., 4 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 16
The Dictionary of Art. Vol. 17, Jansen to Ketel / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 927 s., 4 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 17
The Dictionary of Art. Vol. 18, Kettle to Leathart / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 910 s., 4 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 18
The Dictionary of Art. Vol. 19, Leather to Macho / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 12, 900 s. - (váz.)II
831.331/ 19
The Dictionary of Art. Vol. 20, Mächtig to Medal / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 930 s., 8 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 20
The Dictionary of Art. Vol. 21, Medallion to Montalbani / editor
J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 912 s., 4 s. obr.
příl. - (váz.)II 831.331/ 21
The Dictionary of Art. Vol. 22, Montald to Neufforge / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 928 s. - (váz.)II
831.331/ 22
The Dictionary of Art. Vol. 23, Neuhuys to Pandit Seu / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 912 s., 4 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 23
The Dictionary of Art. Vol. 24, Pandolfini to Pitti / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 898 s., 8 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 24
The Dictionary of Art. Vol. 25, Pittoni to Raphael / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 913 s., 8 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 25
The Dictionary of Art. Vol. 26, Raphon to Rome, Ancient, II:
Architecture / editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13,
928 s. - (váz.)II 831.331/ 26
The Dictionary of Art. Vol. 27, Rome, Ancient, III: Planning to
Savot / editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 12, 899 s.
- (váz.)II 831.331/ 27
The Dictionary of Art. Vol. 28, Savoy to Soderini / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 930 s., 4 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 28
The Dictionary of Art. Vol. 29, Södermark to Summerson / editor
J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 930 s., 12 s. obr.
příl. - (váz.)II 831.331/ 29
The Dictionary of Art. Vol. 30, Summonte to Tinne / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 14, 928 s., 16 s. obr. příl.
- (váz.)II 831.331/ 30
The Dictionary of Art. Vol. 31, Tinoco to Varna / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 914 s. - (váz.)II
831.331/ 31
The Dictionary of Art. Vol. 32, Varnish to Wavere / editor J.
Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 927 s., 8 s. obr. příl. -
(váz.)II 831.331/ 32
The Dictionary of Art. Vol. 33, Wax to Zyvele. - Appendices /
editor J. Turner. - New York : Grove, 1996. - 13, 987 s., 4 s.
obr. příl. - (váz.)II 831.331/ 33
The Dictionary of Art. Vol. 34, Index / editor J. Turner. - New
York : Grove, 1996. - 12, 1081 s. - (váz.)II 831.331/ 34
Divočina : ztracené texty J. M / J. Morrison. - Olomouc :
Votobia, 1996. - 444 s. - (váz.)    780.969
Dny zdravotně postižených Vivat Vita '96 : 6. ročník prodejní a
kontraktační výstavy kompenzačních a protetických pomůcek s
mezinárodní účastí.. : Výstaviště Flora Olomouc
26.09.1996-29.09.1996. - Olomouc : Výstaviště Flora Olomouc,
1996. - Nestr. - (Brož.)780.680
Dobroučské obrázky / M. Beran, J. Pecháček. - Ústí nad Orlicí :
OFTIS, 1996. - 59 s. - (brož.)  597.439
Dokumentarfilm und Sozialwissenschaften : Der filmdokumentarische
Blick als sozialwissenschaftlicher Empirietyp / R. Schändlinger.
- Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 493 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)780.891
Domov, sladký domov? : 6 vzrušujících elektronických her. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1
elektronický modul. - (váz.)II 860.434

Dopisy domů : z korespondence do Poličky / B. Martinů. - 1. vyd.
- Praha : Mladá fronta, 1996. - 213 s., obr. příl. -
(váz.)780.548
Džbán : mezinárodní sochařské sympozium : Hředle u Rakovníka
08.07.1996-04.08.1996. 1996 / [text Václav Zoubek]. - Rakovník :
Rabasova galerie, 1996. - Nestr. - (brož.)587.442/ 1996
Estetika / B. Losenický. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská
univerzita, 1996. - 71 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. -
(brož.)597.379
Extáze a Techno scéna / [Nicholas Saunders] - Vyd. 1. - Brno :
JOTA, 1996. - 314 s., obr. příl. - (brož.)597.307
Filmkritiken zwischen Information und Wertung / C. Schnee. -
Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 4, 301 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)780.594
Fotografujeme dnes na cestách i doma : příručka rodinné i
vzpomínkové fotografie / L. Křivánek. - 1. vyd. - Zlín : Atelier
IM, 1996. - 65 s., obr. příl. - (brož.)597.381
Giotto a středověké umění : životy a díla středověkých umělců /
L. Corrain. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 64
s. - (váz.)III 302.363
Guinnessova kniha rekordů. 1997. - 1. vyd. - Praha : Olympia,
1996. - 264 s. - (váz.)  II 822.344/ 1997
Hans von Aachen - Bakchus a Silén : Praha, Klášter sv. Jiří
17.10.1996-30.03.1997 / [autoři textů katalogu Eliška Fučíková,
Zora Grohmanová, Dorothea Pechová] - Praha : Národní galerie,
1996. - 47 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (Brož.)597.207
Harmonicky myslet a slyšet / V. Tichý. - 1. vyd. - Praha :
Hudební fakulta AMU, 1996. - 267 s. - (brož.)597.095
Hádanky a luštěniny na Vánoce / J. Žáček. - 1. vyd. - Praha :
Šulc, 1996. - 32 s. - (brož.)    780.924
Die hethitischen Königssiegel der frühen Gro reichszeit / H.
Otten. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
1995. - 42 s. - (brož.)780.381
Historické konstrukce I / J. Muk. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996.
- 62 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.)S II 831.339
Der Hof : Land-Bilder / text M. Chobot. photos J. Štreit. -
Weitra : Publication P No. 1 "Bibliothek der Provinz", 1995. -
125 s. - (Váz.)E II 991.050
Houslová škola pro začátečníky. Díl 1 / Z. Gola. - Ostrava :
Grafie, 1996. - 85 s. - (Brož.)II 860.318/ 1
Houslová škola pro začátečníky / O. Ševčík. - 11. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 22 s. - (brož.)II 860.365
Houslová škola pro začátečníky / O. Ševčík. - 13. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 18 s. - (brož.)II 860.366
Hra ve skupině pro troje housle : dodatek k 1. dílu Houslové
školy pro začátečníky / Z. Gola. - Ostrava : Grafie, 1996. - 31
s. - (Brož.)II 860.319
Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku / M. Plaček. - 1. vyd. -
Praha : Libri, 1996. - 439 s. - (brož.)597.257
Hrady, zámky a tvrze Království Českého. Díl 8, Rakovnicko a
Slánsko / A. Sedláček. - 3., nezm. vyd., v Argu 1. vyd. - Praha :
Argo, 1996. - 318 s., obr. příl. + 1 mp. - (váz.)II 827.681/8
Hravá jóga : cvičení jógy pro děti mateřských škol a mladšího
školního věku / P. Hájek. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1996. -
68 s. - (Brož.)780.461
Hvězdné střípky / O. Reif. - 1. vyd. - Praha : J & J, 1996. - 174
s., obr. příl. - (váz.)     780.957
Ida Vaculková - keramika z let 1954-1966 : Uměleckoprůmyslové
muzeum v Brně 10.1996-11.1996. - Brno : Moravská galerie, 1996. -
Nestr. + 1 příl. - (brož.)II 831.509
Ins Licht gerückt : Kunst aus Aschaffenburg : Kunstraum am
Rathaus, Aschaffenburg / [texte Karin Brass] ... [et al.]-
Aschaffenburg : Neuer Kunstverein, [1996]. - 48 s. - (Brož.)II
831.199
Jak blufovat o divadle / F. Morgan. - 1. vyd. - Praha : Talpress,
1996. - 57 s. - (brož.)     597.389

Jak blufovat o hudbě / P. Gammond. - 1. vyd. - Praha : Talpress,
1996. - 62 s. - (brož.)     597.153
Jak blufovat o šachu / B. Malpass. - 1. vyd. - Praha : Talpress,
1996. - 57 s. - (brož.)     597.390
Jak kreslit pastelkami / J. Parramón Vilasaló. - Praha : Svojtka
a Vašut, 1996. - 109 s. - (váz.)II 831.438
Jak malovat krajinu akvarelem / J. Parramón Vilasaló, J. Quesada.
- Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 112 s. - (váz.)II 831.437
Jak si postavit dům, jak získat byt / [Štěpánka Homolová]. - 1.
vyd. - Praha : Aslan, 1996. - 75 s. - (brož.)II 831.401
Jakub, Sedmikráska, František / J. Nedvěd. - 2. vyd. - Praha : Folk & Country, 1994. - 124 s. - (Brož.)780.212
Jan Juránek / Č. Brandejs. - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují :
Městský úřad, 1996. - 47 s. - (brož.)E 981.226
Jaromír Funke : průkopník fotografické avantgardy : (1896-1945) :
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum 24.10.1996-24.11.1996 / [texty v
katalogu Antonín Dufek, Jaromír Funke] - Brno : Moravskágalerie,
1996. - 205 s., obr. příl. - (Brož.)II 831.374
Jetel voněl..- Klatovští dragouni : valčík : polka / J. Voldán. -
Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. . + 25 hlasů. -
(Brož.)E 981.239
Jiří John - jablka : výběr z díla : Plzeň, Masné krámy
24.10.1996-08.12.1996 / J. Zemina. - Plzeň : Západočeská galerie,
1996. - Nestr. + 1 příl. - (brož.)II 831.376
Jiří Jun : kresby : Galerie umění Karlovy Vary
14.11.1996-05.01.1997 / [text Zdenka Čepeláková, Jiří Valoch] -
Karlovy Vary : Galerie umění, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.378
Josef Moucha : fotografie : Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
09.1996-11.1996 / [úvodní text Denis Brudna] - Klatovy : Galerie
Klatovy-Klenová, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 831.271
Josef Sudek : sedmá strana kostky : Galerie U bílého jednorožce,
Klatovy 06.1996-07.1996 / [úvodní text Anna Fárová] - Klatovy :
Galerie Klatovy-Klenová, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 831.270
Josef Wagner : kresby : Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem 04.1996-06.1996. - Roudnice n. L. : Galerie moderního
umění, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.379
Júlia Báthory : Párizs - Budapest / [katalógust írta Vera Varga]
- Budapest : Iparmuvészeti Múzeum, 1993. - 63 s. - (brož.)596.922
Kam pojedeme? : 6 veselých míst k objevení. - Čes. vyd. 1. -
Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1 elektronický modul. -
(váz.)II 860.436
Kapitoly z hudební výchovy / J. Prchal. - Vyd. 1. - Liberec :
Technická univerzita, 1996. - 46 s. - Fakulta pedagogická,
Liberec. - (brož.)S II 831.419
Každý z nás stopuje svoji ropuchu : texty 1923-1940 / J. Štyrský.
- 1. vyd. - Praha : Thyrsus, 1996. - 165 s. - (brož.)597.109
Kick - Box : Kopy v ringu / O. Staněk. - Vyd. 1. - Praha : Naše
vojsko, 1996. - 103 s., obr. příl. - (brož.)597.327
Knížka skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou : piano / J. Bach. -
6. vyd. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 20 s. -
(brož.)II 860.375
Koledy ve Staré Říši. - Svitavy : Trinitas, 1996. - 109 s. -
(brož.)               780.837
Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu
mezinárodní etiky : odborný seminář : metodický list : Luhačovice
10.05.1994-12.05.1994. - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 1995.
-125 s., obr. příl. - Komise konzervátorů - restaurátorů a
preparátorů při AMG, Brno. - (brož.)II 831.222
Koření doby : výběr z prací celostátní soutěže prózy Hlavnice A.
C. Nora 1996 : almanach / [uspořádal Štěpán Vlašín] - 1. vyd. -
Hlavnice : Nadace A. C. Nora, 1996. - 111 s., obr. příl.
-(Brož.)780.491
Kouzelné origami : svět papírových zvířátek / Z. Aytüre-Scheele.
- 1. vyd. - Praha : Ikar, 1996. - 79 s. - (brož.)II 831.511

Krajina jako domov / [edit.] H. Svobodová. - 1. vyd. - Žďár nad
Sázavou : Impreso, 1996. - 110 s., obr. příl. - (brož.)596.941
Krakowski kosciól Najsw. Salwatora po badaniach archeologicznych
w latach osiemdziesiatych / T. Radwanska. - Kraków : Muzeum
Archeologiczne, 1993. - 71 s., 27 obr. na příl., příl. -
(brož.)II 831.196
Kronika olympijských her : 1896-1996. - Praha : Fortuna Print,
1996. - 328 s. - (váz.)     II 831.292
Křížovky hravé i dravé / P. Vidlář. - 1. vyd. - Frýdek-Místek :
Pliska, 1996. - 118 s. - (Brož.) 781.059
Kukačka : hudební výchova pro 1. ročník základní školy / L.
Daniel. - 2. vyd. - Praha : Panton, 1996. - 31 s. - (brož.)II
860.372
Kulturistika : cviky / text J. Smejkal. foto V. Raška, I.
Rudzinskyj. - 3. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1996. - 141
s. - (Brož.)597.163
Kulturistika pod mikroskopem / V. Medek, P. Novák, J. Smejkal. -
3. vyd. - Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1996. - 175 s. -
(Brož.)597.161
Labyrint Svět : svědectví z konce času / J. Hanuš. - 1. vyd. -
Praha : Odeon, 1996. - 328 s. - (váz.)780.834
Ladislav Novák : Galerie umění Karlovy Vary 09.1996-11.1996 /
[text Jiří Valoch] - Karlovy Vary : Galerie umění, 1996. - Nestr.
- (brož.)II 831.327
Láska pastevcova- V zeleném háječku : (polka) : (valčík) / V.
Vačkář. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1994. . + 29
hlasů. - (Brož.)E 981.246
Lásky Alfonse Muchy? / M. Kadlečíková. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca
JiMfa, 1996. - 104 s., obr. příl. - (váz.)780.947
Letadla a lodě z papíru : skládání, vyvažování a řízení / C.
Hüfner. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 79 s. -
(brož.)II 831.510
Léčení pránou : věda a umění pránického léčení / Sui Choa Kok. -
1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 243 s., obr. příl. -
(brož.)780.674
Loretta Yang : tavené skleněné plastiky : Jablonec nad Nisou,
Muzeum skla a bižuterie, (CZ) 20.04.1995-28.05.1995 / [texty
Antonín Langhamer, Jitka Pokorná] - Jablonec nad Nisou : Muzeum
sklaa bižuterie, 1995. - Nestr. - (brož.)597.376
Malá preludia : piano 2 ms / J. Bach. - 11. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 27 s. - (brož.)II 860.381
Malířské povídky / F. Langer. - Vyd. 2. - Praha : Kovalam, 1996.
- 134 s. - (váz.)        780.565
Martin Zálešák : Brno, Dům umění 07.11.1996-08.12.1996 / [text
katalogu Jana Vránová-Machovcová]. - Brno : Dům umění města Brna,
1996. - Nestr. - (Brož.)E II 991.051
Milan Maur. V rytmu letu bělásků- Ioana Metes. Na začátku byla
barva : 4. výtvarné umění po obou stranách česko-německé hranice
: Státní galerie výtvarného umění v Chebu 30.08.1996-27.10.1996 /
[úvodní text Jiří Vykoukal] - Cheb : Státní galerie výtvarného
umění, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.321
Mince Františka Josefa I : 1848 - 1916 / V. Novotný. - 2., dopl.
vyd. - Hodonín : s. n., 1996. - 110 s. - (Brož.)597.262
Moderní šachová strategie. Díl 1 / L. Pachman. - 2., přeprac.
vyd. - Frýdek-Místek : Pliska, 1996. - 207 s. - (brož.)597.554/ 1
Moje filmy / A. Wajda. - Olomouc : Votobia, 1996. - 231 s. -
(brož.)               780.752
Moje první hudební knížka / [písně vybrala a upravila, music &
text některých písní Nadja Jasanová] - Čes. vyd. 1. - Praha :
Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1 xylofon, 1 palička. -
(váz.)II 860.430
Myšlenky Muhammada Aliho / V. Bockris. - Olomouc : Votobia, 1996.
- 113 s., obr. příl. - (brož.) 780.637
Na akordeon bez not pro malé i velké / S. Štěpán. - 1. vyd. -
Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 73 s. -
(brož.)780.783
Nastal čas změn - bytová politika ve středu požadavků
ekonomických a sociálních / W. Hamm. - Vyd. 1. - Praha : Aleko,
1996. - 48 s. - (brož.)597.062
Nejlepší křížovky ze Spiritu. Díl 8 / zpracovala L. Mejstříková.
- Ústí nad Labem : Victory, [1996]. - Nestr. - (Brož.)771.787/ 8
Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569 / L. Kubátová. - Vyd. 1. -
Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 255 s. - (brož.)597.326
Novozákonní motivy v českém umění 20. století : Galerie v
Roudnici n. L. 10.1996-11.1996. Galerie Karlovy Vary
01.1997-02.1997 / [text napsal Ladislav Tichý] ...[et al.]-
Roudnice n. L. : Galerie moderního umění, 1996. - 64 s. -
(brož.)II 831.375
Od Lautreca k Picassovi : (ze sbírek Muzea Oskara Reinharta ve
Winterthuru - Švýcarsko) : Týden partnerských měst. Plzeň
16.09.1996-21.09.1996 / [text katalogu Zdeněk Prosek,
JanaPotužáková]. - Plzeň : Západočeská galerie, 1996. - Nestr. -
(Brož.)597.288
Oho- Na stráži : (polka) : (valčík) / M. Prajka. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1995. . + 29 hlasů. - (Brož.)E
981.241
800 let kláštera v Oseku : (1196-1996) : Klášter v Oseku
25.05.1996-20.10.1996 / [Dana Stehlíková] ...[et al.]- Praha :
Unicornis, 1996. - 110 s. - Opatství cisterciánů, Osek. -
(brož.)II 831.514
Ostrov : české výtvarné umění 1918-1938 ze sbírek Českého muzea
výtvarných umění / [koncepce a příprava výstavy Alena Potůčková]
- Praha : České muzeum výtvarných umění, [1996]. - 47 s.
-(brož.)597.293
Osudová zalíbení : sběratelé moderního umění 1. 1900-1996 :
Praha, Veletržní palác 12.09.1996-28.10.1996 / [texty Naďa
Řeháková, Vít Havránek, Karel Miler] - Praha : Národní galerie,
1996. -Nestr. - (brož.)597.169
Pavel Lohonka Žalman - písně / P. Lohonka. - 1. vyd. - Praha :
Folk & Country, 1995. - 192 s. - (Brož.)780.213
Pavla Mautnerová- Robert Piesen : Galerie U bílého jednorožce v
Klatovech 19.09.1996-17.11.1996 / [úvodní text Mahulena
Nešlehová] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1996. - Nestr.
-(brož.)II 831.326
V. sonáta : piano / L. Fišer. - 1. vyd. - Praha : Bärenreiter
Editio Supraphon, 1996. - 16 s. - (brož.)II 860.379
Pevnost Praha / V. Kupka. - 1. vyd. - Praha : FORTprint, 1996. -
91 s. - (brož.)         597.440
Pět Tibeťanů : staré tajemství himálajských údolí působí zázraky
/ P. Kelder. - Praha : Pragma, 1996. - 95 s. - (brož.)780.667
500 křížovek a hlavolamů / sestavil J. Šach ...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : BETA-Dobrovský, 1996. - 367 s. - (Brož.)781.060
Písně / J. Lenk. - 1. vyd. - Praha : Folk & Country, 1995. - 144
s. - (Brož.)           780.211
Písně Janka Ledeckého od A do Ž / J. Ledecký. - Vyd. 1. - Brno :
"HITBOX 468", 1996. - 70 s. - (váz.)II 860.329
Písničky pro dětský sbor- Ptačí hody : partitura / B. Martinů. -
2., rev. vyd. - Praha : Panton, 1995. - 12 s. - (brož.)II 860.380
Pod modrou oblohou : táborníkův rok. - 1. vyd. - Brno : Mravenec,
1996. - 189 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)780.481
Povídání o hipoterapii / [Eva Vávrová, Jana Podrápská, Martina
Vlachová] - 1. vyd. - Vyškov : PIAFA, 1996. - 34 s. -
(Brož.)597.432
Pozdě, ale přece : Wien, Niederösterreichisches Landesmuseum
08.09.1996-28.10.1996 / [text Ivan Neumann]. - Vídeň : České
centrum, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.474
Praha na nejstarších grafických listech 1493-1757 / [autor
katalogu Milan Kreuzziger] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy,
1996. - 83 s. - (brož.)E 981.227
Praktická metodika hry na klarinet. Díl 1, Nižší stupeň / J.
Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1996. -
115 s. - Hudební fakulta. - Katedra dechových nástrojů, Praha.
-(brož.)597.542/ 1

Proceedings of the 2nd European Meeting of the International
Network for Urban Ecology : 2nd European Meeting of the
International Network for Urban Ecology. Warszawa / edited by G.
Barker...[et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1994. - 288
s. - (brož.)596.916
Půlroční kalendář akcí na střední Moravě : říjen 1996-březen
1997. - Olomouc : Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy,
1996. - 33 s. - (Brož.)780.782
Rembrandt a Holandsko sedmnáctého století / C. Pescio. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 64 s. - (váz.)III
302.362
René Wellek a meziválečné Československo : (ke kořenům
strukturální estetiky) / I. Pospíšil, M. Zelenka. - Vyd. 1. -
Praha : Masarykova univerzita, 1996. - 211 s., obr. příl. -
(brož.)597.248
Repetitorium gymnastiky / S. Hercig, L. Harvánek ...[et al.]. -
1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 69 s. - Fakulta
pedagogická. - Katedra tělesné a sportovní výchovy, Plzeň.
-(brož.)597.106
Ročenka České televize. 1995/1. - Praha : Česká televize, 1996. -
255 s. - (brož.)   II 827.619/ 1995/1
Ročenka České televize. 1995/2, Produkce tvůrčích skupin. - Praha
: Česká televize, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 827.619/ 1995/2
Rychnovsko : Orlické hory a Podorlicko : památky a příroda /
[autoři fotografií Pavel Pokorný] ... [et al.]. [texty zpracoval
Pavel Imrich] - Vyd. 1. - Rychnov nad Kněžnou : OMOH, [1996].
-108 s. - (brož.)II 831.325
Sborník Společnosti přátel starožitností. 4. - Praha : Společnost
přátel starožitností, 1996. - 215 s. - (brož.)561.118/ 4
Skauting ve Vrbátkách v letech 1945-1949 / redigoval V. Ječmínek.
- S.l. : Vlastislav Ječmínek, 1996. - 63 s. - (Brož.)780.294
Sklářský a keramický adresář / [zpracovala Sylvie Sázavová]. -
[Praha] : [Česká sklářská společnost], [1994]. - 23 s. -
(Brož.)II 831.470
Slavné obrazy : rozbor a výklad nejznámějších obrazů na světě /
R. Cumming. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna Print, 1996. - 104 s. -
(váz.)III 302.361
Smutné flétny : 3-4 flauti dolci (strumenti alternati - flauti
trav., clarinetti, accordeoni) / J. Rada. - 1. vyd. - Praha :
ARED, 1996. - 4 s. + 2 hlasy. - (brož.)II 860.426
Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 1995 / V.
Jehlička. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 196 s. -
(Brož.)II 831.276
Stupnice : piano / A. Kraus, J. Dostal. - 6. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 27 s. - (brož.)II 860.377
Šest Moravských dvojzpěvů pro smíšený sbor a klavír / A. Dvořák.
- 2. vyd. - Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 45 s. -
(brož.)II 860.382
Škola houslové techniky / O. Ševčík. - 7. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 31 s. - (brož.)II 860.367
Škola houslové techniky / O. Ševčík. - 4. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 47 s. - (brož.)II 860.368
Škola hry na kytaru pro začátečníky / J. Jirmal. - 14. vyd. -
Praha : Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 115 s. - (brož.)II
860.364
Škola smyčcové techniky / O. Ševčík. - 5. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 23 s. - (brož.)II 860.369
Škola smyčcové techniky / O. Ševčík. - 8. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 15 s. - (brož.)II 860.370
Škola smyčcové techniky / O. Ševčík. - 3. vyd. - Praha :
Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. - 18 s. - (brož.)II 860.371
Tajemný hrad / M. Gabrielová...[et al.]. - [Praha] : TOJA, 1996.
- Nestr. - (Brož.)      II 860.334
Tao a léčivá energie : základní kniha taoistické esoterické jógy
/ M. Chia. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 206 s. -
(brož.)780.675

Te Deum : klavírní výtah (Karel Šolc) / A. Dvořák. - 6. vyd.,
Kritické vyd. podle skladatelova rukopisu. - Praha : Bärenreiter
Editio Supraphon, 1996. - 10, 43 s. - (brož.)II 860.374
Technická infrastruktura měst a sídel / F. Medek. - Vyd. 2. -
Praha : ČVUT, 1997. - 158 s. - Fakulta architektury, Praha. -
(brož.)S II 831.488
Techniky keramiky / P. Rada. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1996.
- 207 s. - (váz.)      II 831.252
Ten uvnitř : výběr z prací celostátní soutěže prózy Hlavnice A.
C. Nora 1995 : almanach / [uspořádal Jiří Urbanec] - 1. vyd. -
Hlavnice : Nadace A. C. Nora, 1996. - 143 s., obr. příl.
-(Brož.)780.492
Tolkienovy říše : obrazy Středozemě / [ilustroval Nikolaj
Bajračnyj] ... [et al.]. [z anglického originálu přeložila
Stanislava Pošustová, přeložil František Vrba] - Vyd. 1. - Praha
: Mladá fronta, 1996. - Nestr. - (váz.)II 860.299
Tomáš Císařovský : Bez koní/ Without Horses : Praha, Galerie
Rudolfinum 09.10.1996-24.11.1996 / texty V. Bělohradský...[et
al.]. - Praha : Galerie Rudolfinum, 1996. - Nestr. - (brož.)II
831.311
Ubo-Ubo : velká kniha her (nejen) pro dospělé / R. Petřík. -
Ostrava : Středoevropské nakladatelství, 1996. - Nestr. + 3
příl., 8 sad hracích figur, 2 hrací kostky, 1 centropen. -
(váz.)II 860.437
Učebnice šachu pro samouky : začátečníci / K. Pliska. - 3.,
přeprac. vyd. - Frýdek-Místek : Pliska, 1996. - 187 s. -
(brož.)597.553
Umění zastaveného času : česká výtvarná scéna 1969-1985 : České
muzeum výtvarných umění v Praze 02.10.1996-24.11.1996. Moravská
galerie v Brně 01.1996-03.1997. Státní galerie v Chebu
03.1997-05.1997 / [texty katalogu Alena Potůčková] ... [et al.]-
Praha : České muzeum výtvarných umění, 1996. - 268 s. - (brož.)II
831.387
Umění zastaveného času : česká výtvarná scéna 1969-1985 : akce,
koncepty, události : České muzeum výtvarných umění v Praze
25.09.1996-24.11.1996. Moravská galerie v Brně 12.1996-01.1997.
Státní galerie v Chebu 02.1997-04.1997 / [texty katalogu Alena
Potůčková] ... [et al.]- Praha : České muzeum výtvarných umění,
1996. - 118 s. - (brož.)II 831.386
Úvod do regionálních a správních věd : vybrané kapitoly / J.
Kadeřábková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1996.
- 93 s. - (váz.)597.571
Válogatott képzomuvészeti írások / I. Henszlmann. - Budapest :
Magyar Tudományos Akadémia, 1990. - 475 s., obr. příl. -
(brož.)780.184
Velká kniha super her : 6 elektronických her. - Čes. vyd. 1. -
Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1 elektronická kostka,
1 sada barevných hracích značek. - (váz.)II 860.435
Vivat vita : dny zdravotně postižených : Flóra Olomouc
26.09.1996-29.09.1996. - Olomouc : S.n., 1996. - Nestr. -
(Brož.)780.701
Vladimír Vašíček : Obrazy 1949-1996 : Brno, Mor. galerie
10.10.1996-17.11.1996 / [text Jaroslav Kačer] - Brno : Moravská
galerie, 1996. - 59 s. + 1 příl. - (brož.)II 831.307
Voskovec & Wachsmanni : z rodinné kroniky a dopisů / J. Voskovec.
- Praha : Lidové noviny, 1996. - 308 s. - (váz.)780.966
Vytápění rodinných domků / M. Lázňovský, M. Kubín, P. Fischer. -
Vyd. 1. - Praha : T.Malina, 1996. - 488 s. + 2 příl. -
(váz.)597.138
Wtajemniczenia : studia z dziejów sztuki 19 i 20 wieku / W. Okon.
- Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 185 s., 80 obr. na
příl. - (brož.)597.004
Zdravotní aspekty pohybové aktivity / P. Hošek. - Plzeň :
Pedagogické centrum, 1996. - 22 s. - (Brož.)597.270
Zelený Raoul : nekonečný příběh České republiky očima Ufona /
píše Hruteba. kreslí Š. Mareš. - Vyd. 1. - Praha : Český
spisovatel, 1996. - Nestr. - (brož.)II 860.347
Zen a umění lukostřelby / E. Herrigel. - 1. vyd. - Praha :
Pragma, 1994. - 94 s. - (brož.)    780.664
Zentrensysteme als Träger der Raumentwicklung in Mittel- und
Osteuropa / F. Grimm... [et al.]. - Leipzig : Institut für
Länderkunde, 1994. - 156 s. - (brož.)II 831.192
Die Zerstörung : Dokumente und Erinnerungen zum Fall der
Universitätskirche Leipzig / K. Löffler. - 1. Aufl. - Leipzig :
Benno, 1993. - 234 s. - (brož.)779.986
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 1173, Prace z
historii sztuki. Zesz. 21. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet
Jagiellonski, 1995. - 137 s., obr. příl. - (brož.)252.007/ 1173
ZOO Olomouc / [průvodní slovo Hana Labská]. - Praha : Pressfoto,
1996. - Nestr., 1 mp. - (Brož.) 781.155
Zur Identifizierung des Mozartschädels / H. Kritscher... [et
al.]. - Wien : Naturhistorisches Museum, 1991. - 139 s., 64 s.
obr. příl. - (brož.)596.887
Život Panny Marie / A. Dürer. - Vyd. v tomto uspořádání 1. -
Praha : Volvox Globator, 1996. - 79 s. - (váz.)II 860.300
Zywe obrazy : Miedzy scena, obrazem i ksiazka / M. Komza. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 408 s. -
(brož.)597.002

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist