Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 1997

Abeceda indiánského zvěda : pro muže od dvanácti let / C. Eastman. - Olomouc : Votobia, 1997. - 139 s. - (brož.) 782.391

Aby nás Pán Bůh miloval : nejkrásnější české lidové písně v nevšedních úpravách pro všechny muzikanty : zpěv, melodie, druhý hlas, kytarové akordy, bas, B - hlasy, texty / [výběr a redakce Jaroslav Hořínka] . [hudební úprava Slavomír Hořínka] ... [et al.]- [Pardubice] : H Music Publishing, 1996. - Nestr. - (brož.) E 981.291

Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 39. 1996. No. 2. - Vyd. 1. - [Prague] : [Karolinum], [1997]. - S. 55-91. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.) 260.157/39(1996)2

Adult Education and Democratic Citizenship : Papers presented at the European Society for Research on the Education of Adults Conference : Wroclaw 10.09.1994-13.09.1994 / edited by M. Bron,junior, M. Malewski. - Wroclaw : Wroclaw University Press, 1995. - 198 s. - (brož.) 598.285

Agresivita a šikana mezi dětmi : metodická příručka pro učitele, školský management a studenty PF / V. Holeček. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 50 s. - (brož.) 782.728

Aktuální problémy ČR. Díl 6, Doprava / S. Řehák. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 25 s. - (brož.) 781.574/ 6

Almanach Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově : 1992-1997. - Prostějov : [Cyrilometodějské gymnázium], 1997. - Nestr. - (Brož.) 598.703

AMU 1996 : o identifikaci a kultivaci uměleckého talentu : sborník z konference pořádané k 50. výročí založení AMU : Praha 03.10.1996-04.10.1996. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1996. - 73 s., obr. příl. - (brož.) 598.434

Angličtina : pro 4. ročník základní školy : metodická příručka / E. Lacinová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 80 s. - (brož.) 782.692

Angličtina pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. 1 / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996. - 64 s. - (brož.) II 860.507/ 1

Annals of Warsaw Agricultural University : Agricultural Economics and Rural Sociology. No. 32. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University, 1996. - 199 s. - (brož.) 588.465/ 32(1996)

Annals of Warsaw Agricultural University : Animal Science. No. 32. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1996. - 92 s. - (brož.) 528.956/ 32(1996)

Annals of Warsaw Agricultural University : Agricultural Engineering. No. 30. 1995. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1995. - 59 s. - (brož.) 550.857/ 30(1995)

Au-Pair-Handbuch / C. Becker. - 5., überarb. Aufl. - Freiburg : Interconnections, 1996. - 345 s. - (brož.) 1-003.130

Betlémy stále živé : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympózia : Jindřichův Hradec 19.09.1996-20.09.1996 / sestavili A. Zvonařová, P. Kočí. - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1996. - 88 s. - (brož.) 598.573

Biologie - Ekologie. Č. 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 149 s. - (brož.) 588.121/ 3

Böhmische Nationalgesänge und Tänze. Díl 1, Faksimile / T. Kunz. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. - 92 s. - (váz.) E II 991.061/ 1

Böhmische Nationalgesänge und Tänze. Díl 2, Texty / T. Kunz. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. - 168 s. - (váz.) E II 991.061/ 2

Brauchtum und Feste in der Bundesrepublik Deutschland / S. Elsberger. - Bonn : Inter Nationes, 1995. - 23 s. - (Brož.) 782.176

Buddhismus / V. Miltner. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 26 s. - (brož.) 782.327

Byl jeden domeček : obrázková kniha pro malé děti / kreslil V. Preissig. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1996. - Nestr. - (váz.) E II 991.059

Byzanc od roku 1053 do pádu Cařihradu (1453) / R. Dlouhý. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 22 s. - (brož.) 782.323

Cesta ke svobodné škole : kapitoly ze srovnávací pedagogiky / V. Václavík. - 2., rozš. vyd. - Hradec Králové : LÍP, 1997. - 221 s. - (brož.) 598.758

Čemu učit ve škole? : k transformaci obsahu primárního vzdělávání / V. Spilková ...[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. - 130 s. - (brož.) 598.352

České pohádky / J. Drda. - 11. vyd., v Albatrosu 2. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 298 s. - (váz.) 782.613

Češi v cizině. 9 / uspořádal S. Brouček. - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996. - 230 s. - (brož.) 586.280/ 9

Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek / K. Čapek, J. Čapek. - 9. vyd. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 1997. - 252 s. - (váz.) 782.612

Dějiny hudební výchovy : (osobnosti, instituce, koncepce) : sborník z konference Janáčkiana 1996. - Ostrava : Asociace hudebních umělců a vědců-TC, 1996. - 237 s. - (brož.) 598.522

Dějiny východních Židů / H. Haumann. - Olomouc : Votobia, 1997. - 224 s. - (brož.) 598.679

Děti z Bullerbynu / A. Lindgren. - 8. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 215 s. - (váz.) 782.611

Didaktika chemie - její současnost a perspektivy : sborník materiálů z celostátního semináře didaktiků chemie : Brno 24.06.1996-25.06.1996. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. -52 s. - Pedagogická fakulta, katedra chemie MU, Brno. - (brož.) S II 832.188

Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly / R. Purm, S. Jelínek, J. Veselý. - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 264 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedraruského jazyka a literatury, Hradec Králové. - (brož.) S II 832.115

Domácí škola: americká zkušenost / [zpracovala Michaela Freiová] - Praha : Občanský institut, 1996. - 19 s. - (Brož.) 598.410

Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě / O. Matoušek. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.340

Dvojí svět / J. Janata. - Praha : Maxdorf, 1997. - 157 s. - (brož.) 598.773

Erziehung der Jugend zur deutsch-tschechischen Freundschaft und guten Nachbarschaft : ein Beitrag zum tschechisch-deutschen Dialog : Marienbad/Mariánské Lázně 1996 / E. John. - Berlin : NeueWege, 1996. - 26 s. - (brož.) 1-003.097

Folklorní akce v České republice : kalendář a informace. 1997 / zpracoval F. Synek. - Praha : Folklorní sdružení České republiky, [1997]. - 198, 16 s. - (brož.) 594.991/ 1997

Geografie - Geologie. Č. 4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 204 s. - (brož.) 586.988/ 4

Germanistik in Jena : Reden aus Anlass des 70. Geburtstags von Heinz Mettke : Friedrich-Schiller-Universität Jena 10.01.1995 / G. Machnik...[et al.]. - Jena : Institut für Germanistische Literaturwissenschaft, 1996. - 50 s. - (brož.) 598.552

Gloria : vánoční poezie pražských chrámů / F. Schnöbling. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - [Praha] : Makropulos, 1996. - 87 s. - (váz.) II 832.005

Gymnázium Bruntál : 1731 (265 let) založení piaristického gymnázia; 1871 (125 let) vznik reálného gymnázia; 1946 (50 let) vznik českého gymnázia : almanach. - Bruntál : Gymnázium, 1996. -Nestr. - (Brož.) II 831.952

Handbuch der Universitäten und Fachhochschulen Deutschland, Österreich, Schweiz. - 7. Ausg. - München : K.G.Saur, 1996. - 23, 578 s. - (váz.) 1-003.088

Handicap '96/ '97 : sborník příspěvků přednesených na 5. mezinárodní konferenci o problematice života lidí se speciálními potřebami : Liberec 29.01.1997-31.01.1997. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 59 s. - Jedličkův ústav pro TPM, Liberec. - (brož.) 598.425

Higher Education in the Czech Republic : Guide for Foreign Students / [Editor Vladislav Mokošín] - 3rd rev. and compl. issue. - Praha : Centre for Higher Education Studies, 1996. - 364 s. -(brož.) 598.324

Hodnoty a vzdělání : sborník prací / [Redakce sborníku Naděžda Pelcová] - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 83 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 598.614

Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků : příručka pro učitele, vychovatele a rodiče / J. Canfield, H. Wells. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1995. - 197 s. - (brož.) 598.263

Hudební věda a výchova. 7. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 156 s. - (brož.) 485.699/ 7

Hudební výchova : pro 6. ročník základní školy / J. Mihule, M. Střelák. - 2., přeprac. vyd., ve Fortuně 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 237 s. - (brož.) 782.183

Hudební výchova pro 6. ročník základní školy : (hudební dílna 2) / J. Kolář, I. Štíbrová. - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 1997. - 111 s. - (Brož.) II 860.557

Hudební výchova pro 9. ročník základních škol : (vybrané kapitoly) / J. Brabec. - Praha : Jinan, 1997. - 64 s. - (Brož.) II 860.556

Ibero-Americana Pragensia : anuario del Centro de estudios ibero-americanos de la Universidad Carolina de Praga. Ano 30. 1996. - 1. ed. - Praga : Karolinum, 1996. - 302 s. - (brož.) 439.918/ 30(1996)

Im Schutze der Minerva : kleine illustrierte Geschichte der Universität Jena / T. Pester. - Jena : Bussert, 1996. - 179 s. - (váz.) 598.550

Informace pro uchazeče o studium na PEF ČZU v Praze. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 261 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.) 782.047

Jak na vysokou školu? : informace pro zájemce o studium na vysokých školách v České republice ve školním roce. 1997-1998. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 1996. - 262 s., příl. - (Brož.) II 824.286/ 1997-98

Jak napsat diplomovou práci / U. Eco. - Olomouc : Votobia, 1997. - 271 s. - (brož.) 598.499

Jak naučit číst podle genetické metody / J. Wagnerová. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 46 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.376

Jak přivádět děti ke Kristu / G. Eager. - 1. čes. vyd. - Praha : Samuel, 1996. - 104 s. - (Brož.) 782.291

Jak vychovat šťastné dítě / E. Rheinwaldová. - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : Motto, 1997. - 247 s. - (brož.) 598.762

Japonská expanze v letech 1895-1945 / J. Pavlíček. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 35 s. - (brož.) 782.324

Jezuité zemí Koruny české v Latinské Americe / I. Barteček. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 21 s. - (brož.) 782.326

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Studienführer. 1996-1997. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1996. - 359 s. - (brož.) 659.116/1996-97

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungs- und Personenverzeichnis für das. Sommersemester 1997. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1997. - 299 s. - (Brož.) 264.839/ 1997(LÉTO)

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungsverzeichnis für das. Wintersemester 1996-1997. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1996. - 200 s. -(Brož.) 264.839/ 1996-97(ZIMA)

Jugendherbergen in Deutschland : Handbuch. 1996-1997. - Detmold : Deutsches Jugendherbergswerk, 1995. - 447 s. - (brož.) 1-002.943/ 1996-97

Kapitoly z dějin andragogiky / K. Škoda. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 137 s. - (brož.) 598.502

Kapitoly z teorie výchovy : problematika hodnot a hodnotové orientace. (Aplikace výzkumných pedagogických metod na příkladě provedeného šetření). Díl 2 / J. Horák. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 109 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.) S II 830.893/ 2

Kapitoly ze sociální pedagogiky / S. Klapilová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 63 s. - (brož.) S II 832.328

Kapitoly ze sociologie výchovy / R. Havlík, V. Halászová, J. Prokop. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. - 109 s. - (brož.) 598.351

Keltský rok : průvodce keltským světem duchovna a moudrosti / C. Matthews. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 128 s. - (brož.) E 981.288

Kinder und Hausmärchen : Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Bd. 1, Märchen : Nr. 1-86 / J. Grimm, W. Grimm. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1993. - 419 s. -(váz.) 1-003.115/ 1

Kinder und Hausmärchen : Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Bd. 2, Märchen. Nr. 87-200. - Kinderlegenden. Nr. 1-10. - Anhang. Nr. 1-28 / J. Grimm, W. Grimm. -Stuttgart : Philipp Reclam, 1993. - 528 s. - (váz.) 1-003.115/ 2

Kinder und Hausmärchen : Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Bd. 3, Originalanmerkungen. - Herkunftsnachweise. - Nachwort / J. Grimm, W. Grimm. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1993. - 4, 624 s. - (váz.) 1-003.115/ 3

Kniha princezen : příběhy z filmů / A. Braybrooks. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 78 s. - (váz.) II 860.664

Kompendium středoškolské chemie : vhodné pro přípravu k maturitám a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / M. Ledvina, A. Stoklasová. - Olomouc : Votobia, 1997. - 224 s. - (brož.) 598.871

Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených / B. Krahulcová-Žatková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 218 s. - (brož.) 598.862

Korekce vývojových dyslexií. 1, Základní soubor čtenářských tabulek pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení / J. Novák. - Vyd. 2. upr. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 57 s., 1 příl. -(brož.) 598.771/ 1

Korekce vývojových dyslexií. 2, Rozšiřující soubor čtenářských tabulek s progresívními prvky nácviku čtení / J. Novák. - Vyd. 2. upr. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 101 s., l příl. - (brož.) 598.771/ 2

Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819 : příspěvek k historické typologii české lidové taneční hudby / D. Stavělová. - 1. vyd. - Praha : IPOS, 1996. - 117 s. - (brož.) II 832.003

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs- und Personalverzeichnis. Wintersemester 1996-1997. - Halle-Wittenberg : Martin-Luther-Universität, 1996. - 190, 373 s., mp. příl. -(Brož.) 195.385/ 1996-97(ZIMA)

Metodika sexuální výchovy : pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství / V. Täubner. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 45 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) 598.386

Najdi čísla od jedné do desíti / [translation Eliška Císařová] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. - (váz.) 782.332

Najdi slova se samohláskou a e i o u a souhláskou s h r l š / [translation Eliška Císařová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. - (váz.) 782.333

Náměty pro praktická cvičení z fyzického zeměpisu / I. Farský. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 30 s. - (brož.) 782.328

Nástin dějin literatury : rukověť nejen pro maturitní zkoušku / M. Kudrys, R. Fetter. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 175 s. - (brož.) 598.320

Nástin vývoje vyučování neslyšících / J. Poul. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 67 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 598.648

Nový Snář Anny Novákové ze Lhoty, obsahující výklad všech snů / A. Nováková. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 205 s. - (Váz.) 782.336

Nukleové kyseliny a proteosyntesa : chemická olympiáda - úlohy kategorie A / H. Marková. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 26 s. - (brož.) 782.325

O chytré kmotře lišce / vypravuje a kresbami doprovází J. Lada. - 11. vyd., v Albatrosu 7. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 91 s. - (váz.) 782.614

O čem si vyprávjajú Karlovjané : pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí / H. Mičkalová. - S.l. : s.n., [asi 1997]. - 118 s. - (Váz.) 782.834

Občanská výchova : pro 6. ročník / M. Valenta. - 2. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 112 s. - (brož.) II 860.629

Obr jménem Drobeček : americké pohádky a povídačky o Paulu Bunyanovi / vypravuje P. Šrut. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 143 s. - (váz.) 782.709

Ostravské kalendárium 1996 / K. Jiřík. - Ostrava : Tilla, 1997. - 62 s. - (brož.) 598.595

Otevřené učení ve 28 krocích / B. Badegruber. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 118 s. - (brož.) 598.339

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze : základní informace o činnosti fakulty. - Praha : PedF UK, 1996. - 28 s., obr. příl. - (brož.) E 981.265

Piliny v hlavě? : návod k užívání mozku - od "majitelů mozku" k "uživatelům mozku" / V. Birkenbihl. - Hradec Králové : Svítání, 1996. - 186 s. - (váz.) 598.471

Písničky z moravské svatby : moravské lidové písně v taneční úpravě pro každého : zpěv, melodie, druhý hlas, kytarové akordy, bas, B - hlasy, texty / [výběr a hudební úprava Jindřich Pavlík,Jaroslav Hořínka] - 2., přeprac. vyd. - [Pardubice] : H Music Publishing, 1996. - Nestr. - (brož.) E 981.290

Po dobrém nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech / Z. Matějček. - 4. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 109 s. - (brož.) 598.617

Pojď si s námi hrát! / L. Marečková, P. Srnská. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. - Nestr. - (Brož.) II 860.583

Pojetí závislosti na návykových látkách / H. Záškodná. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 27 s. - (brož.) 782.329

Pomoz mi, abych to dokázal : pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes / O. Zelinková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 107 s. - (brož.) 598.341

Pověsti Strážnicka / výběr a úprava pověstí J. Bačík, L. Bačíková-Gajdová, M. Dekařová. - 1. vyd. - Hodonín : Pedagogické středisko, 1996. - 38 s. - (brož.) E 981.279

Pracovní sešit k učebnici Nová němčina 1 : pro 4.- 9. ročník ZŠ / M. Maroušková, V. Eck, I. Nöbauer. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 86 s. - (Brož.) II 860.506

Právní rádce pro ředitele škol / K. Nový. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1997. - 244 s. - (brož.) 598.526

Přijímací zkouška z matematiky : (pro ekonomické obory) / V. Nýdl, J. Pech, R. Lexová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 67 s. - Zemědělská fakulta, ČeskéBudějovice. - (Brož.) S II 831.988

Přijímací zkoušky na střední školy - matematika : 4-leté střední školy, víceletá gymnázia : 43 variant / R. Charvát. - Plzeň : MAT, [1996]. - Nestr. - (Brož.) 598.544

Přijímací zkoušky na střední školy - český jazyk : 4-leté střední školy, víceletá gymnázia : 106 úkolů / J. Kdýrová. - Plzeň : MAT, [1996]. - 53 s. - (Brož.) 598.543

Příloha pro učitele k učebnici českého jazyka pro 5. ročník / O. Houžvička. - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 1996. - 21 s. - (Brož.) 782.082

Příroda kolem nás : pracovní sešit pro střední stupeň pomocné školy - 4. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 48 s. - (Brož.) II 860.513

Příroda kolem nás : pracovní listy pro střední stupeň pomocné školy - 4. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 63 listů. - (Brož.) II 860.512

Příroda kolem nás : pracovní sešit pro střední stupeň pomocné školy - 5. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 44 s. - (Brož.) II 860.511

Příroda kolem nás : pracovní listy pro střední stupeň pomocné školy - 5. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 57 listů. - (Brož.) II 860.510

Příroda kolem nás : pracovní sešit pro střední stupeň pomocné školy - 6. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 40 s. - (Brož.) II 860.509

Příroda kolem nás : pracovní listy pro střední stupeň pomocné školy - 6. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 60 listů. - (Brož.) II 860.508

Přírodověda : pracovní sešit : 4. ročník / J. Jurčák ... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1996. - 39 s. - (brož.) II 860.690

Psychologie handicapu. Část 1, Handicap jako psychosociální problém / S. Štech, M. Vágnerová, Z. Hadj-Moussová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 88 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 1

Psychologie handicapu. Část 2, Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince / Z. Hadj-Moussová, M. Vágnerová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 111 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 2

Psychologie handicapu. Část 3, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku / M. Vágnerová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 78 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 3

Psychologie handicapu. Část 4, Školní věk a dospívání postiženého dítěte / M. Vágnerová, Z. Hadj-Moussová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 68 s. - Fakulta pedagogická,Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 4

Rekreační zařízení Častoboř : letní rekreace u Slapského jezera (červen - září). - Praha : Studio 3P, 1997. - Nestr. - (Brož.) 782.293

Rodinná výchova : hygienické návyky, péče o zdraví : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová, L. Kubrichtová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 87 s. - (brož.) 782.181

Rodinná výchova : výživa a příprava pokrmů : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 127 s. -(brož.) 782.180

Rodinná výchova : péče o dítě : pro 8.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová, L. Kubrichtová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 63 s. -(brož.) 782.179

Rudolf Jordán Vonka : (1877-1964) / zpracovala M. Písková. - Přerov : Muzeum Komenského, 1993. - 11 s. - Oddělení dějin českého školství, Přerov. - (Brož.) II 831.995

Russkie i Balty / G. Stančinskij. - Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij universitet ekonomiki i finansov, 1994. - 170 s. - Naučnyj sovet gosudarstvennoj programmy "Narody Rossiji:vozroždenije i razvitije, Sankt-Peterburg. - (brož.) 598.273

Říkadla / [Illustrations Vlasta Švejdová] - Praha : SiD & NERo, 1997. - Nestr. - (váz.) 782.711

Římané / J. Haywood. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 46 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 598.316

Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. 1/96. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 169 s. - (brož.) II 828.644/ 1(1996)

Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : zootechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 2. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific-Pedagogical Publishing, 1996. - 92 s. - (brož.) 527.293/ 13(1996)2

Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : fytotechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 2. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific-Pedagogical Publishing, 1996. - 89s. - (brož.) 527.294/ 13(1996)2

Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. Ser, A : 2. 1996. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 325 s. - (brož.) 594.333/ 2(1996)

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Physics. Vol. 24.-26. 1994-1996. - 1. Ed. - Brno : Masaryk University, 1996. - 76 s. - (brož.) 466.720/24-26(1994-96)

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Geology. Vol. 24. 1994. - 1. Ed. - Brno : Masaryk University, 1996. - 54 s. - (brož.) 465.627/ 24(1994)

Soupis diplomových prací absolventů TU Liberec ve školním roce. 1995-1996. - Liberec : Technická univerzita, 1996. - 89 s. - Univerzitní knihovna, Liberec. - (brož.) II 800.405/ 1995-96

Specifické poruchy chování a pozornosti : jak jednat s velmi neklidnými dětmi / A. Train. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.776

Strašidlácký běsnění aneb Príma vodvaz : písničky, básničky, obrázky, hry, náměty na kostýmy a rekvizity a výrobky z papíru v netradičním pojetí. 1 / P. Srnská, L. Marečková. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. - Nestr. + 3 příl. - (Brož.) E II 991.057/ 1

Strašidlácký běsnění aneb Príma vodvaz : písničky, básničky, obrázky, hry, náměty na kostýmy a rekvizity a výrobky z papíru v netradičním pojetí. 2 / P. Srnská, L. Marečková. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. - Nestr. + 1 příl. - (Brož.) E II 991.057/ 2

Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce / J. Cangelosi. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 289 s. - (brož.) 598.262

Stručná pedagogika sportu / B. Svoboda. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 113 s. - (brož.) 598.859

Studia z dziejów oswiaty i mysli pedagogicznej 17.-20. wieku / redaktor S. Walasek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 145 s. - (brož.) 598.296

Studien- und Berufswahl : Informationen und Entscheidungshilfen. 1996-1997. - Bad Honnef : Karl Heinrich Bock, 1996. - 480 s. - (brož.) 1-002.223/ 1996-97

Studium technických oborů má budoucnost : určeno pro studenty středních škol i všechny zájemce o vysokoškolské studium / [Zdeněk Vostracký] ...[et al.]- Praha : Inženýrská akademie České republiky, 1996. - 28 s., obr. příl. - (brož.) II 832.041

Svatby : dějiny svatebních obřadů na Západě / J. Bologne. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 390 s. - (váz.) 598.839

Symboly a svátky muslimů a židů / K. Vícha. - Ostrava : Atelier Milata, 1996. - 25 s. - (Brož.) 782.330

Tajemnné kulty a rituály / B. Molyneaux. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1996. - 183 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) 598.298

The Tales of the Ploughwoman : Appendix to FFC 254 / M. Rey-Henningsen. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1996. - 154 s. - (brož.) 598.308

Technika a základní všeobecné vzdělání / I. Škára. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 54 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.210

Themen neu 3 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache - Lehrerhandbuch. Tl. A / H. Aufderstrasse, H. Bock. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 74 s. - (brož.) 1-003.091/ A

Transformace našeho školství : sborník příspěvků z 5. konference ČPdS : Šlapanice u Brna 11.09.1996-12.09.1996. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 285 s. - Česká pedagogická společnost, Brno.- (brož.) 598.864

Turistické informace okresu Jindřichův Hradec 2. - Jindřichův Hradec : S. n., [1996]. - 39 s. - (Brož.) 782.195

Universitas Carolina Pragensis / M. Štemberková. - 1. Aufl. - Praha : Karolinum, 1996. - 153 s. - (brož.) 598.863

Universitas Olomucensis : 1573-1946-1996 : Muzeum umění Olomouc 12.09.1996-06.10.1996 / [text Josef Jařab] ... [et al.]- Olomouc : Muzeum umění, 1996. - 123 s. - (brož.) II 832.177

Unterrichtssprache Deutsch : Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler / W. Butzkamm. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 112 s. - (brož.) 1-003.119

Úprava písemné agendy učitele : metodická příručka pro učitele a management škol / S. Štiková. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 57 s. - (brož.) 782.730

Věcné učení na nižším stupni pomocné školy : (metodická příručka) / B. Blažková, M. Teplá. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 47 s. - (brož.) 782.189

Vědecká pojednání. Zvl. č. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 82 s. - (brož.) 597.077/ Zvl. č.

Vilém Trylč : (1880-1962) / zpracovala M. Písková. - Přerov : Muzeum Komenského, 1994. - 25 s. - Oddělení dějin českého školství, Přerov. - (Brož.) II 831.996

Volitelné předměty ve vzdělávacím programu Základní škola : učební osnovy pro 7. až 9. ročník. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 29 s. - (Brož.) 782.693

Vytváříme loutky pro tvořivou hru dětí / V. Leština. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 127 s. - (brož.) 598.777

Základní atletické disciplíny / K. Rubáš. - Vyd. 2. upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 213 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.347

Základy obecné ekologie. Díl 3, Ekologie obratlovců. Část 2 / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 29 s. - (brož.) 781.581/ 3(2)

Zásady managementu a leadershipu ve školství : metodická příručka pro učitele a management škol / P. Prunner. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1977. - 21 s. - (brož.) 782.729

Závěrečná práce : (metodika zpracování a formální úprava) : kurz celoživotního vzdělávání / L. Mikulec, M. Krejčí. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 31 s., příl. - VUT. - Fakultapodnikatelská, Brno. - (brož.) 598.611

Zlatá skříňka : říkanky ke správné výslovnosti / M. Sirůčková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 63 s. - (brož.) II 860.600

Ztracený a nalezený : všem rodičům, kteří mají se svými dětmi podobné problémy, a všem dětem, které hledají cestu zpět domů.. / P. Fürst. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 47 s. -(brož.) 782.370

Žena v dějinách Prahy : sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993 / sestavil J. Pešek, V. Ledvinka. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 1996. - 436 s. - (brož.) 598.870

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist