Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - I. Přírodní vědy

za březen-duben 1997

"Verfahren zur Herstellung von piezokeramischen Mikroformteilen" / J. Laubersheimer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 98, 8 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.035

Abeceda indiánského zvěda : pro muže od dvanácti let / C. Eastman. - Olomouc : Votobia, 1997. - 139 s. - (brož.) 782.391

Adressbuch Umweltschutz : Handbuch für Presse, Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Bürgerinitiativen / Redaktion H. Schumacher. - 4., neubearb. und erw. Aufl. - Wiebaden : Bauverlag, 1996. - 15, 726 s. - (brož.) 1-003.122

Advances in Chemical Physics. Vol. 99, Resonances, Instability, and Irreversibility / edited by I. Prigogine, S. Rice. - New York : John Wiley, 1997. - 11, 456 s. - (brož.) 667.520/ 99

Agricultura tropica et subtropica. Vol. 29. 1996. - Prague : Czech University of Agriculture, 1996. - 145 s. - Institute of Tropical and Subtropical Agriculture, Prague. - (brož.) 381.380/29(1996)

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat : Brno 11.12.1996 / editor M. Opatřil...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 82 s. - Česká bioklimatologická společnost při ČSAV, Praha. -(brož.) 782.393

Aktuální otázky vodárenské biologie : sborník z 13. semináře : Praha 11.02.1997-12.02.1997. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 147 s. - (brož.) 598.461

Aktuální problémy mechaniky tekutin '97 : sborník příspěvků semináře : Praha 19.02.1997. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 1997. - 74 s. - (brož.) 598.412

Analýza dat II s metodou LINDA ve společenskovědním výzkumu / I. Loučková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 124 s. - (brož.) S II 832.109

Annual Report. 36. 1995. - České Budějovice : Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 8, 33 s. - (brož.) 579.028/ 36(1995)

Archeologie a jeskyně : sborník věnovaný památce archeologa Františka Proška (1922-1958) / editor V. Cílek. - Praha : Zlatý kůň, 1997. - 182 s. - (brož.) 598.255

Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Díl 2, Konzumenti / V. Sládeček, A. Sládečková. - Praha : Agrospoj, 1997. - 358 s. - Českávědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha. - (brož.) II 830.924/ 2

Ein Beitrag zur thermischen Nachbehandlung von semiisolierenden LEC-GaAs - Einkristallen und -Scheiben / B. Hoffmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 155 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.148

Bibliographia botanica Čechoslovaca. 1991-1992. - Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 1997. - 234 s. - (Brož.) 436.989/ 1991-1992

Bindung und Funktion verschiedener Transkriptionsfaktoren im Kontext des divergent transkribierten Kollagen IV Promotors / T. Kranz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 105 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 782.157

Biochemistry : Guide to Practical Exercises / edited by E. Táborská, J. Tomandl. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 129 s. - Faculty of Medicine, Brno. - (brož.) S II 832.189

Biochemistry Seminars I / edited by P. Kaplan, J. Dostál. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 111 s. - Faculty of Medicine, Brno. - (brož.) S II 832.190

Biofyzika pro bakaláře / J. Hálek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 213 s. - (brož.) S II 832.326

Biofyzikální chemie / M. Kodíček, V. Karpenko. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - 236 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.219

Biologie : praktická část pro střední školy gymnazijního typu / J. Jelínek, V. Zicháček. - 1. vyd. - Olomouc : FIN, 1996. - 190 s. - (váz.) 598.318

Biologie - Ekologie. Č. 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 149 s. - (brož.) 588.121/ 3

Biologie I / V. Benda, J. Žďárský, V. Vymětalová. - Vyd. 7., přeprac. - Praha : VŠCHT, 1996. - 316 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.221

Biologie buňky : 1. Základy mikroskopické cytologie / J. Paleček. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 120 s. - (brož.) S II 831.984

Biologie buňky II : základy mikroskopické histologie / J. Paleček. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 157 s. - Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Přírodovědecké fakulty UK,Praha. - (brož.) S II 832.266

Biologie v kostce I : obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika / H. Hančová, M. Vlková. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 112 s. - (brož.) II 832.182

Biomechanika srdečně cévního systému člověka / J. Valenta, S. Konvičková. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 4, 275 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.292

Biophysical Tutorials. Part 2 / J. Špitálský ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Netopejr, 1997. - 62 s. - (brož.) II 832.020

Cadmiumsulfid katalysierte Photoaddition von Olefinen an Imine - Gepaarte Photoelektrolyse / W. Schindler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 172 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.041

Chemická termodynamika II : fázové rovnováhy / V. Dohnal, J. Novák, J. Matouš. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - 275 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.222

Chemie : pro střední školy. 1b / W. Eisner... [et al.]. - 1. čes. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 175 s. - (brož.) II 830.974/ 1b

Chemie v kostce. Díl 2, Organická chemie a biochemie / B. Kotlík, K. Růžičková. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 135 s. - (brož.) II 831.308/ 2

Chráněná území okresu Zlín / M. Elsnerová, J. Krist, D. Trávníček. - Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1996. - 69 s. - (brož.) 782.422

Climate Change Scenarios for the Czech Republic : Country Study of Climate Change for the Czech Republic : Element 2 / J. Kalvová ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologickýústav, 1996. - 99 s. - (brož.) II 831.946

Cvičení z GIS I - systém IDRISI / V. Voženílek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 137 s. - (brož.) S II 832.329

Cvičení z mechaniky tekutin / V. Tesař. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 91 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.063

Datenmodellierung in Multimedia-Systemen / R. Käckenhoff. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 257 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.040

Dendrologie lesnická. Část 3, Listnáče 2 (Angiospermae) / L. Úradníček, J. Chmelař. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 91 s., 46 s. příl. - (brož.) S II 829.463/ 3

Deskriptivní geometrie II / H. Kopřivová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 176 s. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.) S II 832.295

Deterministický chaos a matematické modely turbulence / J. Horák, L. Krlín. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 444 s. - (váz.) 598.392

Didaktika chemie - její současnost a perspektivy : sborník materiálů z celostátního semináře didaktiků chemie : Brno 24.06.1996-25.06.1996. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. -52 s. - Pedagogická fakulta, katedra chemie MU, Brno. - (brož.) S II 832.188

Diferenciální počet funkcí více proměnných / J. Hamhalter, J. Tišer. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 135 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.294

Drahokamy a polodrahokamy : nová přehledná příručka a klíč / C. Hall. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 80 s. - (váz.) 598.599

Duch místa : rukověť pro navázání posvátného vztahu : obřady a vizualizace pro kultivaci našeho vztahu se Zemí / L. Cruden. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 200 s. - (váz.) 782.894

Dynamika strojů '97 : national Colloquium with International Participation : Proceedings : Prague, (CZ) 04.02.1997-05.02.1997 / [redaktor sborníku E. Koubová] - Praha : Ústav termomechanikyAV ČR, 1997. - 202 s. - (brož.) 598.417

Ekologie a ochrana životního prostředí / F. Drkal ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 120 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.061

Elektrické rozvody a vnější vlivy. Díl 2, Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par / V. Šíma, J. Pohludka. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1997. - 88 s. - (Brož.) 598.426/ 2

Farmaceutická chemie : návody pro praktikum / L. Beneš. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 51 s. - Farmaceutická fakulta, Brno. - (Brož.) S II 832.030

Finanční matematika / F. Čámský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 78 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.191

Fizičeskij enciklopedičeskij slovar' / glavnyj redaktor A. Prochorov. - Moskva : Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 1995. - 927 s., obr. příl. - (Váz.) II 831.954

Folia Mendeliana. 28-29. 1993-1994 / edited by A. Matalová. - Brno : Moravian Museum, 1993-1994. - 97 s. - (brož.) 451.195/ 28-29

Folia Mendeliana. 30 / edited by A. Matalová. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1995. - 69 s. - (brož.) 451.195/ 30

Fotogrammetrie 10, 20 : cvičení / P. Dvořáček, R. Jurášková, M. Růžek. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 227 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.068

4th Workshop on Uncertainty Processing : Proceedings : [4th Workshop on Uncertainty Processing-WUPES'97]. Prague, (CZ) 22.01.1997-25.01.1997. Faculty of Informatics and Statistics, Universityof Economics. - Prague : s.n., 1997. - 193 s. - (brož.) 782.417

František Hrobař : život a dílo : sborník ze setkání k 10. výročí úmrtí Františka Hrobaře / sestavil J. Kučera. - 1. vyd. - Dobré : SEN, 1996. - 29 s. - (brož.) 782.381

Fyzika. - Chemie. Č. 3-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 135 s. - (brož.) 586.987/ 3-4

Fyzikální chemie : učebnice pro odborné školy chemického zaměření / P. Klouda. - 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 1997. - 179 s. - (brož.) 598.867

Fyzikální chemie II : návody na laboratorní cvičení / L. Lapčík... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 88 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.) S II 832.151

Fyzikální praktikum II / O. Veverka ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 48 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.162

Geodézie 30 : výškopis / R. Blažek, Z. Skořepa. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 93 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.235

Geografie - Geologie. Č. 4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 204 s. - (brož.) 586.988/ 4

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Brno. - 3. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.610

Geologie pánví středočeské svrchnopaleozoické oblasti / J. Pešek. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 95 s., 57 obr. na příl. - (brož.) II 832.179

Geologie pánví středočeské svrchnopaleozoické oblasti. Přílohy 1-26 / J. Pešek. - 1. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, [1996]. . + 26 příl. - (Brož.) II 832.179/ Příl.

Geologie pro základní školy. Díl 1, Nerosty / F. Řehoř. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 27 s. - (brož.) 782.297/ 1

Geologie pro základní školy. Díl 2, Horniny / F. Řehoř. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 29 s. - (brož.) 782.297/ 2

Geometrie pro CAD / M. Kargerová, E. Kopincová, P. Mertl. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 90 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.288

Haftkräfte und deren Einfluß auf die Kinematik selbsttätiger Ventile oszillierender Verdrängerpumpen / U. Grau. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 148 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.147

Historie chemie / J. Pichler. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 62 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.192

Historie hvězdárny a planetária hl. m. Prahy / text J. Soumar. - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl.m.Prahy, 1996. - 11 s. - (Brož.) 782.368

Hledání : má cesta za dobrodružstvím a podmořskými objevy / R. Ballard, M. Mc Connell. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1996. - 301 s., obr. příl. - (váz.) 598.152

Hluk, vibrace a ionizující záření v životním a pracovním prostředí. Část 2 / M. Vaňková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 161 s. - (brož.) S II 829.827/ 2

Hochtemperaturplastizität von Indiumphosphid / B. Geibel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 14, 144 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.042

Hodnocení dusíkatých látek krmiv pro přežvýkavce podle systému PDI : (studijní zpráva) / P. Homolka...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 33 s. 782.188

Hodnocení zemědělských staveb z hlediska ochrany životního prostředí : (studijní zpráva). Část 2, Živočišná výroba / V. Konopásek. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 34 s. - (brož.) 595.992/ 2

Horniny a minerály : nová přehledná příručka a klíč / B. Booth. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 80 s. - (váz.) 598.600

Hry v přírodě / M. Zapletal. - 2. vyd., v nakl. Leprez 1. vyd. - Praha : Leprez, 1995. - 623 s. - (váz.) 598.699

Hydrologická zabezpečenost vodních děl : sborník přednášek ze semináře : Praha 26.11.1996. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 76 s. - Odborná skupina vodohospodářské soustavy, Praha. - (brož.) 598.458

Hydrometeorologická data pro vodohospodáře : sborník z konference ČTV-VHS : Praha 30.01.1997. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 99 s. - (brož.) 598.463

Hygiena mikrobiálních výrob / L. Šilhánková. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - 57 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.220

Impacts of a Potential Climate Change on Agriculture of the Czech Republic : Country Study of Climate Change for the Czech Republic : Element 2 / R. Brázdil, J. Rožnovský ... [et al.]. - 1.vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - 145 s. - (brož.) II 831.948

Jak na bažantnice? / P. Křížek, P. Pešout. - 1. vyd. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 1996. - 25 s. - (Brož.) 781.992

Jan Marek Marci : první český fyzik / I. Štoll. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 48 s. - (brož.) 598.411

Kapitoly o zpěvu, především o dechu / V. Žílová. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 21 s. - (brož.) S II 832.111

Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I / J. Kapras, M. Kohoutová, B. Otová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 88 s. - Biologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 832.272

Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů / J. Kalvová, B. Moldan. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 161 s. - (brož.) S II 832.273

Klíč k odrůdám lilií / B. Mičulka. - Brno : ČZS-ZO Lilium, 1996. - 60 s. - (Brož.) 598.176

Kombinatorika pro učitelské studium / E. Calda. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 75 s. - (brož.) 598.354

Kompendium středoškolské chemie : vhodné pro přípravu k maturitám a k přijímacím zkouškám na vysoké školy / M. Ledvina, A. Stoklasová. - Olomouc : Votobia, 1997. - 224 s. - (brož.) 598.871

Komplementäre Methodik in der Aerodynamik bodennaher Fahrzeuge / G. Walter. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 97 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.161

Konflikt přirozené a kulturní evoluce / J. Šmajs. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 47 s. - Katedra filozofie FF MU, Brno. - (brož.) 598.697

Kosmologické motivy / J. Syrovátka. - 1. vyd. - Liberec : Scholé Filosofia, 1996. - 182 s. - (Brož.) 598.254

Krok za krokem při využití magicko-mystické filosofie v léčitelství, diagnostice i jinak. Část 1 / I. Gellner. - 1. kniž. vyd. - Brno : Schneider, 1996. - 117 s. - (váz.) II 860.577/ 1

Laboratorní cvičení z fyziky : (bakalářské studium) / P. Dobis ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 84 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.152

Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie / E. Nováček, M. Potáček, S. Janků. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 91 s. - Katedra organické chemie, Brno. -(brož.) S II 832.183

A Lifetime of Synergy with Theory and Experiment / A. Streitwieser. - Washington : American Chemical Society, 1997. - 27, 310 s. - (váz.) 598.405

Malý ekologický a environmentální slovníček / [autoři textu Aleš Máchal, Josef Husták] - Brno : Rezekvítek, 1996. - 48 s. - (Brož.) 598.430

Matematická optimalizace / S. Míka. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 265 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 598.575

Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů / J. Říha ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 185 s. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.153

Matematické modelování v aerodynamice / R. Dvořák, K. Kozel. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 356 s. - (brož.) 598.541

Matematika : cvičení z matematické analýzy / G. Vosmanská, P. Rádl. - dotisk 3., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 111 s. - (brož.) S II 831.885

Matematika : pro 9. ročník zvláštní školy / M. Trávníčková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 92 s. - (brož.) 782.264

Matematika : pro 4. ročník základních škol. Díl 3 / R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1997. - 62 s. - (brož.) 779.441/ 3

Matematika : pro 5. ročník základních škol. Díl 3 / J. Justová. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1997. - 62 s. - (brož.) 778.996/ 3

Matematika II : kurz celoživotního vzdělávání / I. Mezník. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 103 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) S II 832.163

Matematika 43 : obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami / K. Rektorys. - 3. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 93 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.121

Matematika 5 : pro 1. stupeň základní školy. Díl 2 / J. Trejbal, V. Komárková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 102 s. - (brož.) II 860.222/ 2

Matematika 6. Díl 2 / [zpracovala Alena Šarounová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 167 s. - (brož.) 779.341/ 2

Matematika pro 5. třídu : pracovní učebnice. Díl 2 / J. Cihlář, M. Zelenka. - Vyd. 3., ve Fortuně 2., rev. - Praha : Fortuna, 1997. - 79 s. - (brož.) II 860.416/ 2

Matematika pro 9. třídu : pracovní učebnice. Díl 2 / J. Cihlář, M. Zelenka. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 73 s., příl. - (brož.) II 860.273/ 2

Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Díl 2 / [Emil Calda] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 191 s. - (brož.) 595.934/ 2

Materiály a konstrukce - terénní úpravy / J. Sanetrník, F. Toman. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 103 s. - (brož.) S II 831.884

Mathematische Modellierung und numerische Simulation von CVD-Prozessen in der Halbleitertechnik / L. Kadinski. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 198 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.043

Metastable Behaviour of Fluids and Critical Phenomena : Lecture Notes and Recommended Literature : Short Course '96 : Prague 30.10.1996-31.10.1996 / coordinated by F. Maršík. - Prague : Institute of Thermomechanics Academy of Sciences, 1996. - 141 s. - (brož.) II 832.018

Metody operačního výzkumu / J. Klapka, J. Dvořák, P. Popela. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 3, 154 s. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.149

Mikrobiologická problematika ve výživě / S. Hrubý, B. Turek. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 145 s. - (brož.) 598.249

Mikrobiologie pro posluchače studijního oboru technologie vody / F. Kunc, V. Ottová. - Vyd. 3. - Praha : VŠCHT, 1997. - 174 s. - Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha. - (brož.) S II 832.218

Mineralogické lokality okresu Jeseník / J. Jedlička. - Jeseník : S. n., 1997. - 15 s. - (Brož.) 598.757

Mláďata z celého světa / W. Hensel, S. Bräunig, H. Vorbrugg. - Ostrava : Blesk, 1996. - 64 s. - (váz.) II 832.139

Mláďatá zvierat z celého sveta / W. Hensel, S. Bräunig, H. Vorbrugg. - Ostrava : Blesk, 1996. - 64 s. - (váz.) II 832.009

Na prahu 21. století / autoři textu E. Chadeau...[et al.]. ilustrace A. Kinsey...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - S. 1825-1920, S. 9-13. - (Knižní klub ; váz.)- (Cesty ;váz.) II 831.975

Nedalo se tady dýchat : ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989 / M. Vaněk. - Praha : Maxdorf, 1996. - 170 s. - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha. - (brož.) 598.334

Der neue Kosmos Tier- und Pflanzenführer / Hrsg. U. Stichmann-Marny. - Stuttgart : Franckh-Kosmos, 1994. - 447 s. - (brož.) 1-003.106

Nukleové kyseliny a proteosyntesa : chemická olympiáda - úlohy kategorie A / H. Marková. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 26 s. - (brož.) 782.325

Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod 2 : sborník z vědecko-ochranářského semináře : Jizbice u Vlašimi 18.10.1996-20.10.1996 / editor L. Hanel, P. Pešout. - 1. vyd. - Vlašim : Českýsvaz ochránců přírody, 1996. - 141 s. - (brož.) 781.991

Ochrana čistoty vody / V. Sýkora, P. Schejbal. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str. - Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha. - (brož.) S II 832.217

Ochrana slunečnice proti chorobám a škůdcům : (studijní zpráva) / J. Jirátko, K. Veverka, J. Šedivý. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 45 s. 782.187

Ochrana zvířat a welfare. Část 1 / [editor Michal Opatřil] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 82 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno. - (brož.) 598.524/ 1

On Determinacy and Nondeterminacy in Concurrent Programming / U. Nestmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 254 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.159

One Decade after Chernobyl : Summing up the Consequences of the Accident : Proceedings of an International Conference : Vienna 08.04.1996-12.04.1996. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1996. - 555 s. - (váz.) 598.585

Operační analýza a modelování. Část 1, Operační analýza / M. Rašovský. - Dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 151 s. - (brož.) S II 831.879/ 1

Operační výzkum / J. Dudorkin. - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 296 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.065

Permakultura v kostce / P. Whitefield. - 1. vyd. - Praha : Synergie, 1996. - 115 s. - (brož.) 598.456

Pes to chápe jinak : princip chování psa pro majitele a cvičitele / J. Fisher. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 187 s. - (brož.) 598.577

Péče o HIV infikované a nemocné AIDS : pokyny pro rodinu, příbuzné, přátele a osoby pečující v domácnosti o HIV infikované. - 1. vyd. - Praha : Národní centrum podpory zdraví, 1995. - Nestr. - (Brož.) 598.174

Pěstování hub ve velkém i v malém / I. Jablonský, V. šašek. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1997. - 165 s., 16 obr. na příl. - (brož.) 598.480

Photokatalyse an ZnS und CdS: Dehydrodimerisierung von 2,5-Dihydrofuran und Reduktion von CO2 / P. Johne. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 135 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.163

Počítejte s matematikou : pro předškolní věk / J. Cihlář, M. Zelenka. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - Nestr. - (brož.) II 860.515

Povrchové vody a pozemkové úpravy : 11. setkání vodohospodářů a 2. konference Voda a pozemkové úpravy : sborník : Kutná Hora 04.1996. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářůČR, 1996. - 238 s. - (brož.) 598.326

Pracovní sešit matematika : pro 4. ročník základní školy / J. Melichar, M. Červinka. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 63 s. - (brož.) II 860.601

Praktická cvičení z genetiky / J. Relichová. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 96 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) S II 832.206

Praktická cvičení z obecné biochemie pro farmaceuty / J. Veselá, B. Szotáková, J. Dršata. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 79 s. - Katedra biochemických věd Farmaceutické fakulty UK,Praha. - (brož.) S II 832.269

Práce a studie : Východočeský sborník přírodovědný. 4(1996). - Pardubic : Východočeské muzeum, 1997. - 188 s. - (brož.) 587.835/ 4(1996)

Proceedings of Research Works. 1996. - 1st Ed. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 1996. - 110 s. - (brož.) II 829.623/ 1996

První zkušenosti s "ekologickým řízením podniku" EMS : sborník referátů ze semináře : Praha 30.10.1996 / [redakce Eugenie Hanzlíčková] - Praha : BIJO TC, 1996. - 87 s., příl. - (Brož.) II 831.998

Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce. 1995 / editor V. Lysenko. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. - 45 s. - Odborochrany horninového prostředí, Praha. - (brož.) II 830.031/ 1995

Přijímací zkouška z matematiky : (pro ekonomické obory) / V. Nýdl, J. Pech, R. Lexová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 67 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (Brož.) S II 831.988

Přijímací zkoušky na střední školy - matematika : 4-leté střední školy, víceletá gymnázia : 43 variant / R. Charvát. - Plzeň : MAT, [1996]. - Nestr. - (Brož.) 598.544

Příklady a úkoly z obecné a anorganické chemie / J. Kameníček, Z. Šindelář, M. Klečková. - 3., přeprac. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 118 s. - (brož.) S II 832.110

Příklady z analýzy ekonomických časových řad / J. Arlt, M. Arltová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 147 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.076

Příroda kolem nás : pracovní sešit pro střední stupeň pomocné školy - 4. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 48 s. - (Brož.) II 860.513

Příroda kolem nás : pracovní listy pro střední stupeň pomocné školy - 4. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 63 listů. - (Brož.) II 860.512

Příroda kolem nás : pracovní sešit pro střední stupeň pomocné školy - 5. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 44 s. - (Brož.) II 860.511

Příroda kolem nás : pracovní listy pro střední stupeň pomocné školy - 5. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 57 listů. - (Brož.) II 860.510

Příroda kolem nás : pracovní sešit pro střední stupeň pomocné školy - 6. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 40 s. - (Brož.) II 860.509

Příroda kolem nás : pracovní listy pro střední stupeň pomocné školy - 6. ročník / [Yvetta Mucková] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava-Kunčice : Grafie, 1996. - 60 listů. - (Brož.) II 860.508

Přírodověda : pro 4. ročník základní školy pro sluchově postižené / M. Málková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 107 s. - (brož.) 782.263

Přírodověda : pracovní sešit : 4. ročník / J. Jurčák ... [et al.]. - Olomouc : Prodos, 1996. - 39 s. - (brož.) II 860.690

Přírodověda pro pátý ročník : život na zemi / H. Kholová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1997. - 63 s. + 1 příl. - (Brož.) 782.772

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. 23. 1996. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1996. - 78 s. + 3 příl. - (brož.) 469.149/ 23(1996)

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 24. 1996. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1996. - 112 s. + 1 mp. - (brož.) 469.149/ 24(1996)

Příručka k vizuálnímu vyhledávání radionuklidových zdrojů záření v železném šrotu / J. Šura. - 1. vyd. - Pardubice : vl. nákl., 1996. - 27 s., 97 obr. na příl. + 1 příl. - (váz.) II 832.202

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství : sborník přednášek z 15. konference : České Budějovice 13.11.1996-14.11.1996. - [Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 231 s. - (brož.) 598.460

Rainfall-Runoff Models : lecture Notes on the Workshop / [Editors P. H. Nachtnebel] ...[et al.]- Vyd. 1. - Prague : Česká zemědělská univerzita, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.953

Das Ravensburger Lexikon der Natur & Technik. Bd. 1, Die Materie. - Ravensburg : Otto Maier, 1994. - 119 s. - (váz.) II 2-300.366/ 1

Das Ravensburger Lexikon der Natur & Technik. Bd. 2, Energie und ihre Nutzung. - Ravensburg : Otto Maier, 1994. - 119 s. - (váz.) II 2-300.366/ 2

Das Ravensburger Lexikon der Natur & Technik. Bd. 3, Erde und Weltall. - Ravensburg : Otto Maier, 1994. - 119 s. - (váz.) II 2-300.366/ 3

Das Ravensburger Lexikon der Natur & Technik. Bd. 4, Über das Leben. - Ravensburg : Otto Maier, 1994. - 119 s. - (váz.) II 2-300.366/ 4

Realisierung photonischer Bandstrukturen in makroporösem Silizium / U. Grüning. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 125 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.046

El reino animal : los mejores reportajes fotográficos de National Geographic Society. - [Madrid] : El Pais, 1996. - 210 s. + 1 příl. - (Váz.) II 832.137

Los reinos del mar / K. Brower. - [Madrid] : El Pais, 1995. - 160 s. + 2 příl. - The National Geographic Society, Washington. - (Váz.) II 832.138

Report on the Environment in the Czech Republic in 1995. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 1996. - 18, 72 s. - (brož.) II 831.950

Řeky. - Praha : Slovart, 1996. - 165 s. - (váz.) II 831.979

Řešení transportních jevů na počítači / R. Černý. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 157 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.066

Sbírka úloh z fyziky / J. Sládková ... [et al.]. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 146 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.156

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia : funkce / O. Odvárko. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 112 s. - (brož.) 598.421

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia : analytická geometrie / [zpracoval Ivan Bušek] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 74 s. - (brož.) 598.422

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia : goniometrie / [zpracoval Oldřich Odvárko] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 44 s. - (brož.) 598.423

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia : posloupnosti a řady / O. Odvárko. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 48 s. - (brož.) 598.424

Sborník aneb něco o Expedici Úpice 1992 / [sestavil Jiří Dušek] - Úpice : Hvězdárna, 1992. - 12 s. - (Brož.) 782.545

Sborník Západočeského muzea v Plzni : příroda. 94. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1996. - 60 s. + 1 mp. - (brož.) II 329.770/ 94

Schůzky v divočině / M. Šebela. - 1. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. - 71 s. - (váz.) E II 991.058

Schwache Fragmente der Arithmetik und Schwellwertschaltkreise beschränkter Tiefe / J. Johannsen. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 118 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.153

Die Schweiz : aus eigener Sicht : Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Natur / [Cornelia Strasser] ... [et al.]- Zürich : Der Alltag/Scalo, 1992. - 271 s. - (váz.) II 832.082

Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. Ser, A : 2. 1996. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 325 s. - (brož.) 594.333/ 2(1996)

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Physics. Vol. 24.-26. 1994-1996. - 1. Ed. - Brno : Masaryk University, 1996. - 76 s. - (brož.) 466.720/24-26(1994-96)

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Geology. Vol. 24. 1994. - 1. Ed. - Brno : Masaryk University, 1996. - 54 s. - (brož.) 465.627/ 24(1994)

Sdílení tepla / J. Nožička. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 238 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.289

Severočeskou přírodou. 29. - Litoměřice : Okresní vlastivědné muzeum, 1996. - 104 s. - (brož.) 466.834/ 29

Slunce z kosmického prostoru / L. Křivský. - Úpice : Hvězdára, 1992. - 104 s. - (Brož.) 782.544

Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě. - 1. vyd. čes. překl. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. - 13, 428 s. - (brož.) 598.518

Solárně-terestrické vlivy na klima / editoři V. Bucha, I. Charvátová. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - 117 s. - (brož.) II 831.945

Statistická ročenka životního prostředí České republiky. 1996. - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1996. - 337 s. - Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha. - (brož.) 580.073/ 1996

Statistické metody : kurz celoživotního vzdělávání / Z. Karpíšek, M. Drdla. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 53 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.620

Statistické zpracování experimentálních dat : sbírka úloh / M. Meloun, J. Militký. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 308 s. + 1 disketa. - (brož.) 598.631

Stavební fyzika 10 : akustika stavebních konstrukcí / J. Čechura. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 173 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.125

Stručný mikrobiologický výkladový slovník a anglickými ekvivalenty / I. Hanovcová, V. Štěpánová, O. Ryšková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 47 s. - (brož.) 598.500

Stručný přehled historie chemie / J. Budiš...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 54 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 598.649

Sublimationszüchtung und Charakterisierung von 4H - und 6H - Siliciumkarbid - Einkristallen / V. Heydemann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 236 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.150

Synthese und mineralogische Charakterisierung von Calciumferrathydraten - Speicherminerale für die Anwendung in Reststoffdeponien / F. Götz-Neunhoeffer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 170s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.036

Systematická botanika pro farmaceuty / M. Felklová. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 212 s. - Farmaceutická fakulta, Brno. - (Brož.) S II 832.026

Systém a vývoj hub a houbových organismů / J. Váňa. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 164 s. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. - Katedra botaniky, Praha. - (brož.) S II 832.098

Systémové přístupy '96 : principy, vývoj a přínosy : pracovní konference : Praha 05.1996 / editovali A. Rosický, S. Mildeová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 128 s. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.) 598.519

Technik für Umweltschutz. Jahrbuch 1994. - Würzburg : Vogel, 1994. - 220 s. - (Brož.) II 2-300.381/ 1994

Technik für Umweltschutz. Jahrbuch 1996/97. - Würzburg : Vogel, 1996. - 201 s. - (Brož.) II 2-300.381/ 1996-97

Teplomilná květena jižní Moravy / V. Štolfa, J. Tomeček, M. Chytrá. - Brno : SVAN, 1996. - Nestr., 108 obr. na příl. - (váz.) II 832.264

Tetrazolylenolat-Anionen als Komplexbildner: Tetranukleare Metallchelate, Bis(doppelhelicate) und Koordinationspolymere / R. Harbig. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 190 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 782.044

Textbook of Chemistry. Part 2 / E. Streblová. - 1. vyd. - Prague : Charles University, 1995. - 5, 134 s. - The Institute of Language and Professional Preparation, Prague. - (brož.) S II 829.658/ 2

Tématické celky pro cvičení z předmětu matematika II : doplňkové skriptum / S. Čipera, M. Machalický. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 48 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.166

Tématické celky pro přednášky z předmětu matematika II : doplňkové skriptum / S. Čipera, M. Machalický. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 57 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.165

The Chemistry of Heavy Elements - a Comparison / J. Kapp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 253 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.164

Tolkovyj gorno-geologičeskij slovar' : osnovnyje terminy - okolo 7000 terminov / [V. A. Gladun] ...[et al.]- Moskva : Russkij jazyk, 1993. - 437 s. - (brož.) 598.276

Transitional Boundary Layers in Aeronautics : Proceedings of the Colloquium : Amsterdam 06.12.1995-08.12.1995 / edited by R. Henkes, J. Ingen. - Amsterdam : North-Holland, 1996. - 14, 469 s. - (brož.) 598.311

Tropenwaldmanagement: Ein Balanceakt zwischen Schutz und Raubbau / R. Thiele, M. Wiebelt. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 35 s. - (brož.) II 832.087

Tyranie blahobytu / W. Bauer. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 118 s. - (váz.) 598.535

Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty / M. Kaňka...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996. - 744 s. - (váz.) 598.749

Untersuchungen zur heterogen katalysierten Hydrierung von Maleinsäureanhydrid zu 1,4-Butandiol in der flüssigen Phase / U. Herrmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 5, 234 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.037

Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí / F. Polívka. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 646, 21 s. - (váz.) 598.664

Úlohy z jaderné a subjaderné fyziky / Z. Janout, J. Kubašta, S. Pospíšil. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 214 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.122

Úvod do ekologické problematiky / P. Jemelka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 50 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 598.651

Úvod do jaderné chemie / F. Grambal. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 226 s. - (brož.) S II 832.334

Úvod do studia matematiky na VŠCHT / A. Klíč, V. Hapalová. - Vyd. 3. - Praha : VŠCHT, 1997. - 137 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.214

Úvod do teorie množin / M. Kopecký. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 98 s. - (brož.) S II 832.327

Územní studie změny klimatu České republiky. (Závěrečná zpráva) / editoři B. Moldan, B. Sobíšek. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - 165 s. - (brož.) II 831.947

Vesmír : Pozemšťanův průvodce po záhadách vesmírného prostoru / C. Ronan. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 191 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) II 832.016

Vesmír : malý astronomický kalendář Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. 1997. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1996. - 30 s. - (brož.) 594.404/ 1997

Vesmír v přímém přenosu : unikátní snímky z Hubbleova kosmického dalekohledu / S. Goodwin. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 127 s. - (váz.) II 832.193

Větrné motory a elektrárny / V. Rychetník, J. Pavelka, J. Janoušek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.542

Vizualizace / B. Beneš ...[et al.. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 197 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.123

Voda v krajině : sborník přednášek z konference : Brno 15.10.1996-16.10.1996. - [Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 413 s. - (brož.) 598.464

Vybrané úlohy z elementární geometrie pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ / A. Stopenová. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 41 s. - (brož.) 598.540

Výzkum a management ohrožených druhů rostlin I / editor A. Klaudisová. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny, 1996. - 193 s. - (brož.) 598.397

Wissensbasierte Modellierung und Regelung dynamischer Systeme mit Fuzzy-Logik / N. Plött. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 150 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.160

Základy chemie : pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Pracovní sešit. 2 / P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1997. - 47 s. - (brož.) II 860.414/ 2

Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení / J. Kalousek. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1996. - 203 s. - (brož.) 598.531

Základy geologie pro geografy / J. Kraft. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 125 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.348

Základy kvantové mechaniky / A. Kubový. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 181 s. - Pedagogická fakulta VŠP, Hradec Králové. - (brož.) S II 831.991

Základy numerické matematiky / H. Hladíková, B. Štěpková, J. Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 198 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.516

Základy numerické matematiky / B. Maroš, M. Marošová. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 126 s. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.148

Základy obecné ekologie. Díl 3, Ekologie obratlovců. Část 2 / J. Vondřejc. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 29 s. - (brož.) 781.581/ 3(2)

Základy programování v úlohách / P. Töpfer. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 64 s. - (brož.) 598.742

Základy užité matematiky : geometrie / J. Musilová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 49 s. - Katedra obecné fyziky Přírodovědecké fakulty, Brno. - (brož.) E II 991.055

Zápisník mladých svišťů. 1, Hurá do přírody! / W. Disney. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 157 s. - (váz.) 782.686/ 1

Zápisník mladých svišťů. 2, Rady pro každou situaci / W. Disney. - Praha : Egmont ČR, 1997. - 156 s. - (váz.) 782.686/ 2

Zdeněk Pešánek : 1896-1965 : Praha, Veletržní palác 21.11.1996-16.02.1997. - Praha : Národní galerie, 1996. - Nestr. - (brož.) II 831.794

Zkameněliny : zkameněliny bezobratlých živočichů s dodatkem o fosilních obratlovcích a rostlinách / K. Beurlen, G. Lichter. - Praha : Knižní klub, 1997. - 287 s. - (Knižní klub ; .)- (Ikar ;.) 598.441

Zprávy Moravského ornitologického spolku. 53. 1995. - Přerov : Moravský ornitologický spolek, 1995. - 110 s. - (Brož.) 399.972/ 53(1995)

Zprávy Moravského ornitologického spolku. 54. 1996. - Přerov : Moravský ornitologický spolek, 1996. - 83 s. - (Brož.) 399.972/ 54(1996)

Způsob a podmínky vypouštění odpadních vod během dešťového odtoku : pracovní seminář : Praha 20.11.1996. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 41, 7, 7 s. - České vysoké učení technické, fakulta stavební, Praha. - (brož.) 598.462

Zvieratá na pláži a na pobreží / E. Dreyer, A. Wartenau. - Ostrava : Blesk, 1996. - 63 s. - (váz.) II 832.010

Zvířata na pobřeží / E. Dreyer, A. Wartenau. - Ostrava : Blesk, 1996. - 63 s. - (váz.) II 832.140

Želivka 1996 : problémy jakosti vody vodárenské nádrže : sborník přednášek z konference : Praha 31.10.1996. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 154 s. -(brož.) 598.457

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist