Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za červenec-srpen 1997

Ale bude to, dámy, jenom mezi námi : tajemství mužů odhaluje žena, která ví.. : necenzurované vydání / S. Barrows, J. Newman. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 272 s. - (váz.) 784.174

Autistické chování / E. Schopler, G. Mesibov. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.743

Channeling : duchovní výchova Inteligencemi / R. Palka. - 2., dopl. vyd. - Praha : Onyx, 1996. - 47 s. - (brož.) 783.715

Čtyři hodiny do středověku / M. Jesenský. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1997. - 277 s., příl. - (brož.) 599.726

Dar přátelství. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.056

Dějiny právní filozofie / R. Rázková. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 255 s. - (brož.) 599.803

Děti moudrých draků / I. Wiesner. - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1997. - 245 s., obr. příl. - (brož.) 783.995

Dopisy z vězení : příběh českého pašeráka drog odsouzeného v Thajsku na 50 let / J. Hybšová. - Vyd. 1. - Praha : Duel, 1997. - 114 s. - (brož.) 784.279

Erotické povídky / [Ivan Kochánecký] - Praha : MONA, 1996. - 31 s. - (Brož.) 783.893

Etika v podnikání a řídící práci / J. Kárníková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 136 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) 599.650

Forenzní psychologie : psychologie pro soudce, advokáty, státní zástupce, vyšetřovatele, kriminalisty, policisty a pro všechny, kteří se v souvislosti s trestným činem dostanou do kontaktu s policií a soudy / L. Čírtková, F. Červinka. - 1. vyd. - Praha : Support, 1994. - 206 s. - (Brož.) 599.599

Fysis a evoluce : výzva k nové ontologii : téze & intuice ke kolokviu Přírodní věda a filosofie : [Přírodní věda a filozofie]. Praha 1992 / [Zdeněk Neubauer] - [Praha] : [s. n.], [1993]. -Nestr. - (Brož.) II 860.833

Gratulace k uzdravení. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.060

Hry pro tvořivé vyučování : zásobník 146 her a cvičení pro rozvoj osobnosti / K. Bláhová. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1997. - 47 s. - (brož.) 599.549

Jak dosáhnout úspěchu v profesním i soukromém životě / E. Rheinwaldová. - Praha : Ikar, 1997. - 201 s. - (váz.) 599.580

Jak uspokojit ženu...vždy a zaručeně! / N. Hayden. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 95 s. - (váz.) 783.768

Já se z těch rodičů zblázním : jak zlepšit vztahy s rodiči / J. Vedral. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 167 s. - (brož.) 599.590

K čertu se superženou / M. Shaevitz. - 1. vyd. - Praha : Motto, 1997. - 183 s. - (brož.) 599.586

Kéčara : autobiografie mystika / K. Minařík. - 1. vyd. - Praha : Canopus, 1997. - 343 s., obr. příl. - (váz.) 784.019

Konečně přes čtyřicet : zralé ženě patří svět / S. Kubelka. - 2. vyd. - Praha : Motto, 1997. - 158 s. - (brož.) 599.403

Květomluva / [pro vydání připravila Zuzana Růžičková] . [ilustrace Libuše Vendlová] - Vyd. 1. - Praha : Lika Klub, 1997. - 60 s. - (váz.) 784.105

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 4 / [Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 160 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 4

Logica '96 : Proceedings of the 10th International Symposium : Liblice 18.06.1996-21.06.1996 / edited by T. Childers... [et al.]. - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 1997. - 349 s. - (brož.) 599.656

Magická síla vědomí / B. Shine. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 205 s. - (brož.) 783.988

Magie a čarodějnictví v Evropě : od středověku po současnost / R. Muchembled ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 298 s. - (váz.) 599.710

Marketing : cesta k úspěchu firmy / J. Dufek. - 1. vyd. - Brno : Cathy, 1997. - 233 s. - (Brož.) 599.575

Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému 1. republiky : sborník příspěvků ze 4. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně : Hodonín 21.11.1996-22.11.1996. - Hodonín : [Masarykovo muzeum], 1997. - 105 s. - (Brož.) 599.874

Metoda pozorování a hodnocení žáka / [Rudolf Kohoutek] - Brno : CERM, 1997. - 22 s. - (brož.) II 860.953

Mezi světy & mezisvěty : filosofické dialogy / V. Bělohradský. - 1. knižní vyd. - Olomouc : Votobia, 1997. - 194 s. - (brož.) 784.024

Migréna : ucelený průvodce : komplexní příručka pro lidi s migrénou, jejich rodiny a lékaře. - 1. čes. vyd. - Praha : Erika, 1997. - 198 s. - (váz.) 599.706

Minutový manažér aneb pochopte svůj problém / K. Blanchar. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 96 s. - (váz.) 784.152

Minutový manažér aneb úspěšný obchodník / S. Johnson. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 96 s. - (váz.) 784.153

Morální aspekty tvořivosti a naše současnost / L. Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1995. - 7 s. - (Brož.) 784.126

Nahodilost, ironie, solidarita / R. Rorty. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 15, 227 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 599.481

Normativní regulace / J. Krecht. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 166 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 599.545

Numerologie pro vaše dítě / R. Stein. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1997. - 189 s. - (váz.) 599.707

O vědě a inteligenci / F. Hejl. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1996. - 15 s. - (Brož.) 784.128

P. T. de Chardin / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.828

Paranormální jevy : ilustrovaná encyklopedie. Díl 1, A - L / S. Gordon. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 1997. - 335 s., obr. příl. - (váz.) 599.893/ 1

Paranormální jevy : ilustrovaná encyklopedie. Díl 2, M - Ž / S. Gordon. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 1997. - S. 342-703, obr. příl. - (váz.) 599.893/ 2

Podstata křesťanské víry / G. Ebeling. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 159 s. - (brož.) 599.573

Policejní psychologie : základy praktické psychologie pro policisty, strážníky, justiční stráž a pracovníky soukromých bezpečnostních služeb / L. Čírtková. - 2., rozš. vyd. - Praha : Support, 1996. - 301 s. - (brož.) 599.597

Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky : text stavovského předpisu České advokátní komory / komentář K. Čermák. - Praha : REGO, 1996. - 71 s. - (brož.) 599.577

Problém udavače / L. Fuller. - Praha : Občanský institut, 1997. - 11 s. - (Brož.) 783.758

Problémy, kterým čelí ženy : jak prosadit vlastní názor a vytvořit svůj životní styl ve světě mužů / P. Hudson. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 155 s. - (váz.) 784.208

Proč jsou šťastné děti šťastné / S. Biddulph. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 139 s. - (brož.) 599.758

Psychologie morálního vývoje / H. Heidbrink. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 175 s. - (brož.) 599.547

Psychologie osobnosti / M. Nakonečný. - 2. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 336 s. - (brož.) 599.616

Der Ritt des Dichters auf dem Pegasus und der Kuss der Muse - Zwei neuzeitliche Mythologeme / W. Ludwig. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 57 s. - (Brož.) 599.490

Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního workshopu projektu Tempus-Phare No: CME 02121-96 : [TEMPUS-PHARE No: CME-0221-96]. Olomouc 27.05.1997-29.05.1997 / [Marie Pourová] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 186 s. - (brož.) 599.624

Satanismus / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 18 s. - (brož.) II 832.831

Sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova / [Rudolf Kohoutek] - Brno : CERM, 1997. - 32 s. - (brož.) II 860.954

Sefer Jecira (pražská) : Kabbalistická studie 2 / L. Moučka. - 3., upr. vyd. - Praha : Půdorys, 1997. - 42, 35 s. - (brož.) 783.783

Sociální psychologie / J. Výrost, I. Slaměník ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1997. - 453 s. - (brož.) 599.788

Srdečné blahopřání k narozeninám. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.059

Srdečné blahopřání k radostné události. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.058

Srdečné blahopřání k sňatku. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.057

Stručný úvod do etiky. Část 1 / I. Drábek. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 24 s. - (brož.) 784.167/ 1

Stručný úvod do etiky. Část 2 / I. Drábek. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 29 s. - (brož.) 784.167/ 2

Svoboda nebo ctnost? : polemika / D. Bandow, F. Wilhemnsen. - Praha : Občanský institut, 1997. - 11 s. - (Brož.) 783.759

Šest klobouků aneb Jak myslet / E. Bono. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1997. - 185 s. - (váz.) 784.156

Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení / V. Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 310 s. - (váz.) 599.612

Tvořivé myšlení / [Jiří Pokorný] - Brno : CERM, 1996. - 18 s. - (brož.) II 832.838

Útěcha v bolesti. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.055

Úvod do psychologie komunikace : přehled základních přístupů k interpersonální komunikaci / Z. Vybíral. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 118 s. - Fakulta řízení a informační technologie Vysoké školy pedagogické, Hradec Králové. - (brož.) 599.642

V nebi jako na zemi / M. Peck. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 160 s. - (váz.) 784.173

Váš astrologický průvodce k dobré kondici / E. Shaw. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 178 s. - (váz.) 599.660

Velká kniha mozkového joggingu / F. Berchen. - Praha : Talpress, 1997. - 416 s. - (váz.) 599.773

Velký obrazový snář : všechno o snech a jejich vykládání / J. Parker, D. Parker. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1996. - 208 s. - (váz.) II 832.765

Veterinární péče a ochrana zvířat / J. Kocourek. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 412 s. - (brož.) 599.739

Vnitřní člověk a hadí síla / K. Weinfurter. - 3. vyd. - Jablonec nad Nisou : Psyché, 1996. - 96 s. - (brož.) 783.714

Zdraví v našich prstech : mudry - komunikace s naší životní silou pomocí povzbuzení rexlexních zón / K. Silva. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 206 s. - (brož.) 599.621

Zdravý způsob života a prevence závislostí : pro mateřské školy a první třídy základních škol : (metodika pro pedagogy) / D. Nováková. - 1. vyd. - Praha : Institut Filia, 1997. - 44 s. -(brož.) 599.636

Známost & namlouvání : knížka pro dva zamilované / N. Van Pelt. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 188 s. - (brož.) 784.283

Že bychom si nerozuměli? : o slovech, gestech, činech a komunikaci vůbec / L. Hlaváček. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1997. - 94 s. - (brož.) 599.620

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist