Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 1997

Abeceda účetních znalostí pro každého / D. Kovanicová. - 7., aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 316 s. + 1 příl. - (váz.) 599.657

Auf dem Weg zum Euro - Szenarien für Zinsen, Wechselkurse und Konjunktur / J. Scheide, R. Solveen. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 21 s. - (brož.) II 832.593

Bankovnictví / P. Dvořák. - 1., přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 260 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.656

Bezpečnost a ochrana zdraví - produktivní investice do podnikové kultury : zásady tvorby základní dokumentace BOZP (v přehledu povinností a odpovědnosti zaměstnavatelů, vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců) / V. Mráz, J. Brácha. - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy a bezpečnosti práce, 1997. - 87 s. - (váz.) II 832.598

Burzaabe cenných papírů Praha, a.s : výroční zpráva. 1996. - Praha : Burza cenných papírů, 1997. - 47 s. - (Brož.) II 859.073/ 1996

Bydlení / L. Baková... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 124 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.779

Conference on Business and Economic Development in Central and Eastern Europe and Its Implication for the Economic Integration of the CEEC in a Wider Europe : Blansko 27.01.1997-30.01.1997. -Brno : PC-DIR, 1997. - 615 s. - Business and Management Faculty of Technical University, Brno. - (brož.) II 832.614

Česko-francouzský a francouzsko-český finanční slovník / R. Pohorská, V. Vlasák. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 185 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) 599.814

Česko-německý, německo-český slovník ekonomických pojmů / V. Lapka. - Ostrava : Montanex, 1997. - 446 s. - (váz.) 599.602

Daňová teorie : (pro inženýrské studium) / J. Široký. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 104 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.) S II 832.705

DPH v příkladech (včetně úplného znění zákona o DPH) : vydání k 1. 4. 1997 / V. Benda, S. Galočík, L. Pitner. - 2. aktualizované a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 254 s. - (brož.) 599.648

Dynamik der Märkte - Solidität des Sozialen : Leitlinien für eine Reform der Institutionen / R. Soltwedel. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 93 s. - (brož.) II 832.591

Economic Developments in Cooperation Partner Countries from a Sectoral Perspective : Colloqium : Brussels 30.06.1993-02.07.1993 / editor R. Weichhardt. - 1st Ed. - Brussels : NATO, 1993. -295 s. - (brož.) 599.538

Ekonomická integrace : příruční slovník / B. Zlý. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 99 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.) 599.721

English in Tourism Industry / Z. Míšková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 63 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 832.661

Evidence a registrace pracovních úrazů : vybrané kapitoly právní úpravy pro praktické využití / [vybrali a sestavili Jaroslav Brácha, Vojtěch Mráz] - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy a bezpečnosti práce, 1997. - 113 s., příl. - (váz.) 599.458

External Economic Relations of the Central and East European Countries : Colloqium : Brussels 08.04.1992-10.04.1992 / editor R. Weichhardt. - 1st Ed. - Brussels : NATO, 1992. - 222 s. -(brož.) 599.539

Finanzhilfen der Bundesländer / A. Rosenschon. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 22 s. - (brož.) II 832.592

Fiskální ceniny na území Československa. Část 1, Fiskální známky : (Kolkové, daňové a dávkové známky). Československo 1918-1992, Protektorát Čechy a Morava 1939-1945, Slovenský štát 1939-1945 / J. Kořínek. - 1. vyd. - Praha : KORŠACH, 1997. - 126 s. - (brož.) 599.873/ 1

Franchising / D. Jakubíková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 76 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra marketingu, obchodu a služeb, Plzeň. - (brož.) 599.825

Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická : (1861-1912) / Z. Fišer. - 1. vyd. - Kojetín : KATOS, 1997. - 192 s. - (váz.) 599.894

Hotel Guide The Czech Republic : atlas ubytování a turistické informace o všech 77 okresech České republiky. 1997. - Brno : HEPEX-CZ, 1996. - 48, 510 s. + 1 mapa, 1 příl. - (váz.) 592.469/1997

Hotel Guide The Slovak Republic : atlas ubytovania a turistické informácie o všetkých 79 okresoch Slovenskej republiky. 1997. - Komárno : HEPEX-Slovakia, 1996. - 64, 366 s. + 1 mapa, 1 příl. - (váz.) 598.546/ 1997

Hrubá zemědělská produkce v České republice za rok. 1996 / vypracovala H. Nováková. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 8 s. - (Brož.) II 830.737/ 1996

Jak dosáhnout úspěchu v profesním i soukromém životě / E. Rheinwaldová. - Praha : Ikar, 1997. - 201 s. - (váz.) 599.580

Konkurs a vyrovnání- Ochrana hospodářské soutěže- Ochrana spotřebitele : podle stavu k 1. 3. 1997. - Ostrava : Sagit, [1997]. - 56 s. - (brož.) 599.828

Leituras económicas portuguesas / L. Mlýnková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 137 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 832.657

Management jakosti / Z. Janeček. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 2, 143 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomiky podniku a účetnictví, Plzeň. - (brož.) 599.815

Marketing : cesta k úspěchu firmy / J. Dufek. - 1. vyd. - Brno : Cathy, 1997. - 233 s. - (Brož.) 599.575

Materiály ke studiu kurzu makroekonomie / R. Provazníková, J. Volejníková. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 110 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.) 599.478

Metoda X11ARIMA / J. Arlt. - Praha : [Český statistický úřad], 1996. - 52 s. - (Brož.) 784.196

Mezinárodní peněžní teorie / J. Frait. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 196 s., 11 s. příl. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.) S II 832.706

Mezinárodní právo obchodní. Část 1, Obchodní transakce / N. Rozehnalová. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 227 s. - (brož.) 599.405/ 1

Microeconomics for Civil Engineering Graduate Study / I. Babič. - Brno : CERM, 1997. - 70 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.820

Moderní způsoby řízení výroby : sborník referátů semináře : Liberec 04.06.1997. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 30 s. - Katedra výrobních systémů a Katedra podnikové ekonomiky,Liberec. - (brož.) 599.848

Der Nord-Ostsee-Kanal in der Krise : Plädoyer für eine Reform / H. Böhme, H. Sichelschmidt. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 50 s. - (brož.) II 832.595

Nová učebnice obchodní němčiny 1 / V. Lopuchovská. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 198 s. - (brož.) 599.823

Novela zákona o zaměstnanosti / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 12 s. - (Brož.) II 860.890

Obchod a služby / P. Cimler ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 118 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.) 599.637

Odpisy majetku z hlediska daně z příjmů (i pro rok 1997) : aktuální stav k 1. 1. 1997 / E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 111 s. - (brož.) 599.649

Ökologie und Marktwirtschaft: Eckpunkte einer zukunftsorientierten Umweltpolitik / J. Heister. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 41 s. - (brož.) II 832.594

Personalistika v ozbrojených silách / F. Černoch ... [et al.]. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1997. - 150 s. - (brož.) 599.821

Podvojné účetnictví pro podnikatele / M. Dušková, V. Kolková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.740

Poistná ekonomika II : ekonomika poisťovacieho podniku / P. Chovan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 210 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 599.474

Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních výkazů / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 3. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 6, 288 s. - (váz.) 597.786/ 2

Poklady skryté v účetnictví. Díl 3, Finanční řízení rozvoje podniku / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 2. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 229 s. + 1 disketa, 1 příl. - (váz.) 594.056/ 3

Pracovní poměr a organizační změny / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.892

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : stav k 30. dubnu 1997 / J. Brácha, V. Mráz. - 2., přeprac. vyd. - Ostrava : VAVA, 1997. - 110 s. - (brož.) 599.646

Prognózy světové ekonomiky a srovnání vývoje v ČR / I. Šujan, M. Šujanová. - [Praha] : Český statistický úřad, 1996. - 12 s. - (Brož.) 784.199

Průměrný výdělek pro účely pracovněprávní / P. Štalmach. - [Praha] : [Českomoravská komora OS], 1995. - 8 s. - (Brož.) II 860.893

Průmysl České republiky : 1. revize dat za leden až prosinec 1996 : (zpracování měsíčního výkazu Prům P 1-12 za právnické osoby se 100 a více zaměstnanci). - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 35 s. - (Brož.) II 832.617

Průmyslové podniky se zahraničním kapitálem v česko-německém pohraničí / M. Jeřábek, J. Ježek, E. Šindelářová. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 52 s. -(brož.) II 832.695

Reforma penzijního systému / V. Kreidl. - Praha : Občanský institut, 1997. - 36 s. - (brož.) 599.574

Retail management : lokalizace a provoz maloobchodu / P. Cimler. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 112 s. - (brož.) S II 832.660

Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků a korporací za rok 1996 a jednotlivá čtvrtletí 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 166 s. - (Brož.) II 830.736/ 1996

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [11]. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (Brož.) 587.763/ 11

Řešení nejčastějších chyb a omylů při uplatňování DPH u dovezeného zboží / S. Galočík. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (brož.) 599.751

Seznam nemovitých kulturních památek Olomouce / [editoři Pavel Konečný, Pavel Michna] - Olomouc : Památkový ústav, 1996. - 150 s., obr. příl. + 1 mapa. - (brož.) 599.689

Skripta BOZP pro vedoucí pracovníky. - 4., dopl. vyd. - Ostrava : Alexandr Vávra, 1997. - 124 s., příl. - (Brož.) 599.641

Skripta PO pro vedoucí pracovníky. - 3., přeprac. vyd. - Ostrava : Alexandr Vávra, 1996. - 114 s. - (Brož.) 599.640

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných / J. Šmíd, M. Ženíšková. - 2., aktualizované a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1997. - 140 s. - (brož.) 599.455

Současný stav české ekonomiky a návrh koncepce hospodářské politiky KSČM / F. Lízal. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1996. - 15 s. - (Brož.) 784.129

Společenské a hospodářské složky krajiny : zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / S. Mirvald, M. Štulc. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 151s., obr. příl. - (brož.) 783.716

Statistický bulletin : Severomoravský kraj. 1997. 1. čtvrtletí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1997. - 56 s. - (Brož.) 588.555/ 1997(1)

Svěřený úspěch : Credittax a. s.- výroční zpráva 1996 / [Wolf Meynert] - [Praha] : [Economia], 1996. - Nestr. - (Brož.) II 832.600

Svoboda nebo ctnost? : polemika / D. Bandow, F. Wilhemnsen. - Praha : Občanský institut, 1997. - 11 s. - (Brož.) 783.759

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 1 / A. Mrázková... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 94, 136 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 1

Systém zvyšování odborné způsobilosti provozovatelů silniční motorové dopravy. Sv. 2 / O. Kotvald... [et al.]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1997. - 134, 78, 71 s. - Dopravnífakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.) 599.477/ 2

Der Tatbestand "Einnahmen aus Kapitalvermögen" im deutschen Einkommensteuerrecht / A. Hofner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 13, 219, 8 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.068

Transformace ekonomiky a finanční investování / P. Stránský. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 103 s. - (brož.) 599.628

Tschechisches Steuerrecht 1997 / D. Babůrková, A. Weber. - Praha : Babtext, 1997. - 437 s. - (brož.) 784.160

Účetní a daňové dopady obchodního zákoníku : podle stavu k 1. 4. 1997 / R. Kuneš ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 154 s. - (brož.) 599.542

Ústavy států Evropské unie : ústavní texty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Velké Británie / V. Klokočka, E. Wagnerová. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 788 s. - (brož.) 599.871

Úvod do ekonomiky životního prostředí / P. Šauer ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 154 s. - Fakulta národohospodářská. - Katedra životního prostředí, Praha. -(brož.) S II 832.659

Úvod do sociálněhospodářské statistiky / [Stanislava Hronová] ... [et al.]- Vyd. přeprac. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 205 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.) S II 832.785

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku / P. Štalmach. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 860.895

Veřejná ekonomie : učební text pro studenty 1. stupně studia / Y. Strecková ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 209 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.) 599.795

Veřejná ekonomika / D. Halásek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 265 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.) S II 832.718

Veřejné finance : (metodická příručka, vzorové otázky a příklady) / B. Hamerníková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 155 s. - Fakulta financí a účetnictví,Praha. - (brož.) S II 832.786

Vliv investic na životní prostředí : (teorie a metodologie procesu EIA) / J. Říha. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 166 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.731

Vybrané finanční ukazatele v průmyslu ČR v roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 53 s. - (Brož.) II 832.682

Vybrané problémy fiskální politiky / P. Dvořák. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 174 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.784

Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měřicích jednotkách) za leden až prosinec 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 44 s. - (Brož.) II 831.228/ 1996

Výše zálohy na daň z příjmu zaměstnance / P. Štalmach. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 3 s., 1 tb. - (Brož.) II 860.889

Výzva všem pracujícím!. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1996. - 7 s. - (Brož.) 784.134

Vzory smluv v podnikání a obchodě / V. Nemeth, T. Pohl. - 4., podstatně přeprac. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 134 s. - (brož.) 599.738

Zaměstnanost a paragrafy aneb Nemám práci a co dál : úplná znění zákonů a předpisů o zaměstnanosti s komentářem, vzory a příklady : (právní stav k 1. 6. 1997) / L. Jouza. - Praha : Linde, 1997. - 300 s. - (brož.) 599.812

Zaměstnanost v národním hospodářství ČR za rok 1996 : předběžné výsledky. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 12 s. - (brož.) II 832.720

Zwischen Markt und Politik : Symposium aus Anlass des 75. Geburtstages von Prof. Dr. Drs. h. c. Herbert Giersch. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 61 s. - (brož.) 599.508

Živnostenské podnikání : podle stavu k 20. 4. 1997. - Ostrava : Sagit, [1997]. - 56 s. - (brož.) 599.829

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist