Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 1997

"Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání" : podmínky a průběh výuky v 8. ročníku / J. Straková, V. Tomášek, J. Palečková. - Praha : Ústav pro informace vevzdělávání, 1997. - 80 s. - (brož.) II 832.694

Acta Musei Moraviae - Scientiae naturales. 81. 1996. 1-2. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 436 s. - (brož.) II 58.278/ 81(1996)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [128], Biologica 34. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1996. - 55 s. - (brož.) 350.398/ 128

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [129], Mathematica 35. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1997. - 214 s. - (brož.) 350.398/ 129

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [130], Physica 35. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1996. - 294 s. - (brož.) 350.398/ 130

Aktuální otázky didaktiky chemie : sborník přednášek 6. Mezinárodní seminář o vyučování chemie : [6. Mezinárodní seminář o vyučování chemie]. Hradec Králové 24.04.1996-26.04.1996. 17.09.1996-19.09.1996 / [editor Martin Bílek] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 126 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 599.651

Algoritmy a datové struktury : stromy & grafy / V. Věchet. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 76 s. - Fakulta strojní. - Katedra aplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.) 599.850

Algoritmy a datové struktury : tabulky & třídění / V. Věchet. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 54 s. - Fakulta strojní. - Katedra aplikované kybernetiky, Liberec. - (brož.) 599.849

Analyse des feldunterstützen Silber-Natrium Ionenaustausches zur Herstellung planarer Mikrolinsen / J. Bähr. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 4, 179 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.098

Angličtina pro posluchače VŠCHT / C. Doubravová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 197 s. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.) S II 832.670

Autorská řešení : základy chemie 1, základy chemie 2 : pracovní sešity / P. Beneš, V. Pumpr, J. Banýr. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1997. - 21 s. - (brož.) 784.051

Beskydy. - [Brno] : [Regionální sdružení ČSOP], [1995]. - 32 s. - (Brož.) II 832.749

Bestimmung der Elementgehalte in Elektronikschrott mit Flammen-AAS und ICP-AES/ M. Wolf. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 151 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.077

Bioklimatologie : (návody do cvičení) / J. Svoboda, Z. Žalud. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 75 s. - (brož.) S II 832.791

Biological Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields / edited by S. Ueno. - New York : Plenum Press, 1996. - 10, 243 s. - (váz.) II 832.652

Biologické podklady psychických poruch / pořadatel J. Sikora... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 257 s. - (brož.) 599.844

Biologie I - Botanika / B. Stalmachová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 63 s. - Fakulta hornicko-geologická, Ostrava. - (brož.) S II 832.701

Blaník : chráněná krajinná oblast. - Brno : Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody, 1997. - 19 s. - (Brož.) II 832.741

Case-Based Learning: Beyond Classification of Feature Vectors : Workshop Notes : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / edited D. Aha, D. Wettschereck. - Prague : University of Economics, [1997]. - 84 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.512

Chemie : pro distanční přípravný kurz. Seš. 2 / J. Tržil... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 45 s. - Katedra chemie, Ostrava. - (brož.) SII 831.147/ 2

CLICOM : metodická příručka : příručka pro uživatele / [Lubomír Coufal, Radim Tolasz, Dušan Židek] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1996. - Přeruš. str. - Úsek meteorologie a klimatologie, Praha. - (váz.) 599.669

Co si povídají zvířátka v noci / ilustroval M. Hanák. [text] L. Štíplová. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 28 s. - (váz.) II 860.898

Cycloadditionen mit Tetradehydrodianthracen: Auf dem Weg zur Synthese von röhrenförmigen, polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen / S. Kammermeier. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. -11, 214 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.083

Český kras : sborník. 23 / uspořádala I. Jančaříková. - Beroun : Muzeum Českého krasu, 1997. - 80 s. - (brož.) 765.646/ 23

Diety při zvýšené hladině cholesterolu : (hypercholesterolémie) / [Jan Kovář, Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1997. - 31 s. - (brož.) 599.699

Diffraktive Strahlteiler für optische Sensoren und optoelektronische Datenvermittlungssysteme / J. Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 3, 137 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.094

Dynamically Changing Domains: Theory Revision and Context Dependence Issues : Workshop Notes : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / edited by G. Nakhaeizadeh... [et al.]. - Prague : University of Economics, [1997]. - 86 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.511

Ekologické aspekty změn v kulturní krajině. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 1995. - 36 s. - (Brož.) II 832.745

Electrostatic Interactions and Aromaticity in Group 1 and Group 14 Organometallics:A Combined Experimental and Theoretical Study of Principles and Applications / B. Goldfuss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 12, 242 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.099

Empirical Learning of Natural Language Processing Tasks : Workshop Notes : ECML/MLnet Familiarization Workshop : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 26.04.1997 / edited by W. Daelemans... [et al.]. - Prague : University of Economics, [1997]. - 4, 146 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.513

The Environment in North Bohemia : the Knowledge and Education / [Václav Poštolka] ... [et al.]- Vyd. 1. - Ústí nad Labem : [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně], 1996. - 91 s. - (brož.) 599.437

Environmentálně postižené oblasti v České republice. Díl 1 / J. Havrlant. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 28 s. - (brož.) 784.168/ 1

Exercises in Set Algebra with Solutions / L. Kosmák, R. Potůček. - Vyd. 1. - Brno : Masaryk University, 1997. - 46 s. - Education Faculty, Brno. - (brož.) 599.833

Existuje desátá planeta ve sluneční soustavě? / F. Martinek. - 2., dopl. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1996. - 28 s. - (Brož.) 784.028

Expression von Laminin-Isoformen während der murinen Embryogenese / F. Schuler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 71 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.080

Farmakologie látek znečišťujících životní prostředí / P. Višňovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 106 s. - (brož.) 599.716

Fázové rovnováhy v geologii / M. Rieder, P. Povondra. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 251 s. - (brož.) 599.755

Fázové rovnováhy v geologii : obrazová část / M. Rieder, P. Povondra. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 65 s. - (brož.) 599.755/ příl.

Fysis a evoluce : výzva k nové ontologii : téze & intuice ke kolokviu Přírodní věda a filosofie : [Přírodní věda a filozofie]. Praha 1992 / [Zdeněk Neubauer] - [Praha] : [s. n.], [1993]. -Nestr. - (Brož.) II 860.833

Fyzika : pro distanční přípravný kurz. Část 1, Mechanika / J. Kopečný. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 51 s. - Referát distančního vzdělávání. -Institut fyziky, Ostrava. - (brož.) S II 832.787/ 1

Fyzika : pro distanční přípravný kurz. Část 3, Elektrické a magnetické pole / M. Kopečná. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 38 s. - Referát distančníhovzdělávání. - Institut fyziky, Ostrava. - (brož.) S II 832.787/ 3

Fyzika : pro distanční přípravný kurz. Část 4, Optika / J. Kopečný. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 22 s. - Referát distančního vzdělávání. -Institut fyziky, Ostrava. - (brož.) S II 832.787/ 4

Fyzika I : semináře / S. Pekárek, M. Murla. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 183 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.732

Genofond hospodářských zvířat : (vývoj, současný stav, perspektiva) : mezinárodní seminář : Brno 04.06.1997. - Brno : Moravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, 1997. - 117 s. - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. - (Brož.) 599.854

Geofyzika a archeologie : 4. celostátní symposium : Liblice 01.11.1982-04.11.1982 / [redakce E. Pleslová-Štiková] - Praha : Archeologický ústav ČSAV, 1983. - 258 s. - (Brož.) II 860.848

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Jindřichův Hradec. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.829

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Žilina. - 2. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 62 x 87 cm. - (brož.) II 860.828

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Děčín-Görlitz. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (brož.) II 860.827

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Ostrava-Strahovice. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. . + 1 příl- 1 list ; 56 x 87 cm. - (brož.) II 860.826

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Hradec Králové. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 87 cm. - (brož.) II 860.825

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Liberec. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 87 cm. - (brož.) II 860.824

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Zlín. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 87 cm. - (brož.) II 860.823

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Jihlava. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 87 cm. - (brož.) II 860.822

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Chabařovice-Dresden. - 3. vyd. - [Praha] : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 64 x 87 cm. - (brož.) II 860.821

Geologická mapa ČR : mapa předčtvrtohorních útvarů : list Strakonice. - 3. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1996. - 1 list ; 56 x 86 cm. - (Brož.) II 860.922

Geologie pro základní školy. Díl 3, Nerostné suroviny / F. Řehoř. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 28 s. - (brož.) 782.297/ 3

Geologie pro základní školy. Díl 4, Geologická tělesa / F. Řehoř. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 26 s. - (brož.) 782.297/ 4

Hospodaření s energií / J. Hollan ...[et al.]. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 1994. - 40 s. - (Brož.) II 832.744

Hovory s lesníky / I. Míchal. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 1994. - 40 s. - (Brož.) II 832.743

Impact of Temelín Nuclear Power Plant on Hydrosphere / E. Hanslík. - Vyd. 1. - Prague : T. G. Masaryk Water Research Institute, 1997. - 91 s., 22 obr. na příl. - (brož.) 599.472

Imunohistochemické metody v biologii a v bioptické diagnostice / Z. Lukáš... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, 1997. - 147 s., 32 obr. na příl. - (brož.) 599.835

Inženýrská geologie a hydrogeologie / M. Šamalíková. - Brno : CERM, 1996. - 77 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.824

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 1, Keynote Lectures. - Mechanics of Solids / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 206 s. - (váz.) 599.470/ 1

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 2, Dynamics and Vibration / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 266 s. - (váz.) 599.470/ 2

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 3, Fracture Mechanics. - StructuralReliability. - Biomechanics / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 198 s. -(váz.) 599.470/ 3

Inženýrská mechanika '97 : National Conference with International Participation. Proceedings in 4 Volumes : Svratka 12.05.1997-15.05.1997. Vol. 4, Mechatronics. - Thermodynamics. - FluidMechanics / editors J. Náprstek, J. Minster. - 1st Ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 206 s. - (váz.) 599.470/4

Jehličnany / V. Baar. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 30 s., mp. příl. - (brož.) 784.170

Jeseníky. - [Brno] : [Regionální sdružení ČSOP], [1994]. - 24 s. - (Brož.) II 832.748

Kameny času : kalendáře, sluneční jeskyně a mohyly / M. Brennan. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 201 s. - (váz.) 599.730

Kapitoly z algebry pro ekonomy / J. Klůfa. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 265 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 599.759

Kinetická teorie látek / M. Pospíšil. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 77 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.733

Kniha člověka : hledání našeho genetického dědictví / W. Bodmer, R. McKie. - Praha : Columbus, 1997. - 349 s. - (váz.) 783.883

Kniha o houbách : praktický průvodce sběrem, určováním a kuchyňskou úpravou hub rostoucích v přírodě / T. Laessoe, A. Del Conte. Fotografie N. Fletscher. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 256s. - (váz.) II 832.769

Komplexní čísla v elementární matematice / M. Ráb. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 7, 209 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.) 599.834

Konformative Dynamik von verbrückten Donor-Akzeptor Systemen unter hohem Druck/ W. Jäger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 152 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.091

Korálky II : metodika přírodovědných programů středisek ekologické výchovy Alcedo Vsetín, Dřípatka Prachatice, Chaloupky Kněžice, Lipka Brno a Vita Ostrava / [sestavila Alena Uhříčková] - 1.vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 58 s. - (brož.) 783.872

Králický Sněžník : geologická mapa pro turisty. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 1997. - 1 list ; 81 x 65 cm. - (brož.) 599.790

Kryštof mezi prvoky / W. Foster. - 1. vyd. - Praha : Columbus, 1997. - Nestr. - (váz.) 783.891

Kulturní a sociální ekologie. 2 / J. Ortová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 88 s. - Univerzita Karlova. - Fakulta filozofická. - Katedra teorie kultury, Praha. - (brož.) 596.609/ 2

Květomluva / [pro vydání připravila Zuzana Růžičková] . [ilustrace Libuše Vendlová] - Vyd. 1. - Praha : Lika Klub, 1997. - 60 s. - (váz.) 784.105

Die leukokraten Vulkanite der Rhön / K. Preissinger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 19, 160 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.075

Logica '96 : Proceedings of the 10th International Symposium : Liblice 18.06.1996-21.06.1996 / edited by T. Childers... [et al.]. - Vyd. 1. - Prague : Filosofia, 1997. - 349 s. - (brož.) 599.656

Magnesium im Automobilbau / J. Kopp. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 191 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.086

Matematická kartografie / V. Hanzl. - Brno : CERM, 1997. - 55 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.822

Matematické oříšky II : (cvičení) / M. Nekvinda, H. Říhová, J. Vild. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 72 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Liberec. - (brož.) 599.639

Matematika : pro studium učitelství 1. stupně základní školy / M. Bělík, M. Bělík, J. Svoboda. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 115 s. - Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem. - (brož.) 599.438

Matematika : pracovní učebnice pro 1. ročník základní školy. Část 1 / J. Coufalová, Š. Pěchoučková, M. Kaslová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 64 s. - (brož.) II 860.834/ 1

Matematika I / J. Neustupa. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 104 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.737

Matematika II : diferenciální počet funkce jedné a více proměnných / V. Dobrovská, K. Stach. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 292 s. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.) S II 832.717

Matematika s Betkou. 2, Pro 7. ročník základní školy / J. Novotná... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 185 s. - (brož.) II 860.322/ 2Medicínské katastrofy / R. Gordon. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 196 s. - (váz.) 783.767

Metabolismus in vitro verschiedener Carbamat-Pestizide an menschlichen Leberenzymen/ A. Ramstöck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 7, 236 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.078

Metoda X11ARIMA / J. Arlt. - Praha : [Český statistický úřad], 1996. - 52 s. - (Brož.) 784.196

Metodická příručka k pracovním učebnicím matematiky v prvním ročníku základní školy/ J. Coufalová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 103 s. - (brož.) 784.050

Mikrobiologie potravin : praktická cvičení / J. Lukášová ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 55 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie. -Ústav hygieny a technologie mléka, Brno. - (Brož.) S II 832.668

Mineralogische und geochemische Untersuchungen von Karbonatgesteins-Sequenzen im Malm Oxford der nördlichen und östlichen Frankenalb (Süddeutschland) / Huang Wenhui. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 6, 177 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.084

Modelluntersuchungen zur Verwendung von Ionenaustauschern im Hinblick auf die Reinigung von mit Nitrophenolen belasteten Abwässern / S. Thoma. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 178 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.093

Moravský kras. - [Brno] : [Regionální sdružení ČSOP], [1995]. - 32 s. - (Brož.) II 832.742

Naše zvířátka / ilustroval A. Šplíchal. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) E 981.328

Návody k praktickým cvičením z lékařské mikrobiologie / O. Ryšková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 165 s. - (brož.) 599.715

Nebe, řád a chaos / J. Verdet. - Praha : Slovart, 1997. - 200 s. - (brož.) 599.589

Niedeliana : [22. Národní konference teraristů a herpetologů ČR]. Most 27.10.1995-29.10.1995. Seš. č. 1, Sborník přednášek z 22. Národní konference teraristů a herpetologů ČR / redaktor I. Vergner. - Praha : Česká společnost pro teraristiku a herpetologii, 1995. - 36 s. - (Brož.) 599.827/ 1

Numerologie pro vaše dítě / R. Stein. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1997. - 189 s. - (váz.) 599.707

Obnova venkovské krajiny. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 1994. - 56 s. - (Brož.) II 832.746

Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí / V. Lapčík. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 127 s. - Fakulta hornicko-geologická, Ostrava. -(brož.) S II 832.715

Ochrana rašelinných mokřadů / M. Pivničková. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1997. - 32 s., obr. příl. - (brož.) 599.750

Organická chemie : pro biology / M. Potáček. - 2. upr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 208 s. - (brož.) S II 832.781

An Overview of General Biology : Guide to the Required Knowledge of Biology, with Basic English Terminology, for Pre-Medical Course Students / R. Janisch. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 3, 84 s. - (brož.) S II 832.777

An Overview of General Physics : (Concepts, Definitions, Laws and Formulae) : Minimum Knowledge Required for Entrance Tests - A Guide to English Physical Terminology / V. Mornstein. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 72 s. - (brož.) S II 832.778

Ovzduší '97 : program a sborník konference : Luhačovice 23.03.1997-26.03.1997 / [editor Irena Holoubková] - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, 1997. - 283 s. - (brož.) II 832.798

Ökologie und Marktwirtschaft: Eckpunkte einer zukunftsorientierten Umweltpolitik / J. Heister. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 41 s. - (brož.) II 832.594

P. T. de Chardin / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.828

Phosphinineisen-Komplexe: Neuartige Katalysatoren für die Pyridinsynthese bei Raumtemperatur / F. Kremer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 114 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.076

Polysiloxanalkylether als Basiskomponenten für W/O - Cremes - Eignung von Silikontensiden als lipophile Trägersysteme für vesikuläre Elemente / C. Steiner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -177 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.095

Poster Papers : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / [edited by Maarten van Someren, Gerhard Widmer] - Prague : University of Economics, [1997]. - 137 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.510

Potential Natural Vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko / J. Kolbek... [et al.]. - Vyd. 1. - Prague : Academia, 1997. - 234 s., obr. příl. - (váz.) 599.770

Pravoúhlá axonometrie / J. Poláček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 41 s. - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Ostrava. - (brož.) S II 832.789

Promyslova ekolohija : (transport) / A. Filippov. - Kyjiv : Vyšča škola, 1995. - 81 s. - (brož.) 783.929

Pružnost a pevnost I / J. Lenert. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 140 s. - (brož.) S II 832.714

První planety mimo sluneční soustavu objeveny! / F. Martinek. - 2., dopl. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1996. - 26 s. - (Brož.) 599.734

Prvouka a přírodověda s didaktikou III : (nauka o člověku) / L. Podroužek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 75 s., 10 příl. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.638

Příklady z aplikované optiky / M. Švec. - Brno : CERM, 1996. - 53 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.825

Quality of the Natural Environment in the Czech Republic at the Regional Level : Results of the Košetice Observatory / M. Váňa ... [et al.]. - 1. vyd. - Prague : Czech HydrometeorologicalInstitute, 1996. - 102 s., 2 mp. příl. - (brož.) II 832.523

Randwertprobleme für Pseudodifferentialoperatoren, die Kontraktionshalbgruppen erzeugen / V. Herren. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 62 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.081

Regulátory rostlinného růstu / S. Procházka, J. Šebánek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 395 s. - (brož.) 599.754

Rod Rebutia / O. Šída. - 1. vyd. - Brno : Květen, 1997. - 112 s., obr. příl. - (brož.) 599.832

Sbírka příkladů z fyziky : učební text pro studenty distančního a denního studia / H. Navarová, E. Čermáková. - Brno : CERM, 1996. - 42 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební, Brno. - (brož.) S II 832.827

Sbírka úloh z matematiky : geometrie : pro 2. stupeň základní školy pro sluchově postižené / V. Chmelíř, J. Tuháček. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 127 s. - (brož.) 784.202

Sbírka úloh z matematiky : aritmetika, algebra : pro 2. stupeň základní školy pro sluchově postižené / V. Chmelíř, J. Tuháček. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 191 s. - (brož.) 784.201

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Chemistry. Vol. 26. 1996. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1997. - 110 s. - (brož.) 465.628/ 26(1996)

70 let zahradnického výzkumu v Průhonicích : sborník referátů : téma konference: Minulé, současné a budoucí úlohy zahradnického, sadovnického a krajinářského výzkumu pro životní prostředí : Průhonice 20.05.1997-21.05.1997 / [redaktor Ivo Tábor] - Průhonice : Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, [1997]. - 296 s. - (brož.) 599.475

Spektrometrické analytické metody I / I. Němcová, L. Čermáková, P. Rychlovský. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 166 s. - (brož.) S II 832.739

Stromy : praktická příručka k určování evropských jehličnatých a listnatých stromů : kapesní atlas / G. Aas, A. Riedmiller. - Praha : Slovart, 1997. - 255 s. - (brož.) 599.691

Strukturaufklärung und enantioselektive Synthese von optisch aktiven Pheromonen / B. Liepold. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 156 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.079

A Study on the Structures of Alkalimetal Organic Compounds and the Mechanisms of their Reactions / T. Kremer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 201 s. - Inaug.-Diss. -

(Brož.) 784.096

Synthese cyclopentanoider Naturstoffe / G. Roth. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 190 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.097

Synthese und Testung von Piritrexim-Analoga - neue nichtklassische Dihydrofolat-Reduktase-Hemmer mit Antitumor-Wirkung / M. Zink. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 225 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.) 784.067

Teorie řízení / F. Tůma. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 203 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.) 599.817

Termodynamika materiálů : příklady / J. Leitner, P. Voňka. - 1. vyd. - Praha : VŠCHT, 1997. - 211 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.671

Testy z přírodních věd : matematika, fyzika, chemie, biologie / [Zdeněk Vošický] ... [et al.]- 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1997. - 159 s. - (brož.) II 832.722

Tribologie / J. Bečka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 212 s. - (brož.) 599.782

Trojúhelníky, rovnoběžníky, hranoly : pracovní sešit z matematiky / O. Odvárko, J. Kadleček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1997. - 83 s. - (Brož.) 783.933

Tundra a polární oblasti. - Praha : Slovart, 1997. - 165 s. - (váz.) II 832.759

Tunnelspektroskopie mit intrinsischen Josephson-Kontakten / K. Schlenga. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 159 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.082

Tygr / Z. Veselovský. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 46 s. - (váz.) II 832.752

Univerzita Palackého a její účast na tvorbě životního prostředí města Olomouce / F. Novák. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1976. - 17 s. + 18 příl. - (Brož.) II 860.847

Untersuchungen zum resistenzinduzierenden Inhaltstoff aus Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt-Nakai) gegen echte Mehltaupilze / K. Gänsbauer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 144 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.090

Úvod do ekonomiky životního prostředí / P. Šauer ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 154 s. - Fakulta národohospodářská. - Katedra životního prostředí, Praha. -(brož.) S II 832.659

Velký třesk a Bible : autorizovaný záznam přednášky : Ostrava, Modlitebna církve bratrské 11.03.1990 / J. Grygar. - 2. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1997. - 36 s. - (Brož.) 784.030

Vertikaler Elektronentransport in DELTA-dotierten n-i-p-i-Übergittern / S. Eckl. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 120 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.074

Veterinární péče a ochrana zvířat / J. Kocourek. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 412 s. - (brož.) 599.739

Věda, víra, vesmír / J. Grygar. - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1996. - 23 s. - (Brož.) 784.031

Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd / editor V. Tesař, E. Kula. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 236 s. - Fakulta lesnická a dřevařská, Brno. - (brož.) 599.564

Vliv investic na životní prostředí : (teorie a metodologie procesu EIA) / J. Říha. - 3., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 166 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.731

Vybrané algoritmy zpracování informací / D. Kačmář, R. Farana. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 134 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.) S II 832.711

Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk : informace pro nemocné / J. Mayer, J. Vorlíček ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita,

1997. -25 s. - (brož.) 599.810

Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu. 1996. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1997. - 49 s. - (brož.) II 337.697/ 1996

Výzkum sluneční soustavy pomocí kosmických sond : (současnost i budoucnost) : seminář o kosmonautice : Valašské Meziříčí 22.11.1996-24.11.1996 / F. Martinek. - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1996. - 28 s. - (Brož.) 784.029

Vzorkování a analýza kontaminovaných vod : sborník referátů ze semináře : Praha 05.06.1997 / [redakce sborníku Zdeněk Čížek] - Praha : t. ČKD Služby, [1997]. - 151 s. - (Brož.) II 832.728

Zavinilo ekologickou krizi křesťanství? / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 25 s. - (brož.) 784.164

Základy biomechaniky pohybového systému člověka / F. Vaverka. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 40 s. - (brož.) 599.627

Základy dynamiky strojů / J. Slavík, V. Stejskal, V. Zeman. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 319 s. - (brož.) 599.733

Základy ekologie : učebnice pro 9. ročník základní školy a pro střední školy / D. Kvasničková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 104 s. - (brož.) II 860.918

Základy matematiky pro bakaláře I / H. Vrbenská, J. Němčíková. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 89 s. - Institut matematiky a deskriptivní geometrie,Ostrava. - (brož.) S II 832.716

Základy mineralogie a petrografie : pro studenty pedagogické fakulty / V. Ziegler. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 87 s. - (brož.) S II 832.708

Základy reciproční fyziky / V. Vašek. - 1. vyd. - S. l. : vl. nákl., 1997. - 44 s. - (Brož.) 599.404

Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl 1, Popis jednorozměrných statistických souborů / J. Kaňoková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 98 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.) 599.436/ 1

Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky včetně doprovodných meteorologických dat : souhrnný roční tabelární přehled. 1996. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1997. - 417 s. - Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha. - (brož.) E 981.077/ 1996

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce. 1996. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1997. - 146 s. - Úsek ochrany ovzduší, Praha. - (brož.) II 335.818/ 1996

Zoologie / M. Papáček... [et al.]. [ilustrovala Marie Justová] ... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 286 s., obr. příl. - (váz.) 599.667

Zvěrolékař v Kentucky : příběhy venkovského veterináře / G. Kendall. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 248 s. - (váz.) 783.972

Žďárské vrchy. - [Brno] : [Reginální sdružení ČSOP], [1994]. - 24 s. - (Brož.) II 832.747

Životní prostředí a strategie trvale udržitelného rozvoje / V. Dědek. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1995. - 15 s. - (Brož.) 784.130

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist