Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve

za leden-únor 1997

"Zawsze bylem Zydem dla Polaków i Polakiem dla Zydów" : listy Marka Wajsbluma do Stanislawa Kota z lat 1927-1961 / M. Wajsblum. - Kraków : Biblioteka Jagiellonska, 1996. - 126 s. - (brož.) 781.108

800 Jahre des Klosters in Osek : (1196-1996) : Katalog der Austellung : Sommerrefektorium des Klosters in Osek 25.05.1996-20.10.1996 / [Antonín Švejda] ... [et al.]- Prag : Unicornis, 1996. -113 s. - (brož.) II 831.647

Advent a vánoce na Hané / [sestavila Hana Ševčíková] - Olomouc : Okresní knihovna, 1996. - 18 s. - (brož.) 781.427

Akademie '93 : sborník. Č. 2 / J. Beneš... [et al.]. - [Praha] : Luxpress, [1996]. - 87 s. - (brož.) 592.528/ 2

Bahá'í modlitby : zbierka modlitieb / Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá. - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Bahá'í, 1996. - 135 s. - (váz.) 781.315

Biblická abeceda / K. Miskotte. - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1996. - 253 s. - (brož.) 598.161

Biblický atlas / J. Pritchard. - Vyd. 1. - Praha : Česká biblická společnost, 1996. - 151 s. - (váz.) II 831.541

Blahoslav : kalendář Církve československé husitské. 1997 / uspořádal Z. Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 1996. - 136 s. - (brož.) 102.275/ 1997

Bláznovství kříže : smysl a význam paradoxu v Novém zákoně / J. Souček. - 2. vyd., (v Eman 1.). - Brno : Eman, 1996. - 135 s. - (brož.) 598.159

Bogini, pojecie, demon : Fortuna w dzielach autorów staropolskich / J. Sokolski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 148 s. - (brož.) 781.130

Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky / J. Waardenburg. - Vyd. 1. - Brno : Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997. - 163 s. - (Masarykova univerzita ; brož.)- (Georgetown ; brož.) 598.041

Bojovníci středověku : Karel Veliký, El Cid, Barbarossa, Richard Lví srdce / J. Matthews, B. Stewart. - Brno : Jota, 1996. - 169 s., obr. příl. - (váz.) II 831.927

Bůh chce přebývat s námi : přednášky pro modlitební týden 1996. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 23 s. - (brož.) 781.458

Cesta k uzdravení / O. Simonton, R. Henson, B. Hampton. - Olomouc : Votobia, 1996. - 259 s. - (brož.) 597.461

Cesty světla : meditace / C. Lubich. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1996. - 131 s. - (váz.) 781.815

Co od nás Bůh vyžaduje?. - [Praha] : Watchtower Bible and Tract Society, 1996. - 31 s. - (Brož.) 781.551

Dary Ducha ve službě : biblické úkoly 1997. 1. čtvrtletí. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 94 s. - (Brož.) 781.262

Denně zkoumejme Písmo. 1997. - Praha : Watch Tower Bible and Tract Society, 1997. - 128 s. - (Brož.) 766.745/ 1997

Devět bran : Chasidů tajemství / J. Langer. - Praha : Sefer, 1996. - 343 s. - (váz.) 781.424

Dělník na cyrilometodějské líše : život a dílo preláta ThDr. Františka Cinka / J. Škrášek. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 197 s. - (Brož.) 781.239

Děti z celého světa vyprávějí.. : příběhy a omalovánky / [z italského originálu přeložil Jan Malík] - Praha : Nové město, 1996. - 46 s. - (brož.) 781.947

Divine Inspirations from Jesus and Mary for Love od Many / [text Eugene Szondi] - 1st European Ed. - Praha : ArchArt, 1996. - 216 s. - (váz.)- (brož.) II 860.489

Druhý vatikánský koncil 1962-1965 : příprava, průběh, odkaz / O. Pesch. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1996. - 435 s. - (váz.) 597.868

Galilejský : historické bádání o Ježíši formou vyprávění / G. Theissen. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1996. - 257 s., příl. - (Kalich ; váz.)- (Mlýn ; váz.) 781.767

Germánská mytologie : svět germánských božstev / L. Spáčilová, M. Wolf. - Upr. vyd. něm. verze. - Olomouc : Votobia, 1996. - 133 s. - (brož.) 597.460

Had leze z víry : proroci, Mesiáši, bojovníci / R. Škvařil. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 206 s., 16 obr. na příl. - (brož.) 781.226

Hořící srdce : příležitostné promluvy / A. Pekárek. - 1. vyd. - Třebíč : Fibox, 1996. - 271 s. - (brož.) 781.431

Hovory o Bohu a světě s Ješajahu Leibowitzem / M. Shashar. - Praha : Sefer, 1996. - 270 s. - (váz.) 597.591

Hrdinství pro každý den / J. Kopecký. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1996. - 116 s. - (brož.) 781.792

Ilustrovaná kniha mýtů : báje a pověsti z celého světa / převyprávěl N. Philip. - Praha : Ikar, 1996. - 192 s. - (váz.) II 860.481

Ilustrovaný průvodce keltskou mytologií / T. Rolleston. - Brno : Jota, 1996. - 144 s. - (váz.) II 831.928

Islám / D. Marková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 27 s. - (Brož.) 781.553

Jacques Fesch : nový lotr po pravici / J. Kořenek, P. Karas. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 25 s. - (Brož.) 781.258

Jeruzalémská bible : pracovní vydání. Sv. 7, Tobiáš, Judit, Ester. - Knihy Makabejské. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1996. - 206 s. - Československá provincie Řádu bratří kazatelů, Praha. -(brož.) 580.616/ 7

Ježíšova modlitba - modlitba srdce : (Hesychasmus) / R. Čemus. - 1. vyd. - Velehrad : Refugium, 1996. - 77 s. - (brož.) 598.248

Kapesní průvodce Novým Zákonem. - Praha : Luxpress, 1996. - 95 s. - (brož.) 598.163

Katalog arcidiecéze olomoucké : ke dni 1. 11. 1996. - Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, 1996. - 120 s. - (Brož.) 597.882

Katalog diecéze ostravsko - opavské : ke dni 1. 11. 1996. - Olomouc : Arcibiskupství olomoucké, 1996. - 78 s. - (Brož.) 597.881

Kečara : (poutník po obloze) : autobiografie mystika / K. Minařík. - Vyd. 1. - Nemojov : Canopus, 1992. - 177 s. - (váz.) II 860.531

Kněžna Ludmila : vládkyně a světice, zakladatelka rodu / N. Profantová. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 1996. - 133 s., obr. příl. - (váz.) 597.573

Kniha Boží- Logos / [podle duchovního poznání sdělila Božena Cibulková] - 1. vyd. - Praha : Perla, 1996. - 143 s. - (brož.) 781.525

Kniha o Cyranovi slavném šermíři, rváči, filozofu a básníkovi, o jeho době, přátelích i odpůrcích včetně proslulé stejnojmenné divadelní hry od Edmonda Rostanda / připravili J. Pokorný... [etal.]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1996. - 422 s., obr. příl. - (váz.) II 831.613

Kniha víry, naděje a lásky : 70 let působení salesiánů v Čechách a na Moravě / M. Křížková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 248 s. - (brož.) 598.105

Křesťan a regulace porodnosti / V. Cigánek. - 2. upr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 55 s. - (Brož.) 597.693

Křižáci ve Svaté zemi / V. Hrochová, M. Hroch. - 2., upr. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1996. - 289 s., obr. příl. - (váz.) 597.997

Léčebné síly / J. Murphy. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 108 s. - (váz.) 781.747

Liturgie a život : co bychom měli vědět o mši, o církevním roku a smyslu liturgie / K. Richter. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1996. - 183 s. - (váz.) 597.720

Malá encyklopedie hinduismu / K. Werner. - 1. vyd. - Brno : Atlantis, 1996. - 215 s. - (brož.) 597.748

Maria : život Matky Boží / P. Paltr. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1996. - 62 s. - (brož.) II 860.535

Mladí jdou s Kristem : křížové cesty pro děti a mládež / V. Fišerová. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1996. - 70 s. - (brož.) 782.010

Mozaika hledání / J. Doubrava. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1996. - 111 s. - (brož.) 597.985

Mše svatá - naše jedinečná pastorální šance / V. Nováček. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1996. - 137 s. - (brož.) 598.195

Mystika a erós / A. Grün, G. Riedl. - 1. vyd. - Praha : Česká křesťanská akademie, 1996. - 95 s. - (brož.) 597.754

Náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost / redakce D. Marková. - Vyd. 1. - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 1996. - 281 s. - (brož.) 597.801

Následuj mne! : řeholníci vyprávějí o svém povolání / sestavili A. Balling, J. Hopfgarten. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 104 s. - (Brož.) 781.238

Nejskvělejší čarodějové / A. Carter. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1996. - 163 s. - (Váz.) 781.321

Neuvěřitelná irská dobrodružství / E. Lenihan. - Brno : Ando, 1996. - 124 s., obr. příl. - (brož.) 781.448

Objevení grálu : mýtus nebo realita : po stopách stroje na manu, archy úmluvy a řádu templářů / J. Fiebag, P. Fiebag. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1996. - 257 s., obr. příl. - (váz.) 598.087

Obrázky ke Starému zákonu / H. Holbein. - 1. vyd. v tomto uspoř. - Praha : Paseka, 1996. - 126 s. - (váz.) 597.785

On je Stvořitel, Vykupitel, Průvodce, Život, Láska, Světlo, Radost, Pokoj, Útěcha, Přítel, Síla, Naděje : s Božím slovem na každý den / [zpracoval Karel Špinar] - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 377 s. - (brož.) 781.396

Opravdový život v Bohu. 3 / V. Rydén. - V ČR vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 272 s. - (Brož.) 772.609/ 3

Písně království : meditace na žaltář Písma svatého. 1 / J. Hrbata. - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 334 s. - (Brož.) 781.389/ 1

Písně království : meditace na žaltář Písma svatého. 2 / J. Hrbata. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - S. 339-669. - (Brož.) 781.389/ 2

Poselství hvězd : charakter a životní orientace ve světle astrologie / J. Kefer. - 2. vyd. - Liberec : Santal, 1996. - 125 s. - (brož.) 781.386

Poslední pogrom : události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich historické pozadí / Z. Fišer. - 1. vyd. - Kojetín : Katos, 1996. - 196 s. - (váz.) 597.640

Pracuje Bůh také dnes? : rozjímání nad Biblí a nad současností / J. Kubíková. - 1. vyd. - Praha : Luxpress, 1996. - 61 s. - (brož.) 781.463

Probíhejte Jeruzalém a sviťte / J. Reinsberg. - 1. vyd. - Praha : Česká křestanská akademie, 1996. - 128 s. - (brož.) 781.391

Proces hellenizacji chrzescijanstwa i programy jego dehellenizacji / A. Siemianowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 52 s. - (brož.) 597.422

Průvodce životem - Jób. - Praha : Luxpress, 1995. - 74 s. - International Bible Society - Czech, Praha. - (brož.) 597.840

Průvodce životem - Pavlovy listy Timotejovi, Titovi, Filemonovi, List Židům / Pavel. - Praha : Luxpress, 1995. - 76 s. - International Bible Society - Czech, Praha. - (brož.) 597.839

Reform, Revolution and Reaction : Archbishop John Thomas Troy and the Catholic Church in Ireland : 1787-1817 / V. McNally. - Lanham : University Press of America, 1995. - 11, 256 s. - (váz.) 781.102

Reinkarnace / J. Siémons. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 231 s. - (brož.) 597.729

Ročenka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 1993-1996 / [redakce Jindřich Halama] , junior- [Praha] : Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. - 71 s. - (Brož.) 597.700/ 1993-1996

Siddhártha : indická báseň / H. Hesse. - 4. vyd., ve Vyšehradu 3. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 131 s. - (váz.) 782.210

Sikhismus, džinismus, pársismus / D. Marková. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 25 s. - (Brož.) 781.565

Síla pozitivního myšlení. 2 / N. Peale. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 239 s. - (Alpress ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 588.116/ 2

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Rakovnicko / zpracovala A. Pazderová. - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 199 s., 1 mp. - (brož.) 597.612

Svatyně - Pán Bůh mezi svým lidem : čtení modlitebního týdne pro děti 1996 / C. Eva. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 22 s. - (brož.) 781.459

Svatý Václav : přednáška přednesená na kněžské pouti : Nepomuk 27.07.1994 / J. Kadlec. - [České Budějovice] : [Sdružení sv. Jana Neumanna], 1994. - 16 s. - (Brož.) 781.490

Světci : kdo jsou a jak vám pomáhají : více než 150 svatých od sv. Anežky po sv. Zitu / E. Hallam. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 184 s. - (váz.) 597.779

Tajemství rodinného štěstí. - New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1996. - 191 s. - (Váz.) 781.774

Temné papežství / P. Rosa. - Vyd. 1. - Praha : ETC Publishing, 1997. - 470 s., obr. příl. - (váz.) 597.964

Teologický slovník / K. Rahner, H. Vorgrimler. - 1. vyd. - Praha : Zvon, 1996. - 426 s. - (váz.) 597.574

Užitečné trápení? : postoj k problémům, kterým se v životě nikdo nevyhne / B. Schlink. - Praha : Luxpress, 1996. - 90 s. - (brož.) 781.462

Úloha katolické církve v epoše fašismu / A. Szanya. - Praha : Jaroslav Weber, 1996. - 107 s. - (Brož.) 598.021

V náručí Buddhy : buddhismus jako cesta k překonávání utrpení a bolesti / G. Harrison. - Olomouc : Votobia, 1996. - 249 s. - (brož.) 781.474

Velké evangelium Janovo. Díl 4 / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1996. - 402 s. - (váz.) 779.027/ 4

Věčné zákony života / podle nauky duchovních učitelů Emanuela, Harduse a Helia Mer sestavila G. Weidner. - 1. vyd. - Liberec : Santal, 1996. - 116 s. - (brož.) 781.151

Vy jste královské kněžstvo : myšlenky k prohloubení lásky k obecnému i svátostnému kněžství v denním životě / V. Nováček. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca JiMfa, 1996. - 115 s. - (brož.) 598.194

Zápisky. Sv. 15, Pokročilá kontemplace. - Mír ve vás / P. Brunton. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Iris RR, 1996. - 401 s. - (váz.) 761.025/ 15

Zenové učení Bódhidharmy : dvojjazyčné česko - čínské vydání základních textů zenu / Bódhidharma. - Ve Votobii vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1997. - 145 s. - (brož.) 781.765

Zpíváme si písničku - Chválíme Pána s dětmi 2 / Redakce P. Chlouba. - 1. vyd. - Praha : Rosa, 1996. - 33 s. - (brož.) 781.443

Život : největší umělecké dílo / L. Kubíček. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 91 s. - (Brož.) 781.384

Život a dílo Martina Středy / M. Kopecký. - [Praha] : [Societas], [1995]. - S. 140-152. - (Brož.) 597.706

Život je více nežli jen pokrm / P. Dostál. - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 1996. - 102 s. - (brož.) 781.333

Život Panny Marie / Maria Valtorta. - 2. vyd. - Brno : Mariánské nakladatelství, 1996. - 323 s. - (brož.) 781.432

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist