Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (leden-únor) - J. Lékařství

za leden-únor 1997

Alergie aeroplankton zeleň / [uspořádal Miroslav Rieger] - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1996. - 69 s., příl. - (brož.) 597.966

Analyse der Interaktion des 86-Kilodalton IE2-Proteins des menschlichen Cytomegalovirus mit dem zellulären Transkriptionsfaktor CREB und dem viralen UL84-Protein / S. Gebert. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 72 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.140

Anatomie člověka : s kresbami Leonarda da Vinci, Johna Flaxmana, Henryho Graye a dalších / I. Simpson. - Praha : Rebo, 1994. - 144 s. - (váz.) II 831.792

Arthropod-Borne Viruses of Vertebrates in Europe / Z. Hubálek, J. Halouzka. - Brno : Institute of Landscape Ecology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1996. - 95 s. - (Brož.) 597.708

Astro - zdraví : praktická kniha astrologické medicíny pro všechna znamení zvěrokruhu / E. Bauer. - Praha : Pragma, 1996. - 301 s. - (brož.) 597.564

Atlas topografické anatomie / W. Platzer. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 8, 290 s. - (váz.) 597.776

Biomechanické metody identifikace osob / J. Straus. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 58 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 831.874

Biomechanika člověka : svalově kosterní systém. Díl 2 / J. Valenta, S. Konvičková. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 175 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 830.204/ 2

Bringen Carotis-Stenose-Operationen eine Verbesserung der Lebensqualität? / R. Marschall. - Erlangen : [vl. nákl.], 1994. - 161 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 781.028

Cesta k uzdravení / O. Simonton, R. Henson, B. Hampton. - Olomouc : Votobia, 1996. - 259 s. - (brož.) 597.461

Chirurgie pro 2. ročník středních zdravotnických škol. Díl 2 / J. Hrabovský. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 62 s. - (brož.) II 831.011/ 2

Cholinergic Mechanisms: From Molecular Biology to Clinical Significance / edited by J. Klein, K. Löffelholz. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 18, 378 s. - (váz.) II 831.815

Co se děje s mým tělem? : kniha pro kluky : povídání o dospívání pro rodiče a syny / L. Madaras, D. Saavedra. - 1. vyd., nové, aktualizované vyd. - Praha : Talpress, 1996. - 239 s. - (brož.) 598.012

Co se děje s mým tělem? : kniha pro holky : povídání o dospívání pro rodiče a dcery / L. Madaras, A. Madaras. - 1. vyd., nové, aktualizované vyd. - Praha : Talpress, 1996. - 257 s. - (brož.) 598.011

Cvičíme s děťátkem : masáže, hry, gymnastika a plavání pro kojence v 1. roce života / G. Zeiss. - Praha : Ikar, 1996. - 110 s. + 1 příl. - (váz.) 597.781

Česká logopedie. 1995. - Praha : Makropulos, 1996. - 78 s. - (brož.) 512.040/ 1995

Česká sauna : saunování a stavba sauny / A. Mikolášek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 125 s., obr. příl. - (brož.) 597.796

Dějiny I. interní kliniky / V. Jirásek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 223 s. - (brož.) 597.619

Diagnostika a prevence infekční nekrózy pankreatu lososovitých ryb / Z. Pospíšil, J. Tománek ... [et al.]. - 2. přeprac. vyd. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeskéuniverzity, 1996. - 14 s. - (brož.) 781.395

Diety při onemocnění atopickým ekzémem / [Pavel Burket] . [recepty Tamara Starnovská] - Praha : MAC, 1996. - 31 s. - (brož.) 781.522

Diety při onkologických onemocněních : recepty, rady lékaře. - Praha : Sdružení MAC, 1996. - 31 s. - (brož.) 597.609

Digestivní endoskopie a laparoskopická chirurgie / P. Frič, M. Ryska. - Vyd. 1. - Praha : Praha Publishing, 1996. - 345 s. - (váz.) 597.782

Drogen / M. Šimonovská, E. Piarová. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 82 s. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.) S II 831.727

Drogová politika: švýcarská zkušenost / F. Ricklin, F. Haller. - Praha : Občanský institut, 1996. - 15 s. - (Brož.) 597.625

Duševní zdraví obyvatel ČR z pohledu spotřeby zdravotnických služeb včera, dnes a zítra / C. Škoda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1996. - 97 s. - (brož.) 598.065

Důvěrně a otevřeně o sexualitě : sexuální výchova pro základní školu a pro nižší ročníky víceletých gymnázií / J. Donát, N. Donátová. - Praha : Fortuna, 1996. - 95 s. - (brož.) 597.464

Ekologie člověka a zdraví / O. Klein, V. Bencko. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 189 s. - (brož.) S II 831.861

Encyklopedie pro rodiče : populárně naučná příručka výchovy dětí : dětské lékařství, pedagogika a psychologie od A do Z / S. Brockert. - Vimperk : Papyrus, 1996. - 309 s. - (Papyrus ; váz.)-(JEVA ; váz.) 598.101

English for Nurses : odborné texty a cvičení pro střední a vyšší zdravotnické školy / S. Buldov, M. Maxerová. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 78 s. - (brož.) II 831.395

Expression und biologische Funktion der löslichen Formen von Interleukin-4-Rezeptor Komponenten / H. Blum. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.138

Extrageniculostriate Mechanisms Underlying Visually-Guided Orientation Behavior / edited by M. Norita... [et al.]. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 14, 447 s. - (váz.) II 831.606

Funkční anatomie orgánových systémů / I. Dylevský. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 358 s. - Katedra anatomie, Praha. - (brož.) 597.904

Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka / S. Trojan ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 175 s. - (brož.) 597.758

Fyziologie živočichů a člověka / V. Šimek, R. Petrásek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 259 s. - Fakulta přírodovědecká, Brno. - (brož.) 597.922

Geopatogenní zóny a rakovina / J. Chmelař, J. Chmelař. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Impreso plus, 1996. - 169 s. - (brož.) 597.986

Gynekologové ženám / F. Macků, J. Macků. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 261 s. - (brož.) 597.794

Histologie / V. Konrádová...[et al.]. - Vyd. 2. - Jinočany : H + H, 1996. - 336 s. - Ústav histologie a embryologie, Praha. - (brož.) S II 831.534

Holocaust : pokusy na zvířatech ve Švýcarsku: 150 protokolů ze 60 laboratoří podepsaných badateli, obchod s pokusnými zvířaty a jejich chov, lobby / M. Schär-Manzoli, M. Keller. - 1. vyd. -Praha : AG STG - ATRA, 1996. - 180 s. - (Brož.) 597.806

Homeopatie v dermatologii / F. Cousset. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1996. - 104 s. - (brož.) 597.722

Die humorale Immunantwort gegen das menschliche Cytomegalovirus: immunologische und molekulare Aspekte / K. Schoppel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 90 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.141

Hypochondrův slovník / S. Brett, S. Brewer. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1996. - 143 s. - (brož.) 598.050

Hypothalamic Integration of Circadian Rhythms : proceedings of the 19th International Summer School of Brain Research : Amsterdam 28.08.1995-31.08.1995 / edited by R. Buijs... [et al.]. -Amsterdam : Elsevier, 1996. - 15, 391 s. - (váz.) II 831.813

Implantáty ve stomatologii : pracovní postupy pro praktické zubní lékaře / M. Norton. - Praha : Quintessenz, 1996. - 124 s. - (brož.) 597.822

Imunosuprese v teorii, klinické praxi a experimentu : sborník 12. pracovní imunologické konference : Železná Ruda 04.10.1995-06.10.1995 / editor I. Hána... [et al.]. - Praha : Česká imunologická společnost, 1996. - 133 s. - (Brož.) II 831.420

Intenzívní péče na porodním sále / A. Roztočil ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 274 s. - (brož.) 597.696

Já to zvládnu! / M. Štefánková. - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1996. - 68 s. - (váz.) 781.216

Jezte zdravě, žijte zdravě. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1996. - Nestr. - Národní centrum podpory zdraví, Praha. - (Brož.) 781.547

Kapesní průvodce diagnostikou, prevencí a léčbou průduškového astmatu v České republice. - Vyd. 1. - Praha : Jalna, 1996. - 32 s. - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha. - (brož.) 598.072

Kapesní průvodce zdravotní sestry / M. Doenges, M. Moorhouse. - 1. čes. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 569 s. - (brož.) 597.772

Karcinom prostaty do roku 2000 : nová pojetí / R. Sabra ...[et al.]. - Praha : Maxdorf, 1996. - 63 s. - (brož.) 597.810

Kniha o sexu / N. Lacroix. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 128 s. - (váz.) II 831.542

Komplexní výživa : správná cesta ke zdraví / M. Sharon. - Praha : Pragma, 1994. - 193 s. - (brož.) II 831.402

Kosterní soustava. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, [1997]. - 31 s. - (váz.) II 831.820

Křesťan a regulace porodnosti / V. Cigánek. - 2. upr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 55 s. - (Brož.) 597.693

Larousse encyklopedie rodičovství : těhotenství, porod, péče o dítě, výchova / [Věra Nováková] ... [et al.]- Praha : Slovart, 1996. - 480 s. - (váz.) II 831.907

Láska, sex a důvěrnosti / N. Lacroix. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 127 s. - (váz.) II 831.543

Léčebné síly / J. Murphy. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 108 s. - (váz.) 781.747

Lékařská fyziologie / S. Trojan ...[et al.]. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 489 s. - (brož.) 597.755

Lékárenská propedeutika / S. Hartlová, Z. Kučerová, J. Kotlářová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 91 s., 22 s. obr. příl. - Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakultyUK, Praha. - (brož.) S II 831.552

Lymeská karditida / P. Bartůněk. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 103 s. - (brož.) 597.756

Magie barev : kniha o léčivé moci barev a jejich působení na lidské tělo, duši a ducha / W. Hulke. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 154 s. - (brož.) 598.008

Manuál prevence v lékařské praxi. 1, Prevence poruch a nemocí / redaktor K. Provazník... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 137 s., 2 tb. příl. - Státní zdravotní ústav, Praha. -(brož.) II 831.937/ 1

Manuál prevence v lékařské praxi. 2, Výživa / redaktor K. Provazník... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 103 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) II 831.937/ 2

Manuál prevence v lékařské praxi. 3, Prevence nepříznivého působení vlivů obytného prostředí na zdraví / redaktor K. Provazník... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 112 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) II 831.937/ 3

Manuál prevence v lékařské praxi. 4, Základy prevence infekčních onemocnění / redaktor K. Provazník... [et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 126 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. -(brož.) II 831.937/ 4

Medical Lives and Scientific Medicine at Michigan : 1891-1969 / edited by J. Howell. - Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1993. - 199 s. - (váz.) 781.100

Mezinárodní klasifikace nemocí. 10 revize : duševní poruchy a poruchy chování : diagnostická kritéria pro výzkum. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1996. - 179 s. - (brož.) 598.069

Močopohlavní ústrojí / V. Seichert. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1995. - 100 s. - Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 831.597

Modrá Alfa : objevování skrytých schopností / P. Velechovský, J. Havelka. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 197 s. - (brož.) 598.212

Narkomanie - Alkoholismus - Gamblerství : výběrová bibliografie / [zpracovala Božena Paleníková] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 1996. - 50 s. - (brož.) 780.216

Náhlé příhody břišní u dětí - včasná diagnostika / V. Tošovský. - 9., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 302 s. - (brož.) 597.757

Nervový systém : učební text pro posluchače farmacie / L. Kopáčová, V. Semecký, M. Hronek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 175 s. - Katedra biologických věd Farmaceutické fakulty UK,Praha. - (brož.) S II 831.550

Neural Development and Plasticity / edited by R. Mize, R. Erzurumlu. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 13, 419 s. - (váz.) II 831.608

Obchodovatelná emisní povolení / J. Jílková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 102 s. - (brož.) S II 831.857

Obecné základy anatomie / P. Petrovický. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1995. - 123 s. - Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 831.595

Obličejové masážní rituály : přirozeně svěží tvář / J. Busch. - Olomouc : Votobia, 1996. - 123 s. - (brož.) 597.462

Obrazové přílohy k přednáškám z anatomie : periferní nervový systém / V. Holibka. - 2., opr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 56 s. - (brož.) S II 831.871

Oční znamení : co vaše oči prozrazují o vašem zdraví, emocích, osobnosti a milostném životě / A. Jackson. - Praha : Alternativa, 1996. - 183 s. - (brož.) 598.167

Organon léčebného umění / S. Hahnemann. - Dotisk. - Praha : Alternativa, 1996. - 233 s. - (váz.) 597.701

Osobnost v dimenzích poruchové a neporuchové činnosti : sborník příspěvků z konference k nedožitým narozeninám prof. PhDr. Roberta Konečného : Brno 25.09.1996 / redakce M. Svoboda. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 137 s. - (brož.) 597.978

Pediatrie : pro 2. ročník středních zdravotnických škol / J. Klíma, J. Pajerek. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 70 s. - (brož.) II 831.394

Péče o nemocné chronickou obstrukční plicní nemocí v České republice / kolektiv autorů J. Drábková...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Jalna, 1996. - 16, 160 s. + 1 příl. - Česká lékařskáspolečnost Jana Evangelisty Purkyně, Praha. - (váz.) 598.102

Pohyb v prevenci a terapii : kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty fyzioterapie / M. Kučera ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 196 s. - Katedra fyzioterapie,Praha. - (brož.) 597.898

Pohybový aparát končetin / M. Doskočil. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1995. - 179 s. - Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 831.596

The Polymodal Receptor - A Gateway to Pathological Pain / edited by T. Kumazawa... [et al.]. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 11, 547 s. - (váz.) II 831.814

Požárně bezpečnostní zařízení (EPS) / A. Dudáček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 53 s. - Fakulta hornicko-geologická, Ostrava. - (brož.) S II 831.706

Požární bezpečnost staveb / P. Bebčák. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1996. - 165 s. - (brož.) 597.846

Praktická cvičení z vývojové biologie a zdravotnické prevence. Díl 2 / M. Žižková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 64 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) 597.909/ 2

Přehled anatomie člověka / A. Holibková, S. Laichman. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 140 s. - (brož.) S II 831.870

Přehled nejužívanějších léčiv : příručka pro střední zdravotnické školy / S. Kocinová, Z. Šterbáková. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Informatorium, 1996. - 95 s. - (brož.) 598.031

Psychiatrie dávných věků : (od Hippokrata k Pinelovi) / E. Vencovský. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 222 s. - (brož.) 597.584

Psychiatrie pro praktického lékaře / C. Häschl. - 1. vyd. - Jinočany : H & H, 1996. - 424 s. - (brož.) 597.513

Psychische Störungen des höheren Lebensalters unter besonderer Berücksichtigung differentialdiagnostischer Fragestellungen / A. Spillmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 458 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.989

Psychopatologie všedního života : o zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu / S. Freud. - 2. vyd. - Praha : Jiří Kocourek, 1996. - 262 s. - (váz.) 598.039

Rakovina prsu : skryté nebezpečí / C. Read. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 253 s. - (brož.) 598.052

Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku / N. Janotová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 16 s. - (brož.) 597.993

Rostliny Bohů : jejich posvátná, léčebná a halucinogenní moc / R. Schultes, A. Hofmann. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 192 s. - (Volvox Globator ; váz.)- (Maťa ; váz.) II 831.562

Roztroušená skleróza mozkomíšní : nemoc, nemocný a jeho problémy / P. Lenský. - [Praha] : MS Unie Roska v ČR, 1996. - 115 s. - (Brož.) 598.241

Rozvoj vytrvalostních schopností / Z. Havel...[et al.]. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 102 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.) 597.911

7 prvních let života rozhoduje / J. Brierley. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 111 s. - (brož.) 597.855

Silové schopnosti člověka : antologie publikovaných zahraničních prací s komentářem / J. Pavlík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 56 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 831.760

Skripta alternativní medicíny pro senzibily, psychotroniky, biotroniky a léčitele. Díl 1 / M. Haluška, K. Halušková, P. Halušková. - Ostrava : AKS, 1996. - 77 s. - (brož.) S II 831.532/ 1

Sladké netloustnutí aneb Lehké moučníky / J. Mandžuková. - 1. vyd. - Praha : Laguna, 1996. - 122 s., obr. příl. - (váz.) 598.003

Slovník prevence problémů působených návykovými látkami : pro rodiče a pedagogy / K. Nešpor, H. Provazníková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 48 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. -(brož.) 597.940

Snídaně, přesnídávky a svačiny pro školáky : 145 předpisů / H. Sedláčková-Páčová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1996. - 30 s. - (brož.) II 831.821

Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení / Z. Přibyla, M. Šmídová. - 1. vyd. - Praha : Codex, 1996. - 344 s. - (váz.) 598.000

Srdce v labyrintu světa / Z. Fejfar. - 2., přeprac. a dopl. vyd., 1. vyd. v Makropulosu. - Praha : Makropulos, 1996. - 359 s. - (váz.) 598.088

101 lež, kterou muži říkají ženám, a proč jim ženy věří / D. Hollander. - Praha : Columbus, 1996. - 370 s. - (váz.) 597.962

Stop padání vlasů / A. Bryant. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1995. - 117 s. - (brož.) 597.751

Svaly. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, [1997]. - 32 s. - (váz.) II 831.818

Synthese von 3-Nitropyridin-2-aminen aus Nitroketenaminalen und Folgereaktion zu Amrinon, 6-Phenyl-Atevirdin und 4-Amino-4-desoxy-8,10-didesazapteroinsäure / A. Karger. - Erlangen : [vl.nákl.], 1996. - 5, 200 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 780.990

Textová učebnice angličtiny pro farmaceuty / B. Mánek. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 241 s. - Oddělení odborné jazykové přípravy Farmaceutické fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 831.554

Textová učebnice jazyka německého pro farmaceuty / B. Zahradníčková. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 148 s. - Oddělení odborné jazykové přípravy Farmaceutické fakulty UK, Praha. -(brož.) S II 831.555

Towards the Neurobiology of Chronic Pain / edited by G. Carli, M. Zimmermann. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 12, 278 s. - (váz.) II 831.816

Umění žít s rakovinou / W. Weber. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 147 s. - (brož.) 597.465

Untersuchungen zum oxidativen Stoffwechsel der s-Triazinverbindungen Atrazin, Terbutylazin, Ametryn und Terbutryn am Enzymsystem des Cytochrom P450 aus Lebern verschiedener Spezies / D. Lang.- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 230 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.028

Vaříme bez cholesterolu / N. Kircher. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 115 s. - (brož.) 781.373

Velká hra, kterou byste si měli zahrát před tím, než se stanete chorobným hráčem (gamblerem) / [Lubomír Smékal] - [Olomouc] : [3x P ], [1996]. - Nestr. - (Brož.) II 860.409

Velká kniha relaxace : kalifornské techniky, které pomáhají zvládat nadměrný stres v životě / uspořádal L. Blumenfeld. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1996. - 184 s. - (brož.) II 831.403

Velký poradce krásy : pleť, vlasy, postava, kosmetika, fitness, výživa, make-up, vůně, barvy, účesy / A. Unger. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 175 s. - (váz.) II 831.632

Veterinární podmínky pro přemísťování ryb / J. Zajíček. - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1996. - 9 s., příl. - (brož.) 781.394

Věčná chirurgie : jedenáct příběhů / V. Beneš. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 155 s. - (brož.) 597.791

Vitamíny / J. Žamboch. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1996. - 77 s. - (brož.) 597.939

Vybrané kapitoly z geografické medicíny / B. Korych, V. Šerý, J. Kožnarová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 235 s. - Klinika geografické medicíny, Praha. - (brož.) 597.900

Vychutnej život! : kniha o zdravé výživě / J. Pamplona Roger. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1995. - 215 s. - (váz.) 597.780

Výuka životního prostředí na lékařských fakultách v České republice : sborník referátů : Olomouc 18.06.1996-20.06.1996. Organizátoři: Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Středisko projektu PHARE, VŠB-Technická Univerzita Ostrava / sestavil V. Janout. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 54 s. - (brož.) 597.825

Vzpomínky na Itálii : Itálie v pohledu lékaře procházejícího krajem, dějinami a uměleckými památkami a poklady Apeninského poloostrova / J. Syllaba. - Praha : Dr. Eduard Grégr, 1996. - 134s., 24 s. obr. příl. - (brož.) II 860.500

Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materialy z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej : Uniwersytet Jagiellonski,Kraków 11.05.1995-13.11.1995 / redaktor J.Wlodek-Chronowska. - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 99 s. - (brož.) 781.118

Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi / C. Jung. - 1. vyd. - Brno : Tomáš Janeček, 1996. - 436 s. - (váz.) 597.684

Základy fyziologie člověka pro bakalářské studium / J. Kassa. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 296 s. - (brož.) 597.770

Základy managementu ve zdravotnictví II : zdravotnické systémy / R. Prymula... [et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 1995. - 131 s. -(brož.) 597.769

Základy obecné a speciální toxikologie / K. Picka, J. Matoušek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 103 s. - (brož.) S II 831.841

Základy péče o kriticky nemocné dítě : (pro pediatry a praktické lékaře) / I. Novák. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Informatorium, 1996. - 78 s. - (brož.) 598.032

Základy teorie ošetřovatelství : učební texty pro bakalářské a magisterské studium / M. Staňková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 193 s. - Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, Praha. - (brož.) 597.906

Základy toxikologie pro farmaceuty / M. Vopršalová, P. Žáčková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 231 s. - Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK, Praha. - (brož.) 597.908

Základy veřejného zdravotnictví : pro 2. ročník středních zdravotnických škol / E. Pýchová, M. Šamánková. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 63 s. - (brož.) II 831.396

Základy vývojové toxikologie a teratologie / R. Jelínek, M. Dostál, M. Peterka. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - 69 s. - (brož.) S II 831.837

Zázrak života. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, [1997]. - 32 s. - (váz.) II 831.819

Zdravá žena : průvodce přirozenou a bezpečnou léčbou bez chemických prostředků : prevence a léčení / [William Bergman] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 323 s. - (brož.) 598.056

Zdraví a zdravotní politika / C. Drbal. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 116 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 597.926

Zrádné moře / D. Kiley, M. Noonan. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 166 s. - (váz.) 781.768

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist