Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve

za listopad-prosinec 1997

A nazveš den odpočinku potěšením : (židovská sváteční kuchařka) / [Alena Krekulová, Tereza Krekulová] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 164 s. - (váz.) 1-101.220

Bible svatá pro děti : příběhy na celý rok / R. Brunelli. ilustroval M. Fedorov. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 123 s. - (váz.) II 861.239

Bilder für einen guten Tod / H. Fuhrmann. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 54 s. - (brož.) 1-100.464

Blahoslav : kalendář Církve československé husitské. 1998 / uspořádal Z. Svoboda. - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 1997. - 175 s. - (brož.) 102.275/ 1998

Buddha : cesta probuzení / J. Boisselier. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1997. - 192 s. - (brož.) 1-101.104

Buddhismus / V. Lesný. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1996. - 450 s. - (brož.) 1-101.018

Bůh na lavici obžalovaných / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1997. - 99 s. - (brož.) 786.250

Církev: přístřeší duše : situace a perspektivy dnešní církve / P. Zulehner. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 98 s. - (brož.) 1-101.202

Co je to New Age? / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1996. - 30 s. - (brož.) 785.960

2. Colloquium Charitativum : materialy konferencji miedzynarodowej : Torun 13.10.1995-15.10.1995 / redaktor K. Maliszewski. - Wyd. 1. - Torun : Kuria Diecezjalna, 1996. - 119 s., 15 obr. napříl. - Towarzystwo Naukove w Toruniu, Torun. - (brož.) 1-100.863

Česká bible v dějinách národního písemnictví / V. Kyas. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 319 s., 16 obr. na příl. - Křesťanská akademie, Řím. - (váz.) 1-101.127

Člověk a svět očima bible : pokus o uvedení do biblické antropologie / J. Sokol. - 1. vyd. - Praha : Ježek, 1993. - 94 s. - (brož.) 1-100.789

Dějiny raného křesťanství / F. Vouga. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 267 s. - (CDK ; váz.)- (Vyšehrad ; váz.) 1-101.026

Děti lásky : slavní levobočci / U. Tamussino. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 222 s., obr. příl. - (váz.) 785.777

Encyklopedie bohů / M. Jordan. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 519 s. - (váz.) 1-101.219

Evangelický kalendář. Roč. 78. 1998. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 179 s. - (Brož.) 99.110/ 78(1998)

Golem / J. Kahoun. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 58 s. - (váz.) 786.201

Hledání východiska : náboženství, sekty, křesťanství / W. Gitt. - 1. čes. vyd. - Ostrava : Tandem, 1995. - 156 s. - (brož.) 1-101.110

Kamínky : příručka pro učitele sobotní školy dětí předškolního věku. A1 / [napsala Pavla Šustková] - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 30 s. - (brož.) II 861.102/ A1

Kámasútra : klasické způsoby milování upravené pro současné milence / A. Hooper. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 160 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) II 833.286

Krédo : promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucaulda / L. Evely. - Ústí nad Orlicí : Grantis, 1997. - 216 s. - (brož.) 785.721

Křesťanství a hinduismus na cestě k dialogu / H. Küng, H. Stietencron. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 223 s. - (váz.) 1-101.221

Křesťanství v období pronásledování do roku 313 / R. Dlouhý. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 24 s. - (brož.) 785.959

Kříž a koruna / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1997. - 140 s. - (brož.) 1-100.624

Legenda svobodných zednářů / P. Lobkowicz. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 123 s. - (váz.) 785.981

Lidské tázání po nepodmíněném / P. Tillich. - 1. vyd. - Brno : 3K, 1997. - 86 s. - Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě UK, Praha. - (brož.) 1-100.992

Na každý den. Roč. 45. 1998. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 207 s. - (brož.) 149.126/ 45(1998)

Náboženská literatura staroegyptská. Díl 1 / F. Lexa. - 2., přehlédnuté vyd. - Praha : Herrmann, 1997. - 169 s. - (Brož.) 786.259/ 1

Náboženská literatura staroegyptská. Díl 2 / F. Lexa. - 2., přehlédnuté vyd. - Praha : Herrmann, 1997. - 240 s. - (Brož.) 786.259/ 2

Náboženství světa. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 95 s. - (váz.) II 833.250

Německý dřevořez doby reformace : ze sbírky Zámeckého muzea města Gothy : Praha, Klášter sv. Anežky České, (CZ) 09.09.1997-26.10.1997. Zámecké muzeum města Gothy Gotha, (DB) / [autoři textůBernd Schäfer] ...[et al.]- Praha : Národní galerie v Praze, 1997. - 112 s. - Goethe-Institut, Praha. - (brož.) II 833.069

O církvi, bohu, satanu a posmrtném životě / J. Lunga. - 1. vyd. - Brno : Sv. Mahatma, 1997. - 79 s. - (brož.) 1-101.075

Oheň probuzení / W. Duewel. - Vyd. 1. - Praha : Eirene, 1997. - 253 s. - (váz.) 786.055

Osud nebo svobodná vůle : zpracováno dle nauky duchovního učitele Emanuela / P. Kašparcová. - 1. vyd. - Liberec : Santal, 1997. - 110 s. - (váz.) 1-100.755

Polarita života : hledání vnitřní rovnováhy a harmonie / M. Mihulová, M. Svoboda. - 1. vyd. - Liberec : Santal, 1997. - 181 s. - (váz.) 1-100.756

Problémy mysticismu. - 1. vyd. - Hradec Králové : Ústav filozofie a společenských věd, 1997. - 160 s. - Vysoká škola pedagogická, fakulta pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 1-101.124

Projektorientierter Gemeindeaufbau / A. Seiferlein. - Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus, 1996. - 219 s. - (brož.) 1-100.591

Religions in Contact : selected Proceedings of the Special IAHR Conference : [IAHR]. Brno 23.08.1994-26.08.1994 / edited by I. Doležalová...[et al.]. - 1st Ed. - Brno : Czech Society for theStudy of Religions, 1996. - 228 s. - (Czech Society for Study of Religions ; brož.)- (Masaryk University ; brož.) 1-100.500

Revoluce v církvi / R. Burrill. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 123 s. - (brož.) 1-101.269

Santal : jóga, duchovní nauky, léčitelství, psychická energie, akupresura, zdravá výživa, léčivé rostliny. Sborník. 1997. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1997. - 207 s. - (brož.) 595.791/1997

Severské mýty / R. Page. - Praha : Lidové noviny, 1997. - 131 s. - (brož.) 1-101.444

Síla víry : k potěšení nemocným / J. Košťál. - 3. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 92 s. - (brož.) 786.174

Slownik mitów i tradycji kultury / W. Kopalinski. - Wyd. popr. - [Warszawa] : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1997. - 1360 s. - (váz.) 1-101.209

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Bechyňsko. 1 / zpracovaly Z. Kokošková, H. Sedláčková, M. Zahradníková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 282 s. - (brož.) 1-100.885/ 1

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Bechyňsko. 2 / zpracovaly Z. Kokošková, H. Sedláčková, M. Zahradníková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - S. 283-556. - (brož.) 1-100.885/ 2

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Bechyňsko. 3 / zpracovaly Z. Kokošková, H. Sedláčková, M. Zahradníková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - S. 557-867, 1 mp. -(brož.) 1-100.885/ 3

Spravedlnost Boží : výklad epištoly Římanům / J. Souček. - 2. vyd. - Praha : Kalich, 1997. - 70 s. - (brož.) 786.186

Srdce v kamenném kruhu : kronika země Bójů / A. Bauerová. - Vyd. 1. - Praha : Šulc, 1997. - 278 s. - (váz.) 786.202

Svět, jak jej neznáte / M. Brus. - Ostrava : A - Alef, 1996. - 12 s. - (Brož.) 785.090

Světová náboženství a sekty : metodická příručka pro učitele a studenty / M. Fojtíček. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 57 s. - (brož.) 1-101.114

Šrí Ramana Maharši : život velkého mudrce z Arunáčaly v obrazech / [uspořádali Joan Greenblatt a Matthew Greenblatt] - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1997. - 136 s. - (váz.) II 833.420

Tajemství New Age / K. Wade. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 125 s. - (brož.) 1-101.111

Tajemství zlatého květu : čínská kniha života / C. Jung, R. Wilhelm. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 147 s., 10 s. obr. příl. - (váz.) 1-101.136

V Božím podzemí / R. Wurmbrand. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1997. - 219 s. - (Brož.) 786.377

Velké evangelium Janovo. Díl 7 / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1997. - 407 s. - (váz.) 779.027/ 7

Věčné mysterium / E. Kalabus. - Brno : Svatá Mahatma, 1997. - 155 s. - (brož.) 1-101.068

Vnitřní a vnější mír cestou meditace / R. Singh. - Praha : Pragma, 1997. - 236 s. - (váz.) 1-101.083

Vyprávění z Nového zákona / podle Bible uspořádala a ilustrovala R. Fučíková. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - Nestr. - (váz.) II 861.284

Výklad biblických textů : skrytá tajemství v nich / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1997. - 170 s. - (brož.) 1-100.623

Židovské město v Prostějově / J. Klenovský. - 1. vyd. - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 1997. - 63 s. - (brož.) 1-100.778

Žij okamžik a uvidíš se a poznáš se / G. Würzburg. - Vyd. 1. - Praha : Univerzální život, 1997. - 90 s. - (Brož.) 785.716

Život s Bohem : uvedení do křesťanského myšlení / M. Salajka. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 64 s. - (brož.) 1-100.949

Život ve víře : vzpomínky a zkušenosti / J. Carter. - Praha : Pragma, 1997. - 230 s. - (váz.) 785.924

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist