Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 1997

Advertising Directory : Bohemia. 1997-1998. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1997. - 196 s. - (brož.) II 831.932/ 1997-98

Annual report. - New York : United Nations Population Fund, 1996. - 74 s. - (brož.) II 833.079

Cesta na popraviště / V. Šindelář. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 291 s. - (váz.) 786.194

Charta práv rodiny předložená Apoštolským stolcem všem lidem, institucím a vládám zainteresovaným na poslání rodiny v současném světě ze dne 22. října 1983. - Olomouc : Salve, 1991. - Nestr. - Centrum pro rodinný život, Olomouc. - (Brož.) 785.951

Děvčata v modrém : Škola pozemních specialistů letectva Žamberk / J. Brázda, O. Janata ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ISV, 1997. - 204 s. - (brož.) 1-100.907

Dokumenty mezinárodního práva. 3 / M. Potočný, J. Ondřej. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 191 s. - Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) S II 830.237/ 3

EU Directives and Environmental Law : Proceedings of the International Conference : Prague 13.05.1997-14.05.1997 / edited by M. Seibert. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 156 s.- (brož.) 1-101.078

Generál Stanovský : příběh legionáře a letce a také příběh o zapomenuté ctnosti / O. Janka. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 1997. - 145 s., obr. příl. - (váz.) 786.056

Ein Germanist und seine Wissenschaft : der Fall Schneider/Schwerte : Erlangen, (DE) 15.02.1996. - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1996. - 128 s. - (brož.) 785.144

Gruntovní kniha obce Loučany z roku 1526 / V. Kohoutek. - Loučany : Obecní úřad, 1997. - 63 s. - (Brož.) 1-101.076

Hmotný a nehmotný investiční majetek / P. Běhounek. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 169 s., příl. - (brož.) 1-101.421

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost / J. Kříž, V. Smejkal. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 88 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. -(brož.) 1-100.745

Introduction to Legal English. Vol. 1 / M. Chromá, T. Coats. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 333 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 1-101.036/ 1

K historii evropského federalismu / K. Adamová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 110 s. - Právnická fakulta UK, Praha. - (brož.) 1-101.040

Kat Jan Mydlář : ve službách císařů / K. Štorkán. - 1. vyd. - Praha : Sedistra, 1997. - 341 s. - (váz.) 785.274

Kdo byl kdo : slavní vojevůdci / O. Frankenberger, J. Fidler. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1997. - 333 s., obr. příl. - (váz.) 1-101.135

Kesselring : tvůrce Luftwaffe a mistr strategie / K. Macksey. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 263 s., obr. příl. - (váz.) 785.385

Komentář k obchodnímu zákoníku. Díl 1, &PARAGRAF& 1-55 / I. Pelikánová. - 2. aktualizované a rozš. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 414 s. - (váz.) 1-100.670/ 1

Konkurs a vyrovnání- Ochrana hospodářské soutěžě- Ochrana spotřebitele : podle stavu k 15. 8. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 72 s. - (brož.) 1-100.620

Kriminalistická taktika / M. Tiplica ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 160 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 833.183

Lásku, ne válku / D. Steel. - 2. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 343 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 785.391

Listina základních práv a svobod v aplikační praxi ČR / poznámkami opatřil V. Flegl. - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 1997. - 20, 237 s. - (váz.) 1-101.224

Madridský summit NATO : sborník dokumentů : Madrid 08.07.1997-09.07.1997 / [sestavil Dobroslav Matějka] - Vyd. 1. - Praha : Česká atlantická komise, 1997. - 94 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) 1-100.891

Marketing, obchod a právo : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20. výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97]. Ostrava, (CZ) 1997. - Ostrava : Vysoká škola báňská -Technická univerzita, 1997. - 276 s. - Ekonomická fakulta - Katedra marketingu a obchodu, Ostrava. - (brož.) 1-100.700

Milionové loupeže : zločiny, které vešly do dějin / V. Borovička. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 366 s. - (váz.) 786.145

Místní orgány a právo / L. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.431

Místní rozpočty / J. Peková. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 253 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 833.117

Moderní demokratická místní správa : studijní texty pro posluchače oboru veřejná správa a regionální politika / V. Vocelka. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 38 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav společenských věd, Opava. - (brož.) S II 833.276

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [1. aktualizace a doplňky - září 1995] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 1(1995)

Mzdová účtárna : [aktuální příručka pro mzdovou praxi]. [2. aktualizace a doplňky - prosinec 1995] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1995. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.585/ 2(1995)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [3. aktualizace a doplňky - březen 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 3(1996)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [4.aktualizace a doplňky - červen 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 4(1996)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [6. aktualizace a doplňky - prosinec 1996] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 6(1996)

Mzdová účtárna : [aktuální příručka pro mzdovou praxi]. [8. aktualizace a doplňky - květen 1997] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.) 1-100.585/ 8(1997)

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. [9. aktualizace a doplňky - srpen 1997] / V. Voříšek. - Praha : Dashöfer, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) 1-100.585/ 9(1997)

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608 : rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea / J. Čechura, Z. Hojda, M. Novozámská. - 1. vyd. - Praha : Scriptorium, 1997. - 188 s. - Archiv hlavního města Prahy, Praha. - (váz.) 1-100.839

Němci, Lenin a čs. legie / J. Křížek. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 110 s. - (brož.) 1-101.123

Obchodní zákoník / P. Raban. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 591 s. - (váz.) 1-100.842

Občanský zákoník : komentář / O. Jehlička, J. Švestka ...[et al.]. - 4. vyd. - Praha : C.H.Beck, 1997. - 14, 963 s. - (váz.) 1-101.028

Obušek s kolmou rukojetí - tonfa : (1. a 2. díl) / R. First, M. Štantejský, I. Fojtík. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 83 s. - Katedra profesní a tělesné přípravy PA ČR, Praha. - (brož.) S II 833.384

Ochrana dat v informatice / J. Přibyl, J. Kodl. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 299 s. - (brož.) 1-100.809

Odpisy majetku z hlediska daně z příjmů až do roku 1998 : aktuální znění po poslední novele zákona k 1. 1. 1998 / E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 119 s. - (brož.) 1-101.198

Pacifik v plamenech / M. Hubáček. - Vyd. 3., v Mladé frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 436 s., obr. příl. - (váz.) 785.882

Pojistná matematika : (cvičení) / J. Walter, A. Čermáková, L. Walterová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 49 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 833.309

Pojistná matematika I / F. Čámský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 67 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.) S II 833.376

Pojišťovnictví / V. Čejková ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 177 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.) S II 833.148

Povodňový servis / [Pavel Uminský] ... [et al.]- Praha : Dashöfer, [1997]. - 16 s. - (Brož.) II 833.015

Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy / J. Fenyk, R. Ondruš. - Praha : Linde, 1997. - 595 s. - (váz.) 1-100.669

Právo I : finanční právo / H. Vejvodová. - 3., dopl. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 71 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-101.095

Psihiater Mihael Kamin / uredil L. Milčinski. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995. - 191 s. - (brož.) 1-100.860

Regionalistika, regionální politika a veřejná správa / S. Adamčík. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 117 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav společenských věd, Opava. -(brož.) S II 833.275

Regionální rozvoj a životní prostředí : mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti 20. výročí založení EkF VŠB TU Ostrava : [Ostrava '97 ]. Ostrava, (CZ) 09.09.1997-12.09.1997. -Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 129 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra regionální ekonomiky, Ostrava. - (brož.) 1-100.698

Restituce v soudní praxi / M. Kindl. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 24 s. - (brož.) II 833.296

Ruština pro právníky / A. Navrátil. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 172 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) S II 833.049

Řízení místních orgánů / L. Benešová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.432

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 6. Roč. 1996. Díl 2. - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 1997. - 29, 624 s. - (váz.) 590.823/ 6

Sbírka příkladů pro semináře z občanského práva hmotného. Část 1 / M. Liberda, J. Rakovský. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 102 s. - (brož.) S II 833.343/ 1

Směrnice Evropské unie a právo životního prostředí : sborník referátů z mezinárodní konference : Praha 13.05.1997-14.05.1997 / [sestavil Michal Seibert] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-101.077

Smrtící vášeň / J. Vašek. - 1. vyd. - Plzeň : Nava, 1997. - 141 s. - (brož.) 785.949

Souhrnný rejstřík ke Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1986-1996 : (k rozhodnutím a stanoviskům ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních) / [sestavil a redigoval Milan Pokorný] - 1. vyd. - Praha : Codex, 1997. - 362 s. - (váz.) 1-100.278

Soupis východočeských urbářů : 2. polovina 13. století - 1776 / J. Kuba, T. Šimek, F. Zahrádka. - 1. vyd. - Zámrsk : Státní oblastní archiv, 1997. - 271 s. + 1 mp. - (Váz.) II 833.199

Sozialversicherung : stand: 1. 2. 1997 / F. Marhold. - 19. Aufl. - Wien : Linde, 1997. - 762 s. - (brož.) 1-100.858

Správní řízení ve věcech stavebních / V. Mikule, M. Kopecký, J. Staša. - Praha : ABF, 1997. - 296 s. - (brož.) 1-101.144

Srážka titánů : námořní bitvy 2. světové války / W. Boyne. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 283 s., obr. příl. - (váz.) 1-100.512

State social support. - 1st ed. - Prague : Secretary of Labour and Social Welfare, 1997. - 27 s. - (brož.) 1-100.899

Státní sociální podpora. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1997. - 27 s. - (brož.) 1-100.900

Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví / J. Miller. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 35 s. - (brož.) S II 833.344

Škola a právo. [1] / K. Černík, J. Krejčí, T. Louda ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1996. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.429/ 1

Škola a právo. 2 / K. Černík, J. Krejčí, T. Louda ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1997. - Přeruš. str. - (váz.) II 833.429/ 2

Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 3. aktualizované vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 136 s. - (brož.) 1-100.904

Terezínské studie a dokumenty. 1997 / editoři M. Kárný, M. Kárná. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 334 s. - Nadace Terezínská iniciativa, Praha. - (váz.) 596.859/ 1997

Terminologie profesní přípravy / I. Hrazdíra. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 111 s. - Katedra profesní a tělesné přípravy, Praha. - (brož.) S II 833.048

Todesfälle im Zusammenhang mit Betäubungsmittelmissbrauch in Bayern in den Jahren 1988-1990 / E. Böhmer. - Erlangen : [vl.n.], 1996. - 147 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.158

Transformace sociální politiky v ČR. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 172 s. - (brož.) 1-100.826

Trestní právo hmotné : zvláštní část / M. Protivínský. - 1. vyd. - Praha : Armex, 1997. - 63 s. - Trivis - Soukromá sociálně-právní akademie, Praha. - (brož.) S II 833.046

Tschechische Wirtschaftsgesetze : aktuelle Gesetzestexte in deutscher Übersetzung. - 1. vyd. - Praha : C.H.Beck, 1997. - 8, 427 s. - (váz.) 1-101.029

Udeř - kdykoli, kdekoli : vznik a historie vzdušných komand USAF / P. Chinnery. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 356 s., obr. příl. - (váz.) 784.885

Účtovníctvo v komerčných poisťovniach / A. Majtánová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 112 s. - Ekonomicko-správní fakulta. - Katedra financí, Brno. - (brož.) S II 833.146

Velká kniha smluvních vzorů / J. Munková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : C.H.Beck, 1997. - 25, 596 s. + 1 disketa. - (váz.) 1-101.023

Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva : s úvodní poznámkou a stručným komentářem / P. Šturma. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 493 s. - Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty UK, Praha. - (brož.) 1-101.048

Wehrmacht : Illustrovaná historie německé armády ve 2. světové válce / J. Pimlott. - 1. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 176 s. - (váz.) II 833.213

Zabiják : největší případ československé kriminalistiky / V. Černý, M. Černá. - 1. vyd. - Berouna : Bena, 1997. - 230 s. - (brož.) 786.246

Základy činnosti kriminální, cizinecké a pohraniční policie / I. Budka ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 139 s. - Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, Praha. - (brož.) S II 833.454

Základy právních nauk : (pomůcka pro přednášky a semináře) / J. Homolková ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 132 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra práva, Praha. - (brož.) S II 833.325

Základy teorie práva a právního státu / A. Gerloch, P. Hungr, V. Zoubek ...[et al.]. - 4. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 210 s. - Katedra veřejnoprávních disciplín, Praha. - (brož.) S II 833.326

Zvláštní procesní úpravy správního řízení : (vybrané pasáže) / M. Polián. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. - 58 s. - (brož.) S II 833.123

Živnostenský zákon a souvisící předpisy / sestavil J. Kocourek. - Vyd. 3., přeprac. a dopl. - Praha : Eurounion, 1997. - 323 s. - (brož.) 1-100.811

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist