Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - A. Všeobecnosti

za září-říjen 1997

"Dobrze urodzeni" i "dorobkiewicze" : studium socjologiczne elit miast kampanskich od Augusta do Domicjana / A. Los. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 381 s., mp. příl. - (brož.)1-100.195

XI.adresář členů SUT : (stav k 31. 10. 1994) / [redakčně připravil Josef Kábrt] - Praha : Správní výbor SUT, 1995. - 15 s. - (Brož.) E 981.359

Arsbok. 1996. - Göteborg : Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 1996. - 62 s. - (brož.) 251.470/ 1996

AACR2R/UNIMARC : české interpretace. Část 2. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 23 s. - (brož.) 599.582/ 2

Afrika - osudy kontinentu : sborník příspěvků přednesených na sympoziu : Praha 12.05.1993 / [uspořádal Juraj Mlynárik] - Praha : Společnost přátel Afriky, 1993. - 113 s. - (Brož.)1-100.791

Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz : Jahrbuch. Jg. 47. 1996. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 377, 51 s., obr. příl. -

(brož.) 729.793/47(1996)

Anglo-americká katalogizační pravidla. Dod. 1993. - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 16, 625 s. - (brož.) II 828.622/ Dod. 1993

Annual Report of the Librarian of Congress. 1995. - Washington : Library of Congress, 1996. - 12, 174 s. - (brož.) II 58.863/ 1995

Annual Report of the Librarian of Congress. 1996. - Washington : Library of Congress, 1997. - 8, 188 s. - (brož.) II 58.863/ 1996

Antirresis abo Apologija przeciwko Krzysztofowi Philaletowi, który niedawno wydal ksiazki imieniem starozytnej Rusi religiej greckiej przeciw ksiazkom o synodzie brzeskim, napisanym w Roku Panskim 1597 / H. Pociej. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 284 s., 8 obr. na příl. - (brož.)1-100.217

Antologie textů s kulturně politickou tématikou k období 1945-1948. Díl 2 / J. Staněk. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 233 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra českého jazyka a literatury, Plzeň. - (brož.) 599.020/ 2

Arcidiecézní charita Olomouc. - Diecésní charita ostravsko-opavská : ročenka. 1997. - Olomouc : Arcidiecézní charita, 1997. - 301 s. - (Brož.) 588.872/ 1997

Auta. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1997. - 64 s. - (váz.)II 832.950

Die älteste lateinische Schrift über das indische Rechnen nach al-Hwarizmi / edition, Übersetzung und Kommentar von M. Folkerts, P. Kunitzsch. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 6, 213 s., 16 obr. na příl. - (brož.) II 832.961

Báňské předpisy. 12, Vyhláška č. 435/1992 Sb. Českého báňského úřadu o důlně měrické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 158/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měrické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem : Úplné komentované znění / V. Filipec. - Ostrava : Montanex, 1997. - 173 s. - (brož.)582.858/ 12

Bibliografia miasta Torunia. T. 2, 1972-1993 / H. Baranowski. - Wyd. 1. - Torun : Towarzystwo Naukowe, 1996. - 12, 335 s. - (brož.) 738.457/ 2

Bibliografia zawartosci Przegladu zachodniego. 1984-1995 / D. Krzywinska-Malecka, L. Paszkiewicz. - Poznan : Instytut Zachodni, 1996. - 182 s. - (brož.)621.448/ 1984-1996

Bibliografie dějin Československa za rok. 1991 / sestavila M. Drašnarová... [et al.]. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1997. - 340 s. - (brož.)165.152/ 1991

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok. 1996 / sestavila Z. Benedová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 129 s. - (brož.)548.288/ 1996

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 8 / redakce L. Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 136 s. - (brož.) 586.622/ 8

Biologie jako ideologie : za co mohou naše geny? / R. Lewontin. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 106 s. - (brož.) 1-100.406

Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej. Rocz. 46. 1996. Nr. 1-2. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 386 s., 28 obr. na příl. - (brož.) II 299.767/ 46(1996)

Britannica Book of the Year. 1997. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1997. - 928 s. - (váz.)II 823.138/ 1997

The British Library : The World's Leading Resource for Scholarship, Research and Innovation. Annual Report. 21. 1993-1994. - London : The British Library Board, 1994

. - 84 s. - (brož.) II 815.084/ 21(1993-1994)

The British Library : The World's Leading Resource for Scholarship, Research and Innovation. Annual Report. 22. 1994-1995. - London : The British Library Board, 1995. - 96 s. - (brož.)

II 815.084/ 22(1994-1995)

The British Library : The World's Leading Resource for Scholarship, Research and Innovation. Annual Report. 23. 1995-1996. - London : The British Library Board, 1996. - 88 s. - (brož.)

II 815.084/ 23(1995-1996)

Bulletin Moravské galerie v Brně. 53 (1997). - Brno : Moravská galerie, 1997. - 246 s. - (brož.) 479.467/ 53(1997)

Česká stomatologická komora. 1994. - [Praha] : [Česká stomatologická komora], [1995]. - 5 s., příl. - (Brož.) II 860.980/ 1994

Česká stomatologická komora. 1995. - Praha : Česká stomatologická komora, 1996. - 11 s., příl. - (Brož.) II 860.980/ 1995

Česká stomatologická komora. 1996-1997. - Praha : Česká stomatologická komora, 1997. - 21 s. - (Brož.) II 860.980/ 1996-97

České a slovenské zemědělství na přelomu tisíciletí : sborník referátů z konference : Luhačovice 26.09.1997. - Luhačovice : TOKO A/S, 1997. - 204 s. - Nadace Antonína Švehly, Praha. - (brož.)1-100.720

Dania Polyglotta : Literature on Denmark in Languages other than Danish & Books of Danish Interest published abroad. An Annual Bibliography. N. S. 27. 1995. - Copenhagen : The Royal Library, 1996. - 197 s. - (brož.) 241.105/ 27(1995)

Dania Polyglotta : Literature on Denmark in Languages other than Danish & Books of Danish Interest published abroad. An Annual Bibliography. N. S. 28. 1996. - Copenhagen : The Royal Library, 1997. - 179 s. - (brož.) 241.105/ 28(1996)

Deutsches Bundes-Adressbuch : Der Mittler für Industriekontakt und kommunale Planung. Bund, Länder und Gemeinden Behörden, Organisationen, Verbände. Firmen aus Industrie, Gross- und Aussenhandel und dem Dienstleistungsbereich. Ausg. 42. 1995-1996. - Darmstadt : Deutscher Adressbuch-Verlag, 1995. - 34, 140, 1760 s. - (váz.) II 2-300.090/ 42(1995-96)

Dějiny evropské civilizace. 1 / [Petr Čornej] ... [et al.]- 2., dopl. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 367 s. - (váz.) 599.944/ 1

Dějiny evropské civilizace. 2 / [Pavel Bělina] ... [et al.]- 2., dopl. vyd. - Praha : Paseka, 1997. - 322 s. - (váz.) 599.944/ 2

Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu (ISBD). - 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 8, 32 s. -(brož.)II 832.817

Druhé sdělení České republiky o plnění závazků vyplývajících z přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu / [Vladislav Bízek] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1997. - 78 s. - (brož.) II 832.844

Dumping : komentovaný zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků : Všeobecná dohoda o clech a obchodu / Z. Přenosilová, P. Dvořák. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 91 s. - (brož.)1-100.603

200 let České společnosti nauk : 1784-1984 : vědecká konference : Praha 30.10.1984-02.11.1984 / vydal J. Purš. - Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985. - 573 s. -(Brož.)546.151

Dzieje historii sztuki w Polsce : ksztaltowanie sie instytucji naukowych w 19. i 20. wieku : praca zbiorowa / redaktor A. Labuda, K. Zawiasa-Staniszewska. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1996. - 293 s. - (váz.) 1-100.361

Early Children's Books in the Bodleian Library: An Exhibition : Exhibition Room - Bodleian Library, University of Oxford 25.09.1995-20.01.1996 / [úvodní text Clive Hurst] - Oxford : The Bodleian Library, [1995]. - 20 s. - (brož.) II 861.061

Encyclopedia of Computer Science and Technology. Vol. 37. Suppl. 22 / editor A. Kent... [et al.]. - New York : Marcel Dekker, 1997. - 7, 359 s. - (váz.)II 347.210/ 37(22)

Encyklopedie náboženství / [uspořádal M. Elser] ... [et al.]- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 407 s. - (váz.) II 833.003

Encyklopedie zbraní a zbroje / L. Křížek, Z. Čech. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1997. - 327 s. - (brož.) 599.887

Eurydice : evropská informační síť o vzdělávání. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 10 s. - (brož.) 1-100.085

Evidence, informace, systémy : právní úprava / P. Mates, M. Matoušová. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 263 s. - (brož.) 1-100.252

Fakta a čísla OSN : základní údaje o Organizaci spojených národů. - Praha : Informační centrum Organizace spojených národů, 1997. - 251 s. - (Brož.) 599.959

FIBEX : 5. mezinárodní finanční a investiční veletrh : Brno 01.04.1996-04.04.1996. - Praha : Economia, 1996. - 32 s. - (Brož.) II 832.927

Fotbalová ročenka. 1996/1997 / M. Bureš, J. Železný. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 163 s. - (brož.) 599.333/ 1996-97

Le francais, une langue pour l'Europe : actes du colloque : Bruxelles 18.11.1993-19.11.1993. - Louvain-la-Neuve : L'Institut de Linguistique, 1995. - 214 s. - (brož.)1-100.371

František Slaměník : 1845-1919 : sborník příspěvků z konference : Přerov 03.10.1995-04.10.1995. - Přerov : Muzeum Komenského, [1997]. - 69 s., obr. příl. - (Brož.)1-100.314

Geologická bibliografie České republiky za rok. 1996 / M. Baborská... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1997. - 261 s. - (brož.) 186.833/ 1996

Grafologie : diagnostika osobnosti : (úvod do grafologické diagnostiky) / J. Jeřábek. - 2. rozš. vyd. - Praha : Argo, 1997. - 228 s. - (váz.) 599.946

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 10, Bayern, München / herausgegeben von E. Dünninger. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1996. - 380 s. - (váz.)

II 828.669/ 10

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 12, Bayern. I-R / herausgegeben von E. Dünninger. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1996. - 280 s. - (váz.)II 828.669/ 12

Hudební kritika a popularizace hudby / J. Vičar. - 1. vyd. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 183 s. - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)599.971

Hydrologická bibliografie za rok. 1996. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský, 1997. - 8, 359 s. - (brož.) 82.458/ 1996

Informační požadavky moderního podniku : informační management 1 / P. Sokolowsky. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 142 s. - Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) 1-100.062

Informační systémy a jejich aplikace : sborník z letní školy : Ruprechtov 16.09.1997-19.09.1997. - Brno : Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, 1997. - 166 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.) 1-100.643

Informační technologie pro praxi : sborník přednášek semináře : Ostrava, hotel Bonum 23.09.1997-24.09.1997 / [Jiří Schindler] ...[at al.]- Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1997. - 185 s. - Regionální sekce ČSSI pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava. - (brož.)1-100.707

Invex Computer Brno : mezinárodní veletrh informačních technologií : odborný a novinářský den : Brno 23.10.1996-26.10.1996. Brno 22.10.1996. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.)

II 832.928

Jahrbuch : Bayerische Akademie der Wissenschaften. 1996. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 358 s., obr. příl. - (brož.)378.983/ 1996

Jahresbericht : Österreichische Nationalbibliothek. 1995. - Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1996. - 90 s., 68 s. tb. příl. - (Brož.)680.510/ 1995

Katalog firem, podnikatelů a služeb z oblasti energetiky a příbuzných oborů : 1997. - 5. vyd. - Praha : Profes J&K, 1996. - 408 s. - (Brož.) 599.932

Kdo je kdo v mytologii / A. Murray. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 298 s. - (váz.)1-100.123

Knihovny současnosti '97 : sborník z 5. konference : Seč u Chrudimi 07.10.1997-09.10.1997 / [sestavil Jaromír Kubíček] - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1997. - 226 s. - Ministerstvo kultury ČR, Praha. - (brož.) 597.026/ 1997

Kopfnuss 1 : Essays über Kultur und Politik / herausgegeben von H. Berenberg, K. Wagenbach. - Berlin : Klaus Wagenbach, 1993. - 187 s. - (brož.) 1-003.217

Krása a elegance - laky Dálného východu : ze sbírek Náprstkova muzea - složky Národního muzea v Praze : Benešov nad Ploučnicí, stát. zámek 10.05.1998-31.10.1998 / Z. Černá, F. Suchomel. -Ústí nad Labem : Památkový ústav, 1997. - 24, 27 s. - (brož.) 1-100.265

Kulturní instituce v České republice / [zpracoval M. Cais] ...[et al.]- Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 145 s. - Centrum informací o kultuře, Praha. -(brož.)1-100.002

Liber viginti arcium : (ff. 185ra-190rb) / P. Žídek. - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press, 1997. - 27, 90 s. - (brož.) 1-100.023

Mapy a průvodce ve fondu Vědecké knihovny v Kladně (vydané v letech 1991-1996) - Česká republika / A. Vávrová. - 1. vyd. - Kladno : Vědecká knihovna, 1997. - 179 s. - (brož.)1-100.119

Masarykův sborník. 9, 1993-1995. - 1. vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1997. - 309 s. - (váz.)76.446/ 9

Mikulovské sympozium : Mikulov 17.10.1996-18.10.1996. 24, Kulturní periodika na Moravě / [sestavili Emil Kordiovský, Jaromír Kubíček] - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, 1997. - 236 s.- (brož.) 465.098/ 24(1996)

Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1990. - Zürich : Artemis, 1989. - 112 s. - (brož.) 410.594/ 1990

Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1991. - Zürich : Artemis, 1990. - 112 s. - (brož.) 410.594/ 1991

Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1992. - Zürich : Artemis, 1991. - 112 s. - (brož.) 410.594/ 1992

Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1994. - Zürich : Artemis, 1993. - 144 s. - (brož.) 410.594/ 1994

Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1995. - Zürich : Artemis, 1994. - 143 s. - (brož.) 410.594/ 1995

Msta vynálezů : ekologie a kulturní krize společnosti / R. Kocourek. - Olomouc : Votobia, 1997. - 159 s. - (brož.) 1-100.015

MSV '96 : 38. mezinárodní strojírenský veletrh : [38. mezinárodní strojírenský veletrh]. Brno 16.09.1996-21.09.1996. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.)II 832.929

Muzeum a současnost : Středočeský vlastivědný sborník. Sv. 15, Ř. společenskovědní. - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1997. - 215 s. - (Brož.) 503.032/ 15

Muzeum PhDr. Šimona Adlera v Hartmanicích - Dobré Vodě / [text Marie Maderová] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1997. - Nestr. - (brož.) 1-100.524

Můj svět / E. Bussolati. ilustrovala S. Orlandi. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 61 s. - (váz.) II 832.870

Mytická síla zvířat / N. Saunders. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 184 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) 1-100.583

Nabídka z edičního programu Pedagogického centra v Plzni : školní rok 1997/98 : informační materiál pro učitele. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 15 s. - (brož.)785.205

The NAFTA Debate and American Trade Policy : [The 43rd Joseph Fisher Lecture in Commerce]. Adelaide 07.10.1994 / A. Krueger. - Adelaide : The University of Adelaide, [1994]. - 16 s. - (Brož.)784.802

National Science Council Review. 1991-1992. - Taipei : National Science Council, [1993]. - 5, 233 s. - (brož.) II 859.498/ 1991-92

National Science Council Review. 1995. - Taipei : National Science Council, [1996]. - 3, 62 s. - (brož.) II 859.498/ 1995

National Science Council Review. 1993. - Taipei : National Science Council, [1994]. - 3, 70 s. - (brož.) II 859.498/ 1993

National Science Council Review. 1994. - Taipei : National Science Council, [1995]. - 3, 117 s. - (brož.) II 859.498/ 1994

NATO a česká republika / K. Buschová. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1997. - 32 s. - (brož.) 1-100.518

Nemovitosti : u příležitosti konání veletrhu IMMOS-REALEX. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.) II 832.930

Obchodní tajemství a know-how / K. Čada. - 1. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. - 213 s. - (brož.) 1-100.412

Obrazový opravník obecně oblíbených omylů / L. Souček. - Praha : Simon and Simon, 1997. - 230 s. - (váz.) 784.765

Oficiální duhové stránky Internetu. Vydání jaro - léto 1997. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1997. - 5, 314 s. + 1 CD Rom. - (brož.)II 831.675/ 1997(jaro-léto)

Okres Bruntál v roce 1996 : soupis publikací a článků / zpracovala I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 44 s. - (váz.)II 827.047/ 1996

Okres Přerov v roce 1996 : soupis publikací a článků / zpracovala I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 53 s. - (váz.)II 827.050/ 1996

Okres Šumperk v roce 1996 : soupis publikací a článků / zpracovala I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 43 s. - (váz.)II 827.049/ 1996

Opuscula musealia. Zesz. 8 / redaktor S. Waltos. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 139 s., 19 obr. na příl. - (brož.) 550.107/ 8

Organizace a management podnikového zpracování informací : informační management 2 / P. Sokolowsky. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 94 s. - Katedra softwarového inženýrství Matematicko-Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)1-100.063

Ost und West : jüdische Publizistik 1901-1928 / herausgegeben von A. Herzog. - 1. Aufl. - Leipzig : Reclam, 1996. - 302 s. - (brož.) 1-003.173

Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 1996. - Olomouc : Památkový ústav, 1997. - 186 s. - (brož.) 582.497/ 1996

Periodika s tématikou sociologie a souvisejících vědních disciplín / B. Geist, M. Králová. - 3. dopl. vyd. - Společnost pro sociální bádání : 1997. - 70 s. - (Brož.)1-100.145

Periodika ve fondu oddělení bibliografie SVK OS. [1997] / zpracovala V. Svozilová. - Ostrava : Vědecká knihovna, 1997. - 15 s. - (brož.) II 807.955/ 1997

Personages of Central Moravia 1998 : Anniversaries / [compiled by Hana Ševčíková] - Olomouc : Okresní knihovna, 1997. - 48 s. - (brož.) 784.892

Personální bibliografie / J. Trojan. - Brno : [vl.nákl.], 1997. - 40 s. - (Brož.)II 832.913

Photosynthesis Bibliography. Vol. 24. 1993, References No. 97012-100945 / AAR - ZWI / editor Z. Šesták, J. Čatský. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences ofthe Czech Republic, 1997. - 5, 491 s. - (brož.) 597.467/ 24(1993)

Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole / J. Slavík, J. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 119 s. - (brož.) 1-100.359

Polsko-ruskie stosunki kulturalne do konca 15. wieku / F. Sielicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 157 s. - (brož.) 1-100.370

Pravidla pro technickou práci v CEN/CENELEC : pokyn k ověření. - Praha : Český normalizační institut, 1997. - 49 s. - (Brož.) II 832.914

Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru / O. Čepelka ...[et al.]. - Vyd. 1. - Liberec : Nadace Omega, 1997. - 243 s., příl. - (brož.) 1-100.353

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1996 : sborník z 6. odborné konference : Olomouc 08.10.1996-09.10.1996. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 1997. - 144 s. - Vědecká knihovna, Olomouc. - (brož.) 1-100.248

Proti proudu / J. Herben. - Praha : Riopress, 1997. - 238 s., obr. příl. - (Česká expedice ; váz.)- (Riopress ; váz.) 784.883

Průvodce školicími a konferenčními zařízeními v ČR : sály, učebny, technické zázemí, stravování, ubytování, informace organizátorům vzdělávání : 1997-1998 / [Dagmar Hartmannová] ... [et al.]-1. vyd. - Praha : DAHA, 1997. - 74 s. - (brož.) 1-100.017

Přírůstky zahraniční literatury : Soupis zahraniční beletrie z fondu Rakouské knihovny / [sestavila Stanislava Stehlíková] - Plzeň : Vědecká knihovna, 1997. - 192 s. - (Brož.)1-100.250

Research Institute of Crop Production (RICP), Prague - Ruzyně : Annual Report. 1996. - Prague : Research Institute of Crop Production, 1997. - 83 s. - (Brož.)II 829.020/ 1996

Ročenka Geofondu České republiky za rok 1996 / sestavili V. Shánělec, J. Rambousek. - Praha : Český geologický ústav, 1997. - 23 s. - (brož.) 1-100.253

Sběratelské zprávy : informační bulletin s přílohou Horní a mincovní činnost posledních Rožmberků autora Jiřího Záplaty. 82. - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, [1997]. - S.43-78. - (Brož.)488.659/ 82

Sborník Chebského muzea. 1996. - Vyd. 1. - Cheb : Chebské muzeum, 1997. - 90 s. - (brož.)

II 828.851/ 1996

Sborník prací Ústavu silniční a městské dopravy za rok 1990. - Praha : Ústav silniční a městské dopravy, 1991. - 16 s. - (Brož.) 479.287/ 1990

Sborník ze semináře nestátních neziskových organizací : Praha 30.04.1997. - Praha : Naděje, 1997. - 43 s. - (brož.) II 832.912

Seznam docházejících seriálů do knihovny Státního ústředního archivu k 1. lednu 1997 / J. Nováková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 39 s. - (Brož.)784.530

Sitzungsberichte : Bayerische Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Jg. 1996. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 39 s. - (brož.)

244.053/ 1996

Současná filosofie a metodologie vědy / B. Fajkus. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1997. - 135 s. - (brož.) 1-100.676

Současné české exlibris / V. Křupka. - [Mohelnice] : [vl. nákl.], [1976]. - 33 s. - (Brož.)II 349.178

Společnost přátel Afriky : bulletin olomouckých přátel Afriky. 1993. - Olomouc : Olomoučtí přátelé Afriky, 1994. - Nestr. - (brož.) II 819.198/ 1993

Společnost přátel Afriky v roce. 1994. - Olomouc : [Olomoučtí přátelé Afriky], [1995]. - Nestr. - (Váz.) II 819.198/ 1994

Standardy státního informačního systému České republiky / [sestavil Jiří Vaníček] - Praha : Úřad pro státní informační systém, 1997. - 140 s. - (brož.) 1-100.053

Stanovy lékařské župy Pražské. - Praha : Ed. Grégr, [1930]. - 14 s. - (Brož.)785.695

Stanovy místního spolku učitelů vysokoškolských v Praze. - Praha : Ed. Grégr, 1936. - 11 s. - (Brož.)785.696

Statistika kultury : památkové objekty s kulturně výchovným využitím. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 14 s. - (brož.) E 981.056/ 1996

Statistika kultury : muzea a památníky. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 12 s. -(brož.)

E 981.051/ 1996

Statistika kultury : knihovny. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 10 s. - (brož.)E 980.869/ 1996

Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 7 s. - (brož.) E 981.057/ 1996

Statistika kultury : hudební soubory. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kuturu, 1997. - 7 s. -(brož.)

E 981.055/ 1996

Statistika kultury : galerie (muzea výtvarných umění). Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 9 s. - (brož.) E 981.053/ 1996

Statistika kultury : divadla. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997. - 18 s. - (brož.)

E 981.052/ 1996

Strahlenschutz : Metoden und Anwendungen; Normen. - 2. Aufl. - Berlin : Beuth, 1996. - 13, 416 s. - (brož.) 1-003.148

Strategické řízení informačního systému a systémová integrace / J. Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 323 s. - (brož.) 599.951

Studie o rukopisech. Roč. 31. 1995-1996. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1997. - 259 s. - (Brož.) 377.660/ 31(1995-96)

Systémový přístup k analýze a tvorbě zdravotnictví : (metodologická studie) / A. Müller. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 74 s. - (Brož.)1-100.548

Školské knižnice. Č. 125. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1996. - 65 s. - Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava. - (Brož.)516.328/ 125

Šumavský kalendář. 1998 / [sestavil František Kadoch] - Vimperk : Papyrus, 1997. - 126 s. - (Papyrus ; brož.)- (Viener ; brož.) 759.495/ 1998

Uctívači hvězd : tajemství a zázraky ztracených indiánských říší / M. Stingl. - 2., rozš. vyd., v Našem vojsku 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1997. - 212 s., obr. příl. - (váz.)1-100.527

Valja Stýblová. - Znojmo : Městská knihovna, 1997. - Nestr. - (Brož.)II 861.060

Velká encyklopedie válek : průvodce válečnými konflikty od starověku až po dnešek / G. Kohn. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 646 s. - (váz.) 1-100.157

Vesmírné lety ve starověku : po stopách všemohoucích / E. Däniken. - 1. vyd. - Praha : Baronet, 1997. - 189 s. - (Baronet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 784.770

Vědecká pojednání. III-1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 193 s. - (brož.)

597.077/ 3(1)

Výsledky činnosti veřejných knihoven Jihomoravského kraje za rok. 1996 / S. Bílková. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1997. - 20 s. - (brož.)II 336.646/ 1996

Výsledky činnosti veřejných knihoven severočeského regionu v roce. 1996 / [zpracovala Věra Doubková] - Ústí nad Labem : Vědecká knihovna, 1997. - Nestr. - (brož.)E 300.687/ 1996

Výstava Sv. Vojtěch - první český Evropan : Opava 09.1997-01.1998 / [připravil Jaromír Olšovský] - Opava : Slezské zemské muzeum, 1997. - 16 s. - (Brož.)1-100.609

Výtěžnostní normy pro jatky a bourárny. - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 1997. - 98 s. - (Brož.)

599.886

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity Vodňany / [text Jan Kouřil, Zdeněk Adámek] - Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, [asi1997]. - Nestr. - (Brož.) II 832.893

Vzdělávání v zemích Evropské unie / V. Ježková, E. Walterová. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 194 s., příl. - Centrum evropských studií, Praha. - (brož.)1-100.318

Základní kniha o Tarotu : velká i Malá arkána : cesta a další vykládací metody / H. Banzhaf. - Praha : Pragma, 1994. - 265 s. - (brož.) 784.575

Zázračné skutečnosti / V. Farkas. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 271 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Evos ; váz.) 784.497

Zeit-Erfahrungen : 7 Begriffe zur Beschreibung moderner Zivilisationsdynamik / H. Lübbe. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 37 s. - (brož.)1-100.096

Zlaté časy televize : posezení s Janem Burianem / J. Burian. - Praha : Primus, 1996. - 247 s. - (váz.) 784.339

Zoznam tlmočníkov a prekladateĺov, riadnych členov Jednoty tlmočníkov a prekladateĺov : (pre Slovenskú republiku) / [Michael Květoň] - 1. vyd. - Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateĺov, 1997. - 36 s. - (brož.) 1-100.107

Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka. Č. 29. - Praha : Česká hudební společnost, 1997. - 30 s. - (Brož.) 518.690/ 29

Zur Stellung der jüdischen Kultur in der Geistesgeschichte Europas / M. Hayoun. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1996. - 44 s. - (brož.) 1-100.378

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist