Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 1997

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 10. aktualizace a doplňky, Říjen 1995 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1995]. - Přeruš.str. - (Brož.) II 829.400/ 10. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 11. aktualizace a doplňky, Březen 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (Brož.) II 829.400/ 11. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka pro každodenní praxi. 12. aktualizace a doplňky, Květen 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. - Přeruš. str. - (Brož.) II 829.400/ 12. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 13. aktualizace a doplňky, Srpen 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. - Přeruš.str. - (Brož.) II 829.400/ 13. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 14. aktualizace a doplňky, Listopad 1996 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (Brož.) II 829.400/ 14. dopl.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. 15. aktualizace a doplňky, Únor 1997 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1997]. - Přeruš.str. - (Brož.) II 829.400/ 15. dopl.

Analýza systému regulace a dohledu bank v České republice (se zaměřením na pojištění vkladů, věřitele poslední instance a finanční deriváty) / Z. Revenda, P. Dvořák. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 60 s. - (Brož.) 599.982

Arbeitslosigkeit als unbewältigtes Anpassungsproblem / H. Hesse. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 40 s. - (brož.)1-100.097

Barevná penze : ženám o ženách. - [Praha] : [Mona], 1995. - 23 s. - (Brož.)784.608

Bauleitplanung und Baugenehmigung in der Europäischen Union / Hrsg. Gerd Schmidt-Eichstaedt - Köln : W.Kohlhammer, 1995. - 187 s. - (brož.) 1-003.150

BCP Graph 1996 : Burza cenných papírů v grafech / E. Dočkal, M. Polúchová. - Kojetín : KATOS, 1997. - 132 s. - (brož.) E 981.342

Bezpečnost práce a technických zařízení : (přehled právních a ostatních předpisů souvisejících s podnikáním) / uspořádal P. Šalamon. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.)II832.920

Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1. 5. 1997 / K. Olivová, B. Kuba, M. Vávrová. - 3. aktualizované a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 285 s. - (brož.)599.978

Celní zákon : podle stavu k 1.7.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 88 s. - (brož.)1-100.135

Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě / J. Švejnar ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1997. - 359 s. - (váz.) 1-100.156

Čistší produkce jako součást systémů environmentálního managementu a auditů (EMAS) : příručka pro pracovníky státní správy a samosprávy / [tým autorů Vladimír Dobeš] ...[et al.]- Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1997. - 61 s. - České centrum čistší produkce, Praha. - (brož.)1-100.137

Daň z přidané hodnoty 1996 : (úplné znění zákona s vysvětlivkami) / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 18 s. - (Brož.) II 832.921

Daňové a finanční právo. 1. Doplněk 1, Stav: červen 1995 / zpracovali P. Bohata, H. Marková. - Praha : C. H. Beck, 1995. - Přeruš. str. - (brož.)593.402/ 1(Dopl. 1.)

Dumping : komentovaný zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků : Všeobecná dohoda o clech a obchodu / Z. Přenosilová, P. Dvořák. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1997. - 91 s. - (brož.)1-100.603

Důchodová reforma v ČR - miliardy jsou ve hře / T. Jelínek, O. Schneider. - Praha : Občanský institut, 1997. - 11 s. - (Brož.) 784.388

Důsledky pracovněprávních vztahů v účetnictví podnikatelů / M. Hajšmanová, V. Nováčková. - Praha : Bilance, 1997. - 47 s. - (brož.) 1-100.018

Economic policy framework in CEECs for the Process of Moving towards the European union : international Workshop : Prague 25.11.1996. - Prague : The Foundation for the Study of International Relations, 1996. - 226 s. - (brož.) II 832.909

Efektivní řízení / C. Coates. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 273 s. - (brož.)599.905

Einführung ins Wirtschaftsdeutsch / D. Bednářová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 45 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)S II 833.063

Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské Unii / E. Kružíková. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1997. - 186 s. - (brož.)599.973

Ekonomické aspekty zániku Československa : příklad kulturního rozchodu národů / O. Dědek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 207 s. - (brož.)1-100.164

Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí / Z. Štěpánek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 74 s. - (brož.) S II 832.878

Ekonomie veřejného sektoru / J. Stiglitz. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 661 s. - (váz.)

599.940

Ekonomika se zaměřením na cestovní ruch / I. Kučerová. - 1. vyd. - Praha : Idea Servis, 1997. - 153 s. - (brož.) 1-100.233

The End of the Czech Miracle? : Currency Crisis Reveals Need for Institutional Reforms / C. Buch, R. Heinrich. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 27 s. - (brož.)II 832.957

Evropská unie / [Oldřich Králík, Miloš Vítek] - Brno : CERM, 1997. - 28 s. - (brož.)II 832.843

Evropská unie od A do Z : příručka evropské integrace / vydavatelé německého originálu W. Weidenfeld, W. Wessels. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 398 s. - (brož.)1-100.048

FIBEX : 5. mezinárodní finanční a investiční veletrh : Brno 01.04.1996-04.04.1996. - Praha : Economia, 1996. - 32 s. - (Brož.) II 832.927

Finanční matematika pro každého / J. Radová, P. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 223 s. - (brož.) 1-100.472

Geografie cestovního ruchu / V. Hrala. - 3., upr. vyd. - Praha : Idea Servis, 1997. - 168 s. - (brož.) 1-100.232

Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. Bericht 16. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 84 s. - (brož.)II 822.646/ 16

The Gorbachev Factor / A. Brown. - New York : Oxford University Press, 1996. - 15, 406 s., 27 obr. na příl. - (váz.) 1-100.297

Hospodaření obcí a rozpočet / J. Peková. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 289 s. - (brož.) 1-100.593

Hospodářství v integrujícím se evropském ekonomickém prostoru : 3. mezinárodní konference : Liberec 16.09.1997-17.09.1997 / [editoři Jiří Kraft, K. Antlová] - Vyd. 1. - Liberec : Technickáuniverzita, 1997. - 237 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.)1-100.426

How Convincing is the Evidence Linking Education and Income? : [The 42nd Joseph Fisher Lecture in Commerce]. Adelaide 12.10.1993 / O. Ashenfelter. - Adelaide : The University of Adelaide, [1993]. - 12 s. - (Brož.) 784.801

Inovační strategie / Z. Pitra. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 177 s. - (brož.)1-100.447

Inventarizace majetku a závazků / V. Schiffer. - 3. dopl. vyd. - Praha : VM Puls, 1997. - 255 s. - (Brož.) 1-100.148

Jak založit nebo převzít podnik / J. Vejdělek. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 229 s. - (brož.)

1-100.446

Jednoduché účetnictví pro drobné a střední podnikatele : (určeno pro podnikatele ve výrobě, maloobchodě a službách) / J. Jasanský, K. Macík. - 4. dopl. vyd. - Ostrava : Montanex, 1997. - 192s. - (brož.) 1-100.143

K vybraným otázkám teorie a praxe sociálního tržního hospodářství. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 146 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.) 1-100.254

Katalog firem, podnikatelů a služeb z oblasti energetiky a příbuzných oborů : 1997. - 5. vyd. - Praha : Profes J&K, 1996. - 408 s. - (Brož.) 599.932

Košatění bohatství : 20&procent& poznatků přinášejících 80&procent& bohatství : zákony a principy určující úspěšnost procesu košatění bohatství / A. Kopčaj. - Vyd. 1. - Rychvald : "SILMA '90", 1997. - 186 s. - (brož.) 599.977

Makroekonomie / I. Groligová. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 97 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.742

Malá ekonomická encyklopedie / J. Mlčoch. - 3. dopl. vyd. - Praha : Linde, 1997. - 197 s. - (brož.) 1-100.071

Malá encyklopedie Evropské unie / [odpovědný redaktor Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1997. - 256 s. - (váz.) 1-100.329

Mezinárodní obchodní arbitráž / K. Růžička. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-100.050

Mikroekonomie I / K. Macík, J. Vysušil. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 181 s. - Fak. stroj., Praha. - (brož.) S II 833.114

The NAFTA Debate and American Trade Policy : [The 43rd Joseph Fisher Lecture in Commerce]. Adelaide 07.10.1994 / A. Krueger. - Adelaide : The University of Adelaide, [1994]. - 16 s. - (Brož.)784.802

Nejbohatší muž v Babylóně / G. Clason. - Praha : JK, 1996. - 135 s. - (brož.)784.572

Nejčastější účetní a daňové chyby / M. Skála, J. Kunešová. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 179 s. - (brož.) 1-100.592

Nejen trh : role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti / M. Potůček. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 188 s. - (brož.)1-100.026

Nemovitosti : u příležitosti konání veletrhu IMMOS-REALEX. - Praha : Economia, 1996. - 20 s. - (Brož.) II 832.930

Nepřímé daně / P. Svirák. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 114 s., příl. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.740

49 Köpfe der deutschen Wirtschaft : Macher & Motive / Herausgeber F. Simoneit. - 2. Aufl. - Stuttgart : Schäfer-Poeschel, 1996. - 12, 356 s. - (váz.)1-003.186

Obchodní podnikání / M. Nováček ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 132 s. - Ekonomická-správní fakulta, Brno. - (brož.) 1-100.712

Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů : sborník referátů z teoretického semináře : Brno 23.01.1997-24.01.1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 339 s. - Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.) 1-100.714

Objevujeme Evropu : kniha pro učitele / E. Walterová ...[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 219 s. - Centrum evropských studií, Praha. - (brož.)1-100.319

Participativní management : Japonsko a svět / K. Matsumoto. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 241 s. - (brož.) 599.903

Peníze a banky / A. Landorová, V. Košteková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 173 s. - Katedra ekonomie Filozofické fakulty UK, Praha. - (brož.)S II 832.945

Peníze, banky a finanční trhy / M. Drdla. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 86 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.739

Platební karty. - Praha : Economia, 1996. - 19 s. - (Brož.)II 860.981

Podnikání a trestní právo / L. Foltýn. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.)II 832.924

Podnikání a životní prostředí / P. Tichotová. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.)

II 832.925

Podnikové hospodářství malých a středních podniků I / J. Mugler. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 99 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.031

Podvojné účetnictví. II / L. Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 240 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)S II 832.072/ 2

Poradenství : vyhodnocení účastníků realizace projektů, informace o firmách, podrobný harmonogram projektu, finanční plán. - Praha : Economia, 1996. - 24 s. - (Brož.)II 832.926

Prace Instytutu geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 14 / redaktor B. Miszewska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 124 s. - (brož.)667.779/ 14

Pracovní sešit k učebnici Společenský a hospodářský zeměpis pro základní a občanskou školu / [Josef Herink, Kateřina Linhartová] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1996. - 16 s. - (brož.)II860.971

Praktická personalistika v otázkách a odpovědích / B. Kahle. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 132 s. - (brož.) 599.980

Procesy dostosowawcze do mechanizmów gospodarki rynkowej w rolnictwie indywidualnym (na przykladzie województwa wroclawskiego) / S. Klopot. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 163 s. - (brož.) 1-100.211

Protection and Liberalization in Australia and Abroad : [The 44th Joseph Fisher Lecture in Commerce]. Adelaide 26.09.1995 / M. Corden. - Adelaide : The University of Adelaide, [1995]. - 21 s.- (Brož.) 784.800

Přehled právních předpisů : (výběr pro podnikatelskou sféru k 1. 7. 1996) / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 832.923

Překladový slovník čeština, ruština, angličtina z oblasti ekonomické, finanční, politické a sociálně právní / zpracoval kolektiv autorů [Helena Flídrová] ...[et al.]- Olomouc : Votobia, 1997. - 311 s. - (brož.) 1-100.029

Přímé daně I : daň z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 1997 / M. Polák. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 92 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)1-100.737

Psychologie pro ekonomy / V. Provazník ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 230 s. - (brož.) 599.926

Psychologie v ekonomické praxi / M. Mayerová, Z. Bureš, J. Růžička. - Vyd. 2. upr. a rozš. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 194 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.028

Die Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und ihre rechtlichen Grundlagen zwischen Verbraucherschutz- und Vertragsrecht / B. Frie. - Nürnberg : [vl.n.], 1997. - 34, 187 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 785.146

Roman Rybarski (1887-1942) : z historii polskiej mysli ekonomicznej i prawnoustrojowej pierwszej polowy 20. wieku / J. Chodorowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 384 s., obr.příl. - (brož.) 1-100.196

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [12]. - Praha : Bilance, 1997. - 748 s. - (brož.) 587.763/ 12

Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [12]. - Praha : Bilance, 1997. - 48 s. - (brož.) 587.763/ 12

Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Ekonomická řada. [E]. Roč. 22. 1997. Č. 1. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1997. - 100s. - (brož.)392.872/ E 22(1997)1

Specializované bankovnictví / H. Sůvová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 398 s. + 1 příl. - (váz.) 1-100.440

Společenský a hospodářský zeměpis pro základní a občanskou školu / [Josef Herink] - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1996. - 175 s. - (brož.) 784.407

Spotřební chování a marketing / J. Koudelka. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 191 s. - (brož.)

1-100.444

Spotřební daně 1996 : (úplné znění zákona s vysvětlivkami) / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.) II 832.922

Správa daní a poplatků / L. Dubšeková. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 134 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 1-100.735

Správa daní ve vzorech aneb jak lépe komunikovat s finančními úřady / M. Čáslavský ...[et al.]. - Praha : Linde, 1997. - 276 s. - (brož.) 1-100.657

Stav a perspektivy českého družstevnictví a právo : sborník příspěvků z konference : Brno, Masarykova univerzita 1997 / [uspořádal Milan Pekárek] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 70 s. - (brož.) 1-100.710

110 / M. McCormack. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 223 s. - (váz.)1-100.689

Strategické řízení informačního systému a systémová integrace / J. Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 323 s. - (brož.) 599.951

Strukturwandel in Politik und Wirtschaft / M. Streit, R. Zippelius. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1996. - 32 s. - (brož.)784.517

Studijní program Ekonomicko-správní fakulty na školní rok. 1997-98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 175 s. - (brož.) 578.754/ 1997-98

Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów spolecznych na przykladzie Wroclawia i Lipska / redaktor Z. Kurcz, W. Misiak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 204 s. - (brož.)1-100.204

Technika cestovního ruchu / J. Hladká. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 161 s. - (brož.)

1-100.473

Ukončení podnikání obchodních společností, družstev a státních podniků : nástin organizačně-ekonomických a právních otázek / J. Jasanský ...[et al.]. - Ostrava : Montanex, 1997. - 182 s. -(brož.) 1-100.438

Umění managementu / M. McCormack. - Praha : Pragma, 1997. - 286 s. - (váz.)1-100.170

Umweltpolitik im Grossraum Graz in Hinblick auf öffentliche Meinung, Massenmedien und politische Umsetzung / S. Bramreiter. - 1. Aufl. - Graz : dbv-Verlag, 1994. - 293 s. - (brož.)

784.514

Uplatnění absolventů České zemědělské univerzity v Praze : výzkumná zpráva / J. Pošta, M. Slavík, V. Červenka. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 179 s. - (brož.)

1-100.560

Účtování v nové rozpočtové skladbě : rozpočtové organizace, obce, okresní úřady / J. Steidlová. - Praha : Bilance, 1997. - 151 s. - (Brož.) 599.996

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 9. aktualizace a doplňky, Stav: listopad 1996 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (brož.) II 829.399/ 9. dopl.

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 10. aktualizace a doplňky, Stav: únor 1997 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1997]. -Přeruš. str. - (brož.) II 829.399/ 10. dopl.

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 8. aktualizace a doplňky, Stav: srpen 1996 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. -Přeruš. str. - (brož.) II 829.399/ 8. dopl.

Úspěšné vzorové dopisy : korespondence a písemnosti pro všechny obchodní a soukromé účely. 7. aktualizace a doplňky, Květen 1996 / R. Šedý... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1996]. - Přeruš.str. - (brož.) II 829.399/ 7. dopl.

Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu / Z. Kučera ...[et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 230 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)1-100.030

Veřejné zakázky : hodnocení nabídek pomocí více kritérií / V. Vaindl. - [Praha] : [Economia], 1996. - 12 s. - (Brož.) II 832.919

Vezměte svou kariéru do vlastních rukou aneb Jak najít to pravé zaměstnání / J. Best. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 138 s. - (brož.) 1-100.419

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990-1996. No. 9 / připravil M. Mácha...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. - 49 listů, příl. - (Brož.)II 827.327/ 9

Vzory pracovněprávních dokumentů : pro zaměstnance, zaměstnavatele, personalisty : smlouvy, dohody, podání / J. Sobčík. - (2. aktualizované vyd.). - Ostrava : Sagit, 1997. - 189 s. - (brož.)

1-100.112

Yield management a jeho uplatňování v hotelnictví / J. Indrová, T. Voříšek. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 107 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)

SII 833.064

Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů podle stavu k 2.5.1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 160 s. - (brož.) 1-100.422

Základy marketingu pro střední odborné školy / J. Vysekalová, P. Strnad, J. Vydrová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 164 s. - (brož.) 1-100.140

Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky : základy společenských věd pro střední školy / B. Eichler, R. Ryska, V. Svoboda. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 165s. - (brož.) 1-100.165

Zákon o cenných papírech : komentář / J. Dědič, I. Štenglová. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 11, 513 s. - (váz.) 1-100.129

Zákon o správě daní a poplatků : komentář / V. Boněk. - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1997. - 357 s. - (váz.) 599.943

Zákon proti špinavým penězům : (úplné znění zákona s vysvětlivkami) / J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.) II 832.916

Zákon směnečný a šekový : komentář / Z. Kovařík. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1997. - 17, 374 s. - (váz.) 1-100.130

Zrod kapitalismu / G. Cadier... [et al.]. ilustrace N. Baron... [et al.]. - Čes. vyd. 1., upr. - Praha : Knižní klub, 1996. - S. 1153-1248, 13 s. - (vázKnižní klub ; .)- (vázCesty ; .)II 832.869

Zvláštnosti účtování v různých formách podnikání / M. Dušková, V. Kolková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1997. - 266 s. - (brož.) 1-100.613

Životní minimum v zahraničí a v České republice : srovnávací studie / zpracoval I. Baštýř ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : JAN, 1997. - 168 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. -(brož.)1-100.536

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist