Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 1997

"Prameny země" v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity / F. Gale, J. Šimek. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1997. - 29 s. - (NAUMA ; váz.)- (Masarykova univerzita ; váz.) 1-100.708

Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 40. 1997. No. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 30 s. - (brož.) 260.157/ 40/1997/1

Acta Universitatis Lodziensis : folia linguistica. [CH]. 35 / [redaktor zeszytu Marek Cybulski] - Wyd. 1. - Lódz : Uniwersytet Lódzki, 1996. - 98 s., tb. příl. - (brož.)241.125/ CH35

Akta filozofické fakulty pražské univerzity : 1641-1655, 1664-1670 / k vydání připravil K. Beránek. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 322 s. - (brož.)1-100.049

Aktuální otázky pedagogiky a psychologie : (sborník statí katedry pedagogiky a psychologie) / [uspořádali Iva Jedličková, Vladimír Václavík, Danuše Vašátková] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 161 s. - Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické, Hradec Králové. - (brož.)1-100.147

Alma mater Philippina. Wintersemester 1996-1997. - Marburg(Lahn) : Marburger Universitätsbund, [1996]. - 40 s. - (brož.) II 325.558/ 1996-97(ZIMA)

Alma mater Philippina. Sommersemester 1997. - Marburg(Lahn) : Marburger Universitätsbund, 1997. - 32 s. - (brož.) II 325.558/ 1997(LÉTO)

Angličtina pro 4. ročník základní školy / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakaladatelství, 1997. - 200 s. - (brož.) II 861.076

Angličtina pro 5. ročník základní školy : metodická příručka / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 96 s. - (brož.)784.565

Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 36. 1995. No. 2. - Lódz : Medical University of Lodz, 1995. - 195 s. - (brož.) 390.990/ 36(1995)2

Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 36. 1995. No. 3. - Lódz : Medical University of Lodz, 1995. - 207 s. - (brož.) 390.990/ 36(1995)3

Annals of Warsaw Agricultural University : Veterinary Medicine. No. 20. 1997 / F. Kobrynczuk... [et al.]. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 131 s. - (brož.)

528.955/20(1997)

Ante annos sexaginta : soubor dokumentů ze studentských let na Čsl. arcibiskupském gymnasiu v Praze, maturitní ročník 1937 / Z. Kašička. - Olomouc : vl.nákl., 1997. - 44 s. - (Brož.)785.041

Barvy lásky : cesta k harmonické lásce bez konfliktů / M. Lüscher. - Praha : Pragma, 1997. - 150 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.183

Bezpečnost práce ve školství / [Baron Ladislav] ...[et al.]- Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 80 s. - (Váz.)1-100.225

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok. 1996 / sestavila Z. Benedová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 129 s. - (brož.)548.288/ 1996

Borovanský zpěvníček : lidové písně z Borovanska / [sestavily Božena Velíšková, Marie Svobodová] - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 48 s. - (Brož.) 784.313

Byl jeden domeček / A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)K 785.067

Cestování a zdraví / J. Buchberger, Z. Frühbauer, J. Kvapilík. - Praha : Maxdorf, 1997. - 216 s. - (brož.) 1-100.641

Chemický občasník : vědecko-pedagogický informační občasník katedry chemie Pedagogické fakulty MU v Brně. 5 / M. Benešová... [et al.]. - Brno : Paido, 1997. - 44 s. - Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. - (brož.) II 831.004/ 5

Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno. 1992. - Brescia : t. Geroldi, 1994. - 295 s. - (Brož.) 738.984/ 1992

Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno. 1993. - Brescia : t. Geroldi, 1996. - 325 s. - (Brož.) 738.984/ 1993

Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno. 1994. - Brescia : t. Geroldi, 1997. - 309 s. - (Brož.) 738.984/ 1994

Cvičebnice otázek z historie 20. století : testové otázky (s řešením) / P. Jansen. - Horšovský Týn : Jiří Kriška, 1997. - 25 s. - (Brož.) II 832.845

Cvičebnnice otázek ze všeobecného a kulturního přehledu : testové otázky (s řešením) / J. Hájek. - Horšovský Týn : Jiří Kriška, 1997. - 37 s. - (Brož.) II 832.846

ČAVAPS/CZACRA '96 : sborník prací z 1. celostátní konference s mezinárodní účastí : případové studie a interaktivní výuka : Brno 10.09.1996-12.09.1996. 1. - Brno : Česká asociace pro výzkum aaplikaci případových studií, 1996. - 166 s. - (brož.) 1-100.385/ 1

ČAVAPS/CZACRA '96 : sborník prací z 1. celostátní konference s mezinárodní účastí : případové studie a interaktivní výuka : Brno 10.09.1996-12.09.1996. 2. - Brno : Česká asociace pro výzkum aaplikaci případových studií, 1996. - S. 167-339. - (brož.) 1-100.385/ 2

Český jazyk pro 2. ročník. Díl 1 / H. Mikulenková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 79 s. - (brož.) II 861.199/ 1

Český jazyk pro 2. ročník. Díl 2 / H. Mikulenková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 79 s. - (brož.) II 861.199/ 2

Český jazyk pro 3. ročník základní školy / Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 224 s. - (brož.)785.117

Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Díl 1 / H. Mikulenková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 79 s. - (brož.) II 861.200/ 1

Český jazyk pro 3. ročník základního školství. Díl 2 / H. Mikulenková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 79 s. - (brož.) II 861.200/ 2

Český jazyk pro 4. ročník základní školy / Z. Dvořáková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 204 s. - (brož.) 785.118

Číselník měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin. - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 59 s. - (brož.) II 832.896

Čtení pro malé školáky : 4. díl Slabikáře / J. Brukner, M. Čížková. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 80 s. - (brož.) II 861.069

Deutscher Hotelführer. 1997. - Stuttgart : Hugo Matthaes, 1996. - 25, 1110 s. - (Brož.)

1-003.036/ 1997

Developing Student Research Projects- Diploma Thesis Guide and Handbook / V. Burešová, D. Sarvay. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 73, 4 s. - Fakulta pedagogická. - Katedraanglického jazyka, Liberec. - (brož.) 1-100.416

Dějiny tvořivého dramatu : pohled z USA. - [Praha] : [IPOS], [1996]. - 16 s. - (Brož.)

II 860.987

Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. II / L. Lederbuchová. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 120 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 593.443/ 2

Dítě v nemocnici / M. Plevová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 52 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 1-100.709

Dýka a kříž / D. Wilkerson. - Albrechtice : Křestanský život, 1997. - 198 s. - (brož.)

785.182

Elektrotechnika kolem nás pro 6.-9. ročník základních škol / M. Křenek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 119 s. - (brož.) 784.872

Endbenutzerwerkzeuge und berufsbezogene Aus- und Weiterbildung / E. Katzlinger-Felhofer. - Wien : Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1992. - 26, 231 s. - (brož.)

784.526

Etnos i folklor : balgarsko-češki folklorni paraleli / J. Rychlík. - Sofija : Vezni-4, 1997. - 199 s. - (Brož.) 1-100.247

Eurydice : evropská informační síť o vzdělávání. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 10 s. - (brož.) 1-100.085

Faculty Calendar 1997-1998 : Faculty of Medicine Masaryk University Brno / edited by N. Honzíková, J. Vítovec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 126 s. - (brož.)

1-100.718

František Ladislav Čelakovský - Toman a lesní panna : (se zvláštním zřetelem k slovanské lidové slovesnosti, slovanskému bájesloví, zvykům, obyčejům a pověrám) / J. Pavlík. - Brno : [vl.nákl.], 1997. - 243 s. - Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. - (Brož.)

II 832.890

František Slaměník : 1845-1919 : sborník příspěvků z konference : Přerov 03.10.1995-04.10.1995. - Přerov : Muzeum Komenského, [1997]. - 69 s., obr. příl. - (Brož.)1-100.314

Fyzika kolem nás - učitelská verze : fyzika 3 pro základní a občanskou školu / M. Rojko ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 89 s. - (brož.)II 858.808/ 3

Geologická exkurze v okolí Sokolova a Lokte / M. Mergl. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 20 s. - (brož.) 785.170

A Guide to the Kiowa Collections at the Smithsonian Institution / W. Merrill... [et al.]. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1997. - 16, 443 s. - (Brož.)II 832.989

Gymnastika : akrobacie a cvičení na nářadí : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků / V. Svatoň ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : NS Svoboda, 1997. - 105 s. - (brož.) II 833.029

Gymnázium Teplice : ročenka. 1996-1997. - Teplice : Gymnázium, 1997. - 52 s. - (Brož.)

775.061/ 1996-97

How Convincing is the Evidence Linking Education and Income? : [The 42nd Joseph Fisher Lecture in Commerce]. Adelaide 12.10.1993 / O. Ashenfelter. - Adelaide : The University of Adelaide, [1993]. - 12 s. - (Brož.) 784.801

Hry ve vodě. 1 / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - S. 241-270. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 784.509/ 1

Hry ve vodě. 2 / [sestavil Jindřich Kačer] - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1997. - S. 271-300. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.) 784.509/ 2

Improvizace s oblíbenými příběhy / R. Heinig. - [Praha] : [IPOS], [1996]. - 4 s. - (Brož.)

II 860.988

Jak úspěšně studovat / J. Helis. - 2., opr. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 30 s. - Referát distančního vzdělávání, Liberec. - (brož.) 1-100.417

Jak ve volném čase? : (projekty her pro volný čas dětí a mládeže). Díl 1 / J. Veselá. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 121 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. -(brož.)1-100.146/ 1

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungsverzeichnis für das. Wintersemester 1997-1998. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1997. - 203 s. -(Brož.) 264.839/ 1997-98(ZIMA)

Katalog kurzů dalšího odborného vzdělávání ve školním roce 1997/98 / [připravila Hana Bartošová] - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 43 s.

- (brož.) 596.743/1997-98

Kimuri : lovecké příběhy a pohádky z Afriky / J. Vágner, Z. Vágner. - Dvůr Králové nad Labem : Safari, 1997. - 240 s., obr. příl. - (Váz.) II 860.963

Kouzelné barvy : nápady pro malé výtvarníky / A. Jablonska. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 64 s. - (váz.) II 832.874

Kuřátko a obilí / text F. Hrubín. ilustrace A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.) K 785.068

Lehrerhandbuch zum Lehrbuch Deutsch für Gymnasien. 3 / I. Musilová, V. Höppnerová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 62 s. - (brož.) 590.868/ 3

Literární výchova pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií : výpravy do světa literatury 1 / V. Nezkusil. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 231 s. -(brož.)

784.871

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem / K. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 152 s. - (brož.) 1-100.435

Ludy i kultury Australii i Oceanii : materialy z 4. konferencji naukowej : Wroclaw 29.11.1986-30.11.1986 / redaktor E. Pietraszek, B. Kopydlowska-Kaczorowska. - Wroclaw : UniwersytetWroclawski, 1996. - 208 s. - (brož.) 1-100.213

Malý inspirativní průvodce po pověstech Klatovska / text D. Růžička. - Plzeň : Grafia, 1997. - 72 s. - (brož.) 784.985

Mapy - příroda - životní prostředí : zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia / J. Kastner, V. Vilímek, I. Rybová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 78 s. - (brož.)II 860.977

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs- und Personalverzeichnis. Sommersemester 1997. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 1996. - 626 s., 3 mp. -(Brož.)195.385/ 1997/léto

Matematika pro 1. ročník základní školy : (pracovní učebnice). Díl 1 / M. Čížková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 64 s. - (brož.)II 861.080/ 1

Matematika pro 1. ročník základní školy : (pracovní učebnice). Díl 2 / M. Čížková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 80 s. - (brož.)II 861.080/ 2

Metodická příručka k učebnici Das Geschenk 1. pro 4. ročník základní školy / J. Neumannová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 55 s. - (brož.) 785.114

Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 2. ročník ZŠ / J. Svobodová, K. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 63 s. - (brož.)785.113

Metodická příručka k učebnici a k pracovním sešitům matematiky : pro 2. ročník základní školy / V. Károva. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 41 s. - (brož.)785.112

Minimum z Japonska / A. Kraemerová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1997. - 79 s. - (váz.)

1-100.785

Modely kreativně orientovaných vyučovacích jednotek tělesné výchovy s gymnastickým obsahem. 3 / J. Šopková ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 40 listů. - (brož.)

584.719/ 3

Muž, který se ke mně hodí / B. Huber. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 165 s. - (brož.)

1-100.245

Myslivecké pověry a čáry za starých časů v Čechách / sebral Č. Zíbrt. - Vyd. 1. - Milevsko : Agentura Porthos, 1997. - Nestr. - (Brož.) 785.262

Na kraji Valašska / J. Soukup. - Vizovice : Lípa, 1996. - 136 s. - (váz.)784.347

Nabídka z edičního programu Pedagogického centra v Plzni : školní rok 1997/98 : informační materiál pro učitele. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 15 s. - (brož.)785.205

Naučné stezky : (některé formy využití naučných stezek) : příspěvek k ekologické výchově v základní škole : metodická příručka pro učitele / K. Martínek. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 26 s. - (brož.) 785.171

O strašidlech : 8 pohádek z pokladů našich a světových pohádkářů / J. Kubín ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 61 s. - (váz.) II 861.209

O veliké řepě / A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)K 785.071

Občanská výchova : pro 6.-9. ročník základní školy : pracovní sešit / D. Fischerová. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 67 s. - (brož.) II 860.930

Občanská výchova pro 8. ročník / M. Valenta. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 116 s. - (brož.) II 861.091

Objevujeme Evropu : kniha pro učitele / E. Walterová ...[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 219 s. - Centrum evropských studií, Praha. - (brož.)1-100.319

Očima au-pair / V. Kopečná. - 1. vyd. - Praha : Student Agency, 1996. - 96 s. - (Brož.)785.188

Oddělení všeobecné a digestivní chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FNsP Brno-Bohunice : ročenka 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 14 s. - (brož.)

1-100.711

85 her pro zlepšení kondice dětí / E. Foster, K. Hartinger, K. Smith. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 107 s. - (brož.) 1-100.139

50 let gymnázia v Sedlčanech.1 - Praha : Studio 3P, 1997. - Nestr. - (Brož.)1-100.132

Personal- und Vorlesungsverzeichnis. Wintersemester 1997/98. - Marburg : Philipps-Universität, 1997. - 582, 4, 60 s. - (Brož.) 388.375/ 1997-98/zima

Pěstitelství pro 6.-9. ročník základních škol / R. Dytrtová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 111 s. - (brož.) 784.875

Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole / J. Slavík, J. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 119 s. - (brož.) 1-100.359

Počty pro nižší stupeň pomocné školy / B. Blažková, Z. Gundzová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 60 s. - (brož.) II 861.092

Podej mi ruku : (činnosti pro neklidné dítě a jeho rodiče) : metodická příručka pro učitele a rodiče / D. Janečková. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 37 s. - (brož.)785.173

Pojďme si číst : 3. díl Slabikáře / M. Čížková ...et al.]. - 3. vyd., ve Fortuně 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 64 s. - (brož.) II 861.070

Polámal se mraveneček / text J. Kožíšek. ilustrace A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.) K 785.069

Pomoc! Moje učitelka si na mne zasedla / M. Schneider, D. Meade. - Praha : Pragma, 1997. - 279 s. - (brož.) 1-100.351

Pověsti českých hradů a zámků / J. Pavel. medailónky zpracoval A. Jist. - 4. vyd., (v této podobě 2.). - Praha : Melantrich, 1995. - 381 s. - (váz.) 784.589

Prace Instytutu geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 14 / redaktor B. Miszewska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 124 s. - (brož.)667.779/ 14

Praktické činnosti pro 1.- 5. ročník základních škol / L. Kociánová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 167 s. - (brož.) 784.876

Práce s technickými materiály pro 6.-9.ročník základních škol / F. Mošna ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 103 s. - (brož.) 784.873

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 173 s. - (brož.) 459.774/ 1997-98

Program zdravotně orientované zdatnosti : edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků / V. Svatoň, J. Tupý. - 1. vyd. - Praha : NS Svoboda, 1997. - 78 s. - (brož.) II 833.030

Programová nabídka Pedagogického centra Plzeň na září - prosinec 1997. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 53 s. - (brož.) 785.177

Provoz a údržba domácnosti pro 6.-9. ročník základních škol / F. Mošna ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 64 s. - (brož.) 784.874

Průvodce školicími a konferenčními zařízeními v ČR : sály, učebny, technické zázemí, stravování, ubytování, informace organizátorům vzdělávání : 1997-1998 / [Dagmar Hartmannová] ... [et al.]-1. vyd. - Praha : DAHA, 1997. - 74 s. - (brož.) 1-100.017

První pohádka / text F. Hrubín. ilustrace A. Dudek. - 1. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.) K 785.070

Prvouka : pracovní listy pro 2. ročník základní školy / [Hana Krojzlová] - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 16 s. - (brož.) II 860.979

Prvouka 1 : příručka pro učitele / V. Černíková, J. Drápalová. - Olomouc : Prodos, 1997. - 55 s. - (brož.) II 861.202

Prvouka pro 1. ročník / [Hana Danihelová] ...[et al.]- Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.201

Prvouka pro 1. ročník základní školy / H. Krojzlová. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 47 s. - (brož.) II 860.978

Prvouka pro 2. ročník / H. Danihelková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.)

II 861.203

Prvouka pro 3. ročník základního školství / H. Šimíčková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.204

Prvouka pro 3. ročník základního školství : pracovní sešit / H. Šimíčková ...[et al.]. - Olomouc : Prodos, 1997. - 63 s. - (brož.) II 861.205

Prywatne srednie, ogólnoksztalcace szkolnictwo zenskie w Galicji w latach 1867-1914 / A. Bilewicz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 127 s. - (brož.)1-100.209

Přednášky z ...běhu LŠSS. 39 / [uspořádal Jiří Hasil] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 329 s. - Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty UK, Praha. - (brož.)522.027/ 39

Přednášky z ...běhu LŠSS. 40 / [uspořádal Jiří Hasil] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 244 s. - Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty UK, Praha. - (brož.)522.027/ 40

Přírodopis 2 : Zoologie. Část 1, Pro žáky základní školy (7. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií / V. Černík, Z. Martinec, V. Bičík. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 87 s. - (brož.) II 860.976/ 1

Přírodopis 2 : pro žáky základní školy (7. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. Část 2, Botanika / V. Černík, Z. Martinec. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 79 s. - (brož.) II 860.976/ 2

Přírodověda : 5. ročník : příručka pro učitele / [Jaroslav Jurčák] - Olomouc : Prodos, 1996. - 31 s. - (brož.) II 861.206

Přírodověda pro 4. ročník základní školy : rok v přírodě / D. Kvasničková, J. Froněk. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 94 s. - (brož.) II 860.975

Přírodověda pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit / D. Kvasničková, J. Froněk, M. Šolc. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 31 s. - (brož.) II 861.079

Příručka k učebnici přírodopisu Zoologie 1 pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázíí / M. Maleninský. - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1997. - 35 s. - (brož.)784.877

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku / Z. Půstová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 32 s. - (brož.) 1-100.434

Die Qualität der Lehre in der Medizin / redaktion J. Koebke... [et al.]. - München : Urban & Schwarzenberg, 1996. - 24, 499 s. - (váz.) 599.985

Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 41. 1996. No. 2. - Bialystok : Medical Academy, 1996. - S. 149-526. - (brož.) 426.768/ 41(1996)2

Říkáme si s dětmi : k praktickým otázkám výchovy jazyka a řeči u malých / F. Synek. - 3., rozš. a dopl. vyd. - Praha : ArchArt, 1997. - 45 s. - (brož.) 599.987

Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Zootechnická řada. Roč. 14. 1997. Č. 1. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1997. - 100 s. - (brož.)527.293/ 14(1997)1

Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice. Ekonomická řada. [E]. Roč. 22. 1997. Č. 1. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1997. - 100s. - (brož.) 392.872/ E 22(1997)1

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. [B]. 1997. Zvl. č. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1997. - 54 s. - (brož.) 160.924/ B 1997(Zvl.č.)

Scholarship and Teaching: A Matter of Mutual Support / F. Oakley. - New York : American Council of Learned Societies, 1996. - 3, 11 s. - (Brož.) 784.803

Seznam přednášek na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce : obecné informace. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 59 s. - (brož.)568.595/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia Věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 52 s. - (brož.)596.790/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia matematiky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 33 s. - (brož.)590.169/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia chemie a ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 42 s. - (brož.)590.166/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia fyziky na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 40 s. - (brož.)590.170/ 1997-98

Seznam přednášek odborného studia biologie na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997-98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 52 s. - (brož.)590.168/ 1997-98

Seznam přednášek učitelského studia na Přírodovědecké fakultě ve studijním roce. 1997-98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 37 s. - (brož.)590.164/ 1997-98

Seznam školních videokazet : školní rok 1997-1998 : pomocný materiál pro učitele. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 61 s. - (brož.) 785.169

Služba ženy ve světle Bible / R. Ulonska. - Albrechtice : Křesťanský život, 1996. - 78 s. - (brož.) 1-100.662

Společnost přátel Afriky : bulletin olomouckých přátel Afriky. 1993. - Olomouc : Olomoučtí přátelé Afriky, 1994. - Nestr. - (brož.) II 819.198/ 1993

Společnost přátel Afriky v roce. 1994. - Olomouc : [Olomoučtí přátelé Afriky], [1995]. - Nestr. - (Váz.) II 819.198/ 1994

Spolupráce škol a podniků v profesní přípravě : sborník referátů ze 4. mezinárodního kongresu : Kroměříž 20.05.1997-22.05.1997. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1997. - 124 s. -(brož.)1-100.117

Statistika kultury : památkové objekty s kulturně výchovným využitím. Základní statistické údaje o činnosti. 1996 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko promístní kulturu, 1997. - 14 s. - (brož.) E 981.056/ 1996

Strategie rozvoje ubytovacích a stravovacích služeb v rámci univerzity / I. Vágner. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 134 s. - (brož.) II 832.804

Strategie uczenia sie i autonomia ucznia w warunkach szkolnych / A. Michonska-Stadnik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 169 s. - (brož.) 1-100.216

Studijní program 1997/98, Chemická fakulta VUT v Brně / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 40 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)599.990

Studijní program Ekonomicko-správní fakulty na školní rok. 1997-98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 175 s. - (brož.) 578.754/ 1997-98

Studijní program na Lékařské fakultě ve studijním roce. 1997-98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 161 s. - (brož.) 418.375/ 1997-98

Studijní program Pedagogické fakulty MU ve studijním roce. 1997/98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 192 s. - (brož.) 568.594/ 1997-98

Studijní texty k dějinám pedagogiky / R. Váňová ..[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 261 s. - (brož.) 1-100.320

Studium a studijní programy pro dálkové a specializační studium a kurzy pro veřejnost v akademickém roce. 1997-1998. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 42 s. - Filozofická fakulta MU, Brno. - (brož.) 1-100.719/ 1997-98

Studium a studijní programy v akademickém roce : (řádné denní studium). 1997-1998. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 272 s. - Filozofická fakulta MU, Brno. - (brož.)

568.596/ 1997-98

Šimonovy pracovní listy. 4, Rozvoj myšlení a řeči / B. Borová, J. Svobodová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - Nestr. II 859.649/ 4

Šimonovy pracovní listy. 5, Grafomotorická cvičení / M. Pilařová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 859.649/ 5

Školská politika a legislativa / Z. Syrovátka. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 19 s. - Fak. ekon., Plzeň. - (brož.) 1-100.604

Tančíme v rytmu country : metodická příručka pro učitele / M. Buriánková. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 10 s. - (brož.) 785.176

Táborové etapové hry / J. Šebek. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1997. - 78 s. - (brož.)784.409

Tělesná výchova a sport na vysokých školách v České republice : (realita a koncepce) : sborník příspěvků z konference : Plzeň 10.09.1996-12.09.1996. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. -255 s. - Katedra tělesné výchovy a sportu, Plzeň. - (brož.) 1-100.414

Tradycje a zmiany edukacyjne. Zesz. 1 / redaktor A. Ladyzynski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 90 s. - (brož.) 1-100.208/ 1

Třebíčské pověsti a zajímavosti / M. Hedbávný. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1997. - 147 s. - (Váz.) 784.365

Tři obrazové teze olomoucké univerzity / [Miloš Kouřil, Ivo Hlobil, Milan Togner] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - Přeruš. str. + 3 příl. - (brož.)B IV 300.358

Tři typy dramatu : viděno z USA / [Judith Kase-Polisini] - [Praha] : [IPOS], [1996]. - 8 s. - (Brož.) II 860.989

Umwelterziehung an österreichischen Oberstufenschulen : mit einer Einschätzung aus der Sicht der Lehrer / F. Rauch. - 1. Aufl. - Graz : dbv-Verlag, 1992. - 4, 215 s. - (brož.)784.512

Uplatnění absolventů České zemědělské univerzity v Praze : výzkumná zpráva / J. Pošta, M. Slavík, V. Červenka. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 179 s. - (brož.)

1-100.560

Veleříkadla / J. Cita. - Vyd. 1. - Ostrava : Blesk, 1997. - 9 s. - (váz.)784.310

Veselá zvířátka / A. Dudek. - 6., upr. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)K 785.072

Vědecká pojednání. III-1. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 193 s. - (brož.)

597.077/ 3(1)

Vina nevinných / M. Skálová. - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 122 s. - (Váz.)784.595

Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Sommersemester 1997. - Marburg : Philipps-Universität, 1997. - 341, 33 s. - (Brož.)388.375/ 1997/léto

Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I / H. Kühnlová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 55 s. - Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie, Praha. - (brož.)S II 832.937

Výchova ke zdravému životnímu stylu : (metodické náměty pro učitele rodinné výchovy) / E. Marádová. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 32 s. - (brož.)785.172

Výchova občanů k demokracii : sborník referátů / editor R. Wokoun. - [Praha] : Quartus, 1997. - 113 s. - Moravskoslezská akademie pro vědu, kulturu a umění, Brno. - (Brož.)1-100.517

Vzdělávací program Národní škola : vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzdělávání. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. - 162 s. - (brož.)784.975

Vzdělávání v zemích Evropské unie / V. Ježková, E. Walterová. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 194 s., příl. - Centrum evropských studií, Praha. - (brož.)1-100.318

Xavera Běhálková : životopisná črta / F. Gajdica. - S.l. : s.n., [1997]. - 28 s. - (Brož.)784.533

Zbojnícke variácie / M. Písková. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1997. - 107 s., 15 s. příl. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava. - (brož.)1-100.425

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 1193, Prace etnograficzne. Zesz. 34 / redaktor C. Robotycki. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1996. - 179 s., 12 obr. na příl. - (brož.) 252.007/ 1193

Živá abeceda : učebnice pro 1. ročník základních škol / ilustrace A. Ladová. verše M. Holas. metodické zpracování H. Staudková. - Vyd. 5. - Všeň : Alter, 1997. - 22 s. - (brož.)II 860.959

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist