Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (září-říjen) - J. Lékařství

za září-říjen 1997

Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 40. 1997. No. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 30 s. - (brož.)260.157/ 40/1997/1

Aktivně proti bolestem hlavy / B. Hüttich, E. Kalweit. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 89 s. - (brož.) 1-100.349

Aktivně proti bolestem v zádech / B. Hüttich, G. Jänisch. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 93 s. - (brož.) 1-100.347

Aktivně proti poruchám spánku / B. Hüttich, G. Jänisch. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 93 s. - (brož.) 1-100.348

Aktivně proti únavě / B. Hüttich. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 91 s. - (brož.)1-100.350

Akupresura a přírodní prostředky v domácí léčbě / J. Marek ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 244 s. - (brož.) 599.935

Akupunktura, akupresura a čínská gymnastika aneb Kovem a ohněm / V. Kajdoš. - 3. vyd., v Nakladatelství Ivo Železný 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 323 s. - (brož.) 1-100.686

Anatomie mozku ve schématech / J. Hladíková, V. Dlouhý. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 78 s. - Ústav anatomie Lékařské fakulty UK, Plzeň. - (brož.)S II 832.943

Anatomie nemoci očima pacienta : úvahy o uzdravení a regeneraci / N. Cousins. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1994. - 170 s. - (brož.) 784.849

Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 36. 1995. No. 2. - Lódz : Medical University of Lodz, 1995. - 195 s. - (brož.) 390.990/ 36(1995)2

Annales Academiae Medicae Lodzensis. Vol. 36. 1995. No. 3. - Lódz : Medical University of Lodz, 1995. - 207 s. - (brož.) 390.990/ 36(1995)3

Annals of Warsaw Agricultural University : Veterinary Medicine. No. 20. 1997 / F. Kobrynczuk... [et al.]. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1997. - 131 s. - (brož.)

528.955/20(1997)

Astma a alergie / L. Vacková. - 1. vyd. - Praha : Ewa Edition, 1997. - 115 s. - (brož.)1-100.003

Atlas der klinischen Syndrome für Klinik und Praxis / H. Wiedemann, J. Kunze, F. Grosse. - 4., völlig überarb. und wesentlich erw. Aufl. - Stuttgart : Schattauer, 1995. - 27, 684 s. - (váz.)

II 2-300.393

Atlas of CT Pathology / D. Durham. - Philadelphia : W. B. Saunders, 1997. - 189 s. - (váz.)

II 833.095

An Atlas of Ultrasound Color Flow Imaging / edited by B. Goldberg, D. Merton, C. Deane. - London : Martin Dunitz, 1997. - 10, 290 s. - (váz.) II 833.097

Ájurvéda : cesta zdravého života : základy, metody a recepty tradičního indického léčebného umění / V. Verma. - Praha : Pragma, 1997. - 469 s. - (brož.) 784.568

Bezpečnost práce a technických zařízení : (přehled právních a ostatních předpisů souvisejících s podnikáním) / uspořádal P. Šalamon. - [Praha] : [Economia], 1996. - 8 s. - (Brož.)II 832.920

Bioindykacja skazen chemicznych i radioaktywnych srodowiska z wykorzystaniem roslin / redaktor J. Sarosiek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 143 s. - (brož.)1-100.199

Biologie člověka pro gymnázia / I. Novotný, M. Hruška. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 136 s. - (brož.) II 833.026

Bolest : příručka pro zdravotní sestry / B. Sofaer. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 104 s. - (brož.) 599.916

Cesta k pravému štěstí / S. Blanton, N. Peale. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 176 s. - (váz.) 785.037

Cestování a zdraví / J. Buchberger, Z. Frühbauer, J. Kvapilík. - Praha : Maxdorf, 1997. - 216 s. - (brož.) 1-100.641

Cesty k vnitřnímu klidu / P. Lauster. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 157 s. - (váz.)

1-100.038

Chirurgie : pro střední zdravotnické školy. 2 / F. Vyhnánek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 185 s. - (brož.) 599.548/ 2

Chirurgie : pro střední zdravotnické školy. 3 / F. Vyhnánek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 115 s. - (brož.) 599.548/ 3

Chlamydiové infekce / Z. Věžník, L. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 163 s. - (brož.) 1-100.646

Clinical Aspects of Microdialysis / edited by A. Mendelowitsch... [et al.]. - Wien : Springer, 1996. - 8, 74 s. - (váz.) II 832.955

Co je to deprese a jak se léčí? : příručka pro nemocné / J. Praško ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1997. - 173 s. - (brož.) 1-100.520

Co v mých knihách není : autobiografie / V. Frankl. - Brno : Cesta, 1997. - 117 s. - (brož.)

784.420

Communication skills in medicine / edited by C. Hind. - 1st publ. - London : BMJ Publishing Group, 1997. - 13, 161 s. - (brož.) 1-100.769

Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy : (průprava ke správnému držení těla) / K. Kabelíková, M. Vávrová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 239 s. - (brož.)599.912

Časná stadia Diabetes mellitus : diagnostika, prevence, perspektivy léčby / V. Zamrazil, K. Vondra, A. Šimečková. - Praha : Maxdorf, 1997. - 131 s. - (brož.)1-100.333

Česká stomatologická komora. 1994. - [Praha] : [Česká stomatologická komora], [1995]. - 5 s., příl. - (Brož.) II 860.980/ 1994

Česká stomatologická komora. 1995. - Praha : Česká stomatologická komora, 1996. - 11 s., příl. - (Brož.) II 860.980/ 1995

Česká stomatologická komora. 1996-1997. - Praha : Česká stomatologická komora, 1997. - 21 s. - (Brož.) II 860.980/ 1996-97

Čtení o lázních Velichovkách : 1897-1997 / M. Ivanov. - Velichovky : Lázně Velichovky, 1997. - 35 s., příl. - (Brož.) 1-100.519

10 přikázání rozkoše : erotický klíč ke zdravému sexuálnímu životu / S. Block-Lobkowicz. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 248 s. - (váz.) 599.947

90 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Zahnašovice- Svěcení obecního praporu. - S.l. : s.n., 1997. - 14 s. - (Brož.) 784.603

Diety při onemocnění salmonelózou : recepty, rady lékaře / [Stanislav Hrubý, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1997. - 31 s. - (brož.) 1-100.272

Dnes už jsem jiná : intimní osudy žen a jejich proměny / A. Bürki-Fillenz. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1997. - 162 s. - (váz.) 784.290

Doplněk k praktickým cvičením. 2 / V. Jurajda ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 115 s. - Fakulta veterinárního lékařství. - Klinika aviárních chorob, Brno. - (Brož.) S II 832.028/ 2

Elixíry života : povzbuzující a posilující látky / A. Wolf, S. Hrubý, M. Hájek. - Praha : Pragma, 1997. - 306 s. - (brož.) 1-100.259

Farmakologický slovník : [výkladový slovník pro širokou lékařskou a farmaceutickou veřejnost] / R. Hrdina ...[et al.]. - Praha : Maxdorf Jessenius, 1997. - 410 s. - (váz.)1-100.328

Farmakoterapie ischemické choroby srdeční / J. Widimský. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 260 s. - (brož.) 599.906

Fit, schlank und schön mit Gaby Just : Ein vierjahreszeiten Program für Fitness, Schönheit und Ernährung / G. Just, M. Hamm. - München : Humboldt, 1996. - 220 s. - (váz.)1-003.182

Harmonie osobnosti a změnový proces : osobní vyrovnanost jako výsledek efektivního zvládání životních změn / R. Robbins. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1997. - 273 s. - (váz.)1-100.688

Hepatologie v praxi : onemocnění jater a žlučových cest / M. Brodanová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 389 s. - (váz.) 1-100.392

Herbář léčivých rostlin. Díl 5 / J. Janča, J. Zentrich. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1997. - 216 s. - (váz.) 596.380/ 5

Homeopatie a její typy / M. Rýc, F. Cousset. - Praha : Eminent, 1997. - 224 s. - (váz.)1-100.345

Imaging of the Foot and Ankle / J. Crim, A. Cracchiolo, R. Hall. - 1st publ. - London : Martin Dunitz, 1996. - 8, 244 s. - (váz.) II 833.177

Incidence zhoubných novotvarů u obyvatel jižní Moravy v roce 1995- Malignity trávícího ústrojí - jižní Morava 1979-1993 : předběžné údaje / E. Geryk ...[et al.]. - Brno : Masarykůvonkologický ústav, 1997. - 44 s. - Regionální centrum národního onkologického registru, Brno. - (brož.)

599.702/ 1995

Indications for Diagnostic Procedures / A. Raizner. - New York : IKAGU-SHOIN, 1997. - 14, 216 s. - (váz.) II 833.096

Infekční choroby ústní sliznice / R. Slezák... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 166 s., 56 obr. na příl. - (brož.) 599.909

Infopsychologie : manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce / T. Leary. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 213 s. - (brož.)1-100.407

Jídlo jako lék / E. Mindell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 364 s. - (brož.)

1-100.334

Kapitoly z imunofarmakologie / P. Jílek, D. Trummová, M. Kaňková. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 121 s. - Katedra topografických a lékařských věd Farmaceutické fakulty UniverzityKarlovy, Hradec Králové. - (brož.) 1-100.061

Kardiochirurgie / J. Dominik. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 69 s. - Kardiochirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (Brož.)1-100.059

Každý může mít zdravé a krásné zuby / L. Korábek. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 72 s., 19 obr. na příl. - (brož.) 599.933

Když člověk přichází do let.. : věk si určujeme sami - praktická příručka pro seniory / H. Vollmer. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 178 s. - (brož.)1-100.401

Když dítě nechce spát / J. Prekopová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 92 s. - (brož.)1-100.138

Kinderradiologie / herausgegeben von G. Benz-Bohm. - Stuttgart : Georg Thieme, 1997. - 9, 286 s. - (váz.) 1-100.616

Kineziologie pro klinickou praxi / F. Véle. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 271 s. - (brož.) 599.907

Klinická imunologie v praxi / T. Fučíková. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 343 s. - (váz.) 1-100.667

Kneippova zelená medicína. - Praha : LIFTEC-GLOBAL, [1995]. - 47 s. - (Brož.)E 981.358

Kniha zábavných testů / J. Saniová. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1997. - 187 s. - (brož.)784.396

Koronární stenty / J. Vojáček. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 158 s. - (brož.)

599.928

Krok za krokem. Část 2, Magicko-mystická filosofie jako způsob poznání / I. Gellner. - Praha : Vodnář, 1997. - 135 s. - (váz.) II 860.577/ 2

Křižovatky medicíny : objevy, společnost, pacienti / V. Schreiber, I. Budil. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1997. - 215 s. - (váz.) 1-100.666

Lázeňství na Českobudějovicku / D. Kovář. - Rudolfov : Jelmo, 1996. - 139 s. - (Váz.)1-100.160

Legislativa na úseku požární ochrany : jiné právní předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany / Z. Hošek. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 164s. - (Brož.) 1-100.224

Lexikon zdraví / A. McDevitt. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. - 231 s. - (váz.)1-100.393

Léčivá láska : kultivace ženské sexuální energie. 1 / M. Chia, M. Chia. - 1. vyd. - Bratislava : CAD Press, 1996. - 133 s. - (brož.) 1-100.228/ 1

Léčivá láska : kultivace ženské sexuální energie. 2 / M. Chia, M. Chia. - 1. vyd. - Bratislava : CAD Press, 1996. - 186 s. - (brož.) 1-100.228/ 2

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem / K. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 152 s. - (brož.) 1-100.435

Magnevist : Eine Monographie / herausgegeben von R. Felix... [et al.]. - 2., neubearb. und aktualisierte Aufl. - Berlin : Blackwell Wissenschafts-Verlag, 1997. - 10, 260 s. - (váz.)599.984

Malý atlas léčebných obstřiků / J. Javůrek. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 132 s. - (brož.) 599.908

The Management of Radioactive Waste in Laboratories / I. McLintock. - Leeds : H and H Scientific Consultants, 1996. - 2, 108 s. - (váz.) II 832.886

Manuál kolposkopie / J. Kaňka, J. Kudrmann. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 103 s. -

(váz.) 1-100.668

Manuální medicína : průvodce diagnostikou a léčbou vertebrogenních poruch / E. Rychlíková. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Maxdorf, 1997. - 426 s. - (váz.)1-100.526

Mechanisms of Secondary Brain Damage in Cerebral Ischemia and Trauma / edited by A. Baethmann... [et al.]. - Wien : Springer, 1996. - 8, 121 s. - (váz.)II 832.956

Der mentale Weg zur idealen Figur : mit einfachen Strategien ohne Diät abnehmen / M. Hellmiss, F. Scheithauer. - [München] : Südwest, [kolem 1995]. - 224 s. - (brož.)1-003.151

Metodologie kinantropologického výzkumu : vybrané přednášky / B. Komeštík, M. Fejtek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 175 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedra tělesné výchovy a Katedra řízení volného času. - (brož.) 1-100.682

Měsíční znamení : rádce k praktickému využití tajuplných sil Měsíce s lunárním kalendářem / U. York. - Praha : Pragma, 1996. - 342 s. - (váz.) 784.592

Mládež - drogy - společnost / [Milan Brichcín] ...[et al.]- Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 160 s. - (brož.) 1-100.323

Moudrost Velké matky : (vnitřní hlas) / M. Hall. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1995. - 146 s. - (brož.) 784.580

Mozkové ischemie a hemoragie / P. Kalvach ... [et al.]. - Vyd. 2., přeprac. a dopl., v Grada Publ. vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 409 s., 26 obr. na příl. - (brož.)599.911

MRT der Muskulatur : Indikationen und Bildinterpretation bei neuromuskulären Erkrankungen, Traumata und Tumoren / herausgegeben von M. Beese, G. Winkler. - Stuttgart : Georg Thieme, 1997. -16, 400 s. - (váz.) II 833.178

Na co se ptají chlapci : vše, co chtějí chlapci vědět o sexualitě, těle, vztazích a duši / S. Schneider. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 194 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Pragma ;váz.)1-100.169

Na co se ptají rodiče : vše, co chtějí vědět rodiče o duši, těle, vztazích, sexualitě dospívajících / S. Schneider. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 126 s. - (Knižní klub ; váz.)-(Pragma ; váz.) 1-100.168

Na čem si stojím.. / O. Sacks. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1997. - 228 s. - (váz.)785.272

Natürlich schöne Haut : Pflege, Ernährung, Regeneration / H. Geiss. - München : Humboldt, 1995. - 127 s. - (brož.) 1-003.174

Nádorová onemocnění dětí a mladistvých / J. Koutecký ...[et. al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 220 s. - (brož.) 1-100.065

Náš kapesní lékař / [text Helena Šrámová, František Dudek] - [Praha] : [Mona], 1995. - 21 s. - (Brož.) 784.604

Návrat ke zdraví : léčebná metoda pro pacienty s karcinomem a jejich rodinu : můžete překonat rakovinu nebo jinou životu nebezpečnou nemoc / O. Simonton, S. Matthews-Simonton, J. Creighton. -1. čes. vyd. - Praha : Radost, 1994. - 178 s. - (brož.) 1-100.087

Nejlepší léčba / I. Rosenfeld. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 304 s. - (brož.)

599.901

Obec a požární ochrana / V. Banasinský. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 158 s. - (Brož.) 1-100.427

Ochrana zdraví v českých technických normách / [Alexandr Fuchs] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 66 s. - (brož.) 1-100.109

Ochrana zvířat a welfare. Část 2. - 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 29 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno. - (brož.)598.524/ 2

Oddělení všeobecné a digestivní chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FNsP Brno-Bohunice : ročenka 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 14 s. -

(brož.) 1-100.711

Odnaučte svého manžela chrápat : lékařsky prověřený program léčení nejhorších nočních obtíží / D. Lipman. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1994. - 148 s. - (brož.)599.732

Onkologická patologie : učební text pro posluchače lékařské fakulty / K. Dědič. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 90 s. - Katedra patologické anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.) 1-100.058

88 rad bylinkářům / B. Hlava, P. Valíček. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1997. - 191 s. - (váz.) 1-100.344

Panická porucha a jak ji postupně překonávat : příručka pro trpící záchvaty úzkosti / J. Praško, I. Ondráčková, J. Šípek. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1997. - 131 s. - (brož.)

1-100.680

Pediatric Urology / edited by B. O'Donnell, S. Koff. - 3rd Ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1997. - 15, 873 s. - (váz.) II 831.938

Pediatrie do kapsy / C. O'Callaghan, T. Stephenson. - Vyd. 1., dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 496 s. - (brož.) 598.895

Physical Examination in Internal Medicine / L. Chrobák, T. Gral, J. Kvasnička ...[et al.]. - 1. angl. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 237 s. - (brož.) 1-100.445

Poruchy řečové komunikace u dospělých osob / K. Neubauer. - Praha : Asociace klinických logopedů České republiky, 1997. - 52 s. - (Brož.) 1-100.415

Poruchy spánku a bdění / S. Nevšímalová, K. Šonka ...[et al.]. - Praha : Maxdorf, 1997. - 256 s. - (brož.) 1-100.332

Potraviny - zázračné léky : jak pomocí potravin a správných stravovacích návyků zajistit prevenci a vyléčení více než 100 nemocí / J. Carper. - Olomouc : Votobia, 1997. - 588 s. - (brož.)

1-100.482

Požární ochrana '97 : sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí : Ostrava 27.08.1997-28.08.1997. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1997. - 333,13 s. - VŠB-Technická univerzita, Ostrava. - (brož.)1-100.534

Praktická aromaterapie : přirozená cesta ke zdraví, kráse a vitalitě / B. Nováková, Z. Šedivý. - Praha : Pragma, 1996. - 399 s. - (brož.) 1-100.178

Propedeutika vnitřního lékařství / L. Chrobák ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Avicenum, 1997. - 195 s. - (brož.) 599.927

První pomoc a mezinárodní humanitární právo : monografie ke globální výchově ke zdraví a humanitě / L. Jungbauerová ...[et al.]. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. - 217s., příl. - (brož.) 1-100.321

První pomoc pro hypochondry / J. Gorman. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 166 s. - (brož.) 1-100.400

Přípravky lékárnické firmy Kneipp : informace pro lékaře a lékárníky kdy a proč doporučovat Kneippovu "zelenou medicínu". - Praha : LIFTEC-GLOBAL, 1995. - 40 s. - (Brož.)E 981.357

Psychiatrie : testy / pořadatel J. Raboch. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 175 s. - (Galén ; brož.)- (Karolinum ; brož.) 599.931

Psychiatrie : učebnice pro vyšší zdravotnické školy / C. Höschl ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1997. - 175 s. - (brož.) 599.957

Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku / Z. Půstová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1997. - 32 s. - (brož.) 1-100.434

Die Qualität der Lehre in der Medizin / redaktion J. Koebke... [et al.]. - München : Urban & Schwarzenberg, 1996. - 24, 499 s. - (váz.) 599.985

Quantification of Brain Function using PET / edited by R. Myers... [et al.]. - San Diego : Academic Press, 1996. - 29, 443 s. - (váz.) II 832.887

Radiation Risk, Risk Perception and Social Constructions : Proceedings of a Workshop : Oslo, (NO) 19.10.1995-20.10.1995 / editor J. Reitan... [et al.]. - Ashford : Nuclear TechnologyPublishing, 1996. - 6 s., S. 155-300. - (váz.) 599.983

Rainbow Reiki : nové techniky pro rozšíření systému Reiki o mocné spirituální schopnosti / W. Lübeck. - Praha : Pragma, 1997. - 212 s. - (brož.) 784.573

Reflexologie / A. Gillanders. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 143 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Svojtka a Vašut ; váz.) II 832.978

Repetitorium speciální patologie / P. Jansa. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 301 s. -

(brož.) 1-100.066

Review of Radiation Risks and Uranium Toxicity with Application to Decisions Associated with Decommissioning Clean-up Criteria / A. Brodsky. - Hebron : RSA Publications, 1996. - 19, 236 s. -(váz.) II 832.888

Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 41. 1996. No. 2. - Bialystok : Medical Academy, 1996. - S. 149-526. - (brož.) 426.768/ 41(1996)2

Síla měsíce : kráčejte vlastní cestou ke zdraví v harmonii s rytmy přírody a Měsíce / J. Paungger, T. Poppe. - Praha : Pragma, 1997. - 327 s. - (váz.) 1-100.166

Soudní psychiatrie a soudní sexuologie pro policisty a vyšetřovatele / S. Brichcín, Z. Kalvach. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1997. - 124 s. - Katedra kriminalistiky, Praha. - (brož.) S II 832.883

Speciální psychologie : učební text / V. Čechová, A. Mellanová, M. Rozsypalová. - Vyd. 2. upr. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 173 s. - (brož.)

II 832.800

Srdce, buď zdrávo / J. Šimíček. - Vyd. 1. - Ostrava : Žár, 1997. - 118 s. - (brož.)1-100.653

Srdeční infarkt a životní styl / [Lubomír Berka] - [Praha] : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, [1997]. - 17 s. - (Brož.) 1-100.644

Standardní metodika k provádění ochranné dezinsekce při výskytu švábovitých na území ČR / [František Rettich] ... [et al.]- Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 7 s. - (brož.)1-100.108

Stop stárnutí / J. Carper. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 319 s. - (váz.)1-100.283

Stres, prevence a management stresu : studijní text Management a ekonomika školy / L. Eger. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 75 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)1-100.608

Studijní program na Lékařské fakultě ve studijním roce. 1997-98. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 161 s. - (brož.) 418.375/ 1997-98

Světelná tantra : tantrické a jogínské masáže himálajských jogínů / O. Hodosi. - Praha : Pragma, 1997. - 182 s. - (brož.) 784.578

Symptomy, příznaky a projevy nemocí / I. Rosenfeld. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 270 s. - (brož.) 599.958

Systémový přístup k analýze a tvorbě zdravotnictví : (metodologická studie) / A. Müller. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 74 s. - (Brož.)1-100.548

Šamanské léčení : setkání s přírodními silami : praktická cvičení k znovunastolení rovnováhy a harmonického vztahu s přírodou / F. Froemer. - Praha : Pragma, 1996. - 183 s. - (brož.)784.577

Škodí počítač našemu zdraví? / A. Hladký, V. Glivický. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1995. - 103 s. - (brož.) 1-100.471

Téměř vše pro chemické laboratoře : zpracované předpisy, platné k 1. 6. 1997 / A. Koutný. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 1997. - 86 s. - (Váz.)1-100.429

1000 praktických otázek ke zkouškám odborné způsobilosti v oboru požární ochrany. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 221 s. + 1 příl. - (Váz.)1-100.428

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 8. konference : Chelčice 09.06.1997-12.06.1997 / [red. Blanka Vykusová] ...[et al.]- Vodňany : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, 1997. - 421 s. - Aquachemie, Ostrava. - (brož.)II 832.892

Tromboembolie v operačních oborech / R. Slunský. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 263 s., obr. příl. - (brož.) 1-100.448

Ultrasonography of the Prenatal and Neonatal Brain / edited by I. Timor-Tritsch... [et al.]. - Stamford : Appleton & Lange, 1996. - 11, 418 s. - (váz.)II 832.885

Umění sexuální extáze : cesta k plnému rozvinutí milostného života a prohloubení intimity / M. Anand. - Praha : Pragma, 1997. - 405 s. - (brož.) 1-100.161

Uzdravení a obnova : Ježíšova služba nemocným. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 96 s. - (brož.)

785.027

Úvod do molekulární patologie a onkologie / Z. Kolář. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 60 s. - (brož.) 1-100.229

Věřím v zázraky / K. Kuhlman. - Albrechtice : Křesťanský život, 1997. - 156 s. - (brož.)785.111

Virové nemoci drůbeže / V. Jurajda. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 172 s. - Fakulta veterinárního lékařství. - Klinika aviárních chorob, Brno. - (Brož.)

S II 832.880

Vodní peklo : osudy lidí postižených přírodní katastrofou / J. Sotona, R. Kříž, R. Vaculovič. - 1. vyd. - Praha : Duel, 1997. - 116 s. - (brož.) 785.021

Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii / V. Frankl. - 2. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1997. - 212 s. - (brož.) 1-100.034

Výchova ke zdravému životnímu stylu : (metodické náměty pro učitele rodinné výchovy) / E. Marádová. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 32 s. - (brož.)785.172

Women and Heart Disease / edited by D. Julian, N. Wenger. - 1st Published in the United Kingdom. - London : Martin Dunitz, 1997. - 10, 454 s. - (váz.) II 832.889

Základní kniha manželského sexu : 100 způsobů, jak učinit sex přitažlivým a stoprocentně bezpečným / R. Copelan. - Praha : Votobia, 1997. - 185 s. - (brož.)1-100.249

Základní kniha o čakrách / S. Sharamon, B. Baginski. - Praha : Pragma, 1993. - 221 s. - (brož.)784.574

Základní kniha o reiki : od prvotního seznámení po běžné užívání : úplný úvod do praxe reiki / W. Lübeck. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1994. - 221 s. - (brož.)784.571

Základní problematika paralelometrů a jejich využití v protetické stomatologii / J. Pokorný. - Vyd. 3. upr. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 146 s. - (brož.) 1-100.051

Základy histologie pro bakaláře / V. Lichnovský ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 79 s. - (brož.) 1-100.402

Základy neurochirurgie pro studující lékařství / P. Kozler. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 55 s. - (brož.) 1-100.064

Základy toxikologie I : obecná toxikologie a ekotoxikologie / J. Prokeš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 165 s., příl. - Centrální radioizotopová laboratoř 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 832.944

Zátěžová echokardiografie / V. Chaloupka, L. Elbl. - Praha : Maxdorf, 1997. - 126 s. - (brož.) 1-100.610

Zázračná vyléčení / A. Scott. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 197 s. - (Váz.)784.866

Zázračnná síla grapefruitu : praktické využití léčivé síly exkraktu z grapefruitové jadérka / S. Sharamon, B. Baginski. - Praha : Pragma, 1997. - 190 s. - (brož.)784.567

Zoubky jako perličky : pro zdravý dětský chrup / [Pavel Hájek, Tamara Starnovská, Ladislav Korábek] - Praha : Sdružení MAC, 1997. - 31 s. - (brož.)1-100.264

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist