Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti

za červenec-srpen 1998

"Oznámení o Ikarově letu" : olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury : Muzeum umění, Olomouc 25.06.1998-31.12.1998 / [texty Josef Bieberle] ... [et al.]- Olomouc : Muzeum umění, 1998. - 252 s. + 1 příl. - (brož.)
"Všechno jste prohráli!" : (co prozrazují archivy o 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967) / K. Kaplan. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 178 s. - (brož.)
Die abendländischen Handschriften der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha : Bestandsverzeichnis. 2, Kleinformatige Pergamenthandschriften: Memb. II / C. Hopf. - Gotha : Forschungs- undLandesbibliothek, 1997. - 168 s. - (brož.)
Adolf Černý : bibliografický soupis publikovaných prací / R. Hnízdová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 180 s. - Slovanská knihovna, Praha. - (brož.)
Adresář členských knihoven SDRUK. 1998. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Analýza konkurence a trhu / M. Přibová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1998. - 92 s. - (brož.)
Annual report 1997. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Arheografski prilozi : zbornik radova Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. 19. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1997. - 328 s. - (brož.)
L'art brut : umění v původním (surovém) stavu : Praha, Dům U kamenného zvonu 02.06.1998-30.08.1998 / [Příprava a úvodní text Alena Nádvorníková] - Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1998. - 79 s. - (brož.)
Automobilové války / J. Mantle. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 1998. - 203 s., obr. příl. - (váz.)
Barvy : nepublikované verše / K. Fron. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 17 s. - (Brož.)
Berliner Museumsführer : Gebrauchsanleitungen für neue Freizeiterlebnisse / A. Küpper. - 4. Aufl. - Hamburg : L&H, 1997. - 251 s. - (brož.)
Bibliografia historii Slaska za rok. 1992 / L. Bajger... [et al.]. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 27, 130 s. - (brož.)
Bibliografie prací Marie Vojtíškové do roku 1997 / sestavila V. Bendová. - 1. vyd. - Česká Lípa : Státní okresní archiv, 1998. - 65 s. - (Brož.)
Die Bibliothek des Evangelischen Ministeriums zu Erfurt : Geschichte, Bestände, Forschungsbereiche : Beiträge des Wissenschaftlichen Kolloquiums "Die Bibliothek des Evangelischen Ministeriumsals Quelle historisch orientierter Forschungen : [Die Bibliothek des Evangelischen Ministeriums als Quelle historisch orientierter Forschungen]. Erfurt 12.09.1997-13.09.1997 / herausgeber M. Ludscheidt. - 1. Aufl. - Bucha bei Jena : Quartus, 1998. - 149 s. - (brož.)
Bohové a apokalypsy / I. Wiesner. - 2. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 1998. - 215 s., 17 obr. příl. - (brož.)
Britannica Book of the Year. 1998. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1998. - 920 s. - (váz.)
Červnové zrcadlení : nepublikované verše / M. Strolený. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 16 s. - (Brož.)
Česká národní bibliografie : zahraniční bohemika. 1995. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - 276 s. - (brož.)
Český svět. 1, 1889-1918 / J. Pokorný. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1997. - 197 s. - (váz.)

40 let Pěveckého sdružení slezských učitelek : 1958-1998 / [text Vlastimil Kočvara] - Opava : Pěvecké sdružení slezských učitelek, 1998. - Nestr. - (Brož.)


Dary a nezdary : z připravovaných vzpomínek Adolfa Branalda na malíře Kamila Lhotáka (čestného člena SČB) / A. Branald. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1997. - 22 s. - (Brož.)
Dermoplastické preparáty v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče : 1. ptáci (Aves) / H. Sutorová, F. Hanák. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1997. - 62 s. -(brož.)
Deutsches Bühnen Jahrbuch : das grosse Adressbuch für Bühne, Film, Funk und Fernsehen. Spielzeit. 1996-1997. - Hamburg : Verlag der Bühnenschriften-Vertriebs-Gesellschaft, [1996]. - 1184 s. -(brož.)
Dějiny hmotné kultury. 2. (2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století / [Josef Petráň] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 1997. - S. 481-1003. -(váz.)
Dějiny Typografické Besedy. Díl 1, 1862-1918 / V. Kraus. - Vyd. 1. - Praha : Typografická Beseda, 1998. - 309 s. - (Váz.)
Doing Business in the Czech Republic. 1998-1999. - Prague : PP Agency, [1998]. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Důkazy o zázracích : pravdivé příběhy o setkáních s nebesy / J. Anderson. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 195 s. - (Váz.)
Dvě stě dvacet let píseckého gymnázia : 1778 - 1998 / [Připravila Bohumila Merglová] ...[et al.]- Písek : Gymnázium, 1998. - 157 s., příl. - (Brož.)
Emanuel Strnad, CSc : život a dílo učitele a vědeckého pracovníka : materiály ze semináře, konaného u příležitosti 100. výročí narození Emanuela Strnada, CSc : Přerov 08.12.1994 / [redakce Jarmila Klímová, Marta Konířová] - Přerov : Muzeum Komenského, 1998. - 48 s., příl., 13 obr. na příl. - Oddělení dějin školství, Přerov. - (Brož.)
Encyklopedie indické mytologie : postavy indických bájí a letopisů / J. Filipský. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 225 s., obr. příl. - (váz.)
Encyklopedie moderní historie / M. Pečenka, P. Luňák ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 631 s. - (brož.)
Energie / R. Snedden. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 47 s. - (váz.)
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 1, A - L / [Pavel Uhorskai] ... [et al.]- Vyd. 1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - 172 s. - (váz.)
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 2, M - Z / [Pavel Uhorskai] ... [et al.]- Vyd. 1. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1997. - 169 s. - (váz.)
Evropa v proměnách staletí / F. Honzák ...[et al.]. - 2. vyd., Dotisk. - Praha : Libri, 1998. - 767 s. - (váz.)
Filmová ročenka. 1997 / [sestavila Ivana Tibitanzlová] ... [et al.]- Praha : Národní filmový archiv, 1998. - 564 s. - (brož.)
Fyzika a chemie pro každého : energie a hmota. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 95 s. - (váz.)
Gentlemani (ne)čtou cizí dopisy / J. Janeček. - 1. vyd. - Brno : Books, 1998. - 175 s. - (brož.)
Geografické informační systémy : návody k používání systému SPANS Explorer / Z. Jón. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1997. - 263 s. - (brož.)
Germanisches Nationalmuseum : Führer durch die Sammlungen / [redaktion Peter Strieder, Leonie von Wilckens] - 4. überarb. Aufl. - München : Prestel, 1994. - 280 s. - (brož.)
Gut & preiswert übernachten : Bett mit Bad bis 80 Mark : Bundesrepublik Deutschland : 1997-1998. - 15. Aufl. - Dortmund : Busche, 1997. - 634 s. - (brož.)
Handbuch der Bibliotheken Deutschland, Österreich, Schweiz. - 4. Ausg. - München : K.G.Saur, 1996. - 10, 670 s. - (váz.)

Handbuch der Grossunternehmen. 1997. Bd. 1, Firmenberichte der Orte. A - J : Alphabetisches Firmenregister. - 44. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt, 1997. - 21, 1779 s. - (brož.)


Handbuch der Grossunternehmen. 1997. Bd. 2, Firmenberichte der Orte. K - Z. - 44. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt, 1997. - 4, 1770 s. - (brož.)
Handbuch der Grossunternehmen. 1997. [3], Nachtragsband. - 44. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt, 1997. - 7, 284 s. - (brož.)
Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 18, Sachsen : L - Z / herausgegeben von F. Krause. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1997. - 404 s. - (váz.)
Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 2. 1, Niedersachsen : A - G / herausgegeben von P. Raabe. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 274 s. - (váz.)
Historické učebnice matematiky ve fondu SPKK. Část 1, 1836-1948 / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 86 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Historické učebnice zeměpisu ve fondech SPKK : (1850-1950) / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - 70 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského,Praha. - (brož.)
Hladanie obáv : texty a úvahy / M. Šimečka. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 1998. - 269 s. - (brož.)
Hořovice Václava Hraběte : sborník 3. ročníku literární soutěže pro začínající autory. - Hořovice : Městské kulturní centrum, 1998. - 47 s. - (Brož.)
Hospodářská analýza v ohrožené firmě / J. Macek. - S.l. : s.n., 1998. - 99 s. - (brož.)
Hospodářská geografie : (severoamerické zóny volného obchodu - NAFTA) / I. Jáč. - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 102 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.)
ICAU News : 8th Annual Meeting : Aalborg, (DK) 08.09.1997-11.09.1997 / edited by H. Urbančíková. - Prague : State Technical Library, 1998. - 12, 112 s. - (brož.)
Ideologie der Objekte - Objekte der Ideologie : Naturwissenschaft, Medizin und Technik in Museen des 20. Jahrhunderts : Vorträge von der 73. Jahrestagung : Mannheim 02.10.1990-05.10.1990 / [gesamtredaktion Ludolf von Mackensen] - Kassel : Georg Wenderoth, 1991. - 135 s. - (brož.)
Informace o Chartě 77 : 1978-1990 : článková bibliografie / sestavil J. Gruntorád. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1998. - 628 s. - (váz.)- (brož.)
Informační management v bankách / J. Dube. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 1998. - 9, 193 s. - (brož.)
Informatika I : sborník příspěvků : Studnice 01.09.1997-03.09.1997. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 71 s. - Ústav informatiky PEF MZLU, Brno. - (brož.)
Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 15 / sestavily A. Vindušková, M. Šatochinová. - 1. vyd. - Praha : Státníústřední archiv, 1998. - 103 s. - (Brož.)
ISO TR 8550: Aplikovaná statistika - Statistické přejímky : pokyn pro volbu systému statistických přejímek, schématu přejímky nebo přejímacího plánu pro kontrolu diskrétních jednotek vdávkách doplněný dodatky a příklady : komentář k normám ISO řady 2859, ISO 8422, ISO 3951 a ISO 8423. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 112 s. - (brož.)
Izvestija na Narodnata biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij". T. 20. (26). 1992. - Sofija : Narodna biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij", 1992. - 547 s., obr. příl. - (Brož.)
Izvestija na Narodnata biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij". T. 21. (27). 1993. - Sofija : Narodna biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij", 1993. - 353 s. - (Brož.)
Izvestija na Narodnata biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij". T. 22. (28). 1996. - Sofija : Narodna biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij", 1996. - 664 s. - (Brož.)

Izveštaji o radu Narodne biblioteke Srbije : 1990-1994 / [urednik Ljiljana Curcic] - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1996. - 329 s. - (brož.)


Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 1998. - Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1997. - 274 s. - (brož.)
Jaroslav Mazáč : setkání s osobností : upomínkový list : Přerov 31.03.1998 / [Oldřich Fiala] - Přerov : Proavis, 1998. - 6 s. - Muzeum Komenského, Přerov. - (Brož.)
Jiří Patera- Karel Frauknecht- Miroslav Tázler : Plzeň, Západočeská galerie 05.05.1998-21.06.1998 / [Text Božena Vachudová] ...[et al.]- Plzeň : Západočeská galerie, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Jižní Morava v letech 1991-1995 : bibliografický soupis historicko-vlastivědných publikací a článků / [sestavila Lea Přerostová] - Brno : Moravská zemská knihovna, 1998. - 306 s. - (brož.)
K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice / H. Srpová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 168 s. - (brož.)
Kam směřuje civilizace? : věda a proměna lidské skutečnosti / M. Král. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 134 s. - (brož.)
Katalog expozice Měření času Národního technického muzea v Praze / S. Michal, I. Laboutková. - Vyd. 1. - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 200 s., 28 obr. na příl., 5 s. obr. příl. -(brož.)
Kinder- und Jugendlexikon : ein Lexikon. Autoren, Illustratoren, Verlage, Begriffe. Bd. 2. Tl. 2-6 / [herausgegeben von Alfred Clemens Baumgärtner, Henrich Pleticha] - [Meitingen] : Corian, [1997]. - Přeruš. str. - (váz.)
Kinder- und Jugendliteratur : ein Lexikon. Autoren, Illustratoren, Verlage, Begriffe. Bd. 1. Tl. 1 / herausgegeben von A. Baumgärtner, H. Pleticha. - Meitingen : Corian, 1997. - Přeruš. str. - (váz.)
Komeniologická literatura za rok 1997 s dodatky ze starší získané literatury / zpracovatel E. Berndorffová. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 59 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského. - Oddělení bibliografie a dokumentace, Praha. - (Brož.)
Komentované vydání souboru revidovaných norem ISO 9000 : knižní vydání českého znění norem řady ISO 9000 s vysvětlivkami a komentářem s důrazem na změny těchto revidovaných norem. Díl 1, ČSNISO 8402, ČSN EN ISO 9000-1 / O. Tománek, M. Jedlička, J. Hnátek. - 1. vyd. - Praha : Český normalizační institut, 1998. - 87 s. - (brož.)
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1996 : bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart : Geistes- und Sozialwissenschaften. - 17. Ausg. - Berlin : Walter de Gruyter, 1996. - 12, 1914 s. - (váz.)
Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1996 : bio-bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger Wissenschaftler der Gegenwart : Medizin, Naturwissenschaften, Technik. - 17. Ausg. - Berlin: Walter de Gruyter, 1996. - 12, 1960 s. - (váz.)
Kybernetika / F. Tůma. - 4. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 119 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra kybernetiky, Plzeň. - (brož.)
Laureáti Nobelovy ceny za literaturu / J. Marek. - Olomouc : ALDA, 1998. - 106 s. - (brož.)
Lexikón slovenských dejín / D. Škvarna... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1997. - 357 s. - (brož.)
Logopedický slovník / J. Dvořák. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 1998. - 192 s. - (Brož.)
Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa : herbartismus a česká filosofie / J. Zumr. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 150 s., obr. příl. - (váz.)
Metodika patentových rešerší / D. Pičman. - 2. dopl. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 127 s. - (brož.)

Mit Goethe durch das Jahr : ein Kalender für das Jahr. 1997. - Zürich : Artemis, 1996. - 144 s. - (brož.)


Museen in München : ein Führer durch über 50 öffentliche Museen, Galerien und Sammlungen / M. Goedl. - 3., aktualisierte Aufl. - München : Prestel, 1990. - 357 s. - (brož.)
Nagra hyll(nings)-centimeter / [redaktör Anders Burius] ... [et al.]- Stockholm : Kungliga biblioteket, 1998. - 506 s. - (brož.)
Nakladatelství Růže : 1958-1991 / T. Pršínová. - Rudolfov : Jelmo, 1998. - 157 s. - (Váz.)
National Geographic: Fotografie : kdysi a dnes, cizí kraje, příroda, pod vodou, věda a technika, Spojené státy / výběr fotografií, autorka doprovodného textu L. Bendavid-Val. - 1. čes. vyd. -[Praha] : Slovart, 1997. - 336 s. - (váz.)
National Science Council Review. 1996. - Taipei : National Science Council, [1997]. - 2, 103 s. - (brož.)
Noesis : travaux du Comité Roumain d'historie et de philosophie des sciences. 22. - Bucuresti : Academia Romane, 1997. - 158 s. - (brož.)
Noesis : travaux du Comité Roumain d'historie et de philosophie des sciences. 20. - Bucuresti : Academia Romane, 1994. - 156 s. - (brož.)
Noesis : travaux du Comité Roumain d'historie et de philosophie des sciences. 21. - Bucuresti : Academia Romane, 1996. - 91 s. - (brož.)
Novum lumen chymicum : alchymie, magie a tajné společnosti na severní Moravě a ve Slezsku : Čes. Těšín 03.1998-09.1998 / L. Antonín, P. Mašek. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1998. - 40 s. -(váz.)
O růži, Tibeťanech a postmodernismu / J. Pavelka. - 1. vyd. - Brno : Bonus A, 1997. - 79 s. - (brož.)
Okres Bruntál v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 45 s. - (váz.)
Okres Frýdek-Místek v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 51 s. - (váz.)
Okres Karviná v roce : soupis publikací a článků. 1997 / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 48 s. - (váz.)
Okres Přerov v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 43 s. - (váz.)
Okres Šumperk v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 56 s. - (váz.)
Orientace ve světě informatiky / N. Žid ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 391 s. - (brož.)
Ottův slovník naučný nové doby : dodatky. Díl 1. Sv. 1, A - Bo. - Praha : Paseka, 1998. - 701 s., obr. příl. - (Paseka ; váz.)- (Argo ; váz.)
Die österreichischen Bundesmuseen. - Wien : Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, [asi 1996]. - 96 s. - (Brož.)
Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 1997. - Olomouc : Památkový ústav, 1998. - 165 s. - (brož.)
Personální bibliografie SZÚ. 1996-1997 / [redaktor L. Komárek] ... [et al.]- Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 139 s. - (brož.)
Pierot Messalinou uhranutý : esej o díle Aubreye Beardsleye / nepublikovaný text G. Erhart. 4 mezzotintami ilustroval K. Krejča. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 23 s. - (Brož.)
Povídání o knihovně aneb Knihovna v převleku / Z. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Městská knihovna, 1998. - 23 s., obr. příl. - (brož.)
Praktický slovník medicíny / M. Vokurka, J. Hugo ... [et al.]. - 5. rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, 1998. - 15, 490 s., obr. příl. - (váz.)

Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Č. 10. - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1996. - 148 s. - (brož.)


Princip odpovědnosti : pokus o etiku pro technologickou civilizaci / H. Jonas. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 318 s. - (brož.)
První encyklopedie : pověz mi, co je to...? : encyklopedie pro malé děti / [Ruth Thomson, Anne Civardi] - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. - (váz.)
První kalendář Hlučínska na rok 1996. - Vyd. 1. - Opava : Miroslav Pospíšil, 1995. - 78 s. - (Brož.)
Předpeklí ráje / I. Wiesner. - 4. vyd. - Ústí na Labem : AOS Publishing, 1998. - 291 s., 24 obr. příl. - (brož.)
Předpotopní úvahy / K. Kosík. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1997. - 257 s. - (váz.)
Přestavba služeb a rekonstrukce ústředí Městské knihovny v Praze / L. Kurka. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 1998. - 62 s., příl. - (brož.)
Reinhold H. Wappler and the American Cystoscope Makers, Inc / M. Reuter, H. Reuter. - Stuttgart : Max Nitze Museum for Medical Endoscopy, 1996. - 16, 36, 80 s., příl. - (Brož.)
Report of the President : 1986-1997 / S. Katz. - New York : American Council of Learned Societies, 1997. - 24 s. - (brož.)
Riešenie disku z Faistu / J. Kolembus. - [Dunajská Lužná] : Elena Kolembusová, 1997. - 24 s. - (Brož.)
Russkaja katoličeskaja periodičeskaja pečat' 20. veka : katalog / [sostavlenije A. V. Judin] - Brjussel' : Žizn' s Bogom, 1992. - 48 s. - (Brož.)
Řády a vyznamenání : Estonsko, Lotyšsko, Litva : 1918-1940 / V. Kavaliauskas. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. - 108 s., 24 s. obr. příl. - (brož.)
Sborník Okresního muzea v Mostě : řada přírodovědná. Č. 19. - Most : Okresní muzeum, 1997. - 79 s. - (brož.)
Sen plný moře : nepublikovaná vzpomínka na léto 1997 / F. Mašek. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 17 s. - (Brož.)
Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 1998 knihovnami, podniky a jinými institucemi na území severní Moravy (neobsahuje lékařské časopisy). - Ostrava : Vědecká knihovna, 1998. - 139 s. - (brož.)
Sledujeme zpravodajství v angličtině 1 / B. Otto, M. Otto. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 331 s. + 2 kazety. - (brož.)
Slovar' rynočnoj ekonomiki / V. Kalašnikov. - Moskva : Informacionno-vnedrenčeskij centr "Marketing", 1993. - 55 s. - (brož.)
Slovník počítačových zkratek / V. Černý. - 2. rozš. vyd. - České Budějovice : Kopp, 1998. - 173 s. - (brož.)
Směřování k základní škole zítřka / J. Kozlík ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 116 s. - (brož.)
Soupis periodik docházejících do Vědecké knihovny v roce. 1997 / [zpracovala Blanka Vavrová] - Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1998. - 36 s. - (brož.)
Soupis periodik docházejících v roce 1997 a objednaných na rok 1998 / zpracovala J. Tučková. - Kladno : Vědecká knihovna, 1998. - 92 s. - (váz.)
Speciální pedagogika : defektologie. 8, Literatura z let 1992-1996 / zpracovala J. Purketová. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1998. - 195 s. - (brož.)
Společnosti v mezinárodním právu soukromém / M. Pauknerová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 219 s. - (brož.)
Spolkové právo / I. Telec. - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 19, 254 s. - (brož.)
Stamm 1997 : Leitfaden durch Presse und Werbung : Tarife. - 50. Ausg. - Essen : Stamm, 1997. - Přeruš. str. - (Brož.)

Stamm 1997 : Leitfaden durch Presse und Werbung. - 50. Ausg. - Essen : Stamm, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)


Statistika kultury : muzea a památníky. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 13 s. -(brož.)
Statistika kultury : galerie (muzea výtvarných umění). Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 10 s. - (brož.)
Statistika kultury : divadla. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala J. Valentová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 19 s. - (brož.)
Statistika kultury : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice. 1997 / zpracování V. Lindnerová... [et al.]. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - Nestr. - (brož.)
Statistika kultury : knihovny. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 10 s. - (brož.)
Statistika kultury : památkové objekty s kulturně výchovným využitím. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 14 s. - (brož.)
Statistika kultury : hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 7 s. - (brož.)
Statistika kultury : hudební soubory. Základní statistické údaje o činnosti. 1997 / zpracovala V. Lindnerová. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. - 7 s. -(brož.)
100 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově / J. Bartoš ...[et al.]. - 1. vyd. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1998. - 87 s. - (brož.)
Strobe Talbott - člověk Moskvy ve Washingtonu / K. Timmerman. - Praha : Občanský institut, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Strojnické tabulky / J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra. - 2., zcela přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 13, 911 s. - (váz.)
Struktura vědeckých revolucí / T. Kuhn. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 206 s. - (brož.)
Svět knihy Praha : 4. mezinárodní knižní veletrh '98 : Výstaviště Praha 21.05.1998-24.05.1998. - Praha : Svět knihy, 1998. - 71 s. - (Brož.)
Světelné signály z Měsíce : utajované objevy a vynálezy / L. Bürgin. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 151 s., obr. příl. - (váz.)
Školské knižnice. Č. 127-128. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1997. - 50 s. - Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava. - (Brož.)
Školské knižnice. Č. 129. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1997. - 56 s. - Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava. - (Brož.)
TJ Spartak Přerovské strojírny : ročenka. 1997. - Přerov : Tělovýchovná jednota Spartak Přerovské strojírny, [1998]. - 32 s. - (Brož.)
To nejlepší z Larry King Live : nejpamětihodnější rozhovory / L. King. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 226 s. - (váz.)
Underbart, underbart : intellektuella strävanden under fem sekel : nagra glimtar ur Kungliga Bibliotekets samlingar / [Magnus von Platen] ... [et al.]- Stockholm : Kungliga biblioteket, 1997. - 280 s. - (Váz.)

Urbánkův dům a Mozarteum - centrum kulturního života 1913-1939 : Galerie J. Švestka, Praha 29.12.1996-26.01.1997. - Praha : Galerie Jiří Švestka, 1997. - Nestr., obr. příl. - (Váz.)


Účetnictví nevýdělečných organizací / A. Urbancová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 287 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra účetnictví, Ostrava. -(brož.)
Úvod do teorie systémů / J. Machala, J. Holoubek. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1997. - 58 s. - (brož.)
Územní plánování v informačním systému o území / J. Mejsnarová. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1998. - 97 s., mp., grafy. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.)
Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstätten : Stätten der Forschung. Bd. 1. - 11. Aufl. - Bonn : Raabe, 1994. - 95, 1099 s. - (váz.)
Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstätten : Stätten der Forschung. Bd. 2. - 11. Aufl. - Bonn : Raabe, 1994. - 14 s., S. 1101-2051. - (váz.)
Vademecum Deutscher Lehr- und Forschungsstätten : Stätten der Lehre. Tl. 2, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Verwaltungsfachhochschulen. - 9. Aufl. - Stuttgart : Raabe, 1996. -14, 647 s. - (váz.)
Varovná prognostika : kniha, která v roce 1991 nevyšla / M. Zeman. - 1. vyd. - Praha : Horizont, 1998. - 199 s. - (brož.)
Verbände Behörden Organisationen der Wirtschaft. 1997. - 47. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt, 1997. - 31, 1767 s. - (váz.)
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 4, Ř - Ž. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelský dům OP, 1998. - 717 s. - (váz.)
Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1996. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 60, 224 s. - Pedagogická fakulta. - Středisko vědeckých informací, Praha. -(brož.)
Výroční zpráva : Okresní muzeum v Jindřichově Hradci. 63. 1997. - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. - 27 s. - (brož.)
Výroční zpráva 1997. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Praze za rok 1997 a informace o místních lidových knihovnách v Praze / [zpracoval Jan Vávra] - Vyd. 1. - Praha : Městská knihovna, 1998. - 42 s. -(brož.)
Výstava 90 let Spolku českých bibliofilů : Praha 22.05.1998-15.09.1998 / [katalog sestavil Pravoslav Kneidl] - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 23 s. - (Brož.)
Vzor spolkových stanov / I. Telec. - 1. vyd. - Brno : Spolek na ochranu soutěžitelů a spotřebitelů, 1998. - 20 s. - (váz.)
Z pařížských dopisů Jana Zrzavého Dr. Johannesu Urzidilovi, Dr. Antonínu Starému : výběr 11 dopisů : 1924-1929 / J. Zrzavý. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 1998. - 53 s. - (Brož.)
Záhadné cesty osudu / P. Frank. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 196 s. - (váz.)
Základy empirického výzkumu pedagogických jevů / J. Pelikán. - Praha : Karolinum, 1998. - 270 s. - (brož.)
Základy informatiky / Z. Prokopová. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 2, 98 s. - Fakulta technologická, Zlín. - (brož.)
Základy předávání dat o jakosti : tvorba zpráv o jakosti. - 1. čes. vyd. - [Praha] : Česká společnost pro jakost, 1998. - 78 s. - Verband der Automobilindustrie(VDA), Frankfurt am Main. -(brož.)
Zákon o nadacích a nadačních fondech / komentář J. Hurdík, I. Telec. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 39, 332 s. - (brož.)

Zednáři : jejich historie, tajemství a duchovní cesta / V. Strejček. - 1. vyd. - Brno : Unitaria, 1996. - 71 s. - (Brož.)


Země, živá planeta. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 95 s. - (váz.)
Zlatá slova o krásné knize / [textovou část vybral a uspořádal Vítězslav Prágr] . [lept proti titulu vytvořil Ladislav Kuklík] - Praha : Bonaventura, 1997. - 31 s. - (brož.)
Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. 1997. - Vsetín : Okresní vlastivědné muzeum, 1997. - 80 s. - (Brož.)
Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka. Č. 31. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1998. - 38 s. - (brož.)
Život a dílo Prokopa Diviše : výběrová bibliografie / [zpracovala Drahoslava Stehlíková] - Znojmo : Městská knihovna, 1998. - 56 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist