Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika

za listopad-prosinec 1998

Abnormal Psychology : The Human Experience of Psychological Disorders / R. Halgin, S. Whitbourne. - Madison : Brown & Benchmark, 1994. - 20, 520 s. + 1 příl. - (váz.)
Allverbesserung / J. Komenský. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1998. - 39, 429 s. - (brož.)
Ano životu / P. Bosmans. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 71 s., obr. příl. - (váz.)
Astrologie a sebepoznání / T. Goese. - Praha : Půdorys, 1998. - 326 s. - (váz.)
Astropříběhy a ještě něco navíc / J. Smetanová. - Vyd. 1. - Praha : Petra, 1998. - 111 s. - (váz.)
Bezedno : filosofická autobiografie / V. Flusser. - 1. vyd. - Praha : Hynek, 1998. - 225 s. - (váz.)
Být svobodný : jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti / E. Fizzotti. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 87 s. - (brož.)
Co s doktorem / V. Vogeltanz. - Olomouc : Fontána, 1997. - 139 s. - (váz.)
Čemu nás naučila válka / B. Komárková. - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1997. - 92 s., obr. příl. - (brož.)
Čínský horoskop / G. Haddenbach. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 87 s. - (váz.)
Čínský horoskop na rok. 1999, Co pro Vás přichystal rok Zajíce / N. Somerville. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 290 s. - (váz.)
Člověk v krizi / J. Sýkora, J. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 182 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.)
10 přírodních zákonů managementu času a života : osvědčené strategie pro zvýšení vaší produktivity a dosažení vnitřního míru / H. Smith. - Praha : Pragma, 1998. - 247 s. - (brož.)
The Development of the Child's Personality and the Rights of the Child : rozvoj osobnosti a práva dítěte / editor M. Hradečná. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 221 s. - (brož.)
Druhý / R. Barbaras. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 44 s. - (brož.)
Educational Psychology : Windows on Teaching / T. Crowl, S. Kaminsky, D. Podell. - Madison : Brown & Benchmark, 1997. - 26, 416 s. - (brož.)
Efemeridy pro astrology : 1890-2020 / sestavil A. Strejc. - 2. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 21, 814 s. - (váz.)
Efemeridy pro astrology : 1971-1980 / sestavil A. Strejc. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 64 s. - (brož.)
Efemeridy pro astrology. 1901-1910 / sestavil A. Strejc. - 2. vyd. - Praha : Vodnář, 1995. - 67 s. - (brož.)
Encyklopedie astrologie / C. Aubier. - Praha : East Publishing, 1998. - 312 s., obr. příl. - (váz.)
Filosofické dílo René Descartesa : soubor úvah z mezinárodní konference k 400. výročí narození René Dascartesa : Praha, Filoz. úst. AVČR a Univ. Karlova 23.09.1996-24.09.1996. - Vyd. 1. -Praha : Filosofia, 1998. - 350 s., obr. příl. - (váz.)
Filosofie / I. Blecha. - 3., opr. a rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 239 s. - (brož.)

Filosofie pro techniky. Díl 1, Antická filosofie od Platóna po Augustina / P. Zamarovský. - Praha : ČVUT, 1998. - 74 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)


Filosofie pro techniky. Díl 2, Antická filosofie od Tháléta po Sókrata / P. Zamarovský. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1998. - 80 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Filosofie, ekonomie, věda : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze / [editor Martin Hemelík] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 192 s. - (brož.)
Frabato : autobiografický román / F. Bardon. - 2., dopl. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1998. - 141 s. - (váz.)
Hegel a wspólczesnosc : Poznan 10.05.1996-12.05.1996 / redaktor R. Kozlowski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1997. - 190 s. - (váz.)
Jak chutná nezávislost : 33 životních ohlédnutí / sestavil F. Hrdlička, Z. Bratršovská. - Olomouc : Votobia, 1998. - 260 s. - (brož.)
Jak milovat a být milován / P. Hauck. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 118 s. - (brož.)
Jak se efektivně učit cizí jazyk aneb Terapie pro chronické začátečníky : English effectively / D. Gruber. - 5. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 1998. - 158 s. - (brož.)
Jak úspěšně vyjednávat / M. McCormack. - Praha : Pragma, 1998. - 183 s. - (brož.)
Jsem žena! : ale jak to přežít? / C. Rico-Godoy. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 163 s. - (váz.)
Kafka a kabala / K. Grözinger. - 1. vyd. - Praha : Rybka, 1998. - 217, 236 s. - (váz.)
Kdo je...Bataille / P. Wiechens. - 1. vyd. - Praha : Pastelka, 1998. - 152 s. - (brož.)
Kniha o lásce a přátelství : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na mezilidské vztahy / T. Moore. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 275 s. - (brož.)
Kniha stínů : čarodějnictví: Oslava / E. Brooke. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1998. - 261 s. - (váz.)
Kriminální psychologie / L. Čírtková. - 1. vyd. - Praha : Eurounion, 1998. - 255 s. - (brož.)
Láska bez podmínek / J. Powell. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 69 s. - (brož.)
Léčivá síla drahokamů : podle tantrizmu, ajurvédy a astrologie / H. Johari. - Praha : Pragma, 1998. - 264 s. - (brož.)
Lidská přirozenost / D. Winnicott. - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1998. - 143 s. - (brož.)
Malá škola flirtu : pohledem všechno začíná / C. Zacker, A. Herr. - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 1998. - 127 s. - (brož.)
Mentální trénink - zdroj síly / K. Tepperwein. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 168 s. - (váz.)
Metodologické principy biologických věd / M. Hejtmánek. - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 75 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Muži kolem nás / S. Shapiro, M. Kasson. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 1998. - 214 s. - (brož.)
Nechte mě být! : porozumět hněvu dětí / R. Campbell. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 142 s. - (brož.)
Nikdo neumírá navždy / R. Holbe. - Čes. vyd. 1. - Praha : Erika, 1998. - 213 s. - (váz.)
Nové psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti / E. Bakalář. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 223 s., 8 s. obr. příl. - (brož.)

Numerologie v praxi / V. Škach. - 4. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 124 s. - (váz.)


Obecná blbologie / O. Hein. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 78 s. - (brož.)
Obecná psychologie : učební text pro střední zdravotnické školy / V. Čechová, M. Rozsypalová. - Vyd. 4. nezm. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 105 s. - (brož.)
Od deprese ke štěstí? : příznaky, příčiny a léčení depresí / P. Meier, F. Minirth. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 194 s. - (brož.)
Odpuštění, pramen života : proč a jak se zpovídat? / H. Caldélari. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 55 s. - (brož.)
Otázka demokracie. 4, Hodnoty, normy a instituce / V. Čermák. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 248 s. - (váz.)
Philosophica. 3. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 181 s. - (brož.)
Das philosophische Thüringen : Persönlichkeit, Wirkungsstätten, Traditionen / D. Ignasiak, F. Lindner. - 1. Aufl. - Bucha bei Jena : Quartus, 1998. - 264 s. - (brož.)
Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě / R. Otto. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 157 s. - (váz.)
Praxe magické evokace : návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují / F. Bardon. - 3. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1998. - 267 s., obr. příl. - (váz.)
Principy filosofie : výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké : bilingva / R. Descartes. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 179 s. - (váz.)
Problém bolesti / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 130 s. - (brož.)
Přátelsví mnohých : (studentské křesťanské hnutí) / B. Komárková. - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1997. - 125 s., obr. příl. - (brož.)
Psychická síla a jak ji rozvíjet : od jednoduchého pěstování citlivosti a vnímavosti až k technikám jasnovidectví / C. Rider. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 240 s. - (váz.)
Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku / I. Paclt, J. Florian [...et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 397 s. - (váz.)
Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie / M. Franz. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 182 s. - (brož.)
Psychologie : obecná psychologie pro střední pedagogické školy / J. Čáp, V. Čechová, M. Rozsypalová. - 3. vyd., V Nakl. H & H 1. upr. - Praha : H & H, 1998. - 206 s. - (brož.)
Psychologie hypnózy a sugesce / J. Hoskovec, S. Hoskovcová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 132 s., 8 s. obr. příl. - (brož.)
Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika / O. Čačka. - Vyd. 2., opr. a dopl. - Brno : Doplněk, 1998. - 382 s. - (váz.)
Psychologie, estetika a rozhlasová publicistika : sborník příspěvků ze semináře Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu : Praha 19.03.1998. - Praha : Sdružení prorozhlasovou tvorbu, 1998. - 24 s. - (Brož.)
The Quest for Intimacy / R. Lauer, J. Lauer. - 2nd Ed. - Madison : Brown & Benchmark, 1994. - 18, 535 s. - (brož.)
Rozhovory s Ramanou Mahárišim. Díl 2 / Ramana Maháriši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1998. - 211 s. - (Brož.)
Rozvoj lidských možností - Kapitoly z psychologie pro manažery / L. Kolman. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1998. - 97 s. - Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, katedrapsychologie, Praha. - (brož.)

Sborník z výzkumů k práci s talentovanými dětmi a mládeží / uspořádal Otto Hoffmann - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT, 1998. - 79 s. - (brož.)


Sešity k dějinám filosofie VI : přehled dějin německé klasické filosofie / J. Krist. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 101 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.)
Sešity k dějinám filosofie X : Antropologická filosofie 20. století typu existenciálního / V. Kyprý. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 92 s. - Fakulta informatiky astatistiky, Praha. - (brož.)
Sešity k dějinám filosofie XII : filosofie v postmoderní situaci. Část 1 / D. Slouková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 108 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Spolu každý sám : v manželství a rodině / I. Plaňava. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 218 s. - (brož.)
Spor o spravedlnost / [editor Josef Velek] - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1997. - 160 s. - (brož.)
Studium a studijní programy v akademickém roce : (řádné denní studium). 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 249 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Supervize / sestavil Z. Eis. - Praha : Pallata, 1995. - 89 s. - Pražský psychoterapeutický institut, Praha. - (brož.)
Svět paranormálních jevů : nezapomenutelný výlet do říše záhad : neobyčejná sonda do hlubin nevysvětlitelného. - Praha : Columbus, 1998. - 241 s. - (váz.)
Světový atlas záhad : ilustrovaný průvodce světovými přírodními a paranormálními jevy / K. Shuker. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 224 s. - (váz.)
Světový snář & věštecké umění / F. Zillich. - 9. souborné vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 302 s. - (váz.)
Symbolismus, jeho význam a účin / A. Whitehead. - 1. vyd. - Praha : Panglos, 1998. - 92 s. - (brož.)
Systém využití mozku : rádce, jak si krok za krokem zlepšit svou paměť / J. Hancock. - Olomouc : Fontána, 1997. - 253 s. - (váz.)
Škola numerologie / X. Longeri. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1998. - 75 s. - (brož.)
Tajemné vědy a jejich využití : kniha pro praktický život : 400 poučných obrázků, tabulky, fotografie a schematická znázornění / F. Zillich. - Brno : Schneider, 1998. - 841 s. - (váz.)
Testy IQ / E. Butler, M. Pirie. - 2. vyd. v NS Svoboda. - Praha : NS Svoboda, 1998. - 230 s. - (brož.)
Touha / J. Houston. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 238 s. - (brož.)
Tycho Brahe : pozorovatel vesmíru / F. Jáchim. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1998. - 48 s., obr. příl. - (brož.)
Umění vyjednávat : jak dostat to, co chceš / H. Cohen. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1998. - 223 s. - (brož.)
Ur Inferno till Damaskus : en omvändelsehistoria / P. Cavallin. - Göteborg : Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 1998. - 47 s. - (brož.)
Úvod do etiky / I. Semrádová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 55 s. - Fakulta řízení a informační technologie VŠP, Hradec Králové. - (brož.)
Valčík s temnotou : mistři hororu vyprávějí o svých setkáních se záhadným a nevysvětlitelným / vybral a uspořádal S. Jones. přeložil I. Ryčovský. - Vyd. 1. - Praha : Apsida, 1998. - 287 s. -(Apsida ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Velitelství logistiky AČR / [k tisku připravil Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - Nestr. - (brož.)

Vy jste ten pravý odborník: jak řešit různé situace v práci a v životě / G. Nierenberg. - Praha : Pragma, 1998. - 149 s. - (brož.)


Vývojová psychologie pro učitele / L. Novotná, M. Hříchová, J. Miňhová. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 82 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra psychologie, Plzeň. -(brož.)
Vzestup neliberální demokracie / F. Zakaria. - Praha : Občanský institut, 1998. - 19 s. - (Brož.)
Záhady 2. světové války / W. Breuer. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 255 s. - (Bartonet ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Způsob bytí : klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele / C. Rogers. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 292 s. - (brož.)
Zrození ducha / K. Říha. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 237 s. - (brož.)
Žijte aktivně / N. Peale. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 285 s. - (váz.)
Žízeň po celistvosti : připoutání, závislost a duchovní cesta / C. Grof. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo
nakladatelství, 1998. - 259 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist