Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - C. Náboženství, teologie, církve

za listopad-prosinec 1998

"Alle Menschen sind mir heute Kinder" / H. Forssman. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 142 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
"Život se tvoří z přítomné chvíle" : česká katolická teologie po druhé světové válce / V. Ventura... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 119 s. -(brož.)
Ano životu / P. Bosmans. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 71 s., obr. příl. - (váz.)
Bible ve faktech / J. Roberts. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 160 s. - (váz.)
Blahoslav : kalendář Církve československé husitské. 1999 / uspořádali E. Kukuczka, A. Volkman. - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 1998. - 160 s. - (brož.)
Bůh nás volá : pracovní sešit k učebnici římskokatolického náboženství pro 5. ročník základních škol / [Pavla Schrötterová, Dagmar Vedrová] - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 68 s. - (Brož.)
Být svobodný : jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti / E. Fizzotti. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 87 s. - (brož.)
Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur / R. Zawadzki. - Cracoviae : Bibliothecae Iagellonicae, 1997. - 119 s. - (brož.)
Cena za zázračnou Boží moc / představuje R. Schambach. - 1. čes. vyd. - Brno : Slovo života, 1998. - 123 s. - (Brož.)
Co nevíš o bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona / M. Bič, P. Pokorný. - 1. vyd. - Praha : Česká biblická společnost, 1997. - 173 s. - (brož.)
Co s doktorem / V. Vogeltanz. - Olomouc : Fontána, 1997. - 139 s. - (váz.)
Čemu věří nevěřící Tomáš / [Tomáš Dittrich] - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 23 s. - (brož.)
Černé lodě před Trójou : příběh z Íliady / R. Sutcliff. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 128 s. - (váz.)
Dech božského ducha / R. Cantalamessa, S. Gaeta. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 151 s. - (brož.)
Dějiny křesťanského starověku / J. Němec. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 271 s., 14 s. obr. příl. - (Váz.)
Duch otce a syna / F. Durrwell. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 47 s. - (brož.)
Eucharystia, biskup i król : kult sw. Stanislawa w Polsce / J. Kurek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 400 s., 103 obr. na příl. + 1 mapa. - (brož.)
Evangelický kalendář. Roč. 79. 1999. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1998. - 213 s. - (brož.)
Grónské mýty a pověsti / K. Rasmussen. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 314 s. - (váz.)
Hosté poslední večeře : osudy dvanácti apoštolů / R. Ströbinger. - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 1997. - 173 s., obr. příl. - (váz.)
Hovory : sborník Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, Praha. 4, Památce Ralpha Hegnauera (1910-1997) / [redaktor sborníku Jan Štěpán] - Praha : Oliva, 1998. - 99 s., obr. příl. - (brož.)
Ikony / uspořádala, textem doprovodila G. Babic. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 140 s. - (váz.)

Islám : 600-1258 n. l / M. Moktefí. ilustrace S. Tosun. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 68 s. - (váz.)


Jak se účastnit liturgie / H. Janoušek. - Týn nad Vltavou : Marek Svoboda, 1998. - 35 s. - (brož.)
Jan od Kříže / J. Jiménez Lozano. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 155 s. - (váz.)
Jewish Customs and Traditions : Festivals, the Synagogue and the Course of Life : (Exhibition Guide) / A. Putík, E. Kosáková, D. Cabanová. - Prague : REAG, 1998. - 87 s. - The Jewish Museum,Prague. - (brož.)
Jóga a bible / J. Leeming. - Praha : Votobia, 1998. - 187 s. - (brož.)
Jsi jedním z milionu! / R. Schambach. - 1. čes. vyd. - Brno : Slovo života, 1998. - 31 s. - (Brož.)
Kafka a kabala / K. Grözinger. - 1. vyd. - Praha : Rybka, 1998. - 217, 236 s. - (váz.)
Katolická církev v Českých zemích 1939-1989 / [zpracoval Vácslav Babička] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 43 s. - (brož.)
Každý má svůj Everest : příběhy o hledání / P. Dolejší, E. Dolejší. - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 231 s. - (váz.)
Krátké spisy a korespondence / Jan od Kříže. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 183 s. - (váz.)
Kríž : symbol, zobrazovanie, význam / W. Ziehr. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 239 s. - (váz.)
Křesťanství a islám : na cestě k dialogu / H. Küng, J. Ess. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 191 s. - (váz.)
Láska bez podmínek / J. Powell. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 69 s. - (brož.)
Léčivá síla drahokamů : podle tantrizmu, ajurvédy a astrologie / H. Johari. - Praha : Pragma, 1998. - 264 s. - (brož.)
Litanie / [sestavil Pavel Pankrác Křivý] - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 525 s. - (Váz.)
Manipulace s Bohem / H. Kersten. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 234 s., obr. příl. - (váz.)
Maria ve světle Ducha svatého / J. Kolářová. - Vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 119 s. - (Brož.)
Mezopotamské mýty / H. Mc Call. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 117 s. - (brož.)
Monastycyzm benedyktynski w sredniowiecznej Europie i Polsce : wybrane problemy / M. Derwich. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 410 s. - (brož.)
Myšlenky na každý den. Díl 2, Červenec - prosinec / C. Carretto. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1997. - 220 s. - (brož.)
Myšlenky všední i sváteční 4 / M. Fiala. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1997. - 191 s. - (brož.)
Na každý den. Roč. 46. 1999. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1998. - 215 s. - (brož.)
Našel jsem svůj osud : příběh Ulfa Ekmana a historie Slova života ve Švédsku / U. Ekman. - 1. čes. vyd. - Brno : Slovo života, 1998. - 113 s. - (brož.)
Náboženství Japonska : mnoho tradic na jedné svaté cestě / H. Earhart. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 189 s. - (brož.)
Ne já, ale ty : meditace a promluvy / V. Cikrle. - 1. vyd v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 63 s., obr. příl. - (brož.)

Nedělní homilie : výběr z Homiletických směrnic od roku 1972. Cyklus A. Díl 1, Doba adventní, vánoční, postní a velikonoční / uspořádal M. Klisz. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. -167 s. - (Brož.)


Nejhlubší touhy : zkušenost duchovních cvičení : ignaciánská cesta Mary Ward / T. Daly. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 143 s. - (brož.)
Neklidné vztahy / F. Halas. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 101 s. - (brož.)
Nový zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista : Nová Bible kralická / [z řeckého textu přeložili A. Filek, P. Hoffman] - 1. vyd. - Plzeň : Nadace pro Novou Bibli Kralickou, 1998. - 439 s. - (váz.)- (brož.)
O starobylosti Židů : (odpověď Apiónovi) / Josephus Flavius. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1998. - 146 s. - (brož.)
Od deprese ke štěstí? : příznaky, příčiny a léčení depresí / P. Meier, F. Minirth. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 194 s. - (brož.)
Odpuštění, pramen života : proč a jak se zpovídat? / H. Caldélari. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 55 s. - (brož.)
Odysseus : poslední boj / H. Haggard. - Český Těšín : Agave, 1998. - 286 s. - (váz.)
Paměti z církevních dějin města Strážnice / F. Bureš. - Strážnice : Spolek přátel Purkyňova gymnázia, 1998. - 144 s. - (Brož.)
Pamětní věci aneb Běh života Jana Jílka. - 2. vyd. - Brno : Slovo života, 1998. - 88 s. - (brož.)
Píseň bratra Slunce / báseň Františka z Assisi přebásnila, legendy vypravuje a Modlitbu za zvířata k svatému Františku napsala Z. Nováková. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 45 s. -(váz.)
Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem / O. Clément, F. Morandi, M. Tenace. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium, 1998. - 120 s. - (váz.)
Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě / R. Otto. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 157 s. - (váz.)
Problém bolesti / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 130 s. - (brož.)
Proměňující moc víry / A. Grün. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 47 s. - (brož.)
Proste Pána žně / J. Graubner. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 135 s. - (Brož.)
Přišel osvobodit zajaté / R. Brown. - 1. čes. vyd. - Modřice : Josef Tůma, [asi 1998]. - 235 s. - (brož.)
Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva? / C. Dawson. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 236 s. - (váz.)
Rozhovory s Ramanou Mahárišim. Díl 2 / Ramana Maháriši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1998. - 211 s. - (Brož.)
Řehole Benediktova / Benedikt z Nursie. - V této úpravě vyd. 1. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998. - 69, 238 s. - (váz.)
Sekty, kulty & alternativní náboženství / D. Barrett. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 411 s., obr. příl. - (váz.)
Soumrak bohů : severské mýty a báje / H. Kadečková. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1998. - 234 s. - (váz.)
Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve / P. Hocken. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 271 s. - (brož.)
Svaté tváře z kalendáře / J. Kroupa. - 1. vyd. - Vizovice : Lípa, 1998. - Nestr. - (váz.)
Svatý Hostýn v historii a povídkách / J. Pospíšil. - 2. vyd. - Vizovice : Lípa, [1998]. - 79 s. - (Váz.)
Světlo a život / D. Pecka. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1998. - 412 s. - (brož.)
Takovej divnej člověk / [Lubomír Ondráček] - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 23 s. - (brož.)
Tichý, jemný hlas : praktický průvodce pro zájemce o soukromá zjevení / B. Groeschel. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 127 s. - (brož.)
Touha / J. Houston. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 238 s. - (brož.)
Třetí cesta ke zdraví aneb Medicína vodnářského věku. Díl 2 / J. Zentrich. - Olomouc : Fontána, 1996. - 188 s. - (váz.)
Viděl jsem tvé slzy : útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké / B. Häring. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 102 s. - (brož.)
Všeobecná morální teologie / H. Weber. - 1. vyd. - Praha : Zvon, 1998. - 366 s. - (váz.)
Vyprávěj, vyučuj, vychovávej / D. Schambach. - 2. vyd. - Brno : Slovo života, 1994. - 54 s. - (Brož.)
Z Čech až na kraj světa : vzpomínky emigranta - misionáře : (1948-1990) / A. Bernáček. - Praha : Pallata, 1996. - 158 s. - (brož.)
Zamyšlení nad výroky Ramana Mahárišiho všeobecně a v knize "The Conscious Immortality - Vědomá nesmrtelnost" zvláště / J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : vl.nákl., 1998. - 126 s. - (Brož.)
Záhadná fata morgána / H. Tributsch. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 1998. - 373 s. - (váz.)
Zeitschriftenaufsatz-Datenbanken Theologie : ein kritischer Vergleich zwischen Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie und Religion Database unter Berücksichtigung weiterer Datenbanken / R. Köhler. - Halle (Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1998. - 114 s. - (brož.)
Zpověď tajného biskupa / J. Konzal. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 143 s., obr. příl. - (brož.)
Žijte aktivně / N. Peale. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 285 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist