Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 1998

Acta medica (Hradec Králové). Vol. 41. 1998. No. 2. - [Prague] : [Karolinum], 1998. - S. 45-98. - Faculty of Medicine of the Charles University, Hradec Králové. - (brož.)
Ad honorem univerzitní docent Dr. Milan Kratochvíl, CSc. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 53 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. -(brož.)
Allverbesserung / J. Komenský. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1998. - 39, 429 s. - (brož.)
Alma mater Philippina. Sommersemester 1998. - Marburg (Lahn) : Marburger Universitätsbund, 1998. - 36 s. - (Brož.)
Almanach k čaji : práce autorů sdružených kolem Fakulty ekonomické Západočeské University v Chebu / S. Pimek ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 175 s. - (brož.)
Aplikace marketingu ve školství / D. Jakubíková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 139 s. - Fakulta ekonomická, katedra marketingu, obchodu a služeb, Plzeň. - (brož.)
Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem / C. Gillberg, T. Peeters. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 122 s. - (brož.)
Báje a bajky Podorlicka / J. Tříška. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 1998. - 124 s. - (váz.)
Bůh nás volá : pracovní sešit k učebnici římskokatolického náboženství pro 5. ročník základních škol / [Pavla Schrötterová, Dagmar Vedrová] - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 68 s. - (Brož.)
Celozrnné vánoční a slavnostní pečivo / P. Momčilová. - 2., rozš. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 63 s., obr. příl. - (brož.)
Charles University: Its Scholars and Students in the Middle Ages and Their Work in the Contex of Their Age : Prague, National Library of the Czech Republic, The Mirror Chapel of Klementinum 15.10.1998-02.11.1998 / Z. Uhlíř. - Prague : National Library of the Czech Republic, 1998. - 104 s., příl. - (brož.)
Cikáni / A. Fraser. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 374 s. - (váz.)
Comenius's General Consultation as Instauratio Magna Rerum Humanarum / editor M. Steiner. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 310 s. - (brož.)
Cultural Symbols and Ethnic Consciousness / edited by J. Pargač. - Prague : Institute of Ethnology, 1998. - 105 s. - Philosophical Faculty of Charles University, Prague. - (brož.)
Czech University of Agriculture Prague. - Prague : Czech University of Agriculture, 1998. - 31 s. - (brož.)
Česká zemědělská univerzita v Praze. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 31 s. - (brož.)
The Development of the Child's Personality and the Rights of the Child : rozvoj osobnosti a práva dítěte / editor M. Hradečná. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 221 s. - (brož.)
La didactique? : oui, mai.. : generale ou appliquee? / Y. Beauvais, D. Auterská. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 66 s. - Fakulta právnická, Plzeň. - (brož.)
Didaktická technika : technická část - nástin / J. Vacek. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 41 s. - Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)


Didaktika školní tělesné výchovy
/ A. Rychtecký, L. Fialová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 171 s. - Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky tělesné výchovy FTVS UK,Praha. - (brož.)


Educational Psychology : Windows on Teaching / T. Crowl, S. Kaminsky, D. Podell. - Madison : Brown & Benchmark, 1997. - 26, 416 s. - (brož.)
Die Erziehungs- und Bildungsarbeit des Theologen Wilhelm Löhe / H. Jung. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 213 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Estetická výchova pro střední a odborné školy : metodická příručka, výtvarná část / J. Skarlantová, L. Harazímová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 60 s. - (brož.)
Eunis '98 : Congress on European Co-operation in Higher Information Systems : Proceedings : Prague, Hotel Krystal, (CZ) 21.09.1998-22.09.1998 / [edited by Ivan Vrana] - Prague : CzechUniversity of Agriculture, 1998. - 166 s. - (brož.)
Evropská dimenze v geografickém vzdělávání : (sborník příspěvků z mezinárodní konference) : Ostrava 25.03.1998-26.03.1998 / [redaktor Arnošt Wahla] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 286 s. - Přírodovědecká fakulta. - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostrava. - (brož.)
Faculty Calendar : Faculty of Medicine Masaryk University Brno. 1998-1999 / edited by N. Honzíková, J. Vítovec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 145 s. - Faculty of Medicine,Brno. - (brož.)
Filosofie, ekonomie, věda : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze / [editor Martin Hemelík] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 192 s. - (brož.)
Grónské mýty a pověsti / K. Rasmussen. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 314 s. - (váz.)
Hádanky a luštěniny na Vánoce / J. Žáček. ilustrovala O. Ptáčková. - Vyd. 2. - Praha : Šulc a spol., 1998. - 32 s. - (brož.)
Historické pověsti lidu českého / sebral a upravil A. Sedláček. - 5. vyd., v Melantrichu 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 345 s. - (váz.)
Hnutí klubů Pampeliška / D. Kvasničková. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1998. - 18 s. - (brož.)
Hry pro deštivý den : více než 60 podrobných návodů : malujeme, stavíme, vyrábíme, pečeme, šijeme, pěstujeme / A. Wilkes. - Praha : Slovart, 1998. - 64 s. - (váz.)
Informace o gymnáziích v Praze a okolí : platné pro školní rok. 1999-2000 / [sestavila Helena Hudečková] - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1998. - 14, 103 s. - (Brož.)
Informace o středních odborných školách v Praze a okolí : platné pro školní rok. 1999-2000 / [sestavila Lucie Tumpachová] - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1998. - 23, 139s. - (Brož.)
Informace o středních odborných učilištích v Praze a okolí : platné pro školní rok. 1999-2000 / [sestavily Alena Gregorini, Zuzana Svobodová] - Praha : Pražská pedagogicko-psychologickáporadna, 1998. - 28, 90 s. - (Brož.)
Informace o studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. 1998-1999 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 24 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)
Informační průvodce studiem : pro čtyřsemestrové distanční studium speciální pedagogiky / D. Švingalová, M. Plačková. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univezita, 1998. - 43 s. - Referátdistančního vzdělávání, Liberec. - (brož.)
Jak se efektivně učit cizí jazyk aneb Terapie pro chronické začátečníky : English effectively / D. Gruber. - 5. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 1998. - 158 s. - (brož.)

Jewish Customs and Traditions : Festivals, the Synagogue and the Course of Life : (Exhibition Guide) / A. Putík, E. Kosáková, D. Cabanová. - Prague : REAG, 1998. - 87 s. - The Jewish Museum,Prague. - (brož.)


Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok. 1999-2000. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1998. - 385s. - (brož.)
Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK / B. Hošková, M. Matoušová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - Katedra zdravotní tělesné výchovy atělovýchovného lékařství FTVS UK, Praha. - (brož.)
Kniha o staré Praze / J. Horák. - Rozš. a opr. 2. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 259 s., 8 s. obr. příl. - (váz.)
Kolotoč / Z. Crha. - Strážnice : Spolek přátel Purkyňova gymnázia, 1997. - 11 listů. - (Brož.)
Král sedmi závojů : italské pohádky vypravuje Jan Vladislav / J. Vladislav. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 224 s. - (váz.)
Kříž mezi Vinohrady : pověsti z Čejkovic / L. Vašek. - Čejkovice : Obecní úřad, 1998. - 31 s. - (Brož.)
List of Lectures for the academic year 1998/1999 : 2nd Faculty of Medicine Charles Univerzity. - Prague : Peres, 1998. - 90 s. - (Brož.)
Matematika pro přijímací zkoušky / P. Rádl ...[et al.]. - 2., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 55 s. - (brož.)
Maturujeme z ekonomie : základy znalostí každého ekonoma / V. Kunz, J. Kozler. - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, [1998]. - 86 s. - (brož.)
Maturujeme z marketingu a managementu : základy znalostí každého podnikatele / V. Kunz, J. Kozler. - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, [1998]. - 82 s. - (brož.)
Metodická příručka k technice administrativy a obchodní korespondenci / O. Kuldová, E. Fleischmannová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 111 s. - (brož.)
Metodická příručka k učebnici Čeština s maňáskem Hláskem pro 3. ročník ZŠ / J. Svobodová, K. Klímová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 51 s. - (brož.)
Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu : Praha, Nár. knihovna ČR 15.10.1998-02.11.1998 / Z. Uhlíř. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 99 s. -(brož.)
Moje nová kniha pohádek / ilustrace L. Dašková. [text Václav Cibula] ... [et al.]. [sestavila a jazykově upravila Eva Branišová] . - Vyd. 1. - Praha : Brio, 1998. - 176 s. - (váz.)
Nápady pro maminky na mateřské dovolené : kalendář námětů pro každou příležitost / H. Doležalová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 182 s. - (brož.)
Netradiční a zájmové chovy : speciální příloha. - [Praha] : [ZN-1. zemská a. s.], [1996]. - 30s. - (Brož.)
O nás - pro nás aneb Deník školáka. Díl 3 / L. Csémy... [et al.]. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 81 s., příl. - (Brož.)
Občanská výchova : učebnice pro 9. ročník základní školy / M. Valenta. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 101 s. - (brož.)
Občanská výchova : pro 7. ročník základní školy pro sluchově postižené / D. Ditmarová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1998. - 78 s., 8 s. obr. příl. - (brož.)
Od Kojálu vítr fouká : pověsti z Jedovnic a okolí / L. Vašek. - Blansko : Sdružení obcí - Blansko, Jedovnice, Kotvrdovice, Křtiny, Kulířov, Lipovec, Olomučany, Rudice, Senetářov, Vilémovice, 1998. - 75 s. - (Brož.)
Pedagogický slovník / J. Průcha, E. Walterová, J. Mareš. - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 328 s. - (váz.)

Pelhřimovsko : můžeš si vybrat aneb volný čas.. / [Blanka Musilová, Renata Sůvová] - 2. vyd. - Humpolec : Tiskárna David, 1998. - 48 s., obr. příl. - (Brož.)


Pěnička : hudební výchova pro 2. ročník základní školy / L. Daniel. - 1. vyd. - Praha : Panton, 1995. - 24 s. - (brož.)
Plnění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. - 1. vyd. - Praha : JAN, 1998. - 123 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha. - (brož.)
Počítat do pěti a jiné texty / Z. Pinc. - Vyd. 1. - Praha : Sofis, 1998. - 239 s. - (brož.)
Podzim v mateřské škole : učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol / E. Opravilová, V. Gebhartová. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 127 s. - (brož.)
Pracovní sešit k Vlastivědě pro 4. ročník / P. Augusta, F. Honzák, A. Nídlová. - 4. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 32 s. - (brož.)
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně : studijní program. 1998-1999. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 177 s. - (brož.)
Program studia v akademickém roce 1998-1999 : fakulta sociálních studií MU v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 96 s. - (brož.)
Průvodce studenta - kazuistika jako závěrečné práce : pro distanční čtyřsemestrové a šestisemestrové studium speciální pedagogiky / vypracovala D. Švingalová. - Vyd. 1. - Liberec : Technickáuniverzita, 1998. - 40 s. - Referát distančního vzdělávání, Liberec. - (brož.)
Přírodověda pro 4. ročník základní školy / J. Mladá, L. Podroužek. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 79 s. - (brož.)
Psychologický výklad pohádek : smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie / M. Franz. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 182 s. - (brož.)
Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ / M. Koman... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Rekvalifikace : informační servis. Bulletin Oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany České republiky. 1999. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 54 s. - (brož.)
Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního semináře projektu Tempus-Phare, No: CME-02121-96 : Praha 22.09.1998-24.09.1998 / [redaktor Marie Pourová] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : KUFR, 1998. - 239 s. - (brož.)
RUFIS '98 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti : mezinárodní konference : sborník příspěvků pro česko-slovenskou část konference : Liberec 09.09.1998-11.09.1998 / editor K. Květoň, V. Kovačič. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 216 s. - (brož.)
Rukověť : pokyny pro studující DPS / sestavil J. Horák, M. Kratochvíl, J. Vacek. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 36 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky apsychologie, Liberec. - (brož.)
Rukověť starožitníka a sběratele / Z. Knápek. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 325 s. - (váz.)
Říkáme si s dětmi : k praktickým otázkám výchovy jazyka a řeči u malých dětí / F. Synek. - 4. vyd. - Praha : ArchArt, 1998. - 45 s. - (brož.)
Sborník 25. konference VŠTEZ : [25. konference VŠTEZ]. Trnava, (SK) 07.09.1998-10.09.1998 / [editor M. Kočandrlová] - [Brno] : Jednota českých matematiků a fyziků, 1998. - 354 s. - Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava. - (brož.)
Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni : chemie. 17. 1998. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 95 s. - Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)
Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Roč. 4. 1998 / editoři J. Baštinec, J. Diblík. - Brno : CERM, 1998. - 112 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky,Brno. - (brož.)

Sborník z výzkumů k práci s talentovanými dětmi a mládeží / uspořádal Otto Hoffmann - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT, 1998. - 79 s. - (brož.)


Seznam předmětů a studijní plány bakalářského a magisterského studia ve školním roce : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 1998-1999 / [editor L. Benešová] ... [et al.]- Praha : Peres, 1998. - 300 s. - (Brož.)
Slezská univerzita : výroční zpráva : 1997. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 86 s. - (Brož.)
Slovácké pověsti / J. Žardecký. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1998. - 167 s. - (váz.)
Směry vzdělávací politiky v odborném vzdělávání : sborník příspěvků z 5. mezinárodního semináře : Kroměříž 05.05.1998-07.05.1998. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 130 s. - (brož.)
Sociální a pedagogická komunikace : ukázky teorie a praktická cvičení / T. Svatoš, V. Kotková. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 173 s. - Pedagogická fakulta VŠP. - Katedra pedagogiky apsychologie, Hradec Králové. - (brož.)
Spolu každý sám : v manželství a rodině / I. Plaňava. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 218 s. - (brož.)
Střední zemědělská technická škola - Střední ekonomická škola - Střední zemědělská škola - Střední odborná škola : 1958-1998. - Blatná : Střední odborná škola, 1998. - 75 s. - (Brož.)
Studijní program : chemická fakulta VUT v Brně. Magisterské a bakalářské studium, řádné studium denní. 1998-1999 / [sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učenítechnické, 1998. - 46 s. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)
Studijní program Pedagogické fakulty MU ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 202 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Studijní programy bakalářského a magisterského studia ve školním roce 1998/1999 : Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. - Praha : Peres, 1998. - 202 s. - (Brož.)
Studium a studijní programy v akademickém roce : (řádné denní studium). 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 249 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Systém využití mozku : rádce, jak si krok za krokem zlepšit svou paměť / J. Hancock. - Olomouc : Fontána, 1997. - 253 s. - (váz.)
Šimonovy pracovní listy. 8, Rozvoj logického myšlení / V. Kárová. ilustrace E. Vogelová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - Nestr. - (brož.)
Šimonovy pracovní listy. 9, Grafomotorika a kreslení / V. Pokorná. ilustrace D. Košková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - Nestr. - (brož.)
Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků : sborník z odborného semináře : Olomouc 20.10.1998-21.10.1998 / [uspořadatel Otto Obst] - 1. vyd. - Olomouc : UniverzitaPalackého, 1998. - 86 s. - Pedagogická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Tehdy, tenkrát, kdysi.. : pověsti a historické příběhy z Kunštátu a okolí / zpracovali I. Blahutová, L. Vašek. - Brno : Bolzano, 1996. - 113 s. - (Brož.)
Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje / Z. Fišer, J. Pospíšil, J. Motal. - Vizovice : Lípa, 1997. - 125 s. - (váz.)
Transmise kultury a škola. - Praha : Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. - 214 s. - (brož.)
365 zábavných činností bez televize : náměty pro děti a jejich rodiče / S. Bennett, R. Bennett. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 389 s. - (brož.)
Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 42 s. - (brož.)

Universities at preparing economists to enter the European Union : Proceedings : Brno, (CZ) 10.09.1998-11.09.1998. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 344 s. - Faculty ofEconomics and Administration Masaryk University, Brno. - (brož.)


Uspějte u zkoušky a konkurzu aneb Jedeme v tom všichni / D. Gruber. - Vyd. 3. přeprac. a dopl. - Ostrava : Repronis, 1998. - 93 s. - (brož.)
Ein Übungskonzept für den Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe I / W. Brehm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 10, 316 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Velká kniha pro malé mistry. 4 / A. Müh. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 128 s. + 1 příl. - (váz.)
Vojenské střední školy / [Miloš Křížek] ...[et al.]- 2., aktualizované vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Vojenské vysoké školy / [Miloš Křížek] ...[et al.]- 2., aktualizované vyd. - Praha : Impuls, 1998. - Nestr. - Ministerstvo obrany ČR, Praha. - (brož.)
Vybrané stati z pedagogiky : pracovní text pro manažery sportu / J. Vacek. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 41 s. - Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie,Liberec. - (brož.)
Výroční zpráva Klvaňova gymnázia v Kyjově za školní rok. 43. 1997-1998. - Kyjov : Klvaňovo gymnázium, 1998. - 43 s. - (Brož.)
Vzdělávací standardy v sociální práci : pro středoškoláky, vyšší odborný a vysokoškolský stupeň vzdělání / I. Tomeš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Sociopress, 1997. - 334 s. - Socioklub,Praha. - (brož.)
W kregu Strasburga : z peregrynacji mlodziezy z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621 / Z. Pietrzyk. - Kraków : Biblioteka Jagiellonska, 1997. - 302 s. - (brož.)
Welcome to the Heart of Europe : Czech Republic, Slovak Republic : Hotels, Guest Houses and Restaurants, Holiday Areas, Towns / Z. Meixnerová, J. Meixner. - Ostrava : Srdce, [1998]. - 254 s. - (váz.)
Willkommen im Herzen Europas II : Tschechische Republik : Reiseführer mit Unterkunftsmöglichkeiten / Z. Meixnerová, J. Meixner. - Ostrava : Srdce, 1995. - 128 s. - (váz.)
Zahraniční učebnice jazyků. - Olomouc : Podnikový institut, [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Zdravý životní styl : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 1 / E. Marádová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 143 s. - (brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1994 / [připravila Hana Bergová] - Prostějov : DUHA, 1994. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1995 / [připravila Hana Bergová] - Prostějov : DUHA, 1995. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1996 / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : DUHA, 1996. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1997 / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : DUHA, 1997. - Nestr. - (Brož.)
Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově. 1998 / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : DUHA, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Životy mladých pražských žen / A. Heitlingerová, Z. Trnková. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické
nakladatelství, 1998. - 207 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist