Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - A. Všeobecnosti

za září-říjen 1998

...et in Hollandia ego.. : holandské malířství 17. století a raného 18. století ze sbírek Národní galerie v Praze : Zámek, Moravská Třebová / H. Seifertová, A. Ševčík. - Praha : Národnígalerie, 1998. - 129 s. - (brož.)
Arsbok : Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. 1998. - Göteborg : Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 1998. - 61 s. - (brož.)
Adresář ekologických organizací a institucí na okrese Klatovy : 1998 / [připravili František Krůs, Luboš Smolík] - Klatovy : Okresní muzeum, 1997. - 27 s. - (Brož.)
Advokáti v České republice. 1998. - Vyd. 1. - Sokolov : BaumSoft, 1998. - 445 s. - (Brož.)
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz : Jahrbuch. Jg. 48. 1997. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1998. - 307, 49 s., obr. příl. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 7. aktualizací: Srpen 1998. Sv. 1, Rubriky 1-5 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 7. aktualizací: Srpen 1998. Sv. 2, Rubriky 6-10 / O. Hanzlová... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. -Přeruš. str. - (váz.)
Alexandr Berndorf : personální bibliografie / [zpracovala Jaroslava Hanzlíčková, A. Sedláčková, Stanislava Stehlíková] - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 23 s. - (brož.)
Almanach poetického a výtvarného klubu Violka : literární soutěž. 1997 / [odpovědná redaktorka V. Hegerová] - Prostějov : Regionální osvětové středisko, 1997. - 105 s. - (Brož.)
Almanach tajemna : nadpřirozené jevy v běhu staletí / [Geremie R. Barmé] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1998. - 464 s. - (váz.)
Amerika v proměnách staletí / J. Opatrný. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 841 s., obr. příl. - (váz.)
Antonín Mach : Galerie výtvarného umění v Hodoníně 03.1998 / [text Josef Fantura, Antonín Mach] - Hodonín : Galerie výtvarného umění, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Art marketing / D. Siering. - Benešov : Start, 1998. - 125 s. - (brož.)
Bibliografia bibliografii polskich. 1996 / opracowaly M. Przybysz, D. Urbanska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. - 221 s. - (brož.)
Bibliotheca Strahoviensis. 1997. Č. 3. - Vyd. 1. - Praha : Strahovská knihovna, 1997. - 277 s. - Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha. - (Brož.)
Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej. R. 47. 1997. Nr. 1-2. - Kraków : Biblioteka Jagiellonska, 1997. - 206 s., 81 obr. na příl., 2 mp. příl. - (brož.)
Catalogo delle biblioteche d'Italia : Toscana. Vol. 1 / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni] ... [et al.]- Roma : ICCU, 1997. - 10, 364 s. - Ministeri per i Beni Culturali eAmbientali, Roma. - (váz.)
Catalogo delle biblioteche d'Italia : Toscana. Vol. 2 / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni] ... [et al.]- Roma : ICCU, 1997. - S. 367-745. - Ministero per Beni Culturali eAmbientali, Roma. - (váz.)
Catalogo delle biblioteche d'Italia : Toscana. Vol. 3 / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni] ... [et al.]- Roma : ICCU, 1997. - S. 749-983. - Ministero per i Beni Culturali eAmbienti, Roma. - (váz.)
Civilizace lásky : druhá rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelsví, 1998. - 95 s. - (brož.)

Czech and Slovak Chemical Guide. 1997-1998. - 7th Annual Ed. - Brno : Exin, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)


Czech and Slovak Pharmaceutical Guide. 1998-1999. - 3rd Ed. - Brno : Exin, 1998. - 10, 466 s. - (Brož.)
Czech and Slovak Plastics and Rubber Guide. 1997-1998. - 5th Annual Ed. - Brno : Exin, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
Čechem volbou : (militantní racionalista Kurt Konrad) / M. Ransdorf. - [Praha] : Orego, 1997. - 61 s. - (brož.)
Česká národní bibliografie : grafika. 1995. Sv. 1. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 539 s. - (brož.)
Česká národní bibliografie : grafika. 1995. Sv. 2. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - S. 541-1056. - (brož.)
Česká národní bibliografie : zahraniční bohemika. 1996. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 254 s. - (brož.)
České umění ze sbírek Galerie hlavního města Prahy: Dům U zlatého prstenu : 1900-1990 : Galerie hl. města Prahy, Praha: Dům U zlatého prstenu / [úvodní text Jaroslav Fatka] ... [et al.]-[Praha] : [Galerie hlavního města Prahy], [1998]. - 280 s. - (brož.)
Český sen / V. Macura. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 215 s. - (brož.)
Činnost Národních referenčních laboratoří v oborech hygieny, mikrobiologie a epidemiologie v SZÚ i mimo SZÚ v roce 1997 / [P. Křížová, D. Winklerová, V. Rupeš] - Praha : Státní zdravotníústav, 1998. - 68 s. - (brož.)
ČR vstupuje do NATO : mezi madridským a washingtonským summitem / [sestavil Dobroslav Matějka] - Praha : Česká atlantická komise, 1998. - 131 s. - Ústav mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Deutsch in der Tschechischen Republik : Deutschland, Österreich, Schweiz. 1998-1999. - Prag : Goethe-Institut, [1998]. - 94 s. - (Brož.)
Diář s katolickým a občanským kalendáriem 1999. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 12, 1 s., příl. - (Brož.)
Dictionary of Plant Toxins / editor J. Harborne... [et al.]. - Repr. - Chichester : John Wiley, 1997. - 15, 523 s. - (váz.)
Divadlo v České republice. 1996-1997 / [uspořádala Iva Frelová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 1998. - 374 s. - (brož.)
Dusivá kultura / J. Dubuffet. - Praha : Herrmann, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Elektrické přípojky nízkého napětí a připojovací podmínky dodávky elektřiny / V. Macháček. - 1. vyd. - Praha : IN-EL, 1998. - 185 s. - (brož.)
Encyclopedia of Library and Information Science. Vol. 62. Suppl. 25 / editor A. Kent, C. Hall. - New York : Marcel Dekker, 1998. - 6, 371 s. - (váz.)
Encyklopedie českých tvrzí. Díl 1, A - J / L. Svoboda... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1997. - 84, 272 s. - (váz.)
Fascinující záhady : nové skutečnosti / M. Kruml. - 1. vyd. - Praha : X-Egem, 1998. - 295 s. - (váz.)
Die Fehler des Kopisten / B. Strauss. - München : Carl Hanser, 1997. - 206 s. - (váz.)
Filadelfský experiment : přenos bitevní lodi do jiného časoprostoru, na kterém se podílel i Albert Einstein / Velitel X. - Praha : Etna, [1996]. - 124 s. - (váz.)
Fotbalová ročenka. 1997-1998 / M. Bureš, V. Bureš, J. Železný. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 229 s. - (brož.)
Fyzikální terapie. 2 / J. Poděbradský, I. Vařeka. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 171 s. - (brož.)

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Bd. 2. 2, Niedersachsen : H - Z / herausgegeben von P. Raabe. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 358 s. - (váz.)


Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Bd. 5, Ungarn / bearbeitet von J. Vásárhelyi... [et al.]. - Hildesheim : Olms-Weidmann, 1998. - 290 s. - (váz.)
Havárie UFO u Roswellu / K. Randle, D. Schmitt. - Praha : Etna, 1995. - 249 s., obr. příl. - (váz.)
Historie Ústřední zemědělské a lesnické knihovny ve světle literárních pramenů : (komentovaná bibliografie) / S. Bartošová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. -137 s., 30 obr. na příl. - (brož.)
Historie závodu Organik v Otrokovicích : 1930 - 1990 / zpracoval J. Tichý. - Valašské Meziříčí : DEZA, 1997. - 41 s., fot. příl. - (Brož.)
Informační technologie I / M. Franců, J. Hrbáček, A. Švec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 73 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Internet / M. Miloševič. - [Beograd] : [BIGZ], 1996. - 23 s. - (Brož.)
Inwentarz rekopisów Biblioteki Jagiellonskiej. Nr. 10.001-11.000. Cz. 1, Nr. 10.001-10.500 / redaktor J. Grzybowska. - Kraków : Biblioteka Jagiellonska, 1997. - 467 s. - (brož.)
Jahrbuch : Bayerische Akademie der Wissenschaften München. 1997. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 393 s., obr. příl. - (brož.)
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für das Jahr. 1996. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 347 s. - (brož.)
Jak kde kdy proč / B. Hollyer, J. Justice, J. Paton. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 218 s. - (váz.)
Jakub Schikaneder : 1855-1924 : malíř Prahy přelomu století : tematický průvodce retrospektivní výstavou Národní galerie v Praze - Sbírky starého umění : Praha, Valdštejnská jízdárna 15.05.1998-10.01.1999 / T. Vlček. - Vyd. 1. - Praha : Národní galerie, 1998. - 83 s. - (váz.)
Joannes Marcus Marci : A Seventeen-Century Bohemian Polymath / edited by P. Svobodný. - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1998. - 236 s. - (brož.)
Karmelitánský kalendář : čtení pro poučení a pro volný čas. 1999 / [redaktor Michal Holeček] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 128 s. - (brož.)
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Díl 2, Tisky z let 1501-1800. Část 4. Písmeno K - L. Č. 3642-5134 / [sestavil] Z. Tobolka... [et al.].- 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 1, 172 s., 26 obr. na příl. - Oddělení rukopisů a starých tisků, Praha. - (brož.)
Krátký film dětem : Praha, České muzeum výtvarných umění 12.1997-02.1998 / [texty Edgar Dutka a Alena Potůčková] - Praha : České muzeum výtvarných umění, 1998. - Nestr. - (brož.)
Kronika lidstva / sestavovatel B. Harenberg. - 5., dopl. čes. vyd. - Praha : Fortuna Print, 1998. - 1295 s. - (váz.)
Lanškrounské hospody, restaurace a kořalny : [Kde se pivo pije, tam se dobře žije]. Měst. muzeum v Lanškrouně 05.09.1998-31.01.1999 / [úvodní text Marie Macková] - Lanškroun : Městské muzeum, 1998. - 16 s. - (Brož.)
Lékařská informatika / P. Kasal, Š. Svačina ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 543 s. - (brož.)
List of Papers. 1997 / compiled by M. Novotná, E. Schauerová. - Prague : Institute of Macromolecular Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 58 s. - Department ofScientific Information, Prague. - (brož.)

Literatura i kultura popularna. 7 / redaktor T. Zabski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 271 s. - (brož.)


Literatura pro děti a mládež v ČR v roce 1997 : přírůstky Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež za rok 1997 / [redakčně zpracoval Juraj Daubner] - Praha : Ústav pro informace vevzdělávání, 1998. - 86 s. - Státní pedagogická knihovna Komenského, Praha. - (Brož.)
Manažerské informační systémy I : externí zdroje informací / R. Bébr. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 3, 62 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Marketing služeb v praxi finančních institucí : 1. ročník odborné konference : sborník přednášek : Ostrava 09.09.1998-10.09.1998. - Ostrava : Repronis, 1998. - 68 s. - Newport University,Ostrava. - (brož.)
11. mezinárodní sjezd : bibliografie : Bratislava 30.08.1993-08.09.1993 / [zpracovaly Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 365 s. - Slovanská knihovna, Praha. - (brož.)
Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství : sborník referátů : Brno 09.12.1997 / [uspořádal Vojtěch Řezníček] ...[et al.]- Brno : Mendelovazemědělská a lesnická univerzita, 1997. - 110 s. - Zahradnická fakulta. - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Lednice na Moravě. - (brož.)
Muzeum a současnost : středočeský vlastivědný sborník. Řada společenskovědní. Sv. 16. - Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 1998. - 176 s. - (brož.)
Na hranicích zázraku / R. Holbe. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 146 s., obr. příl. - (váz.)
Naděje : cíle a poslání / [autorsky zpracovali Vlastimila a Ilja Hratečtí] - 2. upr. vyd. - Praha : Naděje, [1998]. - 63 s. - (brož.)
Národopisná výstava Českoslovanská 1895 na stránkách časopisu Šumavan v letech 1893-1895 / [sestavil Jindřich Hůrka] - Klatovy : Okresní muzeum, 1997. - Nestr. - (brož.)
Obrazárna Pražského hradu : průvodce expozicí / [text Eliška Fučíková, Petr Chotěbor, Zdeněk Lukeš] - Vyd. 1. - Praha : Správa Pražského hradu, 1998. - 95 s. - (brož.)
Obrazová galerie rodu Hohenemsů : katalog stálé expozice 2 / K. Křížová, D. Junek. - 1. vyd. - Polička : Městské muzeum a galerie, 1997. - 288 s. - (váz.)
Ochrana zdraví v českých technických normách / [Alexandr Fuchs] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 96 s. - (brož.)
Okres Opava v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 62 s. - (váz.)
Okres Vsetín v roce 1997 : soupis publikací a článků / zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 45 s. - (váz.)
On people, signs and states : Spotlights on Sumerian society, c. 3500 - 2500 B.C. / P. Charvát. - Vyd. 1. - Prague : The Oriental Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. -117 s. - (brož.)
Osudy socialismu : (pokus o analýzu) 1 / D. Spáčil. - [Praha] : Orego, 1998. - 39 s. - (brož.)
Otevřené oči a zvednuté obočí / I. Havel. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1998. - 173 s. - (váz.)
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 10, Gens - Hedwigia. - Praha : Paseka, 1998. - 1025 s., obr. příl. - (Paseka ; váz.)- (Argo ; váz.)
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 11, Hédypathie - Hýždě. - Praha : Paseka, 1998. - 1066 s., obr. příl. - (Paseka ; váz.)- (Argo ; váz.)
Paranormální jevy : moderní pohled : síly vnitřní, vnější, mimozemské / J. Spencer. - Praha : Etna, 1993. - 160 s. - (váz.)

Past, nebo brána nebes / T. Bahounek. - 1. vyd. v MCM. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 246 s. - (Brož.)


Prague Castle Gallery : A Guide to the Collections / [Written by Eliška Fučíková, Petr Cotěbor and Zdeněk Lukeš] - 1st ed. - Prague : Prague Castle Administration, 1998. - 95 s. - (brož.)
Pražské spolky : soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990 / M. Lašťovka... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 1998. - 95, 742 s. - (váz.)
Proceedings of Research Works. 1998. - 1st Ed. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 1998. - 81 s. - (brož.)
Projektování informačních systémů I / J. Malý. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 147 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie. - Katedra aplikovanéinformatiky, Hradec Králové. - (brož.)
Projektování informačních systémů II / J. Malý. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 61 s. + 5 příl. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie. - Katedraaplikované informatiky, Hradec Králové. - (brož.)
Průmyslové oblasti Československa v období socialistické výstavby : hospodářský, demografický a sociální vývoj / L. Bajger. - Opava : Slezský ústav Československé akademie věd, 1980. - 97 s. - (Brož.)
První Slovanský : 1848-1998 / [Josef Kůta] ... [et al.]- [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 47 s. - (brož.)
Příprava textů počítačem II / P. Herout. - Vyd. 1. - Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. - 252 s. - Fakulta aplikovaných věd. - Katedra informatiky a výpočetní techniky,Plzeň. - (brož.)
Publikationen deutscher Belletristik in tschechischen Übersetzungen : 1801-1850 / P. Drews. - Prag : Euroslavica, 1997. - S. 216-260. - (Brož.)
Referate und Beiträge zum 8. internationalen Slavistenkongress : [8. internationalen Slavistenkongress]. Zagreb, (HR) 1978 / [J. R. Döring] ... [et al.]- München : Otto Sagner, 1978. - 451 s.- (brož.)
Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK) / [Gerlinde Buck] ... [et al.]- München : Goethe-Institut, 1990. - 224 s. - (Brož.)
Ročenka Geofondu České republiky za rok. 1997 / sestavili V. Shánělec, J. Rambousek. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 28 s. - (brož.)
Ročenka. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. 1997. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1998. - 75 s. - (brož.)
Roswellské UFO : nejnovější poznatky / K. Randle. - Praha : Etna, [1996]. - 181 s. - (váz.)
Rozpočetnictví pro nefinanční manažery : jak využít rozpočetnictví jako účinného nástroje řízení / I. Maitland. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 171 s. - (brož.)
Rubikon : Eliáš, Exnar, Rybák, Matouš : Východočes. galerie v Pardubicích 04.06.1998-30.08.1998 / [úvodní text Ivo Křen] - Pardubice : Východočeská galerie, 1998. - Nestr. - (brož.)
Runy : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí věštění z run / D. Barrett. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 61 s. - (váz.)
Sborník anotací grantů řešených na PF UJEP v roce 1997 / [sestavila Zdeňka Podaná] - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 71 s. - Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem. - (brož.)
Sedmdesát let Rotary klubu Hradec Králové / [sestavil Jan Pěta] - 1. vyd. - Hradec Králové : Rotary klub, 1998. - 41 s. - (Brož.)
Seznam přednášek Fakulty informatiky ve školním roce. 1998-1999. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 216 s. - (brož.)

Sitzungsberichte : Bayerische Akademie der Wissenschaften München. Jg. 1997. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1997. - 57 s. - Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse,München. - (brož.)


Slovník českých filozofů / redaktor J. Gabriel... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 697 s. - (váz.)
Slovník severských spisovatelů / [Dagmar Hartlová] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 503 s. - (váz.)
Současné problémy české komunity neslyšících. 1, Hluchota a jazyková komunikace / V. Strnadová. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 279 s. - Filozofická fakulta. - Katedra českého jazyka,Praha. - (brož.)
Současné umění : Contemporary Collection-Czech Art in the '90s : Galerie hl. města Prahy, Praha: Dům U zlatého prstenu 1998-2000 / [texty Miroslav Petříček, Olga Malá, Karel Srp] - Praha : Galerie hlavního města Prahy, 1998. - 142, 16 s. - (brož.)
Soupis historické části zámecké knihovny pánů z Vrbna v Holešově / H. Veličková. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 166 s. - (Váz.)
Soupis písemně zpracovaných dotazů a rešerší oddělení informačních a referenčních služeb Státní vědecké knihovny v Hradci Králové za rok. 1997 / [zpracovala Božena Klabalová] - Hradec Králové: Vědecká knihovna, 1998. - Nestr. - (brož.)
Soupis rešerší zpracovaných v letech 1990-1997 / A. Sedláčková. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 50 s. - (brož.)
Standardy státního informačního systému České republiky. - Aktualizované vyd. - Praha : Úřad pro státní informační systém, 1998. - 259 s. - (brož.)
Stanislav Hanzík: Jaroslav Seifert : projev při odhalení Památníku Jaroslava Seiferta : Kralupy nad Vltavou 27.11.1997 / [autor projevu Václav Procházka] - [Kralupy nad Vltavou] : t. TiskárnaIV., [1997]. - Nestr. - (Brož.)
Statistics on Culture : Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic. 1997 / statistical Data processed by V. Lindnerová... [et al.]. - Prague : Information and Consulting Centre for Local Culture, 1998. - Nestr. - (brož.)
Statistika kultury : neperiodické publikace, periodický tisk a vydavatelé. Základní údaje. 1997 / zpracovala D. Malá. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. -Nestr. - (brož.)
Státní ústav památkové péče, Praha : výroční zpráva. 1997 / [redakce Hana Samková] - Praha : Státní ústav památkové péče, 1998. - 111 s. - (brož.)
Sternstunden der Menschheit : 12 historische Miniaturen / S. Zweig. 891.- 910. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1997. - 251 s. - (brož.)
100 nej... (Největší a nejúspěšnější firmy v České republice). Roč. 4. - Praha : Top Press, 1998. - Přeruš. str. - Poradenská sekce, Praha. - (váz.)
Svět expozic a depozitářů : 75 let muzea v Chomutově / [Jan Gaža] ... [et al.]- Chomutov : Okresní muzeum, 1998. - 64 s. - (Brož.)
Školní kalendář kačera Donalda. 1998-1999. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - 160 s. - (brož.)
Šumavan : výběrová bibliografie. 1891-1900. Sv. 1, Textová část / [sestavil Jindřich Hůrka] - Vyd. 1. - Klatovy : Okresní muzeum, 1997. - 389 s. - (brož.)
Šumavan : výběrová bibliografie. 1891-1900. Sv. 2, Rejstříky / [sestavil Jindřich Hůrka] - Vyd. 1. - Klatovy : Okresní muzeum, 1997. - S. 394-465. - (brož.)
Tajemné kyvadlo a zázračné amulety : ojedinělé návody a poučení. - Ústí nad Labem : Victory, [1998]. - 108 s. - (Brož.)
Tajná věc UFO : pravdivý příběh neznámých létajících objektů. Díl 1 / M. Hesemann. - 1. vyd. - Praha : Etna, 1994. - 208 s., obr. příl. - (brož.)
Tajná věc UFO : pravdivý příběh neznámých létajících objektů. Díl 2 / M. Hesemann. - 1. vyd. - Praha : Etna, 1995. - 152 s., obr. příl. - (brož.)

Tajné dějiny budoucnosti aneb Zrcadlo historických mystérií / V. Liška. - Vyd. 1. - Praha : Bohemia, 1998. - 156 s., obr. příl. - (váz.)


Tarot : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí Tarotu / D. Barrett. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 61 s. - (váz.)
Telematics for Libraries : Synopses of Projects. - Luxembourg : European Commission, 1998. - 10, 88 s. - Directorate General XIII-E/4: Electronic Publishing and Libraries, Luxembourg. -(Brož.)
Téma Židle : výstava a sympozium k dvoustému výročí narození Michaela Thoneta (1796 - 1871) : katalog sbírky ohýbaného nábytku / [Dagmar Koudelková, Jiří Uhlíř] - Vsetín : Okresní vlastivědnémuzeum, 1996. - 77 s. - (Brož.)
Tunel do kosmu : přehlížená poselství a utajované skutečnosti : část 2., volně navazující na předchozí knihu UFO, bible a konec světa / J. Wojnar. - Olomouc : Votobia, 1998. - 357 s. -(brož.)
Tušení souvislosti / L. Souček. - 4. vyd., v Baronetu 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 331 s. - (váz.)
UFO: Nové důkazy : také z archivů KGB / M. Hesemann. - 1. vyd. - Praha : Etna, 1996. - 166 s. - (brož.)
UFO: Únosy lidí / J. Mack. - Praha : ETNA, [1998]. - 459 s. - (váz.)
Ukazatele výzkumu a vývoje v České republice za rok 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 57 s. - (Brož.)
Umělá inteligence I : neuronové sítě a genetické algoritmy / I. Zelinka. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1998. - 126 s. - Vysoké učení technické, Brno. - Katedra automatizace a řídicí technikyFakulty technologické, Zlín. - (brož.)
Veřejné knihovny ČR : statistický přehled o činnosti v roce. 1994, 1995, 1996. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 299 s. - Odbor knihovnictví, Praha. - (brož.)
Vědecko-technické akce : vědecko-technické akce na 2. pololetí roku 1998. Č. 37 / zpracovala M. Krátká. - Ostrava : OKD, 1998. - 14 s. - Automatizace řízení. - Odbor VTEI, Ostrava. - (brož.)
Vladimír Hanuš : 1988-1998 : Východočes. galerie v Pardubicích 04.1998-05.1998 / [text Vít Bouček] - Pardubice : Východočeská galerie, 1998. - Nestr. - (brož.)
Výsledky činnosti veřejných knihoven Jihomoravského kraje za rok. 1997 / zpracovala S. Bílková. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1998. - 22 s. - (brož.)
Vznik a vývoj n. p. Sigma Lutín / V. Klega. - Olomouc : [vl. nákl.], 1968. - 197 s., 4 textové příl., 13 obr. na příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Der Welt-Tauch-Reiseführer : 4.000 Tauchbasen an den schönsten Plätzen der Erde / herausgeber W. Sedelmaier. - Augsburg : Naturbuch, 1998. - 675 s., příl. - (brož.)
Year-Book. Faculty of Science - Masaryk University, Brno. 1996. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
Year-Book. Faculty of Science - Masaryk University, Brno. 1997. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University Press, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Z dějin vývoje písma / F. Čapka, K. Santlerová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 96 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Záhadná mysteria : znovuobjevení vědění skrytého v evropských mýtech / G. Fosar, F. Bludorf. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 179 s., 11 obr. na příl. - (Váz.)
Záhadné kruhy v obilí : historie jednoho fenoménu / M. Hesemann, E. Tóthová. - 2. rozš. vyd. - Praha : Etna, [1998]. - 160 s., obr. příl. - (váz.)
Záhady života a smrti / F. Jones. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1998. - 157 s. - (váz.)

Zednářská symbolika aneb Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční esoterické symboliky / J. Boucher. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 425 s. - (váz.)


Zřícení UFO: Roswellský film s pitvou / M. Hesemann. - 1. vyd. - Praha : Etna, 1997. - 208 s., obr. příl. - (brož.)
Zur Literatur und Kultur Schlesiens in der Frühen Neuzeit aus interdisziplinärer Sicht / herausgegeben von M. Czarnecka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 197 s., 18 obr. na
příl. -(brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist