Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za září-říjen 1998

4. almanach Burianovy kulturní ozdravovny aneb Jak se máte, čemu věříte a jak překonáváte pocity marnosti? / pořadatel J. Burian. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1998. - 103 s. - (brož.)
Aspekt : kalendárka 1998 : z textov uverejnených v kultúrnom feministickom časopise Aspekt 1/1993 - 3/1997. - 1. vyd. - Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 1997. - 288 s. - (brož.)
Aussichten auf den Bürgerkrieg / H. Enzensberger. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 95 s. - (brož.)
Brzy půjdu do školy / S. Pišlová, G. Filcík. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 64 s. - (brož.)
Buber für Atheisten : ausgewählte Texte / M. Buber. - 1. Aufl. - Gerlingen : Lambert Schneider, 1996. - 360 s. - (váz.)
Cesta bílého jeřába aneb Tajuplná pouť do šerého dávnověku JIN a JANGU : moderní spojení čínské medicíny a astrologie / E. Joachimová. - Praha : Pragma, 1998. - 244 s. - (brož.)
Civilizace lásky : druhá rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelsví, 1998. - 95 s. - (brož.)
Co se s námi stane, když zemřeme?. - 1. vyd. v angl. - New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1998. - 30 s. - (Brož.)
Čas / R. Snedden. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 47 s. - (váz.)
Český sen / V. Macura. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 215 s. - (brož.)
Člověk a řeč : lingvistický příspěvek k humanitním vědám / C. Hagege. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 311 s. - (váz.)
Čo mám vedieť, kým pôjdem do školy : počet, tvar, čas, meranie, triedenie, hlavolamy / S. Hewitt. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 135 s. - (váz.)
Čteme (si) z ruky / V. Omasta. - 2. vyd. - Praha : Chance, 1991. - 93 s. - (brož.)
Čtení z ruky / L. Reid. - Praha : Slovart, 1998. - 120 s. - (váz.)
Dar Ducha / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Den s radostí / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče o ně : výběr z knihy "Pedagogika - Autizmus" od Bente Gad Johansenové / [zpracovala Věra Novotná] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 30 s. -(brož.)
Diagnostika karmy. Kn. 4, Dotek s budoucností / S. Lazarev. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 1998. - 205 s. - (brož.)
Dialogform und Argument : Studien zu Platons "Politeia" / N. Blössner. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 358 s. - (brož.)
Dospělé děti alkoholiků / J. Woititz. Rozš. vyd. - Praha : Columbus, 1998. - 179 s. - (váz.)
Dovolíte, signore Giacomo? / L. Muška. - Duchcov : Kapucín, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Drogy a mýty : drogová problematika z nizozemské perspektivy / J. Nerad, L. Neradová. - Olomouc : Votobia, 1998. - 139 s. - (brož.)
Dusivá kultura / J. Dubuffet. - Praha : Herrmann, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Energetický program Pěti Tybeťanů : účinná cvičení těla, ducha a duše / B. Gillessen. - Praha : Pragma, 1998. - 129 s. - (brož.)

Estetická teorie / T. Adorno. - 1. vyd. - Praha : Panglos, 1997. - 581 s. - (brož.)


Estetická výchova : učebnice pro střední a odborné školy : výtvarná část / J. Skarlantová, L. Harazímová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 152 s. - (brož.)
Etika hospodářství / B. Molitor. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 182 s. - Česká křesťanská akademie, Praha. - (brož.)
Eutanazie : sympozium na téma: Lékařské, etické, právní a teologické aspekty eutanazie : [Lékařské, etické, právní a teologické aspekty eutanazie]. Olomouc 22.05.1993 / [L. Neoral] ... [etal.]- Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1992. - 31 s. - (Brož.)
Fascinující záhady : nové skutečnosti / M. Kruml. - 1. vyd. - Praha : X-Egem, 1998. - 295 s. - (váz.)
Fenomén štěstí v životě mladých lidí : (výsledky výzkumu fenoménu štěstí v roce 1995) : sborník příspěvků ze semináře : Krnov 10.04.1996 / [editor Zdeněk Jeník] - Vyd. 1. - Krnov : Retis, 1998. - 109 s., příl. - (Brož.)
Das ganz normale Chaos der Liebe / U. Beck, E. Beck-Gernsheim. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 299 s. - (brož.)
Harmonické manželství : pracovní sešit / N. Van Pelt. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 75 s. - (brož.)
Harmonické manželství : knížka pro šťastné partnerství / N. Van Pelt. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 172 s. - (brož.)
Hermeneutické pojetí zkušenosti / A. Mokrejš. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 53 s. - (brož.)
Horoskop vašeho dítěte aneb Co v něm ve skutečnosti je / W. Noé. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 147 s. - (váz.)
Ilustrovaná Kámasútra / [Roger Baker] - 2. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - Nestr. - (váz.)
Jak neměřit člověka : pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence / S. Gould. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 436 s. - (váz.)
Jak ulovit muže / A. Mandevill. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 158 s. - (brož.)
Jak ulovit ženu / S. Ferris. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 156 s. - (brož.)
Jaké barvy je tvůj padák? : praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru / R. Bolles. - Praha : Pragma, 1998. - 424 s. - (brož.)
Jiná svátost / B. Flamand. - [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 221 s. - (brož.)
Kant für Anfänger : Die Kritik der reinen Vernunft. - 4. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1996. - 165 s. - (brož.)
Die Kinder von Tschernobyl : Nadezhda Hoffnung durch Hilfe / G. Biermann, R. Biermann. - München : Ernst Reinhardt, 1993. - 99 s. - (brož.)
Křesťanský spiritismus : úvod do moderního spiritismu formou filozofického dialogu / A. Kardec. - Vyd. 1. - Uherský Ostroh : Dušezpytný spolok Život, 1998. - 182 s. - (brož.)
Kyvadélko : cesta intuitivního uzdravování : s tréninkovým programem Zhubni s pomocí kyvadla / F. Froemer. - Praha : Pragma, 1998. - 169 s. - (brož.)
Lexikon společenského chování / V. Smejkal. - 2. dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 263 s. - (brož.)
Léčebné síly v nás / J. Murphy. - Vyd. 2., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 108 s. - (váz.)
Léčivá síla spánku / S. Lavery. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 157 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Svojtka a Vašut ; váz.)

Logistika / K. Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1998. - 138 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)


Manželské mýty / P. Hauck. - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, 1998. - 93 s. - (brož.)
Mars a Venuše v kostele / J. Hes. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 48 s. - (brož.)
Nekažte si život maličkostmi / R. Carlson. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 230 s. - (váz.)
Nemoc jako cesta ke zdraví : holistický pohled na život a zdraví / V. Templemore. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1998. - 156 s. - (váz.)
Neviditelní agenti : manipulace naším vědomím : veřejnosti dosud utajované vojenské strategie 21. století / E. Meckelburg. - Praha : Laguna, [1998]. - 300 s., 42 obr. na příl. - (váz.)
O magii, lásce & sexu / S. Brázda. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 201 s., obr. příl. - (váz.)
O sebevraždách / B. Frankel, R. Kranz. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 149 s. - (brož.)
O sexu s Hankou : výuková pomůcka pro studující středních a vyšších zdravotnických škol / H. Fifková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 120 s. - (brož.)
Okultní kořeny nacismu : rakouští a něměčtí ariosofisté : 1890-1935 : tajné árijské kulty a jejich vliv na nacistickou ideologii / N. Goodrick-Clarke. - Praha : Votobia, 1998. - 381 s., 33obr. na příl. - (brož.)
Otestujte schopnosti svého dítěte : testy inteligence pro děti od 10 do 15 let / H. Eysenck. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1998. - 191 s. - (brož.)
Otestujte si svou duši / T. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 117 s. - (brož.)
Otevřené oči a zvednuté obočí / I. Havel. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1998. - 173 s. - (váz.)
Paranormální jevy : moderní pohled : síly vnitřní, vnější, mimozemské / J. Spencer. - Praha : Etna, 1993. - 160 s. - (váz.)
Píseň o perle : tajné knihy starověkých gnostiků / P. Pokorný. - 2. rozš. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 326 s. - (váz.)
Pochybnost / O. Guinness. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 162 s. - (brož.)
Pohled do tajů astrologie : jak si sestavit horoskop pro celý život? / J. Grumlík, K. Machková. - 7. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 106 s. + 1 příl. - (váz.)
Poznej svůj osud z karet / B. Glaser. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 132 s. - (váz.)
Pravdu mám já, určitě ne ty / E. Bono. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 295 s. - (váz.)
Prawda, logika, wartosci / redaktor J. Hawranek, M. Magdziak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 131 s. - (brož.)
Proměny myšlení o řeči / J. Kořenský. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 310 s. - Filozofická fakulta, Praha. - (brož.)
Převtělování a karma / J. Palka. - 2. vyd., souborné a rozš. - Jablonec nad Nisou : vl. nákl., 1997. - 91 s. - (Brož.)
Přítomnost a nesmrtelnost : (výbor textů) / G. Marcel. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 138 s. - (brož.)
Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně / Z. Boleloucký. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 99 s. - (brož.)

Psychoanalytická praxe. Díl 2, Praxe / H. Thomä, H. Kächele. - Praha : Pallata, 1996. - 19, 509 s. - (váz.)


Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 4 / redaktor S. Witkowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 264 s. - (brož.)
Psychologie a sociologie řízení / E. Bedrnová, I. Nový ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 559 s. - (váz.)
Psychologie pro Tebe / L. Paulínová. - 2., dopl. vyd. - Praha : Informatorium, 1998. - 123 s. - (brož.)
Ruce světla : léčení a lidské energetické pole : nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů / B. Brennan. - Praha : Pragma, 1998. - 343 s. - (brož.)
Schola vitae / A. Ignatenko. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1998. - 399 s. - (brož.)
Der Schriftsteller als Politiker : zur Europa-Essayistik in Vergangenheit und Gegenwart / P. Lützeler. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1997. - 17 s. - (brož.)
7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život : návraty etiky charakteru / S. Covey. - Praha : Pragma, 1997. - 327 s. - (brož.)
Sedmdesát let Rotary klubu Hradec Králové / [sestavil Jan Pěta] - 1. vyd. - Hradec Králové : Rotary klub, 1998. - 41 s. - (Brož.)
Sefer Jecira : kniha stvoření v teorii a praxi / A. Kaplan. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 410 s. - (váz.)
Silvova metoda pro fyzickou a psychickou kondici / J. Silva, E. Bernd. - Praha : Pragma, 1997. - 270 s. - (brož.)
Slovník českých filozofů / redaktor J. Gabriel... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 697 s. - (váz.)
Sociální fobie a její léčba : příručka pro vedení terapie / J. Praško ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 175 s. - (brož.)
Sociologie a filosofie : sociologie a sociální vědy / É. Durkheim. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 175 s. - (brož.)
Styly učení žáků a studentů / J. Mareš. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 239 s. - (brož.)
Svět fantazie : celotáborová hra / K. Omes. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 64 s. - 4. Přístav vodních skautů Racek, Žďár nad Sázavou. - (brož.)
Svoboda a bezmoc / H. Adler. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 215 s. - (váz.)
Tajemné kyvadlo a zázračné amulety : ojedinělé návody a poučení. - Ústí nad Labem : Victory, [1998]. - 108 s. - (Brož.)
Tajemství šťastného manželství. Díl 1, Abychom si rozuměli.. / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 95 s. - (Brož.)
Tajemství šťastného manželství. Díl 2, Nový život : seznámení s počátkem našeho života, problematika plánování rodičovství, příběhy ze života / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Maticecyrilometodějská, 1998. - 85 s., 2 příl. - (Brož.)
Tajemství šťastného manželství. Díl 3, Na vlnách transcendence / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 71 s. - (brož.)
Taoistická astrologie : příručka skutečné čínské tradice / S. Levitt, J. Tang. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 227 s. - (váz.)
Tarot : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí Tarotu / D. Barrett. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 61 s. - (váz.)
Technologické myšlení a usuzování : kapitoly z filozofie techniky / L. Tondl. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 263 s. - (váz.)

Teorie jednání / P. Bourdieu. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 179 s. - (váz.)


Trápení s láskou : jak řešit problémy s partnerskými vztahy / V. Albisetti. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 124 s. - (brož.)
Tušení souvislosti / L. Souček. - 4. vyd., v Baronetu 1. vyd. - Praha : Baronet, 1998. - 331 s. - (váz.)
Tvář : MUDr Karel Fahoun nejen o estetické chirurgii / K. Fahoun, S. Štroblová. - 1. vyd. - [Praha] : Somix, 1998. - 125 s. - (váz.)
Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka : Brno, Pedagogická fakulta MU 16.09.1997. - Brno : Paido, 1997. - 133s. - (brož.)
Umění sexuální magie / M. Anand. - Praha : Pragma, 1998. - 332 s. - (brož.)
Údiv z krásy / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Úsměv pro tebe / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Úvod do právní filozofie : (základní pojmy). Díl 1 / T. Machalová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 162 s. - (brož.)
Velitelství logistiky, Stará Boleslav / [odpovědný redaktor Josef Gajda] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 63 s. - (brož.)
Výklad snů : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí výkladu snů / D. Barrett. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 61 s. - (váz.)
Vývojová psychologie / J. Lamgmeier, D. Krejčířová. - 3., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 343 s. - (brož.)
Wenn Kinder aggressiv sind : wie wir verstehen und helfen können / A. Stein. - 7., völlig überarb. Neuaufl. - München : Kösel, 1997. - 166 s. - (brož.)
Wittgensteins Grenze : Essay / R. Heinrich. - Wien : Franz Deuticke, 1993. - 133 s. - (brož.)
Z hlubin opovržení : skutečné příběhy žen, které vraždily / [Wensley Clarkson] - Praha : Etna, [1995]. - 176 s., fot. příl. - (váz.)
Z podstaw poradoznawstwa. Zesz. 2 / redaktor B. Wojtasik. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 166 s. - (brož.)
Základní kniha aktivní chiromantie : převezměte kontrolu nad svým životem! / J. James. - Praha : Votobia, 1998. - 203 s. - (brož.)
Základy psychologie : (psychologická propedeutika). Díl 1, Základy obecné psychologie / D. Švingalová. - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 109 s. - Fakulta pedagogická. -Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.)
Záře pro tvou tvář / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)
Zednářská symbolika aneb Královské umění opětovně objasněné a obnovené podle pravidel tradiční esoterické symboliky / J. Boucher. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 425 s. - (váz.)
Zrození / [citáty vybrala Olga Reumannová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist