Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za září-říjen 1998

Alternativní sociologie : úvahy o smyslu sociologie v nealternativní společnosti / M. Petrusek. - Praha : Klub osvobozeného samizdatu, 1992. - 221 s. - (Brož.)
Aspekt : kalendárka 1998 : z textov uverejnených v kultúrnom feministickom časopise Aspekt 1/1993 - 3/1997. - 1. vyd. - Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 1997. - 288 s. - (brož.)
Aussichten auf den Bürgerkrieg / H. Enzensberger. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 95 s. - (brož.)
Bydlení občanů, postižených povodněmi na Bruntálsku / J. Premusová. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 17 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Civilizace lásky : druhá rozprava o smyslu dějin a člověkově poslání ve světě / F. Press. - Brno : Mariánské nakladatelsví, 1998. - 95 s. - (brož.)
Die Fehler des Kopisten / B. Strauss. - München : Carl Hanser, 1997. - 206 s. - (váz.)
Geografie pro střední školy 2 : socioekonomická část / S. Mirvald... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. - 96 s. - (brož.)
Jak být vnímán podle vlastní představy : a jak toho chcete dosáhnout? / G. Bedington. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 166 s. - (váz.)
Jiná svátost / B. Flamand. - [Říčany u Prahy] : OREGO, 1997. - 221 s. - (brož.)
K sociologické reflexi modernizace. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 153 s. - (brož.)
Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : teorie a výzkum / J. Šubrt ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 241 s. - (brož.)
Kádárismus : vznik a pád jedné iluze / E. Irmanová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 194 s. - (brož.)
Komunikace na úrovni : jak dosáhnout ještě vyšší výkonnosti pomocí účinné komunikace / P. McLagan, P. Krembs. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 190 s. - (brož.)
Das künftige Mitteleuropa : Tradition und Perspektiven : Thyssen-Vorträge. - Prag : Karolinum, 1998. - 161 s. - (brož.)
On people, signs and states : Spotlights on Sumerian society, c. 3500 - 2500 B.C. / P. Charvát. - Vyd. 1. - Prague : The Oriental Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. -117 s. - (brož.)
Povaha dnešní krize / O. Krejčí. - Praha : East Publishing, 1998. - 216 s. - (brož.)
Prace Instytutu geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 15 / redaktor W. Hasinski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1997. - 97 s. - (brož.)
Proměny myšlení o řeči / J. Kořenský. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 310 s. - Filozofická fakulta, Praha. - (brož.)
Předpoklady literárního dorozumívání / J. Pavelka. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 318 s. - (brož.)
Psychologie a sociologie řízení / E. Bedrnová, I. Nový ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 559 s. - (váz.)
Sociální fobie a její léčba : příručka pro vedení terapie / J. Praško ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 175 s. - (brož.)
Sociální komunikace v edukaci / J. Podgórecki. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 1998. - 322 s. - (brož.)
Sociální pastýřské listy. - Vyd. 1. - [Praha] : Portál, 1998. - 164 s. - Česká křesťanská akademie, Praha. - (brož.)

Sociologie a filosofie : sociologie a sociální vědy / É. Durkheim. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 175 s. - (brož.)


Sociologie práva v textech / M. Večeřa, M. Urbanová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 154 s. - (brož.)
Statistický bulletin : jihomoravský kraj. Č. 1, Charakteristika sociálního a ekonomického vývoje v Jihomoravském kraji za rok 1997. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 137 s. - (Brož.)
Statistický bulletin : Jihomoravský kraj. 1998. 1. pololetí. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 81 s. - (Brož.)
Statistický bulletin : Severomoravský kraj. 1998. 1. pololetí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Statistický bulletin za 1. čtvrtletí 1998 : jihomoravský kraj. - Brno : Český statistický úřad, 1998. - 100 s. - Odbor informačních služeb, Brno. - (Brož.)
Statistics on Culture : Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic. 1997 / statistical Data processed by V. Lindnerová... [et al.]. - Prague : Information and Consulting Centre for Local Culture, 1998. - Nestr. - (brož.)
Statistika kultury : neperiodické publikace, periodický tisk a vydavatelé. Základní údaje. 1997 / zpracovala D. Malá. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. -Nestr. - (brož.)
Statistika rodinných účtů. 1997. Díl 1, Příjmy, vydání a spotřeba domácností za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 86 s. - (brož.)
Statistika rodinných účtů. 1997. Díl 2, Příjmy, vydání a spotřeba domácností podle počtu nezaopatřených dětí a počtu členů za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 53 s. - (brož.)
Studia krajobrazowe i turystyczne. [3] / redaktor J. Wyrzykowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 100 s. - (brož.)
Svoboda a bezmoc / H. Adler. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 215 s. - (váz.)
Teorie jednání / P. Bourdieu. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 179 s. - (váz.)
Vybrané informace o životním prostředí v České republice. 1992-1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 97 s. - (Brož.)
Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měřicích jednotkách) za leden až prosinec 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 53 s. - (Brož.)
Vývoj obyvatelstva v České republice v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 71 s., tb. příl. - (brož.)
Základy sociální psychologie / N. Hayes. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 165 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist