Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1998 (září-říjen) - J. Lékařství

za září-říjen 1998

II. sjezd České psychiatrické společnosti : zásady správné léčby v psychiatrii : Špindlerův Mlýn 11.06.1998-14.06.1998. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 96 s., obr. příl. - (brož.)
Afázie : soubor cvičných textů pro reedukaci afázie / M. Mimrová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - Nestr. - (brož.)
Afrikanische Arzneipflanzen und Jagdgifte: Chemie, Pharmakologie, Toxikologie : eine afrikanische Ethnopharmakologie und Ethnobotanik / H. Neuwinger. - 2., völlig neu bearb. und erw. Aufl. -Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1998. - 16, 960 s., 12 s. obr. příl. - (váz.)
Akné : přírodní léčení / J. Jonáš, V. Strnadelová. - 1. vyd. - Praha : Remat, 1998. - 102 s. - (váz.)
Alkoholismus : eine Krankheit und ihre Therapie / M. Soyka. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1997. - 160 s. - (brož.)
Alzheimerova nemoc a další demence / F. Koukolík, R. Jirák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 229 s. - (brož.)
Analysis of Biomedical Signals and Images : Proceedings : [14th Biennial International Conference Biosignal '98]. Brno 06.1998 / Editors J. Jan, J. Kozumplík, Z. Szabó. - Brno : Vutium Press, 1998. - 251 s. - Technical University, Brno. - (brož.)
Anatomie hybnosti I / R. Linc, A. Doubková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 224 s. - (brož.)
Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen / G. Thews, E. Mutschler, P. Vaupel. - 4., durchgesehene Aufl., Rev. Nachdruck. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1991. - 19, 689 s. - (váz.)
Anestezie / R. Larsen ...[et al.]. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 935 s. - (váz.)
Aromaterapie / S. Lavery. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 58 s. - (váz.)
Atypical Orthopedic Radiographic Procedures / G. Watkins, T. Moore. - St. Louis : Mosby - Year Book, 1993. - 13, 160 s. - (váz.)
Bezpečná elektrotechnika / V. Honys. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1998. - 278 s. - (brož.)
Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. aktualizace - Červenec 1998. Sv. 1, Část 1-5 / P. Petrů... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. -(váz.)
Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. aktualizace - Červenec 1998. Sv. 2, Část 6-11 / P. Petrů... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. - Přeruš.str. - (váz.)
Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. aktualizace - Červenec 1998. Sv. 3, Část 12-13 / P. Petrů... [et al.]. - [Praha] : Dashöfer, [1998]. - Přeruš.str. - (váz.)
Biogene Arzneimittel / E. Teuscher. - 5., überarb. und erw. Aufl. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1997. - 14, 569 s. - (váz.)
Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Vol. 141. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 1998. - 89 s. - (brož.)
Bůh je léčitel a cesta / M. Daníčková. - Vyd. 1. - Nedakonice : Paprsek světla, [1998]. - 22 s. - (brož.)

CAR '97 : Computer Assisted Radiology and Surgery : Proceedings of the 11th International Symposium and Exhibition : Berlin, (DB) 25.06.1997-28.06.1997 / editor H. Lemke... [et al.]. -Amsterdam : Elsevier, 1997. - 35, 1072 s. - (váz.)


Cardiac Surgery / P. Seifert. - St. Louis : Mosby - Year Book, 1994. - 15, 496 s. - (váz.)
Cereals for Human Health and Preventive Nutrition : Proceedings of the Conference : Brno 07.07.1998-11.07.1998 / editors K. Vaculová, J. Ehrenbergerová. - Kroměříž : The Agricultural ResearchInstitute, 1998. - 271 s. - (brož.)
Cesta bílého jeřába aneb Tajuplná pouť do šerého dávnověku JIN a JANGU : moderní spojení čínské medicíny a astrologie / E. Joachimová. - Praha : Pragma, 1998. - 244 s. - (brož.)
Cesta k šílenství : pravdivá výpověď o tajném ovládání lidské mysli a zneužívání lékařství u CIA / G. Thomas. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1998. - 438 s. - (váz.)
Chemické principy metod klinické biochemie / J. Prokeš, K. Vulterin, B. Černý. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 66 s. - (brož.)
Chirurgie pro sestry. Část 1 / J. Vomela ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 210 s. - (brož.)
Choroby jater : dieta a rady lékaře / K. Filip, O. Mengerová. - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová, 1998. - 127 s. - (brož.)
Coated Pharmaceutical Dosage Forms : Fundamentals, Manufacturing Techniques, Biopharmaceutical Aspects, Test Methods and Raw Materials / K. Bauer... [et al.]. - Stuttgart : Medpharm, 1998. -280 s. - (váz.)
Copak mu asi je? : všechno, co by vám lékař řekl, kdyby měl na vaše dítě víc času / D. Haslam. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 248 s. - (váz.)
Cvičení při cukrovce / Z. Vlková. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 47 s. - (brož.)
Czech and Slovak Pharmaceutical Guide. 1998-1999. - 3rd Ed. - Brno : Exin, 1998. - 10, 466 s. - (Brož.)
Czech Congress of Pediatric Surgery with International Participation : Prague 28.05.1998-30.05.1998. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 128 s. - (brož.)
Částečně snímatelné náhrady / A. Zicha. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 53 s. - Stomatologická klinika Lékařské fakulty UK, Plzeň. - (brož.)
Dermatologie a životní prostředí : Praha 27.05.1998-29.05.1998 / [redakce Jaroslav Strejček] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 96 s. - (brož.)
Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče o ně : výběr z knihy "Pedagogika - Autizmus" od Bente Gad Johansenové / [zpracovala Věra Novotná] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1998. - 30 s. -(brož.)
Diabetes mellitus : vysvětlení a rady. - 4. upr. vyd. - Praha : Novo Nordisk, 1997. - 30 s. - (Brož.)
Diabetes mellitus a regulovaná strava : výměnné tabulky - pečivo, těstoviny, brambory, zelenina, ovocné šťávy, zeleninové šťávy, ovoce, mléčné výrobky, ořechy, sladkosti / [texty LudmilaBrázdová] - Praha : Novo Nordisk, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Diabetická kuchařka / M. Kotrba. - České Budějovice : Dona, 1998. - 133 s., obr. příl. - (brož.)
Diagnostic Ultrasound : a Logical Approach / editors J. McGahan, B. Goldberg. - Philadelphia : Lippincott-Raven, 1998. - 21, 1288 s. - (váz.)
Diagnóza nádor a co dál.. : průvodce životem nemocného rakovinou / Z. Chovancová, J. Vašková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 104 s. - (brož.)
Dictionary of Plant Toxins / editor J. Harborne... [et al.]. - Repr. - Chichester : John Wiley, 1997. - 15, 523 s. - (váz.)

Dospělé děti alkoholiků / J. Woititz. Rozš. vyd. - Praha : Columbus, 1998. - 179 s. - (váz.)


Drogy a mýty : drogová problematika z nizozemské perspektivy / J. Nerad, L. Neradová. - Olomouc : Votobia, 1998. - 139 s. - (brož.)
Dusivá kultura / J. Dubuffet. - Praha : Herrmann, 1998. - Nestr. - (Váz.)
Dünndarmradiologie / E. Trüber, V. Engelbrecht. - Stuttgart : Georg Thieme, 1998. - 10, 146 s. - (váz.)
Džusový půst : jak se stát zdravou, štíhlou a mladou / P. Airola. - Praha : Pragma, 1991. - 89 s. - (brož.)
European Drug Index / edited by N. Muller, R. Dessing. - 4th Ed. - Stuttgart : Deutscher Apotheker Verlag, 1997. - 1456 s. - (váz.)
Eutanazie : sympozium na téma: Lékařské, etické, právní a teologické aspekty eutanazie : [Lékařské, etické, právní a teologické aspekty eutanazie]. Olomouc 22.05.1993 / [L. Neoral] ... [etal.]- Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1992. - 31 s. - (Brož.)
Farmaceutická chemie I / J. Hartl, K. Palát. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae. 21.-22. - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1998. - 148 s. - (brož.)
Food Composition and Nutrition Tables / compiled by H. Scherz, F. Senser. - 5th Rev. and Completed Ed. - Stuttgart : Medpharm, 1994. - 28, 1091 s. - (medpharm Scientific Publischers ; váz.)-(CRC Press ; váz.)
The Fourier Transform in Biomedical Engineering / edited by T. Peters, J. Williams. - Boston : Birkhäuser, 1998. - 19, 199 s. - (váz.)
Fyzikální terapie. 1 / J. Poděbradský, I. Vařeka. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 264 s. - (brož.)
Fyzikální terapie. 2 / J. Poděbradský, I. Vařeka. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 171 s. - (brož.)
Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals : a Handbook for Practice on a Scientific Basis / Edited and translated N. Bisset... [et al.]. - 2nd German ed. - Stuttgart : Medpharm, 1994. - 16, 566 s. - (medpharm Scientific Publ. ; váz.)- (CRC Press ; váz.)
Hlazení duše : 6 kroků od pocitu prázdnoty k duševní vyrovnanosti / D. Bullitt. - Praha : Columbus, 1998. - 137 s. - (váz.)
Homeopatie / C. Marks. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 58 s. - (váz.)
Hospic slovem a obrazem / [text] M. Svatošová ...[et al.]. ilustrace M. Jirmanová. - 1. vyd. - Praha : Ecce homo, 1998. - 148 s., 24 obr. příl. - (brož.)
Humantoxikologie : eine Einführung für Apotheker, Ärzte, Natur- und Ingenieurwissenschaftler / J. Oehlmann, B. Markert. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1997. - 261 s. -(váz.)
Imaging of the Newborn, Infant, and Young Child / L. Swischuk. - 4th Ed. - Baltimore : Williams & Wilkins, 1997. - 11, 1088 s. - (váz.)
Index Nominum : International Drug Directory. - 16th Completely Rev. and Enlarged Ed. - Stuttgart : Medpharm, 1995. - 17, 1415 s. - (váz.)
Jak zvládnout hypoglykémii / [Ludmila Brázdová] - [Běstvina] : Geum, [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Jak zvládnout stres : pro úplné idioty / J. Davidson. - Praha : Pragma, 1998. - 302 s. - (brož.)
Die Kinder von Tschernobyl : Nadezhda Hoffnung durch Hilfe / G. Biermann, R. Biermann. - München : Ernst Reinhardt, 1993. - 99 s. - (brož.)
Koncepce českého ošetřovatelství : základní terminologie. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 50 s. - (brož.)

Kuchařka? : já vím / L. Kořínková. - 1. vyd. - Praha : Eminent, 1998. - 368 s. - (váz.)


Kyvadélko : cesta intuitivního uzdravování : s tréninkovým programem Zhubni s pomocí kyvadla / F. Froemer. - Praha : Pragma, 1998. - 169 s. - (brož.)
Léčebné síly v nás / J. Murphy. - Vyd. 2., v Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 108 s. - (váz.)
Léčitelská kuchařka : zdravá strava bez pověr, kouzel a předsudků aneb Jak držet nemoc na uzdě / B. Ždichynec ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Český klub, 1998. - 245 s. - (váz.)
Léčivá síla spánku / S. Lavery. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 157 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Svojtka a Vašut ; váz.)
Lékař a umění léčit - pohled z druhé strany / M. Pekárek, V. Vokolek. - Praha : Pragma, 1998. - 160 s. - (váz.)
Lékařská informatika / P. Kasal, Š. Svačina ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 543 s. - (brož.)
Limity využití území. Dod. č. 9. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Male Infertility / Ed. T. Hargreave. - 2nd Ed., Reprinted. - London : Springer, 1997. - 11, 466 s. - (brož.)
McKusick's Heritable Disorders of Connective Tissue / edited by P. Beighton. - 5th Ed. - St. Louis : Mosby - Year Book, 1993. - 25, 748 s. - (váz.)
Muži nestárnou? Ale ženy žijí déle. / O. Gregor. - Kladno : Delta, [1998]. - 125 s. - (brož.)
Nebezpečí importovaných mykóz / A. Tomšíková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 172 s. - (brož.)
Nemoc jako cesta ke zdraví : holistický pohled na život a zdraví / V. Templemore. - 1. vyd. - Ostrava : OLDAG, 1998. - 156 s. - (váz.)
Neodkladná resuscitace / K. Cvachovec, M. Cvachovcová. - 4., dopl. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 86 s. - (brož.)
Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem / J. Greenberg. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 277 s. - (brož.)
Novorozeně v prvních dnech doma : rady začínajícím rodičum / [Jiří Kepák, Tamara Starnovská, Marta Kepáková] - Praha : Sdružení MAC, 1998. - 32 s. - (brož.)
O magii, lásce & sexu / S. Brázda. - 1. vyd. - Praha : Formát, 1998. - 201 s., obr. příl. - (váz.)
O sebevraždách / B. Frankel, R. Kranz. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 149 s. - (brož.)
O sexu s Hankou : výuková pomůcka pro studující středních a vyšších zdravotnických škol / H. Fifková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 120 s. - (brož.)
Ochrana zdraví v českých technických normách / [Alexandr Fuchs] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 96 s. - (brož.)
Oftalmologie malých zvířat / R. Riis. - Plzeň : Medicus veterinarius, 1998. - 124 s. - (brož.)
Oncology for Palliative Medicine / P. Hoskin, W. Makin. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - 243 s. - (váz.)
Onemocnění žlučníku a žlučových cest / M. Brodanová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 255 s., obr. příl. - (brož.)
Orthopaedic and Sports Physical Therapy / edited by J. Gould, junior. - 2nd Ed. - St. Louis : C. V. Mosby, 1990. - 11, 707 s. - (váz.)
Osm týdnů k optimálnímu zdraví : program, který Vás naučí využívat přirozené léčivé síly Vašeho těla / A. Weil. - Praha : Pragma, 1998. - 257 s. - (váz.)

Pacient: revoluce v poskytování péče / J. Kapr, B. Koukola. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 75 s. - (brož.)


Paliativní medicína / J. Jakoubková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 125 s. - (váz.)
Peritoneální dialýza pro sestry / S. Sulková, L. Nermutová. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. - 131 s. - (brož.)
Péče o dítě : potřebné informace v kostce / E. Fenwick. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 72 s. - (váz.)
Pharmindex brevíř. 1998. 1. - Praha : MediMedia Information, 1998. - 1087 s. - (brož.)
Phytotherapy in Paediatrics : Handbook for Physicians and Pharmacists / H. Schilcher. - Stuttgart : Medpharm, 1997. - 181 s. - (brož.)
Plastic Surgery : a Core Curriculum / edited by R. Ruberg, D. Smith, junior. - St. Louis : Mosby, 1994. - 14, 672 s. - (váz.)
Podpůrná léčba v onkologii / P. Klener, J. Vorlíček ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 231 s. - (váz.)
Pomoz si sám k harmonii : nauč se samoléčení na kurzech / B. Tichanovskij, J. Tomilina. - Praha : Regenerace, 1998. - 71 s. - (brož.)
Potraviny - zázračné léky / 2 : bible dětské výživy : úplný průvodce zdravou dětskou výživou / E. Mindell. - Olomouc : Votobia, 1998. - 252 s. - (brož.)
Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami / K. Nešpor, V. Dvořák. - 1. vyd. - Praha : Armex, 1998. - 98 s. - (brož.)
První pomoc a zdravotní péče o psy / C. Bell. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 253 s. - (brož.)
Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně / Z. Boleloucký. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 99 s. - (brož.)
Psychoanalytická praxe. Díl 2, Praxe / H. Thomä, H. Kächele. - Praha : Pallata, 1996. - 19, 509 s. - (váz.)
Reflexní masáž / N. Hall. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 57 s. - (váz.)
Refluxní choroba : diagnostika a léčba pro praxi / K. Lukáš ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 118 s., 18 obr. na příl. - (brož.)
Refluxní choroba jícnu : stručný průvodce pro pacienty / K. Lukáš. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 16 s. - (brož.)
Rehabilitation of the Foot and Ankle / edited by G. Sammarco. - St. Louis : Mosby, 1995. - 14, 402 s. - (váz.)
Rehabilitation of the Injured Knee / editor L. Griffin. - 2nd Ed. - St. Louis : Mosby - Year Book, 1995. - 15, 341 s. - (váz.)
Revmatické nemoci : přírodní léčení / J. Jonáš. - Vyd. 1. - Praha : REMAT, 1998. - 103 s., 6 obr. na příl. - (váz.)
Ročenka lékařské fakulty MU v Brně 1997. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - Nestr. - (brož.)
Ruce světla : léčení a lidské energetické pole : nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů / B. Brennan. - Praha : Pragma, 1998. - 343 s. - (brož.)
Schmerzsyndrome des Kopf- und Halsbereichs : Klinik, Diagnostik, medikamentöse und physikalische Therapie / W. Paulus, P. Schöps. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1998. -316 s. - (brož.)
Schola vitae / A. Ignatenko. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1998. - 399 s. - (brož.)
Sex pro život : základní techniky / L. Sonntag. - Čes. vyd. 1. - [Praha] : Václav Svojtka & Co., 1998. - 144 s. - (váz.)

SI Units for Clinical Measurement / D. Young, E. Huth. - Philadelphia : American College of Physicians, 1998. - 7, 331 s. - (brož.)


Sigmund Freud & Martin Heidegger: Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie / G. Condrau. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 323 s. - (brož.)
Silvova metoda pro fyzickou a psychickou kondici / J. Silva, E. Bernd. - Praha : Pragma, 1997. - 270 s. - (brož.)
Sociální fobie a její léčba : příručka pro vedení terapie / J. Praško ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 175 s. - (brož.)
Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 1 / L. Way ... [et al.]. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada, 1998. - 800 s. - (váz.)
Současná chirurgická diagnostika a léčba. Díl 2 / L. Way ... [et al.]. - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada, 1998. - S. 807-1659. - (váz.)
Studijní program na Lékařské fakultě ve studijním roce. 1998-1999. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 173 s. - (brož.)
Sucht- und Drogenprävention in der Schule / D. Bäuerle. - München : Kösel, 1996. - 215 s. - (brož.)
Svatá Hildegarda a její léčebné metody : léčení v souladu s přírodou, zachování prvotních životních sil / R. Schiller. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 104 s., obr. příl. - (brož.)
Tajemství šťastného manželství. Díl 2, Nový život : seznámení s počátkem našeho života, problematika plánování rodičovství, příběhy ze života / J. Chlumský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Maticecyrilometodějská, 1998. - 85 s., 2 příl. - (Brož.)
Tao sexuální masáže / S. Russell, J. Kolb. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 191 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Václav Svojtka & Co. ; váz.)
Téměř vše pro kovoobráběcí stroje : zpracováno z předpisů platných k 1.6.1997 / [Antonín Koutný] - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, [1997]. - 115 s. - (Váz.)
Téměř vše pro lakovny : zpracovány předpisy platné k 1.7.1997 / [Antonín Koutný] - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 1997. - 126 s. - (Váz.)
Toxické kovy / vypracovali J. Trebichavský, D. Havrdová, M. Blohberger. - Vyd. 1. - Kutná Hora : NSO, 1998. - 483 s., 26 s. tab. - (Váz.)
Toxikologie pro chemiky : toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa / M. Tichý. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 90 s. - (brož.)
Transplantace kostní dřeně : průvodce pro pacienty i zdravotníky / P. Kavan, J. Koutecký, J. Starý. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1998. - 79 s. - (brož.)
Traumatologie : repetitorium pro studující lékařství / P. Maňák, E. Wondrák. - 4. přeprac. a rozš. vyd. - Olomouc : Univezita Palackého , 1998. - 107 s. - (brož.)
Třiadvacet dnů v Innsbrucku / M. Woodhamsová. - Benešov : Start, 1998. - 85 s., obr. příl. - (váz.)
Tvář : MUDr Karel Fahoun nejen o estetické chirurgii / K. Fahoun, S. Štroblová. - 1. vyd. - [Praha] : Somix, 1998. - 125 s. - (váz.)
Ultrazvukové nálezy na srdci a velkých cévách : (textová část). Část 1, Choroby srdce / J. Meluzín ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 41 s. - Fakulta lékařská,Brno. - (brož.)
Ultrazvukové nálezy na srdci a velkých cévách : (textová část). Část 2, Zátěžová echokardiografie a choroby velkých cév / J. Meluzín, I. Hofírek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 18 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Vaříme a pečeme pro diabetiky / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 31 s. - (brož.)
Vaříme bez zbytečné práce / B. Krchová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1964. - 31 s. - (Brož.)

Veterinární anatomie - splanchnologia : (systema gastropulmonale, systema urogenitale, perineum, peritoneum et glandulae endocrinae) / Č. Červený. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární afarmaceutická univerzita, 1998. - 134 s. - Fakulta veterinárního lékařství, Brno. - (brož.)


Vitamíny a minerály / K. Sullivan. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1998. - 58 s. - (váz.)
Víno : každý den sklenku pro zdraví / F. Jones. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 235 s. - (váz.)
Vředy žaludeční a dvanácterníkové : stručný průvodce pro pacienty / K. Lukáš. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1998. - 16 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z pediatrie I / V. Mihál ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 136 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Vybrané kapitoly z pediatrie II / V. Mihál ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 127 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů : výklad a rejstřík předpisů souvisejících s jednotlivýmiustanoveními vyhlášky / J. Brácha, V. Mráz. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVs-Rožnovský vzdělávací servis, 1998. - 253 s. - (Váz.)
Základy psychoterapie : směry, metody, výzkum / S. Kratochvíl. - Vyd. 2., dopl. a přeprac. - Praha : Portál, 1998. - 392 s. - (váz.)
Základy sonografie v porodnictví a gynekologii / L. Doležal ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 154 s. - (váz.)
Závratě - minimum pro praxi / A. Hahn. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 51 s. - (brož.)
Zdravá škola : letní škola s mezinárodní účastí projektu WHO : společný projekt Evropské sítě, Rady Evropy a Světové zdravotnické organizace (WHO) : sborník referátů : Prostějov 06.10.1997-11.10.1997 / [redakce Josef Krátoška a Helga Zieglerová] - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 166 s. - Pedagogická fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Zdravotní rádce na cesty / D. Göpfertová, J. Vaništa. - 2. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 71 s. - (brož.)
Zlatá fontána : praktické využití urinoterapie / C. Kroon. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1998. - 138 s. - (váz.)
Zloději spánku : průvodce posledními objevy i stálými tajemstvími spánku / S. Coren. - 1. vyd. - Praha : Robot, 1998. - 278 s. - (brož.)
Žraloci stále ještě nemají rakovinu : léčení žraločí chrupavkou : co potřebujete vědět o tomto pozoruhodném objevu / I. Lane, L. Comac. - Praha : Pragma, 1998. - 228 s., příl. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist