Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - A. Všeobecnosti

za březen-duben 1999

ABC. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. 1996. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 42 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1997. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 11 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1998. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 18, 3 s. - (Brož.)
Aleph : příručka pro uživatele systému verze 3.2_6. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Antická obec : studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma / F. Coulanges. - 1. vyd. - Praha : Pastelka, 1998. - 390 s. - (brož.)
Bestseller v kameni. Díl 1, Přehlížená poselství a utajované skutečnosti / J. Wojnar. - Olomouc : Votobia, 1998. - 209 s. - (brož.)
Between Nature and Culture : American Prints : americká grafika : Sankturinovský dům, Kutná Hora 05.02.1999-30.03.1999 / [Karen Kunc] - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Bibliofilské tisky Chlandovy tiskárny : 1923-1998 / E. Kordiovský. - Břeclav : t. Adámek, 1999. - 25 s. - (brož.)
Bibliografie simulace systémů. 8, Bibliografický přehled článků publikovaných z oblasti modelování a simulace systémů za rok 1997 / sestavil J. Štefan... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 1998. - 23 s. - (brož.)
Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok. 1997 / sestavila Z. Benedová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 155 s. - Zemědělská fakulta, ČeskéBudějovice. - (brož.)
Die Bibliothek des Klosters St. Pantaleon in Köln bis zum 13. Jahrhundert - Studien zum geistigen Leben / E. Pütz. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 5, 349 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Bibliotheksmanagement - Kulturmanagement : Vorträge und Berichte : 24. Österreichischer Bibliothekartag : Congress : Innsbruck 03.09.1996-07.09.1996 / [redaktion Maria Seissl] - Innsbruck : Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 1998. - 602 s. - (brož.)
Bilder vom Elend : Käthe Kollwitz im Simplicissimus / J. Traeger. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 30 s., 54 obr. na příl. - (brož.)
Bohové a bohyně / sestavila E. Hallam. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 184 s. - (váz.)
Brno : informace, hotely, restaurace, vinárny, bary, night-clubs. 1999. - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 1999. - 52 s., 1 mp. příl. - (Brož.)
Brockhaus Enzyklopädie : Jahrbuch. 1997. - Leipzig : F. A. Brockhaus, 1998. - 384 s. - (váz.)
Business Deutschland : Branchen 1x1. Branchenverzeichnis für den gewerblichen Bedarf. 1998. - Darmstadt : Deutscher Adressbuch Verlag, [1998]. - 1796 s. + 1 příl. - (Brož.)
Bücher in Frauenkonventen des ostfränkisch - deutschen Reiches vom 10. bis zum 13. Jahrhundert / S. El Kholi. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 385 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

CASLIN '98 : 5th International Seminar "Libraries without Walls" : Seminar Proceedings : [Librarires without Walls]. Štrbské Pleso 31.05.1998-04.06.1998 / [Zostavil Peter Hamorský, JurajDlábik] - 1. vyd. - Košice : Library Information Network Consortium, 1998. - 41 s. - (Brož.)


Chinoiserien in Österreich-Ungarn / G. Berger. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1995. - 480 s. - (brož.)
CineGraph : Lexikon zum deutschsprachigen Film. 5, Lieferung 21-25 / herausgegeben von H. Bock. - München : Edition Text+Kritik, 1992-1995. - Přeruš. str. - (Váz.)
CineGraph : Lexikon zum deutschsprachigen Film. 6, Lieferung 26-29 / herausgegeben von H. Bock. - München : Edition Text+Kritik, 1995-1997. - Přeruš. str. - (Váz.)
Czech Art 1900-1990 : from the Collections at the Prague City Gallery, House of the Golden Ring / [Catalogue and Permanent Exhibition conceived by Lenka Bydžovská] ...[et al.]- Prague : ThePrague City Gallery, [1998]. - 280 s. - (brož.)
Česká metafyzika / P. Frank. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1999. - 187 s. - (váz.)
Česká národní bibliografie : soupis bibliografií. 1996. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1998. - 528 s. - (brož.)
Čítanka z dějin ruské kultury / N. Manková. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 104 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.)
Deutschsprachige Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz. Jg. 42. 1998. - Köln : Hans Banger, 1998. - 1639 s. - (brož.)
Dějiny a kultura Španělska / L. Bartoš. - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 148 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Dějiny Svazu klubů mládeže / J. Holý. - Praha : Českomoravská rada Svazu klubů mládeže, 1998. - 30 s. - (Brož.)
Dějiny světa v datech : klíčové události světových dějin v kostce / J. Chisholm. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 194 s. - (váz.)
Divadlo a divadelnictví na Moravě : knihy a články, soupis premiér a recenzí. 1993-1997 / zpracovala I. Planá... [et al.]. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 312 s. - (VK Olomouc ;váz.)- (MZK Brno ; váz.)
Dřevěné konstrukce podle eurokódu 5 : STEP 1 - navrhování a konstrukční materiály. - Vyd. 1. - Zlín : Bohumil Koželouh, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Egypt ve světle teorie kultury / J. Assmann. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 78 s. - (brož.)
Eirene : studia graeca et latina. 34. - Prague : Koniasch Latin Press, 1998. - 214 s. - (brož.)
Encyklopedický atlas světových dějin : mapy a chronologický přehled / H. Kinder, W. Hilgemann. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 628 s. - (váz.)
Encyklopedie Českých Budějovic / [Jan Adámek] ... [et al.]- 1. vyd. - České Budějovice : Město České Budějovice, 1998. - 592 s. - (váz.)
Encyklopedie heraldiky : světská a církevní titulatura a reálie / M. Buben. - 3. opr. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 459 s. - (váz.)
Encyklopedie zbraní a zbroje / L. Křížek, Z. Čech. - 2. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 328 s. - (brož.)
Fachseminar National orientierte Vereine in Kärnten und Nordböhmen. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 50 s. - Lehrstuhl der Geschichte Pädagogische Fakultät TechnischeUniversität Liberec, Liberec. - (brož.)
Faktor PSI : paranormální jevy / D. Aykroyd. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 308 s. - (váz.)

Der Fischer Weltalmanach. 1999 / M. Baratta... [et al.]. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1998. - 1342 sl., 24 s. obr. příl. - (brož.)


Folklorní akce v České republice : kalendář a informace. 1999 / zpracoval F. Synek. - Praha : Folklorní sdružení České republiky, 1999. - 114, 10 s. - (brož.)
Formirovanije i ispol'zovanije bibliotečnych fondov : sbornik naučnych trudov / [redaktor Jurij Aleksandrovič Grichanov] ... [et al.]- Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1996. - 94 s. - Otdel organizacii i funkcionirovanija bibliotečnych sistem, Moskva. - (brož.)
Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí / B. Hamerníková. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 92 s. - (Brož.)
Fortschreibung : Bibliographie zum Werk Heinrich Bölls / V. Böll, M. Schäfer. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1997. - 477 s. - (váz.)
Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa- Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen / herausgegeben von L. Poláček. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie derWissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 1998. - 314 s. - (brož.)
Galerie Slováckého muzea / [text Marie Martykánová, Milada Frolcová] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1999. - 107 s. - (váz.)
Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách / R. Horáček. -[Brno] : Cerm, 1998. - 142 s., obr. příl. - (váz.)
Geologická bibliografie České republiky za rok : abstrakta. 1997 / M. Baborská... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 1998. - 241 s. - (brož.)
Historické učebnice českého jazyka ve fondu SPKK : (1816-1951) / [zpracovala Běla Vlková] - Praha : Tauris, 1998. - 88 s. - Ústav pro informace ve vzdělávání. - Státní pedagogická knihovnaKomenského, Praha. - (brož.)
Historický ústav Akademie věd České republiky : všeobecná a bio-bibliografická příručka / uspořádali M. Polívka, J. Mikulec. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. -135 s. - (brož.)
Hnutí Duha (Přátelé Země ČR) : výroční zpráva. 1995. - Brno : Hnutí Duha, [1996]. - Nestr. - (Brož.)
Hnutí Duha (Přátelé země ČR) : výroční zpráva. 1996. - [Brno] : Hnutí DUHA, [1996]. - 23 s. - (Brož.)
Hnutí Duha (Přátelé Země ČR) : výroční zpráva. 1997. - [Brno] : Hnutí DUHA, [1997]. - 23 s. - (Brož.)
Hodnocení činnosti knihovny v roce 1998. - Hradec Králové : Vědecká knihovna Hradec Králové, [1999]. - 26 s. - (brož.)
Hodnostní označení armád států NATO. - [Praha] : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - 43 listů., 1 tb., 18 listů. příl. - (brož.)
Hospodářský almanach firem České republiky. Roč. 6. 1999. - Praha : CompAlmanach, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Hrajeme si s malými dětmi : hry pro děti od 2 let / A. Platz, D. Platz. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 111 s. - (váz.)
Humanismus v období renesance a reformace : sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus / [editor Miroslav Joukl] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 207 s. - Vysoká školapedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav filosofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Imena avtorov osobych kategorij v zagolovke bibliografičeskoj zapisi : metodičeskije rekomendacii / [sostavitel' I. S. Dubnik] ... [et al.]- Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1996. - 39 s. - Mežregional'nyj komitet po katalogizacii, Moskva. - (brož.)

INSYPA Hradec Králové : 1998 : TEMPUS JEP 11572-96 : Workshop Proceedings : Hradec Králové 1998 / [editors Peter Fabian, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 157 s. - (brož.)


Jan Burian, univ. profesor, PhDr., CSc : bibliografie / [sestavil Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 65 s. - Oddělení klasické filologie PF, ČeskéBudějovice. - (Jihočeská univerzita ; brož.)- (Univerzita Komenského ; brož.)
Japanese Illustrated Books and Manuscripts from the National Gallery in Prague : a Descriptive Catalogue / H. Honcoopová, M. Koike, A. Rezner. - Prague : The National Gallery, 1998. - 303 s. - Collection of Asian Art, Zbraslav. - (váz.)
Jesusforschung am Ausgang des 20. Jahrhunderts / J. Roloff. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 57 s. - (brož.)
Jiří Mrázek : Karlovy Vary, Galerie umění 04.03.1999-25.04.1999 / [text Zbyněk Sedláček] - Karlovy Vary : Galerie umění, 1999. - Nestr. - (brož.)
Kapitoly z metodologie hudební vědy / M. Černý. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 103 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Kaspar M. Graf von Sternberg : Naturwissenschaftler und Begründer des Nationalmuseums / [editoři Jiří Kvaček, Renáta Pátová] - Prag : Nationalmuseum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Kašpar hrabě Sternberg : přírodovědec a zakladatel Národního muzea : Národní muzeum, Praha 11.1998-02.1999 / [editoři Jiří Kvaček, Renáta Pátová] - Praha : Národní muzeum, 1998. - 104 s. -(brož.)
Keltský rok : oslavy, rituály a náboženství starých Keltů / S. Toulson. - Praha : Pragma, 1998. - 282 s. - (brož.)
Klíč k Chíramovi : faraoni, templáři, svobodní zednáři a objevení Ježíšových tajných svitků / C. Knight, R. Lomas. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 351 s., 31 obr. na příl. - (váz.)
Kniha seznamů : váš průvodce pro více než 2.300 nejúspěšnějších společností v České republice. 1999. - [Praha] : [Prague Business Journal], [1999]. - 252 s. - (Brož.)
Knihovna pro 21. století : stavba Moravské zemské knihovny v Brně : 1998-2001 / [zpracoval Jaromír Kubíček] - Brno : Moravská zemská knihovna, 1998. - Nestr. - (brož.)
Krása zaniklých civilizací : světy, které objevila archeologie / [Maria Ausilia Albanese] ... [et al.]- Čestlice : REBO, 1998. - 352 s. - (váz.)
Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Bd. 9, Nachlieferung 53-57 / herausgegeben von H. Arnold. - [München] : Edition Text+Kritik, 1996-1997. - Přeruš. str. - (Váz.)
Kroměřížská obrazárna : katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži / L. Daniel... [et al.]. - Vyd. 1. - Kroměříž : Arcibiskupský zámek a zahrady, 1998. - 520 s. - (váz.)
Kultur, Wirtschaft, Politik : Deutschland im internationalen Dialog : Inter Nationes-Kongress : Bonn 09.10.1996-10.10.1996 / herausgeber D. Benecke. - 1. Aufl. - Leipzig : Leipziger Messe, 1998. - 246 s. - (brož.)
Kulturerbe und Bibliotheksmanagement : Festschrift für Walter Neuhauser zum 65. Geburtstag : Innsbruck 22.09.1998 / [herausgeber Heinz Hauffe] ... [et al.]- Wien : ÖsterreichischeNationalbibliothek, 1998. - 596 s. - (brož.)
Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací / J. Beranová, M. Waic. - Praha : Národní muzeum, 1998. - 221 s. - (brož.)
Kybernetische Pädagogik. Bd. 10, Schriften 1964-1997 / K. Weltner ...[et al.]. - Prag : Kava-Pech, 1997. - 1276 s. - (Institut für Kybernetik ; váz.)- (KAVA-PECH ; váz.)
Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii / R. Weinlich. - Olomouc : Alda, 1999. - 51 s. - (brož.)

Malá dětská encyklopedie : otázky a odpovědi : vesmír, náš svět, příroda, věda a technika / Y. Graham, P. Sterry. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 80 s. - (váz.)


Management jakosti : metody řízení jakosti podle normy ISO 9000 / K. Hruška. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 111 s. - Ústav mikroelektroniky FEI VUT, Brno. - (brož.)
Masarykovo muzeum v Hodoníně. - Hodonín : Masarykovo muzeum, [asi 1998]. - Nestr. - (Brož.)
Merck's 1899 Manual of the Materia medica Togerher with a Summary of Therapeutic Indications and a Classification of Medicaments : a ready-reference pocket Book for the Practicing Physician :chemicals and drugs Usual in modern medical Practice. - [Whitehouse Station] : Merck, [1999]. - 192 s. - (Váz.)
Le message et sa fiction : la communication par messager dans la littérature francaise des 12e et 13e siecles / J. Merceron. - Berkeley : University of California Press, 1998. - 13, 399 s. -(brož.)
Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 00-06-98 : Klasifikace neshod. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 3 s. - Český normalizačníinstitut, Praha. - (Brož.)
Metodologie, sociologie a politika / M. Webber. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 354 s. - (brož.)
Městské muzeum ve Veselí nad Moravou : pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. - Veselí nad Moravou : Městské muzeum, [asi 1998]. - Nestr. - (Brož.)
Muzea a památníky v objektech čs. opevnění z let 1935-1938 : miniprůvodce / M. Ráboň. - 1. vyd. - [Brno] : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Mýty, sny a mystéria / M. Eliade. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 195 s. - (brož.)
NATO / J. Zarka. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 1999. - 93 s. - (brož.)
Nepřátelé společnosti / P. Johnson. - Vyd. 1. - [Praha] : Rozmluvy, 1999. - 242 s. - (váz.)
Nová zvláště chráněná území v roce 1998. - [Praha] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [1998]. - Nestr. - (Brož.)
Nový ráj : terraforming - poslední šance lidstva / J. Buttlar. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 180 s., 23 obr. na příl. - (váz.)
O nás - pro nás aneb Deník školáka. Díl 3 / L. Csémy ...[et al.]. - 2. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 81 s., příl. - (Brož.)
O nás - pro nás aneb Deník školáka. [Díl 1] / D. Dvořák... [et al.]. - Vyd. 2. - Jihlava : Idea, 1996. - 97 s., příl. - (Brož.)
O psech od A do Z : zajímavosti ze světa psů / H. Kholová. - 1. čes. vyd. - Praha : Cesty, 1998. - 104 s. - (váz.)
O životě a díle českých pedagogů : literatura z let. 1995-1997 / [zpracovala Jana Purketová] - Brno : Moravská zemská knihovna, 1999. - 119 s. - Pedagogická knihovna, Brno. - (brož.)
Obchodní dům Breda & Weinstein : představy, projekty, realizace : Opava 12.1998-02.1999 / [Pavel Šopák] - 1. vyd. - Opava : Parnas Trading, 1998. - 40 s. - (brož.)
Okresní muzeum Mladá Boleslav. - Mladá Boleslav : Okresní muzeum Mladá Boleslav, 1999. - 27 s. - (Brož.)

Online-Datenbanken - CD-ROM-Datenbanken : Trends und Qualitätskriterien : Tagungsberichte vom 4. und 5. österreichischen Online-Informationstreffen : [4. österreichischenOnline-Informationstreffen. Generalthema: Online-Zukunftsperspektiven]. Schloss Hofen, Lochau bei Bregenz 17.09.1991-20.09.1991. [5. österreichischen Online-Informationstreffen. Generalthema:Qualität von Datenbanken]. Schloss Seggau, Seggauberg bei Leibnitz 14.09.1993-17.09.1993 / herausgegeben von E. Pipp, H. Hauffe. - Innsbruck : Österreichische Online-Benutzergruppe, 1997. - 251 s. -(brož.)


Ostravské kalendárium. 1998 / J. Novotná. - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. - 71 s. - (brož.)
Perský záliv : zbraně a technika : letadla, lodě a vozidla používaná v současných konfliktech : válka v Perském zálivu - přehled nejmodernější techniky / [Doug Richardson, Bill Gunston, IanV. Hogg] - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 176 s. - (váz.)
5000 zajímavostí o světě kolem nás : velká školní encyklopedie : Země, zvířata, lidé, vesmír. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 191 s. - (váz.)
Photosynthesis Bibliography. Vol. 25. 1994. 1, References No. 100946 - 104874 / ABD - ZYS / editor Z. Šesták, J. Čatský. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciencesof the Czech Republic, 1998. - 6, 310 s. - (brož.)
Photosynthesis Bibliography. Vol. 25. 1994. 2, Cumulative Indexes to Vol. 21-25 / editor Z. Šesták, J. Čatský. - Prague : Institute of Experimental Botany of the Academy of Sciences of theCzech Republic, 1998. - 2 s., S. 311-997. - (brož.)
Po stopách duchů severní Anglie / L. Linahan. - 1. vyd. - Praha : Paseka, 1998. - 249 s. - (Paseka ; váz.)- (Volvox globator ; váz.)
Populjarnaja literaturnaja bibliografija i informacionnaja kul'tura ličnosti : monografia / S. Bavin. - Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1996. - 92 s. - (brož.)
The Prague Post Book of Lists. 1999. - Prague : The Prague Post, 1999. - 152 s. - (brož.)
Prácheňské muzeum v Písku : zpráva o činnosti za rok. 1998. - Písek : Prácheňské muzeum, 1999. - 58 s. - (brož.)
Právní základy Evropské měnové unie / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1999. - 165 s. - (váz.)
Problémy financování neziskové kultury a veřejnoprávních médií : sborník příspěvků. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 134 s. - Katedra veřejných financí, Praha. - (brož.)
Projekt : (Metodika zpracování a formální úprava) / L. Mikulec, J. Petráš. - Vyd. 3. přeprac. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - Přeruš. str. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská,Brno. - (brož.)
Proroctví o nás / S. Berndt. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1999. - 178 s. - (váz.)
Přehled vědecké produkce interních pracovníků Univerzity Karlovy : výběrová bibliografie. 1995 / [uspořádala Marie Paráková] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 500 s. - (brož.)
Příručka Frascati 1993 : hodnocení vědeckých a technických činností : navrhovaná standardní praxe průzkumů výzkumu a experimentálního vývoje. - Vyd. 2., čes. - Praha : Repronis, 1998. - 284 s. - (brož.)
Publikační činnost za rok 1997, PdF, VŠP. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 64 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta, Hradec Králové. - (brož.)
Regionální centrum ICN při Okresní knihovně v Olomouci. - Praha : Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, [asi 1998]. - Nestr. - (Brož.)

Registr časopisů knihoven středisek veřejných informačních služeb resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací za období. 1985-1997, Stav k 31. 1. 1997. - 5. upr. vyd. - Praha : Ministerstvoživotního prostředí České republiky, 1997. - 132 s. - Referenční informační středisko, Praha. - (brož.)


Review of Activities : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 1997-1998. - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics ofthe Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 80 s. - (brož.)
Ročenka evropského práva. 1997. Sv. 3 / uspořádal V. Týč. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 236 s. - (brož.)
1. rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru / I. Benda, M. Drsková ... [et al.]. - Vyd. 1. - s. l. : [vl. nákl.], 1998. - 390 s., obr. příl. - (Brož.)
Sacrum et profanum : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století : Plzeň, Vědecká knihovna 11.03.1993-13.03.1993 / k vydání připravili M. Ottlová, M. Pospíšil. - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 242 s. - (brož.)
Salony v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, Vědecká knihovna 12.03.1998-14.03.1998 / k vydání připravily H. Lorenzová, T. Petrasová. - 1. vyd. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1999. - 273 s. - (brož.)
Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze. 1998. - Praha : Karolinum, 1998. - 747 s. - (brož.)
Seznam technických norem elektro platných k 1.1.1999 / M. Kříž ...[et al]. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1999. - 229 s. - (brož.)
Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 1999 knihovnami, podniky a jinými institucemi na území severní Moravy : (neobsahuje lékařské časopisy). 1999. - Ostrava : Státní vědeckáknihovna, 1999. - 120 s. - (brož.)
Skutečnost, řád, výchova : sborník příspěvků : [30. vědecká konference Systémové inženýrství SI '98]. Hradec Králové 23.06.1998-24.06.1998 / [editor Miloš Vítek] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 164 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav filosofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Slovník počítačových pojmů a zkratek / R. Voráček. - 2. vyd., ve Fortuně 1., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 183 s. - (brož.)
Slovník pojmů ve výstavbě / [Jiří Duda] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1995. - 111 s. - Český svaz stavebních inženýrů, Praha. - (Brož.)
Slovník spisovatelů západních Čech, členů Střediska západočeských spisovatelů v Plzni : biograficko-bibliografická příručka / [sestavila Anna Kůsová] - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1995. -151 s. - (brož.)
Slovník symbolů : kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii / J. Royt, H. Šedinová. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 201 s., obr. příl. - (váz.)
Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata / S. Hubík. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 224 s. - (brož.)
Solidarita : výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka. Roč. 2. 1997. - Praha : JANUA, 1998. - 241 s. - (brož.)
Speculum medii aevi - zrcadlo středověku : sborník přednášek proslovených v rámci cyklu o kultuře a literatuře středověku : Praha, Filoz. fak. UK. 02.1998-05.1998 / [cyklus uspořádala LenkaJiroušková] - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 181 s. - (brož.)
Standardy státního informačního systému České republiky. Díl 1 / [editor Jaroslav Kokeš] - Aktualizované vyd. - Praha : Úřad pro státní informační systém, 1998. - 113 s. - (brož.)
Standardy státního informačního systému České republiky. Díl 2 / [editor Jaroslav Kokeš] - Aktualizované vyd. - Praha : Úřad pro státní informační systém, 1998. - 247 s. - (brož.)
Stavební deník : jeho stavba a vedení. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1996. - 29 s. - (Brož.)
Světové omyly / N. Blundell. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 239 s. - (váz.)
Taschenbuch des öffentlichen Lebens : Deutschland. Jg. 47. 1997-1998. - 47. Aufl. - Bonn : Festland Verlag, 1997. - 18, 1712 s. - (váz.)
Tematická encyklopedie Larousse. Sv. 1, Svět a lidé / [John Daintith] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 10, 413 s. - (váz.)
Tematická encyklopedie Larousse. Sv. 2, Věda a technika / [Rich Cutler] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 10, 422 s. - (váz.)
Teorie informace, kódování a kryptografie / K. Vlček. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 182 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky. - Katedraměřicí a řídicí techniky, Ostrava. - (brož.)
Tisk na Těšínsku 1848-1998 / D. Branná, S. Zahradnik. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1998. - 32 s. - (brož.)
Transformace vědy a výzkumu v České republice / S. Provazník ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 331 s. - (brož.)
Trends in Indian Studies : Proceedings of the ESIS / editoři J. Vacek, J. Dvořák. - Prague : Karolinum, 1998. - 187 s. - (brož.)
9. trienále umělecké knižní vazby : Kroměříž 06.1998-07.1998. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1998. - 38 s. - (Brož.)
Tvůrci exlibris v západočeské oblasti : 80 let SSPE / J. Langhammer. - Plzeň : Vědecká knihovna, 1998. - 36 s. - (brož.)
Ufologie jako náboženství / R. Škvařil. - Olomouc : Votobia, 1999. - 67 s. - (brož.)
Účetnictví neziskových organizací : (obecně prospěšných společností, politických stran a hnutí občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací) / H. Takáčová. - 1. vyd. - Praha : Vysokáškola ekonomická, 1999. - 222 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru / J. Šelešovský ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 98 s., příl. - Ekonomicko-správní fakulta. -Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.)
Velká dětská encyklopedie : z obrázků a vět poznáváme svět. - Čes. vyd. 2. - Praha : Cesty, 1997. - 480 s. - (váz.)
Veřejná infotéka, občanské informace a veřejné knihovny : materiály vzdělávacího semináře pořádaného Německým knihovnickým institutem a úvod do zřizování infoték ve veřejných knihovnách. - 1.vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 116 s. - (brož.)
Věda v českých zemích za druhé světové války : sborník z konference : Praha 18.11.1997-19.11.1997 / [editor Hana Barvíková] - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1998. - 425 s. -(brož.)
Vlastivědné muzeum v Kyjově. - Kyjov : Vlastivědné muzeum, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Všeslovanský sjezd Praha 1998 : zpráva : Praha, Pyramida 02.06.1998-05.06.1998 / [uspořádal Zdeněk Hoření] - 1. vyd. - Praha : Jaroslav Weber, 1998. - 68 s. - Slovanský výbor ČR, Praha. -(brož.)
Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací / M. Potočný, J. Ondřej. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 231 s. - Právnická fakulta. - Katedra mezinárodního práva,Praha. - (brož.)

Vystoupení představitelů ČR na 53. Valném shromáždění OSN : (1998) : [53. Valné shromáždění OSN]. New York, (US) 09.09.1998-19.12.1998 / [sborník připravila I. Krahulcová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 63 s. - Odbor Organizace spojených národů, Praha. - (Brož.)


Výroční zpráva : Okresní muzeum v Jindřichově Hradci. 64. 1998. - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. - 23 s. - (brož.)
Výroční zpráva 1997. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1998. - 90 s. - (Brož.)
Wissenssoziologische Aspekte weisheitlichen Denkens / T. Langenkamp. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 340 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Základní pedagogické kategorie : učební text k předmětu "Obecná pedagogika a didaktika" v DPS / M. Stojan. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 61 s. - Pedagogická fakulta, Brno.- (brož.)
Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1996 / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 1998. - 152 s. - (Brož.)
Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 1997 / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 1998. - 132 s. - (Brož.)
Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka. Č. 32. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1999. - 31 s. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist