Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika

za březen-duben 1999

Akta Y : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče / M. Hajný, E. Klouček, R. Stuchlík. - Praha : Votobia, 1999. - 125 s. - (brož.)
Alchymie : magie hmoty / H. Gebelein. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 399 s., obr. příl. - (váz.)
Autogenní trénink duševních sil : vzdorujeme stresu : metodický průvodce, jak předcházet potížím a udržet vyrovnanou osobnost / B. Geist. - Olomouc : Votobia, 1998. - 88 s. - (brož.)
Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie- Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie / L. Wittgenstein. - 6. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994. - 499 s. - (brož.)
Das blaue Buch- Eine Philosophische Betrachtung (Das Braune Buch) / L. Wittgenstein. - 7. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997. - 281 s. - (brož.)
Bolestně smutná nálada aneb co je to deprese a jak se léčí / J. Praško, B. Prašková, H. Prašková. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 83 s. - (brož.)
Cesta vlčice : o cestě šamanky / U. Schiran. - Praha : Votobia, 1997. - 123 s. - (brož.)
Cesty ducha v moderním světě : možnosti duchovního růstu z pohledu psychologie a spirituálních tradic / D. Fontana. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 231 s. - (brož.)
Chiromantie v praxi / V. Škach. - 1. vyd. - S.l. : s.n., 1998. - 127 s. - (váz.)
Čaroděj z horní Amazonie : příběh Manuela Córdovy-Riose / F. Lamb. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 162 s. - (váz.)
Čaroděj z Ohňové hory / S. Jackson, I. Livingstone. - 2. vyd. - Plzeň : Perseus, 1999. - Nestr. - (brož.)
Česká metafyzika / P. Frank. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1999. - 187 s. - (váz.)
Člověk a město - problém identity : sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus : Hradec Králové 01.12.1997 / [editor Markéta Panoušková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. -64 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav filisofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Deutschsprachige Philosophie und Literatur : (Texte, Daten, Persönlichkeiten, Überblicke) / I. Semrádová. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 148 s. - Vysoká škola pedagogická. -Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. - (brož.)
Dějiny filosofie. 1, Starověk a středověk / E. Rádl. - Praha : Votobia, 1998. - 7, 514 s. - (brož.)
Dětské strachy a úzkosti / J. Rogge. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 211 s. - (brož.)
Dvanáct archetypů : poznejte svou osobnost podle znamení zvěrokruhu : základní kniha o znameních zvěrokruhu / B. Hamann. - Olomouc : Fontána, 1998. - 345 s. - (váz.)
Das Erbe Europas : Beiträge / H. Gadamer. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 172 s. - (váz.)
Filosofie posledních let před koncem filosofie : kapitoly ze současné německé filosofie / B. Horyna. - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 348 s. - (brož.)
Filosofie tváří v tvář zániku / M. Machovec. - Brno : "Zvláštní vydání", 1998. - 359 s. - (brož.)
Friedrich Nietzsche / V. Gerhardt. - 2., unveränd. Aufl. - München : C.H.Beck, 1995. - 235 s. - (brož.)

Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách / R. Horáček. -[Brno] : Cerm, 1998. - 142 s., obr. příl. - (váz.)


Hodnota člověka / J. McDowell. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 147 s. - (brož.)
Humanismus v období renesance a reformace : sborník příspěvků z kolokvia časopisu Prométheus / [editor Miroslav Joukl] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 207 s. - Vysoká školapedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav filosofie a společenských věd, Hradec Králové. - (brož.)
Imaginace / M. Gubová. - Brno : Velký vůz, 1999. - 139 s. - (Brož.)
Imaginace jako prostor setkání s nevědomím / V. Kast. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 167 s. - (brož.)
Jak si vytvořit působivý image : krok za krokem k úpěšné kariéře / E. Sampson. - 2. vyd. - Praha : Mamagement Press, 1999. - 135 s. - (brož.)
Jak účinně ovlivňovat druhé : ovlivňování lidí jako manažerská dovednost / T. Lambert. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 199 s. - (brož.)
Kdopak by se duchů bál / E. Evanová. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1999. - 94 s. - (brož.)
Kočičí metoda / H. Brunel. - 1. vyd. - Praha : Themis, 1999. - 125 s. - (brož.)
Květy štěstí zasaď sám / P. Bosmans. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 63 s., obr. příl. - (váz.)
Květy wiricuty : cesta k šamanské síle s huičolskými Indiány Mexika / T. Pinkson. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 291 s. - (váz.)
Lesk a bída drog : praktická příručka pro mládež, rodiče a pedagogy / P. Riesel. - Olomouc : Votobia, 1999. - 94 s. - (brož.)
Lidská agrese a její souvislosti / I. Čermák. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Fakta, 1999. - 204 s. - (brož.)
Logistika / D. Vaněček. - 2. vyd., přeprac. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 216 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Logistika / M. Jurová. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 162 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Loutkohra : drogy očima feťáků i protivníků / D. Benešová, Satori. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 64 s. - (Brož.)
Malý příruční snář. - 6. rozš. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 100 s. - (váz.)
Malý tyran : co vlastně děti potřebují / J. Prekopová. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 156 s. - (brož.)
Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí / J. Lotz. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 237 s. - (brož.)
Maškarní bál duše : nové cesty esoterické reinkarnační terapie / M. Wendel, U. York. - Praha : Votobia, 1997. - 201 s. - (brož.)
Míra lidství : Rosenzweig a Lévinas / B. Casper. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 165 s. - (brož.)
Morálka práva / L. Fuller. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 229 s. - (brož.)
Mysterium Dvanácti / A. Zaurak. - 1. vyd. - Praha : Rabaka, 1998. - 171 s. - (brož.)
Myšlenky na každý den / A. Grün. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 128 s. - (brož.)
Mýty, sny a mystéria / M. Eliade. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 195 s. - (brož.)

Návraty do dějin : sborník příspěvků k 65. narozeninám Doc. PhDr. Karla Štefka, CSc / [redigovali František Nesejt, Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Historický klub Praha - pobočkaHradec Králové, 1996. - 72 s. - Vysoká škola pedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav historických věd, Hradec Králové. - (Brož.)


Nezačínejte stárnout : jak žít co možná příjemně, samostatně a důstojně / M. Dessaint. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 231 s. - (brož.)
Nietsche / R. Hollingdale. - Olomouc : Votobia, 1998. - 264 s. - (brož.)
Nietzsche. Bd. 1 / M. Heidegger. - 6., erg. Aufl. - Stuttgart : Günther Neske, 1998. - 12, 594 s. - (váz.)
Nietzsche. Bd. 2 / M. Heidegger. - 6., erg. Aufl. - Stuttgart : Günther Neske, 1998. - 7, 454 s. - (váz.)
Numerologie : základní učebnice : esoterika a astrologie v numerologii / R. Griesbeck. - Olomouc : Dobra & Fontána, 1998. - 184 s. - (váz.)
O filosofii výchovy a filosofii provádějící : sborník prací / uspořádali J. Šturzová, L. Benyovszky. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 196 s. - Filozofická fakulta UK, Praha. - (brož.)
O Přírodě a přirozenosti věcí / Z. Neubauer. - Vyd. 1. - Praha : Malvern, 1998. - 143 s. - (MALVERN ; váz.)- (B. Just ; váz.)
Oblíbené horoskopy / sestavila J. Mandžuková. - Praha : Agentura VPK, 1998. - 194 s. - (brož.)
Ostrov ještěřího krále / I. Livingstone. - 2. vyd. - Plzeň : Perseus, 1999. - Nestr. - (brož.)
Partnerství a numerologie : jak si najít partnera podle čísel / H. Kritzinger. - Praha : Pragma, 1999. - 250 s. - (brož.)
Pavilon 4 / J. Cimický. - 1. vyd. - Praha : Šulc, 1999. - 230 s. - (váz.)
Pluralita, skepse, tonalita : studie / O. Marquard, P. Sloterdijk. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 84 s. - Filosofická fakulta. - Katedra filosofie, Brno. - (brož.)
Pohádky radí školákům : příběhy o konfliktech, strachu a nejistotách, ale také informace a rady pro rodiče dětí od 6 do 10 let / G. Ortner. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 142 s. -(váz.)
Populjarnaja literaturnaja bibliografija i informacionnaja kul'tura ličnosti : monografia / S. Bavin. - Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1996. - 92 s. - (brož.)
Poselství věků : naléhavá proroctví z hlubin věků varují / Z. Kinkorová. - Vyd. 1. - Praha : Cinemax, 1999. - 168 s. - (váz.)
Prodromus philosophiae aneb Uvedení do filosofie / [Martin Hemelík] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 154 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.)
Přehled psychologie / H. Kern ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 289 s. - (váz.)
Příběhy jako klíč k dětské duši / N. Peseschkian. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 150 s. - (brož.)
Příručka feng-šuej : jak si vytvořit zdravější životní prostředí / Lam Kam Čchuen. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. - (brož.)
Příručka pro uživatele mozku : praktické informace a návody pro každodenní život / P. Howard. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 396 s. - (váz.)
Psychokybernetika : nový způsob, jak žít plnějším životem / M. Maltz. - Praha : Pragma, 1998. - 198 s. - (brož.)
Psychologie inteligence / J. Piaget. - Vyd. 2., v nakl. Portál 1. - Praha : Portál, 1999. - 164 s. - (brož.)

Psychologie pro právníky / D. Houbová ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 234 s. - (brož.)


Psychologie výchovy a vyučování / J. Čáp. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 415 s. - (brož.)
Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků / J. Maňák. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 134 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Řeč těla jako účinný nástroj prodeje / J. Wage. - 3. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 116 s. - (brož.)
Sedmé zjevení : věštby a předpovědi světoznámých jasnovidců, astrologů a šamanů pro léta 1998, 1999 a 2000 / R. Nolan. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 206 s. - (váz.)
Síla ticha : další poučení dona Juana / C. Castaneda. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 214 s. - (váz.)
Smysl dekonstrukce : Derridovské průřezy / Z. Kožmín. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 119 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Sociální deviace dětí a mládeže / H. Záškodná. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 94 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Sociální procesy a osobnost : sborník příspěvků : Brno 02.10.1998-04.10.1998 / redakce M. Svoboda, N. Blatný. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 199 s. - (brož.)
Souboj znamení : první astrologicko-karetní průvodce / D. Kludská. - Praha : Eminent, 1998. - 325 s. - (váz.)
Současná politická filosofie : sborník textů anglosaských autorů 20. století / sestavil a předmluvou opatřil J. Kis. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 501 s. - (brož.)
Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky : úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989 / M. Bednář. - Olomouc : Votobia, 1998. - 169 s. - (brož.)
Der Stern der Erlösung / F. Rosenzweig. - 5. Aufl. dieser Ausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 37, 549 s. - (Váz.)
Strašlivý netvor / S. Jackson. - 1. vyd. - Plzeň : Perseus, 1999. - Nestr. - (brož.)
Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku / A. Mokrejš ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1997. - 176 s. - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha. -(brož.)
Šimon v říši filozofů / I. Bukowska. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1999. - 108 s. - (váz.)
Štěstí a vůle k dobru : (Pokus o etiku) / R. Spaemann. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 219 s. - (brož.)
Tajemné vědy a jejich využití : kniha pro praktický život : 400 poučných obrázků, tabulky, fotografie a schematická znázornění / F. Zillich. - 2. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 841 s. -(váz.)
Tajemství čísel aneb úvod do numerologie / J. Fuchs. - 3. vyd. - Brno : Schneider, 1999. - 134 s. - (váz.)
Tao - usměrňování vlastního osudu : čínské horoskopy Deseti nebeských kmenů a Dvanácti pozemských větví na rok Zajíce (od 16. 2. 1999 do 4. 2. 2000) / B. Michajlov-Brin. - 1. vyd. - [Praha] :N Press, 1998. - 158 s. - (brož.)
Terminologie a dokumentace psychologických prací / J. Švancara. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 86 s. - Psychologický ústav filozofické fakulty, Brno. - (brož.)
Tibetská kniha mrtvých : bardo thödol(vysvobození v bardu skrze naslouchání). - Vyd. 4. - Praha : Aurora, 1998. - 198 s. - (váz.)
Tötung auf Verlangen, Euthanasie und Strafrechtssystem / G. Jakobs. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998. - 35 s. - (brož.)

Triebstruktur und Gesellschaft : ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud / H. Marcuse. - 17. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995. - 271 s. - (váz.)


Tři přednášky o problémech etiky / E. Tugendhat. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 87 s. - (brož.)
Tvar : sborník ze semináře : [Tvar, jeho vnímání a formalizace]. Liberec 09.09.1997-11.09.1997. - Liberec : Scholé filosofia, 1998. - 123 s. - Technická univerzita. - Pedagogická fakulta. -Katedra filosofie, Liberec. - (Brož.)
Umění předvídat budoucnost : tajemství starých Cikánů / R. Buckland. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1998. - 236 s. - (brož.)
Umění snít / C. Castaneda. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 229 s. - (váz.)
Úvod do srovnávací etiky / R. Brázda. - Vyd. 1. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 1998. - 177 s. - (brož.)
Vaše paměť : mechanismy, otázky, praktická cvičení a další souvislosti jedinečné schopnosti lidského organismu / A. Baddeley. - Brno : Jota, 1999. - 335 s. - (brož.)
Velká učebnice čarodějnictví a magie / R. Buckland. - Praha : Pragma, 1998. - 261 s. - (brož.)
Velký třesk překonán : starověké mýty o stvoření a věda kontinuálního stvoření / P. La Violette. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 392 s. - (váz.)
Wissenssoziologische Aspekte weisheitlichen Denkens / T. Langenkamp. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 340 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Wolnosc, panstwo, spoleczenstwo : Hegel a problemy wspólczesnej filozofii politycznej / Z. Pelczynski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 260 s. - (brož.)
Za hranici rozumu : praktické použití automatické kresby / K. Kožíšek. - Olomouc : Dobra & Fontána, 1998. - 232 s. - (váz.)
Základy mužského šovinismu / J. Hausmann. - 5. dopl. a rozš. vyd. - Ústí nad Labem : Reneco, 1999. - 89 s. - (brož.)
Základy psychologie / K. Paulík. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 131 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Znamení lásky : nový přístup k lidskému srdci / L. Goodman. - 1. vyd. - Brno : Mikuláš Procházka, 1998. - 1071 s. - (váz.)
Znepokojivá zkušenost cizího / B. Waldenfels. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 287 s. - (brož.)
Zrcadlo okultismu aneb Využití tajných věd / V. Kubištová-Škochová. - Vyd. 4. - Brno : Schneider, 1999. - 487 s. - (váz.)
Zrozumiec swiat wspólczesny / A. Bronk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 335 s. - (brož.)
Žebřík světel (neboli Cabalah Renovata) : průvodce krok za krokem Stromem života a čtyřmi světy kabalistů / W. Gray. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 187 s. - (váz.)
Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem 1 / M. Hayoun. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 462 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist