Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - E. Politika

za březen-duben 1999

Der "Thüringen-Ausschuss" 1945 : Dokumente zum Wirken eines vorparlamentarischen Gremiums auf Landesebene während der amerikanischen Besatzungszeit und nach dem Besatzungswechsel Juni/Juli1945 / V. Wahl. - 1. Aufl. - Thüringen : Thüringer Landtag, 1997. - 123 s. - (brož.)
Alltag in Jablonec 1994 : vom "Neusiedlergrenzland" zur Euroregion : sozialanthropologische Feldforschungen in der tschechischen Kleinstadt Jablonec : [Sommerschule für sozialanthropologischeFeldforschung]. Jablonec nad Nisou, (CZ) 12.09.1994-02.10.1994 / herausgegeben von B. Müller, Z. Uherek. - Wien : Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, 1996. - 203, 173 s. -(brož.)
Die Bildungspolitik Griechenlands in ihrer wechselseitigen Beziehung zur europäischen Einigung / K. Koutras. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 272 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Boj o Hrad. 2, Kdo po Masarykovi? : Vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví / A. Klimek. - Vyd. 1. - Praha : Panevropa, 1998. - 591 s.,obr. příl. - (váz.)
Bundeswahlgesetz : Informationen aus der Bundesrepublik Deutschland / [redaktion Sigrid Born] - 3. Aufl. - [Bonn] : Inter Nationes, 1998. - 48 s. - (Brož.)
Česká republika a Evropská unie : 1996-1998 : dokumenty, polemiky, názory / [redaktor Miloslav Had] ... [et al.]- Praha : Rada pro mezinárodní vztahy, 1998. - 76 s. - (brož.)
Česká republika v hodnocení Evropské komise / Odpovědná redaktorka I. Weidenhofferová. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 160 s. - Ústav mezinárodních vztahů,Praha. - (brož.)
Česko-slovenská historická ročenka. 1998 / [redaktor Vojtech Čelko] ... [et al.]- 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 361 s. - (brož.)
Češi a Slováci ve 20. století : česko-slovenské vztahy. 1945-1992 / J. Rychlík. - Bratislava : Academic Electronic Press, 1998. - 554 s. - (váz.)
Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1918-1939) / Z. Sládek, L. Běloševská ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 1998. - 342 s. - Slovanskýústav AV ČR, Praha. - (brož.)
Drogenpolitik und organisierte Kriminalität : eine System-Analyse ihrer interaktionsfelder und der strafrechtlichen Problem-Perzeption in der Bundesrepublik Deutschland / K. Klahr. - Bonn : [vl. nákl.], 1998. - 7, 362 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Ekofašismus : poučení z německé zkušenosti / J. Biehl, P. Staudenmaier. - Olomouc : Votobia, 1999. - 101 s. - (brož.)
Globalizace a střední Evropa : sborník z konference. - [Praha] : Ústav mezinárodních vztahů, [asi 1998]. - 76 s. - (brož.)
Hospodářský a politický vývoj pobaltských republik : sborník vystoupení na 5. mezinárodním semináři "Obchod s Pobaltím". - Vyd. 1. - Praha : Balt-East , 1999. - 59 s. - (brož.)
Hrůza v oblacích : teroristické akce v civilním letectví od roku 1930 do součastnosti / D. Gero. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 176 s. - (váz.)
J. F. K : neklidné mládí / N. Hamilton. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 1998. - 450 s., obr. příl. - (váz.)
Konec říše zla : rozhodující dokumenty studené války. - Praha : Občanský institut, 1998. - 27 s. - (Brož.)
Loutkohra : drogy očima feťáků i protivníků / D. Benešová, Satori. - 1. vyd. - Jihlava : Idea, 1998. - 64 s. - (Brož.)

Malé země, velcí sousedé / M. Had, V. Kotyk ... [et al.]. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 236 s. - (brož.)


Metodologie, sociologie a politika / M. Webber. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1998. - 354 s. - (brož.)
Mezi starou a novou vlastí : kronika čsl. emigrantů v rakouských uprchlických táborech / E. Jarošová. - 2. čes. vyd. - New York : Hlas-Voice, 1997. - 365 s. - (Brož.)
Na okraji : Romové jako objekt státní politiky / J. Gjuričová. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 63 s. - Ministerstvo vnitra ČR. - Odbor prevence kriminality, Praha. - (brož.)
Nacistické reálie / E. Fowler. - Praha : Ottovo nakladatelství, 1997. - 160 s. - (váz.)
Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry. Díl 4 / M. Sviták, V. Vácha. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Vilém Vácha, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Nebát se a nekrást? : výběr ze statí a článků z let 1995/1998 / E. Mandler. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 306 s. - (Váz.)
Nepolepšitelní : (od Henleina k Neubauerovi) / V. Kvasnička. - 1. vyd. - Praha : Futura, 1996. - 88 s. - (brož.)
Nesnesitelná jednoduchost modernosti a jiné texty / R. Rehnicer. - 1. vyd. v tomto souboru. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 230 s. - (brož.)
Niemcy w mysli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 / K. Rogaczewska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 178 s. - (brož.)
Obžalována je vláda / D. Tomášek, R. Kvaček. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 236 s., obr. příl. - (váz.)
Odsun Němců ze Svitavska : 1945-1947 / M. Skřivánek. - Vyd. 1. - Hradec Králové : [Gaudeamus], 1995. - 123 s., obr. příl. - Historický klub Praha - pobočka Hradec Králové, Hradec Králové. -(Brož.)
Oheň pod sněhem : s předmluvou Dalajlámy / Paldän Gjaccho, Cchering Šakja. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 226 s., obr. příl. - (váz.)
Parlamente und Parlamentarier Thüringens in der Revolution von 1848/49 / [redaktion Harald Mittelsdorf] - Thüringen : Thüringer Landtag, 1998. - 238 s. - (brož.)
Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích. 2 / editor M. Strmiska... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 105 s. - Mezinárodní politologický ústav,Brno. - (brož.)
Politické strany v Evropském parlamentu / ed. P. Fiala...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 65 s. - (brož.)
Die politische Schweiz / O. Sigg. - 1. Aufl. - Zürich : Pro Helvetia, 1996. - 76 s. + 1 mapa. - (brož.)
Das politische System der Schweiz : eine Staatsbürgerkunde / J. Gabriel. - 5., aktualisierte Aufl. - Bern : Paul Haupt, 1997. - 203 s. - (brož.)
Prague Papers on History of International Relations. 1997 / [editor Václav Drška] ... [et al.]- Prague : Institute of World History, 1997. - 233 s. - History of International RelationsDepartment of the Faculty of Arts of the Charles University, Prague. - (brož.)
Proč nejsem sociálním demokratem : z článků, sloupků, glos a polemik pro periodický tisk z let 1997-1998 / V. Klaus. - Vyd. 1. - Praha : Votobia, 1998. - 225 s. - (brož.)
Profesionální válečník. 4, Modré komando / R. Marcinko. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 291 s. - (váz.)
Reforma OSN a zájmy České republiky / R. Khol, J. Kovačič, P. Lebeda. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1998. - 84 s. - (brož.)
Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata / S. Hubík. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 224 s. - (brož.)
Současná politická filosofie : sborník textů anglosaských autorů 20. století / sestavil a předmluvou opatřil J. Kis. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1997. - 501 s. - (brož.)

Spravedlnost, demokracie a česká filosofie politiky : úvahy nad proměnou hodnot po roce 1989 / M. Bednář. - Olomouc : Votobia, 1998. - 169 s. - (brož.)


Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990/ M. Sovadina. - Vyd. 1. - Česká Lípa : Státní okresní archiv, 1998. - 194 s., 9 mp. příl. - (Brož.)
Trans montes, ad fontes! : (Přes hory, k pramenům) : k roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech / T. Velímský. - Most : Ústavarcheologické památkové péče severozápadních Čech, 1998. - 148 s. - (brož.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. Díl 1, Základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování volebních výsledků a základní souhrnné výsledky voleb. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 70 s. - (brož.)
Vom Sonderfall zum Normalfall : eine Einführung in die Aussenpolitik der Schweiz / G. Schneider. - 1. Aufl. - Zürich : Pro Helvetia, 1998. - 87 s. + 1 mapa. - (brož.)
Všeslovanský sjezd Praha 1998 : zpráva : Praha, Pyramida 02.06.1998-05.06.1998 / [uspořádal Zdeněk Hoření] - 1. vyd. - Praha : Jaroslav Weber, 1998. - 68 s. - Slovanský výbor ČR, Praha. -(brož.)
Vystoupení představitelů ČR na 53. Valném shromáždění OSN: (1998) : [53. Valné shromáždění OSN]. New York, (US) 09.09.1998-19.12.1998 / [sborník připravila I. Krahulcová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 63 s. - Odbor Organizace spojených národů, Praha. - (Brož.)
Wolnosc, panstwo, spoleczenstwo : Hegel a problemy wspólczesnej filozofii politycznej / Z. Pelczynski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 260 s. - (brož.)
Život jednoho Američana : paměti prezidenta / R. Reagan. - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Prostor, 1998. - 722 s. - (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist