Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (březen-duben) - K. Technika, průmysl

za březen-duben 1999

Abeceda bydlení. Díl 3, Právní předpisy a jejich vybrané části související s bydlením v platném znění / H. Nováková. - 2. dopl. a aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 423 s. -(brož.)
Access 97 / A. Simpson, E. Olson. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 966 s. + 1 CD. - (brož.)
Aerodynamika vozidel / B. Kovanda, J. Kovanda. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 50 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
AETR : pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě : povinnosti dopravce a řidiče : tachografy a jejich použití / [zpracoval Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult, 1999. - 85 s. - (brož.)
Afrikakorps : tropické stejnokroje německé armády : 1940-1945 / J. Scipion, Y. Bastien. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 144 s. - (váz.)
Aggregatverarbeitung in multidimensionalen Datenbanksystemen / W. Lehner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 18, 260 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. 1996. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 42 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1997. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997. - 11 s. - (Brož.)
Agrovideo : katalog videotéky Ústřední zemědělské a lesnické knihovny. Přírůstky videotéky za rok. 1998. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 18, 3 s. - (Brož.)
Aleph : příručka pro uživatele systému verze 3.2_6. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Analogové elektronické systémy. Část 1 / J. Pinker, V. Koucký. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 142 s. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.)
Analogové elektronické systémy. Část 2 / J. Pinker, V. Koucký. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 306 s., příl. - Fakulta elektrotechnická, Plzeň. - (brož.)
Analýza finančního hospodaření větších nefinančních podniků za období let 1993 až 1997 / Zpracoval J. Pelej... [et al.]. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 60, 46 s. - (brož.)
Aplikace manažerské hry : pravidla, strategie, zkušenosti / L. Blažek, V. Blažek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 130 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
ATV-Branchenführer Abwasser-Abfall. 1999. - Hennef : Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik, 1999. - 573 s. - (Brož.)
AutoCAD LT98 : efektivně / Z. Píša. - 1. vyd. - Brno : CCB, 1999. - 249 s. - (brož.)
Automobily Škoda Octavia a Octavia Combi / M. Cedrych. - 2., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 389 s. - (brož.)
Balená voda : zdravotní a hygienická hlediska : Praha 25.02.1999. Roč. 4. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 138 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. -(brož.)

Báňské předpisy. 14, Vyhláška č. 26/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděnéhornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb. a vyhlášky č. 236/1998 Sb : Úplné platné znění s úvodním komentářem / F. Ševčík. - Ostrava : Montanex, 1998. -127 s. - (brož.)


Báňské předpisy. 15, Vyhláška č. 51/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. 12. 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů veznění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb. a vyhlášky č. 237/1998 Sb : Úplné platné znění s úvodním komentářem / F. Ševčík. - Ostrava : Montanex, 1998. - 101 s. - (brož.)
Behind the Nuclear Curtain: Radioactive Waste Management in the Former Soviet Union / D. Bradley. - Columbus : Battelle Press, 1997. - 13, 716 s. - (váz.)
Ein Beitrag zur Realisierung des (24,12) Golay-Decoders: Algorithmus und VLSI-Architektur / Weixun Cao. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 4, 122 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Betonové konstrukce : prvky betonových konstrukcí, navrhování podle mezních stavů / P. Štěpánek ...[et al.]. - Brno : CERM, 1998. - 201 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.)
Bezpečnost práce při provozu mechanizovaného nářadí. Díl 1, Ruční a přenosné elektromechanické nářadí / K. Novotný. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1998. - 149s. - (Brož.)
Bezpečnost práce při provozu mechanizovaného nářadí. Díl 2, Ruční a přenosné elektromechanické nářadí a akumulátorové nářadí / K. Novotný. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovskývzdělávací servis, 1998. - 118 s. - (Brož.)
Bezpečnost zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) : propan a butan : praktická příručka. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1998. - 77 s. - (brož.)
Bibliotheksmanagement - Kulturmanagement : Vorträge und Berichte : 24. Österreichischer Bibliothekartag : Congress : Innsbruck 03.09.1996-07.09.1996 / [redaktion Maria Seissl] - Innsbruck : Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 1998. - 602 s. - (brož.)
Bioplyn z rostlinné biomasy : (Studijní zpráva) / J. Váňa, A. Slejška. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 40 s. - (brož.)
Blahoslavený sládek : kapitoly z dějin piva / J. Staněk. - 2., upr. vyd. - Praha : Paseka, 1998. - 312 s. - (váz.)
Bojová letadla 2. světové války : 36 super letadel. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - Nestr. - (váz.)
Bojová letadla druhé světové války : ilustrovaný průvodce / B. Gunston. - Čes. vyd. 2. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 477 s. - (brož.)
Books from the Czech Republic. 1995-1996. - 2nd Ed. - Praha : Labyrint, 1995. - 175 s. - (brož.)
Books from the Czech Republic. 1997-1998. - 3rd Ed. - Praha : Labyrint, 1997. - 184 s. - (brož.)
Brambory : 100 receptů : vynikající levné pokrmy z celého světa. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 96 s. - (váz.)
Brno : informace, hotely, restaurace, vinárny, bary, night-clubs. 1999. - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 1999. - 52 s., 1 mp. příl. - (Brož.)
Brno : staré pohlednice. - Vyd. 1. - Brno : Josef Filip, [1999]. - 98 s. - (Brož.)
Buchgestaltung in der Schweiz / J. Hochuli. - 2. Aufl., neu bearb. und aktualisiert. - Zürich : Pro Helvetia, 1998. - 161 s. + 1 mapa. - (brož.)

Byzantine Silk Weaving : AD 400 to AD 1200 / A. Muthesius. - Vienna : Fassbaender, 1997. - 28, 260 s., 128 obr. na příl. - (váz.)


CASLIN '98 : 5th International Seminar "Libraries without Walls" : Seminar Proceedings : [Librarires without Walls]. Štrbské Pleso 31.05.1998-04.06.1998 / [Zostavil Peter Hamorský, JurajDlábik] - 1. vyd. - Košice : Library Information Network Consortium, 1998. - 41 s. - (Brož.)
Computing and the Humanities: Summary of a Roundtable Meeting. - New York : American Council of Learned Societies, 1998. - 48 s. - (brož.)
Controllingové integrační metody / J. Vysušil, M. Kavan. - Ostrava : Montanex, 1999. - 248 s. - (brož.)
Cukrářské recepty. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 29 s. - (brož.)
Části a mechanismy strojů : mechanické převody / V. Švec. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 174 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Česká kuchařka pro moderní ženu / J. Frolíková. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 120 s. - (brož.)
Česká Windows 95 a 98 - práce v síti / M. Osif. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 107 s. - (brož.)
Česká Windows 98 / M. Minasi, E. Christiansen, K. Shapar. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 703 s. + 1 CD. - (brož.)
Česká Windows 98 : kompletní kapesní průvodce / J. Steiner, R. Valentin. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 334 s. - (brož.)
Česká Windows 98 / J. Pecinovský. Dotisk. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 141 s. - (brož.)
České korunovační klenoty / [texty Milena Bravermanová] ... [et al.]. [fotografie Antonín Bláha] ... [et al.]- 3. rozš. vyd. - Praha : Správa Pražského hradu, 1998. - 88 s. - (váz.)
České pivo / [Gabriela Basařová, Ivo Hlaváček] - 2. vyd. - Pacov : NUGA, 1999. - 231 s., obr. příl. - (váz.)
České Vánoce / T. Martinková. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 30 s. - (brož.)
Česko-německo-anglický specializovaný slovník v oboru zpracování plechu / J. Suchánek, B. Esterka, P. Pechar. - Praha : SVÚM, 1998. - 283 s. - (brož.)
Český Microsoft Publisher 98 / J. Pecinovský. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 118 s. - (brož.)
Čína : více než 90 receptů / R. Büttner, Čchiou Čcheng-čung. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 127 s. - (váz.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 7. aktualizace - březen 1999 / J. Ambrož... [et al.]. - Praha : Dashöfer, [1999]. - Přeruš. str. - (brož.)
Debugging und maschinelles Lernen von PROLOG-Programmen / G. Kókai. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 286 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Detekční systémy pro zajištění provozu před nezezpečím úniku hořlavých plynů : technická doporučení. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1998. - 21 s. -(Brož.)
Dělostřelecká tvrz Bouda : 1935-1938. - [Náchod] : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 6 s. - (Brož.)
Diagnostika a informační diagnostické systémy I / M. Lánský, J. Mazánek. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 106 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra provozníspolehlivosti, diagnostiky a mechaniky v dopravě, Pardubice. - (brož.)
Dialogy obchodního jednání v ruštině / M. Anfilov, M. Hutarová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 103 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)

Diety při onemocnění dnou 2 : recepty / [Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - (brož.)


Dilbert a jeho principy : pohled na šéfy, porady, manažerské vrtochy a jiné metly pracoviště ze zorného úhlu kancelářské ohrádky / S. Adams. - Praha : Pragma, 1998. - 344 s. - (váz.)
Dodavatelské systémy ve výstavbě / V. Matějka, J. Mokrý. - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1995. - 77 s. - Český svaz stavebních inženýrů, Praha. - (Brož.)
Domácí likéry / W. Gaigg. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 103 s., obr. příl. - (váz.)
Dopravní letiště Prahy : 1918-1946 / L. Dudáček. - 1. vyd. - Praha : MBI, 1998. - 192 s. - (váz.)
Dopravní stavby I : pozemní komunikace / M. Krajčovič ...[et al.]. - Brno : CERM, 1998. - 215 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.)
Dopravní stavby I : pozemní komunikace : návody na cvičení / M. Krajčovič, P. Jůza. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 163 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Dorty / B. Maher. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 71 s. - (váz.)
Dřevěné konstrukce podle eurokódu 5 : STEP 1 - navrhování a konstrukční materiály. - Vyd. 1. - Zlín : Bohumil Koželouh, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Dvojbrany v teorii a v praxi / J. Myslík. - Ostrava : BAEL, 1996. - 16, 16 s. - (Brož.)
Dynamika strojů '99 : National Colloquium with International Participation : Proceedings : Prague 09.02.1999-10.02.1999. - Praha : Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of theCzech Republic, 1999. - 300 s. - (brož.)
Einfluss einer Faserbeschichtung auf die Eigenschaften von kohlenstofflangfaserverstärkten Magnesiumlegierungen / D. Wurm. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 17, 127 s. - Inaug.-Diss. -(Brož.)
Elektronická podpora přijímacího řízení : příručka uživatele / D. Šalounová... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : MARQ, 1998. - 64 s. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ostrava. -(brož.)
Elektronika : obvody, součástky, děje / R. Láníček. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 479 s. - (váz.)
Encyklopedie zbraní a zbroje / L. Křížek, Z. Čech. - 2. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 328 s. - (brož.)
Energetické a průmyslové rostliny IV : sborník referátů z odborného semináře : Chomutov 05.08.1998 / [odpovědný redaktor Sergej Ust'jak] - Vyd. 1. - Chomutov : CZ-Biom, 1998. - 140 s. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha. - (brož.)
Excel 97 - tipy a triky / J. Schieb. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 199 s. - (brož.)
Fatigue Problems of Metals : Degradation Models, Damage Cummulation, Stochastic Aspects, Application of Numerical Methods / P. Brož. - 1st Ed. - Prague : Grada Publishing, 1999. - 78 s. -(brož.)
Finanční analýza a plánování / M. Konečný. - Vyd. 4. dopl. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 64 s. + 12 příl. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa- Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen / herausgegeben von L. Poláček. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie derWissenschaften der Tschechischen Republik Brno, 1998. - 314 s. - (brož.)
Homogenní vedení v teorii a v praxi / J. Myslík. - Ostrava : BAEL, 1995-1996. - 16, 16 s. - (Brož.)
Horská kola : podrobný průvodce technikami a tréninkem jízdy na horském kole / J. Olsen. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 127 s. - (brož.)

Hospodaření s vodou v povodí 1966-96 / J. Matějíček. - Brno : Povodí Moravy, 1996. - 97 s., obr. příl. - (Brož.)


Hotel Guide The Czech Republic : hotely, penziony, motely, ubytovny, kempy, chaty. Podrobné informace o 2000 ubytovacích zařízeních. 1999. - Vyd. 1. - Brno : Travel Press, 1999. - 568 s. + 1mapa, 1 příl. - (brož.)
Hotely v Evropě pro dobré ubytování za příznivou cenu. - Pardubice : Systemconsult, 1999. - 176 s. - (brož.)
Hraničáři tvrze Bouda vzpomínají / M. Vaňourek. - Vyd. 1. - Mohelnice : Martin Vaňourek, [1999]. - 36 s., obr. příl. - (Brož.)
Hrůza v oblacích : teroristické akce v civilním letectví od roku 1930 do součastnosti / D. Gero. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 176 s. - (váz.)
Hudba a média : rukověť muzikologa / J. Fukač ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 258 s. - (brož.)
Die Hütten und Giessereien in Strašice / [Gustav Hofmann] - 1. Herausgabe. - Rokycany : Muzeum Dr.B.Horáka, 1999. - 34 s., 10 obr. na příl. + 1 mp. - (brož.)
Hydrotechnické stavby / [Vojtěch Broža, František Čihák, Ladislav Satrapa] - 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1998. - 195 s. - (brož.)
Informace a Internet : (včetně úvodu do protokolů Internetu) / R. Palovský, V. Sklenák. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 7, 380 s. - Fakulta informatiky a statistiky,Praha. - (brož.)
Informační systémy v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás : 5. ročník : sborník konference : 1. část - česká : Seč u Chrudimi 09.02.1999-11.02.1999. - Brandýs nad Labem : Ústav prohospodářskou úpravu lesů, 1999. - 204 s. - Česká zemědělská univerzita, Praha. - (brož.)
Infosystems for Agriculture and Forestry within Europe and Our Country : 5th Annual Conference : Proceedings of the Conference : Pt. 2 - English Section : Seč u Chrudimi 09.02.1999-11.02.1999. - Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 1999. - 198 s. - Czech University of Agriculture, Prague. - (brož.)
INSYPA Hradec Králové : 1998 : TEMPUS JEP 11572-96 : Workshop Proceedings : Hradec Králové 1998 / [editors Peter Fabian, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 157 s. - (brož.)
Integrovaný management inovací / J. Vacek, Z. Vostracký, J. Skalický. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 135 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Internet nejen pro anesteziology / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 24 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, [Praha]. -(Brož.)
Internet pro anesteziology / redaktor J. Drábková. - Praha : Národní lékařská knihovna, 1997. - 16 s. - Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, [Praha]. - (Brož.)
Internet.cz : jak hledat a najít / J. Bráza. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 133 s. - (brož.)
Intranety : principy a praxe : průvodce technologiemi a možnostmi počítačových sítí internetového typu v podniku / T. Greer. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 18, 309 s. - (brož.)
Italská kuchyně. - Praha : Knižní klub, 1999. - 127 s. - (váz.)
Jak profesionálně telefonovat v šesti jazycích / V. Scheitlin. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 79 s. - (brož.)
Jak přežít rok 2000 : i vás může postihnout počítačová krize roku 2000! / E. Yourdon, J. Yourdon. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1998. - 429 s. - (brož.)
Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti : pro střední školy i pro širokou veřejnost / O. Kuldová, E. Fleischmannová. - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 197 s. - (brož.)

Jak účinně ovlivňovat druhé : ovlivňování lidí jako manažerská dovednost / T. Lambert. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 199 s. - (brož.)


Janka Vidová : videofilmy a videoinstalace : video and video installations / [Pavel Liška] - Brno : Dům umění města Brna, [1999]. - 26 s. - (brož.)
Jaroslav Šůla : sborník příspěvků k šedesátinám / [redigoval Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Historický klub Praha - pobočka Hradec Králové, 1998. - 260 s. - Vysoká školapedagogická. - Pedagogická fakulta. - Ústav historických věd, Hradec Králové. - (brož.)
Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO : kompletní kapesní průvodce / D. Louis, P. Mejzlík, M. Virius. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 643 s. - (brož.)
Jednoduché účetnictví nově nejen pro podnikatele : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 6. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 155 s. - (brož.)
Jednoduché účetnictví pro podnikatele 1999 / J. Linhart. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 96 s. - (brož.)
Jiří Kalousek : 1925-1986 : Praha 16.12.1998-24.01.1999. Liberec 04.02.1999-07.03.1999. Náchod 12.03.1999-25.04.1999. - Praha : České muzeum výtvarných umění, 1999. - 96 s. - (brož.)
Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu / K. Macík. - Ostrava : Montanex, 1999. - 241 s. - (brož.)
Karnevalové líčení. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - Nestr. + 7 barevných konturovacích tužek, 3 tyčinky barevných gelů, 1 štěteček v plastovém obalu. - (váz.)
Každý se může stát kouzelníkem : škola hry na klávesové nástroje s automatickým doprovodem. Díl 2 / F. Dřevikovský. - 2. vyd. - České Budějovice : František Dřevikovský, 1999. - 64 s. -(Brož.)
Kompresory / A. Liška, P. Novák. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 227 s., příl. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
26. konference Zákládání staveb Brno 1998 : sborník příspěvků : [Zakládání staveb Brno 1998]. Brno 09.11.1998-10.11.1998. - Brno : Cerm, 1998. - 216 s. - (brož.)
Konstrukce databázových systémů / J. Pokorný. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 166 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Konstruktivní geometrie : křivky a plochy se softwarem Mathematica : doplňkové skriptum / J. Černý. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 56 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek : Technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1998. - 15 s. - (Brož.)
Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. Aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - březen 1999 / H. Hadačová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Kouzlo osobnosti : pozitivní názory a praktické tipy od přední světové modelky větších velikostí oděvů / Emme, D. Paisner. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 158 s. - (Knižní klub ;váz.)- (Eminent ; váz.)
Krajinné inženýrství / [Karel Vrána] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1998. - 198 s. - (Brož.)
Kuchařka - Karbanátky a smaženky / K. Jeništová. - České Budějovice : Dona, 1998. - 83 s., obr. příl. - (brož.)
Kuchařka - Mikrovlnná trouba pro začátečníky / J. Mandžuková. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 1998. - 107 s., obr. příl. - (brož.)

Kuchařka pro krkonošského medvěda / P. Toufar. - České Budějovice : Dona, 1999. - 149 s., obr. příl. - (brož.)


Kuchařka pro mikrovlnnou troubu / [Bridget Jones] - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 144 s. - (váz.)
Kuchařka Valašského království aneb Polívka je grunt / [Stanislava Polívková, Radovan Veselý] - Brno : Vidi a Rozrazil, [asi 1998]. - 151 s. - (váz.)
Kulturerbe und Bibliotheksmanagement : Festschrift für Walter Neuhauser zum 65. Geburtstag : Innsbruck 22.09.1998 / [herausgeber Heinz Hauffe] ... [et al.]- Wien : ÖsterreichischeNationalbibliothek, 1998. - 596 s. - (brož.)
Kurs osvětlovací techniky / K. Sokanský. - Ostrava : BAEL, 1995. - Přeruš. str. - (Brož.)
Kuře pro pány i kmány / J. Vašák. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 30 s. - (brož.)
Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy / M. Dedouchová. - Praha : Profess, [1999]. - 108 s. - (brož.)
Lázeňství - ekonomika a management / K. Knop ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 231 s. - (brož.)
Leasing. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 20 s. - (Brož.)
Likvidace podniku / V. Pelikán. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 113 s. - (brož.)
LINUX : dokumentační projekt : nejpodrobnější dokumentace operačního systému Linux v češtině. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 32, 1175 s. - (váz.)
Logické obvody / Z. Diviš, Z. Chmelíková, J. Zdrálek. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 150 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Lokomotivy soustavy Engerth o uspořádání pojezdu C 2' kategorie 1. Buštěhradské dráhy. Lokomotiva Kladno v majetku NTM Praha / R. Kolomý, P. Stejskal, J. Zelenka. - Pardubice : UniverzitaPardubice, 1998. - 38 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Dislokované pracoviště Česká Třebová, Pardubice. - (brož.)
Malý průvodce dělostřeleckou tvrzí Bouda / M. Ráboň ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 31 s. - (Brož.)
Management II / J. Veber ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 168 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Management jakosti : metody řízení jakosti podle normy ISO 9000 / K. Hruška. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 111 s. - Ústav mikroelektroniky FEI VUT, Brno. - (brož.)
Management jakosti / J. Kožíšek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 227 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Manažerská ekonomika: hlavolam pro nejschopnější / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 139 s. - (brož.)
Marketing je naslouchání trhu / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 112 s. - (brož.)
Marketing management / G. Tomek, V. Vávrová. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 406 s. - (brož.)
Marketing v dřevozpracujícím průmyslu : sborník referátů ze sympózia : [WOODTEC]. Brno 22.10.1998. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 38 s. - (brož.)
Marketing ve vzdělávání dospělých / J. Mužík. - [Praha] : DAHA, 1998. - 55 s. - (brož.)
Marketingový výzkum : metodologie a aplikace / K. Zbořil. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 171 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)

Maturitní otázky - účetnictví : 20 podrobně zpracovaných témat : pro maturanty a zájemce o studium účetnictví / [Radek Veselý] - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1998. - 110 s. - (brož.)


Mechanické pochody / J. Medek. - 3., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 217 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Mechanika zemin : cvičení / K. Weiglová. - Brno : CERM, 1998. - 122 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.)
Das mechanische Verhalten von beschichteten Hartmetallen und Cermets unter monoton ansteigender und zyklisch wechselnder Beanspruchung / E. Schlund. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 218 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Mechanizace ve stavebnictví : bezpečnostní předpisy / J. Prokeš, A. Krejčí. - Vyd. 1. - Brno : Cerm, 1998. - 115 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta stavební. - Ústav technologie,mechanizace a řízení staveb, Brno. - (brož.)
MendelNet - Computer Programs in Agriculture '99. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 57 s. - Agronomická fakulta, Brno. - (váz.)
Metalurgie litin / J. Roučka. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 166 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Metalurgie litin : vtokové soustavy a nálitkování / V. Vondrák, A. Pavelková. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 97 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,Ostrava. - (brož.)
Metoda konečných prvků ve tváření za tepla : sborník prací z grantu GAČR Simulace procesu tváření za tepla užitím metody konečných prvků reg. č. 101/96/0506 / J. Petruželka ...[et al.]. -Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - Přeruš. str. - Katedra mechanické technologie, Ostrava. - (brož.)
Metodické pomůcky k výkonu státní správy okresních úřadů a správy měst a obcí podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech : řešení PPŽP/530/3/98 / [Pavel Mrázek, Ladislav Břeský, ZdenkaKotoulová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. - 129 s. - (brož.)
Metodika kvalifikace provozních prohlídek hlavních komponent primárních okruhů JE typu VVER. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, [1999]. - 24 s. - (brož.)
Média - prostředky transferu informací / J. Petříková, D. Štěpánek. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 47 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
Microsoft Access : návrh a programování databází / S. Roman. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 20, 250 s. - (brož.)
Microsoft BackOffice : small Business Server : instalace, provoz a správa / S. Crawford, C. Russel. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 21, 509 s. - (brož.)
Microsoft Exchange Server : Training Kit / K. Unkroth. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 43, 993 s. + 2 CD ROM. - (brož.)
Microsoft Office 97 Visual Basic : příručka programátora. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1998. - 18, 482 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Microsoft Visual J++ 6.0 : příručka programátora. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1998. - 12, 504 s. - (brož.)
Microsoft Windows 98 : základní příručka / J. Hlavenka. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1998. - 13, 442 s. - (brož.)
Mikrobiologická kontrola potravin a potravinářských surovin v legislativě EU / E. Jičínská, J. Havlová. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 76 s., příl. - (brož.)
Mikrovlnné obvody / J. Vrba. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 178 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)

Mistrovství v AutoCADu 14 : ovládání, kreslení, modelování, použití databází, tvorba aplikací a další funkce v AutoCADu podrobně na příkladech / E. Finkelstein. - Vyd. 1. - Praha : ComputerPress, 1999. - 30, 790 s. + 1 CD ROM. - (váz.)


Mistrovství v CorelDRAW 8 / D. Miller. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 31, 834 s., obr. příl. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Mistrovství v Microsoft Excel 97 CZ / M. Brož, P. Brožová, D. Morkes. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 22, 716 s. - (váz.)
Mistrovství ve Visual C++ : podrobný průvodce tvorbou aplikací / D. Kruglinski. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 30, 854 s. + 1 CD ROM. - (váz.)
Moderní letecké technologie : přemožitelé rekordů / C. Chant. - Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1998. - 127 s. - (váz.)
Moderní sekretářská praxe : praktická příručka pro sekretářky, asistentky a vedoucí sekretariátu. Základní dílo - stav: únor 1999 včetně 8. aktualizací / R. Zuzák... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
MS Excel 97 CZ : materiály ke cvičením - Základy práce na PC / H. Benáčanová. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 98 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
MS Windows 95 : osobní počítač 3 : knížka pro každého / I. Anderle. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1998. - 265 s. - (brož.)
Muzea a památníky v objektech čs. opevnění z let 1935-1938 : miniprůvodce / M. Ráboň. - 1. vyd. - [Brno] : Společnost přátel československého opevnění, 1998. - 32 s. - (Brož.)
Muzikolog a počítač : (Úvod do studia počítačové editace hudby) / F. Havelka. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 120 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 15. aktualizace a doplňky - únor 1999 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Nauka o materiálech / J. Skálová, J. Koutský, V. Motyčka. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 231 s. - Fakulta strojní, Plzeň. - (brož.)
Nauka o materiálu : návody ke cvičením / P. Ševěček. - 2. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 96 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Nauka o materiálu : (příklady) / J. Filípek. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 102 s. - (brož.)
Navrhování dřevěných konstrukcí / [Petr Kuklík] - 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1997. - 188 s. - (brož.)
Nejistoty stanovení jakosti a jejich vliv na ztráty / J. Bradík, K. Hruška. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 64 s. - Ústav mikroelektroniky FEI VUT, Brno. - (brož.)
Nejlepší řešení : klíčem k vašemu úspěchu je porozumění potřebám zákazníka / A. Andersen ...[et al.]. - Praha : Pragma, 1998. - 222 s. - (váz.)
Nejznámější bojová letadla : 36 super letadel světa. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - Nestr. - (váz.)
Neuartige verschleissfeste Keramik-Metall-Verbundwerkstoffe im System Ti-B-C-(Al) / S. Rauscher. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 131 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Nové doplňky z provázků : krok za krokem : přesný návod : náramky přátelství / S. Hennke. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1999. - 64 s. - (váz.)
Nové stavební tabulky. Díl 2 / [Jolana Slavíčková] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Ehrman & Forster, 1999. - 192 s. - (brož.)
Nové trendy ve vzdělávání aneb letem multimediálním světem / [Milan Hausner] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1995. - 152 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)

Obecné technické požadavky na výstavbu : vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, s komentářem / O. Vobořil, B. Vlk. - Praha : Linde, 1999. - 367 s. - (brož.)


Oberflächen- und Grenzflächenstrukturen epitaktischer Silizidfilme / W. Weiss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 2, 135 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Obklady a dlažba / P. Stange. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 111 s. - (váz.)
Obnovitelné zdroje energie / J. Kaminský, M. Vrtek. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 96 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)
Obrábění I : návody pro cvičení. Část 2 / J. Brychta. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 114 s. - Fakulta strojní. - Katedra obrábění a montáže,Ostrava. - (brož.)
Obrobitelnost strojírenských materiálů. - Ústí nad Labem : Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998. - 109 s. - (brož.)
Ocelové konstrukce 10 : tabulky / F. Wald. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 121 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
On Airfoils / J. Lněnička. - Hradec Králové : Aeromodel, 1999. - 107 s., příl. - (Brož.)
Online-Datenbanken - CD-ROM-Datenbanken : Trends und Qualitätskriterien : Tagungsberichte vom 4. und 5. österreichischen Online-Informationstreffen : [4. österreichischenOnline-Informationstreffen. Generalthema: Online-Zukunftsperspektiven]. Schloss Hofen, Lochau bei Bregenz 17.09.1991-20.09.1991. [5. österreichischen Online-Informationstreffen. Generalthema:Qualität von Datenbanken]. Schloss Seggau, Seggauberg bei Leibnitz 14.09.1993-17.09.1993 / herausgegeben von E. Pipp, H. Hauffe. - Innsbruck : Österreichische Online-Benutzergruppe, 1997. - 251 s. -(brož.)
Opatovický kanál : stavebně-historický, technický a přírodní klenot Pardubicka / [Vladimír Lemberk, Petr Vorel] - Pardubice : Okresní úřad, 1999. - Nestr. - (brož.)
Operační zesilovače v elektronice / J. Punčochář. - 4. dopl. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 495 s. - (váz.)
Operations Management - Syllabus / H. Hrůzová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 151 s. - Katedra podnikového managementu, Praha. - (brož.)
Optimierung von Engineering-Prozessen / C. Hirschmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 3, 134 s. + 1 příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Optimierung von Xanthan zum Einsatz in der tertiären Erdölförderung / J. Klein. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 5, 170 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Organizační řády a popisy pracovních míst : sborník přednášek / V. Brožek. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1998. - 122 s. - (váz.)
5. Organon (podzim '98) : sborník přednášek : semináře na téma organizace řízení a řízení lidských zdrojů : Praha 21.10.1998-04.11.1998. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1998. -Přeruš. str. - (Váz.)
80 let vzdušných bojů / T. Laming, J. Flack. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1996. - 222 s. - (váz.)
Osvětlování v zemědělství : (studijní zpráva) / P. Hutla. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998. - 53 s. - (brož.)
Packaging and Graphic Design : odborný anglický jazyk / J. Langthaler. - 1. vyd. - Štětí : Střední odborná a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999. - 429 s. - (brož.)
Palačinky, lívance, vafle : slané, sladké, z celozrnné mouky i pro diabetiky / H. Sedláčková-Páčová. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 30 s. - (brož.)
PCL a automatizace. Díl 1, Základní pojmy, úvod do programování / L. Šmejkal, M. Martinásková. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 223 s. - (brož.)

Perský záliv : zbraně a technika : letadla, lodě a vozidla používaná v současných konfliktech : válka v Perském zálivu - přehled nejmodernější techniky / [Doug Richardson, Bill Gunston, IanV. Hogg] - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1998. - 176 s. - (váz.)


Petrochemie. [1997]. - Praha : Economia, 1997. - 24 s. - (Brož.)
Péče o zdravý organismus firmy / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 113 s. - (brož.)
Pět "Tibeťanů" : zdravá kuchyně pro labužníky : 144 receptů na bázi oddělené stravy a ještě něco navíc.. / D. Weise, J. Frederiksen. - Praha : Pragma, 1998. - 264 s. - (brož.)
Photochemisch-katalytisch schaltbare Kationencarrier - Synthese und Anwendung / F. Starck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 13, 191 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Photoshop 5 : kouzla a texty : praktické postupy pro vytvíření originálních efektů s texty / G. Simsic. - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 1998. - 262 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Plastické látky ve stavebnictví / R. Drochytka. - Brno : CERM, 1998. - 122 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.)
Plánování není přežitek / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 91 s. - (brož.)
Pneumatické mechanismy. Díl 2, Řízení pneumatických systémů / J. Kopáček. - 1. vyd., dotisk. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 88 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Pochoutky pro vegetariány / J. Větvičková, V. Větvička. - Praha : Agentura VPK, 1999. - 89 s., obr. příl. - (brož.)
Podmínky pro používání národního akreditačního loga akreditovanými laboratořemi. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 5 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Podnik a životní prostředí. 3. aktualizace / K. Remtová... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Podvojné účetnictví II / A. Kocmanová, A. Fedorová. - 5., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 172 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Podvojné účetnictví 1999 : zahrnuje změny k 1. 1. 1999. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 222 s. - (brož.)
Podvojné účetnictví v příkladech : zahrnuje změny k 1. 1. 1999 / B. Blechová, J. Janoušková. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 169 s. - (brož.)
Poklady skryté v účetnictví. Díl 2, Finanční analýza účetních výkazů / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 4. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 6, 288 s. - (váz.)
Polévky / A. Willan. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 71 s. - (váz.)
Ponorky : historie ponorek německého válečného loďstva v letech 1935-1945 / text J. Dallies-Labourdette. ilustrace S. Dufrene. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 143 s. - (váz.)
Poselství nebi : kouřové látky v historii lidstva / S. Fischer-Rizzi. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 206 s. - (váz.)
Poselství papíru / R. Khel. - Praha : Karolinum, 1999. - 332 s. - (brož.)
Postupy účtování : úplné znění : pro podnikatele v JÚ, pro podnikatele v PÚ, pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : podle FZ 1/1/99. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 144 s. -(brož.)
Potravinová legislativa EU : soupis vybraných předpisů : stav k 1.11.98 / sestavila I. Suková. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 94 s. - (brož.)
Potrubní hydraulická a pneumatická doprava / J. Janalík. - 1. přeprac. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 194 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Pozitivní řízení : asertivita pro manažery / P. O'Brien. - 2. vyd. - Praha : Mamagement Press, 1999. - 212 s. - (brož.)

Požárně technické charakteristiky a ostatní technické údaje a vlastnosti plynů : metan (zemní plyn), propan, i-butan, n-butan : (TI 600, 708, 709, 710, 899) : technické informace. - 1. vyd. -Praha : GAS, 1999. - Nestr. - (brož.)


Pracovně-obchodní seminář technologů a výrobců nářadí II se zahraniční účastí : Brno 02.1999 / [připravil Karel Kocman] ... [et al.- Brno : VUT, 1999. - 194 s. - Fakulta strojní. - Ústavstrojírenské technologie. - Odbor obrábění, Brno. - (brož.)
Practical Image Reconstruction for Cone Beam Computed Tomography / S. Schaller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1998. - 16, 131 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Praktické uplatnění kvazistatické metody měření ekonomických a ekologických parametrů spalovacích motorů s cílem snížení spotřeby paliva a škodlivin emisí : presentace : závěrečná zprávaprojektu / Řešitel K. Otto. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 19 s. - Katedra technického a ekonomického rozvoje venkova. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Praha. - (váz.)
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 14. aktualizací - stav: březen 1999 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš.str. + 3 diskety, 1 příl. - (brož.)
Der praktische Buch- und Musik-Sortimenter : ein Handbuch für Buchhandlungsgehilfen / H. Blumenthal. - 2., gründlich umgearb., stark verm. Aufl. - Iglau : vl. nákl., 1896. - 8, 565 s., obr.příl. - (Váz.)
Právní předpisy pro plynová zařízení. Doplněk 1. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1998. - Přeruš. str. - (váz.)
Proceedings University of West Bohemia 1998. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 234 s. - (brož.)
Programování pro řízení ve Windows / R. Šusta. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 220 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Programování v jazyce C / P. Šaloun. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 130 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava. - (brož.)
Programování ve Visual Basicu 6.0 / J. Pokorný, M. Kvoch. - České Budějovice : Kopp, 1999. - 348 s. - (brož.)
Propagace v cestovním ruchu / M. Němčanský. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 232 s. - Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Propagace, public relations, media / Z. Chmel. - 1. vyd. - Brno : Ante, 1997. - 80 s. - (brož.)
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 50/1976 Sb : (stavební zákon) : s komentářem / [Martin Tunka, Jitka Víchová, Václava Ondrejechová] - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 181 s. - (váz.)
Průvodce mzdových účetních pro rok 1999 / [Liboš Hůla] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Praktik, 1999. - 541 s. - (váz.)
1. československá smíšená letecká divize v SSSR : sborník vystoupení, referátů a vzpomínek přímých účastníků slavnostního shromáždění při příležitosti 52. výročí vzniku a bojů 1. čs. smld vSSSR o Moravskou bránu 1944-1945 : Praha 1998 / J. Daňko ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1998. - 171 s. - (brož.)
Přehled výrobků pro rozvod a použití plynu na trhu ČR : informační příručka pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Díl 1. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Přepravní balení, ložení a fixace zboží / J. Krejcar. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 163 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - (brož.)
Příklady a úlohy z chemického inženýrství. Díl 2 / V. Míka ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 36. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 65 s. + 9 map. - (brož.)

Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 37. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 99 s. + 2 mapy. - (brož.)


Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Sv. 38. 1998. - Třebíč : Západomoravské muzeum, 1998. - 105 s. + 1 mapa. - (brož.)
Příručka bezpečnosti práce pro kutily : soubor základních infromací o rizicích možných ohrožení bezpečnosti a zdraví při činnostech v bytě, rodinném domku, garáži, domácí dílně, zahradě apod / [Vojtěch Mráz] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 60 s. + 1 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.)
Příručka feng-šuej : jak si vytvořit zdravější životní prostředí / Lam Kam Čchuen. - 1. čes. vyd. - Praha : Václav Svojtka, 1998. - 159 s. - (brož.)
Příručka pro základní plynárenské školení : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití / J. Buchta... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1999. - 71 s. - (brož.)
Příručka přežití administrátora Informixu / J. Lumbley. - 1. čes. vyd. - Praha : Softwarové Aplikace a Systémy, 1997. - 238 s. - (brož.)
Příručka tonoucího webmastera : jak plánovat, vytvářet a spravovat kvalitní a úspěšný web / M. Haggard. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 22, 173 s. - (brož.)
Psaní na počítači všemi deseti / T. Neugebauer. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1998. - 187 s. - (brož.)
Pú a řešení problémů : Pú, Prasátko a jejich přátelé zkoumají jak řešit problémy, abyste to uměli i vy / R. Allen, S. Allen. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 130 s. - (váz.)
Radiopharmaceutiques : chimie des radiotraceurs et applications biologiques / sous la direction de M. Comet, M. Vidal. - Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1998. - 744 s. -(brož.)
Raketové modelářství. 1, Rekreační létání / Zpracoval J. Říha. - Praha : Tisk Expres, 1999. - 24 s., obr. příl. - (brož.)
Realimentační postupy pro nemocné / E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 21 s. - (brož.)
Recepty naší rodiny. 2, Co u nás chutná návštěvám. - České Budějovice : Dona, 1998. - 180 s., obr. příl. - (brož.)
Recepty staré a nové kuchyně. Díl 1 / P. Dvořák. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 247 s. - (Váz.)
Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) : technická pravidla. - Praha : Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR, 1998. - 11 s. - (Brož.)
Review of Activities : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 1997-1998. - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics ofthe Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 80 s. - (brož.)
Rozhodování podle účetních výkazů : (sbírka příkladů - anglicky) / P. Mach. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 102 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodním paprskem : materiál pro specializační studium "Hornická geomechanika a geofyzika" / J. Vašek. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technickáuniverzita, 1999. - 116 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Rozsah akreditace a rozvaha metod a kritérií pro posuzování rozsahu zkoušení. - Praha : Český institut pro akreditaci, 1998. - 6 s. - Český normalizační institut, Praha. - (Brož.)
Ryby pečené, smažené, vařené, dušené, rybí saláty a pomazánky Na svátečním i všedním stole : 113 receptů / I. Abrahamová. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 87 s., obr. příl. - (brož.)
Řeč těla jako účinný nástroj prodeje / J. Wage. - 3. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 116 s. - (brož.)
Řešené úlohy z Visual Basicu : sbírka. 2, Formuláře nezávislé na rozlišení a SysInfo, události myši a klávesnice, kreslením, FSO, vlastní události a časovač, přístup k datům pomocí Adodc,DataGrid, DataList, datové prostředí, návrhář sestav / J. Pokorný. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 121 s. - (brož.)
Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [21]. - Praha : Bilance, 1999. - 48 s. - (brož.)
Řešení problémů modelováním : téměř nic o téměř všem / P. Janíček, E. Ondráček. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 335 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Řízení inovací / F. Bartes. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 181 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Řízení místních orgánů. 7. aktualizace / L. Slavíková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Řízení současné školy : o práci učitelů na střední úrovni řízení / A. Gold. - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Fakta, 1998. - 164 s. - (brož.)
Salon krásy a zdraví : kniha pro dívky / S. Schneider. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 151 s. - (váz.)
Sbírka příkladů k účtové osnově a postupům účtování pro rozpočtové, příspěvkové organizace a obce / J. Podhorský. - Praha : Bilance, 1999. - 174 s. - (Brož.)
Sbírka řešených příkladů do Technologie II / J. Brychta, P. Foltýn, M. Vlček. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 55 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele / [Jana Buchtová] - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 173 s. - (brož.)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada hornicko-geologická. [B]. Roč. 44. 1998. Č. 1. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 98 s. + 1 příl. - (brož.)
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada hornicko-geologická. [B]. Roč. 44. 1998. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technickáuniverzita, 1998. - 133 s., tb. příl., mp. příl. - (brož.)
Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok 1998 / Redaktor J. Hraše ... [et al.]. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998. - 60 s. - (Brož.)
Schodiště / P. Drábek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 109 s. - (brož.)
Seznam doporučených technických standardů ČKAIT : tituly 1. souboru. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1998. - Přeruš. str. - (Váz.)
Seznam technických norem elektro platných k 1.1.1999 / M. Kříž ...[et al]. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1999. - 229 s. - (brož.)
Skutečná tajemství milionářů network marketingu : jejich strategie, způsoby práce a úspěšné metody / O. Pack. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1999. - 256 s. - (brož.)
Slévárenská ročenka. 1999. - 1. vyd. - Brno : Česká slévárenská společnost, 1999. - 240 s. - (váz.)
Slovník počítačových pojmů a zkratek / R. Voráček. - 2. vyd., ve Fortuně 1., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 183 s. - (brož.)
Slovník pojmů ve výstavbě / [Jiří Duda] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1995. - 111 s. - Český svaz stavebních inženýrů, Praha. - (Brož.)
Smyslná aromaterapie : průvodce milenců radami, jak používat aromatické oleje a esence / N. Lacroix, S. Bowhay. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1998. - 123 s. - (váz.)
Snižování nákladů v metalurgii / V. Kafka. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 74 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Spalování uhlí / P. Noskievič. Dotisk. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 62 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Stará francouzská kuchyně / D. Vaillant. - Vyd. 1. - Praha : Edit, 1998. - 185 s. - (Brož.)
Starověk : dějiny odívání / L. Kybalová. - Praha : Lidové noviny, 1998. - 220 s. - (váz.)
Starožitné panenky : historie a pestrý život panenek z 19. a 20. století / A. Melger. - Čestlice : Rebo, 1998. - 144 s. - (váz.)
Statika stavebních konstrukcí : přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí : řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí silovou metodou / J. Kadlčák ...[et al.]. - 2., zkrácené aupr. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 166 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Statistika rodinných účtů. 1997. Díl 3, Příjmy, vydání a spotřeba domácností s minimálními příjmy za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 45 s. - (brož.)
Stavební deník : jeho stavba a vedení. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1996. - 29 s. - (Brož.)
Stavební izolace / [Luboš Svoboda, Zdeněk Tobolka] - 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1997. - 150 s. - (Brož.)
Stavební ročenka. 1998 / [Jaroslav Červenka] ... [et al.]- Praha : ŠEL, 1997. - 283 s., obr. příl. - (brož.)
Stavební ročenka. 1999 / [Jiří Bradáč] ... [et al.]- Praha : ŠEL, 1998. - 286 s., obr. příl. - (brož.)
Stavební zákon a prováděcí předpisy po novele- Veřejná zakázka po novele : úplné znění : podle stavu k 1. 7. 1998. - 2. vyd. - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činnýchve výstavbě, 1998. - 206 s. - Informační centrum, Praha. - (Brož.)
Stíhací esa Luftwaffe : Jagdflieger, jejich bojové umění a taktika / M. Spick. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 234 s., obr. příl. - (váz.)
120 let sklárny v Novém Sedle / V. Vlasák, E. Vlasáková, F. Smetana. - Nové Sedlo : Avirunion, 1998. - 119 s. - (Brož.)
Stopy - fakta - svědectví z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech. Díl 2 / L. Čermák. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 207 s. - (váz.)
Strojírenská metrologie / J. Čech, J. Pernikář, L. Janíček. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 175, 3 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)
Stručný anglicko-český, česko-anglický logistický slovník / J. Kučera. - Ostrava : Montanex, 1999. - 160 s. - (Brož.)
Strutex - Struktura a strukturní mechanika textilií : 5. pracovní seminář : sborník : Liberec, Techn. univ. 01.12.1998-02.12.1998. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1998. - 341 s. - Fakulta textilní, Liberec. - (brož.)
Studna jako zdroj pitné vody : příručka pro uživatele domovních a veřejných studní / F. Kožíšek. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 30 s. - (brož.)
Ein systemtechnisches Konzept zur Unterstützung des Produktentstehungsprozesses eines PKW / K. Spors. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 123 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Systém nakládání s odpady v obci : příručka pro obce o systému nakládání s odpady / P. Mrázek, Z. Kotoulová, B. Černík. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1998. - 66 s. - (brož.)
Taktické řízení - denní rituál manažera / J. Vysušil. - Praha : Profess, [1999]. - 115 s. - (brož.)

Tarify a ceny / P. Stejskal. - Vyd. 3., dopl. a opr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 92 s. - Dopravní fakulta Jana Pernera. - Katedra dopravního managementu, marketingu alogistiky, Pardubice. - (brož.)


TBM/TBF Avenger in Detail : Airworthy Aircraft in Private Collections World-Wide / F. Kořán, M. Ovčáčík. - 1st Ed. - Prague : RAK, 1998. - 71 s. - (brož.)
Technická zařízení budov : ústřední vytápění 1 : cvičení, ateliérová tvorba / J. Cihlář, G. Gebauer, M. Počinková. - Brno : CERM, 1998. - 238 s. - Fakulta stavební VUT, Brno. - (brož.)
Technická zařízení budov II : vytápění : přednášky / V. Jelínek, K. Kabele. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ČVUT, 1999. - 143 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : informační sborník. 5. aktualizační doplněk, Únor 1999. - Praha : Kodex, 1999. - Přeruš. str. - (Brož.)
Technologie úpravy vody / L. Žáček. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 65 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Tekutinové mechanismy a vzduchotechnika : tekutinové mechanismy dřevozpracujících strojů a zařízení / M. Rousek. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 162 s. - (brož.)
Tekutinové mechanizmy / J. Kopáček, B. Pavlok. Dotisk. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 151 s. - Fakulta strojní. - Katedra hydromechaniky a hydraulickýchzařízení, Ostrava. - (brož.)
Tematická encyklopedie Larousse. Sv. 2, Věda a technika / [Rich Cutler] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 10, 422 s. - (váz.)
Teorie hutních pochodů / J. Kalousek, L. Dobrovský. - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 174 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. -Katedra fyzikální chemie a teorie technologických pochodů, Ostrava. - (brož.)
Teorie obnovy dopravních prostředků / A. Daněk, J. Široký. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1999. - 153 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
Teorie sdělování / V. Šebesta. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 92 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Tradice a současnost železářské výroby 2 : materiály z konference : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany 29.10.1998-30.10.1998 / [Redaktor Eva Sýkorová] - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr.Bohuslava Horáka, 1998. - 86 s. - (brož.)
9. trienále umělecké knižní vazby : Kroměříž 06.1998-07.1998. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1998. - 38 s. - (Brož.)
3x časovač 555 : praktická zapojení se třemi časovači / J. Hájek. - 1. vyd. - Praha : AA, 1999. - 127 s. - (AA Praha ; brož.)- (BEN ; brož.)
Tvářecí stroje : hydraulické lisy / M. Čechura, J. Staněk. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 141 s. - Fakulta strojní, Plzeň. - (brož.)
Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS : podrobný průvodce / J. Kelemen ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 247 s. + 1 CD Rom. - (brož.)
Two-wawe Mixing in Photorefractive Sillenites: a Theoretical and Experimental Study / I. Richter. - Prague : Czech Technical University, 1998. - 165 s. - (brož.)
Udělej si sám : univerzální rádce pro domácí kutily, podrobné popisy pracovních postupů, nářadí, nástroje a přístroje, téměř 2000 názorných barevných fotografií a kreseb. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1999. - 478 s. - (váz.)
Das Ufa-Plakat : Filmpremieren 1918 bis 1943 : eine Ausstellung der Stiftung Deutsche Kinemathek und der Österreichischen Nationalbibliothek in Kooperation mit der UFA Film & TV Produktion / herausgegeben von P. Mänz, C. Maryška. - Heidelberg : Braus, 1998. - 140 s. - (Brož.)

UNIX, POSIX, PLAN 9 / L. Skočovský. - 1. vyd. - Brno : Luděk Skočovský, 1998. - 394 s. - (brož.)


Uzlování : uzly, laso, uzlařské závody / V. Gella, J. Kačer, P. Jiříček. - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1998. - 31 s. - Česká rada Pionýra, Praha. - (brož.)
Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví / H. Hanušová. - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 105 s. - Fakulta podnikatelská VUT, Brno. - (brož.)
Účetnictví bank / B. Petrjánošová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 188 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Účetnictví neziskových organizací : (obecně prospěšných společností, politických stran a hnutí občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací) / H. Takáčová. - 1. vyd. - Praha : Vysokáškola ekonomická, 1999. - 222 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Účetnictví ropo a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP : podle stavu k 15.2.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 288 s. - (brož.)
Účetnictví v německy a anglicky mluvících zemích / J. Herejk. - 1. vyd. - Praha : Codex Bohemia, 1998. - 229 s. - (brož.)
Účetnictví, daně a financování organizací v neziskovém sektoru / J. Šelešovský ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 98 s., příl. - Ekonomicko-správní fakulta. -Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.)
Účetní závěrka 1998 v podvojném účetnictví se zaměřením na vybrané aktuální účetní a daňové problémy / [Zdeněk Šťastný] ...[et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 336 s. - (brož.)
Účetní závěrka a výkazy rozpočtových, příspěvkových organizací a obcí / D. Prokůpková. - Praha : Bilance, 1999. - 136 s. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění platné k 1.1.1999. - Praha : Bilance, 1999. - 123 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace : úplné znění k 1.1.1999. - Praha : Bilance, 1999. - 83 s. - Ministerstvo financíČR, Praha. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : úplné znění k 1.1.1999. - Praha : Bilance, 1999. - 135 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (Brož.)
Účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti : úpravy k 1. 1. 1999. - Praha : Bilance, 1999. - 19 s. - Ministerstvo financí ČR, Praha. - (Brož.)
Úspory energie v rodinných domech a bytech / J. Novák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 131 s. - (brož.)
Úvod do elektrotechniky / V. Hrubeš. - 1. vyd. - Pardubice : Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, 1998. - 77 s. - (brož.)
Úvod do teorie masové komunikace / D. McQuail. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 447 s. - (váz.)
V proměnách času : sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Ladislava Hladkého / [redaktoři Jaroslav Šúla, Vladimír Wolf] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1995. - 161 s. - Historický klubPraha - pobočka Hradec Králové, Hradec Králové. - (brož.)
Vaříme v divočině : praktická kuchyně do divoké přírody / S. Adare. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 198 s. - (váz.)
Vánoční cukroví : vašich 12 nejoblíbenějších druhů drobného vánočního pečiva ve 185 úpravách / [sestavila Jana Faloutová] - 2. vyd. - Plzeň : Perseus, 1998. - 55 s. - (brož.)
Vedení mateřské školy. 7. aktualizace / H. Dvořáková... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)

Vedení školy. 11. aktualizace / V. Smetáček... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - (váz.)


Velká obrazová encyklopedie zbraní : od dřevěných kyjů k řízeným střelám / I. Hogg. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1996. - 222 s. - (váz.)
Verpackungs- und grafisches Design : odborný německý jazyk / J. Komárková. - 1. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1998. - 172 s. - (brož.)
Veřejná infotéka, občanské informace a veřejné knihovny : materiály vzdělávacího semináře pořádaného Německým knihovnickým institutem a úvod do zřizování infoték ve veřejných knihovnách. - 1.vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - 116 s. - (brož.)
Vibrace a hluk / V. Mišun. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 177 s. - VUT. - Fak. strojní, Brno. - (brož.)
Vinárna U Pavouka : výbor scénářů a textů stejnojmenného rozhlasového pořadu / Z. Svěrák, J. Šebánek. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1998. - 212 s., obr. příl. - (váz.)
Víno není vinno : kapitoly z dějin vína / J. Staněk. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1998. - 285 s. - (váz.)
Vodárenství / [Alexander Grünwald] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1998. - 189 s. - (brož.)
VRML : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce / J. Zrzavý. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 202 s. - (brož.)
Vůně, která léčí / J. Houdret. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 157 s. - (váz.)
Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku / J. Buchtová, M. Stibor. - 1. přeprac. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 137 s. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,Ostrava. - (brož.)
Vybrané stati z výkonové elektroniky. Sv. 1, Tepelné jevy, činný výkon / M. Patočka. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 61 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. -(brož.)
Vybrané stati z výkonové elektroniky. Sv. 2, Pulsní měniče bez vf. impulsního transformátoru / M. Patočka. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR Real, 1998. - 175 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky ainformatiky, Brno. - (brož.)
Vydavatelství na stole aneb Úvod do DTP / J. Konvalinka. - 1. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999. - 40 s. - (brož.)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324/1990 Sb / E. Malaniuková. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 48 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Vytápění budov. - 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1997. - 197 s. - (Brož.)
Výkonová elektronika. Sv. 3, Měniče s vlastní komutací a bez komutace / F. Vondrášek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 252 s. - Fakulta elektrotechnická. - Katedraaplikované elektroniky, Plzeň. - (brož.)
Výkonový a honorářový řád : výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě / [Miloš Horák] ... [et al.]- Vyd. 2. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1996. - 139s. - (Brož.)
Výpočetní technika - Word / J. Pech. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 45 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Výroba vláknin a papíru / J. Hrázský, P. Král. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 216 s. - (brož.)

Výzkum technických opatření v péči o vozidlové motory ekonomicky motivující jejich ekologičnost provozu v podmínkách ČR : projekt EU Cost 319.10 : závěrečná zpráva projektu / Řešitel projektuK. Otto. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 72 s. - Katedra jakosti a spolehlivosti strojů. - Katedra technického a ekonomického rozvoje venkova, Praha. - (váz.)


Windows 98 : velká kniha základů / K. Svoboda. - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 1998. - 413 s. - (brož.)
Windows NT : zálohování a obnova dat : příručka pro správce systémů / J. Leber. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1998. - 9, 282 s. - (brož.)
WordPerfect for Windows I : základy a tvorba skript / J. Sedláček. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 16, 375 s. - Fakulta mezinárodních vztahů. - Katedra mezinárodníhoobchodu, Praha. - (brož.)
Workshop '99 Fakulty strojní. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 141 s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)
WSCG '99 : Conference Proceedings : [7th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media '99]. Plzen 08.02.1999-12.02.1999. Vol. 1 / Edited by V. Skala. - Plzen : University of West Bohemia, 1999. - 11, 312 s. - (brož.)
WSCG '99 : Conference Proceedings : [7th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media '99]. Plzen 08.02.1999-12.02.1999. Vol. 2 / Edited by V. Skala. - Plzen : University of West Bohemia, 1999. - 4, 313-516 s. - (brož.)
WSCG '99 : Short Communication Papers : [7th Interantional Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media '99]. Plzen 08.02.1999-12.02.1999 / Edited by V. Skala. - Plzen : Unviersity of West Bohemia, 1999. - 4, 146, 4 s. - (brož.)
WSCG '99 : Advanced Conference and Exhibition Program : [7th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Interactive Digital Media '99]. Plzen 08.02.1999-12.02.1999. - Plzen : University of West Bohemia, 1999. - Nestr. - (brož.)
Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze seminářů 1995 a 1998. - Český Těšín : 2-THETA, 1998. - 181 s. - (brož.)
Zajímavé ekvivalentní obvody a jiné / J. Myslík. - Ostrava : BAEL, 1997-1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Zastřešení budov / [Zdeněk Bill, Vladimír Žďára] - 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1998. - 190 s. - (brož.)
Zábavné vaření pro malé kuchtíky : snídaně, obědy, večeře / J. Hanzlík. - 2., upr. vyd. - Praha : Melantrich, 1999. - 85 s., obr. příl. - (brož.)
Základy hornictví / J. Grygárek ...[et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 216 s. - Hornicko-geologická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Základy marketingu / L. Nejezchleb. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 158 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Základy marketingu I : (úvod do problematiky) / H. Svobodová. Dotisk. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 81 s. - Fakulta ekonomická. - Katedra ekonomie, Ostrava. - (brož.)
Základy organizace řízení : sborník přednášek / V. Brožek. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1998. - 126 s. - (váz.)
Základy organizace řízení : sborník přednášek / V. Brožek. - Vyd. 2. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - 128 s. - (brož.)
Zákon o daních z příjmů 1999 : (komentář a výběr souvisících předpisů) / P. Klabík. - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Eurounion, 1999. - 345 s. + 1 disketa. - (brož.)

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou / P. Fastr. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 183 s. - (brož.)


Zásady tvorby traumatologických plánů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionozujícího záření. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 1999. - 46 s. - (brož.)
Zásobování plynem : pro posluchače TF / P. Crha, A. Crha, S. Pros. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 7, 194 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Technická fakulta, katedratechnologických zařízení staveb, Praha. - (brož.)
Závady a životnost staveb / V. Kupilík. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 282 s. - (brož.)
Záznam signálu / I. Bašta. - 2., přeprac. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 194 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)
Zbožíznalství II : pro Obchodní akademie a ostatní střední školy / K. Cvrček, V. Chalupný, J. Kynčl. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 208 s. - (brož.)
Zdravá a krásná pleť / H. Kovács, M. Preuk. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 158 s. - (váz.)
Zemědělské výrobní technologie v tabulkách a číslech : pěstební a chovatelské technologie a normativní kalkulace potřeby práce, materiálu, energie, nákladů, produkce, tržeb a příspěvku naúhradu / [Václav Brant] ...[et al.]- 1. vyd. - Plzeň : Typos, 1998. - 271 s. - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha. - (brož.)
Zoner Callisto 3 - Uživatelská příručka : vektorový grafický editor / S. Ptáček. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1998. - 10, 189 s. - (brož.)
Způsob posuzování shody u potravin : rukověť pro potravinářský průmysl ČR / B. Škopek. - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 88 s. - (brož.)
Železniční stavby : návody do cvičení / O. Plášek. - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1998. - 107 s. - VUT, Brno. - (brož.)
Železniční stavby : projektování / [Bohumil Kubát] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Český svaz stavebních inženýrů, 1998. - 173 s. - (brož.)
Žlučníková dieta : šetřící dieta při vleklých poruchách žlučníku, žaludku a slinivky břišní a lehčích formách poškození jater / L. Filipová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Práce, 1998. - 30 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist