Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 1999

Aktuální problémy sociální pedagogiky : sborník příspěvků ze semináře konaného dne 17.2.1998. / [pořádá Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity] - Brno : Paido, 1999. - 58 s. - brož..

Antropologie současných světů / Marc Augé. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 127 s. - váz.

Bibliografická ročenka PedF UK : přehled publikační činnosti interních pracovníků PedF UK. 1997. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 134 s. - brož..

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 4. mezinárodní konference. Část 1. / [Editor Milan Hasman ... et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 162 s. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 4. mezinárodní konference. Část 2. / [Editor Milan Hasman ... et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 161 s. - brož.

Čekatelská zkouška : metodika, bezpečnost, zdravověda, organizace a právo, základy hospodaření, myšlenkové základy skautingu, úvod do pedagogiky a psychologie. / Václav Břicháček ... [et al.] - Praha : Junák, 1998. - 72 s. - brož.

Československé & české vojenské odznaky (1922-1997) / Zdeněk Krubl. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 1999. - 119 s. : il. - váz..

Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté / Hlavní redaktor Jan Filipský - Praha : Libri, 1999. - 620 s - váz.

Das Mysterium von Krummau / Helena Braunová ; [translation Lidie Šetinová]. - 1. Aufl. - České Budějovice : KOPP, 1999. - 205 s. : il. - váz..

Didaktika sexuální výchovy / Kamil Janiš, Vladimír Täubner. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 107 s. - brož.

Elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika / Jaroslav Dostoupil. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s. - brož..

Ernestinum : ústav idiotů Jednoty paní sv. Anny v Praze. : stav po 12 letech trvání (1871-1883). / Karel Slavoj Amerling. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 131 s. - brož.

EU a její multilingvální dimenze : mezinárodní konference. : sborník. / Christine Antoňová ...[et al.]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 314 s. - brož.

Ferdův slabikář / [napsal a nakreslil] Ondřej Sekora. - 7. vyd., v Albatrosu 6. - Praha : Albatros, 1999. - 75 s. : il. - váz.


Filosofie - výchova - hodnoty : sborník k významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc.. / Uspořádala Soňa Dorotíková ...[et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 114 s. -


František Lepař / Jana Hofmanová - Jičín : Lepařovo gymnázium, 1999. - 50 s., mapa : il. - Brož..

Gastronomie, hotelnictví a turismus 7 / Jarmila Marková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, [1998]. - 31, 6 s. - brož.

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego Cz. 1. 1811-1945 / Magdalena Mularczyk. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 266 s., 42 obr. na příl - brož.

Hmat u zrakově postižených / Alena Keblová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 40 s. - brož.

Informační služby / Eva Antošová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s - brož.

Initial VET within the Framework of Lifelong Learning : a Synthetic Study. / Draw. by Olga Kofroňová ... [et al.] - [Praha] : Information Centre of Vocational Education VÚOŠ, 1999. - 36 s. - brož.

Japonsko / Vlasta Winkelhöferová. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 325 s. : il. - váz.

Jaroslav Kramařík : (1923-1974). / [sestavil Miroslav Válka] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1998. - 34 s. - brož..

Já, písnička 1. díl. Zpěvník pro žáky základních škol: pro 1.-4. třídu - Dotisk - Cheb : Music Cheb, 1999. - 116 s., příl. - váz..

Já, písnička 2. díl. Zpěvník pro žáky základních škol: pro 5.-9. třídu - Dotisk - Cheb : Music Cheb, 1999. - 172 s., příl. - váz..

Já, písnička 3. díl. Zpěvník pro žáky středních škol - Dotisk - Cheb : Music Cheb, 1999. - 267 s., příl. - váz.

Josef Vařeka / [sestavili Judita Hrdá, Josef Vařeka]. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1998. - 51 s. - brož..

Kapitoly ze sociální pedagogiky / Milan Přadka, Dana Knotová, Jarmila Faltýsková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 45 s. - brož..

Kapitoly z dějin pedagogiky volného času / Milan Přadka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 93 s. - brož..

Konkrétní didaktika fyziky I / Josef Janás, Josef Trna. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 87 s. : il. - brož..

Kultura a každodenní život v raném novověku : (16.-18. století). Díl 1.. Dům a jeho lidé / Richard van Dül - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 338 s. - váz.


Matematika II : geometrie s didaktikou. / Anna Stopenová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 62 s. - brož.


Matematika pro přijímací zkoušky / Petr Rádl ... [et al.] - 2. nezm. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 55 s. - brož.

Matematika pro zájemce o studium na vysokých školách technických / Miluše Hyánková, Vlasta Sedláčková. - Vyd. 3. - Praha : ČVUT, 1999. - 249 s. - brož.

Maturitní témata v němčině : 25 Konversationsthemen. / Gerhard Horstmann, Andrea Kaier. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 109., příl. : il., tab. - brož.

Maturujeme z účetnictví : základy znalostí každé účetní. / Jan Matějka - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 98 s. - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 1. / editor Jana Buriánová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED 1997 - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 45 s. - Brož..

Muzikantský řemeslo : sbírka muzikantských poudaček a písniček z Krkonoš. / Marie Kubátová ; Ilustrace Vladimír Renčín. - Cheb : Music Cheb, 1996. - 151 s. : obr. - váz.

Nejkrásnější české a moravské koledy : klavír pro začátečníky pro dvě a čtyři ruce. / v úpravě Přemysla Vrby - Vyd. 1. - Cheb : Music Cheb, 1998. - 71 s. : il. - brož.

Nejkrásnější české a moravské koledy : pro dvě zobcové flétny a kytaru. / v úpravě Přemysla Vrby - Vyd. 1. - Cheb : Music Cheb, 1997. - 79 s. : il. - brož.

Německá přísloví a rčení / [Pavlína Vaňková]. - Dubicko : INFOA, [1999]. - Nestr. - brož..

Německy od Adama : metodická příručka pro učitele. 3. / Drahomíra Kettnerová, Leonie Tesařová. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 67 s. - brož..

Odezírání u sluchově postižených / Naděžda Janotová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 51 s. - brož.

Od folkloru k folklorismu : slovník folklórního hnutí na Moravě a ve Slezsku. / Odborná redakce Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. - 238 s. - váz..

Osmisměrky osmi směry / Jiří Šťastný. - Olomouc : Votobia, 1999. - 140 s. - brož.

O slavnosti a hostech : fotografie ze Strážnice z let 1973-1979 (dokument). / [Milan Pitlach]. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1999. - Nestr. - brož.

Pedagogika volného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. / Jiřina Pávková ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 229 s. - brož.

Personal- und Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Wintersemester 1999-2000. - Marburg : Philipps-Universität, 1999. - 612, 4, 73 s. -

Polskie szkolnictwo i oswiata na Litwie / Pod radakcja Alicji Szerlag - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 128 s. - brož.


Poslech hudby : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou hudební výchovy ve dnech 27. a 28. dubna 1998 na Pedagogické fakultě UK v Praze. / Jaroslav Herden ...[et al.]. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 87 s. - brož.

Potravinářství / Zorka Husová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 11 s. - brož.

Prof. PhDr. Petr Piťha : (postava a práce). / k ukončení činnosti na Univerzitě Karlově sestavily pracovnice katedry občanské výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze M. Krákorová, R. Prusíková, K. Jankovcová - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 93 s. - brož..

První třída : příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/94/1417 - leden 1997 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". / Pražská skupina školní etnografie. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - iv, 364 s. : il., tab. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 4. aktualizace. / Jana Kratochvílová ...[et al.] - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. : il. - brož..

Raduga 1 : ruština pro střední a jazykové školy. : metodická příručka. / Stanislav Jelínek ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1996. - 60 s. - @@@@
Raduga 2 : ruština pro střední a jazykové školy. : metodická příručka. / Stanislav Jelínek ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 69 s. - brož.

Raduga 3 : ruština pro střední a jazykové školy. : metodická příručka. / Stanislav Jelínek ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 50 s. - brož.

Rasa a dějiny / Claude Lévi-Strauss. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 71 s. - váz.

Reálné modelové experimenty ve výuce chemie / Pavel Beneš. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 119 s. : tab. - brož..

Region Věrovany 54. Přistka / Gustav Vožda. - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1999. - 6 s. + 1 příl.. - Brož..

Region Věrovany 55. Triumf / Gustav Vožda - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1999. - 6 s. + 1 příl.. - Brož..

Rola mniejszosci narodowych w kulturze i oswiacie polskiej w latach 1700-1939 / Pod redakcja Aleksandry Bilewicz, Stefanii Walasek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 378 s. - brož.

Rozvíjení myšlení žáků při vyučování / Marie Ausbergerová, Rudolf Folk. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 73 s. : il. - brož.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : [sborník] příspěvků z odborných seminářů pořádaných katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, literární a jazykové komunikace KČJL PdF OU v letech 1997 a 1998. / [uspořádaly Eva Doupalová, Eva Höflerová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 104 s. : il., grafy - brož..

Sociálněpsychologické zřetele hudební výchovy / Oldřich Duzbaba. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 136 s. : tab. - brož.


Somatopedické aspekty / Marie Vítková. - Brno : Paido, 1999. - 144 s. : tab., il. - brož..

Sravnitel'naja pedagogika : sbornik statej. / Redaktor-sostavitel' R. S.Bozijev. - Moskva : Pedagogika, 1996. - 96 s. - brož.

Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu / Alena Škaloudová. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 112 s. : il., tab. - brož..

Stranicy istorii otečestvennoj pedagogiki : sbornik statej. / Redaktor-sostavitel' R. S.Bozijev. - Moskva : Pedagogika, 1996. - 95 s. - brož.

Strojírenství, hutnictví a slévárenství / Miroslav Janků. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 14 s. - brož.

Sud'by obrazovanija v Rossii : sbornik statej. / Redaktor-sostavilel' R. S.Bozijev. - Moskva : Pedagogika, 1996. - 96 s. - brož.

Škola uměleckých řemesel v Brně : učitelé z let 1924/1999. / Igor Zhoř ... [et al.] : Místodržitelský palác, Brno, 1. 6. - 4. 7. 1999. - Brno : Moravská galerie, 1999. - 85 s. : il. - brož.

Technická chemie a chemie silikátů / Miroslav Kadlec. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 16 s. - brož.

Textová cvičebnice němčiny pro posluchače psychologie, sociologie, pedagogiky a andragogiky / Pavel Flegl. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 302 s. - brož.

Tvorba systému kvalifikací v České republice : sborník příspěvků ze semináře. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 34 s. - brož.

Učitelské povolání z pohledu sociálních věd / Radomír Havlík ...[et al.]. - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 146 s. - brož..

Umění : (hudba a zpěv). / Václav Dvořák. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 38 s. - brož.

Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století : sborník vybraných referátů z vědecké konference. : Praha, 14.-15. 9. 1998. / Redakce Vladimíra Spilková, Helena Hejlová. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 319 s. - brož..

Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Sommersemester 1999. - Marburg : Philipps-Universität, 1999. - 380, 36 s. -
Výchova k humanismu : studijní texty rozšiřujícího studia učitelů ON a ZSV. / Naděžda Pelcová ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 81 s. - brož.

Výročná správa 1998 - Bratislava : Vzdelávacia nadácia Jana Husa, 1999. - 32 s. - Brož.


Význam a obsah výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření : sborník ze semináře. / Milena Bočánková ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 87 s. - váz.


Za devíti vlnami : kniha irských mýtů a legend. / Marie Heaneyová ; Z anglického originálu přeložili Zdeněk Hron a Ivan Ryčovský. - Vyd. 1. - Praha : Apsida, 1999. - 245 s. - váz..

Záhorský zpěvník : 273 lidové písně regionu. / uspořádal Pavel Klapil. - Přerov : Muzeum Komenského, 1999. - 159 s. - brož.

Základy sociologie volného času / Jana Veselá. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 80 s. - brož.

Zemědělství / Květa Lejčková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 20 s. - brož.

Zpracování dřeva, papíru a výroba hudebních nástrojů / Zuzana Doubravová. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 22 s. - brož.

Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově 1999. ; Připravil Miloš Plotz. - Prostějov : Duha, 1999. - Nestr. - Brož..

Z minulosti i současnosti Veselé / Jan Blažek ...[et al.] - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999. - 206 s. : il. - brož.

Železný Jan : kniha o mužích. / Robert Bly. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 278 s. : il. + 1. příl.. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist