Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - J. Lékařství

za červenec-srpen 1999

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Anna Janáková. - Olomouc : Anag, 1999. - 126 s. - brož.

Acta Medica (Hradec Králové) Vol. 42. 1999. No. 1. - [Prague] : [Karolinum], 1999. - 35 s. -
Angiologie / Ivo Přerovský. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 87 s. - brož.

Arteriovenous Malformations in Functional Areas of the Brain / Edited by Shokei Yamada. - Armonk : Futura, 1999. - 18, 258 s. - váz.

Autohomologní terapie v praxi / Stanislava Bannasová-Svojsíková. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 156 s., 11 obr. na příl. - brož.

Beverly hillská dieta : [nejnovější poznatky o hubnutí, založené na záměrném kombinování potravin a zaručující, že zůstanete navždy štíhlí]. / Judy Mazelová. - Praha : Columbus, 1999. - 292 s. - váz..

Cesta do hlubin psychiatrovy duše / Milan Bouchal. - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 1999. - 189 s. - váz..

Chemoterapie : minimum pro praxi. / Pavel Klener. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 114 s. : il., tab. - brož..

Chronický únavový syndrom / Martin Nouza, Jaroslav Svoboda. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 87 s. - brož.

Chronobiology and Non-Invasive Methods in Cardiology : Proceedings. : Symposium. / Edited by Franz Halberg ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 65 s. - brož.

Co je to deprese a jak se léčí : příručka pro pacienty. / Ján Praško - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 31 s. - brož.

Česká sauna : saunování a stavba sauny. / Antonín Mikolášek. - 2. rožš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 149 s., barev. příl. : il. - brož.

Didaktika sexuální výchovy / Kamil Janiš, Vladimír Täubner. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 107 s. - brož.

Dieta při hypertenzi / Lubomír Kužela, Eva Patlejchová. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 76 s. - brož.

Dieta při onemocněních jater a žlučníku / Laura Krekulová, Vladimír Řehák. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 67 s. - brož.


Dieta při onemocněních ledvin a močových cest : dietní zásady. / Vladimír Teplan. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 50 s. - brož.


Doctor - Patient Communication Pt. 1. Introduction / Jiří Beran. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 100 s. - brož.

Expozice historických lékáren / Martin Mádl. - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum, 1999. - 70 s. : il. - brož.

Health Effects of Exposure to Radon : BEIR VI. : Committee on Health Risks of Exposure to Radon(BEIR VI). Board on Radiation Effects Research. Commission on Life Sciences. National Research Council. - Washington : National Academy Press, 1999. - 14, 500 s. - váz.

Hledání a objevování : jak se učit v psychoanalýze od pacienta. / Patrick Casement. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 268 s. - brož..

Hmat u zrakově postižených / Alena Keblová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 40 s. - brož.

Homeopatické syntetické repertorium / Robin Murphy. - 1. čes. vyd. - Praha : Alternativa, 1999. - 1644 s. - váz.

Imunitní systém u dětí / Anna Šedivá. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 150 s. - brož.

Inženýrská mechanika '99 : národní konference s mezinárodní účastí. : sborník. Sv. 2. / Editor Ctirad Kraochvíl ...[et al.] - Brno : VUT, 1999. - S. 6, 309-612 : il. - brož..

Jak si vychutnat zuřícího šéfa aneb Staňte se diplomatem všedního dne / David Gruber. - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 1999. - 113 s. - brož.

Kapesní průvodce léčbou dyslipoproteinémií / Richard Češka. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 47 s., příl. : il., tab. - brož..

Kazuistiky z diabetologických ordinací / Jindra Perušičová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 79 s. - brož.

Lékařská psychologie / Jan Vymětal. - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1999. - 278 s. - brož..

Medical English : angličtina pro zdravotníky. / Věra Topilová. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1999. - 279 s. : il., tab. - váz..

Mezinárodní klasifikace nemocí : mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decennální revize. : abecední seznam. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishng, 1999. - 741 s. - váz..

Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie / Zdeněk Adam ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 370 s. : tab., grafy - brož..

Monte Carlo Calculations in Nuclear Medicine : Applications in Diagnostic Imaging. / Edited by Michael Ljunberg. - Bristol : Institute of Physics Publishing, 1998. - 21, 309 s - váz.


O čápech, vránách a dětech : [výuková pomůcka pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol]. / Ondřej Trojan. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 152 s. : il., tab. - brož..


O stromech a lidech / Karel Trázník. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1999. - 119 s. : il. - brož.

Parkinsonova nemoc a příbuzná onemocnění v praxi / Ivan Rektor, Irena Rektorová. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 152 s. : tab. - brož..

Pharmindex brevíř 1999. 1. - Praha : MediMedia Information, 1999. - 906 s. - brož..

Praktikum z klinické biochemie a enzymologie : teoretické a metodologické základy pro studující lékařství. / Jaromír Kotyza ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 193 s. - brož.

Program Teplice 2 : výsledky 1997. - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1998. - 111 s. - brož.

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie / Miloš Langmeier, Dana Marešová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 168 s.
Průtoková cytometrie v klinické praxi / Tomáš Eckschlager, Jiřina Bartůňková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 169 s. : tab., rejstřík - brož..

Psychické trauma a jeho terapie (PTSD) : psychologická pomoc obětem válek a katastrof.. / Daniela Vizinová, Marek Preiss. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 158 s. - brož.

Radost ze sexu : intimní průvodce sexuálním životem, nezbytná příručka pro všechny generace. / Michael Clarke, Dorothy Clarke. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 207 s. : il. - brož.

Remedia Compendium / Josef Suchopár ... [et al.] - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Panax, 1999. - 42, 772 s. - váz.

Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň : 1899-1999. / K vydání připravil Tomáš Spurný - Skrbeň : Sbor dobrovolných hasičů, 1999. - Nestr. : fot. - Brož.

Sex kontra kultura / Gustáv Murín. - 1. vyd. - Praha : Hynek, 1999. - 172 s. - brož.

Symptomy a syndromy obecné neurologie / Karel Urbánek. - 2., dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 122 s. : il. - brož.

Systémová veterinární patologie Díl 2. Trávicí systém, játra a žlučové cesty, pankreas, peritoneum / Roman Halouzka. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 112 s. - brož..

Systém zabezpečení jakosti na pracovištích nukleární medicíny - přístrojová technika : doporučení. - Praha : Nuklin, 1999. - 46 s. - brož.

Škála deprese CESD - psychometrická analýza / Ludmila Osecká. - Brno : Akademie věd České republiky - Psychologický ústav, 1999. - 13 s. - brož.


Tělo jako důkaz : dělená strava v praxi. / Vít Chaloupka. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 131 s., obr. příl. - váz.


Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy / Ludmila Lochmanová, Ferdinand Mazal. - 1. vyd. - Olomouc : Hanex, 1998. - 107 s. - brož.

Umění tradiční thajské masáže / Radek Šanda, Nootnapha Charoenwiang, Dusadee Lertdee. - Vyd. 1. - Příbram : Fox service, 1999. - 89 s. : fot., il. + 1 příl.. - váz.

Umět přijmout vlastní život / Józef Augustyn, Lucyna Slup. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 61 s. - brož.

Vincenz Priessnitz (1799-1851) : almanach k 200. výročí narození. / redaktor Bohumila Tinzová ...[et al.]. - 1. vyd. - Jeseník : Město Jeseník, 1999. - 105 s., obr. příl. - Brož.

Vnitřní lékařství / Pavel Klener ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 24, 949 s. : il. - Galén ; váz.

Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství : doplňkové výukové texty. Díl 2. / Jindra Šmejkalová, Jaroslav Tejral, Marcela Bendová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 104 s. - brož.

Výchova ke zdravému životnímu stylu : (základy sexuální výchovy). / Zpracovala Jitka Machová, ...[et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 1998. - 95 s. : il. - brož..

Výchova k péči o životní prostředí : výběrová bibliografie za rok. 1997. / [redaktor Alena Skokanová, Eva Lišková] - Praha : Univerzita Karlova : Referenční informační středisko MŽP ČR, 1999. - lxiv, 205 s. -
Vývoj hasičské techniky na filatelistických materiálech / Josef Jendřišák. - Vyd. 1. - Český Těšín : Fijepo, 1999. - 95 s. : il., fot. - váz..

Základy aplikované statistiky pro studující farmacie / Petr Klemera, Věra Klemerová. - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 84 s. - brož.

Základy invazivní hemodynamiky / Jiří Widimský, Petr Widimský. - Praha : Triton, 1999. - 76 s. - brož.

Základy soudní psychiatrie a psychologie / Jana Holoubková ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 97 s. - brož..

Zdravé spaní / Helena Prokopová, Daniela Švorčíková. - Vyd. 1. - Praha : Bydlení, 1996. - 39 s. - Brož.

Žena v přechodu aneb - Ženou po celý život / Jaroslav Jeníček. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 87 s. : il. - váz..

Žít naplno : kniha o dospívání. / Julián Melgosa. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 191 s. : fot., tab. - váz..


50 let Sboru dobrovolných hasičů Lesná : 1945-1995. - Znojmo : Zdeněk Bína, 1995. - 12 s. - Brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist