Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (červenec-srpen) - L. Zemědělství

za červenec-srpen 1999

Agrochemické zkoušení zemědělských půd : metoda Mehlich 3. / [Karel Trávník, Jiří Zbíral, Pavel Němec]. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 100 s. - brož.

Akvarijní ryby / Jaroslav Eliáš. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1999. - 191 s. - váz.

Akvarijní ryby : ryby sladkovodní, brakických vod a mořské. : více než 400 barevných fotografií. / Mary Bailey, Gina Sandford. - 1. čes. vyd., dotisk. - Praha : Václav Svojtka, 1999. - 128 s. : il. - brož.

Chov skotu : (přednášky). / Jaroslav Mikšík, Jiří Žižlavský. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 149 s. - brož.

Effect of Global Climate Change on Boreal and Temperate Forests : Workshop Proceedings. / edited by Karel Vančura - Jíloviště-Strnady : Forestry and Game Management Research Institute, 1999. - 187 s. - brož.

Eucarpia Leafy Vegetebles '99 : Proceedings of the Eucaepia Meeting on Leafy Vegetables Genetics and Breeding. / Editors Aleš Lebeda, Eva Křístková. - Olomouc : Palacký University, 1999. - 302 s. : il. - brož.

Hodnocení pracovního prostředí v lesním hospodářství / Pavel Šalamon. - Vyd. 1. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1999. - 16 s. - brož.

Hodnocení pracovního prostředí v zemědělství / Marie Licková. - Vyd. 1. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, 1999. - 16 s. - brož.

Hrubá zemědělská produkce a konečná zemědělská produkce v České republice za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 13 s. - Brož.

Hubertovo království : myslivost, pytláctví a příroda na Podřevnicku. / Jan Zetěk. - Vyd. 1. - Zádveřice : Region, 1999. - 234 s. : il., barev. fot. - váz.

Hygiena půd / Ladislav Kolář. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 153 s. - brož.

Jiné speciality z mořských a sladkovodních ryb / Milan Koten jr., Pavel Dvořák - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 1999. - 135 s. - Brož..

Krmivářství : (Přednášky). / Bohuslav Čermák, Jaromír Kadlec. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 111, 24 s - brož.

Miláčkové a jejich hvězdy : rozhovory o psech a dalších mazlíčcích. / Michal Wernisch. - Vyd. 1. - Praha : Eminent, 1998. - 287 s. - Eminent ; váz.

Naháči / Libuše Brychtová. - České Budějovice : Dona, 1999. - 133 s., barev. il. příl. : il. - brož..


Neobyčejné příběhy / Miloslav Matulka. - Břeclav : Moraviapress, 1999. - 191 s. : il. - váz.


Německo-český a česko-německý rybářský slovník / Milan Pohunek, Rudolf Mrkwitz - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 138 s. - brož..

Okrasní ptáci / Stanislav Chvapil. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1999. - 192 s. : fot., il. - váz..

O stromech a lidech / Karel Trázník. - Vyd. 1. - [Praha] : N Press, 1999. - 119 s. : il. - brož.

Pedologické dny 1998 : sborník referátů. / [editor Miloš Valla] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. - 96 s. - brož.

Penzum : základy znalostí z myslivosti. / Zdeněk Štěpánek ... [et al.] - Nové přeprac. vyd. - Praha : Druckvo, 1999. - 230 s., obr. příl. - brož.

Pokojové bonsaje / Wolfgang Kawollek. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 192 s. : barev. il. - váz..

Prace z zakresu nauk lesnych [1998]. - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1998. - 112 s., 15 obr. na příl. - brož..

Prace z zakresu nauk rolniczych [1998]. - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1998. - 214 s. - brož..

Problematika zachování porostů náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor : sborník referátů z celostátní konference. / Vladislav Badalík ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR - odvětví lesního hospodářství, 1999. - 140 s. - brož.

Půdoznalství / Alois Prax, Jiří Jandák, Eduard Pokorný - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 153 s. - brož.

Role fytohormonů v klíčení a sladování : (studijní zpráva). / Vratislav Psota, Jiří Šebánek. - Praha : Ústav zemědělských a potavinářských informací, 1999. - 53 s. - brož.

Rybářský slovník : voda, ryby, sportovní rybářství od A do Z. / Milan Pohunek. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1996. - 127 s. : il. - váz.

Scinkové, varani a ještěrky : příručka pro teraristy. / Vladimír Cerha, Miroslav Kocián. - Vyd. 1. - Frenštát p. R. : Polaris, 1999. - 268 s., obr. příl. : il., mp. - brož.

Speciality hovězího masa plemen Highland a Galloway / [Vladimír Krtouš, František Louda, Vít Seidenglanz]. - Vyd. 1. - Praha : Český svaz chovatelů masného skotu, 1998. - 46 s. : barev. il. - brož..

Spravedlivá cena : úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera. / Herbert Witzenmann. - 1. vyd. - Praha : Ateliér pro eurythmii, 1999. - 109 s. - brož.

Škodliví činitelé v lesích Česka : sborník referátů.. - Jíloviště-Strnady : Lesní ochranná služba VÚLHM, 1999. - 70 s. - Brož.


Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy / Josef Hůla, Václav Mayer. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 35 s. - brož.


Těžba dřeva v lesích zemědělských podniků / Otakar Rada. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 51 s. - brož.

Upravujeme zahradu 4. rekonstrukce, zahradní mobiliář, pařeniště / Václav Hájek - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 95 s. : il. - brož..

Váš pes a paragrafy / Jana Kühnelová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 98 s. - brož.

Velká kniha rybaření : vše o sportovním rybolovu od známých a úspěšných specialistů. / Autoři ilustrací a fotografií Duncan McEwan ...[et al.] ; předmluva John Wilson. - 1. čes. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 338 s. : fot., il. - váz..

Výroba uzenin, specialit a konserv / Jaroslav Bezděk. - Vyd. 3., upr. - Tábor : OSSIS, 1999. - 159 s. - váz..

Výskyt lesních škodlivých činitelů v České republice roce 1998 a jejich očekávaný stav v roce 1999 - Jíloviště-Strnady : Lesní ochranná služba, 1999. - 62 s., příl. - Brož.

Zahradnický slovník naučný 4. N - Q / redaktor František Mareček ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 562 s., obr. příl. - váz..

Základy chovu ovcí / Ladislav Štolc. - 2. upr. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 40 s. - brož.

Základy včelaření / Vladimír Veselý, František Kamler, Dalibor Titěra. - Vyd. 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 39 s. - brož.

Zdraví z boží lékárny : léčivé byliny, rady a zkušenosti. / Maria Treben. - V ČR 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 1999. - 88 s., 4 s. obr. příl - brož.

Zemědělská technika na přelomu 20. a 21. století : mezinárodní vědecká konference. : sborník příspěvků. : Kostelec nad Černými lesy 10.-11. června 1999. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 267 s. : il., tab., grafy. - brož..

Zemědělství / Květa Lejčková. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 20 s. - brož.

100 let zemědělského zkušebnictví v Brně : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně. : 1899-1999. ; Sestavila Markéta Pospíchalová. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1999. - 71 s. - brož.

"Den mléka 1999" zaměřený na současné problémy výroby a odbytu mléka : sborník referátů z mezinárodní konference. / Alena Ježková. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 44 s. - brož.

[Obiloviny a řepka a jejich kvalita] : [ve zpravodaji OAK Praha]. : [sborník referátů ze semináře]. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 51 s. : il., tab., grafy - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist