Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve

za květen-červen 1999

Adventisté sedmého dne věří.. : výklad základních 27 věroučných článků. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 459 s. - (váz.)
Amuwapiho kniha / C. Lord. - Praha : Trigon, 1999. - 147 s. - (váz.)
Bolest a naděje : příběhy, které napsal život / V. Gajdošíková, V. Fürst. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 47 s. - (brož.)
Budování sboru / D. Drápal. - 1. vyd. - Praha : Ampelos, 1999. - 96 s. - (brož.)
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Ps. 1, Auctorum nominibus signata opera manu scripta A-SW / K. Lichtenstein-Castelcorno. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna, 1998. - 554 s. - Editio Supraphon, Praha. - (brož.)
Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. Ps. 2 / K. Lichtenstein-Castecorno. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - S. 563-979. - Editio Supraphon, Praha. - (brož.)
Cesta ke kanonizaci : s abecedním seznamem světců kanonizovaných ve 20. století / J. Němec. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 126 s. - (Brož.)
Co máme vědět o sektách / B. Büchner. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 1999. - 127 s. - (váz.)
Dar otce i syna : základy systematické pneumatologie / C. Pospíšil. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 133 s. - (brož.)
Dějiny křesťanství / P. Johnson. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 541 s. - (CDK ; váz.)- (Barrister & Principal ; váz.)
Dialog s Boží prozřetelností / Kateřina Sienská. - Vyd. 1. - Praha : Krystal, 1998. - 17, 355 s. - (váz.)
Divinum illud munus / Lev XIII.. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1998. - 37 s. - (brož.)
Duchovní příčiny nemocí a jejich léčení / J. Staněk, J. Brzobohatá. - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Brno : Agape, 1999. - 158 s. - (brož.)
Filosofie náboženství : pokus o typologii / B. Horyna, H. Pavlincová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 251 s. - (brož.)
Genesis : první kniha Mojžíšova kap. 1-2 / Ilustrace L. Jandová. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1999. . + 5 příl. - (brož.)
Hierarchie : poslání být služebníkem všech / C. Lubich. - 2. vyd. - Praha : Nové město, 1999. - 124 s. - (brož.)
Hilsnerova aféra a její literární dozvuk / F. Červinka. - 1. vyd. - Polná : Linda, 1999. - 24 s. - (Brož.)
Humor za kostelem. Díl 3 / L. Jílek. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 148 s. - (brož.)
Humor za kostelem. Díl 1 / L. Jílek. - Vyd. 3. - Rosice : Gloria, 1999. - 87 s. - (brož.)
Humor za kostelem. Díl 2 / L. Jílek. - Vyd. 2. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 122 s. - (brož.)
Husovo odvolání od soudu papežova k dousu Kristovu / J. Kejř. - Ústí nad Labem : Albis International, 1999. - 59 s. - (brož.)
Ignác František Platzer (1717-1787) : sv. Jan Nepomucký : dar Rainera Kreissla Národní galerii v Praze : Praha, klášter sv. Jiří 14.04.1999-11.07.1999 / [Vera Dědičová, Tomáš Hladík, IvanaVernerová] - Praha : Národní galerie, 1999. - 78 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (brož.)
Jak najít pokoj s Bohem / B. Graham. - Vyd. 2. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1999. - 45 s. - (brož.)
Já jsem / M. Foučková. - Praha : Nakladatelství Praha, 1997. - 187 s. - (váz.)
Jednota a Ježíš opuštěný : Ježíšova modlitba za jednotu a jeho opuštěnost na kříži jako základ duchovního života / C. Lubich. - 2. vyd. - Praha : Nové město, 1999. - 123 s. - (brož.)
Jednota bratrská v Pobaltí / T. Kuták. - [Železný Brod] : Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské, 1997. - 8 s. - (Brož.)
Jeruzalémská bible : pracovní vydání. Sv. 9, Žalmy. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1998. - 207 s. - (brož.)
Ježíš a tvoje tělo : sexuální morálka pro mladé / A. Léonard. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 95 s. - (brož.)
Jsem / M. Foučková. - Praha : Nakladatelství Praha, 1996. - 190 s. - (váz.)
Judaica Bohemiae. 34. 1998. - Prague : Idea Servis, 1999. - 227 s., 5 obr. na příl. - (brož.)
Kameny šamanů : křišťály, fosílie a krajiny vědomí / C. Rätsch. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 149 s. - (váz.)
Kde tančí andělé : pravdivé příběhy o nebeských návštěvnících / J. Anderson. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 222 s. - (váz.)
Když se zlé věci stávají dobrým lidem / H. Kushner. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 143 s. - (brož.)
Knihy tajemství a moudrosti : mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. 3 / uspořádal Z. Soušek. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 235 s. - (váz.)
Krishnamurtiho deník / J. Krishnamurti. - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 1999. - 271 s. - (váz.)
Křik nebes : prorocká studie knihy Zjevení / J. Doukhan. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 223 s. - (brož.)
Léčitelství domorodých Američanů / N. Bonvillain. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 85 s., obr. příl. - (váz.)
Monastický pokoj / T. Merton. - Vyd. 1. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1999. - 68 s. - (brož.)
Na stará kolena : úsměvná i vážná vzpomínání / D. Burt. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 86 s. - (brož.)
Návrat z onoho světa : záhady reinkarnace / H. Hausdorf. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 157 s. - (váz.)
Nepřítel z ráje : plány a cíle padlého anděla / E. Lutzer. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 149 s. - (brož.)
Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit / M. Schaad. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 244 s. - (brož.)
Noc / E. Wiesel. - 1. vyd. - Praha : Sefer, 1999. - 103 s. - (váz.)
Noví kamarádi : příběhy a rozhovory pro děti školního věku vysílané na vlnách Radia Proglas / J. Janšta. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 206 s. - (Brož.)
Oblak nevědění, ve které je duše sjednocena s Bohem : kniha o meditaci. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1999. - 111 s. - (Brož.)
Opravdový život v Bohu. 8 / V. Ryden. - V ČR vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 83 s. - (brož.)
Otče, kdo jsi? : katecheze o Bohu Otci / J. Galot. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 135 s. - (brož.)

Otče, odevzdávám se ti / W. Stinissen. - 1. vyd. v KN. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 71 s. - (brož.)


Otevírání dveří do nitra / E. Caddy. - [Praha] : Pragma, 1997. - Přeruš. str. - (brož.)
Papežové : život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II / P. Maxwell-Stuart. - Praha : Svoboda, 1998. - 240 s. - (váz.)
Pán a dárce života : setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici / J. Mrázek ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 143 s. - (brož.)
Páter Pius, muž bolesti a lásky / Bohuslav. - 3. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 78 s., obr. příl. - (Brož.)
Po stopách zlatého věku / M. Tomášová, E. Tomáš. - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 1999. - 109 s. - (váz.)
Pohřební homilie / L. Simajchl, J. Daněk, M. Klisz. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 283 s. - (Brož.)
Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství / H. Maier. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 134 s. - (brož.)
Povídání o manželství : psychologická a teologická perspektiva / J. Polivka, J. Dolista, L. Dřímal. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 191 s. - (brož.)
Pozvání ke studiu církevních dějin / J. Hanuš. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 159 s. - Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno. - (brož.)
Prezentace encykliky Fides et Ratio a dokumentu Ad tuendam fidem : soubor příspěvků : Olomouc, katedra systematické teologie CMTF UP 10.02.1999 / R. Machan ...[et al.]. - Vyd. 1. - Olomouc :Matice cyrilometodějská, 1999. - 44 s. - (brož.)
Příběh arabské ženy aneb Cesta ke svobodě / A. Walworth. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 102 s. - (brož.)
Putování Odysseovo : příběh z Odysseie / R. Sutcliff. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 119 s. - (váz.)
Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi / L. Stěpanova, Z. Vychodilová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 62 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi / L. Stepanova, Z. Vychodilová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 62 s. - Filozofická fakulta, Olomouc. - (brož.)
Rok se svatými / V. Schauber, H. Schindler. - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 702 s. - (váz.)
Rozhovor s ukřižovaným : motlitby z různých pramenů. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1999. - 12 s. - (brož.)
Rozjímavý růženec / V. Koudelka. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1998. - 35 s. - (brož.)
Runy : tajemství kamenů / A. Andersson. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 63 s. - (váz.)
Seznamte se: apoštol Pavel / G. Le Mouel. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 63 s. - (brož.)
Seznamujeme se s Písmem svatým / F. Castronovo. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 63 s. - (brož.)
Slovo života : působení Božího slova v našem životě / C. Lubich. - 2. vyd. - Praha : Nové město, 1999. - 57 s. - (brož.)
Staré stezky : poutní cesty : soubor referátů z 4. pracovního setkání : Brno 21.04.1999. - 1. vyd. - Brno : Památkový ústav, 1999. - 82 s. - (Brož.)
Stvořeni k Božímu obrazu : biblické úkoly 1999 - 2. čtvrtletí / [Jack J. Blanco] - Praha : Advent-Orion, 1999. - 96 s. - (brož.)

Svatodušní novéna / V. Kodet. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 47 s. - (brož.)


Svatý Václav : výběrový soupis literatury z fondu SVK v Plzni / sestavila M. Hálová. - Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1999. - 12 s. - (Brož.)
Svědomí, zákon a duch / J. Veselý. - Vyd. 2. - Rosice u Brna : Gloria, 1999. - 64 s. - (brož.)
Svět proměn : šamanské techniky směřující ke globální a personální transformaci / J. Perkins. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 126 s. - (váz.)
Švabinského svatý Jan Křtitel / J. Scheybal. - Jablonec nad Nisou : Jakoubě, 1998. - Nestr. - Nadace rodného domu Fráni Šrámka, Sobotka. - (Brož.)
Tajemná vnitřní síla : zen, bojová umění a duševní rovnováha v každodenním životě / C. Norris. - Praha : Votobia, 1999. - 188 s. - (brož.)
Tajemství mysli : metody poznávání a ovlivňování myšlenek / J. Elger. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1999. - 128 s. - (váz.)
Tajné dějiny Evropy. Díl 1, Od Atlantidy po vrcholný středověk / B. Vurm. - Praha : Eminent, 1998. - 335 s. - (Eminent ; váz.)- (Knižní klub ; váz.)
Teologie napříč kulturami : západní úvahy v Asii / D. Adams. - 1. vyd. - Praha : Metanoia Press, 1999. - 138 s. - (brož.)
Učení 2. vatikánského koncilu / D. Morin. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 63 s. - (brož.)
Ústecké betlémy / V. Hackenschmied. - Vyd. 2. - Ústí nad Orlicí : Akademický klub, 1998. - 62 s., obr. příl. - (brož.)
Úvod do integrální jógy / E. Tomáš. - 2., zrev. vyd., v nakl. Avatar 1. - Praha : Avatar, 1999. - 173 s. - (váz.)
Velikonoční list 1999. - Bor : Farní listy, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Věděl Ježíš, že je Bůh? / F. Dreyfus. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 1998. - 125 s. - (brož.)
Volám k tobě, Bože : modlitby podle M. Terezie od Ježíše Gerhardingerové / T. Schmidkonz. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 55 s. - (brož.)
Yetti : legenda a skutečnost / R. Messner. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 188 s., obr. příl. - (váz.)
Zůstaňte ve mně a já ve vás : seminář duchovní obnovy s profesorem Ivančičem / T. Ivančic. - V Matici cyrilometodějské vyd. 3. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 125 s. - (Brož.)
Žena svého lidu : poslání ženy v církvi / C. Martini. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 95 s. - (brož.)
Život ze síly ducha a modlitby : prohlubující seminář obnovy v Duchu svatém / T. Ivančic. - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 171 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist