Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 1999

Auf der Schattenseite : ausgewählte Reportagen, Feuilletons und Fotografien : 1933-1942 / A. Schwarzenbach. - 2. Aufl. - Basel : Lenos, 1995. - 389 s., 76 obr. na příl. - (brož.)
Bodytalk / D. Morris. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 245 s. - (váz.)
Bytová výstavba v České republice v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 56 s. - (Brož.)
Centrální politické rozhodování v České republice. Díl 1, První část souboru expertních studií k 2. etapě analýzy veřejné politiky v období let 1997-1999 / M. Purkrábek ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Universita Karlova, 1999. - 233 s. - Fakulta sociálních věd. - Institut sociologických studií, Praha. - (brož.)
Co, čím, jak a s kým komunikujeme? : přednášky o lidské komunikaci ve formě esejů / Z. Vybíral. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 91 s. - Fakulta řízení a informační technologie VŠP,Hradec Králové. - (brož.)
Česká společnost : 1998 / J. Hartl, J. Huk, V. Haberlová. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 103 s. - (brož.)
Čísla pro každý den : vybrané časové řady 1950-1997. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 58 s. - (váz.)
Deset rodin po 10 letech 1989-1999 : (studie) / J. Hraba, Z. Pecháčová, F. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 134 s. - (brož.)
Distribution of Income in the Czech Republic in 1988-1996: Readjustment to the Market / J. Večerník. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 30 s. - (brož.)
Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik : (srovnání systémů) / J. Valenta. - 1. vyd. - Praha : Institut sociálních vztahů, 1999. - 79 s. - (brož.)
Émergence des pratiques démocratiques en République tcheque : politique locale, secteur associatif et entreprises. - Prague : CeFReS, 1999. - 144 s. - (brož.)
Hitlerova Vídeň : diktátorova učednická léta / B. Hamann. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 511 s. - (váz.)
Kde jsme doma : mentální reprezentace domova jako výraz kulturního vědomí dětí z folklorních souborů / A. Schauerová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997. - 123 s. - (brož.)
Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Část 1 / V. Majerová, E. Majer. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 156 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomickáfakulta. - Katedra řízení - sociologická laboratoř, Praha. - (brož.)
Lesnictví a myslivost v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 39 s. - (Brož.)
Malá životní klopýtnutí : o konfliktu, toleranci, bolesti a lásce / Z. Eis. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 165 s. - (brož.)
Moc nemocných / P. Svora. - 1. vyd. - Praha : Svora, 1999. - 142 s. - (brož.)
National Accounts 1996 : (April 1999). - Prague : Czech Statistical Office, 1999. - 161 s. - (brož.)
Národní účty 1996 : (duben 1999). - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 161 s. - (brož.)
Nekonečné bohatství v nás : jak se vypořádat nejen s finančními problémy / J. Murphy. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 141 s. - (váz.)
Něco v síti : fejetony, které vycházely od roku 1997 na internetu na adrese http://svet.namodro.cz / V. Marek. - 1. vyd. - Praha : DharmaGaia, 1999. - 172 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ;brož.)
Odměna za věrnost a statečnost / [životopisy Vladimír Spáčil] - Olomouc : Danal, 1998. - Nestr. - (brož.)
Odraz společenských změn ve veřejném mínění 1990-1998 : (analýza dat IVVM) / M. Tuček ...[et al.]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - 99 s. - (brož.)
Pokus o absolutno : hledání cesty k nepoznané realitě / M. Jakubec. - Vyd. 1. - Praha : vl.nákl., 1999. - 71 s. - (brož.)
Povídání o manželství : psychologická a teologická perspektiva / J. Polivka, J. Dolista, L. Dřímal. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 191 s. - (brož.)
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 247 s. - (Brož.)
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / P. Watzlawick, J. Bavelas, D. Jackson. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 1999. - 243 s. - (váz.)
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : sborník přednášek pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 88 s. - (brož.)
Protisměry územní identity / J. Vencálek. - Český Těšín : Olza, 1998. - 206 s. - (brož.)
Příklady ze statistiky / V. Gajda. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 97 s. + 1 příl. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.)
Psychologie v podnikání a komunikace : pro posluchače oboru PaA, OPT / Z. Pechačová, E. Bakalář. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1999. - 235 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozněekonomická fakulta. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.)
Public relations: komunikace v konfliktních a krizových situacích / P. Němec. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 125 s. - (brož.)
Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 1998 a jednotlivá čtvrtletí 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 191 s. - (Brož.)
Rodina a jak v ní zůstat naživu : zábavné lekce z rodinné terapie / J. Cleese, R. Skynner. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 301 s. - (brož.)
Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu / E. Gellner. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 188 s. - (váz.)
Schweiz : geografische Betrachtungen / K. Burri. - 2. Ausg. - Zürich : Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1998. - 338 s. - (váz.)
Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989 / uspořadatelé sborníku M. Potůček, I. Radičová. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 329 s. - (brož.)
Sociální psychologie / M. Nakonečný. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 287 s. - (váz.)
Sociologie pro psychologické poradenství a sociální výzkum / V. Čech. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 167 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)
Sociologie v ekonomické praxi / M. Mayerová, J. Růžička. - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 141 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Specifické poruchy učení a chování : sborník. 1999 / editor A. Kucharská. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 6, 141 s. - (brož.)
Statistické vzorce a věty / P. Osecký. - 2., rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. . + 52 příl. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Statistický bulletin za rok 1996 : okres Olomouc. - Olomouc : Český statistický úřad, 1997. - 60 s. - Český statistický úřad, Praha. - (brož.)
Statistika II : cvičení ze statistických metod pro manažery / J. Stuchlý. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 154 s. - Fakulta managementu VŠE Praha, Jindřichův Hradec. -(brož.)

Statistika kultury : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice. 1998 / zpracování V. Janebová... [et al.]. - Praha : Informační a poradenské středisko promístní kulturu, 1999. - Nestr. - (brož.)


Šediny přicházejí : globální demografická krize / P. Peterson. - Praha : Občanský institut, 1999. - 15 s. - (Brož.)
Štvanice : tu televizi nedáme! / V. Železný, A. Rozehnal. - Praha : Knihcentrum, 1999. - 93 s., obr. příl. - (brož.)
Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže / M. Krejčí. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 205 s. - (brož.)
Úvahy nad 20. stoletím : antologie francouzských společenských věd / [výběr a prezentace textů Alban Bensa] - Praha : CeFReS, 1999. - 89 s. - (brož.)
Úvod do praktického lékařství a komunikačních dovedností / [sestavila Libuše Válková] - Praha : Galén, 1999. - 39 s. - 2. lékařská fakulta UK. - Výukové pracoviště praktického lékařství,Praha. - (brož.)
Úvod do sociologie / R. Havlík. - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 113 s. - Katedra filozofie a sociálních věd. - Pedagogická fakulta UK, Praha. - (brož.)
Věkové složení obyvatelstva hl. m. v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 19 s. - (Brož.)
Vodovody, kanalizace a vodní toky ČR v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 17 s. - (Brož.)
Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce : podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce nápadně rušivě / P. Ondráček. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 92 s. - Ústav jazyků a humanitních studií, Pardubice. - (brož.)
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech. 1990-1998 / [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí Českérepubliky, 1999. - 67 s. - (brož.)
Vznikání demokratické praxe v České republice : lokální politika, neziskový a výrobní sektor / [editor Antoine Mares] - Praha : Cefres, 1999. - 124 s. - (brož.)
Základy sociologie : (přednášky) / J. Šindlářová. - 1. vyd., dotisk. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 68 s. - (brož.)
Základy sociologie politiky / E. Pecka. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995. - 140 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist