Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 1999

Bojovali za svobodu : občané Frýdecko-Místecka v boji proti nacismu / T. Adamec. - Frýdek-Místek : Státní okresní archiv, 1999. - 105 s. - (Brož.)
Centrální politické rozhodování v České republice. Díl 1, První část souboru expertních studií k 2. etapě analýzy veřejné politiky v období let 1997-1999 / M. Purkrábek ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Universita Karlova, 1999. - 233 s. - Fakulta sociálních věd. - Institut sociologických studií, Praha. - (brož.)
Černá kniha komunismu : zločiny, teror, represe. 1 / S. Courtois ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 405 s., obr. příl. - (váz.)
Černá kniha komunismu : zločiny, teror, represe. 2 / S. Courtois ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 311 s., obr. příl. - (váz.)
Česká republika v bezpečnostní architektuře Evropy / [Zdeněk Kříž] ... [et al.]- Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1998. - 129 s. - (brož.)
Česká společnost : 1998 / J. Hartl, J. Huk, V. Haberlová. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 103 s. - (brož.)
Češi v cizině. 10 / uspořádal S. Brouček. - Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. - 136 s. - (brož.)
Demokracie dnes a zítra / E. Beneš. - 8. čes. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 1999. - 333 s. - (brož.)
Evropské politické myšlení. 1 / M. Vítek. - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 136 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Evropské politické myšlení. 2 / M. Vítek. - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 105 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 1 / R. Černý. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 175 s. - (váz.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 2 / R. Černý. - Vyd. 1. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1998. - 203 s., obr. příl. - (váz.)
Exprezident : (vzpomínky Antonína Novotného). Díl 3 / R. Černý. - [Říčany u Prahy] : Orego, 1999. - 223 s. - (váz.)
Émergence des pratiques démocratiques en République tcheque : politique locale, secteur associatif et entreprises. - Prague : CeFReS, 1999. - 144 s. - (brož.)
Hitlerova Vídeň : diktátorova učednická léta / B. Hamann. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Prostor, 1999. - 511 s. - (váz.)
Kartografie lidské hlouposti / M. Krleža. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 337 s. - (váz.)
Krysí stezky aneb Jak se prohrává válka : pohled do zákulisí pádu "třetí říše" / R. Cílek. - 2. vyd., v Akcentu 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 228 s. - (váz.)
Migrace obyvatelstva středisek osídlení severních Čech v letech 1991-1995 / M. Šašek. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 122 s. - (brož.)
Mládežnické organizace politických stran v České republice / M. Čichoň ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 123 s. - Mezinárodní politologický ústav MU, Brno. -(brož.)
Moc nemocných / P. Svora. - 1. vyd. - Praha : Svora, 1999. - 142 s. - (brož.)
Monica Lewinská v příběhu Říkali jí Stíhačka. - Praha : SmartPrint, 1999. - 124 s. - (brož.)
Nastal soumrak extrémní pravice? : pracovní texty / M. Kreidl, K. Vlachová. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. - 33 s. - (brož.)

Das neue Profil der Schweiz : Konstanz und Wandel einer alten Demokratie / H. Tschäni. - Zürich : Werd, 1990. - 494 s. - (váz.)


Nevěděl jsem, zda jsem se probudil do významného dne.. / T. Hájek. - Vyd. 1. - Praha : Cherm, 1999. - 174 s. - (brož.)
Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit / M. Schaad. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 244 s. - (brož.)
O životě a smrti konzervatismu : trialog / R. Preisner. - Olomouc : Votobia, 1999. - 300 s. - (brož.)
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužilová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 585 s. - (váz.)
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužiová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 517 s. - (váz.)
Odraz společenských změn ve veřejném mínění 1990-1998 : (analýza dat IVVM) / M. Tuček ...[et al.]. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - 99 s. - (brož.)
Osudy socialismu : (pokus o analýzu). 2 / H. Mies. - Říčany u Prahy : Orego, 1999. - 39 s. - (brož.)
Osudy socialismu. 3 / J. Fojtík. - Říčany u Prahy : Orego, 1999. - 55 s. - (brož.)
Páteční zamyšlení / J. Matějka. - 1. vyd. - Praha : Futura, 1999. - 179 s. - (brož.)
Pedagogicko-psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěšnosti / M. Kovaříková ... [et al.]. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 106 s. - Fakulta pedagogická, Ústí nad Labem. - (brož.)
Počátky české emigrace do zemí Latinské a Severní Ameriky : přednáška : Praha, Karlova univerzita 25.05.1999 / M. Rechcígl. - Brno : Miroslav Nehyba, 1999. - 12 s. - (brož.)
Pod pokličkou : malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archivů ÚV KSČ a Kanceláře prezidenta republiky / vybral a sestavil O. Kodym. - Praha : O. K., 1999. - 110 s. - (brož.)
Politická náboženství : totalitární režimy a křesťanství / H. Maier. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 134 s. - (brož.)
Politika : esej k problematice obecné povahy politického diskursu (s několika poznámkami k moci, racionalitě a vědomí) / C. Lord. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 187 s. - UniverzitaKarlova, Praha. - (brož.)
6. prapor : dokumentární film / D. Šimko, M. Pazdera. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 48 s. - (brož.)
Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945 / J. Bartoš. - Olomouc : Danal, 1998. - 118 s. - (brož.)
Protisměry územní identity / J. Vencálek. - Český Těšín : Olza, 1998. - 206 s. - (brož.)
Přehled dějin českého státu / Z. Veselý. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 484 s. - Fakulta mezinárodních vztahů. - Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Praha. -(brož.)
Schweizerische Demokratie : Institutionen, Prozesse, Perspektiven / W. Linder. - Bern : Paul Haupt, 1999. - 428 s. - (váz.)
Současný stav a perspektivy zkoumání politických stran na našem území : sborník referátů z vědecké konference : Olomouc 20.10.1998-21.10.1998. - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 1999. - 169s. - Univerzita Palackého. - Katedra politilogie a evropských studií, Olomouc. - (brož.)

Stavovský odboj roku 1547 : první krize habsburské monarchie : sborník příspěvků z vědecké konference : Pardubice 29.09.1997-30.09.1997 / sestavil P. Vorel. - 1. vyd. - Pardubice : Východočeské muzeum, 1999. - 204 s. - (váz.)


Svědectví Oldřicha Bukala / J. Balatková, B. Kaňák, V. Zítek. - Olomouc : Danal, 1996. - 34 s. - Diecézní rada Církve československé husitské, Olomouc. - (brož.)
T. G. Masaryk - Evropan, světoobčan / J. Opat. - Praha : Ústav T.G.Masaryka, 1999. - 98 s. - (brož.)
Tajnosti, lži a demokracie : interview s Davidem Barsamianem / N. Chomsky. - Olomouc : Votobia, 1999. - 123 s. - (brož.)
Terorismus 1 / M. Brzybohatý. - 1. vyd. - Praha : Policie History, 1999. - 141 s., příl. - (brož.)
Velký domácí právník : průvodce bludištěm českých zákonů / [hlavní redaktor Jan Tuláček] - Praha : Reader's Digest výběr, 1999. - 744 s. - (váz.)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. Díl 2, Výsledky hlasování podle skupin obcí, vybraných obcí a výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty. -Praha : Český statistický úřad, 1999. - 166 s. - (brož.)
Volby do zastupitelstev v obcích 13. - 14. listopadu 1998. Díl 1, Základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování výsledků hlasování a základní souhrnné výsledky voleb. - Praha: Český statistický úřad, 1999. - 73 s. - (brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Bruntál. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 89 s. + 1 příl. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Frýdek-Místek. [1]. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 68 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Frýdek-Místek. [2], Příloha. - [Ostrava] : [Český statistický úřad, divize Ostrava], [1998]. -12 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Jeseník. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 26 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Karviná. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 27 s. + 1 příl. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Nový Jičín. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 53 s. + 1 příl. -(Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Olomouc. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 128 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Opava. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 89 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Ostrava-město. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 52 s. + 1 příl. -(Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Přerov. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 175 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Šumperk. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 83 s. - (Brož.)
Výsledky voleb do zastupitelstev v obcích, konaných ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 v okrese Vsetín. - Ostrava : Český statistický úřad, divize Ostrava, 1998. - 77 s. - (Brož.)
Vznikání demokratické praxe v České republice : lokální politika, neziskový a výrobní sektor / [editor Antoine Mares] - Praha : Cefres, 1999. - 124 s. - (brož.)
Základy sociologie politiky / E. Pecka. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995. - 140 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Zákulisí Bílého domu : pohled do zákulisí moci, skryté životy prezidentů, fungování nejmocnější světové instituce / R. Kessler. - Praha : Český klub, 1999. - 277 s. - (váz.)
Žaluji! : kritické poznámky k mýtům o Evropské unii, NATO a USA v souvislosti s událostmi v Jugoslávii / R. Doleček. - 2. dopl. vyd. - Praha : Futura, 1999. - 151 s. - (brož.)
Židé a Morava : sborník příspěvků : Kroměříž 12.11.1997 / [k vydání připravil Petr Pálka] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1998. - 131 s. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist