Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 1999

Abeceda účetních znalostí pro každého / D. Kovanicová. - 9. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 373 s. + 1 příl. - (váz.)
Abecední seznam zboží : k celnímu sazebníku : (harmonizovaný systém) / Sestavil M. Vepřek. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 170 s. - (brož.)
Absolventi na trhu práce : co zaměstnavatelé očekávají? / P. Šťastnová, S. Vymětalová, L. Matějková. - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 70 s. - Divize analýz ainformací, Praha. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 9. aktualizací: Březen 1999 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - (brož.)
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace. Základní dílo včetně 8. aktualizací - listopad 1998 / O. Hanzlová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Aktuální tendence vývoje americké ekonomiky a hospodářské politiky na konci 90. let / P. Neumann. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 14 s. - Katedra světové ekonomiky, Praha. -(brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo včetně 6.aktualizace - stav: duben 1999 / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl., 3 diskety. - (brož.)
Analýza makroekonomického vývoje České republiky v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 96 s. - (brož.)
Analýza nákladů v českém zemědělství v roce. 1997 / J. Novák... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1999. - 72 s. - (brož.)
Anglická obchodní konverzace / [Jan Měšťan] - 2., dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 59 s. - (brož.)
Automobil v daňovém systému ČR : daně, cestovní náhrady, leasing, pojištění, právo, judikáty / P. Běhounek ... [et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 222 s. - (brož.)
Bankovnictví a kapitálové trhy. Část [2], Kapitálové trhy / J. Polách, P. Gerlich ... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 169 s. - Ekonomickáfakulta, Ostrava. - (brož.)
Belgie. - [Praha] : [Economia], 1997. - 12 s. - (Brož.)
Bezpečnost práce / J. Čermák. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1999. - 356 s. - (brož.)
Bělorusko : zákon republiky Bělorusko o zahraničních investicích na území republiky Bělorusko. - Praha : Svoboda, 1999. - 23 s. - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha. - (brož.)
Bilanční direktivy Evropské unie / J. Báča. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 79 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Bulharsko : zákon o zahraničních investicích. - Praha : Svoboda, 1999. - 14 s. - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha. - (brož.)
Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy, smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, provoz hraničních celních přechodů, sídla poboček celních úřadů : podle stavu k 1.4.1999. -Ostrava : Sagit, 1999. - 560 s. - (brož.)
Celní zákon od roku 1999 : s komentářem / K. Neubauer. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 279 s. - (brož.)

Celní zákon po novele : úplné znění zákona č. 13/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) / Uspořádal J. Nesnídal. - Praha : Ekonomia, 1997. - 32 s. - (Brož.)


Česká republika na cestě do Evropské unie : sborník prací posluchačů 1. ročníku PDS. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 118 s. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
České vysoké školy a veřejné finance / H. Vomáčková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 146 s. - (brož.)
Česko-německý hospodářský slovník / J. Bürger ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 775 s. - (váz.)
Činnost cestovních kanceláří za rok. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 44 s., příl. - (Brož.)
Činnosti dodavatelských subjektů v prostorách kontrolovaného pásma držitelů zdrojů ionizujícího záření. - Praha : Ústav jaderných informací, 1999. - 1, 20, 13 s. - Státní úřad pro jadernoubezpečnost, Praha. - (brož.)
Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí : stále živé znění / J. Tůma ... [et al.]. - Praha : Vox, 1999. - Přeruš. str. - (váz.)
Daně z příjmů '99 : aktuální soubor novelizavaných předpisů : podle stavu k 12. 1. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Daně z příjmů '99 : aktuální soubor novelizovaných předpisů podle stavu k 1. 3. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Daňová a účetní specifika neziskových organizací / J. Marek, A. Bošková. - Praha : Bilance, 1999. - 122 s. - (Brož.)
Daňové minimum / P. Kout. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 207 s. - (brož.)
Daňové náklady od roku 1999 : (průvodce náklady a výnosy v podvojném účetnictví) / P. Kout, T. Líbal. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 423 s. - (brož.)
Daňové právo : komentáře : stav: únor 1998 / Uspořádala H. Marková. - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - (Váz.)
Daňové právo : komentáře. Dopl. 4, Stav: listopad 1998 / Uspořádala H. Marková. - Praha : C. H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - (Brož.)
Daňové výdaje a náklady pro daň z příjmů / L. Janoušek ...[et al.]. - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 421 s. - (brož.)
Daňové zákony a související předpisy : úplná platná znění k 1. 1. 1999 / Editor V. Pelc. - Praha : Sevt, 1999. - 262 s. - (brož.)
Daňový a účetní lexikon. Základní dílo včetně 6. aktualizace - prosinec 1998 / J. Ambrož... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Daňový systém ČR '99 aneb Učebnice daňového práva : pro ochodní akademie, ekonomické studijní obory ve středních odborných školách a ve vyšších odborných školách, pro bakalářský stupeňekonomických fakult / A. Vančurová, L. Láchová, L. Vítek. - 3., rozš. vyd. - Praha : VOX, 1999. - 279 s. - (brož.)
Didaktika předmětu ekonomické teorie / M. Rotport. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 158 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Družstva / O. Římalová, J. Holejšovský. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 18, 407 s. - (brož.)
Ekonometrie / J. Tvrdoň. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1999. - 225 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra zemědělské ekonomiky, Praha. - (brož.)
Ekonomika I / V. Pištěková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 116 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (brož.)
Ekonomika a podnikání : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala D. Kočková. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 27 s. - (brož.)

Evropská unie a její právo pro začátečníky / V. Týč. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 62 s. - (brož.)


Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 3. aktualizací - duben 1999 / V. Dvořák... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety. - (brož.)
Émergence des pratiques démocratiques en République tcheque : politique locale, secteur associatif et entreprises. - Prague : CeFReS, 1999. - 144 s. - (brož.)
Fibex : 6. mezinárodní finanční a investiční veletrh : Brno 22.04.1997-26.04.1997. - [Praha] : [Economia], 1997. - 16 s. - (Brož.)
Finance / J. Žehrová. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 176 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha. - (brož.)
Financial Directory. 1999. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 1999. - 136 s. - (brož.)
Finanční účetnictví III : (transformace a konsolidace podniků) / J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 132 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Francouzská obchodní konverzace / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 56 s. - (brož.)
Globální finanční trhy a jejich regulace : sborník z teoretického semináře : Ostrava 10.09.1998-11.09.1998 / redakce F. Varadzin, J. Frait. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 1998. - 132 s. - Ekonomická fakulta. - Katedra ekonomie, Ostrava. - (brož.)
Hraniční celní přechody na státních hranicích České republiky v roce. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr. - (brož.)
Inform katalog. 1999. Díl 2, Výrobky a služby. - 9. vyd. - Brno : Inform Katalog, 1999. - 52, 42, 521 s. - (váz.)
Integrace České republiky do Evropské unie. - [Praha] : [Economia], 1997. - Přeruš. str. - (Brož.)
Investice na ochranu životního prostředí v ČR v roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 7 s. - (Brož.)
Investiční atraktivita vybraných měst České republiky / M. Viturka ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 119 s. - (brož.)
Jednoduché účetnictví : od roku 1999 / P. Kout, T. Líbal. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 143 s. + 1 tb. - (brož.)
Kapitálové investice a finanční rozhodování / H. Levy, M. Sarnat. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 920 s. - (váz.)
Ke sporům o zemědělské družstevniství a kolektivizaci v Československu / A. Václavů. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 81 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Kongresová turistika : školící, rekreační a ubytovací zařízení. - [Praha] : [Economia], 1997. - 8 s. - (Brož.)
Konjunkturní trendy mezinárodního obchodu a zahraniční obchod České republiky. - Praha : Czech Trade, 1999. - 46 s. - (Brož.)
Konkurence i partnerství : německé a československé hospodářství v letech 1918-1945 / editoři B. Barth...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 302 s. - (brož.)
Makroekonomická analýza a prognóza / V. Spěváček. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 119 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Makroekonomie / V. Nováček. - Vyd. 3. upr. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky VUT, 1999. - 88 s. - Vysoké učení technické, Brno. - (brož.)
Makroekonomie I, II, III : učební texty / J. Mach ... [et al.]. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1999. - 178, 170, 201 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedraekonomických teorií, Praha. - (brož.)

Management bank a bankovních obchodů / V. Polidar. - 2., aktualizované a rozš. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 450 s. - (váz.)


Manažer a jeho čas : efektivní zacházení s časem (nejen pro manažery) / J. Urban. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 109 s. - (brož.)
Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the International Conference : Cheb 08.09.1998-10.09.1998 / edited by M. Plevný, V. Friedrich. - [Plzeň] : University of West Bohemia, 1998. - 15, 229 s. - Faculty of Economics, Cheb. - (brož.)
Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie / Z. Šrein. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 369 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Mezinárodní právo obchodní. Díl 2, Řešení sporů / N. Rozehnalová. - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 181 s. - (brož.)
Modernizační kontext transformace, strukturní a institucionální aspekty / K. Müller. - Praha : Akademie věd České republiky, 1998. - 77 s. - Sociologický ústav, Praha. - (brož.)
Money 2000 : ekonomický systém pro Windows : pracujeme s programem Money 2000 : praktická příručka pro Vaši práci / M. Cígler. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 14, 485 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)
Nabídkový katalog vězeňské služby České republiky : možnosti výroby, poskytování služeb a zaměstnávání odsouzených. - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 48 s. - (Brož.)
Nařízení vlády č. 64/1999 Sb. o zvýšení důchodů v roce 1999. 3. kapitola, 1. aktualizace- Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb. o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění. 3.kapitola, 1. doplnění : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 12 s. - (brož.)
National Accounts 1996 : (April 1999). - Prague : Czech Statistical Office, 1999. - 161 s. - (brož.)
Národní účty 1996 : (duben 1999). - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 161 s. - (brož.)
Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit / M. Schaad. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 244 s. - (brož.)
Němčina v hospodářství : trh, výroba, daně, marketing, peníze, ceny / V. Höppnerová. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 261 s. - (brož.)
Německo-český bankovní a finanční slovník / J. Šimková, H. Baběradová. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 248 s. - (brož.)
Německo-český hospodářský slovník / J. Bürger ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 823 s. - (váz.)
Obchod : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala D. Dočkalová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 18 s. - (brož.)
Obchodní nauka / A. Hes ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1999. - 274 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha. -(brož.)
Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužilová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 585 s. - (váz.)
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužiová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 517 s. - (váz.)
Optimalizace daní z příjmů a DPH v roce 1999 / [Jan Báča...[et al.] - Praha : Two Publishers, 1999. - 339 s. - (brož.)
Osobní a provozní služby : sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / Zpracovala V. Němcová. - [Praha] : Výzkumný ústav odborného školství, 1998. - 10 s. - (brož.)

Otestujte si svou obchodní angličtinu / N. Jackson. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 175 s. - (brož.)


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k 5.4.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 112 s. - (brož.)
Postavení České republiky a její konkurenční schopnosti na cestě do EU. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 272 s. - (brož.)
Postup při zpracování účetní závěrky v podvojném účetnictví / M. Kopřivová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 134 s. - (brož.)
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok. 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 247 s. - (Brož.)
Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. Část 1 / V. Tomšík. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 100 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. Část 2 / V. Tomšík. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 117 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.)
Programy podpory malého a středního podnikání na rok 1997. - [Praha] : [Economia], 1997. - 8 s. - (Brož.)
Průmyslové technologie a životní prostředí : sborník 1. celostátní konference se zahraniční účastí : Ostrava 05.05.1999-06.05.1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 205 s. - Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Ostrava. - (brož.)
Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví (1999-2000) / V. Ptáčková. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1999. - 218 s. - (brož.)
Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : jediné úplné vydání všech variant pro rok 1998 : ukázky testů z přijímacích zkoušek na VŠE v Praze / M. Kaňka, J. Coufal. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, [asi 1998]. - 117 s. - (brož.)
Příprava České republiky na vstup do Evropské unie v oblasti zemědělství a využití rakouských zkušeností : odborný seminář na 26. ročníku agrosalonu Země živitelka '98 / J. Šuchman, P. Hancvencl. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 15 s. - (brož.)
Psychologie v podnikání a komunikace : pro posluchače oboru PaA, OPT / Z. Pechačová, E. Bakalář. - Vyd. 3. - Praha : Credit, 1999. - 235 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozněekonomická fakulta. - Katedra psychologie, Praha. - (brož.)
Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 1998 a jednotlivá čtvrtletí 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 191 s. - (Brož.)
Roger Douglas : tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy 20. století / [editor Josef Šíma] - Praha : Liberální institut, 1999. - 98 s. - (brož.)
Roger Douglas : Author of the Most Successful Economic Reform of the 20th Century / [editors Josef Šíma and Ján Pavlík] - Praha : Liberální institut, 1999. - 85 s. - (brož.)
Rozumíme současné tržní ekonomice? : základní studijní materiál pro distanční studium / P. Hejtman. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 210 s. - Pedagogická fakulta.- Katedra společenských věd, České Budějovice. - (brož.)
Řízení lidských zdrojů v podniku / V. Slavíček. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 125 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Sborník otázek a odpovědí : daně, účetnictví, odpisy, pracovní právo, leasing. Část 1. - Český Těšín : Poradce, 1998. - 80 s. - (brož.)
Schweiz : geografische Betrachtungen / K. Burri. - 2. Ausg. - Zürich : Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1998. - 338 s. - (váz.)
Slovinsko : místo vhodné k investování, zřizování společností, zahraniční investice, zdanění. - Praha : Svoboda, 1999. - 34 s. - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Praha. - (brož.)

Služební cesty a cestovní náhrady / B. Kahle. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 167 s. - (brož.)


Směnky, šeky, dluhopisy : pro střední školy a veřejnost / M. Šmíd. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 71 s. - (brož.)
Správa daní a poplatků 1997 : (úplné znění zákona č. 337/1992 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) / uspořádal J. Nesnídal. - [Praha] : [Economia], 1997. - 23 s. - (Brož.)
Správa daní jak ji neznáte aneb práva a povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu a naopak / [Jaromír Hanuš, Bohumil Holuša, Lydie Musilová] - 3. přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. -328 s. - (brož.)
Srovnání hrubého domácího produktu a cenové úrovně České republiky za rok 1996 s členskými státy OECD a některými dalšími zeměmi v rámci společného programu OECD a Eurostatu ke srovnání paritykupní síly měn a extrapolace globálních výsledků na léta 1997 a 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 225 s. - (brož.)
Struktura zahraničního obchodu ČR s evropskými tranzitivními ekonomikami a její vliv na českou ekonomiku / [Miloslava Havlíčková, Jiřina Semanová, František Stránský] - Praha : Czech Trade, 1999. - 49 s. - (Brož.)
Svět platebních a identifikačních karet / P. Juřík. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 219 s., obr. příl. - (váz.)
Světová obchodní organizace / I. Šroněk. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 69 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Teorie endogenních peněz / D. Krejčí. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. - 88 s. - (Brož.)
Teorie účetnictví : pro posluchače oboru PaE, PaA / A. Valder. - Vyd. 4. - Praha : Credit, 1999. - 120 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedraobchodu a financí, Praha. - (brož.)
Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé / S. Kim. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 162 s. - (brož.)
Trh práce EU a ČR : stav a vývoj / I. Leitmanová. - Vyd. 1. - České Budějovice : Datapartner, 1999. - 168 s. - (brož.)
Umíte hospodařit se svými penězi ve firmě? / D. Čapková, M. Konečný, M. Režňáková. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 118 s. - Podnikatelská fakulta, Brno. - (brož.)
Uplatnění absolventů škol na trhu práce. 1998 / zpracovali D. Horáčková, R. Ryška. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 61 s., tb. příl. - Samostatné oddělení analýz a strategie, Praha. - (Brož.)
Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR podle stavu k 15. 3. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 80 s. - (brož.)
Užití některých matematických metod v ekonomické praxi / J. Strádalová. - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 261 s. - Katedra ekonomie. - Filozofická fakulta UK, Praha. - (brož.)
Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů podle stavu k 11. 3. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 144 s. - (brož.)
Účetnictví : finanční účetnictví pro podnikatelské subjekty / H. Hanušová, A. Kocmanová. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 230 s. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)
Účetnictví bank / M. Janasová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - Přeruš. str. - Fakulta ekonomická. - Katedra účetnictví, Ostrava. - (brož.)
Účetní data v rukou manažera / J. Sedláček. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 9, 195 s. - (brož.)

Úvod do světa práce / J. Strádal, H. Úlovcová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 56 s. - (brož.)


Veřejné finance : seminární cvičení / J. Pilný. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 102 s. - Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice. - (brož.)
Vitální banky / Z. Sokolovský. - 1. vyd. - [Praha] : Bankovní institut, 1999. - 374 s. - (váz.)
Vybrané otázky z daňové teorie a politiky / K. Kubátová, L. Vítek, M. Sedmihradský. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 98 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Vyhláška č. 5/1999 Sb., o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom, 6. kapitola, 1. doplnění- Zákon o správních poplatcích. 7.kapitola, 1. aktualizace : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 48 s. - (brož.)
Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele / J. Jakubka. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1999. - 98 s. - (brož.)
Vývoj pojetí ceny v ekonomii / K. Fuchs. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 124 s. - (brož.)
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech. 1990-1998 / [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí Českérepubliky, 1999. - 67 s. - (brož.)
Významní čeští podnikatelé v zahraničí - čeští ekonomové v zahraničí : sborník konference : [Týden zahraničních Čechů]. Praha 01.07.1998 / editor K. Kánský. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 157 s. - (váz.)
Vznikání demokratické praxe v České republice : lokální politika, neziskový a výrobní sektor / [editor Antoine Mares] - Praha : Cefres, 1999. - 124 s. - (brož.)
Vzory korespondence s finančními úřady / P. Prudký, M. Lošťák. - Olomouc : Anag, 1999. - 180 s. - (brož.)
Zahraniční obchod : úplný soubor aktuálních předpisů : podle stavu k 1. 5. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 160 s. - (brož.)
Zahraniční obchod České republiky v roce 1997 : (Roční souhrnná analýza). [1] / [Alojz Neustadt] ... [et al.]- Praha : Česká agentura na podporu obchodu/Czech Trade, 1998. - 175 s. - (Brož.)
Zahraniční obchod České republiky v roce 1997. [2], Tabulková příloha. - Praha : Česká agentura na podporu obchodu/Czech Trade, 1998. - Nestr. - (Brož.)
Zakladatelský rozpočet a následné zřízení firmy / M. Nehybová. - 3. vyd. - Brno : Miroslav Nehyba, 1999. - 102 s. - (brož.)
Základní úkoly a funkce Střediska cenných papírů. - [Praha] : [Economia], 1997. - 7 s. - (Brož.)
Základy finanční a pojistné matematiky / R. Schmied ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 80 s. - (brož.)
Základy kontrolní činnosti / M. Prokůpková. - Praha : Bilance, 1999. - 118 s. - (Brož.)
Zákon o cestovních náhradách s komentářem : včetně daňových souvislostí / M. Salačová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 199 s. - (brož.)
Zákon o daních z příjmů : úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. po novele zákonem č. 63/1999 Sb., změna nabývá účinnosti dnem 1.1.2000. 2. kapitola, 1. aktualizace. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 84 s. - (brož.)
Zbožíznalství 2 : pro obchodní akademie a ostatní střední školy / K. Cvrček, V. Chalupný, J. Kynčil. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 208 s. - (brož.)
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků : od roku 1999 / K. Dobešová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 303 s. - (brož.)

Zdaňování rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí daní z příjmů právnických osob / H. Stuchlíková. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 132 s. - (brož.)


Zkratky a akronyma : z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce / [Sestavila Anna Konopásková] - 4. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 151 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist