Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - J. Lékařství

za květen-červen 1999

Aktivně proti celulitidě / R. Weyergans. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 147 s. - (brož.)
Akutní případy ve stomatologické ordinaci : základní příručka pro praktické zubní lékaře / G. Terézhalmy, L. Batizy. - Praha : Quintessenz, 1999. - 207 s. - (brož.)
Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník / V. Topilová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 878 s. - (váz.)
Aura stromů léčí : jak navázat kontakt se stromy a jak využít jejich energii / M. Himmel. - Praha : Alternativa, 1999. - 212 s. - (brož.)
Bakteriální a mykotické infekce ptáků / V. Jurajda. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 163 s. - Fakulta veterinárního lékařství. - Klinika aviárních chorob,Brno. - (brož.)
The Basic Science of Oncology / Editors I. Tannock, R. Hill. - 3rd Ed. - New York : McGraw-Hill, 1998. - 12, 539 s. - (brož.)
Báňské předpisy. 16, Vyhláška č. 239/1998 Sb., Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemníhoplynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickýmzpůsobem : Úplné znění s komentářem / F. Ševčík. - Ostrava : Montanex, 1999. - 89 s. - (brož.)
Bezpečnost práce / J. Čermák. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Eurounion, 1999. - 356 s. - (brož.)
Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 8. aktualizace - duben 1999 / P. Petrů... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 4 diskety, 3 příl. - (brož.)
Biomonitoring - bei Belastung durch Glycole und Glycolether / M. Doerfler. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 183 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Breast Imaging / D. Kopans. - 2nd Ed. - Philadelphia : Lippincott-Raven, 1998. - 13, 875 s. - (váz.)
Chemické názvosloví : základní pravidla názvosloví českého, latinského tradičního a mezinárodního latinského lékopisného / D. Hiršová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 141 s. - 1. ústavlékařské chemie a biochemie. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
Chronické hepatitidy / J. Horák, J. Stříteský. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 173 s., obr. příl. - (brož.)
Černobyl po 11 letech : tragédie, která nekončí / [sestavil Jan V. Beránek] - Brno : Hnutí Duha-Přátelé Země ČR, 1997. - 41 s. - (Brož.)
41. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Jeseník 05.01.1999-09.01.1999. - Praha : Galén, 1999. - 144 s. - (brož.)
2. česko-slovenské sympózium firmy Solvay Pharma : sborník přednášek : Český Krumlov 28.05.1999-30.05.1999. - Praha : Vesmír, 1999. - 64 s. - (brož.)
Čich a chuť u zrakově postižených / A. Keblová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 30 s. - (brož.)
Činnosti dodavatelských subjektů v prostorách kontrolovaného pásma držitelů zdrojů ionizujícího záření. - Praha : Ústav jaderných informací, 1999. - 1, 20, 13 s. - Státní úřad pro jadernoubezpečnost, Praha. - (brož.)
Deprese : depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci / R. Honzák. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 111 s. - (brož.)
Dědečkovy bylinky / P. Seitz. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 183 s. - (váz.)

Dělená strava doma i v restauraci / S. Carlsson. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 72 s. - (váz.)


Diabetes mellitus : vysvětlení a rady. - 5., upr, vyd. - Běstvina : GEUM, 1999. - 30 s. - (brož.)
Diagnostika a léčení syndromu demence / F. Koukolík, R. Jirák. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 156 s. - (brož.)
Dieta při kardiovaskulárních onemocněních / J. Widimský, E. Patlejchová. - 1. vyd. - Praha : Triton, 1999. - 79 s. - (brož.)
Diety při onemocnění celiakií (nesnášenlivost lepku) : recepty, rady lékaře / [Oldřich Pozler, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 1999. - 31 s. - (Brož.)
Duchovní příčiny nemocí a jejich léčení / J. Staněk, J. Brzobohatá. - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Brno : Agape, 1999. - 158 s. - (brož.)
Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky / H. Rotter. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad. - 107 s. - (brož.)
Elektrokonvulzívní terapie / M. Hrdlička. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 167 s. - (váz.)
Endoskopická diagnostika a terapie nemocí nosu a vedlejších nosních dutin / J. Vokurka, I. Hybášek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 83 s. - Katedra otorinolaryngologie. - Lékařskáfakulta UK, Hradec Králové. - (brož.)
Endoskopické endonazální operace / J. Vokurka, I. Šlapák, I. Hybášek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 116 s. - (brož.)
English for Medical Students / B. Weberová, B. Kuželová, H. Kybicová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 128 s. - Ústav cizích jazyků. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
EPC-Synthesen dopaminerger Tetrahydroindolizine aus ALFA Aminosäuren / T. Lehmann. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 215 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Gedächtnistraining für Senioren : Entwicklung und Evaluation eines Interventionsprogrammes / G. Bog. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 244 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Glukagon : hormon glukagon a jeho význam v klinické medicíně / V. Zamrazil. - 1. vyd. - Běstvina : GEUM, 1999. - 61 s. - (brož.)
Health Care Policy and Economy and Management / R. McLean. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 102 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Hematologie pro zdravotní laboranty. Díl 2, Krevní srážení / M. Matýšková, J. Zavřelová, I. Hrachovinová. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. -203 s. - (brož.)
Histologie a embryologie orofaciální oblasti / J. Malínský. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 103 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. - (brož.)
Hladovění pro zdraví / V. Partyková. - Benešov : Start, 1999. - 294 s. - (váz.)
Hnisavé meningitidy v dětském věku / J. Hobstová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 85 s. - (brož.)
Homeopatie : rady pro každý den / M. Boiron, A. Payre-ficot. - [Praha] : Boiron, 1998. - 253 s. - (váz.)
Hypertenze : diagnostika a léčba / J. Špinar, J. Vítovec, J. Zicha ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 215 s. - (váz.)
Hypofyzární gastrin a cholecystokinin : vztah ACTH a gastrinu v pituitární tkáni potkana a člověka / J. Cerman. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 95 s. - (brož.)
Infekční nemoci : příručka pro praktické lékaře / J. Havlík ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 221 s. - (brož.)
Jak pracuje a o čem přemýšlí neurochirurg / M. Kala. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1998. - 135 s. - (brož.)

Jak zvládnout hypoglykémii / [Ludmila Brázdová] - 2. vyd. - Běstvina : GEUM, 1999. - Nestr. - (Brož.)


Jeviště života : kniha o životě, zdraví a síle pozitivního myšlení / E. Veškrnová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 319 s., obr. příl. - (váz.)
Ježíš a tvoje tělo : sexuální morálka pro mladé / A. Léonard. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1999. - 95 s. - (brož.)
Kapitoly požární ochrany. 1999 / V. Banasinský. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. - 59 s. - (Brož.)
Karcinom prsu : názor lékaře a zkušenost pacientky / B. Konopásek, E. Javůrková. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1998. - 75 s. - (brož.)
Kouřotěsnost požárních uzávěrů : směrnice pro navrhování a posuzování kouřotěsnosti požárních uzávěrů / Vypracoval J. Šefc. - Praha : MV-ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 1999. -19 s. - (Brož.)
Laparoskopická hysterektomie / Z. Holub. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 119 s. - (váz.)
Ledviny a hypertenze a ledviny / V. Monhart. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Astra Pharmaceuticals, 1999. - 54 s. - (brož.)
Legislativa a kontrola potravin / T. Komprda. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 169 s. - (brož.)
Legislativa na úseku požární ochrany : jiné právní předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany / Z. Hošek. - Vyd. 2., aktualiz. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávacíservis, 1999. - 219 s. - (Brož.)
Léčba neplodnosti aneb Co dělat, když chceme dítě / K. Řežábek. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 102 s. - (váz.)
Léčení duchem / S. Zweig. - Vyd. 3., upr.. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 275 s. - (váz.)
Léčení sexuálních dysfunkcí / S. Kratochvíl. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 249 s. - (váz.)
Léčitelství domorodých Američanů / N. Bonvillain. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 85 s., obr. příl. - (váz.)
Léčivé rostliny a čajové směsi / V. Šuk, P. Liška. - 2. vyd. - Praha : X-egem, 1998. - 123 s., obr. příl. - (váz.)
Lékařská helmintologie : helmintoparazitární nemoci / J. Jíra. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 495 s. - (váz.)
Manuál kolposkopie / J. Kaňka, J. Kudrmann. - 2. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 103 s. - (váz.)
Manuálek o etice a vstřícném chování pro zdravotní laboranty, popřípadě laboratorní pracovníky / H. Haškovcová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 95 s. - (brož.)
MEDSOFT '99 : sborník příspěvků : Pardubice 1999. - Praha : Tech-Market, 1999. - 150 s. - Český svaz vědeckotechnických společností, Praha. - (brož.)
Mikroelementy '97 : sborník přednášek : [31. seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v bilogickém materiálu]. České Budějovice 11.09.1997-12.09.1997. - Český Těšín : 2 THETA, 1999. - 107 s. - (brož.)
Mikrosystémy akupunktury ruka - noha : terapie zón : Su-Jok akupunktura / R. Růžička. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : IRIS RR, 1999. - 278 s. - (brož.)
Mimotělní oplodnění : faktory ovlivňující úspěšnost léčby / T. Mardešic. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 87 s. - (brož.)
Modellbildung des kardiovaskulären Systems zur Untersuchung der hämodynamischen Kurzzeitanpassung / R. Polley. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 3, 133 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)

Na stará kolena : úsměvná i vážná vzpomínání / D. Burt. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 86 s. - (brož.)


Na tom záleží.. / D. Střihavková. - Vyd. 1. - Praha : JPM Tisk, [asi 1999]. - 60 s., obr. příl. - (váz.)
Nakládání s odpady ve zdravotnických a jim podobných zařízeních / M. Zimová, D. Římanová. - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 1999. - 237 s. - (brož.)
Nádory ženských orgánů : jak snížit riziko onemocnění / [Josef Kovařík, Václav Pecha] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1998. - 26 s. - (brož.)
Neurologie / J. Tichý ... [et al.]. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 340 s. - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. - Neurologická klinika, Praha. - (brož.)
Neuropolitika / T. Leary, R. Wilson, G. Koopman. - 1. vyd. - Brno : Books, 1999. - 249 s. - (brož.)
New Radiotracers in Cardiac Imaging : Principles and Applications / R. Taillefer, N. Tamaki. - Stamford : Appleton & Lange, 1999. - 10, 292 s. - (váz.)
Normální a patologická láska : pohled současné psychoanalýzy / O. Kernberg. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 232 s. - (brož.)
Novo diář : diabetická čítanka pro děti / H. Vávrová, L. Brázdová, T. Oth. - Vyd. 2. - Běstvina : Geum, 1999. - 40 s. - (brož.)
Nový začátek : kniha o zdravém životním stylu / V. Foster. - 3. vyd., dotisk. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 235 s., obr. příl. - (váz.)
O nemocech a lidech / F. Koukolík. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1998. - 367 s. - (váz.)
O štěstí / uspořádal W. Mühs. - 1. vyd. - Praha : Nové Město, 1999. - Nestr. - (váz.)
Ochranná pásma zdrojů podzemních vod : zhodnocení pilotních projektů a metodiky stanovení. - Brno : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1999. - 131 s. - Odborná skupinapodzemní vody, Brno. - (brož.)
Očišťovací metody krve / J. Lachmanová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishng, 1999. - 125 s., obr. příl. - (brož.)
Odkapávání hmot z podhledů stropů a střech : směrnice pro hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech / Vypracoval P. Neudert. - Praha : MV-ředitelství Hasičského záchranného sboruČR, 1999. - 24 s. - (Brož.)
Onkologie - doporučené postupy onkologické péče : pracovní verze 1999 / [editor Lubomír Houdek] - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 48 s. - (brož.)
Optimální osobnost a duševní zdraví : hrdina, umělec, mudrc mebo světec? / R. Coan. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 232 s. - (brož.)
Ošetřovatelství I : pro střední zdravotnické školy / M. Rozsypalová, M. Staňková ... [et al.]. - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Informatorium, 1999. - 234 s. - (brož.)
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. 1/2 / M. Rozsypalová, M. Staňková ...[et al.]. - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Informatorium, 1999. - 209 s. - (brož.)
50 let Sboru dobrovolných hasičů Jitex Písek : 1949-1999 : sborník / [text Jaroslav Kadlec] - Vyd. 1. - Milevsko : Porthos, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie / L. Galajdová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 160 s. - (váz.)
PET in der klinischen Onkologie / Herausgeber H. Wieler. - Darmstadt : Dietrich Steinkopff, 1999. - 19, 407 s. - (váz.)
Pohotovost. 1, Jak to vše začalo / E. Christie. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 207 s. - (váz.)
Pomočování u dětí / J. Gut, J. Doležal, J. Ženíšek. - 2. rozš. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 86 s. - (brož.)
Porodnictví / E. Čech ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 432 s. - (váz.)
Poznámky k přednáškám z fysiologie. Díl 1, Dýchání, cirkulace, svaly, neurofysiologie / G. Brožek, J. Herget, M. Vízek. - Vyd. 1. - Jinočany : H+H, 1999. - 229 s. - Ústav fysiologie 2. LF UK,Praha. - (brož.)
Požadavky SÚJB při provádění paliativní terapie na pracovištích nukleární medicíny. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 1999. - 14 s. - (brož.)
Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy / P. Watzlawick, J. Bavelas, D. Jackson. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 1999. - 243 s. - (váz.)
Praktické rady pro nemocné cukrovkou : co a jak měřit a sledovat při diabetu / J. Kodadský. - 1. vyd. - Běstvina : GEUM, 1999. - 79 s. - (brož.)
Práce a vidění / K. Kvapilíková. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 122 s. - (brož.)
Právní odpovědnost v medicíně / J. Stolínová, J. Mach. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 352 s. - (váz.)
Problémy s návykovými látkami v ordinaci praktického lékaře / K. Nešpor. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 111 s. - (brož.)
Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení / K. Nešpor, L. Csémy, H. Sovinová. - 1. vyd. - Praha : Centrum zdraví, 1998. - 68 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.)
Přehled kariologie a endodoncie pro studenty stomatologie / B. Fiala, J. Stejskalová. - 3., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 144 s. - Lékařská fakulta, Olomouc. -(brož.)
Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje : výchova a vzdělávání dětí s autismem / E. Schopler. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 172 s. - (brož.)
Přírodní léčba dětí : přírodní léčivé prostředky pro děti : zábaly, obklady, bylinkářské recepty, nálevy a koupele / S. Schwabenthan, V. Weigert. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 102s. - (brož.)
Psí posádka aneb Co se zvěrolékaři skutečně stalo / J. Pinc. - 1. vyd. - Liberec : J. R. Vilímek, 1999. - 144 s. - (brož.)
Psychologie stárnutí / I. Stuart-Hamilton. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 319 s. - (brož.)
Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky / M. Vágnerová. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 444 s. - (váz.)
Psychopatologie pro právníky / J. Miňhová. - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. - 107 s. - (brož.)
Radioactive Isotopes in Clinical Medicine and Research XXIII : Proceedings : [23rd International Badgastein Symposium]. Badgastein, AT 1999 / Edited by H. Bergmann...[et al.]. - Basel : Birkhäuser, 1999. - 29, 561 s. - (váz.)
Rádce moderní ženy : půvab = zdraví : komplexní péče o pleť, vlasy a nehty / L. Flyn McCarthy. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1999. - 204 s. - (váz.)
Regionální anestezie / D. Miloschewsky ... [et al.]. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Astra Pharmaceuticals, 1998. - 207 s. - (váz.)
Rodina a jak v ní zůstat naživu : zábavné lekce z rodinné terapie / J. Cleese, R. Skynner. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 301 s. - (brož.)
S Viagrou a láskou / J. Hořejší. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1998. - 127 s. - (brož.)
Sborník abstrakt odborných přednášek : postgraduální kurz v neurotraumatologii : Hradec Králové 14.04.1999-16.04.1999. - Hradec Králové : Progrestisk, 1999. - 86 s. - (brož.)

Sborník k problematice ekologie zvukového prostředí a hudby / [redakce Olga Čenčíková, Lenka Dohnalová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 84 s. - Pedagogickáfakulta. - Katedra hudební výchovy, Ústí nad Labem. - (brož.)


Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie : [Pedagogická kinantropologie]. Ostrava 23.04.1997-25.04.1997. 07.10.1998-09.10.1998. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 147 s.- Pedagogická fakulta. - Katedra tělesné výchovy, Ostrava. - (brož.)
Sborník referátů studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie '98 / [uspořádal Miroslav Janura] - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 191 s. - Fakultatělesné kultury, Olomouc. - (brož.)
Sebrané recepty : 4 342 bylinkářských receptů od 211 autorů / V. Vít. 2. dotisk. - Brno : Datel, 1999. - 231 s. - (váz.)
Sedmdesát let bohumínské nemocnice / J. Demel. - Bohumín : NsP Bohumín, 1999. - 27 s. - (Brož.)
Semináře z lékařské chemie / J. Dostál, P. Kaplan ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 124 s. - Lékařská fakulta, Brno. - (brož.)
Sex je umět, chtít a vědět : nová a většinou nádherná kniha o sexu pro dospělé každého věku / P. Joannides. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 496 s. - (váz.)
Skrytá moc drahých kamenů a jejich vliv na naše duševní a fyzické zdraví / J. Kreperat. - 1. vyd. - Praha : Granit, 1998. - 183 s., obr. příl. - (váz.)
Slovní patlavost / J. Dvořák. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 1999. - 123 s. - (brož.)
Sluchové vnímání u zrakově postižených / A. Keblová. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 30 s. - (brož.)
Smlouva o zdraví. - 1. vyd. - Říčany : Studio Evolving, 1998. - 183 s. - (Váz.)
Smrt má v ruce skalpel / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 231 s. - (váz.)
Sny a jejich význam / M. Gonzáles-Wippler. - 1. vyd. - Brno : Jiří Alman, 1999. - 13, 159 s. - (brož.)
Soubor rizik ve stavebnictví. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. - 44 s. - (Brož.)
Stanovení analytů v klinické biochemii. Část 1, Praktická cvičení pro studenty 1. LFUK a FPBT VŠCHT / P. Schneiderka ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 153 s. - Odděleníklinické biochemie. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
130 let Sboru dobrovolných hasičů v Písku : 1869-1999 : sborník / [text Jaroslav Kadlec] - Vyd. 1. - Milevsko : Porthos, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Svatá Hildegarda a její léčebné metody : léčení v souladu s přírodou : zachování prvotních životních sil / R. Schiller. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Ikar, 1999. - 104 s., obr. příl. -(brož.)
Šaman / H. Fox. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1999. - 329 s. - (brož.)
Šediny přicházejí : globální demografická krize / P. Peterson. - Praha : Občanský institut, 1999. - 15 s. - (Brož.)
Terminologiae medicae vestibulum : úvod do řecko-latinské lékařské terminologie / D. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 224 s. - Univerzita Karlova. - 1. lékařská fakulta. -Ústav cizích jazyků, Praha. - (brož.)
Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí 1999 : Praha, Palác KOVO 18.03.1999-20.03.1999. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1999. - 122 s. - (brož.)
Trendy soudobé diabetologie. Sv. 2 / pořadatelka J. Perušičová. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1998. - 157 s. - (váz.)
Trénink paměti : principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti / S. Lair. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 149 s. - (brož.)

Trombóza a hemostáza / J. Malý, M. Pecka. - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 1999. - 92 s. - (brož.)


30 let státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek : 1969-1999. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1999. - 98 s. -(váz.)
Učebnice pro autoškoly : souhrn základních vědomostí z konstrukce a údržby motorového vozidla, teorie jízdy, zásad bezpečné jízdy a zásad první pomoci. Skupina B. Díl 2 / J. Bajgar ...[etal.]. - 1. vyd. - Praha : Vogel Media, 1996. - 150 s. - (Brož.)
Učebnice reflexní terapie : skutečný návrat k přírodě je možný pouze skrze bosá chodidla : kniha o technologii reflexní terapie a jiných metodách při léčbě a samopomoci / J. Pataky. - Olomouc: Dobra & Fontána, 1998. - 270 s. - (váz.)
Urologie : obecná a speciální urologie / J. Dvořáček. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 235 s. - Urologická klinika. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
Už se stalo.. / R. Rubinstein. - Třebíř : Arca JiMfa, 1999. - 81 s. - (brož.)
Úsvit robotů : soumrak lidstva / K. Warwick. - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 1999. - 219 s. - (váz.)
Úvod do praktického lékařství a komunikačních dovedností / [sestavila Libuše Válková] - Praha : Galén, 1999. - 39 s. - 2. lékařská fakulta UK. - Výukové pracoviště praktického lékařství,Praha. - (brož.)
Über Versuche zur dauerhaften Ableitung von Aktionspotentialen vegetativer Nervenfasern des Dünndarms bei der wachen Katze und deren Erkennung bei schlechten Signal-Rauschverhältnissen / A. D'Intino. - Erlangen : [vl.nákl.], 1998. - 2, 107 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Vádemékum novinek neodkladné péče / J. Drábková, H. Malá. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 222 s. - (brož.)
Veterinární příručka pro chovatele hospodářských zvířat / Z. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 46 s. - (brož.)
Virová hepatitida C / J. Stránský. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 194 s. - (brož.)
Voda, ionty a modelování poruch vnitřního prostředí / A. Jabor. - 1. vyd. - Pardubice : Stapro, 1999. - 162 s. - (brož.)
Vůně fialek aneb Bouře v kalhotách / J. Kalivoda. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 119 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z patologie buňky II / M. Elleder. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 99 s. - (brož.)
Vybrané kapitoly z rentgenologie a z anesteziologie / L. Steklý. - 1. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 102 s. - (brož.)
Vybrané problémy péče o revmatiky : pomocný učební text pro účastníky kurzu. 2 / J. Hrba... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Revmatologický ústav, 1999. - 65 s. - Institut pro další vzdělávánípracovníků ve zdravotnictví, Brno. - (brož.)
Vychutnej život! : kniha o zdravé výživě / J. Pamplona Roger. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 215 s. - (váz.)
Výživa nemocných v těžkých stavech : paranterální výživa / M. Anděl, P. Beneš. - Vyd. 3. dopl. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 101 s. - (brož.)
Wireless Phones and Health : Scientific Progress / Edited by G. Carlo. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 1998. - 8, 413 s. - (váz.)
Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii : radiologické události. - Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 1999. - 30 s. - (brož.)

Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi / Z. Placheta, J. Siegelová, M. Štejfa ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 276 s. - (váz.)


Zdravý životní styl : pro 6. - 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. 2 / E. Marádová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 118 s. - (brož.)
Žaludeční dieta č. 1 : žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, žaludeční katar, zvýšená sekrece žaludeční šťávy / L. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. - (Brož.)
Žena po čtyřicítce : průvodce léty přechodu / H. Eisele. - 1. čes. vyd. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 167 s. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist