Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (květen-červen) - N. Jazykověda, literatura

za květen-červen 1999

1500 Structured Tests : texty z anglického jazyka pro začátečníky až mírně pokročilé. 1 / E. Rosset. - 1. vyd. - Podivín : Didaktis, [1999]. - 75, 6 s. - (brož.)
1500 Structured Tests : texty z anglického jazyka pro mírně pokročilé až středně pokročilé. 2 / E. Rosset. - 1. vyd. - Podivín : Didaktis, [1999]. - 75, 6 s. - (brož.)
A babička slaví devětadevadesáté narozeniny : (Hra o třech dějstvích) / J. Kratochvíl. - Brno : Městské divadlo, 1999. - 141 s., obr. příl. - (Brož.)
Abeceda / z lidové poezie vybral J. Žáček. ilustrace O. Ptáčková. - 2. vyd. - Praha : Šulc, 1999. - 63 s. - (váz.)
Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště / napsal a nakreslil J. Sobotka. - Olomouc : Danal, 1999. - 108 s. - (brož.)
Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště / napsal a nakreslil J. Sobotka. - Olomouc : Danal, 1999. - 108 s. - (brož.)
Amadeus / P. Shaffer. - Brno : Městské divadlo, 1998. - 204 s. - (Brož.)
Amari abeceda / M. Hübschmannová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 64 s. - (brož.)
Americké přednášky : šest poznámek pro příští tisíciletí / I. Calvino. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 183 s. - (brož.)
Amerika : Roman / F. Kafka. - Ungekürzte Ausg., 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 262 s. - (brož.)
Anglická obchodní konverzace / [Jan Měšťan] - 2., dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 59 s. - (brož.)
Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník / V. Topilová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 878 s. - (váz.)
Anglický obchodní dopis se vzorovými dopisy / [Jan Měšťan] - 2., dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 93 s. - (brož.)
Angličtina pro malé školáky : učebnice pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy / M. Zahálková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 90 s., obr. příl. + 1 MG kazeta. -(brož.)
Apologetové nebo kacíři? : studie a materiály k dějinám české Katolické moderny / P. Marek. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1999. - 197 s. - (brož.)
Až mě andělé.. : smích a pláč chodí pospolu / J. Fousek, H. Bartíková. - 1. vyd. - Třebíč : Akcent, 1999. - 220 s. - (váz.)
Beschreibung eines Kampfes : Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlass / F. Kafka. - Ungekürzte Ausg., 73.-78. Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 279 s. - (brož.)
Big sur a pomeranče Hieronyma Bosche / H. Miller. - Olomouc : Votobia, 1998. - 376 s. - (brož.)
Bolest a naděje : příběhy, které napsal život / V. Gajdošíková, V. Fürst. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1999. - 47 s. - (brož.)
Bonapartovi synové / R. Howard. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 294 s. - (váz.)
Bratři Čapkové / O. Malevič. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 297 s. - (brož.)
Brno Studies in English. Vol. 24. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 158 s. - (brož.)
Brouk v hlavě / G. Feydeau. - Brno : Městské divadlo, 1996. - Nestr. - (Brož.)

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Bd. 12. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 80 s. - (brož.)


Co už umím : česko-romské povídání pro přípravné třídy / [sestavila Hana Rufterová] ... [et al.]- Vyd. 1., dotisk. - Praha : Fortuna, 1998. - 40 listů. - (brož.)
Communicative Czech (Intermediate Czech) : Workbook / I. Rešková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 104 s. - (brož.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 114 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : The Gale Group, 1999. - 13, 497 s. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 115 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : The Gale Group, 1999. - 13, 497 s. - (váz.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 116 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : The Gale Group, 1999. - 14, 546 s. - (váz.)
Česko-anglická obchodní korespondence / A. Dynda, E. Dyndová. - 3. opr. a dopl. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 520 s. - (váz.)
Česko-anglický architektonický a stavební slovník / M. Hanák ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 548 s. - (váz.)
Česko-německý hospodářský slovník / J. Bürger ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 775 s. - (váz.)
Česko-španělská obchodní korespondence / A. Dynda, E. Dyndová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 531 s. - (váz.)
Český jazyk pro 1. - 3. ročník odborných učilišť : pracovní sešit 2 : sloh / [Ludmila Štěrbová, Ota Vytejčková] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 32 s. - (brož.)
Český surrealismus 30. let : struktura básnického obrazu / Ž. Čolakova. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 141 s., obr. příl. - (brož.)
Čeština - univerzália a specifika : sborník konference : Šlapanice u Brna 17.11.1998-18.11.1998 / editoři Z. Hladká, P. Karlík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 130 s. -(brož.)
Čeští spisovatelé / P. Kubíková. Fotografie P. Kotyk. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 1999. - 123 s. - (brož.)
Čítanka k Přehledu české literatury 20. století / [Vladimír Prokop] - Sokolov : O.K. - Soft, 1999. - 82 s. - (Brož.)
Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století / [Vladimír Prokop] - Sokolov : O. K.- Soft, 1999. - 68 s. - (Brož.)
Čítanka plná humoru : cesty za příběhy s dobrodružstvím : výběrové texty literární výchovy pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií / zpracoval L. Štěpán. -1. vyd. - Liberec : Dialog, 1999. - 159 s. - (váz.)
Čtenářský deník k Literatuře v kostce : pro střední školy / [sestavila] M. Sochrová. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 142 s. - (brož.)
Čtenářský deník nejen k maturitě : přes 300 obsahů z děl více než 200 autorů. - 2., upr. vyd.. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1999. - 303 s. - (brož.)
Čtenářský deník pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií / J. Eislerová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 164 s. - (brož.)
Domácí procvičování - čeština pro 3. třídu / [Hedvika Vilgusová, Karel Vilgus] - Praha : Pierot, [asi 1999]. - 56 listů. - (brož.)
Doporučeno Velkým bratrem : antologie italských povídek sci-fi / [z různých italských originálů vybrala, sestavila, přeložila Ludmila Freiová] - 1. vyd. - Plzeň : Laser-books, 1999. - 268 s. - (brož.)
Drama jako básnické dílo / J. Veltruský. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1999. - 168 s. - (váz.)
English for Medical Students / B. Weberová, B. Kuželová, H. Kybicová. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 128 s. - Ústav cizích jazyků. - 1. lékařská fakulta UK, Praha. - (brož.)
Erzählungen / F. Kafka. - Ungekürzte Ausg., 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 244 s. - (brož.)
Evropská literatura a latinský středověk / E. Curtius. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 1998. - 738 s. - (váz.)
Evžen Oněgin / A. Puškin. - 1. vyd. - Praha : Romeo, 1999. - 430 s. - (váz.)
Existoval existencialismus? : výzva a ztroskotání Jean-Paula Sartra / J. Novozámská. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1998. - 158 s. - (brož.)
Études romanes de Brno. Vol. 28. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 86 s. - (brož.)
Fill in the Gaps : cvičebnice anglického jazyka pro začátečníky až mírně pokročilé. 1 / [Edward R. Rosset] - 1. vyd. - Podivín : Didaktis, [1999]. - 63, 12 s. - (brož.)
Fill in the Gaps : cvičebnice anglického jazyka pro mírně pokročilé až středně pokročilé. 2 / [Edward R. Rosset] - 1. vyd. - Podivín : Didaktis, [1999]. - 63, 11 s. - (brož.)
Fonetika a fonologie / S. Kavka. - Vyd. 3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 120 s. - Fakulta filozofická. - Katedra romanistiky, Ostrava. - (brož.)
Francouzská obchodní konverzace / [sestavil Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 56 s. - (brož.)
Gesprungenes Glas / F. Glauser. - Zürich : Limmat, 1993. - 486 s. - (váz.)
Hamlet, princ dánský / W. Shakespeare. - 1. vyd. - Praha : Romeo, 1999. - 253 s. - (váz.)
Hilsnerova aféra a její literární dozvuk / F. Červinka. - 1. vyd. - Polná : Linda, 1999. - 24 s. - (Brož.)
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass / F. Kafka. - Ungekürzte Ausg., 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 358 s. - (brož.)
Hovořil se zvěří, s ptáky a rybami / K. Lorenz. - Vyd. 1. - Praha : Granit, [asi 1999]. - 124 s. - (váz.)
Hör zu und sag mal! : úvodní fonetický kurz v počátečnám období výuky německého jazyka / J. Antošová, J. Tomková. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 50 s. + 1 kazeta, 26 příl. - (brož.)
Hra o lásce, smrti a věčnosti.. : na motivy hry Romaina Rollanda a s použitím překladu Idy de Vries / S. Moša, M. Štědroň. - Brno : Městské divadlo, 1998. - 114 s., obr. příl. - (Brož.)
Hra v románu Vladimíra Nabokova / Z. Pechal. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 209 s. - (brož.)
Hrátky s literaturou : pro 4. a 5. ročník ZŠ / J. Košťák. - Olomouc : Votobia, 1999. - 170 s. - (brož.)
Humor za kostelem. Díl 3 / L. Jílek. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 148 s. - (brož.)
Humor za kostelem. Díl 1 / L. Jílek. - Vyd. 3. - Rosice : Gloria, 1999. - 87 s. - (brož.)
Humor za kostelem. Díl 2 / L. Jílek. - Vyd. 2. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 122 s. - (brož.)
I v blátě snít : první básně a prózy / J. Orten. - Praha : Votobia, 1999. - 297 s. - (brož.)
Illustrated Oxford Dictionary / [redaktor Michael Ellis] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 1008 s. - (váz.)

Im Sternzeichen des Esels : Sätze, Sprünge, Spiralen / K. Marti. - 5. Aufl. - Zürich : Nagel & Kimche, 1996. - 192 s. - (váz.)


Izaldiny bílé ruce / L. Nováková. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1999. - 46 s. - (váz.)
Jak blufovat o sci-fi / O. Neff. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1999. - 61 s. - (brož.)
Jak se vařilo a žilo u Čapků / V. Vrbatová. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 85 s. - (váz.)
JavaScript : kompletní kapesní průvodce / R. Eisenmenger. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 303 s. - (brož.)
Jazykověda. Č. 3. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 232 s. - (brož.)
Josef Čapek : 1887-1945 : sborník příspěvků ze sympozia : Hronov 27.05.1995-28.05.1995 / [redigoval Aleš Fetters] - Hronov : Městský úřad, 1998. - 91 s. - (Brož.)
Joseph Kopf (*1929 - +1979) : ein abgesang mit sprachlos hellen tieren / P. Good... [et al.]. - Aachen : Rimbaud, 1998. - 160 s. - (brož.)
K jazyku a stylu českých barokních textů. 1 / [Jarmila Alexová] ...[et al.]- Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 127 s. - (brož.)
Kafkovo tajemství : interpretace "Úvah o hříchu, utrpení, naději a pravé cestě" Franze Kafky / K. Dietzfelbinger. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 183 s. - (váz.)
Kampak chodí labutě / J. Vodňanský. - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 1999. - 70 s. - (váz.)
Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny / J. Oliverius. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 255 s. - Ústav Blízkého východu a Afriky. - Filozofická fakulta UK, Praha. -(brož.)
Kapitoly ze zvukového rozboru španělštiny (na pozadí češtiny) / J. Králová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 68 s. - (brož.)
Každý má svou pravdu / L. Pirandello. - Brno : Městské divadlo, 1999. - 165 s., obr. příl. - (Brož.)
Kean IV : tragikomedie o dvou dílech na motivy hry J. P. Sartra, napsané podle motivů hry A. Dumase, vytvořené na motivy M. E. G. M. Théaulona a F. de Courcyho, vzniklé na podkladě faktů apověstí o životě a smrti velikého anglického tragéda Edmunda Keana / G. Gorin. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 183 s., obr. příl. - (Brož.)
Knihy tajemství a moudrosti : mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. 3 / uspořádal Z. Soušek. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 235 s. - (váz.)
Komediantské střípky / N. Mauerová. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 99 s. - (brož.)
Královnina msta / J. Plaidy. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 410 s. - (váz.)
Kriminální případy inspektora Rudena / R. Denke. - Olomouc : Alda, 1999. - 131 s. - (brož.)
Krutá poema : Makarenko - jak ho neznáme / L. Pecha. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1999. - 250 s., obr. příl. - (váz.)
Lebensmuster und Zeitspiegel : die intellektuelle Autobiographie im Spanien der 70er und 80er Jahre / M. Amon-Heymann. - Erlangen : [vl.nákl.], 1996. - 251 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)
Les / A. Ostrovskij. - Brno : Městské divadlo, 1998. - 191 s., obr. příl. - (Brož.)
Literární obsahy : autoři - obsahy - ukázky : (nejen) pro maturanty / D. Nováková, E. Franzlová, J. Dušková. - 2., rozš. vyd. - Praha : Regia, 1998. - 266 s. - (váz.)

Machine Oriented Languages : Seminars / N. Sarkisjan. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1999. - 117 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)


Mathias Sandorf / J. Verne. - Brno : Návrat, 1999. - 565 s. - (váz.)
Maturitní otázky - čeština : 25 podrobně zpracovaných témat / [Radek Veselý] - 3., opr. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 1999. - 158 s. - (brož.)
Maturitní otázky z češtiny : 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček. - 2., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1999. -271 s. - (brož.)
Mezi řádky : Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám : sborník / k vydání přopravili H. Hanreich, M. Sedláčková, P. Stehlíková. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1999. - 430 s. - (brož.)
Microsoft Visual Basic 6.0 : příručka programátora. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 27, 820 s. - (váz.)
Mistrovství v Delphi 3 / T. Miller, D. Powell ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - 24, 1103 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Morfologie, pohádky a jiné studie / V. Propp. - Vyd. tohoto souboru 1. - Jinočany : H & H, 1999. - 362 s. - (váz.)
My havrani umazaní aneb Veselé havířské příběhy pokračují / J. Jiskra, O. zelinger. - Příbram : Rudné doly, 1999. - 71 s. - (Váz.)
Na kometě : Hector Servadac aneb Dobrodružná cesta sluneční soustavou / J. Verne. - 3. vyd. v Albatrosu, upr. - Praha : Albatros, 1999. - 338 s. - (váz.)
Na tom záleží.. / D. Střihavková. - Vyd. 1. - Praha : JPM Tisk, [asi 1999]. - 60 s., obr. příl. - (váz.)
Na výspě Evropy : (skici a meditace k 200. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina) / I. Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 106 s. - (brož.)
Nevěděl jsem, zda jsem se probudil do významného dne.. / T. Hájek. - Vyd. 1. - Praha : Cherm, 1999. - 174 s. - (brož.)
Němčina v hospodářství : trh, výroba, daně, marketing, peníze, ceny / V. Höppnerová. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1999. - 261 s. - (brož.)
Německá příjmení u Čechů. Sv. 1 / J. Beneš. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 19, 359 s. - (brož.)
Německá příjmení u Čechů. Sv. 2 / J. Beneš. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 242 s. - (brož.)
Německo-český a česko-německý slovník dřevozpracujícího průmyslu a lesního hospodářství / I. Vicena ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 469 s. - (váz.)
Německo-český bankovní a finanční slovník / J. Šimková, H. Baběradová. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 248 s. - (brož.)
Německo-český hospodářský slovník / J. Bürger ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 823 s. - (váz.)
Německo-český slovník pro horolezce a vysokohorské turisty / K. Heřman. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1997. - 364 s. - (brož.)
Německý obchodní dopis se vzorovými dopisy / [Jan Měšťan] - 2., dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 89 s. - (brož.)
Noc s Hamletem / V. Holan. - Vyd. 6. (v Academii 1.). - Praha : Academie, 1999. - 119 s. + 2 příl. - (váz.)
Noví kamarádi : příběhy a rozhovory pro děti školního věku vysílané na vlnách Radia Proglas / J. Janšta. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 206 s. - (Brož.)
O štěstí / uspořádal W. Mühs. - 1. vyd. - Praha : Nové Město, 1999. - Nestr. - (váz.)

Objektově orientované programování v Pascalu : od Turbo Vision k Delphi / Z. Raida. - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 160 s. - (brož.)


Odborný slovník česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužilová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 585 s. - (váz.)
Odborný slovník rusko-český z oblasti ekonomické, politické a právní / M. Csiriková, E. Vysloužiová ...[et al.]. - Praha : Linde, 1999. - 517 s. - (váz.)
Olomoucké panoptikum : podle vyprávění Vladimíra Gračky, který v Olomouci objevil mnohem víc, než jen arcibiskupský poklad. - Olomouc : Danal, 1997. - 69 s. - (brož.)
Opakujeme si český jazyk : sbírka cvičení pro žáky 2. stupně základní školy : všestranná kvalitní příprava k přijímacím zkouškám na čtyřletá gymnázia / E. Hošnová, H. Hrdličková. - 1. vyd. -Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1999. - 231 s. - (brož.)
Otázky divadla a filmu. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 200 s. - (brož.)
Otestujte si svou obchodní angličtinu / N. Jackson. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 175 s. - (brož.)
Othello / W. Shakespeare. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 169 s. - (Brož.)
Oxford školní encyklopedie. Díl 1, Aborigines (australští domorodci) - Comets (komety) / [R. E. Allen] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. - 256 s. - (váz.)
Paměti Jiřiny a Jaroslavy Durychových / J. Bártková-Durychová, J. Bálková-Durychová. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 92 s., obr. příl. - (Brož.)
Paměti Kleopatry / M. George. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1999. - 454 s. - (váz.)
Pamietnik sybiraka / W. Martynek. - Wyd. 1. - Czeski Cieszyn : Olza, 1997. - 169 s. - (brož.)
Passport : anglicko-český školní slovník s příklady užití hesel / [Ya'acov Levy] - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 10, 597 s. - (brož.)
Perličky z dětské hlavičky. Díl 2, Nepokoje v pokoji / V. Richter. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 139 s. - (brož.)
Perličky z dětské hlavičky. Díl 3, Jak se neučíme / V. Richter. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 1998. - 211 s. - (brož.)
Pětijazyčný slovník odborných výrazů z oboru projektování, organizace a ekonomiky výrobních procesů / J. Smetana ... [et al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 130 s. - Fakulta strojní. - Katedra mechanické technologie, Ostrava. - (brož.)
PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce / J. Kosek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 490 s. - (brož.)
Písemné jazykové prověrky - Český jazyk a literatura : pro 6. - 9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / H. Vavřinová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 47 s.- (brož.)
Plzeňské pověsti a legendy / M. Bělohlávek. - Plzeň : Nava, 1999. - 160 s. - (váz.)
Počátky slovanského spisovného jazyka : studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století / R. Večerka. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 103 s. - Filozofickáfakulta, Praha. - (Brož.)
Pohádky bratří Grimmů / J. Grimm, W. Grimm. Ilustrace L. Anlauf. - Vyd. 2. - Praha : Brio, 1995. - 319 s. - (váz.)
Polsko-czeski, czesko-polski obustronny slownik / K. Bajger. - Vyd. 1. - Český Těšín : AGAVE, 1999. - 352, 430 s. - (váz.)
Pověsti cimburského podhradí / K. Sedlařík. - Koryčany : Město Koryčany, 1999. - 100 s. - (Brož.)

Prospects : Student's Book : Beginner : angličtina pro střední školy / K. Wilson, J. Taylor. - [Basingstoke] : MacMillan, 1998. - 5, 114 s. + 1 kazeta. - (brož.)


Prospects : Workbook : Beginner : angličtina pro střední školy / K. Wilson, J. Taylor. - [Basingstoke] : MacMillan, 1998. - 94 s. - (brož.)
Prospects : Teacher's Book : Beginner : angličtina pro střední školy / K. Wilson. - [Basingstoke] : MacMillan, 1998. - 155 s. - (brož.)
Der Prozess : Roman / F. Kafka. - Ungekürzte Ausg., 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 230 s. - (brož.)
Přednášky a studie z let 1882-1884 : (Hume-Pascal-Buckle-O studiu děl básnických) / T. Masaryk. - 1. vyd. - Praha : Ústav T. G. Masaryka, 1998. - 182 s. - (váz.)
Překlad v právní praxi / M. Tomášek. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 136 s. - (váz.)
Příběh mladého Shakespeara : románová mozaika / [Břetislav Hodek] - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 1999. - 271 s. - (ELK ; váz.)- (Euromedia ; váz.)
Příruční orákulum a umění moudrosti / B. Gracián. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1998. - 215 s. - (brož.)
Psí posádka aneb Co se zvěrolékaři skutečně stalo / J. Pinc. - 1. vyd. - Liberec : J. R. Vilímek, 1999. - 144 s. - (brož.)
Putování Odysseovo : příběh z Odysseie / R. Sutcliff. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 119 s. - (váz.)
Radúz a Mahulena : na motivy stejnojmenné hry Julia Zeyera / P. Ulrych, S. Moša. - Brno : Městské divadlo, 1997. - 96 s., obr. příl. - (Brož.)
Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi / J. Kohout. - 3. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 159 s. - (brož.)
Rok 1947 : česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 : materiály z konference uskutečněné v rámci výzkumného projektu Dějiny české literatury po roce 1945 : Praha 11.06.1997-13.06.1997 / [redaktor Petr Hruška] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 1998. - 407 s. - (brož.)
Romsko-český a česko-romský kapesní slovník / M. Hübschmannová, H. Šebková, A. Žigová. - 2., nezm. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 651 s. - (váz.)
Rovníková romance : nejlepší fantasy povídky / B. Aldiss. - 1. vyd. - Plzeň : Laser-books, 1999. - 438 s. - (brož.)
Ruština a čeština v porovnávacím pohledu / S. Žaža. - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 122 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Rychlokurs německé gramatiky : slovesa - teorie : logicky a přehledně v tabulkách se stručným výkladech / V. Nepustil. - [Brno] : [Nepustilova jazyková škola], [asi 1999]. - 16 s. - (brož.)
Rychlokurs německé gramatiky : slovesa - cvičení : logicky a přehledně v tabulkách se stručným výkladem / V. Nepustil. - [Brno] : [Nepustilova jazyková škola], [asi 1999]. - 20 s. - (Brož.)
Rychlokurs německé gramatiky : silná slovesa a vedlejší věty / V. Nepustil. - [Brno] : [Nepustilova jazyková škola], [asi 1999]. - Nestr. - (brož.)
Řeznickej kluk / P. McCabe. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1999. - 188 s. - (váz.)
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada literárněvědná. (V). Č. 1. 1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 93 s. - (brož.)
Das Schloss : Roman / F. Kafka. - Ungekürzte Ausg., 73.-78. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer, 1996. - 357 s. - (brož.)
Slovakistika v české slavistice / editoři I. Pospíšil, M. Zelenka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 120 s. - Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, Brno. - (brož.)

Slovník nespisovného jazyka valaského / [zpracoval Josef Fabian] - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města, 1999. - 75 s. - (brož.)


Smrt má v ruce skalpel / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 231 s. - (váz.)
Sportovní trénink : česko-německý a německo-český heslář odborných výrazů / E. Pokorná. - Praha : Karolinum, 1999. - 48 s. - Univerzita Karlova, Praha. - (brož.)
Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848 : Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung an der J. E. Purkyně-Universitätin Aussig des Lehrstuhls für deutsche und österreichische Studien des IIS FSV der Karls-Universität in Prag des Österreichischen Ost- und Südosteuropa Instituts, Aussenstelle Brün des Museums derStadt Aussig : Aussig, J. E. Purkyně-Universität 24.04.1997-25.04.1997. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1998. - 215 s. - Ústav slovansko-germánských studií, Ústí nad Labem. -(brož.)
SQL : kompletní kapesní průvodce / M. Šimůnek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 247 s. - (brož.)
Sranda, sex a erotika. 8 / J. Štětina. - Vizovice : Trnky-brnky, [1999]. - 128 s. - (Brož.)
Srandy kopec. 15 / R. Pilgr. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - Nestr. - (brož.)
Stavba, tvoření a význam slov, tvarosloví : druhy slov : učebnice pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií / [Zdeněk Topil, Vladimíra Bičíková] - 2., upr. vyd. - Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1999. - 79 s. - (brož.)
Sto současných zahraničních autorů. 2 / [sestavila Olga Erhartová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 149 s. - (brož.)
Stručný přehled české a světové literatury pro středoškoláky / J. Pech. - Praha : Svoboda, 1999. - 154 s. - (brož.)
Studies in the English Language. Pt. 1 / L. Dušková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 288 s. - Univerzita Karlova, Praha. - (brož.)
Studies in the English Language. Pt. 2 / L. Dušková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 354 s. - Univerzita Karlova, Praha. - (brož.)
Summer Recollections : a Malá Strana Feuilleton / J. Neruda. - Praha : One Third Publishing, 1999. - Nestr. - (váz.)
Svatováclavské tradice v české beletrii : výběrový soupis literatury z fondu Knihovny města Plzně / sestavily J. Hájková, J. Kasková. - Plzeň : Knihovna města Plzně, 1999. - Nestr. - (Brož.)
Svěrací kazajka anonymity / A. Debeljak. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 134 s. - (váz.)
Svěřte se odborníkovi...to se nasmějete! / P. Bartůněk. - 3., rozš. vyd. - Praha : Makropulos, 1999. - 248 s. - (brož.)
Šaman / H. Fox. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1999. - 329 s. - (brož.)
Šerokraj : pohádkový příběh / I. Carmody. - 1. vyd. - [Praha] : Marie Chřibková, 1999. - 147 s. - (brož.)
Šest žen Jindřicha VIII. Díl 1 / A. Weir. - 1. vyd. - Praha : Melantrich, 1999. - 365 s. - (váz.)
Španělská literatura 20. století / J. Forbelský. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 243 s. - (váz.)
Štědrovečerní návštěva : (povídky k Vánocům) / K. Bochořák ...[et al.]. - 1. vyd. - Třebíř : Akcent, 1998. - 204 s. - (Váz.)
Terminologiae medicae vestibulum : úvod do řecko-latinské lékařské terminologie / D. Svobodová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 224 s. - Univerzita Karlova. - 1. lékařská fakulta. -Ústav cizích jazyků, Praha. - (brož.)

Testy z humanitních věd v kostce : pro střední školy : literatura, český jazyk, dějepis, společenské vědy / M. Sochrová, J. Hladík. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 156 s. -(brož.)


Texty ze starší německé literatury : učební texty vysokých škol / H. Boková, V. Bok. - Vyd. 2., přeprac. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 132 s. - Pedagogická fakulta. -Katedra germanistiky, České Budějovice. - (brož.)
To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy Cimrmana / [Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák] - 6. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1999. - 251 s. - (váz.)
To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy Cimrmana 2 / L. Smoljak, Z. Svěrák. - Vyd. 2. - [Praha] : Knihcentrum, 1999. - 292 s. - (váz.)
365 myšlenek pro 365 dnů roku 1999 / F. Mezihorák ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 175 s. - (váz.)
Tvoření slov v češtině / M. David. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 83 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra bohemistiky, České Budějovice. - (brož.)
Underground : [Kapitoly o českém literárním undergroundu] / M. Pilař. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1999. - 175 s. - (váz.)
Utrpením k vítězství : svědectví o Kolvínu a Mirošovu - pracovním, pracovně-výchovném a koncentračním táboru / z materiálů, dokladů a vzpomínek pamětníků sestavil K. Jindřich. - 1. vyd. -Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 1999. - 64 s. - (brož.)
Velký slovník anekdot : 1000 a jedna anekdota : A-Z encyklopedie smíchu / Vybral a vypráví J. Plachetka. Ilustrace J. Winter. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 155 s. - (váz.)
Vesmír v nás : inspirace a útěcha v japonském jazyce a literatuře / Z. Švarcová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 154 s. - (brož.)
Vidění sedmera dnů a planet / J. Váchal. - Praha : Paseka, 1998. - Nestr. - (brož.)
Vladimír Pucek : bibliografie 1954-1998 / Sestavila Š. Horáková. - Praha : Akademie věd ČR, 1999. - 21, 15 s. - Orientální ústav, Praha. - (brož.)
VRML 97 : laskavý průvodce virtuálními světy / J. Žára. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 1999. - 11, 238 s. - (brož.)
Vůně fialek aneb Bouře v kalhotách / J. Kalivoda. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1998. - 119 s. - (brož.)
Vy mně taky! : aforismy, parodie, epigramy, humoresky / J. Žáček. - Vyd. 1. - Praha : Šulc, 1999. - 117 s. - (váz.)
Vybraná paradigmata staroslověnštiny / [Martin Drápela, Gabriela Chudašová] - Vyd. 1. - Opava : Opavská univerzita, 1999. - 24 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav bohemistiky aknihovnictví, Opava. - (brož.)
Vysoké nebe : historická freska o životě na Krnovsku v 16. století / V. Blucha. - 1. vyd. - Opava : Matice Slezská, 1998. - 71 s. - (brož.)
Vzorové obchodní dopisy : česko-německá obchodní korespondence. - Praha : Profess Consulting, 1999. - 198 s. + 1 disketa, 1 CD ROM. - (brož.)
Die Wachsflügelfrau : Geschichte der Emily Kempin-Spyri : Roman / E. Hasler. - 15. Aufl., 90. Tausend. - Zürich : Nagel & Kimche, 1995. - 333 s. - (váz.)
Yetti : legenda a skutečnost / R. Messner. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 188 s., obr. příl. - (váz.)
Základní pojmy a instituty správního práva / P. Průcha. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 420 s. - (brož.)
Zemětřesení : zničení San Francisca / G. Thomas, M. Morgan-Witts. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1999. - 259 s. - (váz.)

Zkratky a akronyma : z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce / [Sestavila Anna Konopásková] - 4. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 1999. - 151 s. - (brož.)


Zrcadlení : výběr z pořadu Knihovnička Radia Proglas / J. Blažke. - Vyd. 1. - Brno : Proglas, 1999. - 149 s. - (brož.)
Zur Theorie und Geschichte der deutschen Kinder- und Jungendliteratur / R. Neubert. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 166 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist