Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve

za leden-únor 1999

"Nová orientace" v Českobratrské církvi evangelické v letech 1959-1968 : malá historie jednoho hnutí evangelických křesťanů podle archivních dokumentů / M. Pfann. - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1998. - 91 s. - (brož.)
Alfa pro mládež : příručka vedoucího. - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 71 s. - (brož.)
Andělské moudrosti / sestavil P. Wilson. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Bible pro děti / převyprávěla H. Kašparovská. ilustrace A. Dudin. - [Říčany u Prahy] : Junior, [1999]. - 217 s. - (váz.)
Bible stále promlouvá : prožít moc Božího slova : přednášky pro modlitební týden 1998 / [Robert J. Kloosterhuis] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 23 s. - (brož.)
Boží dům : Boží plán vysvobození vašeho města z temnoty / F. Frangipane. - 1. vyd. v češtině. - Praha : Ampelos, 1998. - 182 s. - (brož.)
Bůh a velký třesk / D. Matt. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 132 s. - (váz.)
Bůh je se mnou celý den : vystřihovánky, říkadla, omalovánky / R. Bícová ...[et al.]. - Praha : Samuel, 1998. - 27 s. - (Brož.)
Bůh je větší než naše srdce : příběh ztraceného syna / J. Brantschen. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 95 s. - (brož.)
Byl jsem nablízku / F. Lukeš. - 2. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1998. - 141 s. - (brož.)
Cestou proměnění : putování, reinkarnace, zbožštění / C. Schönborn. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 122 s. - (brož.)
Cestou života : 365 sestav duchovních úvah na každý den roku. Roč. 56. 1999. - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, [1998]. - 224 s. - (brož.)
Cyrilometodějská tematika : v oblasti numismatiky, drobné plastiky, signistiky a faleristiky / V. Burian. - Olomouc : Jaroslav Dopita, 1998. - 76 s., obr. příl. - (Brož.)
Člověk před Bohem / A. Speyr. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 87 s. - (brož.)
Denně zkoumejme Písmo. 1999. - Praha : Watch Tower Bible and Tract Society, 1999. - 128 s. - (Brož.)
Dějiny náboženského myšlení. 1, Od doby kamenné po eleusinská mystéria / M. Eliade. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1995. - 429 s. - (Váz.)
Domorodá náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodnosti / . Hultkrantz. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 193 s. - (brož.)
Dynamika života církve : poznámky k praktické eklesiologii / P. Černý. - Praha : Oliva, 1998. - 101 s. - Evangelikální teologický seminář, Praha. - (brož.)
Epitoayto : sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného / [uspořádali Jiří Mrázek] ... [et al]- Třebenice : Mlýn, 1998. - 239 s. - (brož.)
Epitoayto : Studies in Honour of Petr Pokorný on His Sixty-Fifth Birthday / [uspořádali Jiří Mrázek] ... [et al.]- Třebenice : Mlýn, 1998. - 330 s. - (brož.)
Existuje? : poznání Boha dnes / O. Pesch. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 213 s. - (brož.)
František - mistr a učitel modlitby / L. Lehmann. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 247 s. - (brož.)

Had Genese. Kn. 3, Problém zla / S. Guaita, O. Wirth. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 132 s. - (váz.)


Heideggerovo mlčení / B. Lang. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 162 s. - (váz.)
Hesla Jednoty bratrské na rok. 1999. - Praha : Oliva, [1998]. - 159 s. - (brož.)
Hřích a strach : pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století / J. Delumenau. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 722 s. - (váz.)
Islam in Contact With Rival Civilizations : 4 Views of the Challenge and Response / edited by J. Krejčí. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 117 s. - (brož.)
Jasná hvězda / P. Saint John. - Praha : Oliva, 1998. - 127 s. - (brož.)
Jít za Kristem : kniha nejen pro ty, kdo hledají své duchovní povolání / F. Ciardi. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 74 s. - (brož.)
Katechetické hry pro děti a mládež / R. Smahel, L. Trochtová. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 191 s. - (Brož.)
Kde jsi, Adame? : rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly - 1. týden / J. Augustyn. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 296 s. - (brož.)
Keltská spiritualita a hledání grálu : artušovské tradice : duchovní cvičení pro současného člověka / J. Matthews. - Praha : Alternativa, 1998. - 141 s. - (brož.)
Keltské nauky / sestavili C. Matthews, J. Matthews. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Klobouk kramáře Efraima : židovské pohádky pro malé i velké / A. Kostinskij. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 96 s. - (váz.)
Kniha meditačních technik : psychologicko-duchovní uvedení do západních i východních meditačních technik / D. Fontana. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1998. - 243 s. - (brož.)
Kohelet : výklad biblické knihy Kazatel s použitím midrášů a středověkých židovských komentářů : 1. kapitola / T. Novotný. - Praha : Oliva, 1998. - 22 s. - (brož.)
Konfuciánské moudrosti / sestavil B. Bocking. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 47 s. - (váz.)
Korunka z peří a jiné povídky / I. Singer. - 1. vyd. v tomto výboru. - Praha : Argo, 1998. - 284 s. - (váz.)
Kristus - život náš / J. Kurz. - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 1998. - 220 s. - (váz.)
Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci : obzor praktické a pastorální teologie / M. Salajka. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 181 s. - (brož.)
Křesťanství od A do Z / P. Petrosillo. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 239 s. - (váz.)
Ksiega pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850 / Wydal Z. Kwasny. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 306 s. - (brož.)
Legenda aurea / [Jacobus de Voragine] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 444 s. - (váz.)
Lekcionář. 3, Feriální lekcionář pro liturgické mezidobí od 1. do 17. týdne. - 2., upr. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 446 s. - (váz.)
Lekcionář. 4, Feriální lekcionář pro liturgické mezidobí od 18. do 34. týdne. - 2., upr. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 432 s. - (váz.)
Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe / A. Adam. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 325 s. - (váz.)
Luboš Hruška a zahrada jeho duše / I. Kastnerová. - 1. vyd. - Plzeň : vl. nákl., 1998. - 142 s. - (brož.)

Mandala : posvátný kruh tibetského buddhismu / M. Brauen. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 150 s. - (váz.)


Manuál pro Codex canonum ecclesiarum orientalium aneb Úvod do Kodexu kánonů východních církví / M. Pazourek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 189 s. - (brož.)
Matka Boží Tuřanská : dějiny a zázraky Matky Boží "v Trní" na poutním místě v Tuřanech na Moravě / J. Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 118 s. - Městská část Brno-Tuřany,Brno. - (brož.)
Máš důvod k vděčnosti : s Božím slovem na každý den 1999 / [zpracoval Vladimír Kohút] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 375 s. - (brož.)
Město Zlatého stínu. Sv. 1 / T. Williams. - Brno : Návrat, 1998. - 423 s. - (brož.)
Modlitby pro děti / ilustrace M. Kudrnová. [texty vybrala a uspořádala Jana Vachulová] . - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 54 s. - (váz.)
Moravský severovýchod v epoše Husitské revoluce : Poodří a Pobečví v husitském období v letech 1378-1471 / J. Jurok. - 1. vyd. - Nový Jičín : [vl. nákl.], 1998. - 278 s. - (Brož.)
Mormoni a Děti Boží / T. Novotný. - Olomouc : Votobia, 1998. - 168 s. - (brož.)
Moudrost amerických Indiánů / sestavil S. McFadden. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Moudrost apoštolů / sestavil P. Law. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 48 s. - (váz.)
Moudrost samurajů : životní stezka samuraje z kraje Saga / S. Day, K. Inokuči. - Vyd. 1. - Praha : Trigon, 1998. - 23, 134 s., obr. příl. - (váz.)
Moudrý člověk a světec František Saleský / A. Ravier. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 263 s. - (brož.)
Myšlenky k nové evangelizaci Evropy / J. Meisner. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 95 s. - (Brož.)
Myšlenky na neděli : cyklus A / Amadeus. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 146 s. - (Brož.)
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie / I. Budil. - 3. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 259 s. - (brož.)
Nauka Bílé lóže / K. Weinfurter. - 2. vyd. - Boskovice : Psyché, 1998. - 72 s. - (brož.)
Náboženství : původ, zkoumání, srovnávání / J. Pejřimovský. - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 198 s. - (Brož.)
Náboženství Afriky : tradice v proměnách / E. Lawson. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 141 s. - (brož.)
Německá mystika pozdního středověku. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 92 s. - (brož.)
O podstatě kněžské služby / J. Dolista. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 95 s. - (brož.)
Oheň na sněhu : mýty sibiřských lovců / J. Horák. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1998. - 116 s. , obr. příl. - (váz.)
On the Way to Jesus! : Czech Jesuits during the Communist Oppression / J. Pavlík. - 1st Ed. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1998. - 6, 57 s. - (brož.)
Otazníky života / N. Gumbel. - 1. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1998. - 198 s. - (brož.)
Portlandská deklarace. - Praha : Občanský institut, 1998. - 19 s. - (Brož.)
Posmrtný život a onen svět : zkoumání nebe a duchovního rozměru / J. Randles, P. Hough. - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 168 s. - (váz.)

Powstanie i rozwój struktury administracyjno-terytorialnej zakonu krzyzackiego na Kujawach i w ziemi chelminskiej w latach 1246-1343 / S. Józwiak. - Wyd. 1. - Torun : Uniwersytet MikolajaKopernika, 1997. - 278 s. + 4 příl. - (brož.)


Pravda je symfonická : aspekty křesťanského pluralismu / H. Balthasar. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 174 s. - Kolegium Zvon, Praha. - (brož.)
Prožít moc Božího slova : přednášky modlitebního týdne 1998 pro děti / [Charles Mills] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 23 s. - (brož.)
Přísné milosrdenství : C. S. Lewis a příběh velké lásky / S. Vanauken. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 247 s. - (brož.)
Putování k pravdě / W. Stinissen. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 119 s. - (brož.)
Rady zkušeného ďábla / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 109 s. - (brož.)
Rady zkušeného ďábla / C. Lewis. - V nakl. Návrat domů vyd. 1. - Praha : Návrat domů, 1998. - 140 s. - (váz.)
Religia - przekonania - tozsamosc : szkice socjologiczne / redaktor I. Szlachcicowa. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1998. - 126 s. - (brož.)
Rozhovory s Ramanou Mahárišim. Díl 3 / Ramana Maháriši. - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 1999. - 216 s. - (Brož.)
Růženec velkého jubilea : růžencová rozjímání podle apoštolského listu Jana Pavla II. Tertio millennio adveniente o přípravě na jubilejní rok 2000 / G. Olivieri. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 40 s. - (brož.)
Řecké báje / z původního vydání Matice lidu vybral a doplnil P. Gaudore. ilustroval L. Maňásek. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 1998. - 224 s. - (váz.)
Santal : jóga, duchovní nauky, léčitelství, psychická energie, akupresura, zdravá výživa, léčivé rostliny. Sborník. 1998. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1998. - 205 s. - (brož.)
Satja Saí Baba promlouvá. Sv. 2, Promluvy Bhagavána Šrí Satja Saí Baby pronesené v létech 1961-62 / Satjá Saí Baba. - 1. vyd., (rev. a rozš. vyd.). - Zámrsk : Sai center, 1998. - 262 s. -(brož.)
Sborník Katolické teologické fakulty : vydaný v roce 650. výročí založení Univerzity Karlovy / [editor Pavel Klener] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 253 s. - (brož.)
Sexuální výchova v rodině a ve škole / J. Augustyn. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 80 s. - (brož.)
Síly temnoty : mocnosti a síly v listech apoštola Pavla / C. Arnold. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1997. - 200 s. - (brož.)
Skutečná tvář ateismu / R. Zacharias. - Praha : Návrat domů, 1998. - 158 s. - (brož.)
Slova o církvi : rozjímání o druhém vatikánském koncilu / C. Martini. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. - 147 s. - (CDK ; brož.)- (Vyšehrad ; brož.)
Spiritwalker : poselství z budoucnosti / H. Wesselman. - Praha : Columbus, 1998. - 319 s. - (váz.)
Stůl slova : cyklus A : zamyšlení nad biblickými texty nedělí a svátků / A. Opatrný. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 255 s. - (brož.)
Súfijské moudrosti / sestavil J. Baldock. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Svatí a kacíři světových náboženství / J. Jandourek. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1998. - 151 s. - (brož.)
Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky : cyklus A / J. Daněk. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 135 s. - (Brož.)

Světlo upanišad : útěcha a poezie svatých písem indických / přeložil R. Janíček. [ilustrace Václava Císařovská] . - Liberec : Santal, 1998. - 116 s. - (váz.)


Svízelná cesta k lásce : z myšlenek sv. Hildegardy / W. Strehlow. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 102 s. - (váz.)
Škapulíř Panny Marie Karmelské : znamení křesťanské víry a ochoty ke službě / [zpracovali Eamon R. Carroll OCarm, Eliáš Steffen OCarm - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. -22 s. + 1 příl. - (brož.)
Tajemné houštiny / P. Saint John. - Praha : Oliva, 1998. - 133 s. - (brož.)
Tvé tělo je stvořeno pro lásku / Daniel-Ange. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 175 s. - (brož.)
Univerzální súfismus / H. Witteveen. - Praha : Alternativa, 1998. - 181 s. - (brož.)
Uvedení do novozákonní řečtiny / J. Bartoň. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Vánoce v úvahách / C. Lubich. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 52 s. - (brož.)
Velké postavy východního myšlení : slovník myslitelů / uspořádal I. McGreal. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 623 s. - (váz.)
Velké události biblické doby : nový pohled na postavy, místa a dějiny biblického světa : vzrušující výprava za lidmi a místy z Bible / [Nicole Douek] ... [et al.]- 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, 1998. - 200 s. - (váz.)
Víno tvé výborné : rozhovory / S. Karásek, Š. Hájek, M. Plzák. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1998. - 293 s. - (brož.)
Vítězná víra : první knížka, kterou jsem napsal, jejímž tématem je Kristus / R. Wurmbrand. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1998. - 172 s. - (Váz.)
Zjevení a inspirace : biblické úkoly 1999 -1. čtvrtletí / [Leo R. Van Dolson] - Praha : Advent-Orion, 1999. - 96 s. - Oddělení sobotní školy Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Praha. - (brož.)
Zničení člověka neboli Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách / C. Lewis. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. - 61 s. - (brož.)
Zůstaňte ve mně a já ve vás : seminář duchovní obnovy s profesorem Ivančičem / T. Ivančič. - V Matici cyrilometodějské vyd. 3. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. - 125 s. - (Brož.)
Žít mší svatou / M. Nowak. - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998. - 149 s. - (Brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist