Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 1999

Abeceda mzdové účetní. 1999 / [Antonín Daněk] ... [et al.]- 7. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 1999. - 295 s. - (váz.)
Agricultural Economics and Agribusiness / G. Cramer, C. Jensen. - 6th Ed. - New York : John Wiley, 1994. - 21, 534 s. - (váz.)
Aktivizace lidských zdrojů pro rozvoj České republiky na přelomu tisíciletí : sborník příspěvků konference : [ALZ '98]. Ostrava 24.11.1998-25.11.1998 / editoři J. Polák...[et al.]. - Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 135 s. - (brož.)
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: leden 1999včetně 5. aktualizace / V. Knapp... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 příl., 1 disketa. - (brož.)
Analýza a aktualizovaná prognóza makroekonomického vývoje České republiky v letech. 1998 a 1999. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 100 s. - (brož.)
Antidaňový lexikon. Základní dílo včetně 5. aktualizace - prosinec 1998 / L. Smrčka... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Auditing / V. Bobek, P. Šoupal. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 111 s. - (brož.)
Auditing / V. Králíček, L. Müllerová. - [Praha] : Bilance, 1998. - 222 s. - (Brož.)
Bankovnictví v České republice / K. Bartošek, D. Felsbergová, P. Jaroš. - 3., přeprac. vyd. - [Praha] : Bankovní institut, 1998. - 353 s. - (Brož.)
Bankovní angličtina. - [Praha] : Bankovní institut, [1999]. - 236 s. + 6 kazet, 2 diskety. - (Váz.)
Bankovní bezpečnost / A. Sloupenský, F. Žehra. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 216 s. - (Brož.)
Bankovní němčina / [Walter Helsen] - [Praha] : Bankovní institut, [1999]. - 280 s. + 6 kazet, 2 diskety. - (Váz.)
Bankovní právo / J. Dědič ...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 6, 273 s. - (Brož.)
Bankovní strategie / H. Cetlová, J. Neuman ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 2, 116 s. - (Brož.)
Bankovní účetnictví / R. Baloušek ...[et al.]. - 3., aktualizované vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 8, 438 s. - (Brož.)
Banky a bankovní produkty / B. Sekerka. - Praha : Profess, 1997. - 12, 532 s. + 1 disketa. - (brož.)
Basic Indicators of Labour and Social Protection - Time Series and Graphs. 1997. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 1998. - 34 s. - (brož.)
Breviář českého podnikatele pro rok 1997 účtujícího v jednoduchém účetnictví / V. Ptáčková. - Praha : Profess, [asi 1998]. - 110 s., příl. - (Brož.)
Business Policy : Managing Strategic Processes / J. Bower ... [et al.]. - 8th Ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1995. - 18, 885 s. - (váz.)
Cases in Strategic Management / A. Strickland, A. Thompson. - 5th Ed. - Chicago : Irwin, 1995. - 12, 699 s. - (brož.)
Catalogue Business and Congress Tourism the Czech Republik 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)

Cenné papíry : komise pro cenné papíry : investiční společnosti a fondy : zákony o cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze : Burza cenných papírů Praha, RM-systém : podlestavu k 1. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 192 s. - (brož.)


Cenné papíry a kapitálový trh / B. Sekerka. - Praha : Profess, 1996. - 179 s. - (brož.)
Commercial Banking and the Role of the Central Bank. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 171 s. - (Brož.)
Corporate governance : (správa a řízení společností) / L. Roubíček. - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB-TU, 1998. - 130 s. - (brož.)
Cvičení a příklady z ekonomiky mezinárodního obchodu : učebnice pro střední odborné a vyšší odborné školy a pro veřejnost / P. Klínský. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 125 s. - (brož.)
Cvičení z účetnictví I / J. Vonka. - 4., přeprac. vyd. - Praha : Credit, 1998. - 114 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí,Praha. - (brož.)
Časové řady základních ukazatelů statistiky práce. 1948-1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 84 s. - (brož.)
Česká ekonomika na prahu 21. století : trendy, kontexty, perspektivy / S. Czesaný. - Praha : Profess, [1999]. - 140 s. - (brož.)
České bankovky a mince : 1993-1998 / text L. Surga. ilustrace J. Pekárek. - 1. vyd. - Pacov : NUGA, 1998. - 170 s., obr. příl. - (váz.)
Činnosti a služby informačního střediska VTEI / P. Formánek... [et al.]. - Ostrava : OKD, 1998. - 8 s., příl. - Automatizace řízení. - Odbor vědeckotechnických a ekonomických informací,Ostrava. - (brož.)
ČIT : český integrovaný tarif. 1999. Část 2, Kapitoly 50-97. - [Praha] : Polygon, 1999. - Přeruš. str. - Generální ředitelství cel Ministerstva financí České republiky, Praha. - (váz.)
ČIT : český integrovaný tarif. 1999. Část 1, Kapitoly 1-49. - [Praha] : Polygon, 1999. - Přeruš. str. - Generální ředitelství cel Ministerstva financí České republiky, Praha. - (Váz.)
Čítanka odborných španělských textů z oblasti ekonomiky a podnikání : kontrolní testy ze španělštiny / J. Veselá. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 112 s. - Obchodněpodnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Daň silniční : daň z nemovitostí : daň dědická : daň darovací : daň z převodu nemovitostí : podle stavu k 1. 11. 1998. - Ostrava : Sagit, 1998. - 56 s. - (brož.)
Daň z neznalosti u správy daní aneb jak se bránit při a po daňové kontrole / [Pomněn Ondřej] - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 1998. - 76 s. - (brož.)
Daňová soustava k 1.1.1999 / M. Nehybová. - Brno : Miroslav Nehyba, 1998. - 55 s. - (brož.)
Daňové chyby a problémy 1999 : stanoviska ke sporným případům : daň z příjmů fyzických osob : podle právního stavu k 1. 1. 1999 / M. Sobotová. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. -183 s. - (brož.)
Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 1999 / K. Dobešová. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1999. - 151 s. - (brož.)
Daňové zákony : úplná znění platná v roce 1999 : autorizováno podle Sbírky zákonů / [Hana Marková] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 87 s. - (brož.)
Devizové obchody / J. Kodera. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 2, 134 s. - (Brož.)
Dovednosti a image manažera / Z. Pitra. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 4, 303 s. - (Brož.)

Ekologické činnosti významných průmyslových podniků ostravsko-karvinské aglomerace : sborník prací z 6. konference Nadace Beskydy : [Nadace Beskydy]. Ostrava 10.1998 / [uspořádal VladislavKříž] - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 94 s. - Přírodovědecká fakulta, Ostrava. - (brož.)


Ekonomická čítanka : (vnější ekonomické vztahy) / J. Chlumský. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 251 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Ekonomické vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 242 s. - (brož.)
Ekonomie. Část 2 / J. Burianová... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 125 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra ekonomických teorií, Praha. -(brož.)
Ekonomika a management 10. Část 2 / V. Hájek, V. Jelen, J. Vokálová. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1999. - 126 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)
Ekonomika, management, marketing v kostce : pro střední školy / J. Kozler, J. Matějka. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 139 s. - (brož.)
EURO : postup a důsledky zavádění nové měny pro banky, podniky a občany / S. Czesaný. - Praha : Profess Consulting, [asi 1999]. - 94 s. - (brož.)
Externality a možnosti jejich řešení : sborník referátů z teoretického semináře : Brno, Katedra veřejné ekonomie ESF MU 01.1998 / [uspořádal Ivan Malý] - 1. vyd. - Brno : Masarykovauniverzita, 1998. - 195 s. - Ekonomicko-správní fakulta MU. - Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.)
Finanční analýza / A. Černá ...[et al.. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 4, 293 s. - (Brož.)
Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů / B. Sekerka. - 2. upr. vyd. - Praha : Profess, 1997. - 172 s. - (brož.)
Finanční řízení v praxi / A. Pavlíková...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Alena Pavlíková, 1998. - 467 s., příl. + 1 disketa. - (Váz.)
Finanční trhy / P. Jiříček ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 5, 257 s. - (Brož.)
Finanční účetnictví / R. Hótová ...[et al.]. - 2. vyd. - Ostrava : Repronis, 1998. - 189 s. - VŠB - Technická univerzita. - Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.)
Finanční účetnictví I : základy podvojného účetnictví) / J. Sedláček. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 139 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Games and Economic Decisions : Lecture Notes / M. Maňas. - 2nd Ed. Rev. and Extended. - Prague : University of Economics, 1998. - 81 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)
Globální problémy ve světové ekonomice / V. Jeníček, J. Foltýn. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 140 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Historie světového hospodářství / L. Žídek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 130 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.)
Hmotné a nehmotné investice v ČR v roce. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s. - (brož.)
Implementace lokální agendy 21 : sborník referátů z mezinárodního semináře : Ostrava 15.04.1998-16.04.1998 / [sestavili Michal Seibert, Abir Ganguly] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1998. - 37 s. - (brož.)
Implementation of Local Agenda 21 : Proceedings of the International Seminar : Ostrava 15.04.1998-16.04.1998 / Edited by M. Seibert, A. Ganguly. - Ostrava : VŠB - Technical University, 1998. - 31 s. - (brož.)
Inventarizace majetku a závazků v praxi rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí / J. Podhorský, J. Svobodová. - Praha : Kaso-S, 1998. - 175 s. - (Brož.)

Investice a dlouhodobé financování : pro posluchače PEF / D. Žídková. - Vyd. 1. - Praha : Credit , 1998. - 141 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU. - Katedra zemědělské ekonomiky, Praha. -(brož.)


Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty / V. Kuta. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 58 s. - Fakulta stavební, Ostrava. - (brož.)
Jak fungují trhy / I. Kirzner. - Praha : MegaPrint, 1998. - 90 s. - Liberální institut. - Centrum liberálních studií, Praha. - (brož.)
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 1998 : podle právního stavu k 31. 12. 1998 / P. Prudký, M. Lošťák. - 6., aktualizované a přeprac. vyd. - Olomouc : Anag, 1998. - 175 s. - (brož.)
Jednání s klientem / T. Pereira. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 3, 136 s. - (Brož.)
Jednoduché účetnictví pro podnikatele. 1999 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1999. - 328 s. - (brož.)
K problematice dodávek investic a investičních celků do tuzemska a do zahraničí / J. Vích. - Brno : Inženýrské centrum Brno, 1998. - 93 s. - (váz.)
Kapitálový a derivátový trh / J. Jílek. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 3, 370 s. - (Brož.)
Katalog dopravních a spedičních firem v ČR pro rok 1999 / P. Dolejší. - Humpolec : JAS, 1998. - 115 s. - (Brož.)
Katalog Geschäfts- und Kongresstouristik in der Tschechischen Republik 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Katalog obchodní a kongresové turistiky České republiky 1997-1998 / [edited by Andrea Matějková] ...[et al.]- Praha : Diderot, 1998. - 213 s. - (Váz.)
Katalog organizací převážně zaměstnávající zdravotně postižené / zpracoval J. Mikšaník... [et al.]. - Vyd. 2. dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1998. - 64 s. - Správa služeb zaměstnanosti, Praha. - (brož.)
Katedra podnikohospodářská : ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická univerzita. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, [1998]. - 20 s. - (brož.)
Klasifikace kmenových oborů vzdělání. - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 337 s. - (Český statistický úřad ; brož.)- (SIAK ; brož.)
Kolektivní investování / V. Liška ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 195 s. - (Brož.)
Komentář k zákonu o cenných papírech / J. Pauly. - 1. vyd. - Praha : ORAC, 1998. - 452 s. - (váz.)
Kostenrechnung in Theorie und Praxis / H. Lang. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 68, 5 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)
Kvalita v podmínkách Evropské unie : společné povinnosti - společné výhody : (Vydáno u příležitosti Evropského týdne kvality v České republice v roce 1998) / Pavel Ryšánek ... [et al.]-Ostrava : Montanex, 1998. - 190 s. - (brož.)
Kvantifikace důsledků transformace zdravotnictví na poskytování psychiatrické péče v ČR : ekonomické aspekty / C. Škoda ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 190 s. - (brož.)
Labour Statistics: Time Series of Basic Indicators. 1948-1997. - Prague : Czech Statistical Office, 1998. - 84 s. - (brož.)
Macroeconomics / D. Hyman. - 4th Ed. - Chicago : Irwin, 1997. - 24, 546 s. - (brož.)
Makroekonomie. Část 1, (kurz pro středně pokročilé) / J. Gottvald. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 105 s. - Ekonomická fakulta. - Katedranárodohospodářská, Ostrava. - (brož.)

Marketing bankovních služeb / M. Torres, I. Bernardo, S. Cigánková. - 2., aktualizované vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 4, 219 s. - (Brož.)


Mezinárodní finanční trhy / A. Escalda, L. Vaz. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 2, 166 s. - (Brož.)
Mezinárodní marketing / H. Machková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 192 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Mezinárodní obchod : (vybrané kapitoly) / I. Pouzarová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998. - 141 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.)
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. Díl 1. - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 332 s. -(brož.)
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957. Díl 2. - 7. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1998. - 297 s. -(brož.)
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 14. aktualizace a doplňky - říjen 1998 / V. Voříšek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
National Programme on Plant Genetic Resources Conservation and Utilization in the Czech Republic / editors L. Dotlačil, K. Štolc. - Praha : Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 1998. - 78 s. - Czech Board on Plant Genetic Resources, Praha. - (brož.)
Návod k aproximaci environmentální legislativy Evropské unie : pracovní dokument Komise Evropských společenství. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. -145 s. - (brož.)
Ne "jen další přistoupení" : politická ekonomie rozšíření EU na východ / J. Eatwell ...[et al.]. - Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, [asi 1998]. - 77 s. - (Brož.)
Nezaměstnost jako sociální problém / P. Mareš. - Vyd. 2., dopl. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. - 172 s. - (brož.)
Nový obraz budoucnosti : přední osobnosti světového managementu a sociálního myšlení o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu / editor R. Gibson. - Vyd. 1. - Praha : ManagementPress, 1998. - 261 s. - (brož.)
Obchodní francouzština / J. Magraner, M. Zajac. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 153 s. - (brož.)
Oceňování podniku : ekonomické aspekty / J. Mlčoch. - Praha : Linde, 1998. - 159 s. - (brož.)
Odborné francouzské texty pro posluchače PEF / A. Řeháková. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 78 s. - (brož.)
Odpis pohledávek, opravné položky a jejich vliv na snížení daně z příjmů : (v příkladech podvojného účetnictví). Díl 1 / J. Mikoláš, K. Kurnohorský. - Praha : Profess, 1996. - 22 s. - (brož.)
Organizace řízení banky. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 130 s. - (Brož.)
Platební styk / P. Juřík ...[et al.]. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 7, 376 s. - (Brož.)
Platební styk / M. Marvanová, P. Juřík, K. Vítkovský. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 251 s. - (Brož.)
Platební styk II / O. Schlossberger, V. Petruželová. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 96 s. - (Brož.)
Podnik v globálním prostředí Týmová společnost : 3. národní fórum o produktivitě : perspektivy průmyslového inženýrství : sborník příspěvků : Zlín 15.10.1998-16.10.1998. - Brno : Vysoké učenítechnické, 1998. - Nestr. - Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín. - (brož.)

Podvojné účetnictví : cvičebnice. Díl 1 / K. Novotná. - Vyd. 1. - Brno : Cathy, 1998. - 49 s. - (brož.)


Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 1999 / P. Ryneš. - Praha : Trizonia, 1999. - 592 s. - (brož.)
Pojištění pro podnikatele / V. Čejková, F. Řezáč, A. Zuzaňák. - Břeclav : Moraviapress, 1998. - 212 s. - (brož.)
Politicko-organizační vývoj českého živnostenského hnutí : sborník k dějinám 19. a 20. století / P. Marek. - Praha : Historický ústav, 1996. - S. 115-130. - (Brož.)
Praktický průvodce daněmi. Základní dílo včetně 8. aktualizace - listopad 1998 / P. Běhounek... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš. str. - (brož.)
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 13. aktualizací - stav: prosinec 1998 / L. Müllerová... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1998. - Přeruš.str. - (brož.)
Práce s veřejností a místní agenda 21 / [zpracovala Alena Reitschmiedová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 88 s. - (brož.)
Právní předpisy Evropských společenství : (stavby a stavební výrobky) / J. Petřina. - 1. vyd. - Praha : Arch, 1998. - 79 s. - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha. - (Brož.)
Právo v podnikání / M. Janků ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 220 s. - (brož.)
Prostorová a regionální ekonomika / J. Ježek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 234 s. - Fakulta ekonomická, Plzeň. - (brož.)
Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. [2] / redaktor S. Ciok, J. Loboda. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 280 s. - (brož.)
Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce. 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 109 s. - (Brož.)
Příklady z managementu a jejich řešení : pro střední školy a pro veřejnost / J. Veber ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 111 s. - (brož.)
Příprava a provádění organizačních změn / Z. Pitra. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1998. - 206 s. - (brož.)
Příprava České republiky na využívání strukturálních fondů / [René Wokoun] ...[et al.]- 2., aktualiz. vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 1998. - 81 s., příl. - (Brož.)
Rámec podpory Společenství- Operační programy / [Eva Píšová, Zdeněk Chaluš, Jiří Blažek] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 1998. - 98 s. - (Brož.)
Regenerace panelových obytných domů a jejich investorské zajištění : sborník referátů semináře. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 31 s. - (brož.)
Regulace činnosti bank / L. Lér. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 157 s. - (Brož.)
Rizikový a rozvojový kapitál : venture capital / I. Dvořák, P. Procházka. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1998. - 169 s. - (váz.)
Roczniki nauk spolecznych. T. 25. 1997. Zesz. 1, Nauki spoleczno-ekonomiczne. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997. - 327 s. - (brož.)
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 1998 / P. Pelech. - 3., aktualizované a dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 93 s. - (brož.)
Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na Zemi / L. Nátr. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 135 s. - (brož.)
Rozpočtová skladba od 1. 1. 1999 : publikace pro pracovníky rozpočtových organizací, obcí a okresních úřadů / J. Kinšt. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1998. - 236 s. - (brož.)

Russland - aktuell / I. Brade, M. Schulze. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1997. - 120 s. - (brož.)


Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích. [20]. - Praha : Bilance, 1999. - 47 s. - (brož.)
Řízení bankovních rizik / B. Sekerka. - Praha : Profess, 1998. - 203 s. - (brož.)
Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky / J. Koubek. - 2. vyd., dotisk. - Praha : Management Press, 1998. - 350 s. - (brož.)
Řízení lidských zdrojů / C. Marques, F. Jirásek ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 4, 275 s. - (Brož.)
Řízení nákladů v bance / L. Vaz ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 2, 136 s. - (Brož.)
Řízení zásob : logistické pojetím metody, aplikace, praktické úlohy / H. Horáková, J. Kubát. - 3., přeprac. vyd. - Praha : Profess Consulting, 1998. - 236 s. - (brož.)
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví. Díl 1 / J. Roubíčková, V. Černý, J. Rauš. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 122 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. -(brož.)
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví. Díl 3 / J. Roubíčková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 104 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.)
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a navazující předpisy. Část 1 / [sestavil Jiří Gebarowský] - Praha : Linde, [1998]. - Přeruš. str. - (Brož.)
Snižování energetické náročnosti staveb : sborník referátů konference : Ostrava 15.10.1998-16.10.1998. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 134 s., příl. - Fakultastavební. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. - (brož.)
Soubor příkladů ke cvičením z předmětu hodnocení podnikatelské činnosti / I. Boháčková, I. Brožová, J. Mach. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 35 s. - Česká zemědělská univerzita. -Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.)
Statistická ročenka školství : ekonomické ukazatele za rok. 1997. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 75 s. - (brož.)
Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav / J. Kleibl, E. Hüttlová, Z. Dvořáková. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 147 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. -(brož.)
Structure of Earnings Survey 1997. - Prague : Czech Statistical Office, 1998. - 62 s. - (brož.)
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků : platnost od 1. 1. 1999. - 4., aktualizované vyd. - Olomouc : Anag, 1999. - 79 s. - (brož.)
Technické zhodnocení a opravy / M. Skála. - 4. rozš. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Sagit, 1998. - 182 s. - (brož.)
Teoretické a praktické aspekty Zákona o správě daní a poplatků - první celostátní konference v ČR : vědecký sborník příspěvků. - Praha : VOX, 1998. - 107 s. - (brož.)
Theory and Practice of Cost Analysis / H. Lang. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 68, 5 s. - Fakulta podnikohospodářská. - Katedra podnikové ekonomiky, Praha. - (brož.)
Týmová společnost : podnik v globálním prostředí / M. Vytlačil, I. Mašín. - 1. vyd. - Liberec : Institut průmyslového inženýrství, 1998. - 407 s. - (váz.)
Upswing in Europe Gains Momentum, but Unemployment Remains High / K. Gern, J. Scheide, M. Schlie. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 21 s. - (brož.)
Účetnictví : účtová osnova a postupy účtování pro malé obce / J. Eminger. - Praha : Kaso-S, 1998. - 54 s. - (Brož.)

Účetnictví obecně prospěšných společností včetně příkladů souvztažností / J. Podhorský, J. Muk. - Praha : Kaso-S, 1998. - 163 s. - (Brož.)


Účetnictví pro podnikatele / A. Valder. - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Credit, 1999. - 282 s. + 1 příl. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu afinancí, Praha. - (brož.)
Účetnictví v neziskových organizacích / F. Peštuka, J. Peštuka. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1999. - 432 s. - (brož.)
Účetní problémy obchodních společností s vazbou na daně / [Dagmar Procházková] - 2. dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, [asi 1998]. - 127 s. - (brož.)
Účetní versus šéf : jednoduchý průvodce složitým účetnictvím a daněmi / H. Kovalíková. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1998. - 540 s. - (brož.)
Účtová osnova a postupy účtování, účetní závěrka pro zdravotní pojišťovny. - Praha : Bilance, 1998. - 77 s. - Ministerstvo financí České republiky, Praha. - (Brož.)
Úplné náklady práce v České republice v roce 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 19 s., příl. - (brož.)
Úspěšné podnikání v zemědělství : (Cesty ke světové konkurenceschopnosti) : sborník referátů z konference : Luhačovice 16.10.1998-17.10.1998. - Luhačovice : TOKO, 1998. - 101 s. - NadaceAntonína Švehly, Praha. - (brož.)
Úspory a vklady / J. Ptáček. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 3, 208 s. - (Brož.)
Úvěrové obchody / V. Polidar, M. Peeraer. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1998. - 7, 356 s. - (Brož.)
Úvěrové obchody II / M. Peeraer. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 3, 164 s. - (Brož.)
Úvod do devizových obchodů / J. Marková. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 2, 132 s. - (Brož.)
Úvod do devizových obchodů : řešené příklady / [text Jana Marková] - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1997. - 22 s. - (Brož.)
Vstup do Evropské unie a řízení školství 2 : sborník z bilaterální česko-rakouské konference : Kravsko u Znojma 05.11.1998-06.11.1998 / [uspořádal Antonín Malach] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 281 s. - (brož.)
Výklad změn rozpočtové skladby platné od roku 1998 / M. Melion, R. Kotrba. - Hradec Králové : E.I.A., 1998. - 61 s. - (brož.)
Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992 : k 80. výročí vzniku ČSR. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 283 s. - (brož.)
Zahraniční obchod / B. Plchová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut, 1996. - 4, 241 s. - (Brož.)
Zahraniční obchod ČR : ročenka. 1997. Díl 2. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 604 s. - (brož.)
Zaměstnávání důchodců / J. Přib, V. Voříšek. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - 60 s. - (brož.)
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech. 1997. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 1998. - 34 s. - (brož.)
Základy bankovnictví / [František Jirásek] ...[et al.]- Praha : Bankovní institut, 1998. - 173 s. - (Brož.)
Základy účetnictví v rozpočtových a příspěvkových organizacích / J. Podhorský. - Praha : Kaso-S, 1998. - 296 s. - (Brož.)
Zákon o daních z příjmů- Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů : úplné znění zákonů č. 586/1992 Sb., č. 593/1992 Sb. po novele č. 333/1998 Sb., která nabývá účinnosti dnem 28.prosince 1998. - Český Těšín : Poradce, 1998. - 96 s. - (brož.)

Zdaňování obcí. Část 2 / H. Stuchlíková. - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 1998. - 61 s. - (brož.)


Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství - vznik JZD. 1950 / připravila J. Pšeničková. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1998. - 219 s. - (brož.)
Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika. 1998. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 148 s. - Výzkumné středisko pro integraci ČR do evropské ekonomiky, Praha. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist