Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura

za leden-únor 1999

...a vždycky přijde nové léto : vyprávění Matěje K., gymnazijního profesora v.v / V. Jestřáb. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1998. - 142 s., obr. příl. - (brož.)
Aby ze světa nevymizela radost : almanach. Sbírka prací tří ročníků soutěže Máj - měsíc poesie. 2 / [redakce Dagmar Helšusová] - Liberec : Vědecká knihovna, 1998. - Nestr. - Oddělenípro děti a mládež, Liberec. - (brož.)
Acta Universitatis Carolinae : philologica. 1997. 1, Graecolatina Pragensia. 15. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 176 s., 7 obr. na příl. - (brož.)
Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference) : Brno 22.10.1996-24.10.1996 / [editoři Danuše Kšicová, Ivo Pospíšil] - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 302 s. - Ústav slavistikyna Filozofické fakultě MU. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 37. 1996. 8. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1997. - 140 s. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 38. 1997. 9. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1997. - 129 s. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 38. 1997. 10. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1998. - 127 s. - (brož.)
L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 39. 1998. 11. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1998. - 130 s. - (brož.)
Andělin popel / F. McCourt. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 385 s. - (váz.)
Andělské moudrosti / sestavil P. Wilson. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Anglica Wratislaviensia. 33 / edited by M. Post. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 160 s. - (brož.)
Anglicko-česká a česko-anglická příručka NATO / [Antonín Svěrák, Jaroslav Furmánek] - Praha : Artos, 1998. - 559 s. - (brož.)
Anglicko-český architektonický a stavební slovník / M. Hanák ...[et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1998. - 726 s. - (váz.)
Anglicko-český technický slovník / J. Elman, V. Michalíček. - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 1998. - 1317 s. - (váz.)
Anglicko-český, česko-anglický slovník / J. Fronek. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1998. - 37, 1277 s. - (váz.)
Angličtina pro jazykové školy III / J. Peprník, S. Nangonová, D. Sparling. - Vyd. 6., ve Fortuně 2. - Praha : Fortuna, 1998. - 367 s. - (brož.)
Angličtina pro jazykové školy I : odpovědi ke cvičením / E. Pecková. - 1. vyd. - Dubicko : Infoa, 1998. - 63 s. - (brož.)
Angličtina žádná dřina : pracovní sešit pro 4. ročník (a pro 3. ročník jazykových tříd). Základy gramatiky, nácvik grafické i významové stránky základních slovíček a frází zábavnou formou.Díl 2 / L. Jelínková. - Brno : Nová škola, [1998]. - 68 s. - (brož.)
Artušova smrt. 3, Kniha 11-21 / T. Malory. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1998. - 465 s. - (váz.)
Artušova smrt. 2, Kniha 8-10 / T. Malory. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1997. - 433 s. - (váz.)
Artušské moudrosti / sestavil J. Matthews. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Bankovní angličtina. - [Praha] : Bankovní institut, [1999]. - 236 s. + 6 kazet, 2 diskety. - (Váz.)

Bankovní němčina / [Walter Helsen] - [Praha] : Bankovní institut, [1999]. - 280 s. + 6 kazet, 2 diskety. - (Váz.)


Báje a pověsti z celého světa : výběrová bibliografie / [zpracovala Božena Páleníková] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 1998. - 32 s. - (brož.)
Bázový morfematický slovník češtiny / Z. Šiška. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 191 s. - Pedagogická fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Bezejmenné město a jiné povídky- Nadpřirozená hrůza v literatuře a jiné texty / H. Lovecraft. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1998. - 253 s. - (váz.)
Bonmoty a citáty aneb Co řekly ženy / vybral a uspořádal I. Fontana. ilustrace J. Grandville. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 117 s. - (váz.)
British Aisles : Studies in English and Irish Drama and Theatre from Medieval trough Modern Times / T. Connolly. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 218 s. - (brož.)
Bulat Okudžava - poslední koncert / J. Vondrák. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 101 s., obr. příl. - (váz.)
Byl bych Diogenem : antické historky o moudrosti, dobrotě a jiných vlastnostech lidského ducha / podle antických originálů a moderních překladů převyprávěl I. Lis. - 1. vyd. - ČeskéBudějovice : Gregorius, 1998. - 72 s. - (Brož.)
Byl jsem nablízku / F. Lukeš. - 2. vyd. - Poděbrady : Zámek, 1998. - 141 s. - (brož.)
Byla jsem ženou slavného muže : paměti druhé ženy S. K. Neumanna / B. Neumannová. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 372 s. - (váz.)
Citáty do kapsy. 2 / [sestavila Eva Jarská] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1998. - 54 s. - (Brož.)
Comenius and the Significance of Languages and Literary Education : international Conference J. A. Comenius' Heritage and Education of Man for the 21th Century : selected Papers - Section 5 :[J. A. Comenius' Heritage and Education of Man for the 21st Century]. Prague, (CZ) 23.03.1992-27.03.1992 / edited by J. Hendrich, M. Procházka. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 373 s. - (brož.)
Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 110 / editor J. Hunter... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1999. - 14, 489 s. - (váz.)
Cseh álmoskönyv / L. Vaculík. - 1. magyar nyelvu kiadás. - Poszony : Kalligram, 1998. - 469 s. - (váz.)
Cvičení z ruské morfologie / J. Svobodová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - 121 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.)
Čaroděj ze země OZ / podle L. Franka Bauma napsala L. Kincaid. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, [1998]. - 45 s. - (váz.)
Čepice / J. Brett. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1999. - Nestr. - (váz.)
Česká a světová literatura 19. století : pro 2. ročník středních škol / V. Nezkusil. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 165 s. - (brož.)
Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918 / M. Putna. - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 801 s. - (váz.)
České názvosloví chorob rostlin : studijní zpráva / V. Kůdela. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 75 s. - (brož.)
České pohádky ve znamení Zvěrokruhu / sestavil, upravil J. Miškovský. kolážemi doplnil M. Taller. - Vyd. 1. - Liberec : J. R. Vilímek, 1998. - 86 s. + 1 CD-ROM. - (váz.)
Česko-ruská obchodní korespondence / A. Dynda, E. Dyndová. - 1. vyd. - Praha : Progoeduca, 1998. - 524 s. - (váz.)

Český jazyk : pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií. Díl 2 / H. Pokorná, Z. Synecká. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1998. - 111 s. - (brož.)


Český jazyk : učebnice pro 5. ročník / H. Chýlová ...[et al.]. - Brno : Nová škola, 1998. - 144 s. - (brož.)
Český jazyk : učebnice pro 2. ročník základní školy / H. Mühlhauserová, Z. Janáčková, O. Příborská. - Brno : Nová škola, 1998. - 96 s. - (brož.)
Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty I / M. Hořká. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 212 s. - (brož.)
Čeští prokletí básníci : antologie / sestavil I. Slavík. - Vyd. 1. - Brno : Host, 1998. - 257 s. - (brož.)
Čisté radosti mého života / J. Šmíd. - Vyd. 5. - Praha : Šulc, 1999. - 285 s. - (váz.)
Čítanka 5 / [Hana Rezutková...[et al.] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1998. - 181 s. - (váz.)
Čítanka odborných španělských textů z oblasti ekonomiky a podnikání : kontrolní testy ze španělštiny / J. Veselá. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 112 s. - Obchodněpodnikatelská fakulta, Karviná. - (brož.)
Čítanka písniček a říkadel / A. Šilingerová. - Liberec : UMÚN, 1997. - Nestr. - (brož.)
Čítanka pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia / M. Hanzová, J. Žáček. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 246 s. - (brož.)
Čtenářský deník nejen k maturitě : přes 300 obsahů z děl více než 200 autorů. - 1. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 303 s. - (brož.)
Čtyřnohá vrána / D. Charms. - Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. - Praha : Hynek, 1998. - 210 s. - (váz.)
Dania Polyglotta : Literature on Denmark in Languages Other than Danish & Books of Danish interest published abroad. An Annual Bibliography. N. S. 29. 1997. - Copenhagen : The Royal Library, 1998. - 169 s. - (brož.)
Der 5. Schuss : texty pro výuku německého jazyka / A. Týmlová. - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 58 s. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.)
Deutsche Literatur fürs Abitur 2 : von der Moderne bis zur Gegenwart : maturita z němčiny / [Hana Justová, Svatava Valešová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 126 s. - (brož.)
Dějiny moderní korejské literatury / M. Löwensteinová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 115 s. - Ústav dálného východu FF UK, Praha. - (brož.)
Die Dinge sehen, wie sie aus sich selber sind : Überlegungen zum Orbis pictus des Comenius / H. Hornstein. - Baltmannsweiler : Schneider, 1997. - 77 s. - (brož.)
Docela malé ježčí pískání s Písničkou a Fučílkem / napsala V. Beilová. nakreslil M. Nesvadba. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 169 s. - (váz.)
Dodejte inteligenci svým WWW stránkám : (JavaScript - manuál) / J. Daněček. - Praha : Profess, [1998]. - 154 s. - (brož.)
Domácí procvičování : angličtina pro 3.-5. třídu ZŠ : sešit / [Peter Nitsche] - Praha : Pierot, [1998]. - 59 s. - (brož.)
Dřevěnej chleba : vzpomínkový román z pražského Podskalí / B. Zimová. - Vyd. 1. - Praha : Petr Zima, 1998. - 174 s. - (váz.)
Duše Indiána a jiné spisy / C. Eastman. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 1998. - 86 s. - (DharmaGaia ; brož.)- (Maťa ; brož.)
Dvacet deka ovaru / M. Šanda. - 1. vyd. - Praha : Klokočí, 1998. - 72 s. - (brož.)
English for the Environment : pro posluchače všech oborů / H. Romová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1998. - 127 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.)
English Syntax and Argumentation / B. Aarts. - Basingstoke : MacMillan, 1997. - 12, 297 s. - (brož.)
Evolution semantique des emprunts francais en Polonais / A. Pilorz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 165 s. - (brož.)
Evropské kořeny americké židovské literatury / S. Kolář. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 149 s. - (brož.)
Ezopovy bajky / Ezop. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, [1998]. - 45 s. - (váz.)
Ezopovy bajky / Ezop. - [Říčany u Prahy] : Junior, [1999]. - 125 s. - (váz.)
Faraonovo tajemství / V. Vanoyeke. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 220 s. - (brož.)
Fitzgerald a Hemingway : nebezpečné přátelství / M. Bruccoli. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 254 s. - (váz.)
František Kožík : tisíc slov o lásce / A. Kožíková, O. Kožíková. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 139 s. - (váz.)
Genologie a proměny literatury / I. Pospíšil. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 154 s. - Filozofická fakulta MU, Brno. - (brož.)
Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkáních / Z. Neubauer. - 1. vyd. - Praha : Sus Liberans, 1998. - 101 s. - (Váz.)
Historie a etymologie českých rčení : bibliografie pramenů / L. Stepanova. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 132 s. - (brož.)
Hrabě Monte Christo a ti druzí / J. Kovařík. - Vyd. 1. - Třebíč : Tempo, 1998. - 158 s. - (Váz.)
HTML : kouzla na Webu / R. Pirouz. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1998. - 294 s. - (brož.)
Introduction to Legal English. Vol. 1 / M. Chromá, T. Coats. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 368 s. - Katedra jazyků Právnické fak. UK, Praha. - (brož.)
Jasná hvězda / P. Saint John. - Praha : Oliva, 1998. - 127 s. - (brož.)
Jazyk Pascal po 25 letech / [editor Branislav Lacko, Martin Popelka] - Brno : Vysoké učení technické, 1998. - 61 s. - Fakulta strojní. - Ústav automatizace a informatiky, Brno. - (váz.)
Josef Váchal : ohlasy na život a tvorbu / [připravili Jindřiška Labuťová, Milan Baják] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vědecká knihovna Hradec Králové, 1998. - 139 s. - (brož.)
Jules Verne : život a dílo klasika sci-fi / H. Lottman. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 333 s., obr. příl. - (váz.)
Kaddiš za nenarozené dítě / I. Kertész. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 122 s. - (váz.)
Kaladý, aneb Útočiště řeči- Svědectví. Deník z roku 1939- Mluvící pásmo : (1938-1940) / M. Součková. - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1998. - 221 s. - (váz.)
Každý kraj světa. - Tábor : Půlnoc, 1998. - 23 s. - (brož.)
Keltské nauky / sestavili C. Matthews, J. Matthews. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder / S. Beza. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 417 s. - (brož.)
Klenoty duše / vybrala a zostavila Ž. Lenčová. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 187 s. - (váz.)
Klenoty sveta / vybrala a zostavila Ž. Lenčová. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 184 s. - (váz.)
Klenoty života / vybrala a zostavila Ž. Lenčová. - Ostrava : Knižní expres, 1998. - 185 s. - (váz.)
Kleopatra : ve znamení hada / S. Obermeier. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1998. - 375 s. - (váz.)
Klobouk kramáře Efraima : židovské pohádky pro malé i velké / A. Kostinskij. - Vyd. 1. - Brno : Books, 1998. - 96 s. - (váz.)
Kniha o květinách, o stromech a o ptácích / S. Riha. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1998. - Nestr. - (váz.)
Kokoti jsou věční : kde je najít? : jak se jich zbavit? : 2. kniha výzkumu kokotismu / X. Crement. - Olomouc : Votobia, 1998. - 189 s. - (brož.)
Komunikace neslyšících - sociolingvistika : antologie textů / [vybral a uspořádal Jiří Homoláč] - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. - 161 s. - (brož.)
Konec patriarchátu : z mé lukovské kroniky / F. Pavlíček. - Vyd. 4., (v Academii l.). - Praha : Academia, 1998. - 203 s. - (váz.)
Konfuciánské moudrosti / sestavil B. Bocking. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 47 s. - (váz.)
Konverzační témata z ruštiny : klíč ke cvičením / O. Dlouhá. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 36 s. - Katedra jazyků, Praha. - (brož.)
Koukej, co je to! / J. Lockerová. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - Nestr. - (váz.)
Krasavice Karlabrk / V. Sainer. - 2., dopl. a upr. vyd. - Ostrava : Žár, 1998. - 71 s. - (brož.)
Kráčím starou Příbramí / J. Čáka. - Příbram : Knihkupectví, galerie a antikvariát Olšanská & Hyšpler, 1998. - 83 s. - (váz.)
Král a bohyně / J. Tarr. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 1998. - 459 s. - (váz.)
Kruh nepřátel českého jazyka : fejetony / I. Klíma. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 179 s. - (váz.)
Kurs angličtiny pro studenty chemie a vědecké aspiranty / J. Píša. - 4., opr. a dopl. vyd., dotisk. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 259 s. - Ústav jazyků a humanitních věd,Pardubice. - (brož.)
Ladění pro dvě struny / M. Šulcová. - 2. vyd. - Praha : Melantrich, 1998. - 373 s. - (váz.)
Ladislav Zívr : práce z let 1929-1977 : Klatovy, Galerie U bílého jednorožce 11.1998-01.1999 / [katalog sestavil Jaromír Zemina] - Klatovy-Klenová : Galerie, 1998. - 45 s. - (brož.)
Language Play / D. Crystal. - London : Penguin Books, 1998. - 10, 248 s. - (brož.)
La latina kiel interlingvo / V. Barandovská. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1995. - 191 s. - (brož.)
Latina pro posluchače filozofické fakulty / A. Bartoněk. - 8. vyd., 1. dotisk. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 327 s. - Filozofická fakulta, Brno. - (brož.)
Lásky a nelásky : 61 současných českých spisovatelů o lásce / [odpovědná redaktorka Věra Blažková] - Praha : Vera, 1998. - 357 s. - (váz.)
Legenda aurea / [Jacobus de Voragine] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 444 s. - (váz.)
Likér Šťastného domova, Slza komsomolky a další recepty nápojů z krásné literatury / uspořádala J. Jiskrová. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 73 s. - (brož.)
Literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci : 1984-1998 : almanach k 15. výročí sekce / [sestavil Bohumír Kolář] - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 1998. - 47 s. -(Brož.)

Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / J. Soukal. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 191 s. - (brož.)


Lukovské pověsti / R. Matouš. - Lukov : Obecní úřad Lukov, 1998. - 143 s. - (Brož.)
Malá kniha poznání : lidé od pěti do pětadevadesáti se svěřují, co zjistili o životě, lásce a jiných dobrých věcech. [1] / H. Brown. - Praha : Columbus, 1998. - 160 s. - (váz.)
Malá kniha poznání : lidé od pěti do pětadevadesáti se svěřují, co zjistili o životě, lásce a jiných dobrých věcech. Díl 2 / H. Brown. - Praha : Columbus, 1998. - 160 s. - (váz.)
Mamička, čo je to? / ilustrácie L. Fibigerová, M. Fibiger. text I. Ondrušková. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 64 s. - (váz.)
Maminko, co je to? / ilustrace L. Fibigerová, M. Fibiger. text I. Ondrušková. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 64 s. - (váz.)
Mamusiu, co to jest? / ilustracje L. Fibigerová, M. Fibiger. tekst I. Ondrušková. - Český Těšín : AGAVE, 1998. - 64 s. - (váz.)
Maturitné otázky z angličtiny : 30 podrobne vypracovaných konverzačných tém z anglického jazyka vrátane ich slovenského prekladu. - 1. vyd. - Třebíč : Petra Velanová, 1998. - 303 s. - (brož.)
Maturitné otázky z nemčiny : 30 podrobne vypracovaných konverzačných tém z nemeckého jazyka vrátane ich slovenského prekladu. - 1. vyd. - Třebíč : Petra Velanová, 1998. - 303 s. - (brož.)
Maturitní otázky z angličtiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka včetně jejich českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 311 s. -(brož.)
Maturitní otázky z angličtiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z anglického jazyka - verze bez českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 159 s. -(brož.)
Maturitní otázky z češtiny : 25 témat z literatury, 25 mluvnických a slohových témat, slovníček literárních pojmů a terminologický slovníček. - 1. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 271 s.- (brož.)
Maturitní otázky z němčiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka - verze bez českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 159 s. - (brož.)
Maturitní otázky z němčiny : 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka včetně jejich českého překladu. - 3., upr. vyd. - Třebíč : Jiří Mrákota, 1998. - 311 s. - (brož.)
The McGraw-Hill Book of Drama / J. Howe, W. Stephany. - New York : McGraw-Hill, 1996. - 11, 1101 s. - (brož.)
Melancholie : básně dynastie sungské 960-1279 po Kristu / přeložil V. Holan. - Vyd. 3., v Ml. frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 166 s. - (váz.)
Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 3. ročník základní školy / [Zdeňka Dvořáková, Vlastimil Styblík, Karla Ondrášková] - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1998. - 78s. - (brož.)
Město Zlatého stínu. Sv. 1 / T. Williams. - Brno : Návrat, 1998. - 423 s. - (brož.)
Microsoft Visual FoxPro / J. Devetterová, P. Poulová. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. - 107 s. - Vysoká škola pedagogická. - Fakulta řízení a informační technologie, Hradec Králové. -(brož.)
Místopisný slovník historický Království českého / sepsal A. Sedláček. - Vyd. 2., v Argu 1. - Praha : Argo, 1998. - 1043 s. - (váz.)

Míša a Liduška / překlad Z. Zelenka. - [Říčany] : Junior, [1998]. - Nestr. - (váz.)


Mlok : sbírka vítězných prací ceny Karla Čapka za rok. 1998 / editor Z. Rampas. - Vyd. 1. - Praha : Nová vlna, 1998. - 256 s. - (brož.)
Modrý kovboj a žlutá kráva / J. Skalná. - Jihlava : Obzor, 1994. - 126 s. - (brož.)
Moje bengálské přítelkyně / H. Preinhaelterová. - 2. vyd. - Liberec : J.R.Vilímek, 1998. - 235 s., obr. příl. - (brož.)
Moje nejmilejší verše / J. Žáček. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 1998. - 102 s. - (váz.)
Moudrost amerických Indiánů / sestavil S. McFadden. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Moudrost starých Číňanů / M. Stejskal, Chuang Chuan-jou. - Praha : Dar Ibn Rushd, 1998. - 444 s. - (váz.)
Můj život patří mně / I. Pekárková. rozmlouval V. Ševela. - 1. vyd. - Praha : Melantrich , 1998. - 158 s. - (brož.)
My děti ze stanice ZOO / C. F.. - 5., dopl. vyd. - Ostrava : Oldag, 1998. - 261 s., obr. příl. - (váz.)
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie / I. Budil. - 3. vyd. - Praha : Triton, 1998. - 259 s. - (brož.)
Něco hrůznějšího / B. Geer. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium, 1998. - 372 s. - (váz.)
Německá konverzace pro základní školy : sprechen, sprechen, sprechen.. / [Pavel Cvešpr] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1998. - 112 s. - (brož.)
Německo-český slovník / F. Widimský. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1998. - 23, 622 s. - (váz.)
Noc jako arabský kůň / P. Delaby, L. Dellisse. - Ostrava : Barlow, 1998. - 48 s. - (brož.)
Nová dobrodružství včelky Máji / [z němčiny přeložila a upravila Jana Miňovská] - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1998. - 46 s. - (váz.)
O patřičnosti v jazyce / V. Jamek. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1998. - 204 s. - (brož.)
O volovi a funkci / [Pavel Traub] - Praha : Knihcentrum, 1998. - 87 s. - (váz.)
Obchodní francouzština / J. Magraner, M. Zajac. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 153 s. - (brož.)
Objektově orientované programování a jazyk C++ / D. Kačmář. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1998. - 139 s. - Fakulta strojní. - Katedra automatizační technikya řízení, Ostrava. - (brož.)
Obsah - výraz - význam. I, Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila / M. Dokulil. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 304 s. - Filozofická fakulta UK, Praha. - (brož.)
Obsah - výraz - význam. II, Miloši Dokulilovi k 85. narozeninám / [uspořádaly Jarmila Panevová, Zdena Skoumalová] - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 220 s. - Filozofická fakulta UK, Praha.- (brož.)
Odborné francouzské texty pro posluchače PEF / A. Řeháková. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. - 78 s. - (brož.)
Okay 3 : příručka pro učitele / E. Weberová, P. Weiss, H. Cinková. - Vyd. 1. - Praha : Kvarta, 1998. - 134 s. - (brož.)
An Old English, Middle English, and Early-New English Reader / J. Hladký. - 4. opr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 286 s. - Fakulta filosofická, Brno. - (brož.)
Omluvte mě, pane profesore : příběh ze života českobudějovických studentů za války / M. Dědič. - 1. vyd. - Vimperk : Papyrus, 1998. - 194 s. - (brož.)
Osobní počítače a základy elektroniky německy : z praxe pro praxi čtenářů, studentů a překladatelů / M. Havlíček. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1998. - 415 s. - (váz.)
The Oxford Book of English Short Stories / edited by A. Byatt. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - 30, 439 s. - (váz.)
The Oxford Guide to Contemporary World Literature / edited by J. Sturrock. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 10, 492 s. - (brož.)
Parlons francais! : francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi / O. Tysovská, E. Špinková. - 1. vyd. - Praha : Leda, 1998. - 425 s. + 1 MG kazeta. - (brož.)
The Penguin Dictionary of English Idioms / D. Gulland, D. Hinds-Howell. - London : Penguin Books, 1994. - 305 s. - (brož.)
The Penguin Guide to Synonyms and Related Words / S. Hayakawa. - 2nd Ed. - London : Penguin Books, 1996. - 11, 644 s. - (brož.)
Plán umírání / T. Leary. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 225 s. - (váz.)
Podkrkonošský slovník / J. Bachmannová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 265 s. - (váz.)
Poličské ulice a vývoj jejich názvů / S. Konečný. - Polička : Kulturní služby města Poličky, 1998. - 39 s. + 1 pl. - (Brož.)
Politická kámasútra aneb Polibte si preference / Z. Bubílková, M. Šimek. - Vyd. 1. - Praha : Šulc, 1998. - 269 s. - (váz.)
Politika a věda / S. Komenda. - Olomouc : Univerzita Palackého , 1997. - 16 s. - Univerzita 3. věku, Olomouc. - (Brož.)
Polská epigramatika : žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem / L. Štěpán. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 168 s. - (brož.)
Poutník na zemi / J. Čep. - Vyd. 1. - Brno : Proglas, 1998. - 292 s. - (Proglas ; váz.)- (Vyšehrad ; váz.)
Pozor pes! : kreslený humor / J. Dodal. - 1. vyd. - Praha : Signet, 1998. - Nestr. - (brož.)
Pracovní listy pro počáteční vyučování čtení / L. Šubová, H. Grézlová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1998. - 13, 77 s. - Pedagogická fakulta UP, Olomouc. - (brož.)
Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský / V. Rejtharová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1998. - 566 s. - (váz.)
Pravidla českého pravopisu / [Věra Hartmannová] ... [et al.]- 4. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 351 s. - (brož.)
Problematika staroruské substantivní paradigmatiky : popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století / V. Blažek. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. -129 s. - (brož.)
Přátelství : korespondence / M. Brod, F. Kafka. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1998. - 453 s. - (váz.)
Překladová cvičení z ruského tvarosloví (s klíčem) / E. Doleželová, R. Grenarová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 79 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)
Příběhy, na které svítilo slunce : báje a pověsti starého Egypta, Mezopotámie a Izraele / E. Petiška. - 3. vyd., 1. vyd. s il. J. Čapka. - Praha : Albatros, 1998. - 156 s. - (váz.)
Přísné milosrdenství : C. S. Lewis a příběh velké lásky / S. Vanauken. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 247 s. - (brož.)
Rady zkušeného ďábla / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1998. - 109 s. - (brož.)

Rady zkušeného ďábla / C. Lewis. - V nakl. Návrat domů vyd. 1. - Praha : Návrat domů, 1998. - 140 s. - (váz.)


Romano suno '98 : sborník příspěvků k 2. ročníku literární soutěže v romském jazyce : Praha 1998 / [redakční zpracování Jan Červenka, Helena Jiřincová, Marcela Hančilová] . [překlad LadaViková, Milena Alinčová] - Praha : Nadace Nová škola, 1998. - 108 s. - (Brož.)
Romeo a Julie / W. Shakespeare. - Vyd. 1. - Praha : Romeo, 1999. - 206 s. - (váz.)
Rozhlasové hry. 2 / J. Klobouk. - 1. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1998. - 159 s. - (brož.)
Rozhovory s Baudrillardem / M. Gane, M. Arnaud, S. Lotringer. - Olomouc : Votobia, 1997. - 179 s. - (brož.)
Rusko-český, česko-ruský slovník / M. Šroufková, M. Vencovská, R. Pleský. - 1. vyd. - Praha : Leda, 1998. - 83, 979 s. - (váz.)
Říkají mi Aram / W. Saroyan. - Praha : Eminent, 1998. - 158 s. - (váz.)
Říkankový kalendář / R. Šmejkal. ilustroval D. Vlach. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1998. - 108 s. - (váz.)
S rampouchem u nosu / P. Šmakal. - Vizovice : Trnky-brnky, [1998]. - 127 s. - (Brož.)
Seifertova světlem oděná : (interpretace: pokus a výzva) / A. Stich. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1998. - 133 s. - (váz.)
The Short Oxford History of English Literature / A. Sanders. - Rev. ed. - Oxford : Clarendon Press, 1996. - 718 s. - (brož.)
The Slang Thesaurus / J. Green. - London : Penguin Books, 1988. - 14, 280 s. - (brož.)
Slovník česko-anglický a česko-německý : (názvy fakult, kateder a studijních oborů). - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 32 s. - Katedra jazyků, Ostrava.- (brož.)
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M - Ž / B. Bacílková... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1998. - 791 s. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha. - (Brána ; váz.)-(Knižní klub ; váz.)
Smrt v pravé poledne / F. Uher. - 1. vyd. - Plzeň : Nava, 1998. - 142 s. - (brož.)
Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti : (univerzitní přednášky). Díl 2, Podzim středověku a renesance / V. Černý. - Vyd. 1. - Jinočany : H&H, 1998. - 492 s. - (váz.)
Srpska bibliografija : knjige 1868-1944. Knj. 13, Petk - Pravila D. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1996. - 15, 473 s. - (váz.)
Srpska bibliografija : knjige 1868-1944. Knj. 14, Pravila Dž. - Priš. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1998. - 15, 413 s. - (váz.)
Stadt und Region als Schauplätze des Musikgeschehens- Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit : zum Andenken an Leoš Janáček : Brno 04.10.1993-06.10.1993. : Brno 03.10.1994-05.10.1994 / herausgegeben von P. Macek. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 264 s. - Filozofická fakulta MU, Brno. - (brož.)
Strašidýlko / O. Preussler. - 2. vyd., v Albatrosu v tomto překl. a s těmito ilustr. 1. vyd. - Praha : Albatros, 1998. - 82 s. - (váz.)
Strážce a příchozí / P. Rejchrt. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1998. - 206 s. - (Váz.)
Studentská jazykovědná konference : Ostrava 08.12.1997 / [Eva Boková] ... [et al.]- 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 175 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)

Studentský almanach 1998 / sestavili J. Bartoš, M. Svoboda, T. Honzák. - Praha : Přizvuk, 1998. - 112 s. - (Brož.)


Súfijské moudrosti / sestavil J. Baldock. - Praha : Volvox Globator, 1998. - 48 s. - (váz.)
Swiadomosc i kompetencja jezykowa najmlodszej generacji Polaków na Zaolziu / I. Bogoczová. - 1. wyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 222 s. - (brož.)
Šedá eminence : život v náboženství a v politice / A. Huxley. - 2. vyd., v nakl. Avatar 1. vyd. - Praha : Avatar, 1998. - 297 s. - (váz.)
Španělština I. Část 1 / V. Hlavičková, V. Rejzek, E. Špinková. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 179 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Španělština I. Část 2 / V. Hlavičková, V. Rejzek, E. Špinková. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - S. 180-330. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Španělština I. [Část 3], Slovník / V. Hlavičková, V. Rejzek, E. Špinková. - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 52 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)
Šrumec kolem Řípu / Z. Janda. - Vizovice : Trnky-brnky, 1998. - 159 s. - (Brož.)
Tajemné houštiny / P. Saint John. - Praha : Oliva, 1998. - 133 s. - (brož.)
Tajemství otráveného kalicha : další vyprávění sira Rogera Shallota o tajemných spiknutích a mysteriózních vraždách, k nimž došlo za vlády Jindřicha VIII / M. Clynes. - 1. vyd. - Brno : MoBa, 1998. - 234 s. - (váz.)
Takový malý pejsek / P. Pearce. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 134 s. - (váz.)
Tamulica et Dravidica : A Selection of Papers on Tamil and Dravidian Linguistics / K. Zvelebil. - 1st Ed. - Prague : Karolinum, 1998. - 295 s., 12 s. obr. příl. - The Academy of Sciences ofthe Czech Republic. - Oriental Institute, Prague. - (brož.)
Testy z českého jazyka '99 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy : pro žáky, učitele, rodiče / [redakce a zpracování Mária Mikušová, Hana Fečaninová] - Vyd. 1. - Podivín :Didaktis, 1998. - 128 s. - (brož.)
Testy z víceletých gymnázií '99 : český jazyk : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia : pro žáky, učitele a rodiče / [redakce a zpracování Hana Fečaninová] - Vyd. 1. - Podivín : Didaktis, 1998. - 128 s. - (brož.)
Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty / L. Štědroňová. - 5. rev. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 94 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)
Topolovo básnické drama : pokus o analýzu deseti her Josefa Topola / A. Štěrbová. - Olomouc : Danal, 1999. - 94 s. - (brož.)
Tři životy : osudy žen staropražského rodu / A. Palkosková-Wiesenbergerová. - Praha : B.Just, 1998. - 430 s. - (B. Just ; váz.)- (Pluto ; váz.)
Uvedení do novozákonní řečtiny / J. Bartoň. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1998. - 107 s. - (brož.)
Úsměvným letem živočišným světem : školní názory, žerty a omyly / V. Richter. - Vyd. 1. - Beroun : Baroko & Fox, 1998. - 126 s. - (brož.)
Úsměvy z pozůstalosti / H. Volf. - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 1998. - 216 s. - (brož.)
V kruhu krásy : malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie / [uspořádal a přeložil Radegast Parolek] - 1. vyd. - Praha : Bohemika, 1998. - 132 s. - (brož.)
Vánoce v úvahách / C. Lubich. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1998. - 52 s. - (brož.)
Velký americko-český slovník / zpracoval S. Nicholas. - 1. vyd. - Čelákovice : WD Publications, 1998. - 12, 1168 s. - (váz.)

Veselá zvířátka / A. Dudek. - 7., upr. vyd. - Ostrava : Librex, 1998. - Nestr. - (váz.)


Veselé mláďatká / A. Dudek. - 1. slov. vyd. - Ostrava : Librex, 1997. - Nestr. - (váz.)
Vladimir Solov'jev : Gorneje i Dol'neje v poeziji Vladimira Solov'jeva : leksičeskije rjady : poetičeskije obrazy / S. Koryčánková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 226 s. -(brož.)
Vosproizvedenie i vosprijatie russkich zvukotipov v inostrannoj auditorii / K. Kusal. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwesytetu Wroclawskiego, 1998. - 88 s. - (brož.)
Vraždy hollywoodských hvězd / V. Borovička. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1998. - 270 s. - (váz.)
Vtipy do kapsy. 2 / [sestavila Eva Jarská] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1998. - 85 s. - (Brož.)
Význam a komunikace / P. Koťátko. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1998. - 294 s. - (brož.)
Writings on Writing : a Compendium of 1209 Quotations from Authors on Their Craft / T. Brennan. - Jefferson : McFarland, 1994. - 11, 177 s. - (váz.)
Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich : opis, kofrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej Konferencji Naukowej : Wroclaw, (PL) 21.11.1996-22.11.1996 / redaktor L. Pisarek, I. Luczków. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwesytetu Wroclawskiego, 1998. - 242 s. - (brož.)
Z rytířských dob Čech a Moravy : zkazky, pověsti a legendy / D. Štětinová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 307 s. - (váz.)
Zadrátované slunce : příběh mukla A023254 / J. Bartoš. - Olomouc : Votobia, 1998. - 135 s. - (brož.)
Zapomenuté věky země Bójů / A. Bauerová. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 1998. - 231 s., obr. příl. - (váz.)
Znáš pojmy z mluvnice češtiny? : slovníček pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / J. Pavlovská. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. - 182 s. - (brož.)
Zrnka hlouposti : vesele i vážně / sestavila E. Konvitová. - Vyd. 1. - Český Těšín : Poradce, 1998. - 255 s. - (váz.)
Žánry, osobnosti, díla : historický vývoj žánrů literatury pro mládež - antologie / S. Urbanová. - Vyd. 2. (upr. a dopl.). - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 173 s. - Pedagogickáfakulta, Ostrava. - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist