Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 1999

Air Forces / [editor Jaroslav Roušar]. - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 1999. - Nestr. : il., fot. - brož..

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 12. aktualizace - stav: listopad 1999. / Ivan Kobliha ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: říjen 1999 včetně 8. aktualizace. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Army of the Czech Republic '99 / [editor Jaroslav Roušar] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic, 1999. - 64 s. : fot., tab. - brož..

Bezpečnostní teorie a praxe : sborník Policejní akademie ČR. 1999. Č. 1. / redaktor Miroslava Bartošíková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 148 s. : il., tab. - brož..

Boj proti sociálnímu vyloučení : sociální pomoc v Belgii, České republice, Nizozemí a Norsku.. - 1. čes. vyd. - Praha : JAN, 1999. - 190 s. : tab. - brož..

Bouře na Dněpru : Žukov, Stalin a porážka. : Hitlerovy bleskové války. / Bryan I. Fugate, Lev Dvoreckij - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1999. - 367 s., mapy - váz..

Budget : Facts and Trends. 1999. / [Stanislav Vilímek]. - 1st Ed. - Prague : The Ministry of Defence of the Czech Republic, 1999. - 36 s. : tab., grafy. - brož..

Chemické vojsko v letech 1989-1999 / Ladislav Trtílek - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - 78 s. : il., tab. - brož..

Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. / Alena Winterová a kolektiv - Praha : Linde, 1999. - 663 s. - brož..

Co dělat, když... : ...aneb, kde hledat pomoc při řešení krizových situací. / Karel Barták - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 1999. - 16 s. - brož..

Daňové judikáty 1. díl. / Miroslav Čáslavský [...et al] - Praha : Linde, 1999. - 462 s. - brož..

Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí / Milan Skála - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 1999. - 406 s. : tab. - brož..

Das Palais Lobkowicz / Harald Salfellner, Werner Wnendt - 1. Ausg. - Prag : Vitalis, 1999. - 167 s. : il. (většina barev.) - váz..

Demokracie a ústavnost / Zdeněk Pinc ... [et al.] ; uspořádal Jiří Kunc. - 2., rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 302 s. - brož..


Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / Karel Malý a kolektiv - 2. upr. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 572 s. : il., mapy - váz..

Employment legislation : Social security. - Praha : Trade Links, 1999. - 452 s. : tab. - Brož..

Filosofie lidských práv a právo / Jaroslav Kuba - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 146 s. - brož..

Finanční právo / Milan Bakeš a kolektiv - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - xxvii, 416 s. - brož..

Forensic medicine / Miroslav Hirt ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1999. - 73 s. - brož..

Franco : člověk, voják, diktátor. / Sheelagh Ellwood - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 264 s. - váz..

Geometrický plán : příručka pro vyhotovitele i uživatele. / Jan Bumba - Praha : Linde, 1999. - 419 s. : il., tab., grafy. - brož..

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok 2000-2001.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 22 s. : tab. - brož..

Informace pro posudkové lékaře sociálního zabezpečení / Jan Boháč ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : BMSS-Start, 1999. - 63 s. : tab. - brož..

Informační systémy veřejné správy / V. Friedrich, M. Lukáš - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 284 s. : il., tab. - brož..

Informatika a daňové systémy : informační systémy, jejich právní aspekty a bezpečnost. / Jiří Kříž - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 95 s. : il. - brož..

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s. r. o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 7. aktualizací - říjen 1999. / Alena Pospíšilová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Kapitoly k historii, sociologii a psychologii správy / Jan Vláčil - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 75 s. - brož..

Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy / Pavel Mates, Miloš Matula - Vyd. 3. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 112 s. - brož..

Kapsáři : tajný cech mistrů dlouhých prstů. / Alexander Adrion - Vyd. 1. - Praha : THEMIS, 1999. - 191 s. : il. - brož..

Komentář k obchodnímu zákoníku Díl 5. § 566-775 / Irena Pelikánová. - Praha : Linde, 1999. - 687 s. - váz..

Kriminalistická taktika / Mircea Tiplica a kol. - 2. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 162 s. : il., fot., tab. - brož..


Kriminologie Díl 2. Zvláštní část / Josef Zapletal a kol. - 3. upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 170 s. : tab., grafy. - brož..

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku : (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). / Antonín Kanda - Praha : Linde, 1999. - 307 s. - brož..

Lubjanka III. patro : svědectví předsedy KGB z let 1961-1967 Vladimíra Semičastného. / zapsal Tomáš Sniegoň - Praha : Dauphin, 1998. - 255 s. : il. příl. - brož..

Marketing měst a obcí / Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 178 s., 2. příl. : tab. - brož..

Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část. / Miroslav Potočný - 2. dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - xx, 323 s. - brož..

Miscellaneous Acts - Prague : Trade Links, 1999. - 301 s., příl. - Brož..

Možnosti úpravy či reformy volebního systému v ČR : (studijní příručka). / editor Michal Klíma - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 144 s. : tab., il. - brož..

Muži s mocí : portréty představitelů města Ostravy. [2]. 1918-1989 / Blažena Przybylová, Josef Šerka. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. - 62 s. : il., fot., tab. - brož..

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 17. aktualizace a doplňky - srpen 1999. / Vladimír Voříšek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 18. aktualizace a doplňky - srpen 1999. / Vladimír Voříšek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: listopad 1999 včetně 5. aktualizace. / Tomáš Pohl ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Nowa kodyfikacja prawa karnego T. 4. / pod redakcja Leszka Boguni. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 341 s. : il. - brož..

Občanský zákoník a související předpisy : nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů, nadadace a nadační fondy.... : podle stavu k 9.9.1998. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 144 s. - brož..

Obecné technické požadavky na výstavbu s komentářem / Jitka Víchová, Alena Hofmanová, Ivana Karlovská. - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1999. - 157 s. : tab. - brož..

Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob / Stanislav Devátý, Petr Toman - Praha : Linde, 1999. - 190 s. - brož..

Ochrana vod : nové trendy ve stanovení ochranných pásem ve vztahu k legislativě EU. : sborník přednášek. - České Budějovice : Dům techniky, 1999. - 66 s. : il., tab., mp. - brož..

Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní / zpracoval Josef Zlámal - 4. dopl. a rozš. vyd - Praha : Linde, 1999. - 669 s. - váz..


Operace "Joint Forge" SFOR II / [k tisku připravil Jan Procházka]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. : fot. - brož..

Opravné prostředky v trestním řízení : stížnost pro porušení zákona. : obnova řízení. / Pavel Šámal - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 1999. - xii, 195 s. - brož..

Orlové Napoleonovy armády / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 301 s. : [21] il. - váz..

Otázka demokracie 5. Funkce demokracie / Vladimír Čermák. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 248 s. - váz..

Palubní letectvo / Tony Holmes - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 144 s. : barev. il. - váz..

Podnik a právo životního prostředí 1. aktualizace. / Marta Petříčková ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Podnik a právo životního prostředí 2. aktualizace. / Dana Římanová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Podnik a právo životního prostředí 3. aktualizace. / Dana Římanová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Pomůcka k provádění chemických nácviků / Vladimír Malý, Pavel Celba, Milan Růžička - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 1999. - 32 s. : tab. - brož..

Pořizování územně plánovací dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona / Martin Tunka, Tomáš Sklenář - Vyd. 1. - Praha : ABF, 1999. - 126 s. - brož..

Posudková služba sociálního zabezpečení : znění právních předpisů s komentářem a rejstříkem výrazů. / Radim Langer - Praha : Linde, 1999. - 370 s. - brož..

Povodeň 1997 : zpráva o pomoci bližním rok po povodni. : červenec 1998. - Olomouc : Česká katolická charita, 1998. - 86 s. : il., tab. - Brož..

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce. : podle stavu k 20.8. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 160 s. - brož..

Pracovní právo : texty zákonů. : úplné znění. : stav: březen - červenec 1998. [1]. 1. - 11. doplněk / zpracovali Petr Bohata, Jan Přib, Vladimír Voříšek - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - váz..

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. Doplněk 12. Stav: listopad 1998 / zpracovali Petr Bohata, Jan Přib, Vladimír Voříšek - 2. vyd. - Praha : C. H. Beck, 1998. - Přeruš. str. - brož..

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. Doplněk 13. Stav: říjen 1999 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: květen 1999 - včetně 1. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 disketa, 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: srpen 1999 - včetně 2. aktualizace. / Marie Adámková ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 sešit, 1 příl. - brož..

Prameny práva - principy nebo zájmy? / Vojtěch Cepl - Praha : Občasnký institut, 1999. - 11 s. - Brož..

Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí / Milan Damohorský - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 212 s. - brož..

Právní předpisy pro plynová zařízení Doplněk 2.. - 1. vyd. - Praha : GAS, 1999. - Přeruš. str. - váz..

Právo II : vybrané kapitoly z civilního řízení. / Ilona Schelleová, Karel Schelle - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 227 s. - brož..

Právo pro školy : dokumenty ke studiu školské legislativy. / Jan Michalík - Vyd. 1. - Olomouc : Netopejr, 1999. - 132 s. : tab. - brož..

Proceedings of the 3rd International Conference on Urban Pests : Prague, 19.-22. 7. 1999. / edited by William H. Robinson ...[et al.]. - 1st Publ. - Hronov : Grafické závody, 1999. - 678 s. : tab., grafy. - váz..

Profesionální válečník 6. Jednotka SEAL Alfa / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 296 s. - váz..

Prokletá válka : Afghánistán - moskevský Vietnam aneb Debakl Sovětské armády ve válečném konfliktu v Afghánistánu. : 1979-1989. / Jiří F. Šiška - Olomouc : Votobia, 1999. - 221 s. : il., tab. - brož..

Přehled vydaných stavebních povolení v České republice V lednu až srpnu 1999.. / vypracoval Josef Mihola. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 9 s. : tab., grafy. - Brož..

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v lednu - červenci 1999 Leden - červenec 1999. / zpracoval Jiří Brixi. - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1999. - 18 s. - Brož..

Přezkoumání hospodaření obcí / Danuše Prokůpková, Jaromíra Steidlová, Rudolf Kotrba - Hradec Králové : E.I.A.-Ekonomická a informační agentura, 1999. - 183 s. - brož..

Quo Vadis : osudové hodiny lidstva. 1. / [sestavil] Hans-Christian Huf. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 286 s. : il., fot. - váz..


Rádce nájemníka bytu / Milan Taraba - 2., aktual. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 297 s. - brož..


Rekvalifikace : informační servis. : bulletin Oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany České republiky. 2000. / [Jaroslav Slatinský ...et al.]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 54 s. : tab. - brož..

Report on the state of human rights in the Czech Republic 1998 / [Editorial Board: Martina Štumpfová ... et al.] - 1st issue - Prague : Czech Helsinki Committee, 1999. - 117 s. - brož..

Rozpočet : fakta a trendy. 1999. / [Stanislav Vilímek]. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 36 s. : tab., grafy. - brož..

Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv Díl 3. / Ladislav Jakl. - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 401 s. - brož..

Sborník praktických příkladů ke kvalifikaci trestných činů a přestupků / Jozef Vlčan - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 49 s. - brož..

Sekce Downův syndrom / SPMP ČR : zpravodaj. 1999.. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky, 1999. - 27 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož..

Sexuální zneužívání dětí Díl 2. / Eva Vaníčková, Kamil Provazník, Zuzana Hadj-Moussová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 81 s., obr. příl. : il. - brož..

Síť vybraných zařízení sociální péče v České republice podle krajů za rok 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 29 s. : tab. - Brož..

Služební poměr příslušníků Policie České republiky : základy teorie pracovního práva, výkon služby, finanční a jiné náležitosti, sociální ochrana policistů. : podle stavu 1.3. 1999. / Karel Nový [...et al.] - Praha : Linde, 1999. - 344 s. - brož..

Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi / Helena Malinová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 1999. - 188 s. - brož..

Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené : [verze k 30.6.1999]. / [Jan Hutař] - 4. vyd. - Praha : Sdružení zdravotně postižených v ČR, 1999. - 119 s. - brož..

Sociální předpisy pro mzdové účetní, personalisty a státní správu Část 5. Předpisy o zaměstnanosti : podle právního stavu k 1. 10. 1999 / Naděžda Břeská ...[et al.]. - Olomouc : ANAG, 1999. - 48 s. - brož..

Sociální služby ve světle připravovaných reforem Díl 3. Poznatky z terénních šetření realizovaných ve VÚPSV v letech 1993 až 1998 a další náměty vztahující se k některým částem návrhu záměru zákona o sociální pomoci / Jitka Veselá. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 58, V s. : tab. - Brož..

Speciální operace : teorie a praxe speciálních bojových operací naší doby. / William H. McRaven - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 394 s. : il. - váz..


Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: září 1999 včetně 17. aktualizací. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..


Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: září 1999 včetně 18. aktualizací. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Spory v oblasti lidských práv : zákon a praxe u mezinárodních soudů. : Praha, 22.-24. října 1998. : sborník přednášek. / [redakční úprava Lucie Richterová] : mezinárodní seminář organizovaný ve spolupráci Evropského střediska pro práva Romů, České advokátní komory a Českého helsinského výboru a za finanční podpory Evropské komise. - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 1999. - 55 s. - brož..

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - listopad 1999 včetně 4. aktualizací. / Vladimír Plecitý ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. Základní dílo: Stav - srpen 1999 včetně 3. aktualizací. / Vladimír Plecitý ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Správa daní a poplatků / Lenka Dubšeková - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 144 s. - brož..

Správní řád : komentář. : podle stavu k 1.9.1999. / sestavili, uspořádali a komentářem opatřili Eva Matrasová [...et al.] - 6. aktual. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 351 s. - brož..

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 1998 / [zpracoval odbor informatiky MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 145 s. - brož..

Sylabus : poznatky ze sociologických výzkumů o armádě. : 1994-1998. / [připravil kolektiv ... pod vedením Jiřího Hendrycha] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Avis, 1999. - 75 s. : tab. - brož..

Teorie a praxe sociální politiky / Rostislav Duben - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 203 s. : tab., grafy. - brož..

Theresienstadt : ein Wegweiser. / von Hana Drori, Jehuda Huppert - Prag : Vitalis, 1999. - 128 s. : il. - váz..

Transformační a alokační problémy marginálních segmentů odvětví veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 132 s. : tab., il. - brož..

Trestní právo hmotné : obecná část. / Vladimír Krupka, Pavel Němec - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 59 s. - brož..

Trestní předpisy : trestní zákon, trestní řád, zákon o rejstříku trestů.. : zákon o přestupcích, vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích. : podle stavu k 1.9.1999. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 192 s. - brož..

Trysková letadla druhé světové války / Jeffrey Ethell & Alfred Price - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1999. - 196 s. : il. - váz..


Užitné vzory v Evropě 1. díl. / Emil Jenerál - 1. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 124 s. : příl. - brož..

Úřad není labyrint : praktické informace Ministerstva vnitra a Policie České republiky. / [odpovědný redaktor Věra Hnilicová] - Praha : Mnisterstvo vnitra České republiky, 1999. - 108 s. - brož..

Ústava České republiky : zákon o ústavním soudu, zákon o jednacím řádu sněmovny a senátu, zákon o zřízení ministerstev... vyšší územní samosprávné celky. : podle stavu k 6.9.1999. - Ostrava : Sagit, [1999]. - 128 s. - brož..

Útržky životů / Jacques Rossi ; [ilustroval autor. ; z francouzského originálu přeložil Lubomír Martínek]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 210 s. : il. - brož..

Úvod do právní teorie a státovědy / Vladimír Zoubek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1998. - 149 s. : tab. - brož..

Úvod do studia na Policejní akademii České republiky / [Jiří Semrád ... et al.] - 4., upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 93 s. : il. - brož..

Veřejné projekty a veřejné zakázky : (hodnocení a výběr). / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1999. - 232 s. : tab. - brož..

Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 4. aktualizace - stav: listopad 1999. / Jiří Plos ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Veterinární základna, Grabštejn / [připravili Jaroslav Roušar, Jan Procházka]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. : fot. - brož..

Vybrané kapitoly úvodu do kriminalistiky a kriminalistické techniky / Jaroslav Suchánek, Zdeněk Konrád - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 133 s. - brož..

Vybrané kapitoly z ústavního práva / Pavel Zelenka - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 69 s. - brož..

Vybrané problémy kriminalistické taktiky / Miroslav Němec - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 101 s. - brož..

Vybrané problémy ze základů teorie práva / Václav Froněk - Vyd. 2. - Praha : Armex, 1999. - 53 s. - brož..

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 4. aktualizace - listopad 1999. / Michal Voldřich ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 4 diskety, 1 příl. - váz..


Vzdušné síly / [připravil Jaroslav Roušar]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. : il., fot. - brož..


Vzory podání a rozhodnutí podle živnostenského zákona / Irena Srbová, Marie Orlová, Josef Staša - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999. - xiii, 331 s. + 1 disketa. - váz..

Vzory podání a rozhodnutí ve věcech stavebních / Pavel Dvořák, Milan Pacák, Zdeňka Vobrátilová - Praha : Linde, 1999. - 228 s. - brož..

Washingtonský summit NATO : sborník dokumentů. / [sestavil Dobroslav Matějka] - Vyd. 1. - Praha : Česká atlantická komise, 1999. - 107 s. - brož..

We are childrenjust the same : Vedem, the Secret Magazine by the Boys of Terezín. / [selected and edited by Marie Rút Křížková, Kurt Jiří Kotouč, and Zdeněk Ornest] - Prague : Aventinum, 1999. - 199 s. : il. - váz..

Wiara i propaganda : legion Mickiewicza 1848-1998. / wstep, wybór tekstów Janusz Ruszkowski ; fotografie Pawel Kamza. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 108 s. : il., fot. - brož..

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 1999.. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 1999. - 44 s. : tab., grafy. - brož..

Základy civilního procesu / Jiří Haderka, Vladimír Mikušek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 228 s. - brož..

Zákoník práce : předpisy související. Aktualizace 1999.. - Praha : Prospektrum, 1999. - 8 s. - Brož..

Zákon o bankách : (s komentářem). / Josef Barák, Jiří Mataj, Tomáš Zagar - Vyd. 1. - Praha : Codex Bohemia, 1999. - 236 s. - brož..

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 1998 / [redakční rada: Martina Štumpfová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 1999. - 110 s. - brož..

22 oprátek / Jan Bret - Praha : AVIS, 1999. - 190 s. : il. - brož..

6. výcviková a mobilizační základna / [odpovědný redaktor Michal Polívka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1999. - [4] s. : barev. il. - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist